,l6104/2015-139{
Evrak Tarih ve $ayısı:
l
llüil llill ill ıillil ıilil ıl
T.C.
ıffiiiliill
MARDIN ARTUKLU rİNİVPnSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
lhTlEıtıgl
ültll§t§ılEi
Sayı,.
13474560-907.01-
Konu :Teklif
TEKLİF MEKTUBU
iı,ciı,i FİRMALARA
4734 SayıLıKanununa göre yapılacak mal ve hİzmet malzeme alımlarına aİt,
Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuarının binasında bulunan UPS çihazının (KGK
Tipi ENEL Marka C serisi) aşağıda ihtiyaç duyulan yedek parça clhazın faal_ halÇ getirilmesi
dahil olmak i,nere 4734 savııİ KİK 'nun 22ld bendine göre satın alınacaktır.Tarafinızdan
Üniversitemiz1dari ve Mali işler Daire Başkanlığına söz konusu işe ait birim fiYatları iÇeren
teklifinizin (KDV hariç) bildirilmesini riça ederim.
,
e-imzalıdır
Selim öNCÜ
İdari ve Mali işler Dairesi Başkanı
CİHAZIN ADI
ENEL MARKA (C )SERISi
UPS
ENEL MARKA (C )SERİSİ
UPS
Miktarı
YEDEKPARÇANO
Birim Fiyatı
Tutarı
Ad.
SKKT 92_B-l2EİRİSTöR
4
SÜRÜCÜ KARTI
z
EN_33-90-00
ToPLAM
KDV hariç
Mevcut Elektronik İmzalar
SEL1M
öNcü
(idari ve Mali işler Daire Başkanlığı - idari ve Mali işler Dairesi BaŞkanı) 1ÖlÜ412015 M:a3
Evrakl Doğrulamak lçin :
Art,rkl, U"-İre"rit"si, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri PK.472oo
Artuklu/Mardin
Faks:4822134004
Tel: :4822134002
Elektronik ağ:www.artuklu.edu.tr
ı\4ard,r.,
Ayrıntllı bilgi için irtibat: Nurten Duran,
Eııİ5
İmza ile imza lanmıştır.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5. Maddesigereğİnce güvenlielektronik
ffi
ilil
lil ll llx
Download

ıffiiiliill - Mardin Artuklu Üniversitesi