I
Avukat Timur ibrahim EN
.17 1L.:-! VI.iC
J
13 Teninuz 1968/ Saisiai
Ilk ye orta örenimini (Samsun Anadolu Lisesi) Samsun'da
tamamladiktan sonra, 1986 yilinda Ankara Universitesi Hukuk
Fakültesi'nde lisans eitimine balamitir.
Avukatlik staji için 1995 yilinda Istanbul Barosu'na bavurmu ye
1996 yilinda Avukatlik mesIeini ifaya balamitir. YounIukIa
yabanci dorudan yatirimci irketlerin Turkiye'deki faaliyet
alaninda hukuki destek veren EN Hukuk Bürosunu kurmu ye
gunumuzde Kurucu/Yönetici Avukat olarak mesIeine devam
etmektedi r.
1999 yiiinda Yeditepe Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitüsU,
Uluslararasi Hukuk ye l Idaresi YUksek Lisans (MBA)
programina katilmi ye' Hukuklann YakinIatirilmasi Kapsaminda
Avrupa Birlii Kurucu AntIamas, (Rome Treaty) 81. Maddesi (eski
m.85) ' adli Ingilizce tezi ile mezun oimutur.
2002 yilinda Yeditepe Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsü,
Ozel Hukuk Yüksek Lisans (LL.M) programina baiami ye 2005
yiiinda Ozel Hukuk Doktora Programina kaydoimutur. Bir sure
ara verdii doktora program ma 2012 ymiinda geri dönmü ye halen
doktora yeterliik sinavi için çaImmalarmna devam etmektedir.
2004 yilmnda The College of Law (Londra) Uluslararasi Rekabet
Hukuku diploma programini baari lie bitirmiç, 2006 yilinda ise
Harvard Universitesi, l Idaresi Okulu'nda (Boston/ABD)
Giriimcilik ye Yeni Ortakliklarin Kurulmasi adii sertifika
programina katiImmtmr.
2008 yiiindan itibaren düzenii oiarak her yil Amerikan Barolar
Birlii (ABA) tarafi ndan düzenlenen Reka bet Seminerlerine
katilmaktad ir.
1
I
Mifletlerarasi Ticaret Odasi Tahkim Divani (ICC International
Court of Arbitration) tarafindan düzenlenen ye yurutulen hen
DUzeydo Hakem Akadomisi (2014-2015) Turkiye katilimcilarindan
biridir.
2007 ytlindan itibaren yabanci tahkim konularinda uzmanIami ye
Rusya Federasyonu Ticaret ye Sanayl Odasi, Uluslararasi Tahkim
Divani (ICAC), Istanbul Ticaret Odasi Tahkimi (ITO), Turkiye
Odalar ye Borsalar BirIii Tahkimi (TOBB), Milletlerarasi Ticaret
Odasi Tahkim Divani (ICC) bata olmak üzere bir çok kurumsal
tahkim dosyasinda taraf olarak yer atmi, tahkim yargilamasini
yurutmu ye sonuçlandirmitir.
Hali hazirda Amerikan Barolar BirIii (ABA), Uluslararasi Barolar
BirIii (IBA), ICC Turkey, ICC Institute of World Business Law ye
çeitIi tahkim kurumlarinda üye olarak yer almaktadir.
Istanbul'da yerIeik olarak mesleki faaliyetlerine devam etmekte
olup evli ye 2 çocuk babasidir.
cok iyi derecede ingilizce konumakta, yazmakta ye yeterli
derecede Almanca bilmektedir.
2
Download

av.timur ibrahim