GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ – 02 - SATIŞLAR
ABC Pazarlama Ticaret A.Ş. Garanti Bankası Çivril şubesindeki 30.000 TL’lik mevduatını, 8.000 TL
parasını, 25.000 TL’lik taşıtını ve 7.000 TL tutarında büro malzemesini sermaye olarak koymak
suretiyle 1 Aralık 2014 günü işe başlıyor. (Açılış bilançosu ve açılış işlemine ait yevmiye defteri ve
defter-i kebir kayıtları aşağıda yapılmıştır.) 2014 yılı Aralık ayı içerisinde aşağıdaki işlemleri
yapıyor.
1. 1 Aralık 2014: Açılış bilançosu ve açılış işlemine ait yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtları
aşağıda yapılmıştır
2. 2 Aralık 2014: Satmak amacıyla tanesi 1.000 TL + % 8 KDV ile 10 adet TV satın alınmıştır.
Alış bedeli için Garanti Bankası Çivril şubesindeki hesabından ödenmek üzere çek
düzenlenmiştir.
3. 4 Aralık 2014: 2 adet TV, % 8 KDV dahil 2.700 TL’ye müşteri Ahmet AYDIN’a satılmıştır.
Satış bedelinin 2.000 TL’ lik kısmı için çek alınmıştır. Geri kalanı müşteriye veresiye olarak
satılmıştır.
4. 5 Aralık 2014: 1 adet TV 1.300 TL + % 8 KDV ile müşteri Cemil KAYA’ya satılmıştır. Satış
bedelinin 500 TL’lik kısmı müşteriden nakit olarak tahsil edilmiştir. Geriye kalan kısmı için
senet alınmıştır.
5. 9 Aralık 2014: 2 adet TV, 2.150 TL + % 8 KDV ile müşteri Ali GÜN’e satılmıştır. Satış
bedelinin 622 TL’si nakit olarak tahsil edilmiştir. Geriye kalan kısmı için çek alınmıştır.
6. 12 Aralık 2014: Garanti Bankası Çivril şubesindeki hesabından ödenmek üzere 2 Aralık 2014
günü düzenlenen çekin alacaklısı tarafından bankadaki hesaptan tahsil edilmiştir.
7. 15 Aralık 2014: 4 Aralık 2014 günü müşteri Ahmet AYDIN’dan alınan çek Garanti Bankası
Çivril şubesinde tahsil edilerek hesaba aktarılmıştır.
8. 16 Aralık 2014: 4 adet TV, 4.100 TL + % 8 KDV ile müşteri Mustafa TAŞ’a satılmıştır. Satış
bedelinin 428 TL’lik kısmını nakit olarak, 3.000 TL’lik kısmı için senet alınmıştır. Geriye
kalan kısmı müşteriye veresiye olarak satılmıştır.
9. 20 Aralık 2014: 5 Aralık 2014 tarihinde müşteri Cemil KAYA’dan alınan senet nakit olarak
tahsil edilmiştir.
10. 22 Aralık 2014: Satmak amacıyla tanesi 1.400 TL + % 18 KDV ile 5 adet buzdolabı satın
alınmıştır. Alış tutarının 1.700 TL’lik kısmı için elde bulunan çek ciro edilmiş, 2.000 TL lik
kısmı için Garanti Bankası Çivril şubesindeki hesabından ödenmek üzere çek düzenlenmiş,
3.000 TL’lik kısmı için borç senedi düzenlenmiştir. Geriye kalan kısmı için satıcılara veresiye
olarak borçlanılmıştır.
11. 23 Aralık 2014: İşletme muhasebe kullanmak üzere 1.000 TL + 18 KDV ile bir adet
bilgisayar satın almıştır. Alış bedelinin tamamı Garanti Bankası Çivril şubesindeki hesaptan
ödenmiştir.
İstenenler:
a) Yevmiye Defteri (Günlük Defter) kayıtlarını yapınız.
b) Defter-i Kebir (Büyük Defter) kayıtlarını yapınız.
Not: Satış işlemlerinden hemen sonra satışın maliyet kayıtları da yapılacaktır.
ABC Pazarlama Ticaret A.Ş’nin
01.12.2014 Tarihli Açılış Bilançosu
AKTİF
I. DÖNEN VARLIKLAR
Kasa
Bankalar
8.000
30.000
38.000
II. DURAN VARLIKLAR
Taşıtlar
Demirbaşlar
25.000
7.000
III. KISA VADELİ YAB. KAYN.
-
IV. UZUN VADELİ YAB. KAYN.
-
32.000
V. ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
AKTİF TOPLAMI
1
PASİF
70.000
01.12.2014
100 KASA
100.01 TL Kasa
8.000
102 BANKALAR
102.01. Garanti Bankası 30.000
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
70.000
70.000
PASİF TOPLAMI
8.000
30.000
25.000
7.000
500 SERMAYE
70.000
Açılış işlemi
2
02.12.2014
153 TİCARİ MALLAR
153.01 Televizyon 10*1.000 TL =10.000 TL
191 İNDİRİLECEK KDV
10.000
800
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ
10.800
Mal alışı
3
04.12.2014
101 ALINAN ÇEKLER
101.01 Alınan Çekler
120 ALICILAR
120.01 Ahmet AYDIN
2.000
700
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600.01 Televizyon satışı
391 HESAPLANAN KDV
2.500
200
Mal Satışı
4
04.12.2014
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MAL.
2.000
153 TİCARİ MALLAR
153.01 Televizyon
Satılan mal maliyeti
Sayfa toplamı
2.000
85.500
85.500
70.000
Nakli Yekün
5
85.500
85.500
05.12.2014
100 KASA
100.01 TL Kasa
121 ALACAK SENETLERİ
500
904
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600.01 Televizyon satışı
391 HESAPLANAN KDV
1.300
104
Mal Satışı
6
05.12.2014
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MAL.
1.000
153 TİCARİ MALLAR
153.01 Televizyon
Satılan mal maliyeti
7
09.12.2014
100 KASA
100.01 TL Kasa
101 ALINAN ÇEKLER
1.000
622
1.700
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600.01 Televizyon satışı
391 HESAPLANAN KDV
2.150
172
Mal Satışı
8
09.12.2014
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MAL.
153 TİCARİ MALLAR
153.01 Televizyon
Satılan mal maliyeti
9
12.12.2014
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ
2.000
2.000
10.800
102 BANKALAR
102.01 Garanti Bankası
10.800
Çek ödemesi
10
15.12.2014
102 BANKALAR
102.01 Garanti Bankası
2.000
101 ALINAN ÇEKLER
101.01 Alınan Çekler
2.000
Çek tahsili
Sayfa toplamı
105.026
105.026
Nakli Yekün
11
105.026
105.026
16.12.2014
100 KASA
100.01 TL Kasa
120 ALICILAR
120.02 Mustafa TAŞ
121 ALACAK SENETLERİ
121.01 Alacak senetleri
428
1.000
3.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600.01 Televizyon satışı
391 HESAPLANAN KDV
4.100
328
Mal Satışı
12
16.12.2014
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MAL.
153 TİCARİ MALLAR
153.01 Televizyon
Satılan mal maliyeti
13
20.12.2014
100 KASA
100.01 TL Kasa
4.000
4.000
904
904
121 ALACAK SENETLERİ
121.01 Alacak Senetleri
Senet tahsili
14
22.12.2014
153 TİCARİ MALLAR
153.02 Buzdolabı 5*1400 TL=7.000 TL
191 İNDİRİLECEK KDV
7.000
1.260
101 ALINAN ÇEKLER
101.01 Alınan Çekler
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ
320 SATICILAR
320.01 Buzdolabı Satıcısı
321 BORÇ SENETLERİ
1.700
2.000
1.560
3.000
Mal alışı
15
23.12.2014
255 DEMİRBAŞLAR
254.01 Bilgisayar
191 İNDİRİLECEK KDV
1.000
180
102 BANKALAR
102.01 Garanti bankası
1.180
Bilgisayar satın alınması
Sayfa toplamı
123.798
123.798
B
(1)
(5)
(7)
(11)
(13)
100 KASA
8.000
500
622
428
904
A
10.454
10.454
B
(1)
(15)
0
255 DEMİRBAŞLAR
7.000
1.000
8.000
8.000
B
(2)
(14)
(15)
B
(1)
(10)
32.000
20.020
A
B
0
191 İND. KDV
800
1.260
180
A
B
(3)
(7)
600 YURT İÇİ SAT.
2.500
1.300
2.150
4.100
0
B
(4)
(6)
(8)
(12)
B
200
104
172
328
B
(9)
0
3.000
3.000
10.800
A
(14)
B
A
(1)
B
(2)
(14)
A
(10)
(14)
B
(3)
(11)
B
(5)
(11)
B
12.800
2.000
A
B
A
0
A
(13)
904
320 SATICILAR
1.560
0
A
(4)
(6)
(8)
(12)
9.000
121 ALACAK SEN.
904
904
3.000
3.904
3.000
A
(2)
(14)
0
120 ALICIALR
700
1.000
1.700
1.700
A
(3)
(5)
(7)
(11)
A
153 TİCARİ MAL.
10.000
2.000
7.000
1.000
2.000
4.000
17.000
8.000
804
804
103 VER. ÇEK.
10.800
10.800
2.000
254 TAŞITLAR
25.000
25.000
25.000
3.700
0
391 HES. KDV
0
A
321 BORÇ SEN.
3.000
0
B
10.050
10.050
621 S.T.M.M
2.000
1.000
2.000
4.000
9.000
9.000
A
(3)
(5)
(7)
(11)
B
(1)
70.000
70.000
101 ALINAN ÇEK.
2.000
2.000
1.700
1.700
3.700
0
A
(9)
(15)
11.980
500 SERMAYE
70.000
0
2.240
B
102 BANKALAR
30.000
10.800
2.000
1,180
A
(14)
1.560
1.560
A
100
101
102
103
120
121
153
191
254
255
320
321
391
500
600
621
ABC PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
ARALIK 2014 MİZANI
TUTAR
HESAP KODU VE ADI
BORÇ
ALACAK
KASA
10.454
ALINAN ÇEKLER
3.700
3.700
BANKALAR
32.000
11.980
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
10.800
12.800
ALICILAR
1.700
ALACAK SENETLERİ
3.904
904
TİCARİ MALLAR
17.000
9.000
İNDİRİLECEK KDV
2.240
TAŞITLAR
25.000
DEMİRBAŞLAR
8.000
SATICILAR
1.560
BORÇ SENETLERİ
3.000
HESAPLANAN KDV
804
SERMAYE
70.000
YURTİÇİ SATIŞALR
10.050
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
9.000
123.798,00
123.798,00
KALAN
BORÇ
ALACAK
10.454,00
20.020
2.000
1.700
3.000
8.000
2.240
25.000
8.000
1.560
3.000
804
70.000
10.050
9.000
87.414
87.414
Download

Genel Muhasebe Monografi