Sağlığa Destek Sigortası
Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için
Sağlığa Destek Sigortası!
Aksigorta Sağlığa Destek Sigortası ile tehlikeli hastalıklardan beklenmeyen ameliyatlara kadar
pek çok sağlık riskini güvence altına alabilirsiniz.
Ayrıca Avantajlı Diş Paketi ve Acil Tıbbi Yardım Hizmetleri’nden yararlanabilirsiniz.
Aksigorta Sağlığa Destek Sigortası nedir?
Aksigorta Sağlığa Destek Sigortası, en kritik ve beklenmedik sağlık risklerini uygun primlerle teminat
altına alan hesaplı bir sağlık paketidir.
Tehlikeli Hastalıklar
Teminatı
Ameliyat ve Ameliyat Sonrası
Fizik Tedavi Teminatı
Avantajlı Diş
Paketi
Acil Tıbbi
Yardım Hizmetleri
Aksigorta Sağlığa Destek Sigortası hangi teminatları kapsar?
Ameliyat sonrası fizik tedavi teminatı
+ Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: ¨ 30.000
+ Ameliyat Teminatı: ¨ 5.000
1. Seçenek
+ Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi Teminatı : ¨ 1.000
A
ILD
Y
+ Kaza Sonucu Acil Tedavi Giderleri: ¨ 5.000
315
+ Avantajlı Diş Paketi: Yılda 1 Kez Ücretsiz
Poliçe vadesi içerisinde ameliyat gerektiren bir tedaviden
sonra 2 ay içerisinde gerçekleşen ve söz konusu tedaviyi
tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi masraflarınız yukarıda
belirtilen limitler dahilinde karşılanır.
Sigortanın başladığı tarihten itibaren, trafik kazaları veya travma
sonucu oluşacak ameliyatlar için 24 saat, diğer hastalık/durumlar
için 90 gün sonra geçerli olacaktır.
+ Acil Tıbbi Yardım Hizmetleri: Limitsiz
Ferdi kaza teminatı
A
351
D
YIL
+ Ferdi Kaza Teminatı: ¨ 30.000
Tehlikeli hastalıklar teminatı
Bu teminatla kendinizi kanser, kalp ve karaciğer yetmezliği
sebebiyle yapılacak organ nakilleri, böbrek yetmezliği, MS (Multiple
Sklerosis) ve körlük durumlarına karşı güvence altına alırsınız.
Böyle bir durum gerçekleştiğinde aldığınız toplu tazminatla hastalığın
tedavi masraflarını karşılayabilirsiniz, ya da işinize ara vermek
zorunda kalmanız halinde kendinizi ve ailenizi daha güvende
hissetmek için kullanabilirsiniz.
Sigorta teminatı, ilgili tehlikeli hastalıkların sigorta
başlangıç tarihinden 90 gün sonra ortaya çıkması halinde
devreye girer ve 30 günlük bekleme süresinin ardından
sigortalıya ödenir.
Ameliyat teminatı
Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonraki kaza ve 90 gün
sonra ilk kez çıkacak hastalıklarınızın sonucunda, aşağıda sıralanan
durum/hastalık ile ilgili ameliyatlarda vaka başına 5.000 TL tazminat
ödemesi yapılır;
+ Koroner bypass ameliyatı
+ Beyin anevrizması ameliyatı (Beyin damarında baloncuk)
+ Kalp, karaciğer, böbrek yetmezliği sonucu organ nakil ameliyatları
+ Safra kesesi ameliyatı
+ Boyun fıtığı ameliyatı
+ Çapraz bağ ameliyatı
+ Miyom ameliyatı
+ Apandisit ameliyatı
+ Bağırsak düğümlenmesi ameliyatı
+ Kaza sonucu oluşan ameliyatlar
Aksigorta, teminat ve prim ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
w
aksigorta.com.tr
facebook.com/aksigorta
twitter.com/aksigorta
Trafik kazasından zehirli böcek sokmasına, adale ve sinirlerin
incinmesiden elektrik çarpmasına kadar beklenmeyen ve aniden
gerçekleşecek sağlık riskleriniz güvence altına alınır.
Kaza sonucu acil tedavi giderleri
Bu teminatla, beklenmedik, ani ve harici bir olaydan
kaynaklanan acil tedavi giderleriniz karşılanır.
Kaza sonucu doktor, hastane, oda-yemek, ameliyat, teşhis
gibi tedavi masraflarınız, poliçede yazılı yıllık teminat limiti
dahilinde teminat kapsamındadır.
Bu teminat poliçe başlangıç tarihinden 24 saat sonra
geçerli olacaktır.
Avantajlı diş paketi
Ağız sağlığınızı, Avantajlı Diş Paketi hizmetlerinden ücretsiz
yararlanarak koruyabilirsiniz.
• Detertraj (Diş taşı temizliği),
• Tek diş röntgen filmi (Periapikal),
• Diş hekim muayenesi.
+ 444 27 27 numaralı Hizmet Merkezimizden randevu
alarak Türk Diş Hekimleri Birliği fiyat garantisiyle
Avantajlı Diş Paketinden yararlanabilirsiniz.
Acil tıbbi yardım hizmetleri
+ Acil durumlarda 444 27 27 Aksigorta Hizmet Merkezimizi
7 gün 24 saat arayarak ücretsiz anlaşmalı ambulans
hizmetinden yararlanabilirsiniz.
+ Sağlık sorunları ile ilgili Hizmet Merkezimizi 7 gün 24 saat
arayarak görevli medikal kadromuzdan destek alabilirsiniz.
Vergi avantajıyla daha da ekonomik
Ücretli ya da yıllık beyanname veren vergi mükellefi iseniz,
ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilir, daha en
başından kazançlı çıkabilirsiniz.
Ödemiş olduğunuz primin limitler dahilinde vergi matrahınızdan
indirilebilmesi için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz
yeterli olacaktır.
Download

Sağlığa Destek Sigortası