TON ER VE KARTUŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Yazıcı ve fotokopi kartuş ve tonerleri mevcut yazıcılara uygun özellikte olmalıdır.
2- Yazıcı ve fotokopi kartuş ve tonerleri tamamen orijinal olacaktır.
3- Muadili, benzeri, değişik türü adı altında herhangi bir malzeme kabul edilmeyecektir.
4- Malzemenin üretim tarihi içinde bulunulan yıl veya en fazla içinde bulunulan yılın bir
önceki yılana ait olmalıdır.
5- Teslim edilecek ürünlerin miatları teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.
6- Malzemenin üzerinde bulunan tarih ve numara gibi işlemleri belirgin olmalıdır.
7- Kutu ve ambalajlar üzerinde orijinalliği temsil eden, farklı açılardan bakıldığında ışık
altında cenk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait marka bilgilerinin yazılı
olduğu güvenlik hologramlarının Dünya çapındaki şekil ve ebatlarına uygun olarak
kutu ve ambalaj üzerinde olduğu görülmelidir.
8- Ürün
paketleri
yıpranmış,
yırtılmış,
tekrardan yapıştırılmış
veya
ağzı
açık
olmamalıdır.
9- Tonerlerin kutuları üzerinde ürünün orijinal olduğunu gösteren ve ilk defa kullanıcı
tarafından açılabilen emniyet şeritleri aynen aslına uygun olarak bulunmalıdır.
10-Toner kartuşlarını üretici firma tarafından resmi olarak distribütörlük belgesiyle
yetkilendirildiği
firma
tarafından
teslimatı
Kurumumuza
sağlanacaktır,
veya
distribütör firmadan alındığına daire sevk irsaliyesi malın teslimatı sırasında ibraz
edilecektir.
11- Yüklenici malzeme tesliminden sonra doğabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı
taahhütname vermelidir,
12-Malzemeler işlemlerin sonuçlanmasından sonra idarenin talebi doğrultusunda teslim
etmelidir.
13- Malzemenin teslim yeri; Kurumumuz Deposu.
Download

teknik şartname