T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Pendik Devlet Hastanesi
Yayın Tarihi
09.09.2011
Kod
YÖN.FR.29
Revizyon Tarihi
25.02.2013
EĞĠTĠM KONULARI BĠLDĠRĠM FORMU
AY/YIL: 2014 (SAĞLIKTA KALĠTE STANDARTLARI EĞĠTĠMLERĠ)
TARĠH VE SAAT
EĞĠTĠMĠN YERĠ
EĞĠTĠM KONUSU
14 Mayıs 2014 16.00-17.00
Merkez Toplantı Salonu,
Hasta Güvenliği- Çalışan Güvenliği
15 Mayıs 2014 16.00-17.00
Merkez Toplantı Salonu,
(İDARİ MEMUR GRUBU-VERİ GİRİŞ)
16 Mayıs 2014 16.00-17.00
İstasyon Yemekhane Salonu
21 Mayıs 2014 16.00-17.00
22 Mayıs 2014 16.00-17.00
23 Mayıs 2014 16.00-17.00
21 Mayıs 2014
09.00-10.00 ve 15.00-16.00
22 Mayıs 2014
09.00-10.00 ve 15.00-16.00
23 Mayıs 2014
10.00-11.00 ve 15.00-16.00
18 Haziran 2014
15.30-16.30
Merkez Toplantı Salonu,
Merkez Toplantı Salonu,
İstasyon Yemekhane Salonu
Hasta Güvenliği- Çalışan Güvenliği
(HİZMET ALIMI PERSONELLERİ)
Revizyon No
01
Sayfa Sayısı
1
EĞĠTĠMCĠNĠN ADI SOYADI
Canan Nur
Kalite Yönetim Direktörü
Canan Nur/Kalite Yönetim Direktörü
Merkez Toplantı Salonu,
Merkez Toplantı Salonu,
Hasta Güvenliği- Çalışan Güvenliği
(SAĞLIK ÇALIŞANLARI)
Canan Nur
Kalite Yönetim Direktörü
İstasyon Yemekhane Salonu
Merkez Toplantı Salonu
Oya Özayabakan
Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi
Hasta Güvenliği- Çalışan Güvenliği
(HEKİM)
Canan NUR
Kalite Yönetim Direktörü
Download

Sağlıkta Kalite Standartları Eğitim Planı