KOCAELİ
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2014- 31.12.2014 TAHMİNİ BÜTÇE
Bütçenin GİDER kalemleri ve tutarları aşağıdaki şekilde tahmin edilmektedir.
B
1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
ı
4
a
b
c
d
e
f
g
h
ı
i
j
k
l
m
n
5
a
b
c
d
e
f
g
h
ı
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
6
7
8
9
a
GİDERLER
HAKKI HUZURLAR
BAŞKANLIK ÖDENEĞİ
PERSONEL GİDERLERİ
Ücretler
İkramiyeler
Mesailer
Kasa Tazminatı
Aile/Sosyal Yardımlar
Kıdem Tazminatı
Yemek Giderleri
SSK işveren payı
İşsizlik işveren payı
DIŞARIDAN SAĞL.FAYDA VE HİZM.
Posta-Kargo-Kurye
Telefon-Fax-sms Gid.
Cihaz-D.Baş Bakım ve Onarım
Elektik-Su-Yakıt
Özel Sigorta Gid.
Dergi-Yayın Abonelikler
Seminer ve Toplantılar
Oda Eğitim/Seminer Katılım Gid.
Oda Temsil Ağırlama
Mesleki Uyum Eğitimi Gid.
Bülten Giderleri
Banka İşlem- Havale-Çek prov.masrf.
Bina Giderleri
Bina Yönetim Gid.Dışarıdan Hizmet
Mesleki Kurslar
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Kırtasiye-Basılı Mlz.-Matbaa Gid.
Maktu Belge/Dosya Gid.
Birlik Payı
Avukatlık
İlan
Harcırah ve Yolluklar
Oda Genel Kurul Giderleri
Birlik Genel Kurul Giderleri
Noter
Spor,sanat,kültür etkin. v.s.
Web sayfası giderleri
Temsilcilikler
Plaket(Ahşap-Kristal)
Çelenk/çiçek/pano giderleri
Toplam Kalite Çalışmaları
Tolumsal Projelere Destek
Bilirkişilik
Oda Meclisi ve Komisyonlar Gid.
Yardım ve Bağışlar
Diğer / Sair Giderler
Kredi Ödemeleri
Diğer Çeşitli Borç Ödemeleri
VERGİ-RESİM HARÇLAR
DEMİRBAŞLAR
TAŞITLAR
İHTİYAT VE FONLAR
Fonlar
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı
2-Burs
TOPLAM
2014
62.456,80
35.220,00
2014
62.456,80
35.220,00
351.589,52
193.768,70
32.684,16
21.601,60
4.719,48
16.788,20
7.572,30
29.467,40
38.706,78
6.280,90
333.046,19
14.088,00
46.960,00
28.176,00
42.557,50
10.002,48
7.454,90
50.247,20
21.132,00
31.698,00
29.350,00
5.870,00
1.954,71
4.226,40
29.937,00
9.392,00
721.781,07
23.480,00
5.870,00
61.048,00
7.044,00
7.983,20
28.176,00
63.396,00
17.610,00
1.954,71
31.698,00
11.740,00
29.350,00
23.480,00
9.392,00
10.331,20
12.914,00
1.291,40
17.610,00
17.610,00
17.903,50
175.149,06
146.750,00
8.628,90
29.350,00
93.920,00
8.628,90
29.350,00
93.920,00
48.286,62
34.198,62
14.088,00
1.684.279,10
1.684.279,10
NOT: 08-09 Haziran 2013 tarihlerinde yapılan 21.Olağan Genel Kurul Toplantısı tahmini bütçe
dipnotları gereği; 2013 rakamlarının %10 + TÜFE oranında arttırılması sonucu belirlenmiştir.
2013 TÜFE oranının % 7,4 olması nedeniyle bütçe talimatı ve tarife rakamlarının %17,4 oranında
arttırılmıştır.
Download

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası