Řídicí blok čerpadel
R-CZ 62300 Vydání: 04.12
Typ PSBD02
▶ Jmenovitá velikost 40, 71, 180, 355
▶ Série 1X
▶ Maximální provozní tlak 350 bar
▶ Maximální průtok 600 l/min
H7895_d
Charakteristické znaky
Obsah
▶ Sjednocení maximálního tlakového jištění, beztlakového
Charakteristické znaky
náběhu, resp. oběhu a měření tlaku
▶ Možnost montáže tlakového spínače, druhého tlakového
stupně a ventilu
Údaje pro objednávku
Standardní program
1
2, 3
4
Schémata zapojení
5 ... 7
▶ Působení na regulátor čerpadel
Funkce, výkres montážní sestavy
▶ Přímá nástavba na axiální pístová čerpadla
Technické údaje
8
9, 10
Rozměry přístroje
11
▶ Max. provozní tlak 350 bar
Přípoje
12
▶ Jmenovité velikosti 40, 71, 180 a 355
Výběr čerpadla
12
▶ Maximální průtok 600 litrů/minutu
Pokyny pro uvedení do provozu, obsluhu a údržbu
13
A4VSO JV40 až 355
R-CZ 62300, vydání: 04.12, Bosch Rexroth AG
2/14
PSBD02 | R-CZ 62300
Údaje pro objednávku
řídicího bloku čerpadel
01
02
03
PSB
D
02
04
-
05
-
1X
06
/
07
08
-
09
10
11
12
-
13
/
31
14
15
&
Druh přístroje
01
Řídicí blok čerpadel
PSB
Konstrukční princip
02
Přímá nástavba na čerpadle
D
Varianta zapojení (řízení)
03
Varianta 02
02
Jmenovitá velikost (bloku)
04
Pro A4VSO 40
Pro A4VSO 71
40
71
Pro A4VSO 125, 180
180
Pro A4VSO 250, 355
355
10 až 19 (10 až 19: nezměněné konstrukční a připojovací rozměry)
1X
Série
05
Způsob nastavení tlakového ventilu
06
Otočný knoflík s aretací
A
Otočný knoflík
L
Šestihran s ochranným kloboučkem
S
Tlakový stupeň 1 (maximální tlakové jištění)
07
Nastavený tlak do 200 bar
200
Nastavený tlak do 315 bar
315
Nastavený tlak do 350 bar
350
Tlakový stupeň 2 (druhý tlakový stupeň)
08
bez tlakového stupně 2
bez označení
Nastavený tlak do 200 bar
200
Nastavený tlak do 315 bar
315
Nastavený tlak do 350 bar
350
Možnosti regulátoru pro regulační čerpadlo
09
s regulátorem DFR1
F
s regulátorem výkonu DRG, LR2G
G
s regulátorem DR, LR2, LR3, MA, EM, HM
R
Příslušenství / přídavné vybavení
10
bez příslušenství
bez označení
Manometr
1
Tlakové spínače
2
Manometry a tlakové spínače
3
Nástavba ventilu
11
bez nástavby ventilu
bez označení
s namontovaným proporcionálním ventilem pro omezení tlaku DBET
E
s namontovaným rozváděčem
W
Bosch Rexroth AG, R-CZ 62300, vydání: 04.12
R-CZ 62300 | PSBD02
3/14
Údaje pro objednávku
řídicího bloku čerpadel
01
02
03
PSB
D
02
04
-
05
-
1X
06
07
/
08
-
09
10
11
12
-
13
/
31
14
15
&
Napájecí napětí
12
bez označení
bez rozváděče
24
Stejnosměrné napětí DC 24 V
Velikosti přípojů
13
31
Přípoj SAE
Materiál těsnění
14
15
Těsnění NBR
M
Těsnění z FKM
V
Další údaje v doplňujícím textu
&
Příklad doplňujících údajů:
s DBETE-6X/315G24K31A1V
(obj. číslo R901029969)
Příklad objednávky / hledaný pojem:
Řídicí blok čerpadel pro přímou nástavbu na čerpadle A4VSO 250 nebo 355, s variantou zapojení 02, způsob nastavení
tlakového ventilu pomocí šestihranu a ochranného kloboučku, tlakový stupeň 1 = 315 bar, pro regulátor DRG, s manometrem, s namontovaným rozváděčem, stejnosměrné napětí DC 24 V, přípoj SAE a těsnění NBR:
Krátký text materiálu:
Obj. číslo:
PSBD02-355-1X/S315-G1W-24/31M
R901118871
R-CZ 62300, vydání: 04.12, Bosch Rexroth AG
4/14
PSBD02 | R-CZ 62300
Standardní program
Výběrová tabulka možnosti regulátoru "R" (regulátor DR, LR2, LR3, MA, EM, HM)
Bez příslušenství
Tlakový stupeň 1
Název
Obj. číslo
315 bar
PSBD02- 40-1X/S315-RW-24/31M
R901180397
350 bar
PSBD02- 40-1X/S350-RW-24/31M
R901180401
315 bar
PSBD02- 71-1X/S315-RW-24/31M
R901180653
350 bar
PSBD02- 71-1X/S350-RW-24/31M
R901180655
315 bar
PSBD02-180-1X/S315-RW-24/31M
R901180676
350 bar
PSBD02-180-1X/S350-RW-24/31M
R901180679
315 bar
PSBD02-355-1X/S315-RW-24/31M
R901118881
350 bar
PSBD02-355-1X/S350-RW-24/31M
R901118883
Montážní výkres
Obj. číslo
R901180720
R901180722
R901180724
R901118252
Další provedení viz údaje pro objednávku
Výběrová tabulka možnosti regulátoru "F" (regulátor DFR)
Bez příslušenství
Tlakový stupeň 1
Název
Obj. číslo
315 bar
PSBD02- 40-1X/S315-FW-24/31M
R901180633
350 bar
PSBD02- 40-1X/S350-FW-24/31M
R901180634
315 bar
PSBD02- 71-1X/S315-FW-24/31M
R901180658
350 bar
PSBD02- 71-1X/S350-FW-24/31M
R901180659
315 bar
PSBD02-180-1X/S315-FW-24/31M
R901180688
350 bar
PSBD02-180-1X/S350-FW-24/31M
R901180689
315 bar
PSBD02-355-1X/S315-FW-24/31M
R901118876
350 bar
PSBD02-355-1X/S350-FW-24/31M
R901118878
Montážní výkres
Obj. číslo
R901180718
R901180721
R901180723
R901118254
Další provedení viz údaje pro objednávku
Výběrová tabulka možnosti regulátoru "G" (regulátor DRG, LR2G)
Bez příslušenství
Tlakový stupeň 1
Název
Obj. číslo
315 bar
PSBD02-40-1X/S315-GW-24/31M
R901180643
350 bar
PSBD02-40-1X/S350-GW-24/31M
R901180645
315 bar
PSBD02-71-1X/S315-GW-24/31M
R901180663
350 bar
PSBD02-71-1X/S350-GW-24/31M
R901180664
315 bar
PSBD02-180-1X/S315-GW-24/31M
R901180712
350 bar
PSBD02-180-1X/S350-GW-24/31M
R901180713
315 bar
PSBD02-355-1X/S315-GW-24/31M
R901105562
350 bar
PSBD02-355-1X/S350-GW-24/31M
R901118873
Další provedení viz údaje pro objednávku
Bosch Rexroth AG, R-CZ 62300, vydání: 04.12
Montážní výkres
Obj. číslo
R901178294
R901178295
R901178296
R901118101
R-CZ 62300 | PSBD02
5/14
Schémata zapojení
1. Možnost regulátoru "R" (regulátor DR, LR2, LR3, MA,
Příklad:
EM, HM)
Maximální tlakové jištění, spínání náběhu a na přání druhý
Pro konstantní a regulační čerpadlo A4VSO s regulátorem DR
tlakový stupeň s tlakovým spínačem a manometrem
nebo regulátorem LR2, regulátorem LR3, MA, EM, HM
8
6
10
P1
D
X
MP
9
max. 350 bar
X
"C"
3
T
2
Y
B
"E"
¯1,2
P2
P
T
A
1
"D"
MX
P3
P
X
P
A
NG6
B
2
P
NG6
P
MB
S
MS
K1 K2
1 Deska PSBD02-…-1X/31
2 Ventil pro omezení tlaku, vestavný ventil podle katalogového
listu 21050
3 Ventil pro omezení tlaku, řídicí kryt
(hodnota tlaku 1 – maximální tlak) podle katalogového listu 21050
4 Mezideska (na přání) podle katalogového listu 48050
4.1 Ventil pro omezení tlaku (hodnota tlaku 2 – druhý tlakový
stupeň – na přání) podle katalogového listu 25402
1
A
a
B1 B
T
T
B
A
B
P
T
T
NG6
NG6
7
4.1
4
T
5
b
R(L)
6 Manometr (na přání – jinak šroubová spojka) podle katalogového listu 50205
7 Šroubová spojka podle AB 20-11
8 Tlakový spínač (na přání) podle katalogového listu 50061
9 Zátka ZN10027-M8X1-SV; obj. číslo R913019129
10 Tryska ZN10028-1,2-B-M8X1X8-SV; obj. číslo R913018601
Namontované typy ventilů lze zjistit z kusovníku
5 Rozváděč JV6 podle katalogového listu 23178
R-CZ 62300, vydání: 04.12, Bosch Rexroth AG
6/14
PSBD02 | R-CZ 62300
Schémata zapojení
2. Možnost regulátoru "F" (regulátor DFR)
Příklad:
Pro regulační čerpadla A4VSO s regulátorem DFR1
Maximální tlakové jištění, spínání náběhu a na přání druhý
tlakový stupeň s tlakovým spínačem a manometrem
8
6
10
P1
D
X
MP
9
max. 350 bar
X
Y
T
1
"D"
MX
P3
X
2
A
P2
P
3
T
B
"E"
"C"
¯0,8
P
P
A
NG6
NG6
T
4.1
T
NG6
T
4.2
4
P
P
max. 350 bar
P
A
a
B
2
7
1
B
A
B
P
T
NG6
NG6
T
5
b
X
B1 B
MB
S
MS
K1 K2
T
R(L)
1 Deska PSBD02-…-1X/31
5 Rozváděč JV6 podle katalogového listu 23178
2 Ventil pro omezení tlaku, vestavný ventil podle katalogového listu 21050
6 Manometr (na přání – jinak šroubová spojka) podle katalogového listu 50205
3 Ventil pro omezení tlaku, řídicí kryt
(hodnota tlaku 1 – maximální tlak) podle katalogového listu 21050
4 Mezideska podle katalogového listu 48050
4.1 Ventil pro omezení tlaku
(hodnota tlaku 1 – maximální tlak) podle katalogového listu 25402
4.2 Ventil pro omezení tlaku (hodnota tlaku 2 – druhý tlakový
stupeň – na přání) podle katalogového listu 25402
Bosch Rexroth AG, R-CZ 62300, vydání: 04.12
7 Šroubová spojka podle AB 20-11
8 Tlakový spínač (na přání) podle katalogového listu 50061
9 Tryska ZN10028-0,8-B-M8X1X8-SV; obj. číslo R913018599
10 Zátka ZN10027-M8X1-SV; obj. číslo R913019129
Namontované typy ventilů lze zjistit z kusovníku
R-CZ 62300 | PSBD02
7/14
Schémata zapojení
3. Možnost regulátoru "G" (regulátor DRG, LR2G)
Příklad:
Pro regulační čerpadla A4VSO s DRG, LR2G regulátor
Maximální tlakové jištění, spínání náběhu a na přání druhý
výkonu s dálkově řízeným regulátorem tlaku
tlakový stupeň s tlakovým spínačem a manometrem
8
6
10
P1
D
X
MP
9
max. 350 bar
X
3
T
2
Y
B
"E"
T
A
P2
"C"
P
1
"D"
MX
P3
P
X
P
A
NG6
NG6
T
4.1
T
NG6
T
4.2
4
P
P
max. 350 bar
P
A
a
B
2
7
1
B
A
B
P
T
NG6
NG6
T
5
b
X
B1 B
MB
S
MS
K1 K2
1 Deska PSBD02-…-1X/31
2 Ventil pro omezení tlaku, vestavný ventil podle katalogového
listu 21050
3 Ventil pro omezení tlaku, řídicí kryt
(hodnota tlaku 1 – maximální tlak) podle katalogového listu 21050
4 Mezideska podle katalogového listu 48050
4.1 Ventil pro omezení tlaku
(hodnota tlaku 1 – maximální tlak) podle katalogového listu 25402
T
R(L)
6 Manometr (na přání – jinak šroubová spojka) podle katalogového listu 50205
7 Šroubová spojka podle AB 20-11
8 Tlakový spínač (na přání) podle katalogového listu 50061
9 Zátka ZN10027-M8X1-SV; obj. číslo R913019129
10 Zátka ZN10027-M8X1-SV; obj. číslo R913019129
Namontované typy ventilů lze zjistit z kusovníku
4.2 Ventil pro omezení tlaku (hodnota tlaku 2 – druhý tlakový
stupeň – na přání) podle katalogového listu 25402
5 Rozváděč JV6 podle katalogového listu 23178
R-CZ 62300, vydání: 04.12, Bosch Rexroth AG
8/14
PSBD02 | R-CZ 62300
Funkce, výkres montážní sestavy
Řídicí bloky čerpadel se v podstatě skládají z bloku ven-
ventilu (3) do nádrže (vestavný ventil je otevřený, existuje
tilů (1), vestavného ventilu (2) s řídicím ventilem (3) (podle
spojení P-T). Pokud je elektromagnet b řídicího ventilu (5)
katalogového listu 21050) pro funkci omezení tlaku a řídi-
zapnutý, je řídicí vedení vestavného ventilu (2) a řídicího
cího ventilu (5) 4WE6… (podle katalogového listu 23178).
ventilu (3) uzavřené, vznikající tlak P-P1-P2-P3 působí na
Na přání je možné namontovat tlakový spínač (8) typ HED 8
hlavní píst vestavného ventilu (2) a současně vzniká tlak
(podle katalogového listu 50061) a manometr (6).
přes pomocný otvor na řídicím ventilu (3). Když tlak v P
Blok ventilů má na spodní straně přípoj (vysokotlaká
dosáhne nastaveného tlaku řídicího ventilu (3), otevře ho.
řada SAE) P pro vstup a celkem 3 přípoje (vysokotlaká
Pružinový prostor vestavného ventilu (2) je odlehčen
řada SAE) P1, P2 a P3 pro výstup pracovní kapaliny, spolu
a v důsledku hydraulického rovnovážného stavu teče pra-
s přípojem nádrže T (standardní tlaková řada SAE).
covní kapalina při zachování nastaveného provozního tlaku
Ve vnitřně vyvrtané odbočce je namontován vestavný ven-
z P, P1, P2, P3 do kanálu T. U možnosti regulátoru "F" a "G"
til (2) a řídicí ventil (3). Pomocí otevřené funkce ventilu
se tento provozní tlak nastavuje rovněž na ventilu pro ome-
vzniká spojení s přípojem T (standardní tlaková řada SAE).
zení tlaku (4.1) mezidesky (4) ovlivňujícím regulátor.
Pomocí osazení trysek a zátek v závitech "C", "D" a "E" je
možné vyladit řídicí blok čerpadel na různé typy čerpadel
Na přání je možné pomocí mezidesky (4) elektricky zvolit
a varianty regulátorů.
druhý tlakový stupeň s použitím elektromagnetu (a) řídicího
ventilu 4WE6H… (5). Nastavený tlak ale musí být nižší než
V základním provedení je pomocí řídicího ventilu 4WE6HB…
tlak nastavený na řídicím ventilu (3).
(5) odlehčeno řídicí vedení vestavného ventilu (2) a řídicího
5
Vyobrazení odpovídá JV71.
4
Poloha ventilů a trysek se
může u jiných jmenovitých
6
velikostí nepatrně lišit a lze
ji zjistit z příslušného mon-
8
tážního výkresu.
P3
Tryska E
4.1
T
2
1
P
Tryska/zátka C
Zátka D
Bosch Rexroth AG, R-CZ 62300, vydání: 04.12
3
R-CZ 62300 | PSBD02
9/14
Technické údaje
(Při použití zařízení mimo uvedené hodnoty se nejdříve poraďte!)
všeobecné
Hmotnost při maximálním osazení
Velikost
40
71
180
355
kg
23
27
30
40
Montážní poloha
libovolná
Rozsah okolních teplot při použití s následujícími zařízeními
a těsněními
Při současném použití různých komponent platí příslušně
omezený rozsah teplot.
Těsnění NBR
Těsnění z FKM
°C HED podle katalogového listu 50061
–25 … +50
–20 … +50
°C WE podle katalogového listu 23178
–30 … +50
–20 … +50
°C DBET podle katalogového listu 29162
–20 … +70
°C DBETE podle katalogového listu 29162
–20 … +50
Pokyn k údržbě: Při montáži, uvedení do provozu a údržbě olejových hydraulických zařízení dodržujte pokyny v katalogovém listu 07900!
hydraulické
Maximální provozní tlak
bar Nejvyšší provozní tlak se určuje po volbě tlakového stupně.
Maximální přípustný provozní tlak činí 350 bar
Pro zvláštní varianty možnosti regulátoru "G" bez dálkově řízeného
regulátoru tlaku je přípustný maximální provozní tlak 400 bar.
To je odpovídajícím způsobem zdokumentováno na typovém štítku.
U těchto zvláštních variant je na pozici 4, resp. 5 namontována krycí
deska (katalogový list 48042) a přípoj X je uzavřený.
Maximální protitlak
– s DBET nebo DBETE
bar Tlak zpětného toku (přípoj T, resp. Y): Samostatně bez tlaku do nádrže
Maximální nastavitelný tlak
– s DBET nebo DBETE
bar při tlakovém stupni
při tlakovém stupni
při tlakovém stupni
při tlakovém stupni
při tlakovém stupni
– s 2 cestným vestavným ventilem
bar při tlakovém stupni 200 bar: 200 bar
při tlakovém stupni 315 bar: 315 bar
při tlakovém stupni 420 bar: 350 bar
– s HED8
bar při
při
při
při
Maximální průtok
tlakovém
tlakovém
tlakovém
tlakovém
50 bar:
100 bar:
200 bar:
315 bar:
350 bar:
50 bar
100 bar
200 bar
315 bar
350 bar
stupni 50 bar: 50
stupni 100 bar: 100
stupni 200 bar: 200
stupni 350 bar: 350
bar
bar
bar
bar
l/min 600
Pracovní kapalina
Minerální olej HLP podle normy DIN 51524-2,
bližší informace viz katalogový list 90220
U jiných pracovních kapalin je nutná dohoda.
Rozsah teplot pracovní kapaliny
°C +10 ... +80
Optimální provozní teplota agregátu při provozu s minerálním olejem HLP podle normy DIN 51524-2 leží mezi +40 °C a +50 °C.
Provozní teplota nesmí v nepřetržitém provozu překročit +70 °C!
Rozsah teplot pracovní kapaliny
u těsnění NBR
u těsnění FKM
– s rozváděčem
°C
–30 … +80
–20 … +50
– s 2cestným vestavným ventilem
°C
–30 … +80
–20 … +80
– s DBET nebo DBETE
°C
– s HED8
°C
–20 … +80
–25 … +80
–20 … +80
Při současném použití různých komponent platí příslušně omezený rozsah teplot.
Rozsah viskozity
mm2/s
2,8 ... 500
– s 2 cestným vestavným ventilem mm2/s
2,8 ... 380
– s rozváděčem
– s DBET nebo DBETE
mm2/s
20 ... 380 (přednostně 30 ... 46)
– s HED8
mm2/s
10 ... 800
Při současném použití různých komponent platí příslušně omezený rozsah viskozity.
R-CZ 62300, vydání: 04.12, Bosch Rexroth AG
10/14
PSBD02 | R-CZ 62300
Technické údaje
(Při použití zařízení mimo uvedené hodnoty se nejdříve poraďte!)
hydraulické (pokračování)
Maximální přípustný stupeň znečištění pracovní kapaliny,
třída čistoty dle normy ISO 4406 (c)
Další technické údaje viz
katalogové listy
– Rozváděč
Třída 20/18/15 1)
Katalogový list 23178
– 2cestný vestavný ventil
Katalogový list 21050
– PropDB: DBET a DBETE
Katalogový list 29162
– Tlakový spínač HED8
Katalogový list 50061
elektrické
Konektory
1)
V hydraulických systémech je nutné dodržovat třídy čistoty
uvedené pro jednotlivé komponenty. Účinná filtrace brání
poruchám a zároveň prodlužuje životnost komponentů. Výběr filtrů
viz technický katalogový list 51501.
Bosch Rexroth AG, R-CZ 62300, vydání: 04.12
Konektory nejsou součástí obsahu dodávky a musí se objednávat zvlášť.
Při montáži následujících zařízení používejte odpovídající katalogové listy:
▶ 4/3-, 4/2- a 3/2cestné ventilové rozváděče, s magnety na stejnosměrné nebo střídavé napětí spínajícími v oleji, katalogový
list 23178
▶ Tlakový spínač HED8, katalogový list 50061
▶ Proporcionální ventily pro omezení tlaku, přímo řízené,
bez/s integrovanou elektronikou (OBE), katalogový list 29162
▶ 2 cestné vestavné ventily pro tlakové funkce, katalogový list 21050
R-CZ 62300 | PSBD02
11/14
Rozměry přístroje (rozměrové údaje v mm)
Vyobrazení odpovídá JV71.
Poloha ventilů a trysek se může u jiných jmenovitých velikostí nepatrně lišit a lze ji zjistit z příslušného montážního výkresu.
6
P3
H5
H4
T
H3
H1
3
H2
L4
L3
L2
L1
1)
4.2
4
2+3
L4
B4
B2
B1
P1
L6
B4
2)
5
B3
1
P
MP
8
4.1
3)
6)
5)
4)
L5
H6
L4
H4
7
X
P2
MX
1)
Závit "E"
2)
Závit M8x1 v "T"
3)
4x šroub s válcovou hlavou (součást obsahu dodávky)
4)
Těsnicí kroužek (součást obsahu dodávky)
5)
Závit "D" (při jmenovité velikosti 40 a 71 v přípoji X)
6)
Závit "C"
4.2 Ventil pro omezení tlaku
(hodnota tlaku 2 – druhý tlakový stupeň – na přání)
1 Deska PSBD02-…-1X/31
2 Ventil pro omezení tlaku, vestavný ventil
3 Ventil pro omezení tlaku, řídicí víko,
(hodnota tlaku 1 – maximální tlak)
5 Rozváděč JV6
4 Mezideska
7 Šroubová spojka
6 Manometr (na přání – jinak šroubová spojka)
8 Tlakový spínač (na přání)
4.1 Ventil pro omezení tlaku (hodnota tlaku 1 – maximální tlak),
u možnosti regulátoru "R" není k dispozici
Jmenovitá velikost B1
H2
H3
H4
H5
H6
L1 cca
L2
L3
L4
L5
L6
40
310
99
115
49,5
260
17
99
50
45
25
280
230
200
85
148
35
71
310
99
115
49,5
260
19
99
50
45
25
295
245
215
85
163
40
180
310
112
110
56,0
260
18
112
55
50
45
300
250
210
100
175
45
355
310
126
110
63,0
260
21
126
63
54
45
315
260
211
109
177
51
max.
B2
B3
max.
B4
H1
max.
R-CZ 62300, vydání: 04.12, Bosch Rexroth AG
12/14
PSBD02 | R-CZ 62300
Přípoje
Jmenovitá velikost (bloku)
Přípoje
40
71
180
355
P (pro přímou nástavbu na čerpadlo)
SAE 3/4 H
SAE 1 H
SAE 1 1/4 H
SAE 1 1/2 H
P1
SAE 3/4 H
SAE 1 H
SAE 1 1/4 H
SAE 1 1/2 H
P2, P3 uzavřeno
SAE 3/4 H
SAE 1 H
SAE 1 1/4 H
SAE 1 1/2 H
T
SAE 3/4 S
SAE 1 S
SAE 1 1/4 S
SAE 1 1/2 S
X
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
MP, MX
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
Y pouze u DBET.. přímo na ventilu
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
Přípoj vedení 1: Závitový otvor DIN 3852-2 a), palcový trubkový závit DIN EN ISO 228, přípoj vedení 2: Příruba SAE
podle normy DIN ISO 6162-2, zvětšený přípoj, přírubové
upevnění: Metrický závit ISO podle normy DIN 13, upevnění
ventilu: Metrický závit ISO podle normy DIN 13
Výběr čerpadla
Řídicí blok čerpadel
Větev P
Typ čerpadla:
– Regulační čerpadlo typ A4VSO
JV40
JV71
JV180
JV355
Katalogový list
SAE 3/4" H
SAE 1" H
SAE 1 1/4" H
SAE 1 1/2" H
92050
A4VSO 40
A4VSO 71
A4VSO 125
A4VSO 180
A4VSO 250
A4VSO 355
S ohledem na velikost připojovací příruby a rozměrů může být tento blok namontován také na jiných čerpadlech. Zde je třeba dbát zejména na
možné rozměrové problémy. To je v jednotlivých případech nutné předem konstrukčně zkontrolovat.
Bosch Rexroth AG, R-CZ 62300, vydání: 04.12
R-CZ 62300 | PSBD02
13/14
Pokyny pro uvedení do provozu, obsluhu a údržbu
Všeobecné
▶ Dodržujte pokyny uvedené v dokumentaci celého stroje.
▶ Věnujte pozornost také dokumentaci jiných součástí,
konstrukčních skupin a navazujících podskupin, které
jsou součástí celého stroje.
▶ Dodržujte také všeobecně platná zákonná a jiná závazná
nařízení evropské, resp. národní legislativy, jakož i předpisy platné ve vaší zemi (např. bezpečnost a ochrana
zdraví při práci, ochrana životního prostředí, ručení
za výrobky).
▶ Za dodržování platných předpisů odpovídá
výhradně provozovatel.
▶ Opravy smí provádět pouze výrobce nebo jeho autorizované pobočky a prodejci. Opravy provedené vlastními
silami ruší platnost schválení a osvobozují výrobce od
všech garancí a nároků, v důsledku svépomocného zásahu.
▶ Montáž a údržbu smí provádět pouze autorizované
kvalifikované osoby.
▶ Pečlivě uchovejte přiložené dokumenty; jsou zapotřebí
při pravidelných kontrolách prováděných
odborným personálem.
R-CZ 62300, vydání: 04.12, Bosch Rexroth AG
14/14
PSBD02 | R-CZ 62300
Poznámky
Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
Fax
+49 (0) 93 52 / 18-23 58
[email protected]
www.boschrexroth.de
Bosch Rexroth AG, R-CZ 62300, vydání: 04.12
© Vlastníkem všech práv je společnost Bosch Rexroth AG, a to i v případě
přihlašování ochranných práv. Vlastníme veškerá dispoziční oprávnění, jako právo
kopírovat a předávat dále.
Uvedená data slouží výlučně k popisu produktu. Z těchto údajů nelze odvodit
žádné informace o vlastnostech nebo vhodnosti pro určitý účel používání. Údaje
nezbavují uživatele povinnosti provádět vlastní hodnocení a zkoušky. Přitom je
třeba zohlednit skutečnost, že naše produkty podléhají přirozenému procesu
opotřebení a stárnutí.
R-CZ 62300 | PSBD02
15/14
Poznámky
Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
Fax
+49 (0) 93 52 / 18-23 58
[email protected]
www.boschrexroth.de
© Vlastníkem všech práv je společnost Bosch Rexroth AG, a to i v případě
přihlašování ochranných práv. Vlastníme veškerá dispoziční oprávnění, jako právo
kopírovat a předávat dále.
Uvedená data slouží výlučně k popisu produktu. Z těchto údajů nelze odvodit
žádné informace o vlastnostech nebo vhodnosti pro určitý účel používání. Údaje
nezbavují uživatele povinnosti provádět vlastní hodnocení a zkoušky. Přitom je
třeba zohlednit skutečnost, že naše produkty podléhají přirozenému procesu
opotřebení a stárnutí.
R-CZ 62300, vydání: 04.12, Bosch Rexroth AG
16/14
PSBD02 | R-CZ 62300
Poznámky
Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
Fax
+49 (0) 93 52 / 18-23 58
[email protected]
www.boschrexroth.de
Bosch Rexroth AG, R-CZ 62300, vydání: 04.12
© Vlastníkem všech práv je společnost Bosch Rexroth AG, a to i v případě
přihlašování ochranných práv. Vlastníme veškerá dispoziční oprávnění, jako právo
kopírovat a předávat dále.
Uvedená data slouží výlučně k popisu produktu. Z těchto údajů nelze odvodit
žádné informace o vlastnostech nebo vhodnosti pro určitý účel používání. Údaje
nezbavují uživatele povinnosti provádět vlastní hodnocení a zkoušky. Přitom je
třeba zohlednit skutečnost, že naše produkty podléhají přirozenému procesu
opotřebení a stárnutí.
Download

Řídicí blok čerpadel Typ PSBD02