ÇİNE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİNİN
GELİR-GİDER DURUMU
Birliğimizin 2014 yılı 01.01.2014-23.10.2014 dönemine ilişkin finansal bilgileri aşağıda
gösterilmiştir.
GELİRLER (TL)
Bağışlar
Kantin Kira Gelirleri
Aktarım G.(Karne Bas.Üc.)
GELİRLER
2013 Yılından Devir
GENEL TOPLAM
GİDERLER (TL)
Bas.Yay.ve matb evrak al.
Lab.malz.alımı
Spor Malzemeleri Alımı
4.407,80
4.857,76
354,25
9.619,81
8.074,36
17.694,17
Bak.onr.mal.malz.alımı
Genel Hizmetl. (hizmet alımı)
Genel onarımlar
Kırts.ve büro mlz.alımı
Bilş.araç.bak.onar.gid.
GİDERLER TOPLAMI
0,00
0,00
1.100,00
500,00
6.895,76
400,00
65,00
0,00
8.960,76
GELİR-GİDER FARKI (BANKA MEVCUDU)
8.733,41 TL
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kur.Başk.
Başkan Yardımcısı
Muhasip
Sekreter
Üye
Download

2014-Okul Aile Birliği