İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş
31 ARALIK 2013 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF
I.
PASİF
DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
1. Kasa
2. Bankalar
3. Diğer Hazır Değerler
B.
Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
C.
1. Satıcılar
5.436.699,16
702.848,85
2. Diğer Ticari Borçlar
B.
Diğer Borçlar
8.387.254,33
1. Ortaklara Borçlar
7.078.104,14
2. Diğer Çeşitli Borçlar
Alınan Avanslar
679.091,90
1. Alınan Sipariş Avansları
4. Şüpheli Ticari Alacaklar
339.438,75
2. Alınan Diğer Avanslar
5. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
339.438,75
Diğer Alacaklar
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
77.333,62
2. Verilen Sipariş Avansları
47.584,26
A. Ticari Alacaklar
1. Verilen Depozito ve Teminatlar
Mali Duran Varlıklar
1.500,00
453.473,48
2.410.294,97
1.078.512,75
Maddi Duran Varlıklar
15.656.584,05
1. Arazi ve Arsalar
2.100.000,00
5. Demirbaşlar
6. Diğer Maddi Duran Varlıklar
7. Birikmiş Amortismanlar (-)
8. Yapılmakta Olan Yatırımlar
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1. Haklar
2. Özel Maliyetler
6,01
21.141.944,75
A. Ticari Borçlar
1. Alınan Depozito ve Teminatlar
B.
Alınan Avanslar
C.
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak.
1. Alınan Sipariş Avansları
1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
11.891.414,38
8.186.293,79
9.920.345,40
262.778,69
125.011,87
20,52
124.991,35
936.549,48
900.750,40
35.799,08
2.249.447,20
2.077.949,10
171.498,10
48.877,13
2.097.811,85
2.048.934,72
3.889.046,00
3.889.046,00
9.380.122,73
740.509,66
740.509,66
490.184,50
490.184,50
8.149.428,57
8.149.428,57
31.955.369,06
19.850.000,00
19.850.000,00
B.
Sermaye Yedekleri
1. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
C.
Kar Yedekleri
1. Yasal Yedekler
D. Geçmiş Yıllar Karları
384.238,40
31.656.857,04
10.183.124,09
1. Sermaye
3.712.829,79
24.864.386,68
17.432.055,77
A. Ödenmiş Sermaye
28,50
1.009.585,03
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
1. Gider Tahakkukları
73.460,48
4. Birikmiş Amortismanlar (-)
1. Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahak.
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak.
519.728,90 III. ÖZ KAYNAKLAR
3. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve GelirTahak.
2. Dön.Karının Peşin Öd.Vergi ve Diğ.Yük.(-)
F.
453.473,48
3.488.807,72
4. Taşıtlar
Borç ve Gider Karşılıkları
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük.
1.500,00
2. İştiraklere Sermaye Taahhüdü (-)
3. Tesis,Makine ve Cihazlar
E.
43.648.347,14 II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. Binalar
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
85.554,67
29.749,36
Diğer Dönen Varlıklar
C.
85.554,67
1. Diğer Stoklar
1. Personel Avansları
E.
A. Ticari Borçlar
428.009,79
630.058,29
II. DURAN VARLIKLAR
C.
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
3. Diğer Ticari Alacaklar
D. Stoklar
B.
6.567.557,80
I.
2. Alacak Senetleri
1. Diğer Çeşitli Alacaklar
E.
15.119.200,42
E.
938,50
938,50
1.186.850,57
1.186.850,57
2.936.580,11
1. Geçmiş Yıllar Karları
2.936.580,11
Dönem Net Karı (Zararı)
7.980.999,88
1. Dönem Net Karı
7.980.999,88
263.607,96
263.607,96
58.767.547,56 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
58.767.547,56
Download

İndir - İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ