T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Edirne Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
KeĢan Devlet Hastanesi
Sayı
Konu
: 76461883/900/
: Hastanemiz Ameliyathane Servisinde Mevcut Bulunan Tıbbi ve Cerrahi Aletler için
Bakım Onarım Hizmeti Alımı Götürü Bedel Tespiti
22/05/2014
İlgili Firmalara
AĢağıda cinsi, miktarı belirtilen "Hastanemiz Ameliyathane Servisinde Mevcut Bulunan Tıbbi
ve Cerrahi Aletler için Bakım Onarım Hizmeti Alımı" satın alınacağından götürü bedel esas
olmak üzere KDV hariç birim fiyatlarının 27/05/2014 saat 16:00’a kadar hastanemiz satın alma
komisyonuna bildirilmesini rica ederim.
Op. Dr Nurettin ALPARSLAN
Hastane Yöneticisi
Sıra
1
2
3
4
5
6
Malzemenin Adı
KESME MAKASI
DİSEKSİYON MAKASI
PORTEGÜ (Küçük)
PORTEGÜ (Büyük)
PENSET
GÖZ ALETLERİ
Miktar
19
16
7
17
1
8
Nevi
Birim Fiyat
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
TOPLAM FİYAT :
Toplam Fiyat
NOT:
1.
2.
3.
4.
5.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır.
Fiyatlar Götürü Bedel üzerinden verilecektir.
Tıbbi ve Cerrahi Aletlerin Bakım Onarım Listesi ekte gönderilmektedir (2 Sayfa)
Alım ile ilgili tüm ulaştırma giderleri yüklenici firmaya aittir.
Tlf:0284 714 34 34 – 148
Faks:0284 714 10 50
TIBBĠ VE CERRAHĠ ALETLERĠN BAKIM ONARIM LĠSTESĠ
Miktarı
Birimi
2
1
ADET
ADET
3
Alınacak Malzemenin Cinsi
KESE SETİ
KESME MAKASI (REDA 09161-14)
DĠSEKSĠYON MAKASI(Reda 09281- 20)
LDH (LOMBER SETİ)
DĠSEKSĠYON MAKASI (Reda 08281-58)
1
ADET
4
KESME MAKASI (HEBV – HB – 1734)
1
ADET
5
6
7
APENDEKTOMİ
KESMA MAKASI (Reda 09161 - 14)
DĠSEKSĠYON MAKASI(Reda 09281-18 )
PORTEGÜ BÜYÜK (Reda 25180 – 20 )
1
1
1
ADET
ADET
ADET
Sıra
1
2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PORTEGÜ KÜÇÜK (Reda 25180 – 16)
APENDEKTOMİ
KESME MAKASI (Aesculap BC 555 R)
KESME MAKASI
DĠSEKSĠYON MAKASI (Reda 09281 – 18 )
PORTEGÜ (Reda 25180 – 20 )
APENDEKTOMİ
KESME MAKASI (Reda 09181 – 14)
DĠSEKSĠYON MAKASI (Reda 09281 – 18)
PORTEGÜ (Reda 25180 – 20 )
FITIK
KESME MAKASI (Aesculap BC557R )
DĠSEKSĠYON MAKASI (Aesculap BC607R)
PORTEGÜ BÜYÜK (Aesculap BM 237R)
PORTEGÜ KÜÇÜK
BURUN SETİ
DĠSEKSĠYON MAKASI (Reda 09281 – 18)
PORTEGÜ BÜYÜK
PORTEGÜ KÜÇÜK (Reda 25184 – 16)
YEDEK ACİL BATIN
PORTEGÜ (Aesculap BM 237R )
DĠSEKSĠYON MAKASI (Reda 09281 – 20 )
KESME MAKASI
SECTİO SETİ
KESME MAKASI (Reda 09161 – 14 )
DĠSEKSĠYON MAKASI (Reda 09281 – 20 )
PORTEGÜ (Reda 25180 – 20)
MİYOM
KESME MAKASI (Aesculap BC 557 – R)
KESME MAKASI(Reda 09111 – 15 )
DĠSEKSĠYON MAKASI (Reda – 09261 – 16 )
PORTEGÜ
ORTOPEDİ KÜÇÜK SET
DĠSEKSĠYON MAKASI (Aesculap BC606 – H)
KESME MAKASI
PORTEGÜ BÜYÜK (Aesculap BM 237- R)
PORTEGÜ KÜÇÜK (Aesculap BM 200- R)
ORTOPEDİ BÜYÜK SET
DĠSEKSĠYON MAKASI
KESME MAKASI
PORTEGÜ BÜYÜK (Aesculap BM 255- R)
PORTEGÜ KÜÇÜK (Aesculap BM 220 –R)
PROSTAT SETİ
PORTEGÜ BÜYÜK (Reda 25180 – 24 )
PORTEGÜ KÜÇÜK (Reda 25180-20)
DĠSEKSĠYON MAKASI (Reda 09281 – 20)
KESME MAKASI (Reda 09181-14 )
BÖBREK SETİ
PORTEGÜ BÜYÜK (Aesculap BM 237 – R )
PORTEGÜ KÜÇÜK
DĠSEKSĠYON MAKASI (Aesculap BC607 – R )
KESME MAKASI (Aesculap BC 555 – R )
KESME MAKASI
PENSET ORTA BOY DĠġSĠZ (Stanless)
DĠSEKSĠYON MAKASI STARMED STAĠNLESS STEET
GÖZ ALETLERİ
SOL MAKAS (Gevder Germany)
1
ADET
1
1
1
2
ADET
ADET
ADET
ADET
1
1
2
ADET
ADET
ADET
2
1
1
1
ADET
ADET
ADET
ADET
1
1
1
ADET
ADET
ADET
2
2
1
ADET
ADET
ADET
1
1
1
ADET
ADET
ADET
1
1
1
2
ADET
ADET
ADET
ADET
1
1
1
1
ADET
ADET
ADET
ADET
1
1
1
1
ADET
ADET
ADET
ADET
1
1
1
2
ADET
ADET
ADET
ADET
2
1
1
1
1
1
1
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
1
ADET
53
54
55
56
57
58
59
SAĞ MAKAS (Aygün Stainless )
SOL MAKAS (80- K )
KAPSÜL MAKAS (Stainless Germany 33 )
KAPSÜL MAKAS (HE 155 54540-00 A18)
KAPSÜL MAKAS (NO:22 )
GEVDER KĠLĠTLĠ PORTEGÜ (GÖZÜN 17565)
GEVDER 17515 (251)
1
1
1
1
1
1
1
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ