DRUM UNIT TAKIMI VE TONER ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca aşağıda belirtilen özelliklerde drum umt takımı ile faks
cihazı toneri satın alınacaktır.
Drum Unıt Takımı
:
1- Teklif edilecek ürün Brother MFC-9320CW marka cihazda kullanılacak şekilde
uygun olmalıdır.
2- Teklif edilecek ürün teknolojik olarak sağlam, yeni ve orijinal olmalı; kesinlikle
toplama parçalardan veya fason olmamalıdır
3- Teklif edilecek ürünün hiç bir yerinde üretim ve malzeme hataları ile kırık, çatlak,
boya hatası, kabartı ve deformasyon olmamalıdır.
4- Teklif edilecek ürünün ilk kurulumu firma yetkililerince yapılacaktır.
Faks Cihazı Toneri :
1- Teklif edilecek ürün Brother MFC-9320CW marka cihazda kullanılacak şekilde
uygun olmalıdır.
2- Teklif edilecek ürün teknolojik olarak sağlam, yeni ve orijinal olmalı; kesinlikle
toplama parçalardan veya fason olmamalıdır
3- Teklif edilecek ürünün hiç bir yerinde üretim ve malzeme hataları ile kırık, çatlak,
boya hatası, kabartı ve deformasyon olmamalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayın Yetkili;
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi, ihtiyacın zamanında temini, kaliteli malzemenin alınabilmesi ve güvenilir,
eşit ve rekabetçi bir alım sürecinin sağlanması için mevcut teknik şartnamenin/dokümanın iyi değerlendirilerek yaklaşık maliyete
teklif verilmesi, doğru bir yaklaşık maliyetin oluşturulmasına, alım yöntemi ve sürecinin doğru bir şekilde belirlenmesine katkı
sağlayacaktır.
Bu hassasiyetle yaklaşık maliyetlere -gerçekçi- fiyat teklifi verilmesini önemle rica ederiz.
SATINALMA VE İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
NO
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
Miktar
Birim
1
Brother MFC- 9320CW Drum
Unit Takımı
2
Takım
2
Brother MFC- 9320CW Yazıcı
Toneri (Siyah)
10
Adet
Birim Fiyat
GENEL TOPLAM
Yukarıda belirtilen...................Kalem malzemeyi / Hizmet KDV h ariç..............................TL' den
(Yalnız......................................................................................................................) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firmalar teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini belirteceklerdir.
Not: 2- Firmalar Kit ve Kimyasal ürünlerde son kullanma tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Murat DOĞAN
TEL: 0312 565 50 65
FAKS: 0312 565 62 37
Adres : Sağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye/ANKARA
Topiam Fiyat
Download

DRUM UNIT TAKIMI VE TONER ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ