Evrak Tarih ve Sayısı:
{
5104/2015-{ 37B
I[ilil|]tlilffiılil[iluıilill][]
TC.
ın
lg
ütlllghlEı
Sayı
Konu
MARD1N ARTUKLU rn ıİvpnsİTESİ REKTÖnrÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
: |3474560-7"74.01.0|-
:Teklifler
irciı.i FİRMALARA
4734 SayılıKanununa göre yapılacak mal ve hizmet malzeme alımlarına ait;
Üniversitemiz ve bağ|ı birimlerinde kullanılan fotokopi makinelerinin avadanlık yedek
parça ihtiyacını karşılamak üzere 4734 sayılı rİilnun 22ld bendine göre satın
alınacaktır.Tarafınızdan Üniversitemizldarı ve Ma[i İşler Daire Başkanlığına söz konusu işe ait
birim fiyatları içeren teklifinizin (KDV hariç) bildirilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Selim ÖNcÜ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
Malın/lVlalzemenin
Cinsi
DEVELOP İNEo
501
Miktarı
Teknik
özellikleri
Ad.
Birim Fiyatı
Tutarı
KONTROL PANELI
CANON LBP
370
FUSERLTNİT
CANON LBP
370
SENSÖRTAKIMI
2
PANASONİC DP
8016
PANASONIC DP
8016
PANASONİC DP
8016
"KoNTRoL
PANEL
PANASONİC DP 8016
DEVELOPER
TANKI
DEVELOPER
KONTROL PANEL
2
ToPLAM
KDV haric
Mevçut Eiektrçnik irnzalar
SELiM ÖıııcÜ (İdari ve Mali işler Daire Başkantığı - İdari ve Mali
Mardin Artuklu
Artuklu/Mardin
Tel: :4822134002
İş}er Dairesi Başkanı) 15lü412ü151O:22
Evrakı Doğrulamak İçin http://95.183,136.56/envi
Ayrıntılı bilgi için irtibaU Nurten Duran
Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri
:
PK.47200
Faks:4822134004
Elektronik ağ:www,artuklu.edu.tr
8u belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenlie|ektronik irnza ile imzalanmıştır.
Download

TC. ToPLAM - Mardin Artuklu Üniversitesi