Evrak Tarih ve Sayısı: 13lO2l2O15494
|ililL|l[ilruffi[il[ilu!|[]
T.C.
lfri-nTin|
MARDİN ARTUKLU tıNİwnsİTESİ REKTönrüĞü
ıhTıEılı!ı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
iillg!&ilEl
Sayı
Konu
:|3{74560-774.02.0I: Piyasa Araştırması
irciri
FİRMALARA
Üniversitemizilahiyat Bilimleri Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi odalarına
ve gerekli görülen alanlarına yapılacak olan Zebra Perde alımı 4734 Sayılı Kanununa göre
yapılması planlanmakiadır. Firmanızın söz konusu alım işine ait birim fiyatı içeren teklifi (KDV
hariç) en geç 18.02.2015 tarihi saat 17:00'a kadar bildirmesi konusunu arz ederim.
e-imzalıdır
Selim ÖNcÜ
Daire Başkanı
s.N.
Malın/Malzemeni
Ayn
L
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
L2
13
L4
15
L6
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
ZEBRA
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
PERDE
ntıtıfeknik, Ozel ikteri Ve
l
Miktar
2,25 m* 2,9 m
10
1.1m * 2.7 m
85
1,9m*2,9m
3.00m*2.9m
Lr7
m* 2,9 m
1rlm*2,9m
1,00m*2,8m
L,7 m * 3,1m
2,L5m * 3,1m
1,00 m * 2,5m
2.2m * 3.1m
1.00m*2.6m
2,9m*3,00m
1,00m*2,7m
2,9 m * 3,1m
1,00 m * 2,6m
Tutarı
L4
13
2
37
27
2
4
49
3
3
4
M
2
18
ToPLAM (KDV
Haric)
EKLER
l Adet Teknik
Birim
Fiyatı
Boyutları
En * Boy
n/Hizmetin Cinsi
:
:
Şarbıame
Mevcut Elektronik İmzalar
SELIM ÖNcÜ (ldari ve Mali işler Daire Başkan|ığı - Daire Başkanı) 131021211515:10
Evrakı Doğrulamak icin :
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri PK.47200
Artuklu/Mardin
Faks:4822l34OO4
Tel: :4822I34aO2
Elektronik ağ:www.artukİu.edu.tr
E-Posta: :
Ayrlnt|lı biıgi için irtibat: Uğur Sağlık
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesigereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

ıhTıEılı!ı - Mardin Artuklu Üniversitesi