GENEL MUHASEBE – MONOGRAFİ – 01 HAZIR DEĞERLER
ÇİPA Pazarlama Ticaret A.Ş. 8.000 TL nakit parasını, Garanti Bankası Çivril şubesindeki 15.000 TL’lik
mevduatını, 25.000 TL’lik kamyonet ve 7.000 TL tutarında büro malzemesini sermaye olarak koymak
suretiyle 1 Kasım 2014 günü işe başlıyor. (Açılış bilançosu ve açılış işlemine ait yevmiye defteri ve defteri kebir kayıtları aşağıda yapılmıştır.) 2014 yılı Kasım ayı içerisinde aşağıdaki işlemleri yapıyor.
1. 1 Kasım 2014: Açılış bilançosu ve açılış işlemine ait yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtları
aşağıda yapılmıştır
2. 2 Kasım 2014: 10.000 TL + 800 TL KDV ile ticari mal satın alınmıştır. Alış bedelinin yarısı peşin
ödenmiş, yarısı için çek düzenlenmiştir.
3. 5 Kasım 2014: 2.000 TL + 160 TL KDV ile ticari mal satılmıştır. Satış bedeli için çek alınmıştır.
4. 8 Kasım 2014: Garanti Bankası Çivril şubesindeki TL hesaptan işletmenin kasasına 2.000 TL para
çekilmiştir.
5. 11 Kasım 2014: 2.000 TL + 160 TL KDV ile ticari mal satın alınmıştır Alış bedeli için daha önce (5
Kasım 2014’de) alınan çek ciro edilmiştir.
6. 14 Kasım 2014: Akbank Çivril şubesinde bir hesap açtırılmış ve kasadan 1.500 TL para bu hesaba
yatırılmıştır.
7. 17 Kasım 2014: 5.000 TL + 400 TL KDV ile ticari mal satın alınmıştır. Alış bedelinin 2.500 TL’lik
kısmı için çek düzenlenmiş, geri kalanı peşin ödenmiştir.
8. 20 Kasım 2014: Garanti Bankası hesabından Akbank hesabına 3.000 TL havale yapılmıştır.
9. 23 Kasım 2014: 3.000 TL + 240 TL KDV ile ticari mal satılmıştır. Satış bedeli için çek alınmıştır.
10. 26 Kasım 2014: 1.000 TL+ 80 TL KDV ile ticari mal satın alınmıştır. Alış bedeli Akbank’taki
hesaptan ödenmiştir.
11. 28 Kasım 2014: Daha önce (17 Kasım 2014’de) düzenlenen 2.500 TL’lik çekin satıcı tarafından
Garanti Bankası hesabımızdan tahsil edildiği alınan dekonttan anlaşılmıştır.
12. 30 Kasım 2014: Daha önce (23 Kasım 2014’de) alınan 3.240 TL’lik çek nakit olarak tahsil
edilmiştir.
İstenenler:
a) Yevmiye Defteri (Günlük Defter) kayıtlarını yapınız.
b) Defter-i Kebir (Büyük Defter) kayıtlarını yapınız.
ÇİPA Pazarlama Ticaret A.Ş’nin
01.11.2014 Tarihli Açılış Bilançosu
AKTİF
I. DÖNEN VARLIKLAR
Kasa
Bankalar
8.000
15.000
23.000
II. DURAN VARLIKLAR
Taşıtlar
Demirbaşlar
25.000
7.000
III. KISA VADELİ YAB. KAYN.
-
IV. UZUN VADELİ YAB. KAYN.
-
32.000
AKTİF TOPLAMI
1
PASİF
V. ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
55.000
01.11.2014
100 KASA
100.01 TL Kasa
8.000
102 BANKALAR
102.01. Garanti Bankası 15.000
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
55.000
55.000
PASİF TOPLAMI
8.000
15.000
25.000
7.000
500 SERMAYE
55.000
Açılış işlemi
2
02.11.2014
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDAV
10.000
800
100 KASA
100.01 TL Kasa 5.400
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HESABI
5.400
5.400
Mal alışı
3
05.11.2014
101 ALINAN ÇEKLER
2.160
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
2.000
160
Mal satışı
4
08.11.2014
100 KASA
100.01 TL Kasa
2.000
2.000
102 BANKALAR
102.01. Garanti Bankası 2.000
2.000
Bankadan çekilen
5
11.11.2014
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDAV
2.000
160
101 ALINAN ÇEKLER
2.160
Çek ciro edilerek ticari mal alışı
Sayfa toplamı
72.120
72.120
55.000
Nakli Yekün
6
102 BANKALAR
102.02. Akbank 1.500
72.120
1.500
100 KASA
100.01 TL Kasa
7
72.120
14.11.2014
1.500
2.000
Bankaya para yatırılması
17.11.2014
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDAV
5.000
400
100 KASA
100.01 TL Kasa 2.900
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HESABI
2.900
2.500
Mal alışı
8
20.11.2014
102 BANKALAR
102.02. Akbank 3.000
3.000
102 BANKALAR
102.01. Garanti Bankası 3.000
9
Bankalar arası havale işlemi
23.11.2014
101 ALINAN ÇEKLER
3.000
3.240
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
3.000
240
Mal satışı
10
26.11.2014
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDAV
1.000
80
102 BANKALAR
102.02. Akbank 1.080
1.080
Mal alışı
11
28.11.2014
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
2.500
102 BANKALAR
102.02. Akbank 2.500
12
Çek borcunun banka hesabından ödenmesi
30.11.2014
100 KASA
100.01 TL Kasa 3.240
2.500
3.240
101 ALINAN ÇEKLER
3.240
Çekin nakit tahsil edilmesi
Sayfa toplamı
92.080
92.080
B
(1)
(4)
(12)
100 KASA
8.000
5.400
2.000
1.500
3.240
2.900
13.240
3.440
B
(1)
255 DEMİRBAŞLAR
7.000
B
-
B
A
B
B
(11)
-
A
(3)
(9)
B
5.000
5.000
A
B
254 TAŞITLAR
25.000
25.000
25.000
A
(1)
B
(2)
(5)
(7)
(10)
A
(2)
(7)
B
(3)
(9)
A
-
153 TİCARİ MAL.
10.000
2.000
5.000
1.000
18.000
-
7.900
5.400
391 HESAPL. KDV
160
240
-
B
(1)
55.000
55.000
103 VERİLEN ÇEK.
2.500
5.400
2.500
2.500
-
A
(4)
(8)
(10)
(11)
8.580
-
500 SERMAYE
55.000
-
A
600 YURT İÇİ SATIŞ.
2.000
3.000
102 BANKALAR
15.000
2.000
1.500
3.000
3.000
1.080
2.500
19.500
10.929
-
191 İNDİRİL. KDV
800
160
400
80
1.440
-
B
(1)
(6)
(8)
9.800
-
7.000
7.000
B
(2)
(5)
(7)
(10)
A
(2)
(6)
(7)
A
-
101 ALINAN ÇEK.
2.160
2.160
3.240
3.240
5.400
-
A
(5)
(12)
5.400
-
A
(3)
(9)
B
A
A
B
A
400
400
Download

Genel Muhasebe Monografi