2015 YILI İDARİ YARGI POSTA MASRAFLARI VE HARÇLARI
İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN
PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ
Yeni açılan davalarda posta ve harç masraf toplamı
120,00 TL ile 250,00 TL arasında değişmektedir.
YENİ DAVA AÇILIŞ POSTA MASRAFI
YENİ DAVA ( Duruşma İstemli )
:
YENİ DAVA ( Yürütme Durdurma(YD) istemli ) :
YENİ DAVA ( YD ve Duruşma istemli )
:
90,00 TL
108,00 TL
126,00 TL
144,00 TL
TEMYİZ
:
POSTA MASRAFI :
90,00
: TL
TEMYİZ(Duruşma, YD istemli) 120,00 TL
İDARE MAHKEMESİ HARÇLARI
BAŞVURU HARCI
KARAR HARCI
Y.D. HARCI
DELİL TESPİTİ HARCI
SURET HARCI İDARE
VEKALET HARCI
KEŞİF HARCI
:
:
:
:
:
:
:
27,70 TL
27,70 TL
45,60 TL
45,60 TL
1,70 TL
4,10 TL
195,40 TL
İDARE MAHKEMESİNİN KARARLARININ TEMYİZ VE İTiRAZLARI
İLE
KARAR DÜZELTME TALEPLERİNDE
TEMYİZ BAŞVURMA VE KARAR HARCI :
TEMYİZ Y.D. HARCI
:
DANIŞTAY KARAR DÜZELTME HARCI :
BÖLGE İTİRAZ HARCI
:
Y.D' YE İTİRAZ HARCI (BÖLGE)
:
DANIŞTAY BAŞVURMA HARCI (İDARE)
DANIŞTAY KARAR HARCI
DANIŞTAY YD HARCI (İDARE)
136,00+57,60=193,60 TL
45,60 TL
57,60 TL
75.50+27.70 = 103,20 TL
75,50 TL
42,60 TL
57,60 TL
45,60 TL
VERGİ MAHKEMESİ HARÇLARI
KEŞİF HARCI :
BAŞVURMA HARCI :
SURET HARCI :
VEKALET HARCI :
195,40 TL
27,70 TL
1,20 TL
4,10 TL
VERGİ MAHKEMELERİNİN KARARLARININ TEMYİZ VE İTİRAZLARINDA
TEMYİZ BAŞVURU HARCI
DANIŞTAY TEMYİZ YD HARCI :
İTİRAZ HARCI
İTİRAZ YD HARCI
KARAR DÜZELTME HARCI
:
:
:
:
DANIŞTAY BAŞVURMA HARCI (VERGİ)
DANIŞTAY YD HARCI (VERGİ)
120,20 TL
57,60 TL
80,10+27,70=97,80 TL (Karardan sonra)
57,60 TL
57,60 TL (Bölge olursa yok.)
57,60 TL
57,60 TL
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU
ANAYASA MAH. BİREYSEL BAŞVURU
:
226,90 TL
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ HARÇLARI
AYİM BAŞVURU HARCI
AYİM KARAR HARCI
AYİM YD HARCI
42,60 TL
57,60 TL
45,60 TL
*TAM YARGI DAVALARINDA %068,31 ) 4'de biri NİSBİ HARÇ OLARAK PEŞİN ALINIR.
* CİSMANİ VE (YARALANMAYA BAĞLI )TAZMİNAT DAVALARINDA (%068,31) 20'de BİRİ
Download

2015 yılı idari yargı posta masrafları ve harçları