OZGEcMIs
pflanwInLn2r
Soyadi
! -)cum Yeri ve Tarihi
: Mehmet Rifat Bacanli
: Yozgat - 28.12.1976
,\3kerIik Dururnu
Tamamlandi
barosu
Ankara -14018
•\dres
Strazburg Cad Lale Sokak 13/11 Sihhiye Ankara
T , i/GSM
: 0312 231 05 84 0 312 230 32 68 05336502785
Medeni hal
:Di hekimi Z.H1LAIL BACANLI lie evli RECEP
AYIHAN VE ASLIHAN DUA ADLI iki cocuklu
MEZUN1YET
82-1987
:Ulubatli Hasan Ilkokulu
937- 1994
: Ozel An Ortaokulu - Ozel An Lisesi
994 - 1998
: Dokuz EyIuI Universitesi Hukuk FakUitesi
2004- 2007
:Gazi Universitesi Yüksek Lisans
2002-2014
Marka ye Patent Vekillii
C07-2009
Halter Federasyonu Denetleme kuruiu UyeIii
2009-2011
BUardo Federasyonu Disiplin Kurulu UyeIii
2007-2011
Kurulu Uyelii
TUrk Hukuk EnstitüsU Genel Sekreterlii, Yönetim
2010-
NUMUNE DSi VOLEYBOL TAK1MI ASBA$KAN
CALiMA TECRUBESI
1998 ylindan beri Avukatlik yapmaktayim.
Iyi derecede ingilizce bUmekteyim.
2002 yilindan beri Marka ye Pa•nt vekiUii de yapmaktayim. Prof. Dr. Izzet Ozgenc
Prof. Dr. Cumhur $ahin gozetiminde Ceza Muhakemesinde Madurun Korunmasi
:oiutu tez çaIimam bulunmaktadir. Adalet Bakanlii Madur Hakiari Daire
P kanhiinca hazirlanan raporlarda tezimden yararlanitmitir. Tezin onemli bir
! :srni tahkim ,uztama ye Anglo Sakson Hukuk ile Kita Avrupasindaki ulustarasi
IaKlaImlara ayrilmitir.
Ayrica TUrk Hukuk EnstitusU Genel Sekreterlii,Bilardo Federasyonu Disiplin
:rulu Uyelii(yedek) yapmaktayim. Hatter Federasyonu Denetleme Kurutu
elii(2006-2008;Bakantik temsitcisi olarak) yaptim. ceitIi süreti ye süresiz
yayinlarda yayinlanmi slyasi ye mesleki makaleler, bitimsel aratirma (Kutadgu Bitig
vc Mesnevi),ve gezi yazilarim butunmaktadir. Bugune kadar çeitli federasyontarin
erietleme kurulu Uyelikleri ye NUMUNE DS1 voleybol kutUbUnUn asbakantiin,
pmaktayim.
Download

av.mehmet rifat