T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
NO
1
Birim fiyata esas iş kalem inin adı
T ır Dorsesi (Teknik Ş artnam esine
Uygun)
M iktar
Birim
1
Adet
Birim Fiyat
G E N E L TOPLAM
Y ukarıda b e lirtile n .....................Kalem malzem eyi / H izm et KDV h a r iç ................................... TL' den
(Y a ln ız ..................................................................................................................................... ) bedel ile
T eknik şartnam eye uygun olarak verm eyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firm alar te k lif ettikleri ürünlerin m arka ve m odellerini belirteceklerdir.
Not: 2- Firm alar Kit ve Kim yasal ürünlerde son kullanm a tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Emre KIRLI
TEL: 0312 565 50 04
FAKS: 0312 565 62 37
A dres : S ağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye / A N K A R A
Toplam Fiyat
FRİGORİFİK DORSE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU: Bu Teknik Şartname Türkiye Halk Sağlığı Kurumu aşı ve anti serum dağıtım
hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet frigorifik tır dorsesi donanımları teknik özelliklerini
kapsamaktadır.
2. GENEL ÖZELLİKLER:
2.1. “Dorse Proje” işlemleri yüklenici firmaya aittir. Dorsenin proje ve trafik ruhsatlandırması ile
ilgili tüm işlemler ve masraflar (ruhsat dahil) yüklenici firmaya aittir.
2.2. İdare imalatı her aşamada denetleme hakkına sahiptir.
2.3. Araçlara uygulanacak yalıtım, soğutucu cihaz montaj işlemleri tamamlandıktan sonra, tüm
donanımlar sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Herhangi bir arıza halinde arıza yüklenici
tarafından giderilecektir. Bu konuda tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
2.4. Tüm üst yapı ekipmanı ve ekipmanın araç üzerinde oluşturacağı etkiler veya arızalar yüklenici
firma veya ekipman üretici/ithalatçı firma tarafından 2 yıl süre ile garanti altında olacaktır.
2.5. Kullanılacak olan soğutucu cihaz, ısıtıcı cihaz vb. cihazların çalışma güç ihtiyaçlarına
istinaden yeterli kapasitede akü/aküler veya invertöre sahip olmalıdır.
2.6. Tüm üst yapıya ait teknik belgeler, broşür, katalog ve resmi kalite belgeleri teklifle birlikte
sunulacaktır.
3. KASA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
3.1. Kasa, soğutucu üniteli ve frigorifik olacaktır.
3.2. Kasa Ölçüleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.
Boy (Dıştan - Dış)
: 13600 mm ( ± 100 mm)
En (Dıştan - Dış)
: 2590 mm ( ± 100 mm)
Yükseklik (İçten - İçe) : 2300 mm ( ± 100 mm)
3.3.
Kasanın; ön ve yan duvarları, tavanı ile kapıların iç ve dış kaplaması, 1,4 mm kalınlığında 614
HACCP ve ATP-C uygun, ultraviyole ve kimyasala dayanıklı antikoraziv, yanmaz, hijyenik ve
yüksek dayanımlı CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) panellerden imal edilmiş olacaktır.
3.4.
Kapılar hariç, tavan ile iç ve dış yüzey duvarlarında kullanılacak CTP’nin altında en az 4 mm
kalınlıkta su kontrplak olacaktır.
3.5.
Kapılar dâhil, iç yüzey ile dış yüzey duvarında kullanılacak CTP ve kontrplak arasında en az
40±5 kg/ m3 yoğunlukta ve en az 60mm. (±5 mm.) kalınlıkta poliüretan köpük izolasyon,
vakum pres altında yapıştırılmak suretiyle imal edilerek, en az 40x60x1,5 mm ebadında kutu
profillerden takviye edilmiş olacaktır.
3.6.
Kasa tabanı; 30 mm. kalınlığında film kaplı plywood, en fazla 400 mm. aralıklarla NPU 80
demiri imal edilmiş travesler konularak, arası 40kğ/m3 (±5 kğ/m3) yoğunlukta en az 80 mm (
±5mm.) kalınlıkta poliüretan köpük izolasyon ile yalıtımlı olarak imal edilmiş olacaktır.
3.7.
Kasa taban kontrplak üzeri 2 kat polyester olacaktır.
Kasa sağ-sol ve ön panelde iç yüzeyinde 2 sıra 20x165 mm ebadında alüminyum malzeme ile
3.8.
kaplanacaktır.
3.9.
Kasa arka kapı çerçevesi, en az 2,5 mm kalınlıkta AISI 304 kalite Cr-Ni (Paslanmaz Çelik)
malzemeden bükümlü olarak imal edilmiş olacaktır.
3.10. Kasa için imal edilen sağ - sol duvarlar ile tavan ve taban dış birleşim yerleri 70x140 mm
ölçüsünde, sertleştirilmiş alüminyumdan imal edilmiş, dış yüzeyi polyester esaslı beyaz renkli
elektrostatik toz boyalı olacaktır.
3.11. Kasa, tüm birleşim yerleri yapıştırıcı özelliği bulunan su ve hava sızdırmaz mastik ile
kapatılacaktır, Perçin, vida veya cıvata ile sağlamlaştırılacaktır.
3.12. Kasa ön köşeleri,45° bükümlü 2,5 mm kalınlıkta 304 Kalite Cr-Ni (Paslanmaz Çelik)
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
malzemeden olacaktır.
Kasanın arka tarafında en az 260° açılabilen çift kanatlı kapı olacaktır.
Kapılar en az çift hava sızdırmaz kauçuk kapı lastikleri ile donatılmış olacaktır.
Arka kapılarda, 304 Kalite Cr-Ni (Paslanmaz Çelik) malzemeden borulu tip ve kilit
mekanizmaları olacaktır.
Arka kapıların her birinde en az 4 ’er adet 304 Kalite Cr-Ni (Paslanmaz Çelik) malzemeden
imal edilmiş menteşeler olacaktır.
Kapılar tam açıldığında, yan duvara zarar vermemesi için her kapıya en az T er adet kauçuk
takoz olacaktır.
Kapılar açıldığında sabitlenmeleri amacı ile kapı tutucuları bulunacaktır.
Kasa arka kısmına iniş ve binişi sağlamak amacı ile sürgülü merdiven yapılacaktır.
Arka tekerlekler için fiber veya plastik çamurluklar ile toz lastikleri olacaktır.
Kasanın her iki yanının alt tarafına, arka dingilin önünde ve arkasında kalan kısımlarına
gelecek şekilde toplam 4 adet bisiklet korkuluğu olacaktır. Bisiklet korkulukları çift sıra
alüminyum malzemeden ve katlanır tip olacak ve başlıkları oval görünümlü alüminyum
malzemeden imal edilecektir.
Kasa sağ ve sol dış alt yanlarında en az 6 adet iz lambası olacaktır.
Kasa iç aydınlatması 2 sıra şerit LED’li lambalarla yapılacaktır. Şerit Ledler alüminyum
malzemeden imal parçanın içine takılacaktır.
Kasanın ön tarafında Kara Yolları Tüzüğüne uygun 2 adet, arka tarafında 2 adet olmak üzere
gabari lambası takılacaktır.
Kasanın alt kısmında 1 adet plastik tip kilitli takım dolabı olacaktır.
Kasanın arkasında en az iki adet kauçuk rampa yaslanma takozu olacaktır.
Kasa Sağ ve sol alt taraflarına, Arka kapıya komple Kara Yolları Yönetmenliğine uygun şerit
reflektör olacaktır.
4. KASA SOĞUTUCU SİSTEMİ
4.1. Soğutucu cihaz dizel motor ve 380 Volt elektrik motorundan tahrik alarak çalışacaktır.
4.2. Soğutucu cihaz yekpare yapıda ve son model olacaktır.
4.3. Soğutucu ünite, sürücü kabini ile kasa arasına yerleştirilecektir. Dik tip olacaktır.
4.4. Soğutucu cihaz dizel motorla çalışırken +30°C dış ortam sıcaklığında; 0°C için en fazla 12.500
Watt elektrik motoru ile çalışırken en az 7.400 Watt soğutma gücüne sahip olacaktır
4.5. Soğutucu cihaz ağırlığı en fazla 825 kg olacaktır.
4.6.
Soğutucu cihaz soğutucu gazı R404a olacaktır.
4.7. Soğutucu cihaz elektrik motoru stand by konumunda çalışırken elektrik kesilmesi halinde
otomatik olarak dizel motorla çalışmaya geçecek, elektrik gelmesi durumunda tekrar otomatik
olarak elektrik stand by motoru ile çalışmaya başlayacaktır.
4.8. Soğutucu cihaza ait orijinal ve cihaza bütünleşmiş kapı sensoru bulunacak ve kapı açılması
halinde soğutma otomatik olarak duracaktır.
4.9. Soğutucu cihaza ait kasa içerisinde ön ve arka bölüme yerleştirilecek 2 (İki) adet ısı sensor
bulunacaktır.
4.10. Soğutucu cihaz kumanda paneli sıcaklık verisi ve bakım ve onarım servis kaydedici özelliğe
sahip olacaktır.
4.11. Soğutucu cihaza uyumlu olarak çalışacak, çıktı verecek ve en az 30 günlük 15 dakikada bir
alman kasa içi sıcaklık değerlerini kaydetme özelliğine sahip yazıcı bulunacaktır.
4.12. Soğutucu cihaz üst donmayı engelleyici sisteme sahip olacaktır.
4.13. Soğutucu ünite; kabin ısısını -18°C derece ile + 8°C derece aralığında istenilen ısıda tutabilecek
özelliğe sahip olmalıdır.
5. PİLOT SEMİ TREYLER
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
Ç
'
-:
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
Dorse şasesi; Ara perde sacı 8,0 mm st 52 al esnemeye yüksek mukavemetli sacdan imal
edilecektin Şasede kullanılacak alt ve üst lamaları 15 mm st 52 al yüksek mukavemetli
malzemeden imal edilecektir.
Ara travers şekli; Z büküm tipinde yüksek mukavemetli st 52 al sacdan imal edilecektir.
Dingil; 3 dingilli hava süspansiyonlu akslar olacaktır. Otomatik cırcır bilye 24x30 imdat körüğü
olacaktır.
Tampon; Kırma tertibatlı olup darbe emici 2 adet amortisörü tampon ve şase arasına
yerleştirilmiş olacaktır.
Ön dingil kaldırma; Ön dingil kaldırma otomatik olmakla beraber yüklü dönüşlerde ve
manevralarda ön dingilde bulunan lastiklerin aşınmaması için kullanılacaktır.
King Pin; Mesafesi ayarlanabilen 2” (inç) lik 152 KN Tipte cıvatalı E belgeli ve test raporlu
king pin kullanılacaktır.
Kaldırma Ayakları; 25 ton kaldırma kapasiteli test raporlu ve kalite belgeli ayak kullanılacaktır.
Fren sistemi; Arka 2 dingilde 30x30 imdat körüklü, ön dingilde 24 tip servis fren körüğü
kullanılacaktır.
Süspansiyon Sistemi; hava süspansiyonlu 3813 tipte hava yastıkları kullanılacaktır.
Yan elektrik aydınlatmaları 24 volt EEC standart ve normlarına uygun 4 sağ 4 sol tarafa olmak
üzere 8 adet yan sallama lambası olacaktır.
Tampon elektrik sistemi 24 volt EEC standart ve normlarına uygun 7 fonksiyonlu stop
lambaları, plaka aydınlatma ve tampon köşelerine 2 adet takoz gabari lamba olacaktır.
Fren ayar kolu; Balata durumuna göre kendini otomatik olarak kurabilen ve frenlemeyi otomatik
olarak ayarlayan cırcırlar olacaktır.
Lastik; 385/65 R/22,5 ebadında 6 lastikli ve jantlı E belgeli lastikler olacaktır.
6. HAVA PE R D ESİ T E K N İK Ö Z E L L İK L E R İ:
6.1. Dorse arka kapısı üzerine hava perdesi montajı yapılacaktır.
6.2. Hava perdesi araca uygun olarak 12 V DC güçle çalışacaktır.
6.3. Hava perdesi uzunluğu arka kapı üst bölüm (iki kanat) uzunluğuna göre ayarlanacaktır.
6.4. Cihaz motor gücü en az 140 W olacaktır.
6.5. Cihaz motor devir hızı en az 1250 devir olacaktır.
6.6. Cihaz hava çıkış hızı en az 7,5 m/sn. olacaktır.
6.7. Cihaz saatte en az 2000 m hava akımı sağlayacaktır.
6.8. Cihaz yüksekliği ve genişliği en fazla 15 cm. olacaktır.
6.9. Cihaz araç kapıları açıldığında otomatik olarak çalışmaya başlayacak, kapılar kapatıldığında
otomatik olarak duracaktır.
6.1Ö. Cihaz, araç ve iklimlendirme cihazı çalışmazken de çalışabilir olacaktır.
6.11. Cihaza ait CE Belgesi bulunacaktır.
6.12. Üretici veya dağıtıcı firmaya ait ISO 9001 kalite belgesi bulunacaktır.
6.13. Belirtilen maddelerdeki tüm teknik özellikler katalog, broşür, internet sitesi verileri, resmi
kurum ölçüm ve belgelendirmelerinden en az biri ile doküman olarak ibraz edilmelidir.
7. GARANTİ VE T E K N İK SERVİS:
7.1. Arıza durumunda firmaya haber verilmesini takiben (faks, telefon) en geç 24 saat içerisinde
müdahale edileceğine, en yakın yetkili servise yönlendirileceğine ve arızanın en geç 48 saat
içerisinde giderileceğine dair taahhütname verilecektir.
7.2. Firma garanti süresi kapsamında onarımın mümkün olmayan bir arıza olması halinde parçayı
yenisi ile değiştirecektir.
7.3. Firma garanti süresi bitiminden itibaren ücreti mukabilinde 10 yıl süre ile yedek parça temin
garantisi verecektir.
3/4
7.4. Firma kesin kabulü müteakip tespit edilecek bir program dâhilinde 2 - 3 kişilik gruba en az 1
en fazla 2 ayrı tarihte ücretsiz eğitim verecektir.
8. MUAYENE VE KABUL:
8.1. Muayene ve Kabul Komisyonu şartname konusu tüm işler ile ilgili olarak her türlü testin
yapılmasını isteyebilir. Bu testler sırasında gerekebilecek her türlü ölçü ve test cihazları ile
gerekli altyapıyı firmalar ücretsiz olarak sağlamak zorundadır.
8.2. Muayene ve kabul esnasında teknik şartnamelerde belirtilen tüm hususlar aranacaktır.
Muayene esnasında meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasarlardan firma sorumlu
olacaktır.
8.3. Araçla birlikte verilecek takım ve avadanlıklar:
8.3.1.Lastiklerine uygun takviyeli kar zinciri; 1 takım
8.3.2. ABC kuru kimyevi tipte çok kullanımlık, en az 6 kg. kapasitede, çabuk açılan kelepçeler
içinde yangın söndürücü; 2 adet,
8.3.3. Üçgen fosforlu reflektör; 2adet
8.3.4.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen özelliklerde ilk yardım çantası; 1 set
9. TESLİM YERİ:
9.1. Muayene ve kabul işlemleri yapılmak üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aşı ve îlaç
Deposu Esenboğa / ANKARA adresine teslim edilecektir.
10. İSTENİLEN TEKNİK DOKÜMANLAR:
10.1. Yalıtım, klima, iklimlendirme cihazı ve hava perdesine ait kullanım kılavuzları, bakım ve
servis el kitabı ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
10.2. Teklif sahibi teknik şartnamenin ve vereceği şartnameye uygunluk belgesinin her sayfasını
kaşeleyip imzalayacaktır.
Bu şartname dâhilinde hüküm bulunmayan hallerde ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu kanunlarda hüküm bulunmaması
halinde ise genel kanun hükümlerine göre hareket edilir.
Bu teknik şartname 10 ana madde ve 4 sayfadan ibarettir. Mayıs 2014
4/4
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı