SAcLLK HiZMETLERI GENEL MCDURLOOO SAOLIK BAKANU11 ORGAN,DOKU NAKLI VE
DLYALLZ HOZMErLERI DARE BAKANL161
19/02/2015 10:28 - 56733161 1353
11
TC Saik
—
ui,
T.C.
SAULIK BAKANLKiI
Saglik Hizmetleri Genel MüdUrIUU
000083 50294
Sayt
56733164/020
Konu Diyarbakir Uzman Hekim Egitirni Hk.
Saglik BakanIiimiz ye Avrupa Birligi tarafindan ortakIaa yUrUtulen "Organ Bagiinda
Uyum tçin Teknik Yardirn" isimli projenin egitim aktiviteleri kapsaminda, beyin ö!ümü
bildirirn formuna iniza atmasi kanunla be1ir1enmi olan uzman hekimlere egitini verilmektedir.
Bu kapsamda, 26-28 Subat 2015 tarihleri arasinda, Diyarbakir Bolge Koordinasyon Merkezine
bagli illerden katilacak olan uzman hekimlere yonelik egitim dUzenlenecektir.
Bahse konu uzrnan hekirn egitimi Diyarbakir iii Dedeman Hotel'de düzenlenecek olup;
egitime katilmasi planlanan uzman hekimlerin listesi, egitimcilerin listesi, egitim prograrni ye
makam onayi ekte sunu1mutur. Ilinizde gorevli adi gecen personellerin söz konusu egitime
katilimlarinin saglanmasi hususunda;
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Dr. Murat OZTURK
Bakan a.
Daire Bakani V.
Ekler: 1- Makam Onayi
2- Katilimci Listesi
3- Egitimci Listesi
4- Egitim Programi
Bu beige 5070 sayilt elektronik imza kanuna gore guvenli eiektronik imza He irnzaianmlstlr.
Evrakin eiektronik imzali suretine http:/fe-beige.saglik.gov.tr adresinden 9b6572ff-988a-4185-a3e4-055148ai if6a kodu ile eriebiIirsini-z.
IN
DYARBAKIR BKM UZMAN EiTiMi /26-28 SUBAT 2015
SAYI
id
KURUMU
UZMANLIK DALI
ADI SOYADI
1 BATMAN
OZEL MEDiCAL PARK BATMAN HASTANESi ANESTEZI
ZULFU cEV1K
2 BATMAN
BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi
ANESTEZi
ZEKI CENGIZ
3 1 BATMAN
BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi
ANESTEZi
SINAN ER
4 BATMAN
BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI
ANESTEZI
VENERA AYDIN
S BATMAN
BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI
ANESTEZI
TUBA DORKEN
6 BATMAN
BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI
ANESTEZI
IDRIS EKINCI
7 BiTLiS
BuLlS DEVLET HASTANESI
ANESTEZI
HACI OSMANTANRIVERDI
8 SIRNAK
SIRNAK DEVLET HASTANESI
ANESTEZI
EMINE YAZAR
9 SIRNAK
SIRNAK DEVLET HASTANESI
NOROLOJI
ULKU BUYUKBURGAZ
10 VAN
OZEL LOKMAN HEKIM VAN HASTANESI
ANESTEZI
SIBEL AKINCI
11 VAN
VAN EiTiM ARA5TIRMA HASTANESI
ANESTEZI
KENAN KART
12 VAN
VAN EciTiM ARASTIRMA HASTANESI
NOROLOJI
FUGEN POLAT
13 VAN
VAN EiTiM ARASTIRMA HASTANESI BEYIN CERRAHI
CEMAL BOZKINA
14 VAN
VAN EiTiM ARASTIRMA HASTANESI
ANESTEZI
SERDAR YESILTAS
15 VAN
100.YIL UNIVERISTESI DURSUN ODABAS TIP MERKEZI ANESTEZI
LOKMAN SOYORAL
16 MALATYA
MALATYA DEVLET HASTANESI
ANESTEZI
FERDA OZMEN
171 MALATYA
MALATYA DEVLET HASTANESI
ANESTEZI
WHOSE DAL
18 MALATYA
MALATYA DEVLET HASTANESI
BEYIN CERRAHI
METIN SENER
19 MALATYA
MALATYA DEVLET HASTANESI
BEYIN CERRAHI
MUSTAFA KILI
20 MALATYA
INONU UNIVERSITESI TURGUT OZAL TIP MERKEZI ANESTEZI
TURKAN TOAL
21 MALATYA
INONU UNIVERSITESI TURGUT OZAL TIP MERKEZI ANESTEZI
BURA KARAKAS
22 MALATYA
INONU UNIVERSITESI TURGUT OZAL TIP MERKEZI ANESTEZI
MUHARREM UAR
23 MALATYA
INONU UNIVERSITESI TURGUT OZAL TIP MERKEZI ANESTEZI
MERMET Ad ERDOAN
24 MARD1N
MARDIN DEVLET HASTANESI ANESTEZI
ENGIN AKTA5
25 MARDIN
MARDIN DEVLET HASTANESI
ANESTEZI
ALl ciFTci
26 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH BEYIN CERRAHI
NECATI UcLER
27 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAR BEYIN CERRAHI
ILYAS DOLA5
28 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAR ANESTEZI
OZNUR ULUDAc
29 ADIYAMAN SALIK BAKANLUI ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH ANESTEZI
ULKU SABUNCU
30 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSiTESI EAH ANESTEZI
AYSEL BUYRUKCAN
31 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH ANESTEZI
RUSLAN ABDULLAYEV
32 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH ANESTEZI
HATICE SELUK KURDESCI
33 ADIYAMAN SALIK BAKANLRI ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH
NOROLOJI
AYGUL GUNES cEviK
34 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH NOROLOJI
SADULLAH SALAM
35 ADIVAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITES1 EAR NOROLOJI
ALl ZEYNEL ABIDIN TAK
36 ADIYAMAN SALIK BAKANLII ADIYAMAN UNIVERSITESI EAH NOROLOJI
YASAR ALTUN
37 SANLIURFA BALIKLIGOL DEVLET HASTANESI BEYIN CERRAHI
MURAT BEREKET
38 SANLIURFA MEHMETAKIF INAN EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI ANESTEZI HASAN BAHRI BAHIVAN
39 SANLIURFA MEHMETAK1F NAN EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI ANESTEZI TEKIN BILGIc
40 SANLIURFA HARRAN UNIVERSITESI HASTANESI ANESTEZI
EVREN BUYCJKFIRAT
41 SANLIURFA HARRAN UNVERSITESI HASTANESI ANESTEZI
NU RAY ALTAY
42 SANLIURFA SANLIURFA qOCUK HASTALIKLARI HASTANESI
YOUN BAKIM
PINAR YAZICI
43 ELAZI6
FIRAT UNIVERSITESI
ANESTEZI
ISMAIL DEMIREL
44 ELAZI6
FIRAT UNIVERSITESI
BEYIN CERRAHI
BEKIR AKGUN
45 ELAZI6
FIRAT UNIVERSITESI HASTANESI
BEY1N CERRAHI
METIN KAPLAN
46 1 ELAZIci
FIRAT UNIVERSITESI HASTANESI
YOUN BAKIM
MEHMET YUSUF SARI
47 ELAZI6
HARPUTDEVLETHASTANES1
ANESTEZI
48 ELAZI6
HARPUTDEVLETHASTANES1
ANESTEZI
FUATYILDZ
49 ELAZI6
HARPUT DEVLET HASTANESI
BEVIN CERRAHI
AHMET KILIN
50 ELAZI6
OZELHAYATHASTANESI
NOROLOJI
ESERATAS
511 ELAZ16
EiTiM VEARASTIRMA HASTANESI 8EYIN CERRAHI
DENIZ KARA
52 ELAZI6
öZEL MEDICAL PARK HASTANESI IZZETALATLI
NOROLOJI
FETIH KILI
53 DIYARBAKIR DICLE UNIVERSITESI
ANESTEZI
GONUL OLMEZ KAVAK
54 DIYARBAKIR DICLE UNIVERSITESI ANESTEZI
ZEYNEP BAYSAL
55 DIYARBAKIR DICLE UNIVERSiTESI
ANESTEZ1
MAHIR KUYUMCU
56 DIYARBAKIR DICLE UNIVERSITESI NOROLOJi
GULSUME cELIK
57 D1YARBAKIR DICLE UNIVERSITESI
NOROLOJI
NEBAHATTA5DEM1R
58 DIYARBAKIR OZEL MEMORIAL DIYARBAKIR HASTANESI ANESTEZI
HAMID Ci VAN TIRYAKI
59 D1VARBAKIR OZEL MEMORIAL D1YARBAKIR HASTANESI BEY1N CERRAHI
OMER RAHMANALI
60 DIYARBAKIR qOCUK HASTAUKLARI HASTANESI ANESTEZI
FETULLAH YILDIZ
61 D1YARBAKIR cOCUK HASTALIKLARI HASTANESI YOUN BAKIM
RAMAZAN DEMIR
62 DIYARBAKIR GAZI YASARGIL EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI NOROLOJI
HATICE ciL
63 DIYARBAKIR GAZI YASARGIL EiTiM VE ARA5TIRMA HASTANESI NOROLOJI
ARZU TAY
64 DIYARBAKIR GAZI YASARGIL EiTiM VE ARA5TIRMA HASTANESI NOROLOJI
SEBIHA CANSEVER
65 DIYARBAKIR GAZI YASARGIL EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI NOROLOJI
SEHER KAKDA5
66 DIYARBAKIR GAZI YA5ARG1L EiTiM VE ARA5TIRMA HASTANESI ANESTEZI
ALl IHSAN SERT
67 DIYARBAKIR GAZi YASARGIL EiTiM VE ARASTIRMA HASTANESI ANESTEZI
HAKAN AKELMA
68 D1YARBAKIR GAZI YASARGIL EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI ANESTEZI
AKIF YILDIRIM
69 D1YARBAK!R GAZI YASARGIL EciTiM VE ARA$TIRMA HASTANESI BEYIN CERRAHI
ULAS AKTAS
70 DIYARBAKIR GAZI YASARGIL EITIM VE ARASTIRMA HASTANESI
BEY1N CERRAI-Il
ILKER KIRAZ
71 DIYARBAKIR SELAHADDIN EYYUB1 DEVLET HASTANESI ANESTEZI
SAHIN YOKSEL
72 D1YARBAKIR SELAHADDIN EYYUBI DEVLET HASTANESI ANESTEZI
KOKSAL DALKILI
73 DIYARBAKIR SELAHADDIN EYYUB1 DEVLET HASTANESI ANESTEZI
ALl OMIT ESBAH
74 D1YARBAKIR SELAHADDIN EYYUBI DEVLET HASTANESI ANESTEZI
ERHAN GOKcEK
75 DIVARBAKIR KADIN DOUM VE qOCUK HASTALIKLARI HASTANESI
ANESTEZI
ARZU YAVUZ
76 DIYARBAKIR KADIN DOUM VE cOcuK HASTALIKLARI HASTANES1 ANESTEZI
METIN QNGI
771 DIVARBAKIR DICLE UNIVERSITESI HASTANELERI
78 ANKARA
ANKARA BKM
NOROLOJI
HASAN HUSEYIN OZDEM1R
8KM
ZOLEYHA cicEN
Dr. Murat OZTURK
Daire Bakani V.
O LU R
Uzm. Dr. Arif KAPUAASI
Bakan a.
Genel MüdOr Yardimcisi V.
ORGAN BAISINDA UVUM içiN TEKNIK YARDIM PROJESI EiTiMCI LISTESI
DIYARBAKIR / 26-28 UBAT 2015
ADISOYADI
HASTANEADI
UZMANLII
Yrd.Doc.Dr. Yusuf Inanç
GAZiANTEP UNIVERSITESi TIP FAKULTESI
NOroloji
Yrd. Doc.Dr. Uygar UTKU KAHRAMANMARAS SUTçU iMAM UNIVERSITESI TIP FAK.HASTANES1 Noroloji
Uzm.Dr. Meneke OZcELiK ANKARA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI
Anestezi Uzmani
Prof. Dr. Mustafa Kemal BAVAR
ANKARA UNVERSITESI TIP FAKULTESI 1BN-i SINA HASTANESI Anestezi Uzmani
Uzm.Dr. Edip GÔNULLU
VAN EiTiM VIE ARASTIRMA HASTANESI
Anestezi Uzmani
Dr. Ahmet CAKIROLU
ISTANBUL ACIBADEM
Doktor
MeIih AZAP
KONYA NUMUNE HASTANESi
Doktor
Ismail Cern OZCAN
ELAZI6 FIRAT UTF
Doktor
Hatice GUNDUZ
DIYARBAKIR BKM
HemireIik
BAIS 1
BA2
iLETiiM
Dr. Murat OZTURK
Daire 8akani V.
OLUR
Uzm. Dr. Arif KAPUAASI
Bakan a.
Genel Müdür Yardimcisu
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- Europe Aid1131052/DISERITR
Contact No: TR200910328.01-01/001
Faaliyet B2
Salik Personeli Eitimi
Alt-Faaliyet B2-3
Uzman Eitimi
Beige Versiyonu
FINAL
Etkinlik Lideri
Danica Avsec- Anahtar Uzman
Proje Lideri
Teknik Yardim Ekibi
Uzman Eitimi
Topianti Tarihi
26-28 ubat 2015
Toplantinun Süresi
2.5 gun
Toplanti Saati
1. Gun- 13:00-18:00
2. Gun- 9:00-18:00
3. Gun- 9:00-14:00
Dedeman Diyarbakir
Elazig Cd, 21400 Diyarbakir
http://www.dedeman.com/otel-diyarbakir/dedeman-diyarbakir.aspx
Uzman eitiminde kullanilacak Eitici Eitimi Modülleri:
Topianti Yeri
Dersier
Modül 1 :Bai I- Beyin Olumu TanIsi
Modül 2:13ai II- Donär Bakimi
Modül 3:I1etiim- Aile Görümesi
Toplantiyi Düzenleyen
Eiticiler
Proje Kusa Dönem
Uzmaniar
Katuiimci Sayisi
Teknik Yardim Ekibi
Modül 1: Yrd.Doc. Dr. Yusuf INANc, Yrd.Doc.Dr. Uygar UTKU
Modül 2: Prof.Dr. Mustafa Kemal BAYAR, Uzm.Dr. Edip GONULLU
Modül 3: Dr. Ismail Cern OZCAN, Hem. Hatice GUNDUZ
Modül 1: Uzm.Dr. Meneke OZcELIK
Modül 2: Dr. Ahmet çAKIR0OLU
Modül 3: Dr. Melih AZAP
75 kii (beyin ölümü tespiti y e donär bakimi He ilgili uzman doktorlar)
Al mavivA
pcc Avnipa BrI ye TUeiyo Cumteinyeb Iarefinan of*akia5a Snanse edtlmeicled.
U)
LC Sahk E.kooI
Perembe Günü
13:00-14:00
OOLE YEMEöI
14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-16:00
Genel Oturum:Uzman Eitimine Giri
Genel Oturum:Konu 1: BAOI 1 (Beyin OlUmü Tanisi)
Genel Oturum:Konu 2: BAOIS 2 (Donär Bakimi)
16:00-16:30
KAHVE MOLASI
16:30-17:00
Genel Oturum:Konu 2: BAOI 2 (Donär Bakimi) (devami)
17:00-18:00
Genel Oturum:Konu 3: ILETIIM (Aile garumesi)
Cuma Günü
9:00-11:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gündeme bakin)
11:00-11:30
KAHVE MOLASI
11:30-13:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gundeme bakin)
13:00-14:00 OOLE YEMEOI
14:00-16:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gundeme bakin)
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-18:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gundeme bakin)
Cumartesi Günü
9:00-11:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gundeme bakin)
11:00-11:30
KAHVE MOLASI
11:30-13:00
13:00-14:00
Grup caIimasi (Iütfen aaidaki gündeme bakin)
Genet Oturum: GärüIer,Test,Deerlendirme
14:00-15:00 cAY KAHVE IKRAMI
Gündem
1 Grup 3
Grup I
Grup 2
Günler
Turn gruplar için ortak oturum (yukari bakiniz)
Perembe
(öIeden sonra)
IIetiim
Bai II
Bai I
Cuma
(sabah)
Ba
I
Iletiim
Cuma (öIeden sonra) Bai II
II
Ba
Bai I
Cumartesi (sabah)
iIetiim
Turn gruplar igin ortak otururn (yukari bakiniz)
Cumartesi (öIeden
son ra)
1
Download

11 IN - Organ