CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ GELİR GİDER CETVELİ (TL)
01.01.2013 - 31.12..2013 Dönemi ( Kesin Olmayan )
2012 Yılından Devreden Borçlar
Satıcılara Borçlar
Ödenecek Vergiler
Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri
Diğer Çeşitli Borçlar
TL
2.793.518,58
277.194,61
553.566,81
96.860,76
75,07%
7,45%
14,88%
2,60%
Toplam
Giderler
01-Personel Giderleri
02-Temsil ve Ağırlama Giderleri
03-Kırtasiye ve Büro Malzame Giderleri
04-Haberleşme Giderleri
05-Taşıma Giderleri
06-Seyahat Giderleri
07-Bakım Onarım Giderleri
08-Isınma Ayd.Ve Temizlik Giderleri
09-Vergi, Noter, Sig. ve Mahk.
10-Demirbaş ve Araç Giderleri
11-Örgütlere Yardım Giderleri
12-Seçim Tanıtım Giderleri
13-Yurt Dışı Temsil ve Üyelik Giderleri
14-Eğitim Giderleri
16-Güvenlik Giderleri
17-Önceki Dönem Giderleri
18-Diğer Çeşitli Giderler
Giderler Toplamı
31.12.2013 Tarihindeki Nakit ve Alacaklar
Kasa
Banka
Diğer Menkul Kıymetler
Verilen Depozito ve Teminatlar
Seyahat Avansları
Verilen Sipariş Avansları
Diğer Çeşitli Alacaklar
Toplam
Genel Toplam
3.721.140,76
100%
8.904.876,30
538.760,00
618.895,90
1.627.424,03
201.604,48
1.972.659,75
1.451.315,28
1.045.976,53
32.684,03
2.143.723,88
17.950.840,00
7.034.687,33
858.170,78
5.355.233,57
885.392,15
6.245.887,46
721.986,90
57.590.118,37
15,46%
0,94%
1,07%
2,83%
0,35%
3,43%
2,52%
1,82%
0,06%
3,72%
31,17%
12,22%
1,49%
9,30%
1,54%
10,85%
1,25%
100%
1.455,04
0,01%
5.553.210,13
49,95%
5.036.102,55
45,29%
60.957,64
0,55%
30.557,31
0,27%
130.600,00
1,17%
305.733,97
2,75%
100%
11.118.616,64
72.429.875,77 TL
2012 Yılından Devreden Nakit ve Alacaklar
Kasa
Banka
Verilen Depozito ve Teminatlar
Verilen Sipariş Avansları
Diğer Çeşitli Alacaklar
TL
141.470,38
256.495,84
60.957,64
299.611,07
411.384,53
12,09%
21,92%
5,21%
25,61%
35,16%
1.169.919,46
100%
287.360,97
18.435.358,10
5.137.563,02
42.465.832,31
141.615,37
700.719,10
874.834,61
17.590,00
0,42%
27,09%
7,55%
62,39%
0,21%
1,03%
1,29%
0,03%
Gelirler Toplamı
31.12.2013 Tarihindeki Borçlar
Satıcılara Borçlar
Ödenecek Vergiler
Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Diğer Borçlar
68.060.873,48
100%
2.312.414,06
186.807,40
607.115,52
65.736,46
27.009,39
72,28%
5,84%
18,98%
2,05%
0,84%
Toplam
Genel Toplam
3.199.082,83
72.429.875,77 TL
Toplam
Gelirler
01-Üye Aidatları
02-Yerel Seçim Aday Adayları Gelirleri
03-Aday Adaylığı Özel Aidatları ( Eğitim )
04-Hazine Yardımı
05-Diğer Gelirler
06-Faiz Gelierleri
07-Araç Satış Gelirleri
08-Bağış ve Yardımlar
100%
Download

tl - Chp