İSTANBUL TABİP ODASI
01.04.2014-31.03.2015 DÖNEMİ
TAHMİNİ BÜTÇE
GİDERLER
PERSONEL GİDERLERİ
Brüt Ücret
SSK İşveren Payı
İşsizlik Ve SGDP İşveren
Gıda - Yemek Yardımı
Kıdem-İhbar Tazminatı Karşılığı
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA
( Satın Alınan Mal Ve Hizmetler )
Mali Müşavirlik Giderleri
Hekimlik Uygulamaları HUB
Bilgi İşlem-Yazılım
Hukuk-İcra-Mahkeme Giderleri
Elektrik Giderleri
Telefon ve GSM Giderleri
Kargo - Evrak Dağıtım Giderleri
Posta Giderleri
Toplu Duyuru SMS
Kırtasiye Giderleri
Toplu Duyuru-E-Mail
Dizgi Redakte Digital Kopya Giderleri
TTB-Kimlik Sertifika Asgari Ücret Tarifesi
Yayın Odası Giderleri
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Giderleri
Gazete ve abonelik giderleri
KURUMSAL ÜYELİK
TTB Aidat Payı
FEMS ( Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu )
ÇEŞİTLİ ETKİNLİK GİDERLERİ
Seçimli Genel Kurul Giderleri
TTB Genel Kurul Harcamaları (Seçimli-Seçimsiz)
Genel Etkinlikler
Tıpta Uzmanlık Kurultayı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
14 Mart Tıp Bayramı
Diğer Odalar- Ortak Etkinlik Platform Giderleri
Hekime Yönelik Şiddet
Miting Basın Açıklaması
Tekne Gezisi-Piknik
Güz Okulu
Diğer Giderler
YAYIN VE BASILI EVRAK GİDERLERİ
Klinik Gelişim Matbaa Giderleri
Muhtelif Matbaa Giderleri
Protokol ve Laboratuar Defteri Giderleri
Antetli Kağıt-Zarf Giderleri
GENEL YÖNETİM KOMİSYON VE KURUL GİDERLERİ
Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Temsilciler Kurulu Giderleri
Diğer Komisyonlar
BANKA-POS MASRAFLARI
YKB -Garanti-Ziraat-İşbankası Pos Masrafları
İNTERNET-MEDYA GİDERLERİ
Bilgi İşlem Web Sitesi
KADIKÖY BÜRO GİDERLERİ
Kadıköy Büro Han Aidatı
Kadıköy Büro Harcamalar
Telefon Elektrik Su Doğalgaz Giderleri
ÖZEL HEKİMLİK BÜROSU GİDERLERİ
Muhtelif Giderler
1.510.000,00
1.055.000,00
140.000,00
35.000,00
150.000,00
130.000,00
468.000,00
65.000,00
52.000,00
20.000,00
40.000,00
15.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
6.000,00
40.000,00
5.000,00
30.000,00
5.000,00
360.000,00
355.000,00
5.000,00
516.000,00
80.000,00
10.000,00
90.000,00
6.000,00
20.000,00
130.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
190.000,00
40.000,00
80.000,00
60.000,00
10.000,00
140.000,00
60.000,00
80.000,00
26.000,00
26.000,00
70.000,00
70.000,00
30.000,00
4.000,00
16.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Temsil Ağırlama Mutfak Giderleri
Nakliye Yol Otopark Giderleri
Temizlik Bakım Onarım Giderleri
Kütüphane -Arşiv Giderleri
Noter Giderleri
Makine Demirbaş Büro Malzemeleri Parça Donanım
Gider Kaydedilen Demirbaşlar
Kayıttan Düşen Demirbaşlar
Diğer Giderler
HAN GİDERLERİ
Han Hizmet Gideri
Asonsör Bakım
VERGİ RESİM HARÇLAR
Vergi Resim Harçlar
245.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
15.000,00
40.000,00
35.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
GİDERLER TOPLAMI
3.620.000,00
GENEL TOPLAM
3.620.000,00
GELİRLER
AİDAT GELİRLERİ
Aidat Gelirleri
DİĞER GELİRLER
Yeni Kayıt Kesenekleri
Onur Kurulu Gelirleri
TTB Kimlikleri
Asgari Ücret Tarifesi
Protokol Defteri
Laboratuar Defteri Enjeksiyon/Pansuman Kayıt
Bağış Ve Yardımlar
Faaliyet Belgesi
Diğer Matbaa Ve Yazılı Evrak Gelirleri
BİNA GELİRLERİ
Kira Gelirleri/Kiracı Aidat Gelirleri
FAİZ GELİRLERİ
Banka Faiz Gelirleri
3.035.000,00
3.035.000,00
209.000,00
27.000,00
33.000,00
10.000,00
7.000,00
67.000,00
12.000,00
30.000,00
21.000,00
2.000,00
351.000,00
351.000,00
25.000,00
25.000,00
GELİRLER TOPLAMI
3.620.000,00
GENEL TOPLAM
3.620.000,00
Download

İstanbul Tabip Odası 2014-2015 Tahmini Bütçe Raporu