T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Edirne Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Keşan Devlet Hastanesi
Sayı
Konu
: 76461883/900/
: Hastanemiz Su Deposundaki Borular için
Malzeme Alımı Birim Fiyat Tespiti
04/09/2014
İlgili Firmalara
Aşağıda cinsi, miktarı belirtilen "Hastanemiz Su Deposundaki Borular için Malzeme Alımı"
satın alınacağından birim maliyetine esas olmak üzere KDV hariç birim fiyatlarının 05/09/2014
saat 16:00’a kadar hastanemiz satın alma komisyonuna bildirilmesini rica ederim.
Op. Dr Nurettin ALPARSLAN
Hastane Yöneticisi
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Malzemenin Adı
PUŞVİT MANŞON (63'lük)
İÇ DIŞ PUŞVİT (63'lük)
PLASTİK T (63'lük)
DIŞ DİŞ REKOR (63'lük)
PLASTİK DİRSEK (63'lük)
PLASTİK İÇ DIŞ REKOR (63'lük)
2" GALVENİZ NİPEL
2" GALVENİZ KONİK REKOR
KETEN (1 BAĞ)
TEFLON BANT
Miktar
4
3
1
2
3
1
3
2
1
4
Nevi
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
Birim Fiyat
TOPLAM FİYAT :
NOT:
1.
2.
3.
4.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır.
Fiyatlar Birim Fiyat üzerinden verilecektir.
Alım ile ilgili tüm ulaştırma giderleri yüklenici firmaya aittir.
Tlf:0284 714 34 34 -148
Faks:0284 714 10 50
Toplam Fiyat
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ