T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Edirne Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Keşan Devlet Hastanesi
Sayı
Konu
: 76461883/900/
: Hastanemiz Ġpsala Ek Binası Ġçin Fotokopi Makinası Alımı
Birim Maliyet Tespiti
22/05/2014
İlgili Firmalara
Aşağıda cinsi, miktarı belirtilen "Hastanemiz Ġpsala Ek Binası Ġçin Fotokopi Makinası Alımı"
satın alınacağından birim maliyetine esas olmak üzere KDV hariç birim fiyatlarının 28/05/2014
saat 13:00’a kadar hastanemiz satın alma komisyonuna bildirilmesini rica ederim.
Op. Dr Nurettin ALPARSLAN
Hastane Yöneticisi
Sıra
1
Malzemenin Adı
FOTOKOPİ MAKİNESİ
Miktar
1
Nevi
ADET
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
TOPLAM FİYAT :
NOT:
1.
2.
3.
4.
5.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır.
Fiyatlar Birim Fiyat üzerinden verilecektir.
Teknik Şartnameler ekte gönderilmektedir (1 Sayfa)
Alım ile ilgili tüm ulaştırma giderleri yüklenici firmaya aittir.
Tlf:0284 714 34 34 – 148
Faks:0284 714 10 50
Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı Teknik Şartnamesi
1. Genel özellikleri
• Dakikada en az 40 A4 sayfa/dk. dubleks min. 24 sayfa/dk. Hızında baskı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
yapabilmelidir.
Kopyalama çözünürlüğü en az 1200 x 600 dpi olmalıdır.
Üzerinde en az 1 adet 500 sayfalık Universal kâğıt tepsisi bulunmalıdır.
100 sayfalık çoklu baypas tepsisi bulunmalıdır.
Üzerinde en az 1024 mb bellek bulunmalıdır.
Sürekli kopyalama 1 - 999 kadar olmalıdır.
%25 - %400 ( %1'lik adımlarla ) büyütme ve küçültme yapabilmelidir.
En az 300.000 drum ömrü olmalıdır.
Bir toneri ile 15.000 baskı yapabilmelidir.
En az 100 kullanıcı tanımlanabilmeli, tanımlamaları idarece belirlenen yetkili bir kişi
yapmalıdır.
Ön arka doküman besleyici bulunmalıdır.
Üzerinde tam dolu orijinal toneri bulunmalı, 1 tane yedek orijinal toneri ile
fiyatlandırılmalıdır.
2. Baskı özellikleri
A4, A6,A5 baskı yapabilmelidir.
• Baskı çözünürlüğü en az 1200 x 1200 dpi olmalıdır.
• USB 2.0, 10/100 BaseTX, USBhost, CF slot bulunmalıdır.
• TCP / ĠP, IPX / SPX, Net BEUI, EtherTalk protokollerini barındırmalıdır.
• PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), Prescribe Ġle, Line Printer, Diablo 630, IBM
ProPrinter X24E, Epson LQ-850, PDF-1.5, XPS yükleme yapılabilmelidir.
3. Tarama özellikleri
• CCD renkli ve siyah beyaz tarama yapabilmeldir.
• max 35 A4 sayfa / dk s / b, maksimum 25 A4 sayfa / dk renkli (300 dpi), maksimum 18
A4 sayfa / dk s / b, max 14 A4 sayfa / dk renkli (300 dpi duplex) tarama yapabilmelidir.
• En az 600x600 dpi tarama yapabilmelidir.
• TIFF, PDF, JPEG, XPS formatlarında kayıt edebilmelidir.
• Bilgisayara direkt olarak kayıt edebilmelidir.
• Tarama SMB, e-posta, FTP, TWAIN, (Windows 2000 XP, Vista) tarama USB Flash
Disk’e tarama, USB Tarama (Windows Vista), SMTP kimlik doğrulama, LDAP tarama
WSD Tarama bulunmalıdır.
• Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008 işletim sistemlerine uyumlu
çalışabilmelidir.
•
Download

Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı Teknik Şartnamesi