TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
MARMARA BÖLGE AFET
MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ
Sistemler Yönetimi Birim Şefliği
Esentepe Mahallesi. İnönü Caddesi.
No157 Kartal / İstanbul
Tel: (0216) 517 08 00-01 Faks: (0216) 517 0802
www.kizilay.org.tr
Gönderen : Marmara Bölge Afet
Müdahale ve Lojistik Merkezi
Tarih
: 06.11.2014
Gönderilen : Ekli Liste
Faks No
: Ekli Liste
Sayı
: D.50.0.KZY.0.42-935-02 2179
Sayfa Adedi : 2
Konu
: 350 adet Çelik Konstrüksiyon Kafes Alımı
EYİLNAME
22.10.2014 tarih ve 001397 evrak kayıt numaralı teklif isteme mektubu ile firmanıza
bildirilen ayrıca 24.10.2014 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 350 adet Çelik Konstrüksiyon
Kafes alımı ihalesinin metrajlarda, görülen lüzum üzerine ekte sunulan değişiklikler
yapılmıştır.
Bahse
konu
değişiklikler
kurum
web
sayfasında
da
(http://www.kizilay.org.tr/IhaleIlanlari) yazdırılabilir olarak yayınlanmıştır.
İlgilenmeniz halinde, fiyat teklifinizin idari şartnamede belirtilen hususlar
çerçevesinde 19.11.2014 saat 11:30‘a kadar Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim
Müdürlüğü Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi No:157 Kartal - İSTANBUL Evrak Servisine
teslim edilmesini rica ederim.
Özcan ÖNEM
Bölge Müdürü
Ek: Zeyilname (1 Sayfa)
06 /11 /2014 Sorumlu
06 /11 /2014 Birim Yöneticisi V.
: A.Saliha İDİK
: Habip ŞÜLEKOĞLU
ZEYİLNAME
350 ADET ÇELİK KONSTRÜKSİYON KAFES ALIMI İHALESİ
YENİSİ
TÜRK KIZILAYI STOK KAFESİ ÇELİK METRAJI
Poz
no:
Pz01
Pz02
Pz03
Pz04
Pz05
Pz06
Pz07
Parça Adı:
Malzeme:
Taban Profili Ana Kiriş
Taban Profili Ana Kiriş
Taban Profili Ana Kiriş
Taban Profili Tali Kiriş
Kolon
Tavan Profili Bağlantı Kiriş
Tavan Profili Bağlantı Kiriş
100x40x3 mm profil
100x40x3 mm profil
100x40x3 mm profil
80x40x3 mm profil
60x60x3 mm profil
60x60x3 mm profil
60x60x3 mm profil
2
2
3
8
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2,30 m
2,35 m
2,27 m
0,53 m
2,50 m
2,30 m
2,47 m
Pz08
Taban Sacı
1.5 mm sac
1
1
2,35 m
Pz09
Pz10
Pz11
Stabilize Çaprazları
Stabilize Çaprazları
Forklift Bıçağı Laması
20x10 lama
3/4'' boru 2 mm
40x10 lama
2
2
6
2
1
1
3,12 m
3,26 m
0,62 m
Pz12
Stabilize Çapraz Plakaları
4 mm sac
2
1
0,16 m
Pz13
Taban Bayrakları
4 mm sac
8
1
0,12 m
Pz14
İstifleme Tavaları
6 mm sac
4
1
0,24 m
Adet: Benzeri:
Boy:
En:
2,30
m
Toplam
boy:
4,60 m
4,70 m
6,81 m
4,20 m
10,00 m
4,60 m
4,94 m
5,41 m2
12,48 m
6,52 m
3,72 m
0,13
m
0,11
m
0,24
m
0,04 m2
0,11 m2
0,23 m2
Birim
Toplam
Ağılık:
Ağılık
6,18 kg/m
28,43 kg
6,18 kg/m
29,05 kg
6,18 kg/m
42,09 kg
5,24 kg/m
22,01 kg
5,24 kg/m
52,40 kg
5,24 kg/m
24,10 kg
5,24 kg/m
25,89 kg
11,79
63,72 kg
kg/m2
1,57 kg/m
19,59 kg
1,27 kg/m
8,28 kg
3,14 kg/m
11,68 kg
31,44
1,26 kg
kg/m2
31,44
1,66 kg
kg/m2
47,16
5,43 kg
kg/m2
TOPLAM: 335,59 kg
Download

Zeyilname - Türk Kızılayı