Gölbaşı Özel Çevre
Koruma Bölgesi
Nüfus:
Gölbaşı ÖÇKB: 40803
Gölbaşı ilçesi (2013): 115924
Alan:
Gölbaşı ÖÇKB: 274 km2
Gölbaşı ilçesi: 738 km2
Mogan ve Eymir havzası : 971 km2
Mogan Gölü yüzey alanı: 5 km2
Eymir Gölü yüzey alanı: 1.2 km2
Proje Arka Planı
•
•
•
•
•
•
•
•
Türkiye su zengini bir ülke değil; nüfus ve iklim değişikliği.
Türkiye AB’ne aday bir ülke; yükümlülükler var.
Gölbaşı 1990’dan bu yana “Özel Çevre Koruma Bölgesi”.
Mogan ve Eymir Gölleri, tarımsal kirlilik ve kentleşme baskısı
altında.
Bölgede su sıkıntısı; ortalama 400 mm yağış alıyor.
Bölgenin yer altı sularında doğal kirlilik var; bor vb.
Bölgede 488 endemik bitki türü ve 200 kuş türü mevcut.
Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi sulama suyu sıkıntısı çekiyor.
Su Fakirlik İndeksi: Türkiye 78. Sırada
Ülke
Finlandiya (1)
Birleşik Krallık (11)
Almanya (35)
Kongo Cumhuriyeti (75)
Türkiye (78)
Nijerya (129)
Su Fakirlik
İndeksi
78.0
71.5
64.5
57.3
56.5
43.9
Lawrance P., Meigh J., Sullivan C., The Water Poverty Index: an International Comparison, Keele Economics Research Papers, Keele University, October 2002.
Su Fakirlik Karşılaştırması
Ülke
Kaynak Erişim
Finlandiya (1)
Birleşik Krallık (11)
Almanya (35)
Kongo Cumhuriyeti (75)
Türkiye (78)
Nijerya (129)
12.2
7.3
6.5
17.1
7.8
7.4
20.0
20.0
20.0
10.3
14.8
7.5
Kapasite
Kullanım
Çevre
Su Fakirlik
İndeksi
18.0
17.8
18.0
11.8
13.1
8.5
10.6
10.3
6.2
7.3
10.7
10.4
17.1
16.0
13.7
10.9
10.1
10.1
78.0
71.5
64.5
57.3
56.5
43.9
İndeks bileşeni
Kullanılan veri
Kaynak
Ülke içindeki tatlı su akışı, diğer ülkelerden gelen akış, nüfus
Erişim
Temiz suya erişen nüfus yüzdesi, sanitasyona erişen nüfus yüzdesi, sulamaya erişen nüfus yüzdesi (kişi başı su
kaynaklarına göre ayarlanmış)
Kapasite
Kişi başı gelir (ppp), 5 yaş altı ölüm oranı, eğitime kaydolma oranları, gelir dağılımının Gini katsayıları
Kullanım
Evsel su kullanımı (lt/gün), sanayi ve tarımsal su kullanım paylaşımı (sektörlerin GSMH paylaşımına göre ayarlanmış)
Çevre
Su kalitesi, su stresi (kirlilik), çevresel mevzuat ve yönetim, enformasyonel kapasite, biyoçeşitlilik (tehlike altındaki
türlere dayanan) ile ilgili indeksler
Kişi başına kullanılabilir su
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Göstergeler 2009 Kitapçığı.
Sektörel Kullanım
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Göstergeler 2009 Kitapçığı.
2013: Birleşmiş Milletler Uluslararası Su
Dayanışma Yılı
ENSTİTÜSU
Uluslararası Projeler
1. Proje Adı
Türkiye’de Tarımsal Su Yönetimi Üzerine Pilot Bir Proje: Gölbaşı
Özel Çevre Koruma Bölgesi
Destekleyen
Kuruluş
British Council
Süre
2 yıl (Nisan 2012- Nisan 2014)
2. Proje Adı
Ankara Gölbaşı Bölgesi’nde Etkin Su Kullanımı ve Yağmur Suyu
Hasadı ile İklim Değişikliğine Adaptasyonun Sağlanması
Destekleyen
Kuruluş
Birleşmiş Milletler
(UNDP-EDM Every Drop Matters Programme)
Süre
1 yıl (Ekim 2012- Ekim 2013)
(UK-Turkey Higher Education and Industry Partnership Programme)
Download

Yrd. Doç. Dr. GökşenÇapar_AcılısKonusması