Av. Erdoan GOKcE
Erg in Sk. 12! 34 Mebusevleri ITandoan / ANKARA
Tel/Faks - 230 42 04 - 230 42 05
e-mail - eqokcehukukmynet.com
TURK1YE BAROLAR BIRLiOI BAKANLI3I'NA
Konu : Ozgeçmi.
.177
Ankara Barosu 9656 siciline kayitli bulunmaktayim. Kaydolduum 1989 yilindan
bu gune kadar da serbest Avukatlik mesIeini ifa etmekteyim.
Sigorta Tahkim Komisyonunun oluturuImasi sonrasinda bu komisyonda hakem
olarak gOrev yapmaktayken 2013 yili itibariyle de Sigorta Tahkim Komisyonunda itiraz
Hakemi olarak gorev aImi bulunmaktayim.
Istanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Uyesi adayliimin kabulu hususunda
gereini saygiyla dilerim. 05.01.2015
Ek;
Filli Avukathk sUreierimi gosterir beige,
1 adet Foto ref.
fl15000035
I I 111111111 II 91
I
1111111
II
I
I
Tip :Gelen
Kay't Trih
05.01.2015
EvrakTrhi
05.01.2015
JIgi:ist tahk seçirni
Yazu IIcri
Av.Erdoan Gökçe Ankara
Download

av.erdoğan