T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
NO
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
Miktar
Birim
1
Canon (Cartridge 718 Starter)
Kartuş
Kodu: Sarı (Y) > PS < MU1-8348)
2
adet
2
Canon (Cartridge 718 Starter)
Kartuş
Kodu: Pem be (M) > PS < MU18349)
2
adet
3
Canon (Cartridge 718 Starter)
Kartuş
Kodu: Mavi (C) > PS < MU1-8350)
2
adet
4
Canon (Cartridge 718 Starter)
Kartuş
Kodu: Siyah ( K ) > P S < M U 1 8351)
4
adet
Birim Fiyat
GENEL TOPLAM
Yukarıda belirtilen...................Kalem malzemeyi / Hizmet KDVh ariç............................... TL' den
(Yalnız...................................................................................................................... ) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firmalar teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini belirteceklerdir.
İrtibat: Emre KIRLI
TEL: 0312 565 50 0 4 - 5 2 33
FAKS: 0312 565 62 37
Adres : Sağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye / ANKARA
Toplam Fiyat
Canon LBP 7660Cdn Toner Teknik Şartnamesi
1. Canon marka LBP 7660Cdn model yazıcı ile kullanılabilecek tonerler
olmalıdır.
2. Teslim edilecek tonerler teknolojik olarak sağlam, yeni ve üretici firmanın
tamamen orijinal ürünü olmalıdır.
3. Teslim edilecek tonerler maksimum sayfa baskı kapasitesine sahip
olmalıdır.
4. Teslim edilecek tonerler orijinal kutusunda açılmamış olarak teslim
edilmelidir.
5. Teslim edilecek tonerlerin hiç bir yerinde üretim ve malzeme hataları ile
deformasyon olmamalıdır.
6. Teslim edilecek tonerler; sarı (2 adet), pembe (2 adet), mavi (2 adet) ve
siyah (4 adet) renkte belirtilen adetlerde teslim edilmelidir.
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı