T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 GÜZ YARIYILI
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
VİZE SINAVI PROGRAMI
1. SINIF
10:00-12:00
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
IHI 103 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
Prof.Dr. Mete Çamdereli
A-
ZA
R
TE
Sİ
604
03
.1
1.
20
14
PA
12:00-14:00
HUK 327 İLETİŞİM HUKUKU
DOÇ. DR ALİ KEMAL YILDIZ
14:00-16:00
A-503
IHI 303 İKNA VE RETORİK
DOÇ.DR. ECE KARADOĞAN DORUK
16.00-18.00
A-604
IHI 311 HALKLA İLİŞKİKERDE
SOSYAL SORUMLULUK
PROF.DR. FİLİZ BALA PELTEKOĞLU
10:00-12:00
04
.1
1.
20
14
SA
LI
A-604
12:00-14:00
IHI 101 HALKLA İLİŞKİLERİN
TEMEL KAVRAMLARI
Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu
A-503
14:00-16:00
16.00-18.00
GNL 103 GENEL İNGİLİZCE I
A-604
11:00-12:30
GNL 211 GENEL İNGİLİZCE 3
GNL 321 GENEL İNGİLİZCE 5
GNL 431 GENEL İNGİLİZCE 7
A-603
A-605
A-606
05
.1
1.
20
14
Ç
A
R
ŞA
M
BA
09:30-11:30
14:00-16:00
IHI 341 İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ VE KURUM İÇİ HALKLA
İLİŞKİLER
YRD.DOÇ.DR
OSMAN BAYRAKTAR A-603
HUK 121 HUKUKA GİRİŞ
Yrd. Doç.Dr. Nagehan Kırkbeşoğlu
A-503
IHI 112 KİŞİLERARASI
İLETİŞİM
ÖĞR.GÖR.DR. ERDEM TATLI
16.00-18.00
A-504/A-505
IHI 439 TÜKETİCİ DAVRANIŞI
YRD.DOÇ.DR.GÖZDE ÖYMEN
KALE
A-
10:00-12:00
12:00-14:00
14
PE
R
ŞE
M
BE
503
ULT 231 PAZARLAMA
YÖNETİMİ
YRD.DOÇ.DR.GÖZDE
ÖYMEN KALE
A-
06
.1
1.
20
504
14:00-16:00
16.00-18.00
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
DOÇ.DR. CELALETTİN AKTAŞ
A-503
10:00-12:00
ISL 321 DUYGUSAL ZEKA
YÖNETİMİ VE LİDERLİK
YRD.DOÇ.DR. GÜLAY ÖZTÜRK A-
12:00-14:00
14:00-16:00
07
.1
1.
20
14
C
U
M
A
604/A-603
IHI 201 PSİKOLOJİ ÖĞR.GÖR
GİZEM CESUR
A-503
16.00-18.00
GNL 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I:
GNL 105 Türk Dili ve Yazım Kuralları I:
REK 101 Kültür ve İstanbul:
08.11.2014 / 13.00-13:35
09.11.2014 / 11.00-11.35
09.11.2014 / 17.00-17.25
*Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi, Türk Dili ve Yazım Kuralları ve Kültür ve İstanbul derslerinin sınavları
online olarak yapılacaktır.
Download

Halkla İlişkiler - İstanbul Ticaret Üniversitesi