ASGARİ ÜCRETLİ KAPICI İŞÇİ
NET ÜCRETİ - İŞVERENE MALİYETİ
KONUT KAPICISI İŞÇİ
(Sigorta Primi Kesintisine Tabi)
2015
01-06/2015
ASGARİ ÜCRET
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
A
NET ELE GEÇEN ÜCRET
M
Kesintiler Toplamı
SM
M
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi % 1
O
Sigorta Primi İşçi Hissesi (9+5) % 14
Sigorta Primi İşveren Hissesi (11+2+7,5) % 20,5
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi % 2
İşveren Payı Toplamı
İŞVERENE MALİYETİ
İşveren Payı % 5 İndirimi
İŞVERENE MALİYETİ (% 5 İndirimli)
07-12/2015
1.201,50
1.273,50
30
30
40,05
42,45
1.201,50
1.273,50
168,21
178,29
12,02
12,74
180,23
191,03
1.021,27
1.082,47
1.201,50
1.273,50
246,31
261,07
24,03
25,47
270,34
286,54
1.471,84
1.560,04
60,08
63,68
1.411,76
1.496,36
KONUT KAPICISI - EMEKLİ İŞÇİ
(SGDP Kesintisine Tabi)
2015
01-06/2015
ASGARİ ÜCRET
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Hissesi % 7,5
O
Kesintiler Toplamı
1.201,50
1.273,50
30
30
40,05
42,45
1.201,50
1.273,50
90,11
95,51
90,11
95,51
1.111,39
1.177,99
1.201,50
1.273,50
294,37
312,01
294,37
312,01
1.495,87
1.585,51
BRÜT AYLIK ÜCRET
SM
M
M
NET ELE GEÇEN ÜCRET
01-06/2015
S.G. Destek Primi İşveren Hissesi+KVSKP (22,5+2) % 24,5
İŞVERENE MALİYETİ
A
İşveren Payı Toplamı
Kapıcı işçilere yapılan ücret ödemeleri; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesi gereğince Gelir
Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince
Damga Vergisinden istisnadır.
-5083 sayılı kanunun 2. maddesi doğrultusunda; hesaplamalar için yapılan işlem sonuçlarında yarım kuruşun
altındaki değerler dikkate alınmamış, yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanmıştır.
(Ücret Hesaplamaları Bilgi İçindir.)
Download

ASMMMO