A v. UMIT INCEEFE
14.0 1.19421 arihinde Kahramaiimara Ia dodum
I3abainin nieniuriveti nedenivic. i ikogrenimi çeitii okuilarda. orta ogrenimi. Aivon I .isesinde. parasiz vatiii olarak taniamiadiin.
30.06. 1 965 tanhinde. Ankara I lukuk !aküitesi nden. i\'i derece lie mezun oldum.
1969-1970 döneminde. lODAL I örenimini. "üstUn hasan1( derece) Ic bitirdim.
1962-1973) vi han arasinda. Ravindiriik Rakanli.i YapI1eri ( ienel MudUrlUgiYnde. memunluk.e11ik y e ube mudunlil g U 2örevierinde biiiundum.
1973 vilinda. Yapi Ileri (lend Mudiiriiigu 1 3 1*o 6 ram-l3utçc M[idirIüü gorevinden istila
ederek. Avukatlik stajula ba1adini. Avukatiik siiiavindan sonra. 1975 \lIIflda Buro actlm.. 1975
viliiidan ben. $8 sic! I 110. Ile. Uak I3arosuna kaviti i Avukat oharak cahiivontun.
1970
iIi 1973 \dlari arasinda. Ankara "tJiiiitköv üii 116VCS111! oiiitiiraii koopenati liii kurucu
Uvesi y e \: nell m Luru I u baskan olarak öne\ \apti iii. Ru enlei Ill yen Jie ad 1111111 \eri I IlleSi. benim 1cm. en büvUk mutiuluk. ovunc \ e unur Lavnawdir.
1983 vilinda. I iaikci Panti II Jak Kurucu 11 l3akani oharak gorevhi y e 1983 genel secimlermde. bu panlinin. Jak M ii lelveki ii (2. sira ) adavi iken. Milli G iiven uk Konsevi taralindan veto
edilllleven tek ada\ oldugum haide. prensipienimden odun vermeniek adina. seçivnieri ekIemedcii. adavi ikian Ve parti ü\ei iginden isti Ii el.tim.
1994 ye 2004 verel secimierinde. I Isak l3ehedive Rakani adavi oldiim. Ancak secilemedim.
1994 vilinda. hicbin sansim oimadi g , halde kati idigiin secimde. 1281 ovia kavbetmeyi.
hakhiharin bir sevgi \ e teveccüh göstenesi oimasi bakimindan. kazanç savivorum.
30 viii askin bin sUnedin. I 1 ak Verem Sava ,,,
nek 2. i3askanivim.
Yönetim Kunuhu uvesi y e hahen I)er-
1992 ihinda. AR ]"de duzenienmekie ohan ­ 11ir Kelime i3in 1heni vanima programina Latihanak. o vii in a1np1\ onu oldum.
/amanin Savin Vat i heninin direktillcri Ile. I. Jakspon Yonetim Kuru lunda g6rcv vaptim.
TRTnin "1 lien Yaiiivoi adi i vanima pronam ma. 1. Jak Him temsi len. vanimacm olarak
kati Idini. Yanmsmnada baani Ii ohamadim.
Siinimi. muilak sunette kaii\ cii y e ' ezinli vazi imasi 2enekti g i (1uuncesini tamdi g imndan. hece
VC anuz vezinleni Ile \aZI11111 's ye bin kismi vavmnianmni. iin1enim vardin. 2014 vmhinda. üç iii-he
IIIvarismasinda. Yeten. Viishat y e 13over a(II i Sl inlerim. Barohar i3inli g 1 lana limidami
katlh(Ii g i in. ,
vavmnlaninava de ger bul unanak. vavinianmistin. 07.04.20 14
l ./- .I/
fl
A. IJmnii. INCL1;1'I
Download

AV.ÜMİT