TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
MAYIS 2014
SUNUŞ
Ülkemizin demir çelik sektöründe ve enerji üretiminde hayati önem taşıyan
taşkömürünün tek üreticisi olan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) 2013 yılı dönemi
çalışma sonuçlarına ait üretim, satış, personel, yatırım, mali ve idari bünye ile bilanço
değerlerini içeren faaliyet raporunu kurum yetkililerimiz, denetleme kurulları, yetkili üst
kuruluşlar ve bu konularda yetişmiş deneyimli bilim adamlarının görüş ve önerilerine ışık
tutması, sorunlarımıza bilimsel yaklaşımlarla çözüm getirebilmesi gayesiyle 233 sayılı
KHK’nın 34 maddesi gereği hazırlanarak görüş ve önerilerinize sunulmuştur.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları
Görevde Bulunduğu Süre
Adı ve Soyadı
Karar organındaki
unvanı
Temsil Ettiği Bakanlık veya
Kuruluş
Kuruluştaki Görevi veya
Mesleği
Başlama
Tarihi
Ayrılma
Tarihi
Başkan
Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdür
(Maden Mühendisi)
23.11.2009
Halen Devam
Ediyor.
Mustafa ŞİMŞEK
Üye
Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel MüdürYardımcısı
(Maden Mühendisi)
30.01.2010
30.01.2013
Muhammet Safa TOPUZ
Üye
Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel MüdürYardımcısı
(İktisatçı)
23.10.2013
Halen Devam
Ediyor.
Mahmut ÖZÇELİK
Üye
Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdür Müşaviri
05.04.2010
05.04.2013
Nevzat KAVAKLI
Üye
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
13.11.2013
Halen Devam
Ediyor.
Salih ERBAY
Üye
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Serbest Meslek
29.04.2010
Halen Devam
Ediyor.
Arif Hikmet CESUR
Üye
Hazine Müsteşarlığı
Sigorta Denetleme Kurul
Başkanı
09.03.2011
09.03.2014
Burhan İNAN
GENEL MÜDÜR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BAKANLIĞI
KOD(*)
T.C
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞUN ADI
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ
KURUMU
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞTAKİ GÖREV ÜNVANI
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı
GÖREVE BAŞLAMA
VE BİTİŞ TARİHİ
23.11.2009
TEMSİL ETTİĞİ BAKANLIK VEYA
KURULUŞ
-
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
HALEN BULUNDUĞU ASLİ GÖREV
ÜNVANI
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı
ADI VE SOYADI
Burhan İNAN
DOĞUM YERİ VE YILI
Kamanlar
08.10.1957
BABA VE ANNE ADI
Mustafa
Havva
ÖĞRENİM DURUMU VE MESLEĞİ(3)
Hacettepe Ün.Müh. Fakültesi Maden Bölümü
18.06.1986-14.03.1990
15.03.1990-27.11.1996
28.11.1996-23.01.1997
24.01.1997-27.10.1997
28.10.1997-12.10.2003
13.10.2003-01.03.2004
01.03.2004-10.10.2006
10.10.2006-29.12.2006
30.12.2006-23.11.2009
23.11.2009- Halen Çalışıyor
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
TTK Kozlu T.İ.M. Maden Müh.(SSK'na tabi sözl).
TTK Kozlu T.İ.M. Maden Müh.(Em.San. tabi sözl).
TTK İşletmeler Daire Başkanlığı Şube Müdürü
TTK Kozlu T.İ.M. Müessese Müdürü
TTK Üzülmez T.İ.M. Başuzman
TTK Yönetim Kurulu Üyesi-Başuzman
TTK Yönetim Kurulu Üyesi-Müşavir
TTK Genel Müdürlük Müşaviri
TTK Yönetim Kurulu Üyesi-Müşavir
TTK Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KOD(*)
BAKANLIĞI
T.C.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞUN ADI
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞTAKİ GÖREV ÜNVANI
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
GÖREVE BAŞLAMA
VE BİTİŞ TARİHİ
30.01.2010
30.01.2013
TEMSİL ETTİĞİ BAKANLIK VEYA
KURULUŞ
Türkiye Taşkömürü Kurumu
HALEN BULUNDUĞU ASLİ GÖREV
ÜNVANI
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
ADI VE SOYADI
Mustafa ŞİMŞEK
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
Sarıyakup
06.07.1955
BABA VE ANNE ADI
Kazim
Rukiye
ÖĞRENİM DURUMU VE MESLEĞİ(3)
İ.T.Ü. Maden Fakültesi Maden Mühendisi
26.06.1981 - 01.04.1983
15.04.1983 - 31.07.1984
02.08.1984 - 05.04.1988
06.04.1988 - 17.12.1992
18.12.1992 - 26.11.1996
27.11.1996 - 29.06.1997
30.06.1997 - 09.09.1997
10.09.1997 - 07.05.2003
08.05.2003 - 25.05.2003
26.05.2003 - 12.10.2003
13.10.2003 - 29.12.2003
30.12.2003 - 30.12.2006
30.12.2006 - 16.10.2009
16.10.2009 - 21.11.2009
21.11.2009 - 30.12.2009
30.12.2009 - 30.01.2010
30.01.2010 - Halen Devam Ediyor
: Karadon Bölge Müdürlüğü Kilimli Böl.Vardiya Müh
: Yedek Subaylık Hizmeti
: Karadon Bölge Müdürlüğü Kilimli Böl.Vardiya Müh
: Karadon Bölge Müdürlüğü İşgüv.Şb.Md.lüğü Tozla Müc. Başmüh.
: Karadon TİM Eğitim Başmühendisi
: Karadon TİM Müessese Müdürü
: TTK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
: TTK Genel Müdürlük Müşaviri
: TTK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük Müşaviri
: TTK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (Vekalet)
: TTK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
: TTK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
: TTK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
: TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili
: TTK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
: TTK Genel Müdür Yardımcısı
: TTK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAKANLIĞI
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞUN ADI
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞTAKİ GÖREV ÜNVANI
KOD(*)
T.C
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Yönetim Kurulu Üyesi
GÖREVE BAŞLAMA
VE BİTİŞ TARİHİ
05.04.2010
05.04.2013
TEMSİL ETTİĞİ BAKANLIK VEYA
KURULUŞ
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
HALEN BULUNDUĞU ASLİ GÖREV
ÜNVANI
Genel Müdür Yardımcısı - Yönetim Kurulu Üyesi
ADI VE SOYADI
Mahmut ÖZCELİK
DOĞUM YERİ VE YILI
Yazır - İsparta
BABA VE ANNE ADI
Ali
ÖĞRENİM DURUMU VE MESLEĞİ(3)
İ.T.Ü. MühendislikFak.Maden Bölümü Maden Mühendisi
30.11.1954
Emine
DAHA ÖNCE BULUNDUĞU GÖREVLER
31.01.1980 - 17.06.1987
: Bağkur
17.06.1987 - 14.03.1990
: TTK Karadon T.İ.M. Maden Mühendisi (506 Sayılı Kanuna tabi)
15.03.1990 - 01.12.1996
: TTK Karadon T.İ.M. Maden Mühendisi (399 SKHK'ye tabi)
02.12.1996 - 24.03.1997
: TTK İşgüvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı - Başmühendis
25.03.1997 - 29.09.1997
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı - Daire Başkanı
30.09.1997 - 24.01.1999
: TTK Üzülmez T.İ.M - Başuzman
25.01.1999 - 04.12.2003
: TTK Fen ve Tetkik Kurulu Başkanlığında istihdam - Başuzman
05.12.2003 - 08.06.2005
: TTK Üzülmez TİM Başuzman (Genel Müdür Yardımcısı - Vekalet)
09.06.2005 - 15.11.2007.
: TTK Genel Müdürlük - Müşaviri (Genel Müdür Yardımcısı - Vekalet)
15.11.2007 - 05.04.2010
: TTK Genel Müdürlük - Genel Müdür Yardımcısı
05.04.2010 - Halen Çalışıyor
: TTK Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAKANLIĞI
KOD(*)
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞUN ADI
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞTAKİ GÖREV ÜNVANI
Yönetim Kurulu Üyesi
GÖREVE BAŞLAMA
VE BİTİŞ TARİHİ
21.09.2010
21.09.2013
TEMSİL ETTİĞİ BAKANLIK VEYA
KURULUŞ
Bakanlık
HALEN BULUNDUĞU ASLİ GÖREV
ÜNVANI
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Müşavir
ADI VE SOYADI
Dr. Nevzat KAVAKLI
DOĞUM YERİ VE YILI
Cebeciler / KARABÜK
31.12.1963
BABA VE ANNE ADI
Niyazi
Hanife
ÖĞRENİM DURUMU VE MESLEĞİ(3)
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden
Mühendisliği Anabilimdalı - Doktora
21.12.1988 - 26.12.1989
18.02.1990 - 16.07.1990
31.07.1990 - 03.05.1993
03.05.1993 - 28.02.1997
28.02.1997 - 28.02.1998
28.02.1998 - 28.02.2001
28.02.2001 - 28.02.2004
28.02.2004 - 19.03.2004
19.03.2004 - 06.02.2008
06.02.2008 - 20.08.2009
20.08.2009 - Halen Çalışıyor
21.09.2010 - Halen Çalışıyor
Hacettepe Ünv. Fen Mühendisliği Fak.- Doktora Öğrencisi
Askerlik Görevi
MTA. Orta anadolu 4.Bölüm - Mühendis
MTA. M.A.T. Daire Başkanlığı - Mühendis
MTA. M.A.T. Daire Başkanlığı - Müh. Şube Müdürü (Vekalet)
ETKB. Maden İşleri Genel Müdürlüğü - Mühendis
ETKB. Maden İşleri Genel Müdürlüğü - Müh. Şube Müdürü (Vekalet)
ETKB. Maden İşleri Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
ETKB. Maden İşleri Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı
TKİ Genel Müdürlüğü Fen ve Tetkik Daire Bşk.lığı - Müşavir
TKİ Genel Müdürlüğü - Müşavir
TTK Genel Müdürlüğü - Yönetim Kurulu Üyesi (Bakanlık)
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAKANLIĞI
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞUN ADI
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞTAKİ GÖREV ÜNVANI
GÖREVE BAŞLAMA
VE BİTİŞ TARİHİ
TEMSİL ETTİĞİ BAKANLIK VEYA
KURULUŞ
KOD(*)
T.C.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Yönetim Kurulu Üyesi
29.04.2010
29.04.2013
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
HALEN BULUNDUĞU ASLİ GÖREV
ÜNVANI
Yönetim Kurulu Üyesi
ADI VE SOYADI
Salih ERBAY
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
Araklı-Trabzon
15.01.1956
BABA VE ANNE ADI
İbrahim
Emine
ÖĞRENİM DURUMU VE MESLEĞİ(3)
Karadeniz Teknik Üniversitesi -Fizik Mühendisliği
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAKANLIĞI
KOD(*)
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞUN ADI
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
KİT,BAĞLI ORTAKLIK,İŞTİRAK VEYA
KURULUŞTAKİ GÖREV ÜNVANI
Yönetim Kurulu Üyesi
GÖREVE BAŞLAMA
VE BİTİŞ TARİHİ
09.03.2011
09.03.2014
TEMSİL ETTİĞİ BAKANLIK VEYA
KURULUŞ
Hazine Müsteşarlığı
HALEN BULUNDUĞU ASLİ GÖREV
ÜNVANI
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı
ADI VE SOYADI
Arif Hikmet CESUR
DOĞUM YERİ VE YILI
Amasya
19.02.1969
BABA VE ANNE ADI
Mahmut
Sündüs
ÖĞRENİM DURUMU VE MESLEĞİ(3)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü
15.01.1993 - 15.01.1995
15.01.1995 - 14.04.1996
14.04.1996 - 30.11.1996
02.12.1996 - 04.08.1997
04.08.1997 - 27.11.2006
27.11.2006 - 09.10.2008
09.10.2008 - 03.05.2010
03.05.2010 - Halen Çalışıyor
09.03.2011 - Halen Çalışıyor
: Başbakanlık Sigorta Murakabe Kurulu - Kurul Uzman Yrd.
: Başbakanlık Hazine Müst.- Sigorta Denetleme Uzman Yrd.
: Askerlik
: Başbakanlık Hazine Müst.- Sigorta Denetleme Uzman Yrd.
: Başbakanlık Hazine Müst.- Sigorta Denetleme Uzmanı
: Başbakanlık Hazine Müst.- Krl. Bşk.Yrd. Sigorta.Den.Uzmanı
: Başbakanlık Hazine Müst.- Krl. Bşk.V.Sigorta Den.Uzmanı
: Başbakanlık Hazine Müst.- Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı
: TTK. Genel Müdürlüğü - Yönetim Kurulu Üyesi ( Hazine )
SUNUŞ
2013 YILI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ
TTK 2013 YILI ORGANİZASYON ŞEMASI
Sayfa
BÖLÜM 1 GİRİŞ
1.1 Taşkömürü İşletmeciliğinin Tarihçesi
1.2 Sınırları
1.3 İdari Yapı
1.4 Müesseseler
1.5 Dünyada ve Ülkemizde Taşkömürü
1.6 Türkiyede Sektörün Görünümü
1.7 Türkiye Taşkömürü Kurumu Sektör İçindeki Yeri
1.8 Teşebbüsün Yerli Ve Uluslararası Rakipleri İle Karşılaştırılması
1.9 Sonuç
1-4
5-6
6-8
8-10
11-30
30-43
44-46
46-49
50-52
BÖLÜM 2 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 2013 YILI
2.1 Projelere Göre Yatırımlar
2.2 Yatırım Depasmanları ve Bölüm Tabloları
53-56
56-64
BÖLÜM 3 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 2013 YILI
3.1 Taşta ve Kömürde Yapılan İlerlemeler
3.2 Taşkömürü Üretimi
3.3 Satışlar
3.4 Personel Yapısı
3.5 İş Kazaları
3.6 İyileştirme Projeleri
3.7 Kuruma Açılan Davalar ve Bölüm Tabloları
65
65
66
66
66
67-69
69-76
BÖLÜM 4 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 2013 YILI MALİYET VE
GİDERLERİ
4.1 Satış Fiyatları
4.2 Tüm Giderler
4.3 Satınalma
4.4 Ticari Maliyet
4.5 Finansman Durumu
4.6 Sermaye ve Nakit Akım Tablosu
4.7 Personel maliyetleri ve personele ödenen sosyal giderler
4.8 Bölüm Tabloları
77
77
77
78
78
78
78
79-88
EK AÇIKLAMALAR DİZİNİ
A-) TTK 2013 Yılı Konsolide Bilançosu ve İlgili Açıklamaları
90-96
B-) TTK 2013 Yılı Konsolide Gelir Tablosu ve İlgili Açıklamaları
97-99
C-) TTK 2013 Yılı Konsolide Bilançosu ve Gelir Tablosu
100-102
D-) Armutçuk T.İ.M 2013 Yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu
103-105
E-) Amasra T.İ.M 2013 Yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu
106-108
F-) Kozlu T.İ.M 2013 Yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu
109-111
G-) Üzülmez T.İ.M 2013 Yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu
112-114
H-) Karadon T.İ.M 2013 Yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu
115-117
I-) Genel Müdürlük 2013 Yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu
118-120
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU’NUN MİSYONU
Devletin genel sanayi ve enerji politikalarına uygun olarak taşkömürü rezervlerinin
mümkün olan en ucuz maliyetle ve çevreye en az zararı verecek şekilde değerlendirilerek
ekonomiye kazandırılmasıdır.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU’NUN VİZYONU
Taşkömürü madenciliğinde ileri ve yeni teknolojilerin kullanılarak üretim ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi başta Demir-Çelik sektörü olmak üzere ülkemiz
sanayisinde kullanılan taşkömürü ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktır.
SAYIŞTAY DENETİMİ
TTK’ nın 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi bu kitap hazırlanırken henüz tamamlanmamıştır.
1.1 TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMECİLİĞİNİN TARİHÇESİ
18. asır sonlarında sanayi dallarının duyduğu ihtiyacı karşılamak amacıyla yurt içinde
bulunmayan taşkömürünün ithali yoluna gidilmiştir. Özellikle donanma, devrin teknolojik
gelişmesine ayak uydurmaya çalışırken; Tophane, Darphane ve Tersanede taşkömürünün talebini arttırmış Hazinenin ödemelerde çektiği zorluklar yanında ithalin gerektirdiği mali külfetler hızla yükselmiş, nihayetinde karşılanamaz olmuştur. Bu durum karşısında “Tersane
Ümaresi” tarafından ihtiyacın yurtiçinde yapılacak araştırmalar sonucu bulunacak kömür kaynakları ile giderilebileceği düşünülmüş ve faaliyete geçilmiştir. Devletin bütün kademelerine
konu ile ilgili yazı ve taşkömürü örnekleri gönderilmek suretiyle bu gibi taşlardan buldukları
takdirde İhsan-ı Şahaneye mahzar olacakları bildirilmiştir.
8 Kasım 1829 günü Bahriye erlerinden Uzun Mehmet tarafından Kdz. Ereğlisi Köseağzı Değirmeni Viranderesi boyunda taşkömürü mostrasının bulunması sonucunda devrin
Padişahı II. Mahmut tarafından 5.000 kuruş mükafat ve 600 kuruş aylık ile ödüllendirilmiştir.
Bu keşif bu günkü kömür işletmeciliğinin temelini oluşturmaktadır.
1.1.1 Hazine-i Hassa İdaresi: (1848-1854)
Zonguldak Kömür havzasında maden kömürü üretimine 1848 yılında başlanmıştır.
Üretimle birlikte havza donanmanın ihtiyacını karşılamak ve “Hazine-i Hassa” tarafından
yönetilmek üzere 30.000 kuruş Devlet Vergisi mukabilinde Yahudi Galatalı sarrafların kurduğu kömür kampanyasına kiraya verilmiştir. Havzaya John ve George BERKELEY adlı İngiliz
Maden Mühendisi kardeşlerin gelmesi sonucunda Kozlu ve Üzülmez Bölgesinde ilk kuyular
açılarak sahilde demiryolu döşeme çalışmaları yapılmıştır.
0
1
1.1.2 Geçici İngiliz İdaresi: (1854-1855)
Kırım Harbinin çıkması üzerine, bu defa, müttefik donanmanın ihtiyacını karşılamak
için havza ocakları İngiltere Devletine bırakılmıştır. Hazine-i Hassa tarafından kontrol edilen
havzanın yönetimi İngiltere’nin elindedir. Bu dönemde dekovil hatları, yeni demiryolları döşenmiş ve maden direkleri ile düzenli olarak tahkim edilen ilk ocaklar açılmıştır.
1.1.3 Emanet İdare ve İngiliz Kömür Kumpanyası Devri: (1855-1865)
Havzanın İdaresi, önce anlaşma ile tekrar Hazine-i Hassa’ya devredilmiş ve emanet
idare kurulmuş ise de yönetim bir süre sonra yine İngilizlerin eline geçerek İngiliz Kumpanyası ile üretim yapılmıştır.
1.1.4 Bahriye İdaresi: (1865-1883)
1865 Yılında Padişahın emriyle Havzanın yönetimi “Ereğli Livası Kaymakamı ve
Madeni Hümayun Nazırı” adı ile Mirliva DİLAVER PAŞA’ya verilmiş olup, halen Üzülmez
Üretim Bölgesinin bir bölümü DİLAVER adını bu isimden almıştır. Havzayı bir harabe halinde bulan yeni idare; hukuki, idari, teknik ve özellikle sosyal bir düzen kurmak için 100 maddelik bir nizamname ile; “Ocakların idare tarzı, kömür teslim usulleri, maden direği temin
işleri, madenin yalnız işletme hakkının verilmesi, kimseye temellük olunmaması, işçilerin
kazalanmaması” durumlarını içine alan 8 bölümlük eser hazırlanmıştır.
1878 yılında, 289 sayılı ve 1910 tarihli “Teskere-i Samiye” ile haritası çizilmek suretiyle Havzanın sınırları tespit edilmiştir. Tren ve dekovil hatları döşenerek ocaklara numara ve
damarlara isim verilmiştir. Kömür üretiminin % 40 oranında ihracına müsaade edilmesi ile
kumpanya devri başlamıştır.
1.1.5 Kumpanyalar Devri: (1884-1908)
1883’den sonra kurulan şirketleri şöyle sıralayabiliriz;
 Ermeni Karamanya Kumpanyası,
 Gürcü Kumpanyası,
 Saracazadeler Maden Kömür Şirketi,
 Fransız, Ereğli Şirketi Osmaniyesi.
Teknik bilgiden yoksun, küçük üreticiye oranla daha ilmi ve işletmecilik ruhu ile hareket edilen bu devrede Havza için faydalı gelişmeler olmuş ise de teknik ve sosyal tesislere,
sermayelere oranla gerekli yatırımlar yapılmamış, en iyi damarlardan üretime gidilerek kömür
havzası yağmaya uğramıştır.
2
1.1.6 Meşrutiyet Devri: (1908-1914)
Havzanın Ticaret ve Ziraat Nezaretine Rapdedilmesi ve Maden Müdürlüğü kurularak
Hüseyin Fehmi İmer’in tayini, Rus Harici Ticaret Bankası Müdürlerinden Laskadiris ve Raskalizof tarafından Maadin Osmanlı Anonim Şirketi kurulması ile Çaydamar ve Karıncadere
ocaklarının satın alınması, Kozlu kömür madeninin İtalyan ve Yunan sermayesi ile işletilmesi
bu devrin belli başlı gelişmeleridir.
1.1.7 1.Dünya Harbi Devresi: (1914-1920)
Harbin başlamasıyla beraber Harp kömür merkezi kurularak, idarenin bir Alman albaya verilmesi sonucunda Havza Almanların nüfusu altına girmiştir. 904 352 tona kadar kömür
üretimi yapılmıştır. Harbin sonunda Fransız Sermayesini korumak bahanesiyle Havzanın idaresi merkezi İstanbul’da bulunan “İtilaf Kuvvetleri Kömür Komisyonu” na verilmiştir.
1.1.8 Himayeci Dönem: (1920-1925)
Milli Mücadele zaferle sonuçlandıktan sonra, sosyal ve iktisadi kalkınmamızın ön
planları tespit edilerek;
 Kömür üretiminin rasyonelleştirilmesi,
 Yüksek Maden ve Sanayi Mektebinin Zonguldak’ta açılışı,
 121 sayılı 15 maddelik Kanun ile Havza-i Fahmiye Amele Kanununun kabulü,
 Kömürün nakli ve ormanların korunması,
 Kömür yan maddeleri sanayi,
 Kömür ihracı.
gibi kömür havzasının ekonomik, sosyal ve teknik problemleri ele alınmış ve esasları belirlenmiştir.
1.1.9 Vasıtalı Müdahaleci Dönem: (1925-1936)
Bu dönemde kurulan “Havza İktisat Müdürlüğü” ile ocakların kontrolünün yanında
Devletin Havzaya doğrudan doğruya işletmeci olarak girmesi sonucunda yeni yasalarla;
 1926 Yılında Türk Kömür Madenleri TAŞ ’nin kuruluşu,
 1926 Yılında Kozlu Kömür İşleri TAŞ ’nin kurulması,
 1926 Yılında Kireçlik Kömür Madenleri TAŞ ’nin kurulması,
 1926 Yılında İş Bankası’nın kurduğu Maden Kömürleri İşleri TAŞ ’nin Üzülmez de faaliyete başlaması,
 1927 Yılında Kilimli Maden İşleri TAŞ ’nin kurulması,
3
 1927 Yılında Amasra Kömür İstimar Mıntıkası TAŞ ’nin Amasra Vilayetinde kömür araması,
 Maadin Nizamnamesinin 2818 sayılı Maden Kanunu ile değiştirilmesi olarak başlıca değişiklikler yapılmıştır.
1.1.10 İşletmecilik Dönemi: (1936-1983)
31/03/1937 gün 3146 sayılı “Hükümetle Ereğli Şirketi arasında akdedilen 28 Teşrinisani 1936 tarihli Satınalma Mukavelesinin Tasdikine Dair Kanun” ve bu Kanunun eki Satınalma Mukavelesinin 1. maddesi hükmüne istinaden maden ocaklarının imtiyazları ile bunların işletilmesine bağlı menkul ve gayri menkuller devlete devir ve temlik ettirilmiştir.
11/06/1937 gün ve 3241 sayılı yasanın 1. maddesi hükmü ile Hükümetle Ereğli Şirketi arasında akdedilip 3146 numaralı Kanunla tasdik edilen mukavele mucibince Hükümete intikal
eden madenlerle liman ve demiryollarına ait bilcümle tesisat mübaya değeri üzerinden; Hükümet tarafından işletilmekte olan Kozlu ve Kilimli demiryollarının tamamı 2805 numaralı
Kanuna istinaden Etibank tarafından kurulacak bir müesseseye devredilmesi kabul edilmiştir.
Ayrıca 30/05/1940 gün ve 3867 sayılı Kanunun 1. maddesi ile Amasra ve Ereğli arasındaki
sahada bulunan tüm ocakların devletçe işletilmesine karar verilmiştir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve müteakip beş yıllık kalkınma planlarında; Demir-Çelik ve Enerji Sanayisinin
koklaşabilir kömür ihtiyacının karşılanmasına yönelik kömür havzasının genişletilmesi ile
üretimin arttırılması projelerine yer verilmiştir. Türkiye Maden Kömürlerinin çağın tekniğinden yararlanılarak en iyi bir şekilde işletilmesi ve yönetimin ihtisaslaşmış kadrolarla tek merkezden yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanıp, 22/05/1957 tarihinde kabul edilen 6974
sayılı kanunla kömür üretim faaliyetleri ile uğraşan Müesseseler Etibank ’tan ayrılıp, tüzel
kişiliğe ve iktisadi bağımsızlığa sahip, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) bünyesinde
toplanmıştır.
1.1.11 TTK ’nın Kurulması: (1983-..........)
Bakanlar Kurulu, 17/06/1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak
11/04/1983 tarih ve 60 sayılı KHK ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının yeniden düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Bu düzenleme ile, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesi yerine, Kozlu, Karadon, Armutçuk, Üzülmez, Amasra İşletmelerinden oluşan Türkiye
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün kurulması öngörülmüştür. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları hakkında 11/04/1983 tarih ve 60 sayılı KHK ve aynı
kararnamenin geçici 6. maddesinin birinci fıkrasına ilişkin 21/07/1983 tarih ve 73 sayılı KHK
’nin değiştirilerek kabulü 19/10/1983 tarih ve 2929 sayılı kanunla kararlaştırılmıştır. Bu yasal
düzenleme içinde Bakanlar Kurulu, 10/10/1983 tarih ve 96 sayılı KHK ile 17/06/1982 tarih ve
2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmasını kararlaştırmıştır. 96 sayılı KHK 28/10/1983 tarih ve 18205 mükerrer sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurumumuz Ana Statüsü 11/12/1984 tarih
ve 18602 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
4
12/03/2001 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu kararı ile onaylanan değişiklik ile de havza
sınırları içindeki taşkömürünün yanı sıra diğer madenleri üretme ve ürettirme hakkını alarak
faaliyet alanımız genişlemiştir.
Kurumumuz 2007 yılında üretim faaliyetlerini Armutçuk, Amasra, Kozlu, Üzülmez ve
Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri ile yürütmüş bulunmaktadır.
1.2 SINIRLAR
Zonguldak Taşkömürü Havzasının Osmanlı Devleti Dönemindeki imtiyaz alanı
17/01/1910 tarih ve 289 sayılı TESKERE-İ SAMİYE’ce belirlenen alan olup, bu sınırlar daha
sonra 07/09/1968 tarih ve 6/10692 sayılı kararnameyle 2.200 km2 si denizde, 11.150 km2 si
karada olmak üzere toplam 13.350 km2 lik bir alanı içine alacak şekilde belirlenmiştir.
Yer yer taşkömürü varlıklarına rastlanan havzanın yeraltı zenginliği ve bu potansiyelin
ülke ekonomisindeki yeri, Osmanlı Devletince belirlenerek bu imtiyaz alanı içinde her ne şekilde olursa olsun devletin izni olmaksızın arazi açmak, bina inşa etmek gibi faaliyetlerin tümünün TESKERE-İ SAMİYE’ce yasaklandığı son derece önemli bir görüş olarak tarihte yer
almıştır. 1910 tarihli TESKERE-İ SAMİYE sınırları, 19/06/1986 tarih ve 19139 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
24/08/1989 tarih ve 20262 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Bakanlar Kurulunun
89/14248 sayılı kararı ile Taşkömürü Havzası sınırları yeniden düzenlenerek TESKERE-İ
SAMİYE sınırları tekrar kabul edilmiştir. Ancak kabul edilen bu sınırlarımız içinde serbest
kalacak bölgenin aramalara açılması ve diğer madenlerin ülke ekonomisine kazandırılması
amacıyla imtiyaz sahasında küçülme ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple yapılan çalışmalar neticesinde 14/04/2000 tarih ve 2000/525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sınırlarımız küçültülerek; 3.000 km2 si denizde, 3.885 km2 si karada olmak üzere toplam 6.885 km2 olarak yeniden
düzenlenmiştir. Zonguldak taşkömürü havzası haritası çizelge (2)’de verilmektedir.
5
1.3 İDARİ YAPI
Bu kısımda, TTK ’nın oluşum yasaları, faaliyet konuları, karar organı ve örgüt yapısı
verilmektedir.
1.3.1. Yasal Düzenleme
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)’na bağlı bir müessese olarak faaliyette bulunan Ereğli Kömürleri İşletme Müessesesi (EKİ) 19/10/1983 tarih ve 2929 sayılı kanunla
kaldırılarak yerine Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerini bünyesinde toplayan (TTK) Türkiye Taşkömürü Kurumu oluşturulmuştur.
TTK’ nın kuruluşu 96 sayılı KHK ’de yeniden düzenlenmiş ise de; 8/6/1984 tarih ve
233 sayılı KHK ile 96 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve 233 sayılı KHK ’nin ekli listesinde yer alarak kuruluşu tamamlanmış olup, tescil ve ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin
28/12/1983 tarih ve 912 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
TTK, 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan ve Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon
Kurulu tarafından kabul edilerek 11/12/1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “ Türkiye
Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü” hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yüksek Planlama Kurulunun 12/03/2001 tarihinde onaylayarak değişen Ana Statünün
4.maddesinde, TTK ’nın kurulmasındaki amacın genel sanayi ve enerji politikasına uygun
olarak taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer maden rezervlerini en iyi şekilde değer-
6
lendirmek Yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak olduğu belirtilerek faaliyet konuları
şöyle sıralanmıştır.
1) Teşekkülün amacının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü arama etüt plan proje ve
programlar yapmak, bunları takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
2) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerin üretiminin gerçekleştirilmesi için
gerekli her türlü yeraltı ve yerüstü sosyal ve sınai tesislerini kurmak işletmek veya işlettirmek,
3) Taşkömüründen kok, briket gibi diğer cins kömürler taşkömürü havzasındaki diğer madenlerden elde edilebilir tüm türevleri üretmek, ürettirmek tüm tali maddeleri yapmak, üretmek,
ürettirmek,
4) 11 Haziran 1937 tarihli ve 3241 sayılı Ereğli Şirketinden alınan liman (Zonguldak) demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının işletilmesi ve havzadaki deniz işlerinin
tekel altına alınması ve 30 Mayıs 1940 tarih ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların devletçe işlettirilmesi hakkındaki yasalarla Etibank’a ve Ereğli Kömürleri İşletmesine
verilmiş veya devredilmiş bulunan 6974 sayılı yasa ile TKİ Kurumuna intikal eden Taşkömürü madenlerini sınai tesisleri, liman ve demiryollarını ve konulmuş olan tekeli ve Ereğli Limanı ile Ereğli, Armutçuk demiryolunu işletmek ve işlettirmek,
5) Taşkömürünü ve taşkömürü havzasındaki diğer madenler ile bunlardan elde edilen türevlerinin ithalat ve ihracatını yapmak,
6) İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek,
işlettirmek ve ürünlerini değerlendirmek,
7) İşletme çalışmalarında çıkan ürün ve artıkları değerlendirmek,
8) İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya yaptırmak,
9) Konu ile ilgili kara ve deniz dahil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye işleri yapmak veya
yaptırmak,
10) Amaçları ile ilgili ithalat ve ihracat dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak, ayni ve fikri
haklar almak ve satmak,
11) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenleri işletmek veya işlettirmek,
12) Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlâk işlerini yapmak,
13) Bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve arttırmak,
14) Gerektiğinde yurtiçinde veya yurtdışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş
ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak,
15) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak,
7
16) Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomik ve madencilik sanayi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak,
17) Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, lehte, aleyhte rehin ipotek intifa, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vs. hakları tesis etmek,
18) İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak,
19) Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.
TTK bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık ve diğer
birimleri eli ile yerine getirir. TTK ’nın amacı ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu
kararı ile değiştirilebilir.
1.3.2 Karar Organı
Kurumumuzun en yüksek seviyede karar alma politikasını saptama yetki ve sorumluluğunu taşıyan Yönetim Kurulu, 233 sayılı KHK ’nın 6. maddesine göre 1 Başkan ve 5 üyeden oluşmaktadır.
1.3.3 Örgüt Yapısı
Örgüt yapısı; Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük, İdari ve Sosyal İşler, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu, Fen-Tetkik ve Verimlilik, Personel, Muhasebe, Satınalma, Etüt PlanProje ve Tesis, İş Güvenliği ve Eğitim, Makine-İkmal, İnşaat-Emlak, İşletmeler, APK, Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlıkları, Maden Makineleri, Demiryolu-Liman, Enerji İşletme
Müdürlükleri ile müesseselerimizden oluşmaktadır.
1.4. MÜESSESELER
TTK; Zonguldak ve Bartın il sınırları içinde olmak üzere 5 müessesesi ile üretim faaliyetlerini sürdürmekte olup, batıdan başlayarak doğuya doğru, Armutçuk, Karadon, Kozlu,
Üzülmez ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseseleridir.
1.4.1 Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Havzanın en batısında yer alan bu müessesede; yarı koklaşabilir özellikte taşkömürü,
Kandilli - Alacaağzı İşletmesinde üretilmektedir.
Üretim çalışmaları ise – 460 / - 560 katlarındaki panolarında büyük damarda sürdürülmektedir. Jeolojik yapısının karmaşıklığı, çalışılan damarların kalın, dik ve yangına elverişli olması, üretim faaliyetlerinin güçlükle yürütülmesine neden olmaktadır. Damar kalınlıkları
3-9 m arasında değişmekte olup, üretilen kömürler Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinde Armutçuk lavuarında yıkanmaktadır.
2013 yılında 305 m taşta ilerleme sağlanmıştır
8
1.4.2 Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Zonguldak ilinin 8 km batısında ve 12 km2’ lik bir alanda üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ülkemizin denizaltında taşkömürü üretimi yapan tek müessesesidir. Koklaşabilir özellikte taşkömürü üretimi, İhsaniye -İncirharman’ı İşletmesinde yapılmaktadır. Üretim ve hazırlık çalışmaları - 380 / - 560 kotları arasında kalan panolarda 2,00-2,90 m. arasında değişen
kalınlıklardaki 4 ayrı kömür damarında sürdürülmektedir. Üretilen kömürler Zonguldak lavuarında yıkanmakta olup, 2006 yılında müessese bünyesinde ihale ile hizmet alımı kapsamında
yüklenici firma tarafından yaptırılan lavuarda ton bedeli karşılığında yıkattırılmaya başlanmıştır.
2013 yılında hazırlık çalışmaları kapsamında 349,30 m taşta ilerleme yapılmıştır. Ayrıca yatırım programı kapsamında da yüklenici firma tarafından 562 m. ilerleme, yapılmıştır.
1.4.3 Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Zonguldak İline 7 km uzaklıkta ve 28 km2’lik bir alanda üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Müessesede 1,40 – 3,30 m. arasında değişen kalınlıklarda, 4 ayrı kömür damarında bir
kısmı önceden hazırlanmış panolardan olmak üzere koklaşabilir özellikteki taşkömürü üretimi
Asma - Dilaver İşletmesinde yapılmakta olup, kömür damarları kuzeyde normal güneyde ise
dik yatımlıdır.
Üretim çalışmaları -7 / -250 kotları arasında kalan panolarda yapılmakta ve üretilen
kömürler Zonguldak lavuarında yıkanmakta olup, 2006 yılında müessese bünyesinde ihale ile
hizmet alımı kapsamında yüklenici firma tarafından yaptırılan lavuarda ton bedeli karşılığında
yıkattırılmaya başlanmıştır.
2013 Yılında hazırlık çalışmaları kapsamında, 733 m ilerleme yapılmıştır. Ayrıca yatırım programı kapsamında da yüklenici firma tarafından 7 ayda 330 m galeri ile birlikte
toplam 1.063 m galeri sürülmüştür.
1.4.4 Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Zonguldak ilinin 15 km doğusunda ve 32 km2’lik bir alanda üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Koklaşabilir özellikteki taşkömürü üretimi Kilimli ve Gelik İşletmelerinde yapılmaktadır.
Üretim çalışmaları; - 160 / - 490 kotları arasındaki panolarda ve 1,66 – 3,36 m. arasında değişen kalınlıklardaki 8 ayrı kömür damarında sürdürülmekte olup, üretilen kömürler Çatalağzı Lavuarında yıkanmaktadır.
9
Müessese üretimini genelde Gelik antiklinalinin kuzeyinde, kuzeye eğimli damarlarda
yapmaktadır.
2013 Yılında hazırlık çalışmaları kapsamında, 1.447 m taşta ilerleme yapılmıştır. Ayrıca yatırım programı kapsamında da yüklenici firma tarafından 5 ayda 208 m galeri ilerlemesi yapılmıştır.
1.4.5 Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Maden havzasının en doğusunda yer alan bu işletmede; koklaşmaz nitelikteki taşkömürü, Amasra İşletmesinde üretilmekte ve bu üretilen kömürler Amasra Lavuarında yıkanmaktadır.
Üretim çalışmaları -145 / -300 kotları arasında kalan panolarda; 2,00 – 3,50 m arası
değişen kalınlıklarda 3 ayrı kömür damarında sürdürülmektedir.
2013 Yılında hazırlık çalışmaları kapsamında 594,50 m ilerleme yapılmıştır.
10
1.5 DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE TAŞKÖMÜRÜ
1.5.1 KÖMÜRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI
Kömür; çoğunlukla karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan az miktarda kükürt ve nitrojen içeren, kimyasal ve fiziksel olarak farklı yapıya sahip maden ve kayaçtır. Diğer içerikleri
ise kül teşkil eden inorganik bileşikler ve mineral maddelerdir. Bazı kömürler ısıtılınca ergir
ve plastik hale gelirler. İşlemler sonucunda katran, likör ve çeşitli gazlar elde edilebilmektedir.
Kömürleşme süreci ve yataklanma, nem içeriği, kül ve uçucu madde içeriği, sabit karbon miktarı, kükürt ve mineral madde içeriklerinin yanı sıra jeolojik, petrografik, fiziksel,
kimyasal ve termik özellikler yönünden kömürler çok çeşitlilik gösterirler. Bu durum birçok
ülkede kömürlerin birbirine benzer özellikler ve yakın değerler temelinde sınıflandırılmasını
zorunlu kılmıştır.
Kömür üretimi, kullanımı ve teknolojisinde ileri ülkeler öncelikle kendi kömürlerinin
özelliklerine göre bir sınıflama yaptıkları gibi uluslararası genel bir sınıflama için ortak standartlar da geliştirmişlerdir. Değişik tipte kömürlerin kullanım amaçlarına göre uluslararası
sınıflandırılmasında; ilk olarak 1957 yılında çeşitli ülkelerden üyelerin oluşturduğu Uluslararası Kömür Kurulunca birçok ülkeden temin edilen numuneler üzerinde yapılan çalışmalar,
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da desteklenerek genel bir sınıflama yapılmıştır. Bu sınıflamada; kalorifik değer, uçucu madde içeriği, sabit karbon miktarı, koklaşma
ve kekleşme özellikleri temel alınarak sert (taşkömürü) ve kahverengi (alt-bitümlü ve linyit)
kömürler olarak iki ayrı sınıfa ayrılmıştır:
1- Sert Kömürler (Taşkömürü-Hard Coal): Nemli ve külsüz bazda 24 MJ/kg (5700
kcal/kg) üzerinde kalorifik değere haiz olan kömürdür. Uçucu madde içeriği, kalorifik değer
ve koklaşma özelliklerine göre alt sınıflara ayrılır.
2- Kahverengi kömürler (Brown Coal): Nemli ve külsüz bazda 24 MJ/kg. (5700 kcal/kg)
altında kalorifik değere haiz olan kömürdür. Toplam nem içeriği ve kalorifik değere göre alt
sınıflara ayrılırlar
Kömür üretimi ve ticaretinde IEA/OECD tarafından bu iki kategori kullanılmaktadır.
IEA/OECD kömür istatistiklerinde 1978 yılından itibaren kömür pazar analizleri ve tahminlerinde bu iki kategori alt sınıflara bölünmektedir.
Taşkömürü:
- Koklaşabilir Kömür: Yüksek fırınlarda kullanılabilir kalitede koklaşma özelliğine sahiptir. Metalürjik kömür olarak da adlandırılır.
- Diğer bitümlü kömürler ve antrasit: Koklaşabilir kömür olarak sınıflandırılmayan taş
kömürdür. Buhar kömürü (steam coal) olarak da adlandırılır. Şlam, mikst ve düşük kalitede
diğer ürünler de bu sınıfa dâhildir.
1
IEA/OECD Coal Information Report, 1983 (DPT 2001, VIII. Beş yıllık Kalkınma Planı Kömür ÖİK Raporu’ndan alınmıştır.
11
Kahverengi kömürler (Brown Coal):
- Yarı bitümlü kömür 17-24 MJ/kg (4.165-5.700 kcal/kg) arasında kalorifik değere haiz
olan kömürdür.
- Linyit 17 MJ/kg (4165 kcal/kg) altında kalorifik değere haiz olan kömürdür.
Uluslararası genel kömür sınıflandırması Tablo 1’de, genel sınıflamada yer alan kömürlerin
tanıtıcı özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Uluslararası Genel Kömür Sınıflandırması
A. TAŞKÖMÜRÜ
(HARD COAL)
B. KAHVERENGİ KÖMÜRLER (BROWN COALS)
1. KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER
1. ALT BİTÜMLÜ KÖMÜRLER
(Yüksek fırınlarda kullanıma uygun kok (4.165-5.700 kcal/kg arasında kalorifik değerde olup topaklaşma
üretimine izin veren kalitede)
özelliği göstermez)
2. KOKLAŞMAYAN KÖMÜRLER
2. LİNYİT
( 4.165 kcal/kg’ın altında ısıl değerde olup topaklaşma özelliği
göstermez)
a. Bitümlü Kömürler
b. Antrasit
Kaynak: IEA/OECD Coal Information Report, 1983 (DPT 2001, VIII. Beş yıllık Kalkınma Planı Kömür ÖİK Raporu’ndan alınmıştır)
Tablo 2. Genel Sınıflandırmada Yer Alan Kömürlerin Tanıtıcı Özellikleri
KAHVERENGİ KÖMÜRLER
TAŞKÖMÜRÜ
LİNYİT
ALT BİTÜMLÜ
BİTÜMLÜ
ANTRASİT
Kahverengi
Siyah
Koyu siyah
Parlak siyah
Oksidasyonla veya kuKırılgan, çabuk toz halinde rutma sonucunda ince
ufalanma
parçalar ve toz halinde
ufalanma
Blok şeklinde kırılma
Merceksi kırılma
Masif, odunsu veya üniform kilsi doku
Masif
Bantlı ve kompakt
Sert ve dayanıklı
Isıl Değer: 4610 kcal/kg’ın
altında
Isıl Değer: 4610-6390
kcal/kg arasında
Isıl Değer: 5390-7700
kcal/kg arasında
Isıl Değer: 7.000
kcal/kg’ın üstünde
Uçucu madde miktarı ve
nem içeriği yüksek
Uçucu madde ve nem
Uçucu madde miktarı ve
içerikleri bitümlü kömürnem içeriği düşük
lerden daha yüksek
Uçucu madde miktarı
ve nem içeriği düşük
Düşük karbon içeriği
Sabit karbon içeriği bitümlü kömürlerden düşük
Sabit karbon içeriği
yüksek
Sabit karbon içeriği yüksek
Kaynak: Mervit RD., Coal Exploration, Mine Planning and Development (DPT 2001, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kömür ÖİK Raporundan alınmıştır)
12
1.5.2 DÜNYADA TAŞKÖMÜRÜ
1.5.2.1 Genel
Kömür, fosil kaynaklı yakıt olarak, yüzlerce yıldır enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Roma İmparatorluğu döneminde uluslararası kömür ticaretinin yapıldığı bilinmektedir.
Kömür sadece 19. Yüzyılda sanayi devrimini ateşlemekle kalmamış, 20. Yüzyılda elektrik
çağını başlatmıştır. 1960’lı yıllara kadar kömür dünyanın birincil enerji kaynağı olarak önemini korumuş, 1960’lı yılların sonuna doğru yerini petrole bırakmış, ancak kömürün elektrik
üretimindeki önemi anlaşılınca tekrar dünya enerji gündemindeki önemli konumunu kazanmıştır. Diğer taraftan petrol, doğal gaz gibi diğer fosil yakıtların, nükleer ve yenilenebilir
enerji kaynakları gibi diğer alternatif kaynakların önemi de ihmal edilemez. Ancak günümüzde bu alternatif enerji kaynaklarının hiç birisi sorunsuz değildir ve uzun vadeli temin güvencesini sağlamamaktadır.
Artan dünya nüfusu ve yaşam standartlarının yükselmesi enerjiye olan talebi de arttırmaktadır. Kömürün dünya genelinde yaygın ve büyük miktarlarda bulunması, artan enerji
talebini karşılamak için emniyetli ve ekonomik fosil yakıt olması; kömürün önemini arttırmakta ve uluslararası piyasada büyük miktarlarda ticarete konu olan kaynak konumunu korumaktadır.
1.5.2.2 Dünya Taşkömürü Rezervleri
Dünya toplam antrasit-bitümlü, alt-bitümlü kömürler ve linyit rezervlerinin 860 milyar
ton olduğu ve bu rezerv toplamının 404 milyar tonunun antrasit-bitümlü kömür (taşkömürü)
rezervleri olduğu belirtilmektedir (Tablo 3)
Kömür rezervlerinin miktar olarak çokluğu yanında en önemli özelliği ise, coğrafi
olarak hemen hemen dünyanın bütün bölgelerinde 100’den fazla ülkeye yayılmış ve 50’den
fazla ülkede üretiliyor olmasıdır (Şekil 1).
Kömür rezervleri birçok ülkede bulunmasına rağmen dünya kömür rezervlerinin %
75’i dört ülkede bulunmaktadır. En fazla rezerve % 27,6 payla ABD sahiptir. Bunu %18,2
payla Rusya, % 13,3 ile Çin, % 8,9 ile Avustralya ve % 7,0 payla Hindistan izlemektedir.
Tablo 3’de dünya kömür rezervlerinin dağılımı Tablo 4’te ekonomik olarak işletilebilir
dünya kömür rezervlerinin bölgeler itibariyle dağılımı verilmektedir.
13
Tablo 3. Dünya Görünür Kömür Rezervinin Ülkelere Göre Dağılımı ve Tükenme Ömürleri (2012)
Ülke/Bölge
Bitümlü
ABD
Kanada
Meksika
Toplam Kuzey Amerika
Brezilya
Kolombiya
Venezüella
Diğer Güney ve Orta Amerika
Toplam Güney &Orta Amerika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Almanya
Yunanistan
Macaristan
Kazakistan
Polonya
Romanya
Rusya Federasyonu
İspanya
Türkiye
Ukrayna
İngiltere
Diğer Avrupa & Avrasya
Total Avrupa & Avrasya
Güney Afrika Cum.
Zimbabwe
Diğer Afrika
Ortadoğu
Toplam Ortadoğu ve Afrika
Avustralya
Çin
Hindistan
Endonezya
Japonya
Yeni Zelanda
Kuzey Kore
Pakistan
Güney Kore
Tayland
Vietnam
Orta Asya Pasifik
Toplam Asya Pasifik
Dünya
of which: OECD
Non-OECD
Avrupa Birliği
Eski Sovyetler Birliği
108.501
3.474
860
112.835
6.366
479
45
6.890
2
192
99
- 13
21.500
4.338
10
49.088
200
529
15.351
228
1.440
92.990
30.156
502
860
1.203
32.721
37.100
62.200
56.100
1.520
340
33
300
150
1.583
159.326
404.762
155.926
248.836
5.101
86.725
*500 yıldan fazla , ♦%0,05’ten küçük
Kaynak: BP İstatistik Dünya Enerji Değerlendirmesi, 2013
14
Subbitümlü
Toplam
ve Linyit
128.794 237.295
3.108
6.582
351
1.211
132.253 245.088
4.559
4.559
380
6.746
479
679
724
5.618
12.508
2.364
2.366
908
1.100
40.600
40.699
3.020
3.020
1.647
1.660
12.100
33.600
1.371
5.709
281
291
107.922 157.010
330
530
1.814
2.343
18.522
33.873
228
20.735
22.175
211.614 304.604
30.156
502
174
1.034
1.203
174
32.895
39.300
76.400
52.300 114.500
4.500
60.600
4.009
5.529
10
350
538
571
300
600
2.070
2.070
126
126
1239
1.239
150
2.125
3.708
106.517 265.843
456.176 860.938
222.603 378.529
233.573 482.409
51.047
56.148
141.309 228.034
Milyon Ton
%
27,6
0,8
0,1
28,5
0,5
0,8
0,1
0,1
1,5
0,3
0,1
4,7
0,4
0,2
3,9
0,7
♦
18,2
0,1
0,3
3,9
♦
2,6
35,4
3,5
0,1
0,1
0,1
3,8
8,9
13,3
7,0
0,6
♦
0,1
0,1
0,2
♦
0,1
♦
0,4
30,9
100,00
44
56
6,5
26,5
Ömür R/P
(yıl)
257
98
88
244
*
76
292
*
129
72
20
207
50
179
289
40
9
443
85
33
384
14
234
238
116
196
*
*
124
177
31
100
14
265
115
19
*
60
68
4
88
51
109
186
83
97
390
Tablo 4. Kömür Rezervlerinin Kalitesine ve Bölgelere Göre Dağılımı (Milyon Ton)
Taşkömürü
Kuzey Amerika
Orta ve Güney Amerika
Avrupa-Avrasya
Ortadoğu-Afrika
Asya-Pasifik
Dünya
Linyit
112.835
6.890
92.990
32.721
159.326
404.762
132.253
5.618
211.614
174
106.517
456.176
Toplam
245.088
12.508
304.604
32.895
265.843
860.938
Yüzde
(%)
28,5
1,5
35,4
3,8
30,9
100
Ömür
(Yıl)
244
129
238
124
51
109
Kaynak: BP İstatistik Dünya Enerji Değerlendirmesi, 2013
Şekil 1. Dünya Kömür Rezervlerinin Bölgeler İtibari İle Dağılımı
Ülkelerin mevcut rezerv miktarları dikkate alındığında; son yıllarda Dünya kömür
üretiminde önemli paya sahip olan Endonezya’nın aynı üretim hızıyla devam etmesi halinde
14 yıllık bir ömre sahip olduğu görülmektedir. Endonezya kadar önemli bir kömür üreticisi
olmasa da Vietnam için bu süre 4 yıldır.
Dünya kömür rezervlerinin %30,9’u Asya-Pasifik’te, %28,5’i Kuzey Amerika’da,
%3,8’i Afrika’da, %18,2’si Rusya’da bulunmaktadır. Dünya petrol rezervlerinin %54,4’ü
Ortadoğu’da, %17,3’ü Orta-Güney Amerika’da, %9,5’i Afrika’da bulunmaktadır.
Rezerv miktarının çokluğu, kömürün uzun vadeli yeterliliğini beraberinde getirmektedir. Mevcut üretim seviyeleri ile dünya görünür kömür rezervlerinin ortalama 109 yıllık bir
15
sürede tüketileceği tahmin edilmektedir. Buna karşılık görünür petrol ve doğal gaz rezervlerinin tükenme ömürlerinin mevcut üretim seviyeleri ile sırasıyla 45 ve 60 yıl süreceği tahmin
edilmektedir. Bölgeler itibari ile fosil yakıtların tükenme ömürleri Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Fosil Yakıtların Tükenme Ömürleri (yıl)
Bölge
Kuzey Amerika
Orta ve Güney Amerika
Avrupa&Asya
Ortadoğu
Afrika
Asya&Pasifik
TOPLAM DÜNYA
Avrupa
OECD
Eski Sovyet Ülkeleri
Petrol
Doğal Gaz
Kömür
38,7
93,9
21,7
81,9
35,8
14,8
46,2
8,8
13,5
25,6
12,0
45,9
60,5
-70,5
32,8
58,6
14,0
14,7
77,2
231,0
148,0
257,0
127,0
57,0
118,0
44,0
56,0
474,0
Kaynak: BP İstatistik Dünya Enerji Değerlendirmesi, 2013
1.5.2.3 Dünya Kömür Üretimi
Dünya kömür üretiminin türlere göre dağılımına bakıldığında taşkömürü üretiminin
yıllar itibariyle artan talebe bağlı olarak sürekli arttığı linyit üretiminde ise küçük miktarda
azalma olduğu görülmektedir.1990 yılında 3,49 milyar ton olan taşkömürü üretimi %94 artışla
2012 yılında 6,9 milyar ton olmuştur. Tablo 6‘da Dünya kömür üretiminin türlere ve yıllara
göre değişimi verilmiştir.
Tablo 6. Dünya Kömür Üretiminin Yıllara Göre Değişimi (Bin Ton)
Taşkömürü
Linyit
Koklaşabilir
Termal
Toplam
1990
539.360
2.898.349
3.497.198
1.181.373
2000
480.327
3.127.707
3.608.034
906.809
2007
787.519
4.653.979
5.441.498
953.628
2008
793.776
5.000.191
5.793.967
964.797
2009
793.794
5.195.743
5.989.537
913.280
2010
861.000
5.437.300
6.298.300
861.000
2011
911.000
5.726.600
6.637.600
911.000
2012*
983.800
5.942.400
6.926.200
904.600
*2012 Tahmini Değerler alınmıştır.
Kaynak: Coal Information, 2013
16
Ülkeler bazında incelendiğinde 2012 yılında Çin 3,54 milyar ton üretimiyle dünya
taşkömürü üretiminin %51,2’sini tek başına gerçekleştirmiştir. Diğer önemli taşkömürü üreticilerinden; ABD %12,4’ünü, Hindistan %8’ini, Avustralya %5,1’ini, Endonezya %6,3’ünü,
Güney Afrika Cumhuriyeti %3,7’sini, Rusya %4’ünü gerçekleştirmiştir. Bu 7 ülke Dünya
taşkömürü üretiminin %90,7’sini gerçekleştirmektedir. Tablo 7‘de önemli taşkömürü üreticisi
ülkelerin yıllara göre taşkömürü üretimleri koklaşabilir ve termal (buhar kömürü) olarak verilmiştir.
Tablo 7. Ülkelerin Taşkömürü üretimleri (Milyon ton)
2010
Ülkeler
2011
2012*
Koklaşabilir Termal Toplam Koklaşabilir Termal Toplam Koklaşabilir Termal Toplam
Avustralya
162,9
189,4
352,3
146,7
184,5
331,2
146,9
200,3
347,2
A.B.D
68,6
856,5
925,1
81,7
850,7
932,4
81,3
782,0
863,3
Hindistan
41,4
491,3
532,7
44,3
495,6
539,9
47,2
504,3
551,5
G.Afr. Cum.
-
252,7
252,7
-
251,1
251,1
-
258,5
258,5
Endonezya
-
322,8
322,8
-
357,5
357,5
-
440,0
440,0
Çin
459,5
2.680,7
3.140,2
509,5
2.909,3
3.418,8
510,4
3.038,6
3.549,0
Rusya
66,9
178.7
245,6
65,4
179,9
245,3
74,6
201.5
276,1
Diğer
112,3
465,2
577,5
122,4
498,0
620,4
860,4
517,2
640,6
911,6
5.437,3
6.348,9
970,0
5.726,6
6.696,6
983,8
5.942,4
6.926,2
Dünya
*2012 Tahmini Değerler alınmıştır.
Kaynak: Coal Information, 2013
Demir- Çelik Sanayisinde kullanılan, Dünya koklaşabilir özellikteki taşkömürü üretimi 2012 yılında 983,8 milyon tondur. Bunun 510,4 milyon tonunu %51,8 ile Çin tek başına
gerçekleştirmiştir. Avustralya %14,9 Rusya %7,6 ABD %8,2 Hindistan %4,8 payları ile dünya koklaşabilir kömür üretimlerindeki önemli ülkelerdir. Bu 5 ülke koklaşabilir üretimin
87,3’ini üretmektedir. Genel taşkömürü üretimindeki payı düşük olmasına rağmen Kanada da
önemli bir koklaşabilir kömür üreticisidir. Dünya koklaşabilir üretimini gerçekleştiren ülkeler
ve yıllara göre üretim miktarındaki değişimler Tablo 8‘ de verilmiştir.
17
Tablo 8. Koklaşabilir Üretimde Önemli Ülkeler ve Üretim Miktarları (Milyon ton)
Ülkeler
Avustralya
Kanada
Çek Cumhuriyeti
Almanya
Polonya
A.B.D
Hindistan
Endonezya
Çin
Kazakistan
Rusya
Ukrayna
Diğer
Dünya
1990
64,6
27,6
14,8
44,5
28,7
93,2
36,0
2,0
85,6
29,9
85,4
62,2
25,2
539,3
2000
103,7
28,1
8,1
18,8
17,2
54,2
22,0
2,5
123,7
10,6
51,0
27,8
10,3
480,3
2007
2008 2009
142,6 140,1 130,6
28,1
28,3
22,9
7,6
7,5
5,9
13,7
10,5
9,0
13,6
12,0
8,5
47,3
57,3
46,5
25,5
25,3
32,1
2,9
2,9
2,9
379,1 384,9 412,3
12,4
14,0
12,7
57,4
54,4
55,9
21,5
19,7
18,2
9,0
45,7
15,0
787,5 793,7 793,7
2010 2011 2012*
162,9 146,7 146,9
28,2
29,5
31,1
6
5,2
5,0
7,1
7,3
6,3
11,7
11,4
11,7
68,6
81,7
81,3
41,4
44,3
47,2
2,2
2,8
2,8
459,5 509,5 510,4
11,9
12,4
12,9
66,9
65,4
74,6
17,7
19,8
17,8
27,7
33,9
35,8
911,8 969,9 983,8
*2012 Tahmini Değerler alınmıştır.
Kaynak: Coal Information, 2013
Termik santrallerde, elektrik üretiminde, sanayi sektöründe ısıl amaçlı ve konutlarda
ısınma amaçlı olarak kullanılan termal taşkömüründe de Çin 3.038,6 milyon ton üretimiyle
2012 yılında dünya üretiminin % 51,1’ini gerçekleştirmiştir. Çin’i %13,1 payla ABD, %8,5
ile Hindistan, %4,3 ile Güney Afrika Cumhuriyeti, %7,4 ile Endonezya, %3,4 ile Avustralya
ve %3,4 payla Rusya izlemiştir. Bu yedi ülke dünya üretiminin %91,2’sini üretmiştir. Termal
kömürde önemli üretici ülkeler ve üretim değerleri Tablo 9‘da verilmiştir.
Tablo 9 Termal Taşkömürü Üretiminde Önemli Ülkeler ve Üretim Miktarları (Milyon ton)
Ülkeler
Avustralya
Polonya
A.B.D
G.Afr.
Cum.
Kolombiya
Hindistan
Endonezya
Kuzey Kore
Vietnam
Çin
Kazakistan
Rusya
Ukrayna
Diğer
Dünya
1990
2000
2008
2009
2010
2011
2012*
93,9
118,9
760,3
135,6
86,1
839,6
185,2
72,3
949,8
204,6
69,4
872,1
189,4
65,1
856,5
184,5
65,0
850,7
200,3
68,1
782,0
165,4
220,9
250,6
245,6
252,7
251,1
258,5
20,6
175,0
6,5
33,1
4,6
965,0
98,0
152,0
81,2
317,1
2.898,3
37,6
289,3
58,6
22,5
11,6
1.107,3
64,1
101,5
33,7
118,6
3.127,7
72,9
463,2
205,6
25,0
38,8
2.349,4
92,1
168,0
39,6
87,0
5.000,1
72,3
493,9
233,8
28,5
42,1
2.559,0
83,4
172,6
36,5
81,1
5.195,7
70,5
491,3
322,8
32,0
44,8
2.680,7
91,7
178,7
40,0
121,1
5.437,3
81,8
495,6
357,5
39,1
44,5
2.909,3
95,7
179,9
49,9
122,0
5.726,6
85,5
504,3
440,0
39,2
42,1
3.038,6
107,6
201,5
53,9
120,8
5.942,4
*2012 Tahmini Değerler alınmıştır.
Kaynak: Coal Information, 2013
18
Elektrik üretiminde ve ısınma amaçlı kullanılan linyitte Almanya 185,4 milyon tonluk
üretimiyle 1. sırayı almıştır. Ülkemiz de önemli linyit üreticisi ülkelerden biri olup, 2012 yılında 66,0 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. Tablo 10‘da Dünya linyit üretimi ve önemli
linyit üreticisi ülkelerin üretim miktarları verilmiştir.
Tablo 10. Önemli Linyit Üreticisi Ülkeler ve Üretim Miktarları (Milyon ton)
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Avustralya
45,9
67,2
65,6
72,4
64,0
72,1
71,0
73,5
Çek Cum.
78,9
50,3
49,7
47,5
45,4
43,8
46,6
43,5
Almanya
357,4
167,6
180,4
175,3
169,8
169,4
176,5
185,4
Yunanistan
51,8
63,8
66,3
65,7
64,7
56,5
58,7
61,8
Polonya
67,5
59,4
57,5
59,6
57,1
56,5
68,8
64,3
Türkiye
79,9
77,6
71,2
68,6
65,7
69,7
72,6
66,0
ABD
79,9
77,6
71,2
68,6
65,7
71,0
73,6
71,6
Rusya
134,3
87,7
71,1
82,5
68,1
76,1
76,4
77,9
Diğer
285,2
255,1
320,3
324,3
312,5
245,9
272,8
26,0
1.181,3
906,8
953,6
964,7
913,2
861,0
911,0
904,0
Dünya
*2012 Tahmini Değerler alınmıştır.
Kaynak: Coal Information, 2013
1.5.2.4 Dünya Taşkömürü Tüketimi
Taşkömürü olarak bakıldığında, 1990 yılında 3,47 milyar ton, 2000 yılında 3,71 milyar ton ve 2010 yılında 6,29 milyar ton olan dünya toplam taşkömürü tüketiminin 2012 yılında 6,79 milyar ton seviyesine çıktığı görülmektedir.
Tablo 11 Taşkömürü tüketiminde Önemli Ülkeler ve Tüketim Miktarları (Milyon ton)
Buhar
Çin
ABD
Hindistan
Japonya
Kore
Rusya
Polonya
Kazakistan
Almanya
Kanada
Türkiye
Diğer
Dünya
2.698,6
862,2
565,0
127,7
92,8
97,8
72,5
61,1
43,4
34,3
38,1
717,7
5.411,3
2010
Koklaşabilir
502,0
19,2
74,3
57,7
27,2
49,7
12,3
11,6
15,1
3,7
7,5
100,4
880,7
Toplam
Buhar
3.200,6
881,5
639,3
185,4
120,0
147,5
84,8
72,7
58,5
38,0
45,6
818,1
6.292,0
2.960,1
826,1
588,4
120,3
98,3
93,6
71,6
65,6
41,5
27,6
40,2
743,4
5.676,7
*2012 Tahmini Değerler alınmıştır.
Kaynak: Coal Information, 2013
19
2011
Koklaşabilir
541,1
19,4
79,8
53,8
32,6
53,7
11,9
12,1
16,5
5,6
8,0
101,7
936,2
Toplam
Buhar
3.501,2
845,5
668,2
174,1
130,9
147,3
83,5
77,7
58,0
33,2
48,2
845,1
6.612,9
3.086,5
730,7
625,9
131,6
95,7
116,9
64,1
76,3
40,9
41,2
803,8
5.813,6
2012*
KoklaToplam
şabilir
579,4 3.665,9
19,0
749,7
83,8
709,7
52,2
183,8
31,6
127,3
56,3
173,2
11,6
75,7
12,6
88,9
15,3
56,2
4,7
4,7
8,7
49,9
101,0
904,8
976,2 6.789,8
2012 Dünya koklaşabilir taşkömürü tüketiminin % 0,89’u ülkemizde gerçekleşmektedir. Çin 579,4 milyon ton koklaşabilir kömür tüketimiyle (%59) en önemli tüketici pozisyonundadır. Hindistan (%8,5), Japonya (%5,3) ve Rusya (%5,7) payları ile önemli koklaşabilir
kömür tüketicisi ülkelerdir. Çin ve Hindistan tüketim eğilimleri yılara göre sürekli artarak
devam etmektedir (Tablo 11) .
Dünya termal kömür tüketiminin %76’sını Çin, ABD ve Hindistan gerçekleştirmiştir.
Avustralya, Güney Kore ve Japonya hariç termal kömür tüketimini artıran ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olduğu görülmektedir (Tablo 11).
Dünya linyit tüketiminde Almanya ön plana çıkmakta olup 1990 yılındaki tüketimi
%30 iken 2000 yılındaki tüketimi %18,35’ e düşmüş ancak 2012 yılında %2’ lik artışla bu
oran %20,41 olmuştur. Ülkemiz önemli linyit üreticisi olmakla birlikte aynı zamanda önemli
linyit tüketicisidir. Tablo 12’de Önemli Linyit tüketicisi ülkeler verilmiştir.
Tablo 12 Ülkelerin Linyit Tüketimleri (Milyon ton)
Ülkeler
Avustralya
Kanada
Çek Cum.
Almanya
Yunanistan
Polonya
Türkiye
ABD
Hindistan
Endonezya
Romanya
Sırbistan
Rusya
Diğer
Dünya
1990
45,9
30,2
71,7
364,0
52,0
67,3
46,1
79,0
14,9
4,4
36,8
45,8
134,0
205,9
1.198,7
2000
67,2
40,4
50,3
169,9
64,5
59,4
64,4
74,2
24,8
13,7
29,3
37,1
88,2
141,5
925,6
2009
72,0
39,0
44,5
169,8
64,4
57,0
75,6
64,5
34,6
30,6
31,5
38,3
67,7
132,1
909,2
2010
72,1
10,1
43,7
169,5
57,7
56,6
69,2
68,3
37,7
30,8
37,5
76,3
125,6
855,1
2011
71,0
9,6
44,1
176,7
60,0
62,7
73,9
74,8
41,9
37,1
42,1
77,6
142,3
913,8
2012*
73,5
9,4
42,6
185,2
63,7
64,1
66,0
72,2
43,5
33,7
38,6
77,8
136,8
907,1
*2012 Tahmini Değerler alınmıştır.
Kaynak: Coal Information, 2013
1990 yılından itibaren kömür tüketimine bakıldığında Taşkömürü tüketiminde artış
olduğu linyit tüketiminde ise az da olsa bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Tablo 13’da 19902012 yılları dünya kömür tüketimi verilmiştir.
Tablo 13. Dünya Kömür Tüketiminin Çeşitlere Göre Dağılımı (Milyon ton)
Taşkömürü(Koklaşabilir)
Taşkömürü(Buhar)
Toplam
Linyit
1990
2000
2008
2009
555,2
2.916,1
3.471,3
475,2
3.235,2
3.710,4
741,7
4.919,4
5.661,1
761,3
880,7
936,2
5.162,9 5.411,3 5.676,7
5.924,2 6.292,0 6.612,9
1.198,7
925,6
963,9
*2012 Tahmini Değerler alınmıştır.
Kaynak: Coal Information, 2013
20
909,2
2010
855,1
2011
913,8
2012*
976,2
5.813,6
6.789,8
907,1
Tablo 14. Önemli Taşkömürü Tüketim Bölgeleri ve Ülkeleri (Kömür Eşdeğeri Milyon Ton)
Avrupa
Kuzey Amerika
Pasifik(OECD)*
Çin
Hindistan
G. Afr. Cum.
Rusya
Diğer
Dünya
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011 2012**
489,2
370,7
390,1
356,2
309,6
395,4
404,5
411,5
755,8
914,6
967,9
963,6
864,0
718,2
683,9
649,5
211,0
282,3
352,5
360,9
345,6
339,6
336,8
343,2
1.050,8 1.214,7 2.454,3 2.683,1 3.085,5 2.430,1 2.665,5 2.798,8
211,5
338,7
500,0
545,3
591,7
442,2
463,7
492,9
124,9
157,1
183,5
182,0
180,5
144,2
140,7
140,2
240,0
142,2
142,0
148,7
135,9
165,8
167,5
189,5
387,9
289,8
411,4
420,9
411,0
505,8
533,8
504,0
3.471,3 3.710,4 5.402,2 5.661,1 5.924,2 5.141,3 5.396,4 5.529,6
*Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda
**2012 Tahmini Değerler alınmıştır.
Kaynak: Coal Information, 2013
Bölgeler itibari ile dünya kömür taleplerine bakıldığında Çin ve Hindistan’ın yer aldığı
Pasifik bölgesinde termal kömür talep artışının olduğu görülmektedir. Şekil 2’de zamana ve
bölgelere göre termal kömür tüketimi verilmiştir.
Şekil 2. Dünya Taşkömürü Tüketiminin Bölgeler İtibariyle Dağılımı
6000
5000
Avrupa
Milyon ton
4000
Kuzey Amerika
Pasifik(OECD)*
Çin
3000
Hindistan
G. Afr. Cum.
2000
Rusya
Diğer
Dünya
1000
0
2010
2011
Yıllar
2012
21
Tablo 15. 2007 Yılında Yapılan Dünya Kömür Tüketim Projeksiyonu (Katrilyon Btu)
OECD
1980
1995
2007
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Non-OECD
38,45
40,86
47,92
43,07
44,49
44,84
45,41
46,41
48,32
Total
31,55
47,02
84,59
87,19
94,59
107,56
122,35
139,24
157,93
70,00
87,89
132,51
130,26
139,07
152,40
167,76
185,65
206,26
Kaynak: IEA
2007 yılında yapılan kömür tüketim projeksiyonlarına bakıldığında kömür tüketiminin
OECD ülkelerinde artış göstermeyeceği, bununla birlikte gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin taleplerine bağlı olarak 2035 yılında 2007 yılına göre %58’lik bir artış olması öngörülmektedir. Son yapılan projeksiyonlarda da OECD ülkelerinin kömür taleplerinin 2010 yılı
rakamları seviyesinde devam edeceği, Çin ve Hindistan’ın ise 2035 yılına kadar taleplerinin
artarak devam edeceği tahmin edilmektedir.
1.5.2.5 Dünya Taşkömürü Ticareti
Birçok ülkede taşkömürü yerel pazarların ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmektedir. Toplam dünya taşkömürü üretiminin yaklaşık %18,11’i ( 2012 yılında 1.255 milyon ton)
uluslararası piyasada ticarete konu olmuştur. 2012 yılında uluslararası piyasaya sunulan taşkömürünün 967 milyon tonu buhar kömürü 288 milyon tonu ise koklaşabilir kömürdür.
Taşkömürü ticaretinde en önemli kullanıcı sektörler Termik Elektrik Santralleri (buhar
kömürü) ve Demir-Çelik Fabrikalarıdır (koklaşabilir kömür). 2008 ve 2012 yıllarında oluşan
uluslararası taşkömürü ticareti miktarları Tablo 16’da verilmiştir.
Tablo 16. Dünya Taşkömürü Ticaretinin Yıllara Göre Değişimi (Milyon ton)
Buhar
Koklaşabilir
Toplam
1996
318
195
513
2000
421
186
608
2008
676
262
938
2009
716
232
940
2010
788
283
1.069
2011
861
276
1.134
2012
967
288
1.255
Kaynak: IEA
22
Son 10 yıllık dönemde uluslararası kömür ticareti % 100’ lere kadar artış göstermiştir.
Uluslararası taşkömürü ticaretinde son 10 yıl içerisinde denizyolu taşımacılığı, buhar kömüründe 355 milyon tondan 887 milyon tona, koklaşabilir kömürde 167,7 milyon tondan 249,7
milyon tona çıkmıştır. 2000 yılında ticarete konu olan taşkömürü taşımacılığında denizyolu
payı %86 iken 2012 yılında %91’e ulaşmıştır. Linyit Kalori/Navlun oranının düşüklüğünden
dolayı uluslararası ticareti yapılmamaktadır. Denizyoluyla taşkömürü ticaretinin gelişimi Tablo 17’de verilmiştir. Şekil 3‘de ise harita üzerinde taşkömürü ticaretindeki sirkülasyon gösterilmiştir.
Tablo 17. Deniz yolu ile taşkömürü ticaretinin Gelişimi
Buhar Kömürü
Deniz
Toplam
Milyon Ton
Koklaşabilir
Deniz
Toplam
Toplam Taşkömürü
Deniz
Toplam
1990
183,0
308,3
153,8
199,1
336,8
507,4
2000
355,6
424,1
167,7
183,3
523,3
607,4
2007
602,8
681,5
225,6
246,8
828,4
928,3
2008
613,1
704,2
211,6
234,2
824,7
938,4
2009
670,4
749,4
190,4
210,2
860,8
959,6
2010
699,3
784,6
247,1
281,2
946,4
1.065,8
2011
774,5
853,5
243,0
281,2
1.017,5
1.134,7
2012
887,3
967,4
249,7
288,1
1.137,0
1.255,3
Kaynak: Coal Information, 2013
Şekil 3. 2010 Dünya Denizyoluyla Taşkömürü Ticareti
Deniz Ticareti: 1.137 Milyar Ton
23
Uluslararası kömür ticaretinde önemli yeri olan kömür ihraç eden ülkelerin 2010, 2011
ve 2012 yılları metalürjik ve termal kömür ihracat miktarları Tablo 18’de verilmiştir. Tablo
19’da ise kömür ithalatında önemli paya sahip ülkelerin termal ve metalürjik kömür ithalat
miktarları verilmiştir. Kömür ihracatında uzun yıllar boyunca en büyük ihracatçı olan Avustralya bu konudaki liderliğini son yıllarda sürekli üretim ve ihracat artışları kaydeden Endenozya ya bıraktı. Yalnız Avustralya metalürjik kömür ihracının en önemli ülkesi olma özelliğini sürdürmektedir. 2012 yılında yapılan 291,3 milyon ton metalürjik kömür ihracatının
142,4 milyon tonunu tek başına gerçekleştirerek % 49 paya sahip olmuştur. Metalürjik kömür
için diğer önemi artan ülke ise 2010 yılında 15,1 milyon ton, 2011 yılında 21 milyon ton ve
2012 yılında 19,1 milyon ton metalürjik kömür ihracatı rakamlarına ulaşan Moğalistan’dır.
Çin tarafından yatırım yapılan ülkede Çin’ in artan koklaşabilir kömür ihtiyacını karşılamada
önemli bir yer tutmaktadır. Bu sayede Çin kaynaklı koklaşabilir kömür piyasasında denge
sağlamaktadır. Aynı etkiyi üretimini ve ihracatını sürekli artıran Endenozya buhar kömüründe
sağlamaktadır. Her iki ülkenin de ortak özelliği ürettikleri kömürün tükettikleri kömüre oranının çok yüksek olmasıdır.
Tablo 18. Dünya Taşkömürü Ticaretinde Önemli Ülkelerin İhracat Miktarları (Milyon ton)
Avustralya
ABD
Endonezya
Kanada
Rusya Fed.
Moğolistan
Çin
G:Afrika C.
Kazakistan
Kolombiya
Diğer
Toplam Dünya
2010
2011
2012
Buhar
Buhar
Buhar
Koklaşabilir Toplam
Koklaşabilir Toplam
Koklaşabilir Toplam
Kömürü
Kömürü
Kömürü
135,4
157,3
292,7
144,1
140,5
284,6
159,2
142,4
301,6
23,0
50,9
73,9
34,1
63,1
97,2
50,6
63,4
114,0
265,0
2,2
267,2
297,8
2,8
300,6
379,8
2,8
382,6
27,5
27,5
27,7
27,7
30,7
30,7
114,2
18,0
132,2
109,6
14,2
123,8
115,9
18,3
134,2
15,1
15,1
21
21,0
19,1
19,1
20,2
1,1
21,3
18,1
3,6
21,7
8,8
1,7
10,5
66,4
66,4
68,4
68,4
73,6
73,6
29,1
29,1
29,8
29,8
31,3
31,3
66,9
66,9
77,9
77,9
81,7
81,7
69,0
9,8
78,8
10,2
88,0
98,2
63,0
13,0
76,0
789,2
281,9 1.071,1
857,6
283,1 1.140,7
964,0
291,3 1.255,3
Kaynak: Coal Information, 2013
Kömür ithal eden ülkeler arasında Japonya 183,8 milyon tonla ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca Dünya ticaretine konu metalürjik kömürünün %18,3’ünü Japonya tek başına
ithal etmektedir. Ülkemiz ise ticarete konu koklaşabilir kömürün 2010 yılında %2’sini, 2011
yılında %2,6’sını ve 2012 yılında %2,7’sını ithal ederek önemli metalürjik kömür ithalatçısı
ülkeler içinde yerini almıştır.
Tablo 19. Önemli Kömür İthalatçısı Ülkelerin Cinslere Göre Kömür İthalat Miktarları (Milyon ton)
Japonya
Kore
Çin. H.Cum.
Hindistan
İngiltere
Almanya
Türkiye
Diğer
Toplam Dünya
Buhar
Kömürü
127,7
90,4
116,0
81,3
19,9
37,9
16,2
316,7
806,1
2010
KoklaşaBuhar
Toplam
bilir
Kömürü
57,7
185,4
120,3
28,2
118,6
96,9
47,1
163,1
137,3
34,4
115,7
98,2
6,6
26,5
26,6
7,8
45,7
39,1
5,1
21,3
16,9
71,5
388,2
332,0
258,4 1.064,5
867,3
Kaynak: Coal Information, 2013
24
2011
KoklaşaBuhar
Toplam
bilir
Kömürü
53,8
174,1
131,6
32,2
129,1
94,3
44,7
182,0
218,1
33,9
132,1
123,0
5,9
32,5
40,0
8,8
47,9
35,9
6,8
23,7
21,1
75,6
407,6
325,3
261,7 1.129,0
989,3
2012
KoklaşaToplam
bilir
52,2
183,8
31,3
125,6
70,6
288,7
36,6
159,6
4,8
44,8
9,3
45,2
7,6
28,7
71,5
396,8
283,9 1.276,0
2010 yılı ithalat rakamlarına bakıldığında Japonya, 127,7 milyon ton buhar, 57,7 milyon ton koklaşabilir kömür olmak üzere toplam 185,4 milyon ton kömür ithali ile ilk sırada
yer almaktadır. Japonya tarafından 2011 yılında ise 120,3 milyon ton termal 53,8 milyon ton
metalürjik olmak üzere 174,1 milyon ton taşkömürü ithalatı gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında
ise 131,6 milyon tonu buhar kömürü, 52,2 milyon tonu koklaşabilir kömür olmak üzere toplam 183,8 milyon ton taşkömürü ithal etmiştir. Japonya’nın gerek kömüre dayalı elektrik üretimi ve gerekse demir-çelik sanayi tamamen ithal taşkömürüne bağımlıdır.
1.5.2.6 Dünya’ da Taşkömürünün Sektörel Kullanımı
Toplam taşkömürü üretiminin yaklaşık %13’ü hali hazırda Demir-Çelik sektöründe
kullanılmaktadır. Elektrik ark ocaklı demir çelik fabrikalarındaki önemli gelişmelere rağmen,
dünya çelik üretiminin %70’i kömüre bağımlıdır. Ark ocaklarında kullanılan elektriğin önemli
bir kısmı kömürden üretilmektedir. Dünyada üretilen koklaşabilir taşkömürünün yaklaşık
%90’ı ham çelik için pik demir üretiminde kullanılmaktadır. Dünya koklaşabilir kömür tüketiminin 1/3’ü ithal kömürdür.
Son yıllarda uluslararası kömür ticaretinde demir-çelik sektöründe kullanılan PCI kömürleri de önemli bir yer edinmiştir. 1979 yılında yaşanan ikinci petrol krizi sırasında yüksek
fırınlarda fuel-oil enjeksiyonu yerine kullanılmaya başlanan pulverize kömür enjeksiyonu
(PCI) yöntemi ile 1,4 ton koklaşabilir kömür yerine 0,9 ton kömür enjekte edilebilmektedir.
PCI kömürlerde koklaşma özelliği aranmamakta, düşük impürite içeriğine sahip olması istenmektedir. Koklaşabilir kömüre göre daha düşük fiyattan satılan PCI kömürüne olan
talep, demir-çelik sektörünün hammadde fiyatlarını düşürme istekleri doğrultusunda artmaktadır.
Kömürün elektrik üretiminde de vazgeçilmez bir yeri vardır. Elektrik üretimleri ağırlıklı olarak kömüre dayalı ülkeler ve kömürün elektrik üretimlerindeki payları Şekil-4’te verilmiştir. Elektrik üretiminin yaklaşık %92’sini kömürden sağlayan Polonya ve yine aynı
oranla Güney Afrika Cumhuriyeti elektrik üretiminde kömür kullanan ülkeler arasında başı
çekmektedirler.
Şekil 4. Elektrik Üretimlerinde Kömüre Dayalı Ülkeler ve Kömürün Payları
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
54
7
58
93
78
38
21
71
70
66
64
53
59
21
53
48
27
2
2
Taşkömürü
35
Linyit
4
Kömürün sektörel kullanım oranlarına bakıldığında 1980 yılında elektrik üretiminde
%36 olan kömür kullanım payı, 2006 yılında %74 olarak gerçekleşmiştir. Çelik endüstrisindeki kömür kullanımı miktar olarak artmasına rağmen yüzdesel olarak gerilemiştir. Isınma
25
amaçlı kullanılan kömür miktarı ise miktar ve yüzdesel olarak düşmüştür. Tablo 20’de ise
taşkömürünün zamana bağlı olarak kullanımındaki değişmeler verilmiştir.
Tablo 20. Taşkömürü Kullanımındaki Değişmeler
Elektrik Üretimi
Çelik Endüstrisi
Isınma
Toplam
1980
Milyar Ton
1.0
0.6
1.2
2.8
%
36
21
43
100
2006
Milyar Ton
4.0
0.7
0.7
5.4
%
74
13
13
100
Kaynak: World Coal-Hard Coal 2007
1.5.2.7 Dünya’ da Taşkömürü Sektöründe Son Yıllardaki Gelişmeler
2008’ in son çeyreğinde başlayan küresel kriz sonrası 2009 yılında 2008’e göre %50
dolayında gerileyen taşkömürü fiyatları 2010 yılında talebe bağlı olarak yükseliş trendine
girmiştir. Küresel krizin tam etkilerinin 2015 yılını bulması beklense de Çin ve Hindistan gibi
gelişmekte olan ülkelerin büyümeye bağlı enerji ve çelik ihtiyaçları nedeniyle termal ve koklaşabilir kömüre taleplerinin sürmesi beklenmektedir.
Dünya koklaşabilir kömür madenciliği için en önemli gelişmelerden biri de Dünya’nın
en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi Çin’in komşusu Moğalistan’ın koklaşabilir kömür ithalatına yönelmesidir. Daha önce kömür piyasasında varlığı olmayan Moğalistan yaklaşık 6
milyar ton koklaşabilir kömür rezerviyle önümüzdeki yıllarda adından söz ettirecektir. Diğer
bir keşif ise Mozambik’tir. Özellikle Japonya ve Hindistan’ın odak noktalarıdır. Hindistan,
Çin ve Japonya’nın Avustralya’daki kömür sahalarındaki yatırımları ve kömür şirketlerinden
pay alma rekabeti sürmektedir. Altyapı da içeren bu yatırımların Avustralya’nın ihracatına
olumlu yansıması beklenmektedir. Tablo 21’de Hindistan tarafından değişik ülkelerdeki kömür sahalarına yapılan yatırımlar verilmiştir.
Tablo 21. Hindistan’ın Bazı Ülkelerdeki Kömür Sahalarına Yaptığı Yatırımlar
Ülke
Avustralya
Endenozya
Güney Afrika Cum.
ABD
Toplam
Yatırım Sayısı
Rezerv
(milyon ton)
Yatırım Miktarı
(milyon $)
9
28
4
3
44
17.138
6.271
377
348
24.134
7.612
4.526
3.300
820
16.258
Çin küçük ölçekli ocaklarını kapatarak konsantrasyon çalışmalarını sürdürmektedir.
Özellikle önümüzdeki dönemde taşkömürü tüketiminin artacağı ve fiyatların ise yüksek sevi-
26
yede devam edeceği tahmin edilmektedir. Sektöre yönelik olumlu beklentiler tüm kuruluşlarca belirtilmektedir. Bu doğrultuda taşkömürü yatırımlarının 6-10 yıllık bir dönemde yer alması nedeniyle global krizin etkilerinin azalmasıyla daha da hareketleneceği beklenmektedir.
Düşen navlun fiyatlarının ve talep sonrasında, nakliye firmaları verdikleri gemi siparişlerinin
büyük bir kısmını iptal etmişlerdir. Dünya kömür satış fiyatları maliyetlere yaklaşarak krizin
etkisinin azalmasıyla birlikte artış trendine girmiştir.

Kömür üretiminde Maden ocaklarına yapılan yatırımların yanında liman, demiryolu,
taşıma ve yükleme gibi alt yapı yatırımları da önem arz etmektedir. Önemli kömür ihracatçılarından Endonezya ve Kolombiya 2007 ve 2008 yıllarındaki talep yükselişlerinde, altyapı yatırımları açısından kapasitelerinin sonuna yaklaşmışlardır. Bu açıdan
Avustralya ve Çin Kömür madenciliğindeki konsantrasyon çalışmalarının yanında bu
ülkelerin, oluşacak talep artışlarına yönelik alt yapı yatırımlarını tamamlaması piyasanın dengelenmesi yönünde önem arz etmektedir. Önemli taşkömürü ithalatçısı Japonya’daki tsunaminin taşkömürü piyasasına etkisi olacağı beklenmelidir. Japonya’nın kısa süreli küçülmesinden sonra, devre dışı kalan nükleer santralden kaynaklanan enerji
açığının giderilmesi açısından termal kömüre, yıkımların yeniden inşası için koklaşabilir kömüre talebin artabileceği beklenmelidir. Her ne kadar yenilebilir enerji sürekli
olarak gündemde yerini korusa da enerji içindeki paylarında önemli bir artış görülmemektedir. Bu oranlarda önemli bir değişikliğin olması da beklenmemektedir. Ayrıca
nükleer enerjinin payında da önemli bir artış beklenmemektedir. Son dönemlerde Avrupa ülkelerinin etkisi ile doğalgazdan elde edilen enerjinin payında küçük ölçekli artışlar mevcuttur.

Tablo 22’de buhar kömüründe son yıllardaki artışlarla dikkat çeken Endenozya ve
koklaşabilir kömür ihracatı ile dikkatleri çeken Moğalistan’ın ihracat rakamlarındaki
değişim verilmiştir. Moğalistan kömürü Çin’e ihraç etmekte olup Çin kaynaklı koklaşabilir kömür talebini dengeleyen bir ülkedir. Moğalistan’ın ihracatının artarak devam
etmesi beklenmektedir.
Tablo 22. Endenozya ve Moğalistan’ın ihracat rakamları (Milyon ton)
Ülke/yıl
2009
2010
2011
2012
Endenozya (buhar kömürü)
231,4
265,0
297,8
379,8
4,6
15,1
21,0
19,1
Moğolistan(koklaşabilir)
1.5.2.8 Taşkömürünün Önemi ve Çevresel Kaygılar
Dünya enerji tedariki ile ilgili yapılmış tüm senaryoların ortak özelliği, 21. yüzyıl boyunca enerjiye olan talebin artacağı öngörüsüdür. Normal şartlar altında 2050 yılına kadar
enerji ihtiyacının bugünkü seviyesinin en az iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Enerji
talebindeki artışın nedeni gayet açıktır. Sanayileşmiş ülkelerde enerji temin güvencesi üretimin ve hizmetlerin devamlılığı için bir ön şarttır. Özet olarak artan dünya enerji talebi, dünya
nüfusunun büyük bir kısmının ekonomik ve sosyal refah seviyelerinin gelişmesine olan arzularını yansıtmaktadır. Dünya primer enerji arzının yaklaşık %25’ni ve elektrik üretiminin yaklaşık %40’nı oluşturan kömür artan enerji ihtiyacı karşısında bugünkü enerji endüstrisinin
27
karar mekanizmasında önemli bir ayak olarak yerini korumaktadır. 2050’li yıllarda güneş
enerjisi kullanımının çok ileri düzeyde artacağını ön gören oldukça iddialı projeksiyonlarda
bile kömür, bugünkü oranlardan düşük olsa da, enerji çeşitliliği içerisinde yer almaktadır.
Kömür enerji kaynağı olarak çok çeşitli avantajlara sahiptir. Dünya fosil kaynaklı
enerji kaynaklarının tükenme ömürlerine bakıldığında petrol 40-50 yıl, doğal gaz 50-60 yıl,
kömür 100-120 yıl olarak görülmektedir. Rezervlerinin çokluğu yanında, kömürün geniş bir
coğrafyaya yayılmış 50’den fazla ülkede üretiliyor olması, kömür kaynaklarının, petrol ve
doğal gaza nazaran, politik ve yönetim açısından daha istikrarlı bölgelerde yer alması ve üretiliyor olması kömüre hammadde olarak ayrı bir önem katmaktadır. Ayrıca dünyanın önemli bir
kesiminde kömür madenciliğinde gelişmiş teknolojilerin uygulanması sonucunda düşük üretim maliyetlerinin oluşması, artan bir şekilde serbestleşen elektrik piyasasında kömürün ucuz
bir yakıt olarak önemini korumasını sağlamaktadır.
Kömürün iki önemli kullanım alanı demir-çelik endüstrisi ve termik santrallerdir. Kalkınmanın temeli olarak devam edecek ve bu açıdan bakıldığında kömürün olumlu bir geleceğe sahip olduğu görülecektir. Fakat bu olumlu gelecek, günümüzdeki teknolojik araştırmalara
ve bu araştırmalar sonucunda geliştirilen yeniliklerin dünya çapında uygulamaya konulmasına
bağımlıdır.
Kömürün üretiminden tüketimine kadar olan aşamalarda (kömür zinciri) çevresel hususların dikkate alınması yönünde artan bir politik talep vardır. Kömür; SOx, NOx, CH4, CO2
ve partikül emisyonları açısından artan bir çevresel baskı altındadır. Bu konuların çoğu için
bilinen çözüm yöntemleri mevcut iken bunların karışımının oluşturduğu “sera gazı etkisi”
üzerinde yoğun bir kamuoyu duyarlılığı oluşmaktadır.
1992 yılında yapılan Rio Yerküre Toplantısıyla başlayan süreç; 1997 yılında, yine
BMİDÇK’ u tarafından düzenlenen konferansta, Kyoto Protokol’ünün kabul edilmesiyle uygulama aşamasına gelmiştir. Bu protokolünün Ek-B listesinde yer alan tarafların (yürürlülüğe
girme şartı olarak, 55 ülkenin onaylaması ve onaylayan ülkelerin salınımlarının Ek-1 deki
ülkelerin salınımlarının en az % 55 olması) onaylaması ile yürürlülüğe girecek ve 2008-2012
yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde sera gazı emisyonlarının 1990 seviyelerinin % 5,2 altına
indirmeleri yasal olarak bağlayıcılığı olan yükümlülük haline geleceği belirtilmiştir.
55 ülke şartı 2002’de İzlanda’nın antlaşmayı kabul etmesiyle, %55 şartı da Rusya’nın
antlaşmayı 2004’te imzalamasıyla oluşmuş ve antlaşma, 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlülüğe
girmiştir.
2001 yılında Marakeş’te ki BMİDÇS 7 Taraflar Konferansın da 26 no lu kararın ardından sözleşmeye katılmıştır. Türkiye Ek-1 Ülkelerinden farklı olarak 2008-2012 döneminde
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türkiye 24 Mayıs 2004 tarihinde BMİDÇS’ ne katılmıştır.
Katılmakla birlikte daha önce müzakerelerde söz hakkı bulunmayan Türkiye, Antlaşmanın 5
Şubat 2009 tarihinde TBMM’sinde kabul edilip onaylanması ve resmi gazetede yayınlanarak
yürürlülüğe girmesi sonucu, bundan sonra yapılacak toplantılarda görüş ve önerileri müzakere
edebilecektir. Şu anda herhangi bir yükümlülüğü bulunmayan ülkemizin yükümlülüğüne ilişkin sorumluluklar ileride yapılacak toplantılardaki müzakereler sonucu belirlenecektir.
2009 Aralık ayında Danimarka’ da 2012 sonrasının belirlenmesine yönelik toplantılar
sonucunda ülkeleri bağlayıcı bir karar alınmamakla birlikte küresel ısınmanın 2 Cº’de tutulması ve bunun için 2020 yılına kadar 100 milyar $ yardım yapılması öngörülmüştür. İleriki
toplantılarda sera gazlarının emisyonu konusunda kısıtlamaların yaygınlaşacağı bir gerçektir.
28
Kömür ülkemiz ve dünya için birincil enerji kaynağı olma özelliğini sürdürecektir
Tablo 23’de görüldüğü üzere Türkiye’nin kişi başı CO2 emisyonları düşük olmakla birlikte
1990 sera gazı salınımı ile günümüz arasında büyük fark vardır. Tablo 24’de değişik OECD
ülkelerdeki CO2 emisyonları verilmektedir.
Tablo 23. CO2 Emisyonlarının Dünyadaki Dağılımı
CO2 Emisyonları Kişi Başına CO2 CO2/Toplam Birincil
(Milyon ton CO2) (Ton CO2/Kişi) Enerji Arzı (Ton CO2/TEP)
Türkiye
285
3,85
2,54
Çin
8.000
3,66
2,93
Dünya
31.342
4,18
2,37
Fransa
328
6,22
1,41
İngiltere
443
8,98
2,30
Almanya
747
10,29
2,44
Rusya
1.653
10,63
2,38
OECD
12.341
11,09
2,34
ABD
5.287
19,73
2,49
O/GSMH(kg
CO2/2005$)
0,46
2,5
0,76
0,27
0,34
0,43
4,66
0,47
0,54
Kaynak: IEA, Key World Energy Statistics,2012
Tablo 24. Petrol, Doğal Gaz Ve Kömüre Bağlı CO2 Emisyonları
TPES
(Mtce)
Çek.
Cum.
CO2 Emisyonu( Milyon Ton)
Kömür
Petrol
Gaz
Diğer
Toplam
Kömürün
Payı(%)
Enerji
Kaynaklı
C02 /insan
(tCO2/kişi)
63,0
73,36
22,82
17,39
0,92
114,48
64,1
10,89
Kanada
359,77
95,80
261,52
178,54
0,77
536,63
17,9
15,73
Fransa
374,7
45,26
211,43
95,6
5,52
357,81
12,7
5,52
Almanya
467,68
306,24
266,05
171,81
17,48
761,58
40,2
9,32
Japonya
709,78
425,38
497,41
215,02
5,27
1.143,07
37,2
8,97
Meksika
254,45
38,51
254,57
123,84
--
416,91
9,2
3,85
Türkiye
150,19
119,75
72,78
73,19
0,16
265,88
45,0
3,65
İngiltere
289,29
117,02
171,08
193,63
1,79
483,52
24,2
7,78
ABD
3.166,18 1.940,72 2.116,67 1.282,17
29,07
5.368,63
36,1
17,31
OECD
Toplam
7.722,67 4.181,53 5.108,24 3.050,24 100,29 1.2440,27
33,6
10,10
Kaynak: IEA
Ülkemiz kalkınmakta olan bir devlet olduğu için enerjiye ihtiyacı diğer ülkelere göre
daha fazla olacaktır. Bu nedenle emisyonların azaltılmasını ve yanma verimini artıran yön-
29
temlerin uygulanması, araştırılması ve geliştirilmesi ülkemiz için de önem arz etmektedir.
Dünyada emisyonları azaltmak için zenginleştirilmiş kömür kullanımının yanında
emisyonların baca ortamında ayrılması ve değişik yakma teknolojileri kullanarak yakma verimini artırıcı yöntemler uygulanmakta ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. Böylece hem emisyonlar azalmakta hem de birim miktar kömürden elde edilen enerji artırılmaktadır. Baca
emisyonlarını önlemeye yönelik olarak yanma sonrası;
Aktif karbon enjeksiyonu,
Elektro statik tutucular kullanılması,
Bez Filtrelerin kullanılması,
Baca gazı sülfür giderme işleminin uygulanması,
Seçimli katalitik ve katalitik olmayan indirgenmenin kullanılması,
Yaş tanecik gaz temizleyicilerin kullanılması yoluyla çok düşük emisyonlu sonuçlar elde
edilmektedir.
Pulverize kömür yakma, Akışkan yatakta yakma, çevrimli akışkan yatakta yakma ve
basınçlı akışkan yatakta yakma yöntemlerini kullanarak %40’ın üzerinde net verim ve emisyonlarda (NOx, SOx, CO2 ve partikül) düşüşler sağlanmaktadır. Bu nedenle önemli aşamalar
kat edilen kömür yakma teknolojilerinin ve Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Teknolojilerinin (IGCC) ülkemizde yeni tesislerde uygulanması, teknolojinin elde edilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar teşvik edilmelidir. Bu sayede BMİDÇS kapsamında ülkemizin
karşılaşabileceği sorunlar en aza indirgenmiş olacaktır. Nükleer enerjiden ve doğal gazdan
elektrik üreterek sorunu çözme yaklaşımları ise üretim seçenekliliğinin azalması gibi bir kıskaca sokacaktır.
1.6 TÜRKİYE’DE SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ
1.6.1 Taşkömürü Rezervleri
Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında bulunmaktadır.
Havzada bugüne kadar yapılan rezerv arama çalışmalarında, -1200 m derinliğe kadar tespit
edilmiş toplam Jeolojik rezerv 1,31 Milyar ton olup, bunun %39’u (yaklaşık 514 Milyon ton)
görünür rezerv olarak kabul edilmektedir.
Dünya genelinde rezerv tanımlamaları yapılırken, mevcut madencilik teknolojisi ile
ekonomik olarak işletilebilir rezervler dikkate alınmaktadır. Havza bazında rezervler –1200 m
derinliğe kadar yapılmış sondajlardan elde edilmiş verilerden hesaplanmıştır.
30
Tablo 25. Türkiye’deki Taşkömürü Rezervleri (ton)
Koklaşmaz
Y.Koklaşabilir
Koklaşabilir
REZERV
TÜRÜ
Amasra
Armutçuk
Kozlu
Üzülmez
Karadon
Toplam
TTK
Hazır
317.755
1.688.154
2.618.799
494.248
2.193.621
7.292.577
Görünür
169.661.017
7.271.106
65.418.518
135.321.185
132.506.129
510.177.955
Muhtemel
115.052.000
15.859.636
40.539.000
94.342.000
159.162.000
424.954.636
Mümkün
121.535.000
7.883.164
47.975.000
74.020.000
117.034.000
368.447.164
TOPLAM
406.565.772
32.682.060
156.551.317
304.177.433
410.895.750
1.310.872.332
Havzada Koklaşabilir rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde yer almaktadır. Koklaşabilir taşkömürü rezervlerinin toplam rezervler içerisindeki payı yaklaşık
%67’dir. Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler; yarı-koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve
düşük bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize
enjeksiyon (PCI) kömürü olarak demir-çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliktedir.
Amasra bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği bulunmamakla birlikte, belirli oranlarda metalürjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma özelliğini bozmamaktadır.
Şekil 5. Koklaşma Özelliklerine Göre Havza Rezervleri
Yarı Koklaşabilir
3%
Koklaşmaz
31%
Koklaşabilir
66%
Havza kömürlerinin kalorifik değeri 6.200 - 7.250 kcal/kg (AID) arasında değişmektedir. Lavvarlar bazında üretilen satılabilir taşkömürlerinin özellikleri Tablo 26 ’da verilmiştir.
31
Tablo 26. TTK Taşkömürlerinin Karakteristik Özellikleri
Rutubet
(ar) %
ARMUTÇUK
ARMUTÇUK
LAVVARI
2-14
Kül
(ar) %
9
NİTELİKLER
KOZLU-ÜZÜLMEZ
KARADON
AMASRA
KOZLU-ÜZÜLMEZ
ÇATALAĞZI LAVVARI AMASRA LAVVARI
LAVVARLARI
2-14
2-14
3-14
11-13
12-13
14-15
Uçucu Madde
(ar) %
29-34
25-27
25-27
32-35
Sabit Karbon
(ar) %
47-54
52-57
51-56
41-47
Üst Isı Değeri
(ar) Kcal/kg
6.250-7.250
6.500-7.150
6.400-7.150
5.650-6.050
Alt Isı Değeri
(ar) Kcal/kg
6.050-7.050
6.400-6.950
6.200-6.950
5.450-6.050
Uçucu Madde
(daf) %
38
32
32
43±2
Sabit Karbon
(daf) %
61±1
60-67
67±1
56±2
Üst Isı Değeri
(daf) Kcal/kg
8150
8400
6200-6950
7600
Karbon C
(ad) %
75±2
73-76
75±2
70±3
Hidrojen H
(ad) %
4+1
4+1
4+1
4+1
0,9
0,8
0,8
1,5
1,1±0,3
1±0,2
1±0,2
1,2±0,4
1270
1350
1350
1270
Orta-Zayıf
Orta-İyi
Çok-İyi
Pek Zayıf
ISO Kod No
622
533-534
534
711
ISO Sınıf
VIA
VC-VD
VC
VII
ASTM Rank Grubu
hvAb
HvAb
hvAb
hvBb
ASTM Rank Skalası
62-148
68-154
69-155
58-139
II-Bitümlü
II-Bitümlü
II-Bitümlü
II-Bitümlü
Kükürt
S
(ad) % Max
Azot
N
(ad) %
Kül Ergime Noktası
0
Min C
ISO Koklaşma Değeri
ASTM Rank Sınıfı
ar- orijinal numunude, daf- kuru külsüz, ad- havada kurutulmuş, ISO- Ulusl arası Standartlar Organizasyonu, ASTM- Amerikan Standart
Kaynak: www.taskomuru.gov.tr
1.6.2 Taşkömürü Üretimi
Ülkemizde taşkömürü madenciliği Zonguldak Taşkömürü Havzasında TTK tarafından
gerçekleştirilmektedir. Derin yer altı kömür madenciliği yapılan Zonguldak Taşkömürü Havzasının karmaşık jeolojik yapısı tam mekanizasyona gidilmesini engellemekte, taşkömürü
üretimi büyük ölçüde insan gücüne dayalı emek-yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
1942 yılından itibaren havzadaki taşkömürü üretimi seyri Şekil 6’da verilmiştir. Havza, sağlıklı kayıtların mümkün olduğu 1942 yılından günümüze kadar 225 milyon ton (1865
yılından günümüze kadar yaklaşık 400 milyon ton) taşkömürü üretimi ile ülke kalkınmasında
önemli bir yer almıştır.
Havza tarihi boyunca maksimum tüvenan üretim 1974 yılında 8,5 milyon ton, satılabilir üretim ise 1967 ve 1974 yıllarında 5 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir. 1974 yılındaki
maksimum 5 milyon ton satılabilir üretim değerine kadar, zaman zaman düşüşler gözlense de,
önemli bir üretim artış trendi yakalanmış olan havzada, ulaşılan üretim değeri korunamamış,
1982 yılından sonra 4 milyon ton’un altına inmiştir. 2004 yılından itibaren TTK tarafından
işletilemeyen rezervlerin, hukuku TTK uhdesinde kalmak kaydıyla, rödövans karşılığı özel
firmalara işlettirilmesi uygulaması başlatılmıştır. 2000-2013 yılları havza taşkömürü üretimi
Tablo 27’de verilmiştir.
32
Şekil 6. 1942-2013 Yılları TTK ve Özel Sektör Üretimleri
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1942
1952
1962
1972
TTK
1982
1992
2002
ÖZEL SEKTÖR
Tablo 27. 2000-2013 Yılları Havza Taşkömürü Üretimi
Yıllar
TTK Üretimi
(Ton)
Özel Sektör Üretimi
(Ton)
Havza Toplamı
(Ton)
2000
2.259.227
135.019
2.394.246
2001
2.356.865
137.097
2.493.962
2002
2003
2004
2.244.385
2.011.178
1.880.847
74.647
47.943
65.124
2.319.032
2.059.121
1.945.971
2005
2006
2007
2008
2009
1.665.846
1.522.698
1.675.283
1.586.532
1.879.630
1.708.844
1.592.515
1.457.098
511.355
795.931
817.092
1.043.909
999.776
883.074
1.026.732
835.157
2.177.201
2.318.629
2.492.375
2.630.441
2.879.406
2.591.918
2.619.247
2.292.255
1.366.509
549.332
1.915.841
2010
2011
2012
2013
33
2012
1.6.3 Ülkemizin Taşkömürü Tüketimi
Kömür ithalatının ivme kazanmaya başladığı 1980’li yılların başında ülke toplam taşkömürü tüketiminin %80’i, sonlarına doğru ise %45’i yerli kaynaklardan karşılanırken, 2012
yılında 31.460.000 ton olarak gerçekleşen taşkömürü tüketiminin sadece %7,3’ü yerli kaynaklardan (TTK ve havza üretiminden) karşılanmıştır. Ülkemizin 2000-2012 yılları arası üretim,
ithalat ve toplam tüketim miktarları Tablo 28’de verilmiştir.
Tablo 28. Türkiye Taşkömürü Üretim Tüketim ve İthalat Dengesi (Bin ton)
YILLAR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ÜRETİM
İTHALAT
TOPLAM
TÜKETİM
2.259
2.357
2.319
2.425
2.070
1.900
2.319
2.492
2.601
2.863
2.524
2.528
2.292
12.990
8.028
11.693
16.166
16.427
17.360
20.286
22.946
19.489
20.364
21.333
23.679
29.195
15.393
11.039
13.830
17.535
18.904
19.421
22.798
25.224
22.720
23.698
25.569
26.228
31.460
Kaynak: ETKB
Ülkeler ve ödenen döviz miktarları bazında bakıldığında ülkemizin kömür ithalatında;
Rusya, Güney Afrika, Avustralya, ABD, Çin ve Kanada’nın önemli payları olduğu görülmektedir.
Kömür ithalatına; 2002 yılında 749 milyon $, 2003 yılında ise 986 milyon $ ödenmiştir. 2002-2006 ithalat gerçekleşmelerine bakıldığında, kömür ithalatına ödenen döviz miktarında
% 174’lük bir artışın olduğu görülmektedir. 2008 “Madencilik Ürünleri”
ihracatımız ise 3.200 milyon $ olmuştur. Görüldüğü gibi madencilik ihracatı gelirlerimiz 3,2
milyar $ olarak gerçekleşirken sadece kömür ithalatına 3.411 milyon $ ödenmiştir.
Ülkemiz demir-çelik sanayisini dünyada ticarete konu olan koklaşabilir taşkömürünün
% 2,6’sını ithal etmektedir. Bu da ülkemizin önemli bir koklaşabilir kömür ithalatçısı olduğunu göstermektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, 2013 yılın ocak
ayında Türkiye'nin koklaşabilir taşkömürü ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9
artışla 2 milyon ton seviyesinde gerçekleşmekle birlikte, 2012 yılı Ocak ayından beri kaydedilen en düşük seviyede yer aldı. 2012 yılının aralık ayında 3 milyon mt seviyesini aşan ithalat
seviyesi 2013 yılının Ocak ayında Aralığa göre %35,3 düşüş kaydetti. Aşağıdaki şekilden da
izlenebileceği gibi, Türkiye 2012 yılının son çeyreğinde koklaşabilir taş kömürü ithalatını
dikkat çekici ölçüde artırmıştır.
34
Şekil 7. 2012 Yılı Türkiye Koklaşabilir Taşkömürü İthalatı
2012 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki
gibidir.
Şekil 8. 2012 Yılında Türkiye’nin Koklaşabilir Taşkömürü İthalatı Yaptığı Ülkeler
Ülkemiz 2012 yılı Taşkömürü ihtiyacının %4,6’sı TTK, %2,6’sı rödevanslı sahalardan
olmak üzere %7,2’si havzadan karşılanmaktadır.
35
Ülkeler kendileri için öneme sahip ürünlerin için birçok girdiyi göz önüne alarak talep
ve arz projeksiyonlarını yapmaktadırlar. Bu projeksiyonlar Dünya’daki konjonktürel değişimlerden etkilenebilmekle beraber gelecekteki taleplere ışık tutması açısından önem arz etmektedir.
Ülkemizin kömür tüketimine yönelik olarak ETKB’ ca hazırlanan projeksiyonlarda
taşkömürü tüketiminin ve linyit tüketiminin artan bir trend izleyeceği beklenmektedir. Tablo
29’da yıllara bağlı kömür talep projeksiyonu verilmiştir.
Tablo 29. Ülkemizin Kömür Tüketim Projeksiyonu (Bin Ton)
Yıllar
Taşkömürü
Linyit
Yıllar
Taşkömürü
Linyit
2008
22.864
98.630
2015
45.366
151.659
2009
25.523
101.488
2016
49.117
162.701
2010
29.688
102.705
2017
54.573
174.559
2011
31.374
113.932
2018
61.733
191.189
2012
35.013
119.233
2019
69.968
202.334
2013
38.451
130.382
2020
81.038
2014
41.814
140.657
Kaynak: ETKB
1.6.4 Ülkemizde Taşkömürünün Sektörel Kullanımı
Ülkemizde taşkömürü tüketimi sektörler itibari ile Tablo 31’de verilmiştir. Türkiye’de
taşkömürü tüketiminin büyük bölümü sanayi sektöründe (çimento fabrikaları, şeker fabrikaları ve diğer sanayi tesisleri) ve kok fabrikalarında (demir-çelik tesislerinde) gerçekleşmektedir.
1970 yılında 1,8 milyon ton olan kok fabrikaları (demir-çelik tesisleri) taşkömürü tüketimi, 1990 yılında 4,7 milyon ton seviyesine kadar çıkmış, 2000’li yıllarda ise 4 milyon
ton/yıl seviyelerinin üzerinde seyretmiştir. Demir-çelik sektöründe 2011 yılı taşkömürü tüketimi 5,2 tonu kok fabrikalarında olmak üzere toplam 6,68 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca 309 bin ton hazır kok kömürü ithal edilerek demir-çelik sanayisinde kullanılmıştır.
Çimento sektöründe ise 1970’li yıllarda 40-50 bin ton/yıl seviyelerinde olan taşkömürü tüketimi sürekli artan bir trendle 1997 yılında 1,6 milyon ton düzeyine kadar çıkmış ancak
bu sektörde artan miktarlarda petrokok tüketimine rağmen taşkömürü tüketimi 2 milyon ton
seviyesi üzerinde gerçekleşmiştir.
36
Tablo 30. Çimento Sektöründe Kullanılan Yakıtların Miktarı
Yıllar
T.kömürü
(bin ton)
Linyit
(bin ton)
Petrokok
(bin ton)
Petrol
(bin ton)
Doğalgaz
10Sm³
2006
2.215
1.876
1.946
-
-
2007
2.666
1.513
1.471
-
-
2008
2.495
2.199
1.862
582
2009
2.566
1.565
2.328
31
22
2010
3.027
1.609
2.156
26
16
2011
2.285
3.145
2.248
35
101
2012
2.283
2.682
2.864
47
169
Kaynak: ETKB
2009 yılında ısıl amaçlı olarak (demir-çelik dışı sanayide, elektrik santrallerinde ve
konutlarda kullanılmak üzere) 15,2 milyon ton taşkömürü ithal edilmiştir
Çevre ve Orman Bakanlığı, ısınma amaçlı ithal kömürlerde Rus kömürlerinin tekel
olmasını önlemek ve kaynak çeşitliliğini sağlayarak rekabetçi bir pazar yapısı oluşturmak
amacıyla, ithal kömürlere uygulanacak kriterleri 2009 yılı başından itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlemiştir.
Tablo 31. Sektörler İtibariyle Taşkömürü Tüketimi (X 1.000 ton)
TÜKETİCİLER
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Elektrik Sant.
5.447
5.912
6.197
6.361
7.582
Kok Fab.
4.745
4.443
5526
4.900
5.322
5.200
5.392
İç Kayıp
40
184
46
179
47
33
51
Toplam
10.262
10.539
11.769
89
293
713
928
1.528
1.468
1.430
--
--
1
72
84
127
121
2.215
2.666
2.495
2.566
3.027
2.285
2.283
Şeker
72
13
9
6
74
22
13
Demir Dışı Metaller
94
163
--
--
--
18
19
9.200
10.848
1.217
1.346
375
165
37
865
865
6.516
7.337
7.527
6.773 10.260
Toplam
12.536
14.849
10.951
12.258 12.615
10.858 14.163
TOPLAM
22.798
25.388
22.720
23.698 25.566
26.207 31.460
Demir-Çelik
Kimya-Petrokimya
Çimento
Diğer Sanayi
Diğer sektörler-konut
11.440 12.951
10.116 11.854
15.349 17.297
Kaynak: ETKB
2009 yılında Türkiye elektrik enerjisi üretiminin %80,5’lik kısmı termik santrallerden;%18’5’lik kısmı hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olup, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerin toplam üretime katkısı %0,8 olarak gerçekleşmiştir.
37
2009 yılında gerçekleştirilen elektrik enerjisi üretiminin %18,5’i hidrolik, %49,3’ü
doğal gaz, %28,4’ü kömür, %3,4’ü sıvı santrallerden sağlanmıştır. Kömür içinde taşkömürünün payı %8,3’dür (ithal+yerli kömür). Elektrik üretimi için 2009 yılında 4,3 milyon tonu
ithal+taşkömürü 1,7 milyon ton yerli taşkömürü olmak üzere toplam 6 milyon ton taşkömürü+ithal kömürü kullanılmıştır. 61 milyon ton da linyit kullanılmıştır. Tablo 32’de 2009 yılına
ait Türkiye elektrik üretiminde; kurulu güç ve üretim değerleri verilmiştir. Şekil 7’de elektrik
üretimindeki kurulu güç, Şekil 8’de Elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı verilmiştir.
Tablo 32. 2009 Yılı Elektrik Üretimini ve Güç Dağılımı
T.kömürü
Linyit
Üretim
(GWh)
16.148
39.089
448
%Pay
8,3
20,1
2.256
5,0
Kurulu
Güç
Kapasitesi
(MW)
%Pay
Asfaltit H.Bit
Petrol
D.gaz
340
4.803
96.095
35.959
0,2
0,2
2,5
49,3
8.110
135
82
2.140
18,1
0,3
0,2
4,8
Şekil 9. Elektrik üretiminde Kurulu Güç
Hidrolik J. Termal
Rüzgâr
Toplam
436
1.496
194.813
18,5
0,2
0,8
100
16.617
14.553
77
792
44.761
37,1
32,5
0,2
1,8
100
Şekil 10. Elektrik Üretiminde Kaynakların Kullanımı
Kaynak:2009 TEİAŞ verilerinden hazırlanmıştır
38
Tablo 33’de EPDK na kömür kullanarak elektrik üretmeye yönelik lisans başvuruları
verilmiştir. Bu veriler dikkate alındığında dışa bağımlı olduğumuz taşkömüründe ithalat miktarının daha da artacağı görülmektedir. İthal Kömür ve ithal fosil yakıtlardan elektrik üretmek
otoprodüktör şirketler için kısa vadeli karlı bir seçenek olmasına rağmen ülkemizin uzun vadeli yerli kaynakların payını artıran enerjilere yönelmesi önem arz etmektedir.
Tablo 33. EPDK’dan Alınan Enerji Üretim Lisans Durumu
Yakıt
Başvuru
İnceleme ve
Uygun
Lisans
Aşaması
Değerlendirme
Bulma
Verildi
Toplam Kurulu Güç
Toplamı
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu Proje
(MW)
Adedi
Adet Güç
Adet
Güç
Adet Güç Adet Güç
(MW)
(MW)
(MW)
(MW)
İthal Kömür
6
3.874
16
10.062
36
3.908
10
5.079
36
22.923
Linyit
1
30.6
-
-
32
306
30
1.649
32
1986
Diğer
Kömür
-
-
3
832
7
-
4
478
7
1.311
Taşkömürü
-
-
1
500
3
-
2
51
-
551
Kaynak: DEKTMK
1.6.5 Taşkömürü Fiyatları
1980’li yılların ikinci yarısından itibaren, kömür piyasasında başlayan rekabet ortamının etkisiyle, sürekli bir düşüş trendine giren kömür fiyatları 1990’lı yıllarda 40 $/ton bandına
oturmuştur. Uluslararası petrol karteli konumundaki firmaların kömür piyasasından çekilmeleri, tedarikçi firmaların çeşitlenmesi sonucu oluşan daha rekabetçi bir pazar yapısının etkisiyle 1995 yılından itibaren yeniden düşüş trendine giren kömür fiyatları 1999 yılında 27-30
$/ton seviyelerine kadar gerilemiş, 2000-2001 yıllarında yaşanan talep artışı nedeniyle tekrar
40 $/ton seviyesine kadar çıkmıştır. Özellikle 2003 yılından itibaren koklaşabilir kömür fiyatları hızla artmıştır.
2005 yılında ise koklaşabilir taşkömürü fiyatları, FOB, 100$/Ton’ un üzerinde seyretmiş 2006 yılında bu fiyat kendini korumuştur.
Ancak 2007 yılının son üç ayında petrol fiyatlarının artması ve nakliye fiyatlarının
yükselmesi ile kömüre fazla talebin olması fiyatların FOB 15-20 dolar artmasına sebep olmuştur.2007 yılında fiyat artışları çok daha çarpıtıcıdır. Güney Afrika buhar kömürlerinin
6000 kcal/kg Richard Bay limanı FOB teslim fiyatı 111,25 ABD doları/ton düzeyine kadar
çıkmıştır.
Dünyanın en büyük kömür üretici olan Avustralya ile en büyük alıcısı Japonya arasındaki 2008 yılı görüşmelerinde yeni sözleşme ile koklaşabilir 0-10 mm. kömürlerin 2008 yılı
için satış fiyatı 325 $/ton fiyatlara kadar yükselmiştir.
Ancak, 2008 yılının son üç ayı içinde dünyada meydana gelen mali kriz nedeni ile
petrol fiyatları 150 $/ton fiyatlardan 40 $/ton fiyatlara kadar gerilemiş ve navlun fiyatları aşırı
düşmüştür. Ekonomik ve mali kriz nedeni ile tüketimin azalması birçok sektörde üretimi kısıtlamaya hatta üretimin durmasına vesile olmuştur.
39
Global krizin etkilerinin sona ermemesine rağmen 2009 yılında 170-190 $/ton
(FOB)’a kadar düşen kömür fiyatları 2010 yılında 190-210 $/ton (FOB) arasında gerçekleşmiş
2011 yılının ilk çeyreğinde oluşan sözleşmelerde ise 225 $/ton olarak gerçekleşmiştir.
Avustralya çıkışlı Termal kömürde ise 2010 yılı fiyatları 100-120 $/ton (FOB) ve 2011
yılı ilk çeyreğinde 130 $/ton (FOB olarak gerçekleşirken Güney Afrika Richard Bay Limanından ihraç edilen buhar kömürünün 2010 yılı 100-110 $/ton(CIF) ve 2011 yılı 125-130
$/ton(CIF) fiyatları oluşmuştur. Spot piyasada ise bu rakamların çok üstünde fiyatlar oluşmaktadır.
2011 yılı için ABD’nin kısıtlı imkânlarını tam kapasiteye yakın kullanması koklaşabilir kömür piyasasının emniyet vanası olarak görülmektedir. Ayrıca Çin’in koklaşabilir kömür
açıklarının bir kısmını Moğolistan’dan karşılamaya başlaması denge unsurlarından biridir.
Kömür ticaretinde önemli maliyetlerden biri olan navlun ücretleri kriz öncesi 40-60$
seviyelerinden 20-40$ seviyelerine daha sonra ise 15-25$ seviyelerine düşmüştür. Tablo 37 ve
Tablo 38’de 2012 yılı önemli taşkömürü sevkiyat limanlarındaki ortalama buhar kömürü ve
koklaşabilir kömür fiyatları verilmiştir. 2013 yılının Nisan Ayı itibariyle oluşan fiyatlar ise
Avustralya 150$/t(fob), Çin 165$/t(fob) şeklindedir.2013 yılı ortalamasının bu rakamların
üzerinde geçekleşmesi beklenmektedir.
Tablo 34. 2013 Yılı Önemli Taşkömürü Sevkiyat Limanlarındaki Buhar Kömürü Fiyatları
Ortalama
Fiyat
Cif
ARA
(6.000
k.cal)
Fob
Richards
Bay
(6.000
k.cal)
Cif
Marmara
(6.000
k.cal)
Fob
Baltic
Ports
(6.000
k.cal)
Cif
Japan
(6.700
k.cal)
Fob Qinhuanngdao
(5.800
k.cal)
Fob Endenozya
(6.500
k.cal)
Fob New
Oerlans
(6.000
k.cal)
81,76
79,83
97,00
87,51
103,04
114,57
90,24
75,69
Tablo 35. 2013 Yılı Önemli Taşkömürü Sevkiyat Limanlarındaki Koklaşabilir Kömür Fiyatları
Ortalama
Fiyat
Fob Australia
Cif Japan
Cfr North
China
Cif East
Coasth
India
148,41
163,84
161,12
164,65
40
Fob Hamp- Fob Hampton Roads ton Roads
(Düşük
(Yüksek
Uçucu)
Uçucu)
139,33
129,66
Tablo 36’ da Japonya ve Avrupa Birliğinin koklaşabilir Kömür ithalatında oluşan yıllık ortalama fiyatlar, yine Tablo 37’ de Japonya ve AB’nin termal kömür ithalatında oluşan
ortalama fiyatlar (CIF, US$/t) olarak verilmiştir.
Tablo 36. AB ve Japonya Koklaşabilir Kömür İthalatı Yıllık Ort. Fiyatları (CIF,US$/t)
İhracatçı ülke
Avustralya
Kanada
ABD
Rusya
Çin
Polonya
2000
Japonya
39,01
45,46
52,69
43,62
37,12
----
2008
AB
45,45
45,92
52,91
42,02
---50,43
Japonya
206,71
234,34
308,56
250,90
256,42
-----
2009
AB
220,54
220,91
175,35
147,83
---245,85
Japonya
193,65
221,77
246,05
189,24
200,21
-----
2010
AB
243,76
223,39
160,22
108,78
---137,24
Japonya
170.10
191,97
208,24
185,00
154,71
……..
AB
213,42
205,20
191,43
128,15
……
194,36
Tablo 37. AB ve Japonya Termal Kömür İthalatı Yıllık Ortalama Fiyatları(CIF,US$/t)
2000
2008
2009
2010
Japonya
Avrupa
Japonya
Avrupa
Japonya
Avrupa
Japonya
Avrupa
Avustralya
34,59
39,04
127,23
184,75
113,06
149,29
111,12
197,74
Kanada
34,72
-----
125,52
------
103,92
------
107,80
…
ABD
45,49
41,07
151,26
138,40
820,10
107,28
84,43
117,46
Rusya
30,68
33,59
121,34
131,62
104,35
91,25
106,42
97,66
Çin
33,69
31,45
124,10
161,12
123,05
566,64
112,29
….
Polonya
------
35,30
--------
156,01
-------
114,58
----
104,06
Kolombiya
--------
34,22
---------
138,32
--------
94,76
-----
95,84
G.Afr.
Cum.
35,82
33,83
105,49
142,07
87,62
95,66
107,07
98,50
41
Tablo 38 ‘da ise önemli kömür ihracatçısı ülkelerin ihracat limanı teslimi koklaşabilir
ve buhar kömürü ortalama fiyatları verilmiştir.
Tablo 38. Önemli Kömür İthalatçısı Ülkelerin Yıllık Ortalama Kömür Fiyatlar (FOB,US$/T)
2000
2008
2010
Buhar
Koklaşabilir
Buhar
Koklaşabilir
Buhar
Koklaşabilir
Avustralya
Kanada
Endonezya
24,72
24,99
29,60
31,64
34,01
---
103,23
97,37
115,48
193,79
209,51
---
88,54
95,97
71,01
171,76
212,01
….
Güney Afrika
22,63
---
88,19
---
91,26
….
Kolombiya
ABD
26,99
---
--41,99
120,27
---
--157,59
77,31
71,63
….
160,32
Kurumumuz müşterilerinden ERDEMİR ise kurumumuzun rödevanslı sahalarından
2007 yılında (ERDEMİR teslim) 98 $/ton fiyatla kömür almakta iken 2008 yılında (ERDEMİR teslim) 195 $/ton fiyatla kömür satın almıştır. Kurumumuzdan demir-çelik üreticileri
Kardemir ve Erdemir’e yapılan koklaşabilir kömürün fiyatları Tablo 39’da verilmiştir.
Tablo 39. TTK Demir-Çelik Sektörü Ortalama Satış Fiyatları
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
KARDEMİR
($/Ton)
107
109
110
165
158
136
184
165
ERDEMİR
($/Ton)
109
0
108
186
172
121
172
128,5
Kurumumuz üretimi kömürlerin satış fiyatları satıcı ve nakliye masrafları dâhil edildiğinde
dünya kömür fiyatları ile örtüşmektedir. Tablo 40’da Ülkemizin taşkömürü ithalatında oluşan
fiyatlar (US$/tce) olarak verilmiştir.
42
Tablo 40. Türkiye’nin Taşkömürü İthalat Fiyatları (US$/tce)
TÜRKİYE
1990 2000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Termal(elektrik) 31,85 50,45 86,87
97,12
Termal (sanayi)
79,67 53,26 79,99
115,02 152,51 139,04 137,83 142,56 161,45
Koklaşabilir
82,07 80,19 161,57 200,52 258,70 269,73 272,13 254,23 268,97
113,22 112,43 127,32 131,08 135,91
Kaynak: IEA
Koklaşabilir kömür fiyatlarının son dönemde hızla arttığı süreçte Kurumumuz
Havzamıza yakın Erdemir ve Kardemir’e sağladığı koklaşabilir kömür fiyatında makul ve
tedrici bir politika izlemiştir. Fiyatların 200 $/ton’u aştığı ve kömür tedarikinde sıkıntı
yaşandığı dönemlerde artış makul bir trend biçiminde olmuştur.
Avustralya Ekonomik Kaynaklar Bürosu (ABARE)
türlerine yönelik fiyat tahminleri Tablo 41’de verilmiştir.
tarafından çeşitli taşkömürü
Tablo 41. Global Piyasa Fiyat Tahmini
2010*
2011*
2012*
2013*
2014*
2015*
Hard coking
147
238
255
226
204
189
Semi-hard coking
134
215
226
190
167
150
Semi-soft coking
104
175
187
154
136
118
LV PCI
110
181
191
158
139
122
Thermal
77
115
107
95
93
91
Kaynak - CBA Global Market Research 23 November 2010 ABARE 2010 *Tahmin
Yine 2013 yılı başında yatırım şirketleri, bankalar ve kömür konusunda söz sahibi
kuruluşların ortalama koklaşabilir kömür fiyat tahminleri Tablo 42 de verilmiştir.
Tablo 42. Global Piyasa Ortalama Koklaşabilir Kömür Fiyat Tahminleri
2. çeyrek
2013
3.çeyrek
4.çeyrek
Tahminlerin
ortalaması
172
182
Maksimum
180
Minimum
165
2013
2014
2015
Uzun
Vade
181
175
187
190
173
190
190
185
213
215
200
175
175
165
165
160
155
43
1.7 TTK’NIN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ
1.7.1 Üretim Yönünden
Kömür ithalatının ivme kazanmaya başladığı 1980’li yılların başında ülke toplam taşkömürü tüketiminin %80’i, sonlarına doğru ise %45’i yerli kaynaklardan karşılanırken, 2011
yılında 26.228.200 ton olarak gerçekleşen taşkömürü tüketiminin sadece %9,9’u yerli kaynaklardan (TTK ve havza üretiminden) karşılanmıştır.
1.7.2 Tüketimi Karşılama Açısından
TTK taşkömürü satışlarında, kullanıcı profillerinde ve satış miktarlarında önemli değişimler olmuştur. 1960’lı yıllarda önemli taşkömürü tüketicileri; demir-çelik tesisleri, Çatalağzı Termik Elektrik Santrali (ÇATES) ve hava gazı fabrikalarının birlikte değerlendirildiği
enerji sektörü, demiryolu ve denizyolu işletmelerine yapılan satışların yer aldığı ulaştırma
sektörü olarak sıralanmaktadır.
TTK taşkömürü satışlarında iki önemli pazar olan demir-çelik ve enerji sektörüne yapılan satışlarda da önemli değişim yaşanmıştır. Şekil 9’da verilen grafik izlendiğinde, 19651989 yılları arasında demir-çelik sektörüne yapılan satışların 1,5-2 milyon ton/yıl arasında
seyrettiği görülmektedir.
Şekil 11. TTK Sektörel Taşkömürü Satışları
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
Toplam
2.500.000
Muhtelif-Teshin (Ton)
2.000.000
Enerji (Çates) (Ton)
1.500.000
Demir-Çelik (Ton)
1.000.000
500.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1982 yılından sonra, demir-çelik fabrikalarında yaşanan kapasite artışı ve paralelinde
ortaya çıkan koklaşabilir kömür talebinin TTK tarafından karşılanamaması sonucu ithal kömüre yönelinmesi, bu sektöre yapılan satışların azalmasına neden olmuştur.
44
1998 yılında 189 bin ton’a kadar gerileyen demir-çelik sektörüne yapılan satışlar, özellikle KARDEMİR AŞ’nin artan talebi doğrultusunda, 2009 yılında 500 bin ton’a yaklaşmıştır.
Tablo 43. 2007-2013 Yılları Sektörler İtibariyle Satışlar
SEKTÖRLER
Demir-Çelik
(Kardemir, Erdemir)
Enerji (ÇATES)
TTK
Rödövans
Toplam
TTK
Rödövans
Toplam
Muhtelif-Teshin
TTK
Rödövans
Toplam
TOPLAM
TTK
Rödövans
Toplam
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
398.743
359.918
419.139
498.640
429.126
416.418
431.864
--
--
--
--
--
--
--
398.743
359.918
419.139
498.640
429.126
416.418
431.864
962.416 1.108.615 1.023.558
947.215
835.061
750.086
--
--
--
--
1.786.179 1.628.146 1.168.796 1.023.558
947.215
835.061
750.086
1.086.354
699.825
665.730
60.181
192.954
231.505
228.023
246.714
185.731
157.191
132.428
--
--
--
--
--
--
--
192.954
231.505
228.023
246.714
185.731
157.191
132.428
1.678.051 1.553.839 1.755.777 1.768.912 1.562.072 1.408.670
1.314.378
699.825
665.730
60.180
--
--
--
--
2.377.876 2.219.569 1.815.957 1.768.912 1.562.072 1.408.670
1.314.378
Tablo 44. Kardemir ve Erdemir’e Yapılan Koklaşabilir Taşkömürü Satışları
KARDEMİR
ERDEMİR
TOPLAM
(Ton)
(Ton)
(Ton)
2005
220.678
53.058
273.736
2006
292.926
-
292.926
2007
322.428
24.586
347.014
2008
286.599
9.252
295.851
2009
418.139
1.000
419.139
2010
451.980
46.660
498.640
2011
388.751
40.3744
429.125
2012
360.644
55.773
416.417
2013
367.530
64.334
431.864
45
1990 yılında Demir-Çelik sektörüne yılda 1,3 milyon ton kömür satılırken 1995 yılında 650 bin tona, 2000 yılında 350 bin tona, 2008 yılında ise 300 bin tonun altına düşmüştür.
2013 yılında ise 431 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
Bilindiği üzere ülkemiz demir- çelik sektörünün yıllık 5-5,5 milyon ton kömür ihtiyacının önemli bir kısmı 1-1,2 milyar $ döviz ödenerek ithal yolu ile karşılanmaktadır. Mevcut
durumda Kurumumuzca üretilen koklaşabilir taşkömürünün ülkemizdeki pazar payı % 8-10
civarında olup oldukça düşüktür.
Son dönemde dünya kömür fiyatlarındaki önemli artışlar TTK kömürünü daha cazip
hale getirmiştir Türkiye Taşkömürü Kurumu lehine değişen bu konjonktüre göre pazarlama
politikalarında değişiklikler öngörülmüştür. Kurumun hedef üretimindeki Pazar politikası
ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yöneliktir.
TTK’ da üretimi artırma çalışmalarına paralel olarak yürütülen kömür hazırlama tesisleri ile ilgili çalışmaların hayata geçirilmesi ile başta demir-çelik sektörü olmak üzere, taşkömürü kullanıcılarının aradıkları niteliklerde kömür üretmek mümkün olacaktır. Kurum yeni
kömür yıkama modelini hizmet alımı yoluyla gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 3 büyük
müessesemiz olan Karadon, Kozlu ve Üzülmez TİM tüvenan kömürlerinin bu müesseselerde
kurulan lavvarlarda hizmet alımı yolu ile yıkattırılmasına başlanmıştır. Böylece yıkama maliyetlerinin düşürülmesi yanında, lavvar randımanlarının arttırılması, piyasanın istediği niteliklerde ve özellikle metalürjik kömür üretimine yönelik ürün elde edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca
diğer müessese tüvenan kömürlerinin de hizmet alımı yolu ile yıkattırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yapılan bu çalışmalar ile üretilen taşkömürlerinin büyük bir kısmı
demir-çelik sektöründe değerlendirilecektir.
1.8 TEŞEBBÜSÜN YERLİ VE ULUSLAR ARASI RAKİPLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
1.8.1. Üretim
Dünya taşkömürü ihracatının %33’ ünü 8 büyük şirket gerçekleştirirken, dünya üretiminin %25’ ini ilk 10 büyük üretici gerçekleştirmektedir. Kurumumuz 2012 yılındaki 1.45
milyon ton üretimi ile dünya taşkömürü üretiminin % 0,0317’ini üretmektedir. Havzada ise
dünya üretiminin% 0,021’i üretilmektedir. Dünyadaki büyük taşkömürü üreticileri Tablo
45’de verilmiştir.
46
Tablo 45. 2009 Yılı Büyük Taşkömürü Üreticileri
Üretim 2009
(Milyon Ton)
İhracat
(Milyon Ton)
431
0
221
22
Shenhua
254
26
Rio Tinto
140
35
Datong Coal
125
BÜYÜK TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİCİLERİ
Coal İndia
Peabady Energy
ABD
Arc Coal İnc.
114
0
96
40
China Coal
109
27
SUEK(Rusya)(2008 Rakamları
96
28
ABD,İndenozya,Kolombiya)
105
81
RWE Power
100
USA
Anglo Coal(G.Africa Cum., Avustralya,
Venezüella, Kolombiya)
BHP-Billiton Pic.(G.Africa Cum.,Avustralya
Xstra Pic.(Avustralya,G.Africa Cum.,
77
Kolombiya)
59
1.8.2 Maliyetler
Kurumumuz maliyetleri jeolojik şartların tam mekanizasyona izin vermemesi ve yoğun işgücü ihtiyacından dolayı yüksek olmaktadır. Maliyetler içindeki en önemli payı işçilik
oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde İşgücünün rehabilitasyonu, randımanı artırıcı çalışmalar ve modernizasyon çalışmalarının tamamlanması sonucu üretimin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan Kurumda havza şartlarına uygun başlangıçta dik damarlarda olmak üzere pilot çapta üretimde mekanizasyona yönelik çalışmalar başlatılmış ve başarılı olunmuştur. Havza çapında yaygınlaştırılması planlanmış olup bu çalışmalar ile maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmiştir. Birbirine bağlı bu çalışmaların tamamlanması
47
ile Kurumun hazineye olan yükünün kademeli olarak azaltılarak maliyetlerle satış fiyatlarının
başa başnoktasına ulaşması hedeflenmektedir. Tablo 46’da Kurumumuz 2008-2013 yılları
gerçekleşen ticari maliyetleri verilmiştir.
Tablo 46. 2008-2013 Yılları Ticari Maliyetler
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Program
Tutar
%
Tutar
%
Tutar
%
Tutar
%
Tutar
%
Tutar
%
Tutar
%
Malzeme
43.535
7,42
58.606
9,02
68.664
9,48
72.454
9,60
78.227
9,73
70.587
8,67
72.488
8,61
Hizmet Alımı
16.000
2,73
17.226
2,65
39.837
5,50
15.137
2,01
17.848
2,22
22.633
2,78
29.763
3,54
İşçilik
384.327 65,54
441.637 67,95
471.504 65,11 497.180
65,87 519.207 64,58
503.071
61,80
514.470
61,14
Memur
59.950
10,22
58.981
9,08
63.278
8,74
69.657
9,23
55.796
6,94
79.380
9,75
93.071
11,06
Elektrik
22.759
3,88
24.965
3,84
30.460
4,21
26.963
3,57
32.159
4,00
34.113
4,19
38.380
4,56
Amortisman
13.275
2,26
15.853
2,44
23.094
3,19
27.287
3,62
39.475
4,91
40.056
4,92
39.511
4,70
Diğer
7.744
1,32
6.866
1,05
9.960
1,38
22.498
2,98
19.135
2,38
33.136
4,06
31.928
3,79
Olağan ve Ola37.887
ğandışı Gelir
Gider Farkı
6,62
25.782
3,97
17.445
2,39
23.633
3,13
42.128
5,24
31.182
3,83
21.856
2,60
Toplam
100
649.916
100
723.934
100
754.809
100
803.975
100
814.163
100
841.473
100
Giderler
585.477
Tablo 47’de dünyadaki önemli kömür havzalarındaki (açık işletme ve yer altı işletmeleri) buhar kömürü ve koklaşabilir kömürlerin üretim taşıma ve sigorta dâhil (CIF) maliyetleri verilmiştir.
48
Tablo 47. Dünyada Önemli Taşkömürü Havzaları ve Maliyetler
Ülke
Bölge/
Üretim Yöntemi
Ocaktan
Çıkarma
Maliyeti
($/ton)
Yurt
içinde
Taşıma
($/ton)
Liman
yükleme
Maliyeti
($/ton)
Deniz Yoluyla
Toplam maTaşıma maliliyet
yeti
($/ton)
($/ton)
Buhar Kömürü
Queeensland
(Açık işletme)
14-42
6-14
2-3
22
44-81
NewSouthWals
(Yer altı)
25-40
3-10
2-3
26
56-79
Güney Afrika
Açık İşletme
16-28
6-10
1,5-2
16
38-56
Kolombiya
Açık İşletme
22-26
2-3
3-5
15
42-49
Rusya
Açık İşletme
16-20
24-26
2-3
14**
56-63
(60-68)
Endonezya
Açık İşletme
16-33
2-7
2-4,5
17
37-61
Venezüella
Açık İşletme
18-22
7-9
3-5
19
47-53
Avustralya
Koklaşabilir kömür
Avustralya
Queeensland
(Yer altı)
29-43
8-10
2-3
22
61-78
Queeensland
(Açık işletme)
26-36
6-9
2-3
22
56-70
NewSouthWals
(Yer altı)
26-52
4-6
2-3
26
58-87
NewSouthWals
(Yer altı)
29-35
5-7
2-3
26
62-71
38-43
33-35
4-6
24
99-110
40-80
20-30
3-4
14**
77-128
Kanada
ABD
Yer altı işletmesi
Kaynak: World Market for HardCoal
49
1.9 SONUÇ
Ülkelerin gelişmesinde, insan yaşamında ve enerji hammaddeleri içerisinde önemli bir
yere sahip olan kömür, dünya üzerinde geniş bir coğrafyaya yayılmış büyük rezervlere ve
geniş tüketim alanlarına sahiptir. Bir trilyon ton civarında olduğu tahmin edilen dünya görünür kömür rezervlerinin yarısı (500 milyar ton) taşkömürü rezervidir. Rezervlerin yaygın olmasının yanı sıra, kömür elliden fazla ülkede üretilmektedir.
2012 yılı sonu itibari ile dünyada üretilen toplam taşkömürü miktarı 6,9 milyar ton
olup, bu toplamın 983 milyon tonu koklaşabilir taşkömürü, 5,94 milyar tonu ısıl amaçlı olarak
kullanılmaktadır. Üretilen taşkömürünün büyük bir kısmı üretildiği ülkelerde tüketilmekte,
dünya toplam taşkömürü üretiminin yaklaşık %21,2’si (2012 yılında 1,255 milyon ton) uluslararası piyasada ticarete konu olmaktadır. 2012 yılında uluslararası piyasaya sunulan taşkömürünün %77’si buhar kömürü, %23’ü ise koklaşabilir kömürdür. Dünyada üretilen koklaşabilir taşkömürünün % 29’u ticarete konu olmakta ve ülkemizde bu miktar içinde ithalatıyla
%2 paya sahiptir. Toplam taşkömürü üretiminin yaklaşık %13’ü (700 milyon ton) hâlihazırda
Demir-Çelik sektöründe kullanılmaktadır.
Dünya birincil enerji ihtiyacının yaklaşık %25’i kömürden karşılanmakta ve dünya
elektrik üretiminin yaklaşık % 39’u kömürden üretilmektedir. Başta Polonya, G. Afrika, Hindistan, Avustralya, Çin olmak üzere birçok ülkede elektrik üretiminde kömür yaygın olarak
kullanılmaktadır. 2009 yılı verilerine göre ülkemiz elektrik üretiminde kömürün payı %8,3
taşkömürü ve %20,1 linyit olmak üzere %28,4 dür.
Kömürün;
-
Dünya üzerinde yaygın olarak bulunması ve üretilmesi,
-
Kullanım-depolama ve taşıma açısından emniyetli yakıt olması,
-
Gelişen temiz kömür teknolojileri ile çevresel etkilerinin en aza indirilmesi,
Diğer fosil yakıtlara (petrol ve doğal gaz) göre politik çekişmelerden uzak daha az
riskli bölgelerde üretiliyor ve tükenme ömürleri açısından daha fazla ömre sahip olması vazgeçilmez bir enerji kaynağı olduğu sonucunu doğurmaktadır.
Gerek üretimi ve hazırlanması aşamasında yarattığı ekonomik değer ve istihdam
imkânları ve gerekse ticareti, taşınması ve tüketilmesi aşamalarında yarattığı katma değer ile
kömür dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle yarattığı istihdam imkânları ve
tedarik güvenliği açısından kömür madenciliği, ekonomik işletmecilik yapılamayan ve üretim
maliyetleri uluslararası kömür fiyatlarıyla rekabet etme şansı olmayan ülkelerde, devlet desteği (sübvansiyonlar) ile sürdürülmektedir.
Dünya taşkömürü madenciliğinde önemli yeri olan ve taşkömürü üretimini sübvansiyonlarla sürdüren Çin, Polonya, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler, sübvansiyonları azaltmak veya
tamamen kaldırmak amacıyla taşkömürü sektöründe yeniden yapılanma çalışmalarını hızla
sürdürmektedirler. Yeniden yapılanma çalışmaları; Çin’de, iş güvenliği açısından emniyetli
olmayan ufak yerel ocakların kapatılarak devlet kontrolünde büyük ve mekanize üretim işletmelerine konsantre olunması, diğer ülkelerde ise devlet eliyle üretim yapılan sektörün özelleştirme altyapısının oluşturulması şeklinde sürdürülmektedir.
50
Gelişmiş ülkeler açısından bakıldığında; Japonya bir Ar-Ge ocağı dışında tüm ocaklarını kapatarak üretim faaliyetlerini durdurmuş, bu araştırma ocağındaki yıllık 700 bin ton civarındaki üretimi ocak yakınındaki termik santral da değerlendirerek sübvanse etmektedir.
AB ülkeleri rezervlere erişimi ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla, birlik fonlarından sağladıkları yardımlarla, bir plan dâhilinde azaltarak taşkömürü üretimlerini sürdürmektedirler.
Gelişmiş ülkelerde zarar eden işletmelerde kömür üretiminin ısrarla sürdürülmesinin
bir başka nedeni ise bu ülkelerin (Almanya, İngiltere, Japonya örneklerinde olduğu gibi) ileri
düzeyde gelişmiş maden ekipman ve makineleri endüstrisine sahip olmalarıdır. Avustralya,
Kolombiya, G. Afrika ve Endonezya gibi ülkelerde kömür önemli bir “ihraç malı” olarak
ekonomilerine olumlu katkıda bulunurken, çoğu gelişmekte olan ülkelerde kömür madenciliği
yarattığı geniş, doğrudan ve dolaylı istihdam imkânları nedeni ile kırsal kesimlerde yaşanan
işsizlik ve yoksullukla mücadele için önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır.
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, elektrik enerjisi ve çelik üretimindeki
vazgeçilmez konumu nedeniyle kömür, sürdürülebilir kalkınma planlarında ve enerji planlamalarında önemli bir yer almaktadır.
Ülkemiz açısından bakıldığında, toplam taşkömürü rezervlerimiz dünya taşkömürü
rezervleri ile kıyaslandığında %0.13’lük bir payla önemsiz miktardadır. Toplam taşkömürü
rezervlerimiz Çin’in bir yıllık üretiminden az olmakla birlikte, ülkemizin mevcut ve muhtemel taşkömürü tüketim değerleri dikkate alındığında, taşkömürü varlığımızın azımsanacak bir
değerde olmadığı görülmektedir.
1980’li yıllara kadar, başta demir-çelik sektörü olmak üzere, ülkemiz taşkömürü ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan havza, artan ülke taşkömürü talebi karşısında gerekli
üretim yapısının oluşturulamaması sonucunda, ülke ihtiyacına cevap veremez hale gelmiştir.
Günümüzde ülke taşkömürü ihtiyacının yalnızca %12’si havza üretiminden karşılanabilmektedir.
1973 yılında 16 bin ton gibi sembolik bir miktarla başlayan taşkömürü ithalatı, 10 yıllık bir süreçte 1.5 milyon ton/yıl seviyesinin üzerine çıkmış, hızlı bir artış trendi ile 2009 yılında 20,3 milyon ton seviyelerine kadar ulaşmıştır. Kömür ithalatına ödenen döviz miktarı ise
2006’da 2.027 milyon $, 2007’de 2.049 milyon $ olmuştur.
Ülkemizin başta petrol olmak üzere fosil enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı sürekli
artmakta, toplam ülke ithalatı içerisinde en önemli pay bu kaynaklara ayrılmaktadır. İzlenen
enerji politikaları neticesinde ülkemizin enerji tüketiminde dışa bağımlılık payı %70’ler seviyesine kadar çıkmıştır. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin “Ülkemizin en büyük
sorunlarından birisi, enerjide dışa bağımlılığımızın sürekli artmasıdır. 2007 yılında enerji talebinin karşılanmasında %90 oranında fosil yakıtlar kullanılmıştır. Fosil kaynaklarda doğal
gazda %98, petrolde %94 kömürde %49 oranında dışa bağımlı durumdayız. Yerli kaynaklarımızdan en fazla kömür kaynağına sahip olduğumuz ve kaynaklarımızın daha düşük kalori ve
yüksek nem ve kül içeriğine sahip linyitlerden oluştuğu dikkate alındığında kendi kaynaklarımızın özelliklerine uygun verimli, çevre dostu ekonomik temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi, bu alanda yetişmiş insan gücü ve finans kaynaklarının artırılmasının önemini ortaya
çıkarmaktadır.” Tespit- önerilerinin yanında yenilenebilir enerjideki potansiyelimizin (hidrolik ve rüzgar) kullanımının programlı şekilde artırılması çevresel faktörlerin yanında enerji
maliyetleri, dışa bağımlılık ve enerji istikrarı konularında yararlı olacaktır.
Yerli üretim ve ithalat bir ikilem olarak görülmemektedir. Artan talebin yerli üretimle
karşılanamaması, doğal olarak, taşkömürü tüketicilerini ithal kömüre yönlendirmektedir. An-
51
cak, son iki yıl içerisinde uluslararası kömür pazarında yaşanan gelişmeler, tedarik güçlükleri
ve aşırı yükselen kömür fiyatları yerli üretimin önemini bir kez daha ön plana çıkartmıştır.
Enerji, çimento ve diğer sanayi sektöründe kömüre alternatif bulmak kolay iken, entegre demir-çelik tesislerinde kömür alternatifsiz hammadde konumunu korumaktadır. Bu
nedenle yerli demir-çelik endüstrisinin koklaşabilir ve PCI kömür ihtiyacının tamamı olmasa
bile önemli kısmının yerli kaynaklardan karşılanması önem arz etmektedir. Konjonktürel gelişmelere uyum sağlayabilmek için Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda üretim faaliyetleri,
AB ülkelerinde olduğu gibi “rezervlere erişim” ve “arz güvenliği” konularına önem verilerek
ve gerekli yatırımlar yapılarak sürdürülmeli ve teşvik edilmelidir.
Son yıllarda derin kuyu projelerinin hayata geçirilmesi ile “rezervlere erişim” konusunda önemli adımlar atılmıştır. Gecikmiş ana kat hazırlıklarının müteahhit marifetiyle sürdürülmesi uygulamasının başlatılması ile ele alınan rezervler kısa süre içerisinde üretime alınabilecektir. Üretim artırma çalışmalarına paralel olarak yürütülen kömür hazırlama tesisleri ile
ilgili çalışmaların hayata geçirilmesi ile başta demir-çelik sektörü olmak üzere, taşkömürü
kullanıcılarının aradıkları niteliklerde kömür yıkamak mümkün olacaktır. TTK yeni kömür
yıkama modelini hizmet alımı yoluyla gerçekleştirecektir.
TTK’ nın yüksek ticari maliyeti içerisindeki en önemli payın işçilik giderlerine ait
olması, zararın azaltılması çalışmalarında işçilik verimlerinin arttırılması ve Kurumun asli
görevi olan kömür üretimi dışındaki faaliyetlerde hizmet alımı uygulamasının yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.
Kurumda devam eden ve hazırlık aşamasındaki projelerin gerçekleştirilmesi ile
1) Devreye alınan derin kuyular ve sürdürülmekte olan ana kat hazırlıklarının tamamlanması ile ana alt yapı hazırlıkları gelecek 30 yıl hizmet verecektir.
2) TTK tarafından 5 milyon ton, özel sektörce 5 milyon ton olmak üzere, toplam 10 milyon ton/yıl üretim gerçekleştirilecektir.
3) 4 milyon tonun üzerinde koklaşabilir kömür üretilerek ülkemiz Demir-Çelik sektörü
ihtiyacının büyük bir kısmı havzadan karşılanabilecek ve bu sektörde dışa bağımlılık
azaltılacaktır.
4) Yeniden yapılandırma çalışmaları birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Tüm bu çalışmalar sonucunda Hazineye olan yükümüz azaltılarak başa baş noktasına ulaşılacaktır.
52
BÖLÜM 2
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
2013 YILI YATIRIMLARI
2.1 PROJELERE GÖRE YATIRIMLAR
Kurumumuz 2013 yılı yatırım programının başlangıç bütçesi 29.417.000 TL’si dış olmak
üzere toplam 61.000.000 TL olup; 1 adet Etüd-Proje, 1 adet devam eden proje (Üretimde
Mekanizasyon) ve 3 adet de yıllık dilimler halinde uygulanan yeni projelerden oluşmuştur.
Yatırım programı Yönetim Kurulu onaylarıyla yıl içinde proje ödenekleri revize edilmiş,
yatırım programı bütçesi 34.293.000 TL’si dış, toplam 61.000.000 TL olmuştur.
2013 yılı yatırım programında, 28.747.934,29 TL’si dış olmak üzere toplam
50.399.705,98 TL fiziki yatırım, 18.074.984,84 TL’si dış olmak üzere toplam 43.912.608,34 TL
nakit yatırım yapılarak; % 82,62 fiziki ve % 71,99 nakit gerçekleşme sağlanmıştır.
2013 yılı fiziki ve nakdi yatırımların program ve gerçekleşme durumu ile projelerin
karakteristik ve uygulamaları ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.
2.1.1 Rehabilitasyon Etüdleri:
Rehabilitasyon etüdleri kapsamında, kurumumuz için gerekli olabilecek ve protokol
yapılarak uygulanabilecek etüd, araştırma-geliştirme projelerinin masrafları için ödenek tahsis
edilmektedir. 2013 Yılında Rehabilitasyon Etüdleri kapsamında “Taşkömürü Madenlerinin
İşgüvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi” projesi uygulanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile
Almanya International Security Assaciation (ISSA MINING) arasında gerçekleştirilen görüşmeler
sonunda, kurumumuzun da yer aldığı İş Sağlığı ve İşgüvenliğinin İyileştirilmesi ile ilgili işbirliği
projesi başlatılmıştır. 2010 yılı sonu ve 2011 yılı başında, ISSA MINING, ÇSGB ve Kurum
uzmanlarından oluşan heyet, beş müessesemize ait yer altı ve yerüstü işyerlerinde yetkililerin de
katıldığı toplantılar düzenlemiştir.
Kurumumuz; Çalışma Bakanlığı, ISSA MINING ve TTK arasındaki İş Sağlığı ve
Güvenliğinin İyileştirilmesi Projesi ile SEUL DEKLARASYONU’nda yer alan hedeflerin, TTK
ocaklarında uygulanması hususunda kararlılığını beyan etmiş ve ISSA MINING’e üye olmuştur.
ISSA MINING ile Kurumumuz arasında madencilik endüstrisinde işbirliğini içeren teknik
yardım kapsamında TTK’nin işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesini, çalışanların
eğitilmesini, iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılmasını, çalışanların sağlık ve güvenlik
standartlarının yükseltilmesini amaçlayan 3 yıllık proje uygulanmasına karar verilmiştir.
Taşkömürü Madenlerinin İşgüvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi projesinde 2013
yılında 44.597,55 TL dış olmak üzere toplam 51.421,13 TL harcama yapılmıştır.
53
2.1.2 Üretimde Mekanizasyon Projesi:
Kurumumuzda üretim yapılan kömür damarları 40º altı ve 40-90º arasında olup; üretim
yöntemi olarak ilerletimli göçertmeli uzun ayak, yangına yatkın panolarda dönümlü göçertmeli
uzun ayak, eğimin fazla olduğu yerlerde ise 1991 yılında Macaristan ile işbirliği yapılarak temin
edilen yüksek basınçlı hava patlatmalı kazı yöntemi uygulanmaktadır.
Kurumumuzda uzun ayak kazı çalışmaları kazı, tahkimat ve nakliyat olmak üzere üç ana
aşamadan oluşmakta ve emek yoğun bir çalışma sürdürülmekte; özellikle jeolojik nedenlerden
dolayı farklı teknolojilere ve üretim yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
2004 yılından itibaren Kurumumuzda Yeniden Yapılanma çalışmaları başlatılmış ve bu
kapsamda ana kat hazırlıkları ve derin kuyuların önemli bir kısmı tamamlanmıştır. Ana kat
hazırlıklarına paralel olarak damar içi hazırlıklarına başlanmış ve diğer taraftan üretim artırılmasına
yönelik mekanizasyon araştırmaları da sürdürülmüştür. Bu amaçla 2011 yılı içinde Kurum
yetkililerinden oluşan teknik bir heyet İspanya ve Çek Cumhuriyetinde dik damarlarda
uygulamaları olduğu bilinen dik damar mekanize ayak sistemini Çek Cumhuriyetine yaptıkları
ziyarette ocaklarda ve üretim tesislerinde görmüşler ve TTK ocaklarında uygulanabilirliği üzerinde
görüşmeler yapmışlardır.
Ardından Kurumumuz ocaklarında incelemelerde bulunan Çek Cumhuriyeti teknik heyeti bu
tür sistemlerin kurum ocaklarında uygulanabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle Kurumumuzdaki 40º
üstü dik damarlarda, 0,8-2,5 metre kalınlıklarda ve küçük atımlarda uyumlu, hafif; dolayısıyla
taşınması ve kurulması kolay ve rantabl çalışabilecek teçhizatlar kullanarak Kurumun tamamında
olmasa da bu teçhizatları uygulayarak işçilik giderlerini minimuma indirmek amaçlanmaktadır.
İlk yatırım maliyetinin yüksek olmasına rağmen Kurumun maliyetleri içinde büyük paya
sahip olan işçilik maliyetlerini düşürücü, verimliliği ve üretim miktarını artırıcı etkisi nedenleriyle
bu tür teçhizatların kurum ocaklarında uygulanması, geliştirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca
kızışmaya bağlı yangınların sık görüldüğü müesseselerimizde yangınların azaltılmasında katkı
sağlayacağı da dikkate alınmalıdır. Bu katkısına rağmen yangınların görüldüğü riskli panolarda
hava akışının ayak arkasına geçişini önleyen damar kalınlığına bağlı değişen taban yolu boyunca
beton topuk oluşturma ve sızdırmaz köpük ile kullanılması durumunda yangın oluşumu minimuma
inecek dolayısıyla da teçhizatın yangın sonucu pano içinde kalma riski de minimuma inecektir.
2012 yılı içinde ihale çalışmaları tamamlanarak 13.06.2012 tarihinde ihale yapılmış ve
ihaleyi alan firma ile 15.08.2012 tarihinde sözleşme imzalanarak deneme çalışmaları başlatılmıştır.
Deneme çalışmaları 2013 yılında olumlu sonuçlanmış olup, mekanizasyonda denemesi
yapılan teçhizat satın alınarak fiziki yatırıma dönüştürülmüştür.
2013 yılı yatırım programında Üretimde Mekanizasyon Projesine, 16.583.447,21 TL dış
olmak üzere toplam 17.439.123,80 TL fiziki yatırım, 13.598.834,81 TL’si dış olmak üzere toplam
14.454.511,40 TL nakit yatırım yapılarak; % 104,58 fiziki ve % 86,68 nakit gerçekleşme
sağlanmıştır.
54
2.1.3 Arama İhzarat Projesi:
Kurumumuz Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon, Amasra Müesseselerinde yapılan
taşkömürü üretiminin idamesini sağlamak üzere, yıllık olarak hazırlanan Arama İhzarat Projesinin
başlangıç program ödeneği olan toplam 20.365.000 TL cari yılda revize edilerek, toplam 9.784.000
TL revize ödenek tahsis edilmiş ve yılsonu itibariyle; 9.055.190,75 TL’si fiziki, 8.854.801,87 TL’si
nakit harcama yapılarak; % 92,55 fiziki ve % 90,50 nakit gerçekleşme sağlanmıştır.
Arama İhzarat Projesinin fiziki ve nakit harcamalarının Müesseseler itibarıyla dağılımı
aşağıda görüldüğü şekilde gerçekleşmiştir.
(TL)
Müesseseler
Armutçuk TİM
Kozlu TİM
Üzülmez TİM
Karadon TİM
Amasra TİM
Toplam
Program
Ödeneği
6.000.000,00
4.400.000,00
3.100.000,00
5.500.000,00
1.365.000,00
Revize Program
Ödeneği
2.684.000,00
2.850.000,00
1.101.000,00
2.149.000,00
1.000.000,00
Fiziki
Harcama
2.244.877,93
2.829.881,44
1.037.553,02
1.966.175,21
976.703,15
Nakit
Harcama
2.200.951,52
2.829.881,44
1.037.553,02
1.809.712,74
976.703,15
20.365.000,00
9.784.000,00
9.055.190,75
8.854.801,87
2.1.4 Muhtelif İşler Projesi:
Yeraltı hazırlık ve üretim ile yerüstü yardımcı hizmet faaliyetlerimizin devamını sağlayan iş
yerlerimizdeki mevcut ekonomik ömrünü doldurmuş makine ve teçhizatın yenilenmesine yönelik
olarak projelendirilerek yıllık dilimler halinde yürütülen bu projeye, 2013 yılı yatırım programında
başlangıç program ödeneği olan 19.217.000 TL cari yılda revize edilerek toplam 33.441.000 TL
revize ödenek tahsis edilmiş ve yılsonu itibariyle, 22.951.349,79 TL fiziki ve 19.649.253,43 TL
nakit harcama yapılmış olup; % 68,63 oranında fiziki ve % 58,76 oranında nakit gerçekleşme
sağlanmıştır.
Muhtelif İşler Projesinin fiziki ve nakit harcamalarının Genel Müdürlük ve Müesseseler
itibariyle dağılımı aşağıda görüldüğü şekilde gerçekleşmiştir.
(TL)
Genel Müdürlük ve
Müesseseler
Genel Müdürlük
Armutçuk TİM
Kozlu TİM
Üzülmez TİM
Karadon TİM
Amasra TİM
Program
Ödeneği
4.383.000,00
4.031.000,00
10.490.000,00
2.395.000,00
8.643.000,00
940.000,00
Revize Program
Ödeneği
7.918.000,00
4.052.000,00
7.208.000,00
2.040.000,00
9.822.000,00
2.401.000,00
Fiziki
Harcama
2.577.046,08
2.801.600,77
6.644.980,17
1.389.806,12
7.278.032,53
2.259.884,12
Nakit
Harcama
6.965.333,28
4.133.231,43
2.929.459,12
528.699,00
2.832.646,48
2.259.884,12
Toplam
30.882.000,00
33.441.000,00
22.951.349,79
19.649.253,43
55
2.1.5 İnşaat İşleri Projesi:
2013 yılı programında inşaat konulu işlere başlangıç program ödeneği olan 2.453.000
TL cari yılda revize edilerek toplam 999.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve yılsonu itibariyle
Armutçuk Aspiratör Binası İnşaatı, Kozlu Aspiratör Binası İnşaatı, Karadon Aspiratör Binası
İnşaatı işleri için 902.620,51 TL fiziki ve nakit yatırım yapılarak % 90,35 gerçekleşme
sağlanmıştır.
2.2. YATIRIM DEPASMANLARI
2013 Yılı Yatırım Programında işlem gören Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Müdürlüğünde yürütülen Üretimde Mekanizasyon Projesinde ve Kozlu Taşkömürü İşletme
Müessesesi Müdürlüğüne ait İnşaat İşleri Projesi kapsamındaki Aspiratör Binası İnşaatı işinde
ödenek aşımı oluşarak depasman meydana gelmiştir.
2013 Yılı Depasman Oluşan Proje ve İşler
YATIRIMCI
ÜNİTE
PROJE VE İŞİN ADI
(TL)
KREDİ
2013 YILI
2013YILI
2013 YILI
2013 YILI
NO PRG. ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEĞİ FİZİKİ HARCAMA DEPASMAN TUT.
Amasra TİM
ÜRETİMDE MEKANİZASYON
30207
7.200.000,00
16.676.000,00
17.439.123,80,00
763.123,80
Kozlu TİM
İNŞAAT İŞLERİ
Kozlu Aspiratör Binası İnşaatı
12629
1.175.000,00
463.000,00
466.776,30
3.776,30
TOPLAM
766.900,10
Depasman nedenleri
Amasra TİM Üretimde Mekanizasyon Projesi :
Satın alınan teçhizatın öngörülemeyen gümrük masrafları nedeniyle depasman oluşmuştur.
Kozlu TİM Aspiratör Binası İnşaatı :
Son ödenek revizesinden sonra 31/12/2013 tarihli hakediş ödemesi nedeniyle depasman
oluşmuştur.
56
TTK 2013 YILI NAKDİ YATIRIM TABLOSU
Bu yıl yap.olan yatırım
Bu yıl açtırılan akreditif
Bu yıl anbar mev. malzeme
Bu yıl yatırım avansı
TOPLAM
Geçen yıl açtır. akreditif
Geçen yıl yatırım avansı
Geçen yıl anbar mev. malz.
TOPLAM
ARMUTÇUK TİM AMASRA TİM KOZLU TİM
ÜZÜLMEZ TİM KARADON TİM GENEL MÜD. TTK KONSOLİDE
5.064.983,78 20.675.711,07 9.941.637,91 2.427.359,14
9.661.546,87 2.628.467,21
50.399.705,98
1.331.630,66
0,00 1.485.101,81
0,00
1.421.285,06
0,00
4.238.017,53
170.913,62
0,00
0,00
0,00
502.842,93
0,00
673.756,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.388.287,20
4.388.287,20
6.567.528,06 20.675.711,07 11.426.739,72 2.427.359,14 11.585.674,86 7.016.754,41
59.699.767,26
0,00 2.984.612,40 5.200.622,86
861.107,12
5.866.671,11
0,00
14.913.013,49
186.635,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.635,26
28.204,77
0,00
0,00
0,00
659.305,40
0,00
687.510,17
214.840,03 2.984.612,40 5.200.622,86
861.107,12
6.525.976,51
0,00
15.787.158,92
57
Bu yıl yap. Nakdi Yat.Harc.
6.352.688,03 17.691.098,67
6.226.116,86
1.566.252,02
5.059.698,35 7.016.754,41
43.912.608,34
YAT.PROJELERİNE GÖRE
Arama ve İhzarat Projesi
Muhtelif İşler
İnşaat İşleri Projesi
Rehabilitasyon Etüdleri
Üretimde Mekanizasyon Proj.
TOPLAM
2.200.951,52
976.703,15
4.133.231,43 2.259.884,12
18.505,08
0,00
0,00
0,00
0,00 14.454.511,40
6.352.688,03 17.691.098,67
2.829.881,44
2.929.459,12
466.776,30
0,00
0,00
6.226.116,86
1.037.553,02
528.699,00
0,00
0,00
0,00
1.566.252,02
1.809.712,74
0,00
2.832.646,48 6.965.333,28
417.339,13
0,00
0,00
51.421,13
0,00
0,00
5.059.698,35 7.016.754,41
8.854.801,87
19.649.253,43
902.620,51
51.421,13
14.454.511,40
43.912.608,34
YAT. HARC.ŞEKL.GÖRE
Dış Harcama
İç Harcama
TOPLAM
3.160.009,63 13.624.370,21
3.192.678,40 4.066.728,46
6.352.688,03 17.691.098,67
618.668,54
5.607.448,32
6.226.116,86
0,00
1.566.252,02
1.566.252,02
97.573,21
574.363,25
4.962.125,14 6.442.391,16
5.059.698,35 7.016.754,41
18.074.984,84
25.837.623,50
43.912.608,34
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
(NAKİT-FİZİKİ MUKAYESE TABLOSU)
(TL)
İLK PROGRAM
KREDİ
NO
İŞ MİKTARI
(Metre)
PROJE ADI
YATIRIM PROGRAMI
Dış
2012B030010
REHABİLİTASYON ETÜDLERİ
2011B030180
Toplam
PROGRAM GERÇEKLEŞMESİ
REVİZE PROGRAM
Galeri
Kuyu
REVİZE
YATIRIM PROGRAMI
Sondaj
Dış
Toplam
REVİZE İŞ MİKTARI
(Metre)
Galeri
Kuyu
İŞ MİKTARI
(Metre)
FİZİKİ YATIRIM
Sondaj
Dış
Toplam
%
Galeri
Kuyu
NAKİT YATIRIM
Sondaj
Dış
Toplam
%
58
50.000,00
100.000,00
0
0
0
50.000,00
100.000,00
0
0
0
44.597,55
51.421,13
51,42%
0
0
0
44.597,55
51.421,13
51,42%
ÜRETİMDE MEKANİZASYON PROJESİ
7.200.000,00
7.200.000,00
0
0
0
16.586.000,00
16.676.000,00
0
0
0
16.583.447,21
17.439.123,80
104,58%
0
0
0
13.598.834,81
14.454.511,40
86,68%
2013B030020
ARAMA İHZARAT
2.950.000,00
20.365.000,00
6.193
400
2.000
335.000,00
9.784.000,00
2.440
0
1.691
0,00
9.055.190,75
92,55%
2.319
0
1.691
0,00
8.854.801,87
90,50%
2013B030030
İNŞAAT İŞLERİ
0,00
2.453.000,00
0
0
0
0,00
999.000,00
0
0
0
0,00
902.620,51
90,35%
0
0
0
0,00
902.620,51
90,35%
2013B030040
MUHTELİF İŞLER
19.217.000,00
30.882.000,00
0
0
0
17.322.000,00
33.441.000,00
0
0
0
12.119.889,53
22.951.349,79
68,63%
0
0
0
4.431.552,48
19.649.253,43
58,76%
29.417.000,00
61.000.000,00
6.193
400
2.000
34.293.000,00
61.000.000,00
2.440
0
1.691
28.747.934,29
50.399.705,98
82,62%
2.319
0
1.691
18.074.984,84
43.912.608,34
71,99%
GENEL TOPLAM
02.03.2009
Mustafa ADIGÜZEL
Yatırım Muhasebe Şefi
GENEL MÜDÜRLÜK
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
(NAKİT-FİZİKİ MUKAYESE TABLOSU)
(TL)
İLK PROGRAM
KREDİ
NO
YATIRIM
PROGRAMI
PROJE ADI
Dış
60071
Galeri
Kuyu
Sondaj
Dış
Toplam
İŞ MİKTARI
(Metre)
Galeri
Kuyu
Sondaj
İŞ MİKTARI
(Metre)
FİZİKİ YATIRIM
Dış
Toplam
%
Galeri
Kuyu
Sondaj
NAKİT YATIRIM
Dış
Toplam
%
50.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
44.597,55
51.421,13
51,42%
44.597,55
51.421,13
51,42%
Taşkömürü Madenlerinin İşgüvenliğinin ve
Ekonomisinin Geliştirilmesi
50.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
44.597,55
51.421,13
51,42%
44.597,55
51.421,13
51,42%
4.383.000,00
1.122.000,00
7.918.000,00
529.765,70
2.577.046,08
32,55%
529.765,70
6.965.333,28
87,97%
692.147,88
49,26%
692.147,88
49,26%
989.935,20
82,29%
989.935,20
82,29%
894.963,00
97,28%
894.963,00
97,28%
0,00%
4.388.287,20
99,96%
7.016.754,41
87,51%
1.172.000,00
Genel Müd. Yurtiçi Makine Demirbaşları
59
60072
Genel Müd. Yurtdışı Makine Demirbaşları
60049
Genel Müd.Bilgisayar Sistemleri
60070
Römorkör Temini
TOPLAM
REVİZE
YATIRIM
PROGRAMI
İŞ MİKTARI
(Metre)
PROGRAM GERÇEKLEŞMESİ
REHABİLİTASYON ETÜDLERİ
MUHTELİF İŞLER
60073
Toplam
REVİZE PROGRAM
1.304.000,00
1.172.000,00
1.222.000,00
1.253.000,00
1.405.000,00
1.122.000,00
1.203.000,00
526.000,00
920.000,00
1.300.000,00
4.390.000,00
4.483.000,00
1.172.000,00
8.018.000,00
529.765,70
574.363,25
2.628.467,21
32,78%
529.765,70
574.363,25
ARMUTÇUK TİM
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
(NAKİT-FİZİKİ MUKAYESE TABLOSU)
(TL)
İLK PROGRAM
KREDİ
NO
PROJE ADI
YATIRIM PROGRAMI
Dış
ARAMA İHZARAT
Toplam
REVİZE
YATIRIM
PROGRAMI
İŞ MİKTARI
(Metre)
Galeri
Kuyu
Sondaj
6.000.000,00
750
400
2.000
20162
Armutçuk IV. Blok Kat Hazırlığı
2.000.000,00
300
0
20179
Armutçuk I. ve II. Blok Kat Hazırlığı
2.000.000,00
400
0
20180
Armutçuk +200/-700 Harici Hizm. Kuyusu
1.000.000,00
2.000.000,00
50
400
2.000
0,00
721.000,00
2.656.000,00
İNŞAAT İŞLERİ
60
20181
1.000.000,00
REVİZE PROGRAM
Armutçuk Aspiratör Binası İnşaatı
MUHTELİF İŞLER
Dış
REVİZE
İŞ MİKTARI
(Metre)
Toplam
334.000,00
PROGRAM GERÇEKLEŞMESİ
Galeri
Kuyu
İŞ MİKTARI
(Metre)
FİZİKİ YATIRIM
Sondaj
Dış
Toplam
%
2.684.000,00
210
0
1.691
0,00 2.244.877,93
83,64%
0
800.000,00
130
0
0
623.609,24
0
550.000,00
80
0
0
287.566,12
334.000,00
1.334.000,00
0
0
1.691
0,00
100.000,00
4.031.000,00
2.414.000,00
88.000,00
163.000,00
721.000,00
Galeri
NAKİT YATIRIM
Kuyu Sondaj
Dış
Toplam
180,50
0
1.691
77,95%
117
0
52,28%
63,5
0
1.333.702,57
99,98%
0
0
1.691
18.505,08
18,51%
100.000,00
18.505,08
18,51%
4.052.000,00
1.828.378,97 2.801.600,77
69,14%
235.000,00
65.100,00
27,70%
65.100,00
27,70%
712.000,00
164.791,34
23,14%
164.791,34
23,14%
0,00
0,00
%
2.200.951,52
82,00%
0
743.492,24
92,94%
0
310.391,97
56,43%
1.147.067,31
85,99%
18.505,08
18,51%
18.505,08
18,51%
0,00
3.160.009,63
4.133.231,43 102,00%
20183
Armutçuk İşgüvenliği İyileştirme Teçh.
20187
Armutçuk Yurtiçi Makine Demirbaşları
20182
Armutçuk Yurtdışı Makine Demirbaşları
2.357.000,00
1.828.378,97 1.851.867,01
78,57%
20184
Armutçuk Maden Mak.Fab.İmali Dem.
667.000,00
667.000,00
666.173,00
99,88%
666.173,00
99,88%
20185
Armutçuk Boru İhtiyacı
107.000,00
80.000,00
53.669,42
67,09%
53.669,42
67,09%
20186
Armutçuk Kompanzasyon ve Şalt Teçhizatı
Temini
1.828.378,97 5.064.983,78
74,09%
6.352.688,03
92,93%
TOPLAM
81.000,00
318.000,00
2.575.000,00
2.751.000,00
2.251.000,00
100.000,00
3.656.000,00
10.752.000,00
1.000,00
750
400
2.000
2.748.000,00
6.836.000,00
3.160.009,63
3.183.497,67 135,07%
0,00%
0,00%
210
0
1.691
180,50
0
1.691
3.160.009,63
KOZLU TİM
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
(NAKİT-FİZİKİ MUKAYESE TABLOSU)
(TL)
İLK PROGRAM
KREDİ
NO
PROJE ADI
YATIRIM PROGRAMI
Dış
ARAMA İHZARAT
Toplam
0,00
4.400.000,00
REVİZE PROGRAM
REVİZE
YATIRIM
PROGRAMI
İŞ MİKTARI
(Metre)
Galeri
Kuyu Sondaj
1.390
0
0
Dış
REVİZE
İŞ MİKTARI
(Metre)
Toplam
0,00
PROGRAM GERÇEKLEŞMESİ
2.850.000,00
Galeri
Kuyu
İŞ MİKTARI
(Metre)
FİZİKİ YATIRIM
Sondaj
630
0
0
Dış
Toplam
0,00
%
2.829.881,44
99,29%
Galeri
Kuyu
NAKİT YATIRIM
Sondaj
562
0
0
Dış
Toplam
0,00
%
2.829.881,44
99,29%
12168
Kozlu -560 Kat Hazırlığı
400.000,00
150
0
0
300.000,00
50
0
0
294.488,69
98,16%
29
0
0
294.488,69
98,16%
12582
Kozlu -630 Kat Hazırlığı
4.000.000,00
1.240
0
0
2.550.000,00
580
0
0
2.535.392,75
99,43%
533
0
0
2.535.392,75
99,43%
466.776,30
100,82%
466.776,30
100,82%
466.776,30
100,82%
466.776,30
100,82%
İNŞAAT İŞLERİ
12629
0,00
Kozlu Aspiratör Binası İnşaatı
1.175.000,00
0,00
1.175.000,00
463.000,00
0,00
463.000,00
61
MUHTELİF İŞLER
8.246.000,00
10.490.000,00
4.876.000,00
7.208.000,00
4.330.238,09
6.644.980,17
92,19%
12631
Kozlu İşgüvenliği İyileştirme Teçhizatı
1.711.000,00
1.829.000,00
1.299.000,00
1.400.000,00
921.443,79
1.121.778,39
80,13%
12635
Kozlu Yurtiçi Makine Demirbaşları
306.712,00
63,90%
12630
Kozlu Yurtidışı Makine Demirbaşları
5.535.000,00
5.913.000,00
3.577.000,00
3.640.000,00
3.408.794,30
3.530.023,10
96,98%
12632
Kozlu Maden Mak.Fab.İmali Demirbaşları
1.585.000,00
1.584.042,00
12633
Kozlu Boru İhtiyacı
103.000,00
12636
Kozlu Yeni Kuyunun Modernizasyonu
TOPLAM
398.000,00
480.000,00
1.188.000,00
162.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
8.246.000,00
16.065.000,00
1.390
0
0
0,00
0,00
4.876.000,00
10.521.000,00
630
0
4.330.238,09
0,00
618.668,54
2.929.459,12
40,64%
200.334,60
14,31%
306.712,00
63,90%
735.945,84
20,22%
99,94%
1.584.042,00
99,94%
102.424,68
99,44%
102.424,68
99,44%
9.941.637,91
94,49%
6.226.116,86
59,18%
618.668,54
562
0
0
618.668,54
ÜZÜLMEZ TİM
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
(NAKİT-FİZİKİ MUKAYESE TABLOSU)
(TL)
İLK PROGRAM
KREDİ
NO
PROJE ADI
YATIRIM PROGRAMI
Dış
Toplam
REVİZE PROGRAM
İŞ MİKTARI
(Metre)
Galeri
Kuyu
REVİZE
YATIRIM PROGRAMI
Sondaj
Dış
Toplam
PROGRAM GERÇEKLEŞMESİ
REVİZE İŞ MİKTARI
(Metre)
Galeri
Kuyu
İŞ MİKTARI
(Metre)
FİZİKİ YATIRIM
Sondaj
Dış
Toplam
0,00
%
Galeri
Kuyu
NAKİT YATIRIM
Sondaj
Dış
Toplam
%
ARAMA İHZARAT
3.100.000,00
1.643
0
0
1.101.000,00
388
0
0
1.037.553,02
94,24%
388
0
40155
Üzülmez Asma-Dilaver-250 Kat Hazırlığı
2.000.000,00
651
0
0
950.000,00
330
0
0
905.748,09
95,34%
330
0
0
905.748,09
95,34%
40164
Üzülmez Havalandırma ve Nakliyat
Galerileri Islahı
1.000.000,00
572
0
0
150.000,00
58
0
0
131.804,93
87,87%
58
0
0
131.804,93
87,87%
40188
Asma Dilaver -320 Kat Hazırlığı
100.000,00
420
0
0
1.000,00
0
0
0,00%
0
0
0
40184
Üzülmez İşgüvenliği İyileştirme Teçhizatları
40187
Üzülmez Yurtiçi Makine Demirbaşları
40183
Üzülmez Yurtdışı Makine Demirbaşları
40185
Üzülmez Maden Mak.Fab.İmali Demirbaşları
40186
Üzülmez Boru İhtiyacı
MUHTELİF İŞLER
62
TOPLAM
1.815.000,00
2.395.000,00
1.065.000,00
2.040.000,00
49.000,00
53.000,00
161.000,00
180.000,00
96.000,00
1.766.000,00
1.862.000,00
904.000,00
1.000.000,00
861.107,12
268.000,00
156.000,00
5.495.000,00
239.000,00
1.643
0
0
1.065.000,00
3.141.000,00
1.389.806,12
1.037.553,02
0,00
68,13%
388
0
0
861.107,12
176.435,50
49,98%
861.107,12
86,11%
267.782,00
99,92%
84.481,50
35,35%
2.427.359,14
77,28%
94,24%
0,00%
528.699,00
0,00%
353.000,00
228.000,00
1.815.000,00
861.107,12
0
25,92%
0,00%
176.435,50
49,98%
267.782,00
99,92%
0,00%
388
0
0
0,00
84.481,50
35,35%
1.566.252,02
49,86%
KARADON TİM
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
(NAKİT-FİZİKİ MUKAYESE TABLOSU)
(TL)
REVİZE PROGRAM
İLK PROGRAM
KREDİ
NO
PROJE ADI
Dış
ARAMA İHZARAT
50109
Kard. Kilimli-540 Doğu Kanadı Kat Hazırlığı
50200
Karadon Gelik -460 Kat Hazırlığı
50201
Karadon 1 No.lu Kuyu Derinleştirme ve Tes.
50207
50226
63
50227
1.950.000,00
Toplam
Galeri
Kuyu
REVİZE
YATIRIM PROGRAMI
Sondaj
5.500.000,00
1.910
74
0
2.000.000,00
1.250
20
0
900.000,00
360
0
0
2.000.000,00
0
54
0
Kilimli Havalandırma Kuyusu
100.000,00
50
0
Kilimli -460 Kat Bağlantı Lağımı
500.000,00
250
0
İNŞAAT İŞLERİ
557.000,00
1.950.000,00
Karadon Aspiratör Binası Yapımı
MUHTELİF İŞLER
50229
Karadon İşgüvenliği İyileştirme Teçhizatları
50232
Karadon Yurtiçi Makine Demirbaşları
50228
Karadon Yurtdışı Makine Demirbaşları
50230
Karadon Maden Mak.Fab.İmali Demirbaşları
50231
Karadon Boru İhtiyacı
TOPLAM
İŞ MİKTARI
(Metre)
YATIRIM PROGRAMI
Dış
1.000,00
Toplam
Kuyu
Sondaj
Dış
Toplam
0,00
Kuyu
Sondaj
0
0
1.966.175,21
91,49%
754,50
0
0
208
0
0
726.794,96
99,97%
208,00
0
0
600.000,00
254
Dış
Toplam
0,00
%
1.809.712,74
84,21%
592.866,76
81,55%
0
0
541.486,63
90,25%
253,50
0
0
549.473,85
91,58%
0
0
0,00
0,00%
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00%
0
1.000,00
0
0
0,00
0,00%
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00%
0
820.000,00
0
0
697.893,62
85,11%
293,00
0
0
667.372,13
81,39%
417.339,13
95,72%
417.339,13
95,72%
417.339,13
95,72%
2.832.646,48
28,84%
300
436.000,00
417.339,13
95,72%
7.278.032,53
74,10%
598.000,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.650.000,00
1.058.164,30
64,13%
1.058.164,30
64,13%
6.456.000,00
9.822.000,00
351.000,00
376.000,00
531.000,00
1.262.000,00
5.166.000,00
5.925.000,00
1.184.000,00
4.544.864,25
6.000.000,00
4.544.864,25
1.184.000,00
655.000,00
390.000,00
74
Galeri
762
436.000,00
1.910
%
NAKİT YATIRIM
1.000,00
1.000,00
557.000,00
14.700.000,00
Galeri
İŞ MİKTARI
(Metre)
FİZİKİ YATIRIM
727.000,00
8.643.000,00
7.137.000,00
REVİZE İŞ MİKTARI
(Metre)
2.149.000,00
5.187.000,00
4.836.000,00
PROGRAM GERÇEKLEŞMESİ
0
6.457.000,00
12.407.000,00
762
0
0
4.544.864,25
4.646.489,23
77,44%
1.183.810,00
99,98%
389.569,00
99,89%
9.661.546,87
77,87%
97.573,21
97.573,21
754,50
0
0
97.573,21
201.103,18
3,35%
1.183.810,00
99,98%
389.569,00
99,89%
5.059.698,35
40,78%
AMASRA TİM
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
(NAKİT-FİZİKİ MUKAYESE TABLOSU)
(TL)
İLK PROGRAM
KREDİ
NO
PROJE ADI
30207
ÜRETİMDE MEKANİZASYON
YATIRIM PROGRAMI
Dış
30166
İŞ MİKTARI
(Metre)
Galeri
Kuyu
REVİZE
YATIRIM PROGRAMI
Sondaj
Dış
Toplam
7.200.000,00 7.200.000,00
0
0
0 16.586.000,00 16.676.000,00
ARAMA İHZARAT
1.365.000,00
500
0
0
Amasra -250/-350 Kat Hazırlığı
1.365.000,00
500
0
0
MUHTELİF İŞLER
64
30210
Amasra İşgüvenliği İyileştirme Teç.
30213
Amasra Yurtiçi Makine Demirbaşları
30209
Amasra Yurtdışı Makine Demirbaşları
30211
Amasra Maden Mak.Fab.İmali Demirbaşları
30212
Amasra Boru İhtiyacı
TOPLAM
Toplam
PROGRAM GERÇEKLEŞMESİ
REVİZE PROGRAM
REVİZE İŞ MİKTARI
(Metre)
Galeri
Kuyu
İŞ MİKTARI
(Metre)
FİZİKİ YATIRIM
Sondaj
Dış
Toplam
%
0
0
0 16.583.447,21 17.439.123,80
1.000.000,00
450
0
0
976.703,15
97,67%
1.000.000,00
450
0
0
976.703,15
97,67%
104,58%
Galeri
Kuyu
NAKİT YATIRIM
Sondaj
0
0
0
434
0
0
434
0
Dış
Toplam
13.598.834,81 14.454.511,40
0
%
86,68%
976.703,15
97,67%
976.703,15
97,67%
141.000,00
940.000,00
1.389.000,00
2.401.000,00
25.535,40
2.259.884,12
94,12%
25.535,40
2.259.884,12
94,12%
13.000,00
14.000,00
81.000,00
85.000,00
25.535,40
25.535,40
30,04%
25.535,40
25.535,40
30,04%
280.000,00
224.821,74
80,29%
224.821,74
80,29%
128.000,00
135.000,00
1.308.000,00
1.335.000,00
1.312.873,26
98,34%
1.312.873,26
98,34%
679.000,00
675.605,00
99,50%
675.605,00
99,50%
21.048,72
95,68%
0 13.624.370,21 17.691.098,67
88,12%
81.000,00
679.000,00
31.000,00
7.341.000,00 9.505.000,00
22.000,00
500
0
0 17.975.000,00 20.077.000,00
450
0
21.048,72
95,68%
0 16.608.982,61 20.675.711,07
102,98%
434
0
BÖLÜM 3
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
2013 YILI FAALİYETLERİ
Bu bölümde; TTK ’nın 2013 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu taşta ilerleme
miktarları, kömür üretimleri (tüvenan/satılabilir), satış, personel yapısı ve iş kazaları yer
almaktadır.
3.1 TAŞTA VE KÖMÜRDE YAPILAN İLERLEMELER
TTK’da, taşta ve kömürde yapılan ilerleme çalışmaları Tablo (53) ’de verilmiştir.
Tablodan da anlaşılacağı üzere kurum imkanları ile 1.161 m, Kozlu, Karadon ve Üzülmez
Müesseselerinde firmalara yaptırılan 1.100 m ile birlikte toplam 2.261 m kredili galeri
sürülmüştür. Hazırlık galerilerinde yapılan 2.267,8 m ile birlikte toplam 3.428,8 m galeri
ilerlemesi gerçekleşmiştir.
3.2 TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ
Bu kısımda, tüvenan ve satılabilir kömür üretimleri miktarları ve satışlar yer
almaktadır.
3.2.1 Tüvenan Kömür Üretimi
TTK ’da gerçekleştirilen tüvenan kömür üretimleri Tablo (54)’de verilmektedir.
Buna göre, TTK’da, 2013 yılında toplam 2.190.837 ton tüvenan taşkömürü üretimi
yapılmıştır. Toplam tüvenan üretimin % 35 ’lük kısmı Karadon TİM’de
gerçekleştirilmiştir.
3.2.2 Satılabilir Kömür Üretimi
Satılabilir kömür üretimi de Tablo (54)’ de verilmektedir. 2013 yılında 1.369.921 ton
satılabilir taşkömürü üretimi gerçekleştirilmiştir. Toplam satılabilir üretimin % 36’lik
kısmı Karadon TİM ’de gerçekleştirilmiştir.
3.2.3 Kömür üretimindeki azalışın sebepleri
İşçi Noksanlığı
Kurumumuza 2010 yılı başında işe alınan pano üretim işçilerinin üretimi arttırması
yönünde olumlu etkileri görülmekle birlikte bunun yanında yer altında üretime destek
işçilerinin noksanlığı hat safhaya ulaştığından mevcut faaliyetlerin idamesi için mevcut
pano ayak üretim işçilerinden yararlanıldığı için bu işçilerden 2011, 2012 ve 2013 yılı için
yeterli randıman alınamamıştır. Kurumumuzda üretimin sürdürülebilirliği ve mevcut
altyapının korunması amacıyla 2200 PAÜİ ve 1000 üretüme destek işçisi olmak üzere
toplam 3200 işçinin alınması için 16.12.2013 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığına başvuruda bulunulmuş olup olumsuz yanıt alınmıştır.
65
3.3 SATIŞLAR
TTK’ da 2013 yılında 1.314.378 ton taşkömürü satışı gerçekleşmiştir. Satışların
müşteriler itibariyle dağılımı Tablo (55)’te verilmiştir.
3.4 PERSONEL YAPISI
TTK’da, 2013 yılı içerisinde yer alan personel hareketleri, çeşitli alt başlıklar halinde
aşağıya belirtilmiştir.
3.4.1 Kadrolu, Sözleşmeli ve İşçi Sayıları
TTK’da, 2013 yılında program, yıllık ortalama ve yılsonu mevcut kadrolu,
sözleşmeli ve işçi sayıları Tablo (56)’da verilmektedir.
3.4.2 İşyerlerine Göre İşçi Sayıları
Ortalama 9.799 işçinin, ayrıntılı olarak işyerleri itibariyle dağılımları Tablo (56)’da
verilmektedir.
3.4.3 İşçilik Randımanları
Tablo (57)’ta TTK işçilik randımanları verilmektedir. Tablodan TTK genelinde pano
ayak üretim işçiliği tüvenan randımanın 3.460 satılabilir pano ayak üretim randımanın
2.163 satılabilir içeri 728 ve satılabilir genel randımanın da 587 kg/yevmiye olduğu
görülmektedir.
3.5 İŞ KAZALARI
İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, kanun tüzük ve yönetmelikler
çerçevesinde üretimin daha güvenli yapılması amacına yönelik Kurum yeraltı ve yerüstü iş
yerlerinde İş Güvenliği ve Eğitimi ile ilgili denetim, gözetim ve eğitim görevlerini yerine
getirir. Dünya madencilik teknolojisindeki iş güvenliği ve eğitime ilişkin gelişmeleri
izleyerek bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.
Tablo (58)’de, TTK 2013 yılı kaza istatistikleri verilmektedir. TTK’da, 2013 yılı
içerisinde yeraltı ve yerüstü işyerlerinde çeşitli nedenlerle meydana gelen kazalarda toplam
yaralı sayısı 2.459 ,ölüm sayısı 3 olarak gerçekleşmiştir.
66
3.6 İYİLEŞTİRME PROJELERİ
3.6.1-Kaya ve Kömür Kırma Amaçlı Yüksek Basınçlı Gaz Püskürtme
Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi;
TUBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında ‘Kaya ve Kömür Kırma
Amaçlı Yüksek Basınçlı Gaz Püskürtme Sistemlerinin Geliştirilmesi’ projesi
TUBİTAK-MAM ve Makina Kimya Enstitüsü ile birlikte TARAL kapsamında
yürütülmektedir. 01.01.2011 tarihinde başlatılmış olan proje kapsamında
TUBİTAK-MAM ve MKEK temsilcilerinin katılımıyla toplantılar düzenlenmiş,
saha denemeleri başarı ile gerçekleştirilmiştir. Proje sonuç raporu ve proje
sonuçları uygulama planı (PSUP) Kamu Araştırmaları Destek Grubunca
15.11.2013 tarihinde değerlendirilerek kabul edilmiştir. Kurumumuzca PSUP
kapsamında İşletmeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda uygulama ve izleme
komisyonu kurulmuştur.
3.6.2- Tavan Basıncı İzleme Sistemi Projesi:
Bu araştırma projesinin amacı, TTK üretim ocaklarında tavan ve damar
şartlarına göre tahkimata gelen yükler hakkında ayrıntılı bilgi oluşturmaktır.
Geliştirilen ve temin edilen bu sistem ile ön gerilmeli ahşap domuzdamlarına
gelen yüklerin ölçülmesi, basınç değişimlerinin izlenmesi, İstenilen zaman
aralıklarında
hafızaya
kaydedilen
değerlerin
bilgisayara
aktarılarak
değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.
Kozlu Müessese Müdürlüğünün üretim ocaklarında ölçme değerlendirme
çalışmaları devam etmektedir.
3.6.3-Maden İmalat Haritalarının Sayısallaştırılması ve Maden Bilgi
Sisteminin Kurulması Projesi;
Kurumumuzda; yeraltının jeolojik yapısı, yeraltında teçhiz edilecek tüm
makine teçhizat ve donanımın 3 Boyutlu (3D) olarak oluşturulması,
görüntülenmesi, değişimlerin aktif olarak güncellenmesi, 3D model üzerinde her
türlü sorgunun yapılabilmesi amacı ile bu proje yürütülmektedir.
Yerüstü tesislerinin de haritalar üzerine konularak yeraltı ve yerüstündeki tüm
elemanların öznitelik bilgilerinin 3D model üzerinde görülebilmesidir.
Proje uygulama aşamasında ;
-3 Boyutlu CAD/MBS (Maden Bilgi Sistemi) yazılımının Kurumumuzun
koşullarına uyarlanması,
-Aktif olarak kullanılan maden imalat haritalarının 1500 adedinin taranarak
sayısallaştırılması,
-Sondajların modellenmesi,
-Yeraltı ve yerüstü yapılarının modellenmesi çalışmaları, Müesseselerdeki çalışma
gurupları ile birlikte yürütülmektedir.
Tüm Müesseselerde aktif çalışılan panoların sayısallaştırılarak ana sunucuya
aktarılmasına başlanılmıştır. Veri girişlerinin en kısa zamanda yapılması için ortak
çalışmalar sürdürülmektedir.
67
3.6.4-Prim ile ilgili çalışmalar;
Makam oluru ile 27.12.2012 tarihinde oluşturulan komisyonca pirim
uygulamaları ile ilgili yaşanılan sorun ve aksaklıkların giderilmesi, İş güvenliğinin
teşvik edilmesi, Pirim Yönergesinin tüm birimlerde aynı titizlikle uygulanmasının
sağlanması için gerekli çalışmaları tamamlayarak konuyu Yönetim Kurulumuzun
onayına sunmuştur. Yeni Prim Yönergesi 17.05.2013 tarih ve 160 no.lu Yönetim
Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.
3.6.5-Çipli Madenci Baş Lambası;
Makam oluru ile 24.03.2013 tarihinde oluşturulan komisyonca AR-GE
çalışmaları yapılarak, muhtemel bir kaza sonrası yer tespiti, en kısa zamanda
personele ulaşılması ve
yeraltında personel hareketinin takibine olanak
sağlayacak özellikte çipli lambaların alınması ve mevcut lambahanelerin
rehabilitasyon çalışmaları 2013 yılında da sürdürülmüştür. 2012 yılında Karadon
ve Kozlu Müessese lambahanelerine 6250 adet çipli lamba monte edilerek
kullanıma başlanmıştır. 2013 yılında Amasra Müessesi lambahanesine 1100 adet
çipli lamba montesi yapılmış ve kullanıma başlanmıştır.
Kozlu Müessese Müdürlüğündeki çipli madenci baş lambası sinyal verileri
sistemin sunucusundan GKS-PDKS İntranet Sistemine 01/11/2013 tarihinden
itibaren gerçek zamanlı olarak aktarılmaktadır.
GKS Genel Hareket Raporlarında, görüntülü ve resimli proximity kart okutma
cihazlarından alınan verilerle çipli lamba sinyal verileri birlikte
görüntülenmektedir
Mevcut durumda GKS raporlarındaki sinyal veri değerleri filtre edilerek PDKS
Raporları oluşturulmaktadır.
3.6.6-Patent Çalışmaları;
a) 6.1-Başyukarı Malzeme Çekme Mekanizması;
Türk Patent Enstitüsü tarafından 22.02.2008 tarihinden itibaren 7 yıl süreli
“ İncelemesiz Patent” verilmiştir. Başyukarı malzeme çekme mekanizması,
Maden Makinaları Fabrikasında seri olarak imal edilmektedir. Kurum bazında
yaygın kullanımı için Yatırım Programında MAZ imalatları kapsamına alınmıştır.
b) 6.2-Ocak Yangınlarına Karşı Önceden Önlem Mekanizması;
Türk Patent Enstitüsü tarafından 22.02.2008 tarihinden itibaren 7 yıl süreli
“ İncelemesiz Patent” verilmiştir.
Maden Makinaları Fabrikasında mekanizmanın seri imalatına başlanmış, Yatırım
Programına alınmıştır.
68
c) 6.3- Ergonomik Madenci Bel Kemeri;
Türk Patent Enstitüsü tarafından 22.02.2008 tarihinden itibaren 7 yıl süreli
“ İncelemesiz Patent” verilmiştir. akü ve ferdi kurtarıcı taşıma kolonları ile bir
bütün olarak taşınması ve hareket kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
d) 6.4- Ön Gerilmeli Domuz Damı Sistemi;
Türk Patent Enstitüsü tarafından 29.09.2008 tarihinden itibaren 7 yıl süreli
“ İncelemesiz Patent” verilmiştir. Ön Gerilmeli Domuz Damı Sistemi yeraltı
üretim birimlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu uygulama ile tavan
kontrolünün etkinliği sağlanarak tahkimat sisteminin iyileştirilmesi yanında
işgücü verimliliği artırılmıştır.
3.6.7- TTK Web sayfası, ilgili birimlerden gelen dokümanlarla ve
Başkanlığımızda üretilen raporlarla periyodik olarak güncellenmektedir.
3.6.8- E- Devlet Projesi kapsamında Başbakanlık tarafından yürütülen
-
Kamu Veri Envanteri (KVE)
Kamu Hizmet Envanteri (KHE)
Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) çalışmalarına devam edildi.
DTVT de daha önce oluşturulan Haberleşme Kodlarının Başbakanlık
tarafından yeniden oluşturulan şekli ile Kurumumuzun Haberleşme
Kodları hazırlanarak Belge Yazım Ortamına (BYS) aktarılmıştır.
3.7 KURUMA AÇILAN DAVALAR
Kurumumuz leh ve aleyhine açılan davalar, icra takipleri ve sonuçları tablo (59) 'da
verilmiştir.
Kurumumuz yöneticilerinin hakkında, Müşavirliğimizin takibinde olan herhangi bir
dava bulunmamaktadır.
69
Tablo-53: TTK 2013 Yılı Taşta ve Kömürde İlerlemeler
ARMUTÇUK
GALERİLER
TİM
Program (m)
KREDİLİ
GALERİLER
HAZIRLIK
GALERİLERİ
700
70
Fiili (m)
KARADON TİM
Kilimli
Müessese
AMASRA
TİM
TTK
420,00
360
300
660
450
2.230
253,5
293,0
546,5
434
1.161
23,85
22,40
23,04
21,36
15,64
(cm/yev)
4,82
Program (m)
300
500
800
Fiili (m)
124,5
501,5
626
(cm/yev)
7,47
0,00
0,00
0,00
8,47
0,00
0,00
0,00
8,29
425
500
300
216
516
600
2.041
349,3
231,5
339,5
561
900,5
160,5
1.641,8
(cm/yev)
0,00
8,01
6,51
14,90
11,60
12,57
13,73
10,15
Program (m)
1.000
425
1.420
660
516
1.176
1.050
5.071
Fiili (m)
305,0
349,3
733,0
593,0
854,0
1.447
594,5
3.428,8
(cm/yev)
5,54
8,01
7,77
18,47
14,38
15,76
19,20
11,30
Program (m)
2.000
3.000
1.200
2.280
1.512
3.792
4.000
13.992
2.362,20
420
1.252,0
863,5
2.115,5
1.105,5
6.003,2
575,0
1.125,2
Demir bağ
TABANLAR
Gelik
180,5
Fiili (m)
GALERİLER
TOPLAMI
ÜZÜLMEZ
TİM
Fiili (m)
Program (m)
MUHTELİF
GALERİLER
KOZLU
TİM
Ahşap
550,2
Toplam
(cm/yev)
7.128,40
12,59
9,92
8,67
15,88
Not: Kozlu TİM'de yüklenici firma bu yıl 562 m ilerleme yapmıştır.
Üzülmez TİM'de yüklenici firma bu yıl 7 ayda 330 m ilerleme yapmıştır.
Karadon TİM'de yüklenici firma bu yıl 5 ayda 208 m ilerleme yapmıştır.
11,08
13,52
23,08
12,89
Tablo-54: TTK 2013 Yılı Tüvenan ve Satabilir Üretimleri
TÜVENAN ÜRETİM
(Ton)
MÜESSESELER
ARMUTÇUK T.İ.M.
* Armutçuk İşletmesi
Toplam
AMASRA T.İ.M.
* Amasra İşletmesi
Toplam
KOZLU T.İ.M.
* İncirharmanı-İhsaniye İşletmesi
Toplam
ÜZÜLMEZ T.İ.M.
* Asma -Dilaver İşletmesi
Toplam
KARADON T.İ.M.
* Gelik İşletmesi
* Kilimli İşletmesi
Toplam
GENEL TOPLAM
2012 Yılı
Gerçekleşen
2013 Yılı
Program
2013 Yılı
Gerçekleşen
Fark
252.338
252.338
294.980
294.980
213.806
213.806
-81.174
-81.174
250.206
250.206
312.438
312.438
261.235
261.235
-51.203
-51.203
646.800
646.800
641.130
641.130
519.450
519.450
-121.680
-121.680
486.055
486.055
552.636
552.636
439.750
439.750
-112.886
-112.886
483.523
322.348
805.871
637.518
425.012
1.062.530
422.421
334.175
756.596
-215.097
-90.837
-305.934
2.441.270
2.863.714
2.190.837
-672.877
SATILABİLİR ÜRETİM
(Ton)
MÜESSESELER
ARMUTÇUK T.İ.M.
* Armutçuk İşletmesi
Toplam
AMASRA T.İ.M.
* Amasra İşletmesi
Toplam
KOZLU T.İ.M.
*İncirharmanı-İhsaniye İşletmesi
Toplam
ÜZÜLMEZ T.İ.M.
* Asma -Dilaver İşletmesi
Toplam
KARADON T.İ.M.
* Gelik İşletmesi
* Kilimli İşletmesi
Toplam
GENEL TOPLAM
2012 Yılı
Gerçekleşen
2013 Yılı
Program
2013 Yılı
Gerçekleşen
Fark
166.568
166.568
185.717
185.717
162.369
162.369
-23.348
-23.348
119.039
119.039
165.550
165.550
129.393
129.393
-36.157
-36.157
359.194
359.194
390.116
390.116
325.953
325.953
-64.163
-64.163
277.045
277.045
336.217
336.217
256.421
256.421
-79.796
-79.796
321.155
214.103
535.258
433.440
288.960
722.400
277.640
218.145
495.785
-155.800
-70.815
-226.615
1.457.104
1.800.000
1.369.921
-430.079
71
Tablo-55: TTK 2013 Yılı Kömür Satışları
(Ton)
CİNSLER
MÜŞTERİLER
18-150 SANAYİ
Karabük DÇF
10 18
0/18
304.038
Ereğli DÇF
DÇ Sek. Toplamı
0/10
Sek.Dağ.
0-25
SANTRAL
ÜRÜNÜ
18-150
63.492
64.335
0
368.373
0
63.492
0
0
Çatalağzı Elek. San.
Enerji Sek. Toplamı
TOPLAM
0
750.086
0
Bolu Çimento Fab.
750.086
9.616
%
0,28
64.335
0,05
431.864
0,33
750.086
0,57
750.086
0,57
9.616
0,01
0
0,00
9.616
0,01
42.302
0,03
72
367.530
Oytaş Çimento Fab.
Diğer San. Toplamı
0
9.616
0
0
0
Çay-kur Gen. Müd.
0
0
42.302
Şeker Fabrikaları
Gıda Sek. Toplamı
0,00
0
Muhtelif ve Mahal.
0
0
0
7.530
914
3.547
0
Valilikler
Teshin
TOPLAM
0
7.530
GENEL TOPLAM
0
385.519
* Müesseseler arası satış 7.509 ton olup toplamda 1.314.378 ton satış yapılmıştır.
42.302
0,03
12.009
24.000
0,02
49.001
49.001
0,04
7.509
7.509
0,01
0,06
42.302
0
914
3.547
0
68.518
0
80.510
914
67.039
0
110.820
750.086
1.314.378
1,00
Tablo- 56: TTK 2013-Yılı Program ve Ortalama Kadrolu, Sözleşmeli ve İşçi Sayıları
MEMUR ve İŞÇİ SAYILARI
Gruplar
ARMUTÇUK
T.İ.M
AMASRA
T.İ.M
Gerçekleşen
Program
KOZLU
T.İ.M
Gerçekleşen
Program
Gerçekleşen
Program
(Kişi)
ÜZÜLMEZ
T.İ.M
KARADON
T.İ.M
Gerçekleşen
Program
Program
GENEL
MÜDÜRLÜK
Gerçekleşen
T.T.K
KONSOLİDE
Gerçekleşen
Program
Gerçekleşen
Program
657 SAYILI YASAYA TABİ
* Genel İdare Hizmetleri
9
9
12
10
24
18
13
15
18
17
122
123
198
192
9
9
12
10
24
18
13
15
18
17
122
123
198
192
* Teknik Hizmetler
* Avukatlık Hizmeti
* Sağlık Hizmetleri
* Eğitim Hizmetleri
* Yardımcı Hizmetler
Toplam( 1 )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
73
* Genel İdare Hizmetleri
39
37
60
62
54
55
70
74
96
100
334
336
653
664
* Teknik Hizmetler
42
45
46
52
75
65
68
68
103
103
181
177
515
510
8
9
8
9
1
1
1
2
3
3
7
6
12
15
* Avukatlık Hizmeti
* Sağlık Hizmetleri
3
* Eğitim Hizmetleri
* Yardımcı Hizmetler
* Güvenlik Görevlisi
48
44
35
34
81
80
77
75
118
108
6
6
365
347
Toplam ( 2 )
130
127
141
148
211
202
218
220
317
314
536
534
1.553
1.545
Toplam (1+2)
139
136
153
158
235
220
231
235
335
331
658
657
1.751
1.737
* Ana Üretim ( A )
1030
1.022
640
612
1.747
1.669
1.617
1.568
3.136
2.880
8.170
7.751
* Ana Üretim ( B )
36
36
9
18
27
30
80
40
45
94
197
218
* Lavvar
44
35
36
35
11
53
43
133
124
* Yardımcı Üretim
30
32
40
54
73
118
141
674
691
İŞÇİLER
128
137
94
264
254
* Yardımcı Hizmet
61
62
21
26
68
87
40
52
48
85
160
159
398
471
* İdari Servisler
19
19
4
4
17
16
36
31
116
120
196
223
388
413
30
1.250
24
1.230
30
780
749
1.987
1.939
1.867
1.775
60
3.576
107
3.470
620
636
120
10.080
131
9.799
1.389
1.366
933
907
2.222
2.159
2.098
2.010
3.911
3.801
1.278
1.293
11.831
11.536
* Kredili İşler
Toplam( 3 )
Genel Toplam (1+2+3)
* Personel adetlerinde yıllık ortalama sayıları alınmıştır.
Tablo- 57: TTK 2013 Yılı İşçi Randımanları
MÜESSESELER BAZINDA RANDIMANLAR ( KG / YEV. )
YIL
2013
MÜESSESE
TUVENAN
ÜRETİM
SATILABILIR
YERALTI
PAÜ YEVMİYE
ÜRETİM
YEVMİYE
YERÜSTÜ
YEVMİYE
(Genel Müdürlük işçileri hariçtir)
TOPLAM
YEVMİYE
PAÜ
TÜVENAN
RANDIMANI
SATILABİLİR
PAÜ
SATILABİLİR
GENEL
SATILABİLİR İÇERİ
İŞÇİLİK
RANDIMANI RANDIMANI
RANDIMANI
ARMUTÇUK
213.806
162.369
80.119
243.726
48.870
292.596
2.669
2.027
666
535
AMASRA
261.235
129.393
64.234
141.622
25.528
167.150
4.067
2.014
914
774
ÜZÜLMEZ
439.750
256.421
119.286
381.279
55.793
437.072
3.687
2.150
673
587
KARADON
756.596
495.785
230.625
716.487
103.824
820.311
3.281
2.150
692
604
KOZLU
519.450
325.953
138.993
399.411
62.310
461.721
3.737
2.345
816
706
2.190.837
1.369.921
633.257
1.882.525
296.325
2.178.850
3.460
2.163
728
629
PAÜ
SATILABİLİR
PAÜ
SATILABİLİR
İÇERİ
TÜVENAN
RANDIMANI RANDIMANI RANDIMANI
SATILABİLİR
GENEL
İŞÇİLİK
RANDIMANI
TOPLAM
TTK GENELİ RANDIMANLAR ( KG / YEV. )
74
YIL
AYLAR
TUVENAN
ÜRETİM
SATILABILIR
PAÜ YEVMİYE
ÜRETİM
YERALTI
YEVMİYE
YERÜSTÜ
YEVMİYE
TOPLAM
YEVMİYE
OCAK
193.177
117.894
59.069
169.675
38.890
208.565
3.270
1.996
695
565
SUBAT
168.327
102.879
53.642
154.263
36.910
191.173
3.138
1.918
667
538
MART
185.363
117.954
58.763
169.880
40.498
210.378
3.154
2.007
694
561
NISAN
180.916
115.405
54.784
159.886
39.273
199.159
3.302
2.107
722
579
MAYIS
183.176
115.467
54.149
165.167
41.050
206.217
3.383
2.132
699
560
HAZIRAN
178.783
111.928
52.884
154.888
34.941
189.829
3.381
2.116
723
590
TEMMUZ
193.814
124.227
56.963
163.342
36.677
200.019
3.402
2.181
761
621
AGUSTOS
158.988
96.435
45.895
129.873
29.699
159.572
3.464
2.101
743
604
EYLUL
184.612
116.487
50.771
148.761
37.265
186.026
3.636
2.294
783
626
EKIM
152.856
95.852
40.768
134.263
34.150
168.413
3.749
2.351
714
569
KASIM
206.814
129.290
52.482
166.467
41.048
207.515
3.941
2.464
777
623
ARALIK
204.011
126.103
53.087
166.072
42.490
208.562
3.843
2.375
759
605
2.190.837
1.369.921
633.257
1.882.537
452.891
2.335.428
3.460
2.163
728
587
2013
TOPLAM
Tablo-58: TTK 2013 Yılı İş Kazalarının Müesseselere Göre Dağılımı
(Kişi / Adet)
YARALI
AY ADI
ARMUTÇUK
KOZLU
ÜZÜLMEZ
ÖLÜM
KARADON
YIL
75
2012
YARALI
TOPLAM
GENEL
MÜDÜRLÜK
AMASRA
OCAK
21
34
25
83
19
ŞUBAT
27
37
37
88
25
MART
19
41
25
110
19
NİSAN
22
29
30
85
MAYIS
30
35
35
HAZİRAN
20
37
TEMMUZ
36
AĞUSTOS
1
KOZLU
ÜZÜLMEZ
AMASRA
ARMUTÇUK
ÖLÜM
TOPLAM
KARADON
183
0
214
0
1
215
0
22
1
189
0
113
17
1
231
0
30
103
15
1
206
0
23
37
141
16
2
255
0
23
20
30
94
11
178
0
EYLÜL
28
21
39
96
19
204
0
EKİM
10
22
31
68
11
142
0
KASIM
16
23
50
105
27
221
ARALIK
23
27
54
93
23
1
221
275
349
423
1.179
224
9
2.459
GENEL TOPLAM
1
1
0
1
1
1
2
0
1
1
1
3
Tablo-59: TTK 2013 yılı kurumumuza açılan davalar
AÇILAN DAVALAR
2013 YILINA DEVİR
DAVA
DOSYALARI
TUTAR
BİN TL
ADET
76
HUKUK
117
İDARE
55
İŞ DAVALARI
893
7.192
2013 YILINDA
AÇILAN
TUTAR
BİN TL
ADET
161
9.981
98
18.120
1.289
TUTAR
BİN TL
ADET
46
1.335
39
15.431
110
3.399
2
CEZA
99
İCRA
749
11.174
81
4.912
63
903
1.915
36.486
1.911
30.324
360
5.637
TOPLAM
TUTAR
BİN TL
ADET
45
331
48
VERGİ
282
2014 YILINA DEVİR
KAYBEDİLEN
KAZANILAN
1.019
1
1
101
241
1.354
TUTAR
BİN TL
ADET
187
15.507
68
14.233
1.053
15.919
39
14.564
767
15.179
2.114
46.605
BÖLÜM 4
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
2013 YILI MALİYET-FİYAT VE GİDERLERİ
Bu bölümde, TTK 2013 yılı maliyet, fiyat, gider ve finansman ilişkileri belirtilerek,
TTK ’nın ticari anlamda tüm büyüklükleri verilecektir.
4.1 SATIŞ FİYATLARI
Taşkömürü fiyatları 1984 yılına kadar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilmekte iken,
08/06/1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği fiyatların tespiti Yönetim
Kuruluna verilmiştir. Hükümetlerce 1978-1982 yılları arası kurum zararı sübvanse edilmiş,
1983-1985 yıllarında ise 233 sayılı yasanın 35.maddesi gereğince mahrum kalınan kar payı
uygulaması yapılarak finansman ihtiyacı Hazinece karşılanmıştır.
Ülkemizde ihracat ağırlıklı uluslararası rekabete uygun dışa açık büyüme modeli
çerçevesinde mali politikalar uygulanmaktadır. 1986 yılından itibaren taşkömürüne
uygulanan devlet sübvansiyonları kaldırılarak, 22/05/1987 tarih ve 87/11785 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan ton başına 7 Dolar İthal Fonu Uygulaması getirilmiş, ancak Demir-Çelik
Sektörünün bu fon uygulamasının dışında bırakılması istenilen sonucu vermemiştir. Yapılan
çalışmalarda bu sektörün fon uygulamasına alınması sağlanamamıştır.
Kömür satış fiyatları Tablo (60)’ da verilmiştir.
Kurumumuzun 2013 yılı işletme bütçesinde 1.750.000 ton taşkömürünün satışından
elde edilecek 334.466.270 TL hasılat tutarı şeklinde programlanmış ve faaliyet yılı sonunda
1.314.378 ton taşkömürünün satışından 255.505.077,63 TL hasılat gerçekleşmiş
bulunmaktadır.
4.2 TÜM GİDERLERİ
Kurumumuzun 2013 yılı işletme bütçesinde tüm giderleri için öngörülen 906.400.022
TL ödenek tutarı, faaliyet dönemi sonunda 874.151.566,81 TL olarak gerçekleşmiştir. (Tablo
61)
4.3 SATINALMA
Genel Müdürlük ile bağlı müesseselerimizin 2013 yılı İşletme Bütçesinde işletme ve
yatırım malzeme alımları için 141.051.700 TL olarak öngörülen Satınalma Programı , yıl
sonu itibari ile de 123.061.834,24 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılına ait Satınalma
durumu mukayeseli olarak Tablo (62) de gösterilmiştir.
77
4.4 TİCARİ MALİYET
2013 yılı işletme bütçesinde 1.800.000 ton taşkömürün üretim maliyeti 666.570.851,23
TL, 1.750.000 ton satılacak kömürün ticari maliyeti 856.345.270 TL olarak öngörülmüş olup
faaliyet yılı sonunda 1.369.921 ton taşkömürünün üretim maliyet gideri 668.288.278,74 TL,
1.314.378 ton satışı yapılan kömürün ticari maliyet gideri 814.163.190.04 TL, birim ticari
maliyeti ise 619,43 TL/ton olarak gerçekleşmiştir.
TTK ’nın 2013 yılı program ve gerçekleşen ticari maliyetleri Tablo 63’ de,
müesseselere göre gerçekleşen birim ticari maliyetleri ise Tablo 64’ de verilmiştir.
4.5 FİNANSMAN DURUMU
2013yılına ait finansman durumu bilgileri Tablo (65) de verilmiştir.
4.6 SERMAYE ve NAKİT AKIM TABLOSU
2013 yılına ait sermaye bilgileri Tablo (66) de, Nakit Akım Tablosu Tablo (67)’da
verilmiştir.
4.7 PERSONEL MALİYETLERİ VE PERSONELE ÖDENEN
SOSYAL GİDERLER
2013 yılına ait personel maliyetleri ve personele ödenen sosyal giderler Tablo (68) ve
Tablo (69) da verilmiştir.
78
Tablo-60: TTK 2013 Yılı Taşkömürü Satış Fiyatları Tablosu
TTK ÜRETİMİ TAŞKÖMÜRLERİNİN 2013 YILI SATIŞ FİYATLARI (TL) KDV HARİÇ
01.Oca
01.Şub
01.Mar
01.Nis
01.May
01.Haz
01.Tem
01.Ağu
01.Eyl
01.Eki
01.Kas
01.Ara
18.Ara
ÜZÜLMEZ LAVUARI
Parça (Dökme)
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
Parça (Paket)
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
145$
145$
145$
145$
145$
140$
140$
140$
140$
137$
137$
137$
137$
0/10
KOZLU LAVUARI
Parça (Dökme)
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
Parça (Paket)
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
145$
145$
145$
145$
145$
140$
140$
140$
140$
137$
137$
137$
137$
0/10
Çatalağzı Lavuarı
79
Parça (dökme)
360,00
360
360,00
360
360
360
360,00
360
360
360
360
360
360
Parça (paket)
380,00
380
380,00
380
380
380
380,00
380
380
380
380
380
380
145$
145$
145$
145$
145$
140$
140$
140$
140$
137$
137$
137$
137$
Parça (Dökme)
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
360,00
Parça (Paket)
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00
380,00
140$
140$
140$
140$
140$
140$
140$
140$
140$
140$
140$
140$
140$
160$
160$
160$
160$
160$
160$
160$
160$
160$
160$
160$
160$
160$
0/10
10 18 (Dökme)
10 18 (Paketli)
Armutçuk Lavuarı
0/10 Y.KÜL
0/10 D.Kül
0-18
10-18
Amasra Lavuarı
0/18 MM
Parça (Dökme)
130$
130$
130$
130$
130$
130$
130$
130$
130$
130$
130$
130$
130$
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
Parça (Paket)
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
Santral Yakıtı
121,33
121,11
120,95
121,93
121,31
122,52
124,31
125,54
125,59
126,7
127,57
128,36
128,36
Tablo-61: TTK 2013 Tüm Giderler Tablosu
( TL )
2 0 1 3
Y I L I
Gider
2012 Yılı
Grupları
Gerçekleşen
İlk Durum
Son Durum
Gerçekleşen
* İlk Madde ve Malzeme Giderleri
83.975.564,90
79.777.000,00
84.350.400,00
78.852.367,00
* İşçi Ücretleri ve İlgili Giderler
551.774.811,62
568.105.890,00
575.188.990,00
561.708.372,96
* Memur Ücretleri ve İlgili Giderler
85.254.704,26
100.155.900,00
94.114.600,00
88.646.665,59
* Dışardan Sağlanan Fayda ve
Hizmetler
82.514.390,38
109.544.732,00
95.161.932,00
86.789.979,79
* Diğer Çeşitli Giderler
10.424.373,94
11.615.500,00
12.212.800,00
10.247.755,13
* Vergi, Resim, Harç ve Diğer Kesintiler
2.586.918,58
2.911.000,00
4.149.300,00
3.217.843,31
* Amortisman ve Tükenme payları
38.462.732,48
34.290.000,00
47.222.000,00
44.688.583,03
854.993.496,16
906.400.022
912.400.022
874.151.566,81
ÖDENEK
2013 Yılı
* Finansman Giderleri
* Toplam...
*Gider karşılıkları konpanse edilmemiştir.
80
Tablo-62: TTK 2013 Satınalma Tablosu
(TL)
2 0 13
2012
Program Ödeneği
Alımlar
Gerçekleşen
İlk Durum
Son Durum
Gerçekleşen
Ödeneğin ilk
durumuna
göre sapma
%'si
0-Maden Direği
19.187.498,93
22.347.616
22.495.616
21.426.135,89
-4,12
1-Demir Tahkimat
12.473.656,38
8.672.000
10.972.000
9.987.034,82
15,16
2-Patlayıcı Maddeler
4.099.172,05
5.390.400
5.470.400
3.706.230,77
-31,24
3-Akaryakıt ve Yağlar
3.366.710,53
3.986.600
4.006.600
3.049.788,16
-23,50
4-Demir ve Çelikler
2.917.590,68
5.850.000
5.850.000
1.759.644,62
-69,92
5-Alet Edevat ve İdari Techizat
6.096.081,74
4.810.000
4.810.000
1.694.598,14
-64,77
6-Sosyal İşler Malzemesi
1.765.871,13
5.064.500
5.064.500
733.446,89
-85,52
603.297,48
851.284
903.284
595.645,72
-30,03
8-Sair Malzeme
15.212.680,59
22.568.600
20.368.000
17.352.431,57
-23,11
9-Yedekler
23.254.442,62
24.282.200
25.632.200
22.711.388,13
-6,47
10-Yatırım
15.429.277,62
37.228.500
52.509.000
40.045.489,53
7,57
104.406.279,75
141.051.700
7-Kırtasiye ve Matbua
Genel Toplam
81
158.081.600 123.061.834,24
-12,75
Tablo-63: TTK 2013 Yılı Satılabilir ve Satılan Kömürlerin Program ve Gerçekleşen Maliyet Tablosu
(TL)
2012
GİDER YERLERİ
2013
GERÇEKLEŞEN
Masraf
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
Toplam 1
54.518.126,48
GERÇEKLEŞEN
PROGRAM
Maliyet
Masraf
Maliyet
Masraf
55.213.205,48
Maliyet
37,42
55.759.882,58
30,98
40,30
13,94
19.445.947,00
10,80
19.412.878,50
14,17
103,52 152.952.930,43
84,97
146.596.228,14
107,01
GENEL İMAL GİDERLERİ
Endirekt Malzeme
20.307.720,61
Endirekt İşçilik
150.844.857,44
Memur Ücr.ile İlg.Gid.
272.010,24
Dışardan Sğ.Fay.Hizm.
19.489.332,68
Diğer Giderler
Amortisman ve Tük.Payları
119.873,06
15.415.138,87
Toplam 2
536.268,00
19.552.394,00
0,08
112.000,00
10,58 17.254.967,00
0,19
0,30
314.871,00
0,23
13,38
10,86
20.060.507,89
14,64
0,06
9,59
99.191,88
21.786.164,24
0,07
15,90
206.448.932,90
141,68
209.854.506,43
116,59
208.269.841,65
152,03
010- Üretim Destek Kartiyesi
105.636.370,37
72,50
106.004.862,73
58,89
142.907.238,68
104,32
020 Üretim Destek Kartiyesi
31.076.500,23
21,33
32.389.130,01
17,99
051 İşletme Emniyeti
18.969.587,08
13,02
21.699.601,60
12,06
25.451.606,99
18,58
28.687.176,59
20,94
ORTAK ÜRETİMDEN GELEN
052 İşletme Emniyeti
062 Kuyu Bakım
6.231.341,93
4,28
6.075.300,00
3,38
27.695.411,36
19,01
27.197.842,71
15,11
0,00
0,00
063 Ana Nakliyat
52.570.978,38
36,08
53.078.759,83
29,49
53.790.548,70
39,27
064 Büyük Hazırlık
39.518.748,67
27,12
34.453.051,71
19,14
39.564.827,31
28,88
110 İşletme Dışarı
21.958.815,09
15,07
23.390.863,84
12,99
29.896.386,71
21,82
120 İşletme Dışarı
6.012.314,40
4,13
6.621.296,01
3,68
15.933.842,80
10,94
16.398.943,86
9,11
12.544.954,67
9,16
7.697.955,58
5,28
8.041.442,57
4,47
11.460.085,96
8,37
333.301.865,89
228,74
335.351.094,84
186,31
344.302.825,61
251,33
14.432.443,37
9,90
13.657.847,18
7,59
15.452.574,91
11,28
691.557,42
0,47
1.175.655,41
0,65
261.297,12
0,19
Ambarlar
1.255.791,74
0,86
1.823.607,13
1,01
1.159.421,03
0,85
İşçi Evler
1.374.731
0,94
2.600.011,57
1,44
1.295.955,54
0,95
42.864.274,93
29,42
46.348.246,04
25,75
48.479,76
42.284.677,64
0,04
30,87
160 Lavvar
180-Lavvar Yıkama
Toplam 3
0,00
DAĞITIMDAN GELEN GİDERLER
Enerji
Tamir Bakım Atölyeleri
Karanakliyat
Sağlık İdare
Sosyal
60.618.798,29
41,60
65.605.367,34
36,45
60.502.406,00
44,16
ÜRETİMLE İLGİLİ GİDERLER TOPLAMI (1+2+3+4)
Toplam 4
654.887.723,56
449,44
666.570.851,23
370,32
668.288.278,74
487,83
Satılan Kömürün Maliyet Bedeli
630.941.039,16
447,90
647.924.687,54
370,24
644.141.125,44
490,07
9.596.929,52
6,81
13.067.498,00
7,47
10.436.656,10
7,94
121.226.091,81
86,06
152.940.084,46
87,39
129.299.408,92
98,37
66.263.831,87
47,04
-28.533.000,00
-16,30
57.128.889,07
43,46
-24.053.158,64
-17,08
70.946.000,00
40,54
-26.842.889,49
-20,42
42.210.673,23
29,96
42.413.000,00
24,24
30.285.999,58
23,04
803.974.733,72
570,73
856.345.270,00
489,34
814.163.190,04
619,43
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel İdare Giderleri
Kar-Zararla İlgili Giderler
Olağan ve Olğ.dışı Giderler
Olağan ve Olğ.dışı Gelirler (-)
Finansman Giderleri
Kar-Zarar Toplamı..
TİCARİ MALİYET
* Satılabilir Üretim (Ton)
1.457.104
1.800.000
1.369.921
* Satılacak Üretim (Ton)
1.457.104
1.750.000
1.369.921
* Satılan (Ton)
1.408.668
1.750.000
1.314.378
Ticari Maliyet
570,73
489,34
619,43
Ortalama Satış Fiyatı
Fark
194,95
375,78
191,12
298,22
194,39
425,04
82
Tablo-64: TTK 2013 Yılı Satılabilir ve Satılan Kömürlerin Program ve Gerçekleşen Maliyet Tablosu
Ünvanı : T.Taşkömürü Kurumu
Yılı
: 2013 Yılı Bilanço
GİDER YERLERİ
SATILABİLİR VE SATILAN TAŞKÖMÜRÜNÜN ÜRETİM VE TİCARİ MALİYET TABLOSU
ARMUTÇUK TİM
Masraf
Maliyet
6.964.003,88
42,89
AMASRA TİM
Masraf
Maliyet
6.287.457,97
48,59
83
1- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
2- GENEL İMALAT GİDERLERİ
Malzeme Giderleri
2.349.383,66
14,47
2.396.571,21
Endirekt İşçilik Giderleri
16.409.517,70
101,06
10.615.848,50
Memur Ücretleri ile İlgili Giderler
65.345,19
0,40
Dışardan Sağlananan Fayda ve Hizmetler
1.490.895,12
9,18
1.640.780,89
Diğer Giderler
48.660,65
Vergi Resim ve Harçlar
Amortisman ve Tükenme Payları
39.147,46
0,24
7.665.375,29
Toplam
20.354.289,13
125,36
22.367.236,54
3- ORTAK ÜRETİM GİDERLERİ
010- Üretim Destek Kartiyesi 1.İşletme
20.553.844,03
126,59
10.513.123,11
0,00
020- Üretim Destek Kartiyesi 2.İşletme
051- İşletme Emniyet
2.810.629,72
17,31
2.793.806,39
052- İşletme Emniyet
062- Kuyu Bakım
3.315.464,69
20,42
063- Ana Nakliyat
11.019.869,98
67,87
5.292.882,46
064- Büyük Hazırlık
6.583.436,62
40,55
110- İşletme Dışarı 1.İşletme
2.798.243,02
17,23
2.927.024,15
120- İşletme Dışarı 2.İşletme
160- Lavvar
3.267.286,83
20,12
3.605.255,46
180- Lavvar Yıkama ve Zenginleştirme
0,00
Toplam
50.348.774,89
310,09
25.132.091,56
4-YARDIMCI ÜRETİM GİDERLERİ
240- Enerji
0,00
270- Mekanik Atelye
3.416.021,63
21,04
1.080.468,62
271- İnşaat Atelyesi
49.127,82
0,30
300- Karanakliyat
0,00
360- Direk Ambarı
87.239,95
0,54
41.685,17
361- Malzeme ambarı
18.605,23
0,11
9.516,36
370- Sosyal
0,00
372- Hamamlar
0,00
373- İşçi Evleri
0,00
1.295.955,54
391- Sağlık İdare
0,00
392- Sosyal İdare
3.640.937,88
22,42
2.196.204,40
Lavvar Hissesi
0,00
Toplam
7.211.932,50
44,42
4.623.830,08
ÜRETİMLE İLGİLİ MALİYET TOPLAMI
84.879.000,41
522,75
58.410.616,15
49.841.474,27
A- Satılan Kömürün Maliyet Bedeli
81.314.890,67
526,18
B- Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri
931.542,07
6,03
1.571.023,96
C- Genel İdare Giderleri
18.400.548,84
119,07
15.079.895,17
D- Kar-Zararla İlgili Giderler
1- Finansman Giderleri
2- Olağan ve Olağandışı Giderler
7.206.514,75
46,63
5.435.710,19
3- Olağan ve Olağandışı Gelirler (-)
-5.486.129,98
-35,50
-3.607.609,88
Kar- Zarar Toplamı
1.720.384,77
11,13
1.828.100,31
E- TİCARİ MALİYET
102.367.366,35
662,41
68.320.493,71
Satılabilir Üretim
( Ton )
162.369
129.393
Satılacak Üretim
( " )
162.369
129.393
Satılan
( " )
154.538
108.000
Ticari Maliyet
(TL/ Ton )
662,41
Ortalama Satış Fiyatı
(
"
)
235,51
Fark (Zarar)
(
"
)
426,90
* Genel Müdürlük 489.952,87 TL zararı, konsolide olağan ve olağandışı giderine dahil edilmiştir.
KOZLU TİM
Masraf
Maliyet
11.820.897,11
36,27
ÜZÜLMEZ TİM
Masraf
Maliyet
10.657.197,43
41,56
KARADON TİM
Masraf
Maliyet
19.483.649,09
39,30
18,52
82,04
0,00
12,68
0,38
2.981.712,90
43.042.867,48
249.525,81
8.099.877,48
9,15
132,05
0,77
24,85
0,00
4.049.016,02
26.129.515,29
15,79
101,90
0,00
7,23
0,00
7.636.194,71
50.398.479,17
59,24
172,86
5.851.121,56
60.225.105,23
17,95
184,77
3.007.103,47
35.040.312,87
81,25
0,00
21,59
0,00
0,00
40,91
0,00
22,62
22.232.308,86
68,21
0,00
12,06
0,00
19,39
31,10
27,80
14,61
0,00
0,00
13,03
186,19
17.838.669,04
27,86
0,00
194,23
0,00
8,35
0,00
0,00
0,32
0,07
0,00
0,00
10,02
0,00
16,97
0,00
35,73
451,42
461,50
14,55
139,63
50,33
-33,40
16,93
632,60
632,60
228,08
404,52
3.931.386,17
6.320.755,84
10.136.290,44
9.059.938,22
4.762.491,82
4.247.536,92
60.690.708,27
4.731.715,89
44.036,00
20.117,83
8.980.709,86
13.776.579,58
146.513.290,19
142.226.763,81
3.601.849,02
25.098.418,78
10.830.454,70
-1.575.565,96
9.254.888,74
180.181.920,35
325.953
325.953
316.269
0,00
14,52
0,14
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
27,55
0,00
42,27
449,49
449,70
11,39
79,36
34,24
-4,98
29,26
569,71
569,71
184,30
385,41
1.854.678,09
5.031.424,17
4.808.948,50
15.474.085,66
23.921.452,48
8.887.243,62
3.612.075,10
79.573.898,56
3.677.059,41
444.674,82
20.739,33
5.779.030,80
9.921.504,36
135.192.913,22
131.080.944,45
2.739.914,35
26.135.310,33
12.512.796,28
-6.236.533,70
6.276.262,58
166.232.431,71
256.421
256.421
248.544
TTK KONSOLİDE
Masraf
Maliyet
55.213.205,48
40,30
6.974.276,31
50.531,23
15,40
101,65
0,00
14,07
0,10
19.412.878,50
146.596.228,14
314.871,00
20.060.507,89
99.191,88
14,17
107,01
0,23
14,64
0,07
11,73
136,65
5.223.416,46
70.282.897,88
10,54
141,76
21.786.164,24
208.269.841,65
15,90
152,03
69,57
0,00
19,62
0,00
18,75
60,35
93,29
34,66
0,00
0,00
14,09
310,33
71.769.293,64
144,76
0,00
21,95
0,00
28,73
23,94
0,00
21,22
0,00
11,44
7,26
259,30
142.907.238,68
0,00
25.451.606,99
0,00
28.687.176,59
53.790.548,70
39.564.827,31
29.896.386,71
0,00
12.544.954,67
11.460.085,96
344.302.825,61
104,32
0,00
18,58
0,00
20,94
39,27
28,88
21,82
0,00
9,16
8,37
251,33
0,00
4,94
0,01
0,53
0,44
0,61
0,00
0,00
0,00
0,10
43,74
0,00
50,36
490,72
492,12
3,27
91,55
0,00
15.352.286,05
100.288,86
261.297,12
789.469,92
369.951,11
0,00
0,00
1.295.955,54
48.479,76
42.284.677,64
0,00
60.502.406,00
668.288.278,74
644.141.125,44
10.436.656,10
129.299.408,92
0,00
11,21
0,07
0,19
0,58
0,27
0,00
0,00
0,95
0,04
30,87
0,00
44,16
487,83
490,07
7,94
98,37
42,41
-20,40
22,00
608,94
57.128.889,07
-26.842.889,49
30.285.999,58
814.163.190,04
1.369.921
1.369.921
1.314.378
43,46
-20,42
23,04
619,43
0,00
14,34
0,00
0,00
1,73
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
22,54
0,00
38,69
527,23
527,40
11,02
105,15
50,34
-25,09
25,25
668,82
668,82
182,05
486,77
10.884.360,55
14.242.007,56
11.867.420,15
10.521.384,10
5.672.412,38
3.600.473,94
128.557.352,33
2.447.020,51
7.125,04
261.297,12
215.869,98
300.972,37
48.479,76
21.687.794,70
24.968.559,47
243.292.458,78
239.677.052,24
1.592.326,70
44.585.235,80
20.653.460,28
-9.937.049,97
10.716.410,31
296.571.025,05
495.785
495.785
487.027
608,94
186,73
422,21
619,43
194,39
425,04
Tablo-65: TTK 2013 Yılı Hazineden Sağlanan Finansman Kaynağı Tablosu
Finansman programı büyüklükleri
2012 Kesin
Bin TL
I-Yaratılan Fonlar (1+2)
2013
Revize
Bin TL
Program
Bin TL
Gerçekleşme
Bin TL
(504.228)
(507.923)
(555.326)
(536.716)
(504.228)
(507.923)
(555.326)
(536.716)
(529.356)
(521.879)
(576.402)
(558.658)
305.200
363.513
261.689
294.702
- - - - - Satışların maliyeti (-)
(661.450)
(680.816)
(676.744)
(681.907)
- Faaliyet Giderleri (-)
(130.823)
(160.963)
(139.059)
(139.737)
25.751
27.970
27.333
23.876
(16.636)
(20.950)
(17.671)
(19.089)
(8)
- - - 3.091
5.050
10.920
7.761
- Olağan dışı gider ve zararlar (-)
(54.481)
(55.683)
(42.870)
(44.264)
B- Görev zararı (tahakkuk eden ) (-)
14.324
21.584
20.298
23.264
C- Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+)
38.463
34.290
40.322
44.689
989
1.250
1.052
517
- - - - -
- - -
75.801
73.491
70.825
71.705
- Yatırım
13.626
61.000
61.000
38.942
- Stok artışı
21.853
(3.749)
(11.852)
12.126
- Sabit kıymet artışı
40.322
16.240
21.677
20.637
- - - - (580.029)
(581.414)
(626.151)
(608.421)
IV- Net Faiz Ödemesi :
(1.169)
(3.056)
(1.242)
(786)
- Faiz gelirleri (+)
1.169
3.056
1.242
786
+ Faiz giderleri (-)
- - - - (581.198)
(584.470)
(627.393)
(609.207)
541.160
519.276
601.751
581.751
509.361
502.540
587.427
567.427
31.799
16.736
14.324
14.324
- - - - (40.038)
(65.194)
(25.642)
(27.456)
1-Ayıklanmış dönem kar veya zararı (-) (A+B+C+D+E):
A- Dönem kar veya zararı (-)
- Brüt Satışlar (+)
- Satış İndirimleri (-)
- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (+)
- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)
- Finansman giderleri (-)
- Olağan dışı gelir ve karlar (+)
D- Karşılık giderleri (cari dönemde ayrılan ) (+)
E- Kur farkları (+)
2- Kanuni yükümlülükler :
- Kurumlar vergisi (önceki dönem )(-)
- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri
(cari dönem)(-)
- Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem)(+)
- Temettü ödemesi (önceki dönem karından Hazineye)(-)
- Temettü stopajı (önceki dönem karından)(-)
II-Toplam Finansman İhtiyacı:
- Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı
III-Borçlanma Gereği ( I-II )
V- Faiz dışı fazla (bütçe transferleri hariç) ( III-IV)
VI- Toplam bütçe ve fon transferleri (tahsil veya mahsup olunan):
- Sermaye
- Görev Zararı
- Yardım
VII- Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI-V)
84
Tablo-66: TTK 2013 Yılı Sermaye Değişim Tablosu
(A)
SERMAYE DEĞİŞİMİ
31.12.2012
Durumu
1. Nominal Sermaye
1.1. Hazinenin Taahhüdü
1.1.1. Hazinenin Taahhüdünden Ödenen
1.1.1.1. Nakdi
1.1.1.2. Ayni
1.1.1.3. Hazinece Mahsup Edilen Tutar
1.1.1.3.1. İkraz
(B)
31.12.2012 31.12.2013
Değişim
(C)
31.12.2013
Durumu
6.220.000.000,00
650.000.000,00 6.870.000.000,00
6.220.000.000,00
650.000.000,00 6.870.000.000,00
5.652.572.897,71
567.427.102,29 6.220.000.000,00
5.513.537.886,45
567.427.102,29 6.080.964.988,74
20,50
20,50
80.787.098,83
80.787.098,83
9.498.707,42
9.498.707,42
28.224.142,62
28.224.142,62
35.987.018,54
35.987.018,54
5.215,35
5.215,35
7.072.014,90
7.072.014,90
58.247.891,93
58.247.891,93
1.1.1.3.2. Hazine Garantili
1.1.1.3.3. Hazine Devirli
1.1.1.3.4. Hasılat Payı
1.1.1.3.5. DFİF
1.1.1.3.6. SSK/SGK Borcu
1.1.1.3.7. Temettü
1.1.1.3.8. Kâr Yedekleri
1.1.1.3.9. Geçmiş Yıl Kârları
1.1.1.3.10. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
1.1.1.3.11. Diğer 1 (Açıklanacak)
1.1.1.4. Sermaye Düz. Olumlu Farkları
1.1.1.5. Yen. Değ. Artışından Mahsup Edilen Tutar
1.1.1.6. Diğer (Açıklanacak)
1
1.1.2. Hazinenin Taahhüdünden Kalan
567.427.102,29
82.572.897,71
650.000.000,00
1.2. Diğer Ortakların Taahhüdü
1.2.1. Diğer Ortakların Taahhüdünden Ödenen
1.2.2. Diğer Ortakların Taahhüdünden Kalan
2. Ödenmiş Sermaye
5.652.572.897,71
3. Ödenmemiş Sermaye
567.427.102,29
85
567.427.102,29 6.220.000.000,00
82.572.897,71
650.000.000,00
Tablo-67: TTK 2013 Yılı Nakit Akım Tablosu
NAKİT AKIM TABLOSU
Nakit kaynakları ve kullanım yerleri
A-Dönem başı nakit mevcudu
B-Dönem içi nakit girişleri
1-Satışlardan elde edilen nakit:
a)Net satışlar
b)Ticari alacaklardaki azalışlar
c)Ticari alacaklardaki artışlar (-)
2-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit
3-Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit
4-Nakit girişi sağlamayan gelir ve karlar
5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit
a)Menkul kıymet ihraçlarından
b)Alınan krediler
c)Diğer artışlar
6-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit
(Alımlarla ilgili olmayan)
a)Menkul kıymet ihraçlarından
b)Alınan krediler
c)Diğer artışlar
7-Sermaye artışından sağlanan nakit
8- Vergi ve benzerleri yükümlülük artışından sağlanan nakit
9-Diğer nakit girişleri
C-Dönem içi nakit çıkışları
1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları
a)Satışların maliyeti
b)Stoklardaki artışlar
c)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar (+)
d)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)
e)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)
f)Stoklardaki azalışlar (-)
2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları :
a)Araştırma ve geliştirme giderleri
b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
c)Genel yönetim giderleri
d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)
3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları
a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)
4-Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları
5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı:
a)Olağandışı gider ve zararlar
6-Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)
7-Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
8-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b)Alınan krediler anapara ödemeleri
c)Diğer ödemeler
9-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan):
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b)Alınan krediler anapara ödemeleri
c)Diğer ödemeler
10-Ödenen vergi ve benzerleri
11-Ödenen temettüler
12-Diğer nakit çıkışları
D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C)
E-Nakit artış veya azalışı (B-C)
86
Cari dönem
Bin TL
14.949
934.121
300.936
294.702
6.843
(609)
23.731
7.761
4
23.690
23.690
74
74
567.427
2.971
7.535
940.455
701.592
681.907
12.126
7.559
139.737
10.437
129.300
19.089
19.089
44.264
44.264
(39.169)
53.677
3.396
8.685
9.184
8.615
(6.334)
Tablo-68: TTK 2013 Yılı Personel Maliyetleri
2012
2013
Harcanan
Personele yapılan harcamalar
Harcanan
Kişi
Ödeneğin
Toplam
başına
son
harcama
ayda
durumu
Geçmiş yılla
Sosyal
Esas ücretler
Ek ödemeler
Cari yıl
giderler toplamı
düşen
Bin TL
Bin TL
-
-
1-Genel Müdürlük
5.143
2-Müesseseler
A-Yönetim Kurulu Üyeleri (Kuruluş dışı)
ilgili ödeme
ve
Kişi
Toplam başına
harcama
geri alışlar
Bin TL
Bin TL
Bin TL
Bin TL
-
-
Bin TL
ayda
düşen
Bin TL
Bin TL
TL
-
-
-
100
84
2.912
5.650
2.819
1.130
1.118
5.067
982
6.049
3.433
2.976
2.928
3.724
1.174
442
648
2.264
368
2.632
2.734
8.119
2.890
9.374
3.993
1.572
1.766
7.331
1.350
8.681
3.182
84
B-Memurlar
87
Toplam (B)
C-Sözleşmeliler
0
1-Genel Müdürlük
29.508
4.249
30.080
19.860
4.913
4.856
29.629
1.602
31.231
4.624
2-Müesseseler
51.980
4.020
54.561
35.599
6.505
9.498
51.602
2.882
54.484
4.253
81.488
4.010
84.641
55.459
11.418
14.354
81.231
4.484
85.715
4.381
36.660
4.396
39.226
13.393
14.224
9.039
36.656
3.642
40.298
4.803
560.417
4.536
535.963
202.627
173.038 149.387 525.052
30.824
555.876
4.775
597.077
4.383
575.189
216.020
187.262 158.426 561.708
34.466
596.174
4.777
71.311
75.056
36.156
71.436
6.226
77.662
Müesseseler Toplamı
615.373
594.248
239.400
179.985 159.533 578.918
34.074
612.992
Konsolide Toplamı (A+B+C+D)
686.684
669.304
275.556
200.252 174.546 650.354
40.300
690.654
654.751
655.769
298.995
159.129 178.905 637.029
49.655
686.684
17.722
13.535
(23.439)
(9.355)
3.970
Toplam (C)
D-İşçiler
0
1-Genel Müdürlük
2-Müesseseler
Toplam (D)
Genel Müdürlük Toplamı
Geçen yıl toplamı
Fark
20.267
41.123
15.013
(4.359)
13.325
Tablo-69: TTK 2013 Yılı Personele ait Sosyal Gideler
Sosyal giderler
88
A- Cari yılla ilgili:
1- Aile ve çocuk yardımı
2- Evlendirme, doğum ve ölüm yardımı
3- Sosyal yardım
4-Barındırma giderleri
5- Yedirme yardımı
6- Giydirme yardımı
7- Taşıma giderleri
8- Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası
primi işveren payı ve ek karşılığı
9- Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı
10-İşsizlik sigortası primi işveren payı
11- Sağlık giderleri
12- Eğitim giderleri
15- Personele dernek ve vakıflara yardımlar
16- Ayni ve nakdi başka sosyal giderler
Toplam (A)
B- Geçmiş yılla ilgili:
1- Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatlar
için
ödenen makam tazminatı
2- Diğer ödemeler
Toplam (B)
Genel toplam (A+B)
Sözleşmeliler
2012
2013
Bin TL
Bin TL
Memurlar
2012
2013
Bin TL
Bin TL
249
2
240
5
1.910
14
20
İşçiler
2012
2013
Bin TL
Bin TL
1.965
43
177
Toplam
2012
2013
Bin TL
Bin TL
Fark
Bin TL
12
18.650
39
21.908
2.159
28
18.650
2.205
87
21.908
46
59
3.258
1.327
1.342
1.327
1.539
212
4.794
4.896
4.794
4.896
102
1.408
1.361
10.777
10.996
106.956
101.662
119.141
114.019
(5.122)
16
19
120
152
2.420
8.048
1.736
8.068
2.556
8.048
1.907
8.068
(649)
20
811
2.855
15.109
158.426
892
2.758
18.552
178.905
0
811
2.855
16.243
174.546
0
(81)
97
(2.309)
(4.359)
1
7
107
1.782
120
1.766
823
13.644
1.014
14.354
892
2.758
17.622
163.479
490
551
3.748
4.457
45.303
34.466
49.541
39.474
(10.067)
15
505
2.287
799
1.350
3.116
101
3.849
17.493
27
4.484
18.838
4.668
49.971
213.450
34.466
192.892
4.784
54.325
233.230
826
40300
214.846
(3.958)
(14.025)
(18.384)
EK AÇIKLAMALAR DİZİNİ
EK AÇIKLAMALAR A
TTK 2013 YILI KONSOLİDE BİLANÇOSU
VE İLGİLİ AÇIKLAMALARI
EK AÇIKLAMALAR B
TTK 2013 YILI KONSOLİDE GELİR
TABLOSU VE İLGİLİ AÇIKLAMALARI
EK AÇIKLAMALAR C
TTK 2013 YILI KONSOLİDE BİLANÇOSU
VE GELİR TABLOSU
EK AÇIKLAMALAR D
ARMUTÇUK TİM 2013 YILI BİLANÇOSU VE
GELİR TABLOSU
EK AÇIKLAMALAR E
AMASRA TİM 2013 YILI BİLANÇOSU VE
GELİR TABLOSU
EK AÇIKLAMALR
F
KOZLU TİM 2013 YILI BİLANÇOSU VE
GELİR TABLOSU
EK AÇIKLAMALAR G
ÜZÜLMEZ TİM 2013 YILI BİLANÇOSU VE
GELİR TABLOSU
EK AÇIKLAMALAR H
KARADON TİM 2013 YILI BİLANÇOSU VE
GELİR TABLOSU
EK AÇIKLAMALAR
TTK 2013 YILI GENEL MÜDÜRLÜK
BİLANÇOSU VE GELİR TABLOSU
I
89
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
2013 YILI
KONSOLİDE BİLANÇOSU
ve
İLGİLİ AÇIKLAMALARI
EK-A
90
AKTİF HESAPLARIN AÇIKLAMALARI
BİLA NÇO
AKTİF
2012 Yılı
1- DÖNEN VARLIKLAR
a) Hazır Değerler
b) Menkul Kıymetler
c) Ticari Alacaklar
d) Diğer Alacaklar
e) Stoklar
f) Yıll.Yay.İnş.Onr.Maly.
g) Gelecek Ayl.ait Gel.ve Gid.
h) Diğer Dönen Varlıklar
%
2013 Yılı
%
FARK
14.949.160,25
0,03
8.614.666,68
0,01
-6.334.493,57
47.428.738,11
61.820.134,42
77.542.553,05
0,09
0,11
0,14
41.011.740,02
121.097.027,00
89.668.927,55
0,07
0,20
0,15
-6.416.998,09
59.276.892,58
12.126.374,50
3.479.721,86
1.244.371,68
0,01
0,00
3.638.065,32
3.214.925,83
0,01
0,01
158.343,46
1.970.554,15
206.464.679,37
0,38
267.245.352,40
0,43
60.780.673,03
68.413,73
0,00
67.927,89
0,00
-485,84
282.028.536,96
0,52
296.867.080,39
0,48
14.838.543,43
50.351.862,77
0,09
50.404.091,87
0,08
52.229,10
TOPLAM
332.448.813,46
0,62
347.339.100,15
0,57
14.890.286,69
GENEL TOPLAM
538.913.492,83
1,00
614.584.452,55
1,00
75.670.959,72
TOPLAM
2- DURAN VARLIKLAR
a) Ticari Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
c) Mali Duran Varlıklar
d) Maddi Dur.Varlıklar
e) Madd.Olm.Dur.Varlıklar
f) Öz.Tük.Tabi Varlıklar
g) Gelecek Ayl.ait Gel.ve Gid.
h) Diğer Duran Varlıklar
A-1 DÖNEN VARLIKLAR
2012 yılına göre % 29,43 oranında 60.780.673,03' lik bir Artışla 267.245.352,40 TL' ye
çıkan Dönen Varlık Hesaplarının tahlili aşağıda gösterilmiştir.
A- HAZIR DEĞERLER
8.614.666,68 TL Hazır Değerlerin,
57.415,72 TL'si Kasalar
TL'si Alınan Çekler
8.557.250,96 TL'si Bankalar'dan oluşmaktadır.
B- MENKUL KIYMETLER
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
C- TİCARİ ALACAKLAR
41.011.740,02 TL Ticari Alacakların,
591,44 TL'si
13.916.472,91 TL'si
18.260.413,47 TL'si
11.560,17 TL'si
807.210,84 TL'si
-807.210,84 TL'si
8.822.702,03 TL'si
D- DİĞER ALACAKLAR
Resmi Daireler
Kitler
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Verilen Dep.ve Teminatlar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karş.
Diğer Ticari Alacaklardan oluşmaktadır.
121.097.027,00 TL Diğer Alacakların,
96.734.581,21 TL'si
587.941,51 TL'si
23.774.504,28 TL'si
1.005.725,41 TL'si
-1.005.725,41 TL'si
91
Bağlı Ortaklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığından oluşmaktadır.
E- STOKLAR
89.668.927,55 TL Stokların,
61.182.949,40
5.308.729,47
21.809.458,25
TL'si
TL'si
TL'si
TL'si
9.441,15 TL'si
1.358.349,28 TL'si
İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Mallar
Verilen Sipariş Avanslarından oluşmaktadır.
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
G- GELECEK AYLARA AİT GELİR ve GİDER TAHAKKUKLARI
3.638.065,32 TL Gelc.Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkuklarının,
3.638.065,32 TL'si Gelc.Ayl.Ait Gderler
TL'si Gelir ve Gider Tahakkukları
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
3.214.925,83 TL Diğer Dönen Varlıkların,
2.875.673,63
63.056,98
755.925,00
-479.729,78
TL'si Devreden KDV
TL'si
TL'si
TL'si
TL'si
TL'si
İndirilecek KDV
İş Avansları
Personel Avansları
Say.ve Tesll.Noksanları
Diğ.Dön.Var.Karş.dan oluşmaktadır.
A-2 DURAN VARLIKLAR
2012 Yılına göre % 4,4 oranında 14.890.286,69 TL' lik bir artışla, 347.339.100,15 TL' ye yükselen
Duran Varlık Hesaplarının tahlili aşağıda gösterilmiştir.
A- TİCARİ ALACAKLAR
67.927,89
TL Ticari Alacakların,
67.927,89 TL'si Ver.Dep.ve Teminatlardan oluşmaktadır.
B- DİĞER ALACAKLAR
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
C- MALİ DURAN VARLIKLAR
Bu hesapta varlık mevcudu kompanse edilmiştir.
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR
296.867.080,39 TL Maddi Duran Varlıkların,
1.806.682,48
313.927.889,19
30.477.993,74
275.019.017,58
5.195.969,20
506.808,87
3.341.571,90
-382.177.194,13
40.142.036,83
8.626.304,73
92
TL'si Arazi ve Arsalar
TL'si Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
TL'si Binalar
TL'si Tesis, Mak.ve Cihazlar
TL'si Taşıtlar
TL'si Demirbaşlar
TL'si Diğ.Madd.Duran varlıklar
TL'si Birikmiş Amortismanlar
TL'si Yaplmkt.Ol.Yatırımlar ve
TL'si Verilen Avanslardan oluşmaktadır.
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların,
0
TL'si Büy.Etüd.Organizasyonu
0
TL'si Krş.Gid.Amortismanından oluşmaktadır.
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
50.404.091,87 YTL Özel Tükenmeye Tabi Varlıkların,
3.387.535,87
99.483.878,58
TL'si Arama Giderleri
TL'si Hazır.ve Gelş.Giderleri
TL'si Diğer Özel Tük.Tabi.Varlıklar
-52.467.322,58
TL'si Brk.Tük.Paylarından oluşmaktadır.
G- GELECEK AYLARA AİT GELİR ve GİDER TAHAKKUKLARI
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
93
PASİF HESAPLARIN AÇIKLAMALARI
BİLA NÇO
PASİF
2012 yılı
%
2013 yılı
21.133.060,79
51.405.687,22
163.780,46
0,04
0,10
0,00
13.663.247,79
123.198.272,01
30.822,58
0,02
0,20
0,00
-7.469.813,00
71.792.584,79
-132.957,88
21.347.218,94
18.145.988,48
54.880.128,08
1.305.749,19
150.235.624,68
0,04
0,00
0,10
0,00
0,28
61.737.083,34
287.754,86
217.063.169,06
0,03
0,10
0,00
0,00
0,35
-3.201.230,46
0,00
6.856.955,26
-1.017.994,33
66.827.544,38
1.657.848,77
0,00
1.732.274,23
0,00
74.425,46
1.657.848,77
0,00
1.732.274,23
0,00
74.425,46
6.220.000.000,00
10,12
567.427.102,29
0,00
-529.356.141,18
-29.301.971,23
8.768.989,88
75.670.959,72
%
1- KISA VD.YAB.KAYN.
a) Mali Borçlar
b) Ticari Borçlar
c) Diğer Borçlar
d) Alınan Avanslar
e) Yıll.Yay.İnş.Onr.Hkş.
f) Ödn.Verg.ve Yüküm.
g) Borç ve Gid.Karşılıkları
h) Glc.Ayl.ait Gel.Gid.Tah.
ı) Dğ.Kıs.Vad.Yab.Kayn.
TOPLAM (1)
2-UZUN VAD.YAB.KAYN.
a) Mali Borçlar
b) Ticari Borçlar
c) Diğer Borçlar
d) Alınan Avanslar
e) Borç ve Gid.Karşılıkları
f) Glc.Yıll.ait.Gel.Gid.Tah.
g) Dğ.Uz.Vad.Yab.Kaynak.
TOPLAM (2)
3- ÖZ KAYNAKLAR
a) Ödenmiş Sermaye
b) Serm.Yedekleri
c) Kar Yedekleri
d) Geçmiş Yıl Karları
e) Geçmiş Yıl Zararları(-)
f) Dönem Net Karı(Zararı)
5.652.572.897,71
10,49
-4.736.196.737,15
-529.356.141,18
0,00
0,00
-8,79
-0,98
-5.265.552.878,33
-558.658.112,41
0,00
0,00
-8,57
-0,91
TOPLAM (3)
GENEL TOPLAM
387.020.019,38
538.913.492,83
0,72
1,00
395.789.009,26
614.584.452,55
0,64
1,00
FARK
B-1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2012 yılına göre % 44,4 oranında 66.827.544,38 TL' lik bir artışla 217.063.169,06 TL' ye çıkan Kısa Vadeli
Yabancı Kaynaklar'ın tahlili aşağıda gösterilmiştir.
A- MALİ BORÇLAR
0,00
TL Mali Borçların,
0,00 TL'si
Yurtdışı Kr.nin vadesi gelen taksitlerine
ait tutardan oluşmaktadır.
B- TİCARİ BORÇLAR
13.663.247,79
TL Ticari Borçların,
174.916,55 TL'si
704.693,06 TL'si
10.740.619,41 TL'si
TL'si
2.043.018,77 TL'si
Resmi Dairelere Borçlara
Kitlere Borçlar
Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
Yurt Dışı Satıcılar
Alınan Dep.ve Tem.dan oluşmaktadır.
C- DİĞER BORÇLAR
123.198.272,01 TL Diğer Borçların,
96.734.581,21
10.820,03
239.272,49
23.809.096,95
2.404.501,33
94
TL'si
TL'si
TL'si
TL'si
TL'si
Bağlı Ortaklardan Borçlar
Memurlarımıza Borçlar
İşçilerimize Borçlar
Sözleşmeli Personel İstihkakları
Diğer Çeşitli Borçlardan
oluşmaktadır.
D- ALINAN AVANSLAR
30.822,58
TL Alınan Avansların,
30.822,58 TL'si
TL'si
Alınan Avanslar
Alınan Diğer Avanslardan oluşmaktadır.
E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM HAKEDİŞLERİ
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
F- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
18.145.988,48
TL Öd.Vrg.ve Dğ.Yasal Yükümlülüklerin,
5.710.226,80 TL'si
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
11.253.842,26 TL'si
Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri
1.181.919,42 TL'si
Diğ.Yas.Yük.den oluşmaktadır.
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
0,00
TL Borç ve Gider Karşılıklarının,
TL'si
TL'si
Maliyet Giderleri Karşılığı
Dğ.Borç ve Gid.Karş.dan oluşmaktadır.
H- GELECEK AYLARA AİT GİDER ve GELİR TAHAKKUKLARI
61.737.083,34
TL.Glc.Ayl.Ait Gider ve Gelir tahakkuklarının,
12.845,40 TL'si
61.724.237,94 TL'si
Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahahhukları
Gider Tahakkuklarından oluşmaktadır.
I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
287.754,86
TL Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
TL'si Hesaplanan KDV
287.754,86 TL'si Say.ve Tesell.Faz.dan oluşmaktadır.
B-2 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2012 yılına göre % 4,4 oranında 74.425.,46 TL' lik bir artışla 1.732.274,23 TL'ye yükselen
Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların tahlili aşağıda gösterilmiştir.
A- MALİ BORÇLAR
0,00
TL Mali Borçların,
0,00 TL'si
Yurtdışı Kredilerinden oluşmaktadır.
B- TİCARİ BORÇLAR
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
C- DİĞER BORÇLAR
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
D- ALINAN AVANSLAR
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
E- BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI
1.732.274,23
TL Diğ.Gid. ve Borç Karşılıklarının
1.732.274,23 TL'si
F- GLC.YILL.AİT GELİR ve GİDER TAHAKKUKLARI
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Bu hesapta varlık mevcut değildir.
95
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları.
B-3 ÖZ KAYNAKLAR
2012 yılına göre %2,2 oranında 8.768.989,88 TL' lik bir artışla, 395.789.009,26 TL' ye çıkan
Öz Kaynakların tahlili aşağıda gösterilmiştir.
A- ÖDENMİŞ SERMAYE
6.220.000.000,00
TL Ödenmiş Sermayenin,
6.870.000.000,00 TL'si
-650.000.000,00 TL'si
Esas Sermaye,
Ödenmemiş Sermayeden oluşmaktadır.
TL'si
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
TL Sermaye Yedeklerinin,
0 TL'si
Yen.Değ.Art.Fonundan oluşmaktadır.
TL Kar Yedeklerinin,
0 TL'si
Yasal Yedeklerden oluşmaktadır.
B- SERMAYE YEDEKLERİ
0
C- KAR YEDEKLERİ
0
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Bu Hesapta varlık mevcut değildir.
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI ( - )
-5.265.552.878,33
TL Geçmiş Yıllar Zararlarının,
-5.265.552.878,33 TL'si Geç.Yıllar Zarar.dan oluşmaktadır.
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-558.658.112,41
TL Dönem Net Karı (Zararı)'nın,
-558.658.112,41 TL'si
96
Dönem Net Zararından oluşmaktadır.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
2013 YILI
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
ve
İLGİLİ AÇIKLAMALARI
EK-B
97
GELİR TABLOSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR
A- BRÜT SATIŞLAR
1- Yurtiçi Satışlar:
Kurumumuz 2013 Yılı içinde 1.314.378 ton taşkömürü satışından 255.505.077,63 TL, hizmet satışından 39.196.535,38 TL olmak üzere toplam
294.701.613,01 TL hasılat elde etmiştir.
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ
Yıl içinde bu hesap çalışmamıştır.
C- NET SATIŞLAR
Net satışlar yıl içinde Hizmet Satışı,Genel Müdürlük yönetim Giderleri Hizmet Satışı ve Kömür Hasılatı dahil olmak üzere toplam
294.701.613,01 TL hasılat elde edilmiştir.
D- SATIŞLARIN MALİYETİ
1- Satılan Kömür Maliyeti
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti
3- Satılan Hizmet Maliyeti
4-Genel Müdürlük Yönetim Giderleri Hizmet Maliyeti
5- Diğer satışların Maliyeti
Toplam
-644.141.125,44
-13.535.838,09
-24.230.457,65
-681.907.421,18
Satışların Maliyeti 681.907.421,18 TL'den oluşmaktadır.
E- FAALİYET GİDERLERİ
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2- Paz.Satış ve Dağ.Giderleri
3- Genel Yönetim Giderleri
-10.436.656,10
-129.299.408,92
-139.736.065,02
Toplam
MÜESSESELER
ARMUTÇUK TĠM
AMASRA TĠM
KOZLU TĠM
ÜZÜLMEZ TĠM
KARADON TĠM
GENEL MÜDÜRLÜK
TOPLAM...
PAZ.SAT.DĞ.GĠD.
-931.542,07
-1.571.023,96
-3.601.849,02
-2.739.914,35
-1.592.326,70
GEN.ĠDARE GĠD.
-18.400.548,84
-15.079.895,17
-25.098.418,78
-26.135.310,33
-44.585.235,80
DÖNEM GĠD.
-19.332.090,91
-16.650.919,13
-28.700.267,80
-28.875.224,68
-46.177.562,50
-10.436.656,10
-129.299.408,92
-139.736.065,02
Faaliyet Giderleri 139.736.065,02 TL'den oluşmaktadır.
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
-526.941.873,19 TL Faaliyet Zararı oluşmuştur.
F- OLAĞAN GELİR VE KARLAR
* Faiz Gelirleri
786.339,83
* Konusu Kalmayan Karşılıklar
57.101,94
* Kambiyo Karları
117.432,88
* Zam.Aşm.Uğr. Ġşçi ve Mem. Ġsth.
17.081,78
* Hurda Satışları
16.259,99
* MDV Kira Gelirleri
3.740.703,25
* Elektrik Hasılatı
188.547,61
*Üretim Dışı Kömür Satışları
74.217,87
* Rıhtım Resmi
* Rödevans Gelirleri
14.329.592,87
* Ölçü ve Tartı Gelirleri
104.477,29
* Fak.Fuk.Fon Kömür Nakil Gelirleri
1.408.409,79
* Usturmaça Hasar Kaydı
5.026,20
*Malzeme Tahlisiye Eğitim Hizmeti
143.012,69
* Liman Gelirleri
* Tahmil Tahliye Gelirleri
3.107,18
* Misafirhane Hizmet Gelirleri
543.116,67
* Diğer Gelirler
2.341.720,33
TOPLAM
98
23.876.148,17
G- OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
* İmha Edilen Malzeme.Bedelleri
* Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gid.
* Şüpheli Alacaklar Karşılığı
134.740,46
* Komisyon Giderleri
88.662,34
* Kambiyo Giderleri
380,85
* İlamlı ve İlamsız Giderler
41.790,81
* Mamul Sayım Farkları Karşılık Giderleri
382.546,78
* Meslek Hast.Tazminatı
5.232.470,69
* Kaza Tazminatları
11.016.561,42
* Ceza Giderleri
138.050,91
* Tenzil ve İhraç Edilen Malzemeler
1.795.763,43
* İhbar Tazminatı
253.768,76
* Kıdem Tazminatı
* Diğer Olağan Gider ve Zararlar
4.202,63
TOPLAM
19.088.939,08
TOPLAM
0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ
* SSK Primlerinin Gecikme Zamları
* SSK Sosyal Yardım Zammı Gecikme Zamları
* Amelebirliği Aidatları Faizleri
* Hazine Dış Kredi Geri Ödeme Faizleri
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR
* İşçi İstihkak İptalleri
* Memur İstihkak İptalleri
* Maddi Duran Varlık Sayım Fazlaları
* Rödövans Üretim Fazlası
* Mamul Sayım Fazlaları
* Arızi Malzeme Satış Karları
* Arızi MDV Satış Karları
* Arızi Hurdalar ve Atık Malz.
* İrat Kaydedilen Teminatlar
* Tahsil Edilen Gecikme Cezaları
* Hibe ve Bağış
* Diğer Önceki Dönem Gel.ve Karları
* Diğer olağandışı Gelir ve Karlar
490.343,25
64.047,06
100.828,81
438.403,90
821.606,89
310.632,47
820.980,26
3.026.431,52
1.687.471,98
TOPLAM
7.760.746,14
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR ( - )
* Çalışmayan Kısım Giderleri
* İşçi İstihkakları
* Memur İstihkakları
* Mamul Sayım Noksanları
* Memur İkramiyeleri
* İşten Ayrılma Tazminatı
* Vergi ve Resimler
* Makam Tazminatı
* Rödövansa Bedeli İndirimleri
* Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
* Arızi MDV Giderleri
* Önceki Dönemle İlgili Gider ve Zararlar.
* Diğer Giderler
26.966,65
5.008.204,98
34.466.115,18
798.956,45
3.419.590,21
544.360,98
TOPLAM
44.264.194,45
DÖNEM ZARARI
2013 yılı Dönem Zararı 558.658.112,41 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılı
dönem zararı ile birlikte tabloda gösterilmiştir.
Müesseseler
2012 Yılı Zararları
2013 Yılı Zararları
* Armutçuk T.İ.M.
* Amasra T.İ.M.
* Kozlu T.İ.M.
* Üzülmez T.İ.M.
* Karadaon T.İ.M.
* Genel Müdürlük
-59.739.559,90
-45.120.687,90
-107.489.291,72
-117.823.558,31
-196.431.838,39
-2.751.204,96
-65.971.923,08
-43.688.305,37
-121.894.378,44
-120.984.430,57
-205.629.122,08
-489.952,87
* TTK Toplamı...
-529.356.141,18
-558.658.112,41
99
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
2013 YILI
KONSOLİDE BİLANÇOSU
ve
GELİR TABLOSU
EK-C
100
TTK. 31.12.2013 YILI KONSOLİDE BİLANÇOSU
101
AKTİF
AKTİF (VARLIKLAR)
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
B- Menkul Kiymetler
1- Men.Kıym.Değ.Düş.Karş.(-)
C- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
D- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
E- Stoklar
1- Stok Değ.Düş.Karşılığı (-)
2- Verilen Sipariş Avansları
F- Yıll.Yay.İnş.Ona.Maliy.
G- Gelc.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Dönen Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI...
II- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
B- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
C- Mali Duran Varlıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
E- Maddi Olmayan Dur.Varlıklar
1- Maddi Olmyn. Dur.Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Öz.Tük.Tabi Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Tük.Payları (-)
3- Verilen Avanslar
G- Gelc.Yıll.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
8.614.666,68
41.011.740,02
121.097.027,00
89.668.927,55
3.638.065,32
3.214.925,83
267.245.352,40
67.927,89
296.867.080,39
630.275.932,96
-382.177.194,13
40.142.036,83
8.626.304,73
50.404.091,87
102.871.414,45
-52.467.322,58
347.339.100,15
614.584.452,55
PASİF
PASİF (KAYNAKLAR)
I- KIS.VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
C- Diğer Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
D- Alınan Avanslar
E- Yıll.Yay.İnş.Onr.Hakedişleri
F- Öde.Verg.ve Dğ.Yas.Yük.
G- Borç ve Gider Karşılıkları
1- Maliyet Giderleri Karşılığı
2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkları
H- Gelc.Ayl.Ait.Gel.Gid.Tahak.
I- Diğ.Kıs.Vadeli Yab.Kaynaklar
KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI..
II- UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Borç ve Gider Karşılıkları
F- Gelc.Yıll.Ait Gel.Gid.Tahak.
G- Diğ.Uz.Vadeli Yab.Kaynaklar
UZ.VD.YAB.KAY.TOPLAMI..
III- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3-Serm.Düzelt.Olumlu Fark.
B- Sermaye Yedekleri
1- MDV Yen.Değ.Artışı
2- Diğer Ser.Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar
D- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F- Dönem Net Zararı (-)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI..
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI..
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
13.663.247,79
123.198.272,01
30.822,58
18.145.988,48
61.737.083,34
287.754,86
217.063.169,06
1.732.274,23
1.732.274,23
6.220.000.000,00
6.870.000.000,00
-650.000.000,00
-5.265.552.878,33
-558.658.112,41
395.789.009,26
614.584.452,55
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
2013 YILI KONSOLİDE GELİR TABLOSU
HESAPLAR
2012 YILI
A - BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi satışlar
- Taşkömür Satışları
- Emtia Kömür Satışları
- Hizmet Satışları
2013 YILI
305.199.975,75
305.199.975,75
274.618.592,54
294.701.613,01
294.701.613,01
255.505.077,63
30.581.383,21
39.196.535,38
0,00
0,00
305.199.975,75
294.701.613,01
- Genel Müdürlük Yönetim Giderleri Hizmet Satışları
2-Yurtdışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ
1-Satıştan İadeler
2-Satış İskontaları
3-Diğer İndirimler
C - NET SATIŞLAR
(-)
D - SATIŞLARIN MALİYETİ
(-)
-661.450.446,94
-681.907.421,18
-630.941.039,16
-9.082.179,32
-21.427.228,46
-644.141.125,44
-13.535.838,09
-24.230.457,65
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
-356.250.471,19
-387.205.808,17
E - FAALİYET GİDERLERİ
1-Araştırma va Geliştirme Giderleri
2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
3-Genel Yönetim Giderleri
FAALİYET KARI VAYA ZARARI
F - DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
-130.823.021,33
-139.736.065,02
-9.596.929,52
-121.226.091,81
-487.073.492,52
25.751.310,07
-10.436.656,10
-129.299.408,92
-526.941.873,19
23.876.148,17
1-Satılan Mamüller Maliyeti
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti
3-Satılan Hizmet Maliyeti
4-Genel Müdürlük Yönetim Giderleri Hizmet Maliyeti
4-Kambiyo Gelirleri
5-Komisyon Gelirleri
6-Konusu Kalmayan Karşılıklar
7-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G - DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
1-Enflasyon Düzeltme Zararı
2-Komisyon Giderleri
4-Karşılık Giderleri
3-Kambiyo Giderleri
5-Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H - FİNANSMAN GİDERLERİ
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
1.169.471,48
786.339,83
2.230,15
117.432,88
63.698,94
24.515.909,50
-16.636.722,16
57.101,94
22.915.273,52
-19.088.939,08
-27.029,32
-988.903,56
-2.466,94
-88.662,34
-517.287,24
-380,85
-15.618.322,34
-18.482.608,65
-8.383,20
-8.383,20
0,00
-477.967.287,81
3.091.235,96
761.176,60
2.330.059,36
-522.154.664,10
7.760.746,14
3.233.475,18
4.527.270,96
-54.480.089,33
-44.264.194,45
-54.324.550,82
-155.538,51
-43.719.833,47
-544.360,98
-529.356.141,18
-558.658.112,41
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
* Genel Müdürlük Genel Yönetim Giderleri kompanse edilmiştir
102
ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ
İŞLETME MÜESSESESİ
2013 YILI
BİLANÇOSU
ve
GELİR TABLOSU
EK-D
103
TTK. 31.12.2013 YILI ARMUTÇUK MÜESSESESİ BİLANÇOSU
104
AKTİF
AKTİF (VARLIKLAR)
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
B- Menkul Kiymetler
1- Men.Kıym.Değ.Düş.Karş.(-)
C- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
D- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
E- Stoklar
1- Stok Değ.Düş.Karşılığı (-)
2- Verilen Sipariş Avansları
F- Yıll.Yay.İnş.Ona.Maliy.
G- Gelc.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Dönen Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
B- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
C- Mali Duran Varlıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
E- Maddi Olmayan Dur.Varlıklar
1- Maddi Olmyn. Dur.Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Öz.Tük.Tabi Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Tük.Payları (-)
3- Verilen Avanslar
G- Gelc.Yıll.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
586.308,25
1.173.943,05
100.239,92
11.958.346,26
274.365,50
231.946,73
14.325.149,71
16.470,00
29.465.277,94
60.222.921,64
-36.352.339,30
4.263.064,94
1.331.630,66
7.538.811,77
13.101.174,88
-5.562.363,11
37.020.559,71
51.345.709,42
PASİF
PASİF (KAYNAKLAR)
I- KIS.VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
C- Diğer Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
D- Alınan Avanslar
E- Yıll.Yay.İnş.Onr.Hakedişleri
F- Öde.Verg.ve Dğ.Yas.Yük.
G- Borç ve Gider Karşılıkları
1- Maliyet Giderleri Karşılığı
2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkları
H- Gelc.Ayl.Ait.Gel.Gid.Tahak.
I- Diğ.Kıs.Vadeli Yab.Kaynaklar
KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI
II- UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Borç ve Gider Karşılıkları
F- Gelc.Yıll.Ait Gel.Gid.Tahak.
G- Diğ.Uz.Vadeli Yab.Kaynaklar
UZ.VD.YAB.KAY.TOPLAMI
III- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3-Serm.Düzelt.Olumlu Fark.
B- Sermaye Yedekleri
1- MDV Yen.Değ.Artışı
2- Diğer Ser.Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar
D- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F- Dönem Net Zararı (-)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
216.614,97
14.755.546,94
2.266.558,07
0,00
7.796.195,19
209.549,24
25.244.464,41
110.731,18
110.731,18
660.000.000,00
660.000.000,00
0,00
-568.037.563,09
-65.971.923,08
25.990.513,83
51.345.709,42
ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ
2013 YILI GELİR TABLOSU
HESAPLAR
2012 YILI
2013 YILI
A-BRÜT SATIŞLAR
37.273.790,23
36.395.443,27
1-Yurtiçi Satışlar
37.273.790,23
36.395.443,27
37.273.790,23
36.395.443,27
37.273.790,23
-74.715.828,72
36.395.443,27
-81.314.890,67
-74.715.828,72
-81.314.890,67
1.1-Taşkömürü Satışları
1.2-Emtia Kömür Satışları
1.3-Hizmet Satışları
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ
(-)
(-)
1- Satılan Mamuller Maliyeti
2- Emtia Kömür Kömür Maliyeti
3- Satılan Hizmet Maliyeti
4- Diğer Satışların Maliyeti
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
-37.442.038,49
-44.919.447,40
E- FAALİYET GİDERLERİ
-17.467.501,98
-19.332.090,91
-787.776,01
-16.679.725,97
-54.909.540,47
3.219.120,55
-931.542,07
-18.400.548,84
-64.251.538,31
4.286.738,05
3.490,63
21.983,31
12.385,48
3.203.244,44
-2.522.397,21
15.729,27
4.249.025,47
-2.328.395,86
-644.848,17
-1.376,06
-1.877.549,04
0,00
-2.327.019,80
0,00
-54.212.817,13
-62.293.196,12
159.002,81
8.677,94
150.324,87
-5.685.745,58
1.199.391,93
147.986,35
1.051.405,58
-4.878.118,89
-5.685.745,58
-4.878.118,89
-59.739.559,90
-65.971.923,08
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
3- Genel Yönetim Giderleri
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
2- Faiz Gelirleri
3- Komisyon Gelirleri
4- Konusu Kalmayan Karşılıklar
5- Diğer Olağan Gelir ve Karlar
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
1- Komisyon Giderleri
2- Karşılık Giderleri
3- Reeskont Faiz Giderleri
4- Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J -OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
1- Çalışmayan Kısım Giderleri
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
105
AMASRA TAŞKÖMÜRÜ
İŞLETME MÜESSESESİ
2013 YILI
BİLANÇOSU
ve
GELİR TABLOSU
EK-E
106
TTK. 31.12.2013 YILI AMASRA MÜESSESESİ BİLANÇOSU
107
AKTİF
AKTİF (VARLIKLAR)
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
B- Menkul Kiymetler
1- Men.Kıym.Değ.Düş.Karş.(-)
C- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
D- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
E- Stoklar
1- Stok Değ.Düş.Karşılığı (-)
2- Verilen Sipariş Avansları
F- Yıll.Yay.İnş.Ona.Maliy.
G- Gelc.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Dönen Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
B- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
C- Mali Duran Varlıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
E- Maddi Olmayan Dur.Varlıklar
1- Maddi Olmyn. Dur.Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Öz.Tük.Tabi Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Tük.Payları (-)
3- Verilen Avanslar
G- Gelc.Yıll.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
159.252,43
1.071.156,18
118.608,14
14.046.637,76
324.136,27
2.695.576,79
18.415.367,57
24.633,67
37.120.039,26
68.841.185,87
-31.721.146,61
10.296.636,56
24.598.010,70
-14.301.374,14
47.441.309,49
65.856.677,06
PASİF
PASİF (KAYNAKLAR)
I- KIS.VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
C- Diğer Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
D- Alınan Avanslar
E- Yıll.Yay.İnş.Onr.Hakedişleri
F- Öde.Verg.ve Dğ.Yas.Yük.
G- Borç ve Gider Karşılıkları
1- Maliyet Giderleri Karşılığı
2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkları
H- Gelc.Ayl.Ait.Gel.Gid.Tahak.
I- Diğ.Kıs.Vadeli Yab.Kaynaklar
KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI
II- UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Borç ve Gider Karşılıkları
F- Gelc.Yıll.Ait Gel.Gid.Tahak.
G- Diğ.Uz.Vadeli Yab.Kaynaklar
UZ.VD.YAB.KAY.TOPLAMI
III- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3-Serm.Düzelt.Olumlu Fark.
B- Sermaye Yedekleri
1- MDV Yen.Değ.Artışı
2- Diğer Ser.Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar
D- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F- Dönem Net Zararı (-)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
21.333,16
12.792.474,64
1.652.554,28
2.946.070,41
66.591,23
17.479.023,72
122.613,24
122.613,24
565.000.000,00
565.000.000,00
0,00
-473.056.654,53
-43.688.305,37
48.255.040,10
65.856.677,06
AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ
2013 YILI GELİR TABLOSU
HESAPLAR
2012 YILI
A-BRÜT SATIŞLAR
2013 YILI
25.148.125,20
24.632.188,34
25.148.125,20
24.632.188,34
25.148.125,20
24.632.188,34
25.148.125,20
24.632.188,34
-53.303.678,29
-49.841.474,27
-53.303.678,29
-49.841.474,27
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
-28.155.553,09
-25.209.285,93
E- FAALİYET GİDERLERİ
-14.456.414,24
-16.650.919,13
1-Yurtiçi Satışlar
1.1-Taşkömürü Satışları
1.2-Emtia Kömür Satışları
1.3-Hizmet Satışları
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ
(-)
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ
(-)
1- Satılan Mamuller Maliyeti
2- Emtia Kömür Kömür Maliyeti
3- Satılan Hizmet Maliyeti
4- Diğer Satışların Maliyeti
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
3- Genel Yönetim Giderleri
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
-1.566.161,58
-1.571.023,96
-12.890.252,66
-15.079.895,17
-42.611.967,33
-41.860.205,06
1.626.552,74
2.940.764,28
26.544,24
112.887,88
1- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
2- Faiz Gelirleri
3- Komisyon Gelirleri
4- Konusu Kalmayan Karşılıklar
5- Diğer Olağan Gelir ve Karlar
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
1.600.008,50
2.827.876,40
-735.713,44
-1.748.261,81
-16.951,74
-357.240,06
-718.761,70
-1.391.021,75
0,00
0,00
-41.721.128,03
-40.667.702,59
156.135,51
666.845,60
1- Komisyon Giderleri
2- Karşılık Giderleri
3- Reeskont Faiz Giderleri
4- Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
84.492,98
533.577,56
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
71.642,53
133.268,04
-3.555.695,38
-3.687.448,38
-3.555.695,38
-3.687.448,38
-45.120.687,90
-43.688.305,37
J -OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
1- Çalışmayan Kısım Giderleri
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
108
KOZLU TAŞKÖMÜRÜ
İŞLETME MÜESSESESİ
2013 YILI
BİLANÇOSU
ve
GELİR TABLOSU
EK-F
109
TTK. 31.12.2013 YILI KOZLU MÜESSESESİ BİLANÇOSU
110
AKTİF
AKTİF (VARLIKLAR)
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
B- Menkul Kiymetler
1- Men.Kıym.Değ.Düş.Karş.(-)
C- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
D- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
E- Stoklar
1- Stok Değ.Düş.Karşılığı (-)
2- Verilen Sipariş Avansları
F- Yıll.Yay.İnş.Ona.Maliy.
G- Gelc.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Dönen Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI...
II- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
B- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
C- Mali Duran Varlıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
E- Maddi Olmayan Dur.Varlıklar
1- Maddi Olmyn. Dur.Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Öz.Tük.Tabi Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Tük.Payları (-)
3- Verilen Avanslar
G- Gelc.Yıll.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
954.775,08
324.234,03
75.661,32
9.871.093,72
449.991,97
112.877,02
11.788.633,14
20.355,00
78.649.518,62
169.742.590,37
-100.593.119,99
8.014.946,43
1.485.101,81
6.959.578,52
20.646.116,34
-13.686.537,82
85.629.452,14
97.418.085,28
PASİF
PASİF (KAYNAKLAR)
I- KIS.VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
C- Diğer Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
D- Alınan Avanslar
E- Yıll.Yay.İnş.Onr.Hakedişleri
F- Öde.Verg.ve Dğ.Yas.Yük.
G- Borç ve Gider Karşılıkları
1- Maliyet Giderleri Karşılığı
2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkları
H- Gelc.Ayl.Ait.Gel.Gid.Tahak.
I- Diğ.Kıs.Vadeli Yab.Kaynaklar
KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI..
II- UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Borç ve Gider Karşılıkları
F- Gelc.Yıll.Ait Gel.Gid.Tahak.
G- Diğ.Uz.Vadeli Yab.Kaynaklar
UZ.VD.YAB.KAY.TOPLAMI..
III- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3-Serm.Düzelt.Olumlu Fark.
B- Sermaye Yedekleri
1- MDV Yen.Değ.Artışı
2- Diğer Ser.Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar
D- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F- Dönem Net Zararı (-)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI..
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI..
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
2.000,00
31.523.407,09
3.220.116,41
0,00
9.920.634,57
8.200,00
44.674.358,07
277.999,40
277.999,40
1.265.000.000,00
1.265.000.000,00
-1.090.639.893,75
-121.894.378,44
52.465.727,81
97.418.085,28
KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ
2013 YILI GELİR TABLOSU
HESAPLAR
2012 YILI
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar
1.1-Taşkömürü Satışları
2013 YILI
68.093.928,04
58.287.541,91
68.093.928,04
58.287.541,91
67.867.439,52
58.287.541,14
1.2-Emtia Kömür Satışları
1.3-Hizmet Satışları
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ
226.488,52
(-)
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ
(-)
1- Satılan Mamuller Maliyeti
68.093.928,04
58.287.541,91
-138.863.723,84
-142.226.763,81
-138.637.235,32
-142.226.763,81
2- Emtia Kömür Kömür Maliyeti
3- Satılan Hizmet Maliyeti
-226.488,52
4- Diğer Satışların Maliyeti
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
-70.769.795,80
-83.939.221,90
E- FAALİYET GİDERLERİ
-27.754.958,44
-28.700.267,80
-3.567.055,79
-3.601.849,02
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
3- Genel Yönetim Giderleri
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
-24.187.902,65
-25.098.418,78
-98.524.754,24
-112.639.489,70
1.139.935,10
928.729,41
61.166,42
32.436,35
1- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
2- Faiz Gelirleri
3- Komisyon Gelirleri
4- Konusu Kalmayan Karşılıklar
5- Diğer Olağan Gelir ve Karlar
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
13.271,44
14.622,03
1.065.497,24
881.671,03
-2.328.247,65
-3.375.381,45
-39.196,57
-10.139,84
-2.289.051,08
-3.365.241,61
0,00
0,00
-99.713.066,79
-115.086.141,74
186.679,61
646.836,55
1- Komisyon Giderleri
2- Karşılık Giderleri
3- Reeskont Faiz Giderleri
4- Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J -OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
4.289,13
279.580,77
182.390,48
367.255,78
-7.962.904,54
-7.455.073,25
-7.809.792,89
-7.450.100,97
-153.111,65
-4.972,28
-107.489.291,72
-121.894.378,44
1- Çalışmayan Kısım Giderleri
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
111
ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ
İŞLETME MÜESSESESİ
2013 YILI
BİLANÇOSU
ve
GELİR TABLOSU
EK-G
112
TTK. 31.12.2013 YILI ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ BİLANÇOSU
113
AKTİF
AKTİF (VARLIKLAR)
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
B- Menkul Kiymetler
1- Men.Kıym.Değ.Düş.Karş.(-)
C- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
D- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
E- Stoklar
1- Stok Değ.Düş.Karşılığı (-)
2- Verilen Sipariş Avansları
F- Yıll.Yay.İnş.Ona.Maliy.
G- Gelc.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Dönen Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI...
II- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
B- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
C- Mali Duran Varlıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
E- Maddi Olmayan Dur.Varlıklar
1- Maddi Olmyn. Dur.Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Öz.Tük.Tabi Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Tük.Payları (-)
3- Verilen Avanslar
G- Gelc.Yıll.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
28.448,40
1.771.665,99
39.174.030,66
11.026.702,15
485.121,38
137.082,10
52.623.050,68
4.207,96
41.756.544,62
84.998.071,73
-52.801.096,89
9.559.569,78
5.940.428,52
10.073.313,34
-4.132.884,82
47.701.181,10
100.324.231,78
PASİF
PASİF (KAYNAKLAR)
I- KIS.VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
C- Diğer Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
D- Alınan Avanslar
E- Yıll.Yay.İnş.Onr.Hakedişleri
F- Öde.Verg.ve Dğ.Yas.Yük.
G- Borç ve Gider Karşılıkları
1- Maliyet Giderleri Karşılığı
2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkları
H- Gelc.Ayl.Ait.Gel.Gid.Tahak.
I- Diğ.Kıs.Vadeli Yab.Kaynaklar
KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI..
II- UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Borç ve Gider Karşılıkları
F- Gelc.Yıll.Ait Gel.Gid.Tahak.
G- Diğ.Uz.Vadeli Yab.Kaynaklar
UZ.VD.YAB.KAY.TOPLAMI..
III- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3-Serm.Düzelt.Olumlu Farkl.
B- Sermaye Yedekleri
1- MDV Yen.Değ.Artışı
2- Diğer Ser.Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar
D- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F- Dönem Net Zararı (-)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI..
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI..
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
198.292,51
4.744.054,24
3.017.531,77
0,00
11.324.490,51
3.414,39
19.287.783,42
259.213,61
259.213,61
1.515.000.000,00
1.515.000.000,00
-1.313.238.334,68
-120.984.430,57
80.777.234,75
100.324.231,78
ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ
2013 YILI GELİR TABLOSU
HESAPLAR
2012 YILI
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar
1.1-Taşkömürü Satışları
2013 YILI
50.211.972,94
45.248.001,14
50.211.972,94
45.248.001,14
50.211.972,94
45.248.001,14
1.2-Emtia Kömür Satışları
1.3-Hizmet Satışları
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ
(-)
C- NET SATIŞLAR
50.211.972,94
45.248.001,14
-131.699.619,37
-131.080.944,45
-131.699.619,37
-131.080.944,45
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
-81.487.646,43
-85.832.943,31
E- FAALİYET GİDERLERİ
-26.439.203,50
-28.875.224,68
D- SATIŞLARIN MALİYETİ
(-)
1- Satılan Mamuller Maliyeti
2- Emtia Kömür Kömür Maliyeti
3- Satılan Hizmet Maliyeti
4- Diğer Satışların Maliyeti
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
3- Genel Yönetim Giderleri
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
-2.731.262,83
-2.739.914,35
-23.707.940,67
-26.135.310,33
-107.926.849,93
-114.708.167,99
7.529.403,56
5.289.810,72
165.142,92
118.025,45
38.042,02
26.750,64
1- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
2- Faiz Gelirleri
3- Komisyon Gelirleri
4- Konusu Kalmayan Karşılıklar
4- Kambiyo Karları
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
2.230,15
555,66
7.323.988,47
5.144.478,97
-3.192.348,26
-3.541.852,99
-284.474,86
-61.891,83
1- Komisyon Giderleri
2- Karşılık Giderleri
3- Reeskont Faiz Giderleri
4- Kambiyo Giderleri
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
-2.466,94
-380,85
-2.905.406,46
-3.479.580,31
0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
-103.589.794,63
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J -OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
-112.960.210,26
528.576,52
946.722,98
237.167,07
444.442,95
291.409,45
502.280,03
-14.762.340,20
-8.970.943,29
-14.762.340,20
-8.445.378,04
-525.565,25
-117.823.558,31
-120.984.430,57
1- Çalışmayan Kısım Giderleri
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
114
KARADON TAŞKÖMÜRÜ
İŞLETME MÜESSESESİ
2013 YILI
BİLANÇOSU
ve
GELİR TABLOSU
EK-H
115
TTK. 31.12.2013 YILI KARADON MÜESSESESİ BİLANÇOSU
116
AKTİF
AKTİF (VARLIKLAR)
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
B- Menkul Kiymetler
1- Men.Kıym.Değ.Düş.Karş.(-)
C- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
D- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
E- Stoklar
1- Stok Değ.Düş.Karşılığı (-)
2- Verilen Sipariş Avansları
F- Yıll.Yay.İnş.Ona.Maliy.
G- Gelc.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Dönen Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI...
II- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
B- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
C- Mali Duran Varlıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
E- Maddi Olmayan Dur.Varlıklar
1- Maddi Olmyn. Dur.Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Öz.Tük.Tabi Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Tük.Payları (-)
3- Verilen Avanslar
G- Gelc.Yıll.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
75.214,16
0,00
4.747.733,64
8.984.162,38
22.825.767,02
673.812,56
35.243,19
37.341.932,95
2.261,26
89.098.720,19
208.528.446,80
-139.155.467,35
18.304.455,68
1.421.285,06
19.668.636,50
34.452.799,19
-14.784.162,69
108.769.617,95
146.111.550,90
PASİF
PASİF (KAYNAKLAR)
I- KIS.VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
C- Diğer Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
D- Alınan Avanslar
E- Yıll.Yay.İnş.Onr.Hakedişleri
F- Öde.Verg.ve Dğ.Yas.Yük.
G- Borç ve Gider Karşılıkları
1- Maliyet Giderleri Karşılığı
2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkları
H- Gelc.Ayl.Ait.Gel.Gid.Tahak.
I- Diğ.Kıs.Vadeli Yab.Kaynaklar
KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI..
II- UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Borç ve Gider Karşılıkları
F- Gelc.Yıll.Ait Gel.Gid.Tahak.
G- Diğ.Uz.Vadeli Yab.Kaynaklar
UZ.VD.YAB.KAY.TOPLAMI..
III- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3-Serm.Düzelt.Olumlu Fark.
B- Sermaye Yedekleri
1- MDV Yen.Değ.Artışı
2- Diğer Ser.Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar
D- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F- Dönem Net Zararı (-)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI..
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI..
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
91.871,96
8.787.140,01
5.098.406,90
0,00
23.727.997,32
37.705.416,19
525.879,83
525.879,83
2.120.000.000,00
2.120.000.000,00
-1.806.490.623,04
-205.629.122,08
107.880.254,88
146.111.550,90
KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ
2013 YILI GELİR TABLOSU
HESAPLAR
2012 YILI
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar
1.1-Taşkömürü Satışları
2013 YILI
94.117.264,65
90.941.902,97
94.117.264,65
90.941.902,97
94.117.264,65
90.941.902,97
94.117.264,65
90.941.902,97
-232.584.677,46
-239.677.052,24
-232.584.677,46
-239.677.052,24
-138.467.412,81
-148.735.149,27
-44.704.943,17
-46.177.562,50
1.2-Emtia Kömür Satışları
1.3-Hizmet Satışları
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ
(-)
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ
(-)
1- Satılan Mamuller Maliyeti
2- Emtia Kömür Kömür Maliyeti
3- Satılan Hizmet Maliyeti
4- Diğer Satışların Maliyeti
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E- FAALİYET GİDERLERİ
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
-944.673,31
-1.592.326,70
-43.760.269,86
-44.585.235,80
-183.172.355,98
-194.912.711,77
8.894.900,03
7.444.082,54
293.628,11
363.641,58
8.601.271,92
7.080.440,96
-7.603.823,40
-7.653.155,09
-7.603.823,40
-7.653.155,09
0,00
0,00
-181.881.279,35
-195.121.784,32
612.852,21
2.492.967,43
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
29.238,33
595.830,75
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
583.613,88
1.897.136,68
-15.163.411,25
-13.000.305,19
-15.163.411,25
-13.000.305,19
-196.431.838,39
-205.629.122,08
3- Genel Yönetim Giderleri
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
2- Faiz Gelirleri
3- Komisyon Gelirleri
4- Konusu Kalmayan Karşılıklar
5- Diğer Olağan Gelir ve Karlar
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
1- Komisyon Giderleri
2- Karşılık Giderleri
3- Reeskont Faiz Giderleri
4- Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
J -OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
1- Çalışmayan Kısım Giderleri
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
117
GENEL MÜDÜRLÜK
2013 YILI
BİLANÇOSU
ve
GELİR TABLOSU
EK-I
118
TTK. 31.12.2013 YILI GENEL MÜDÜRLÜK BİLANÇOSU (FÜZYON)
119
AKTİF
AKTİF (VARLIKLAR)
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
B- Menkul Kiymetler
1- Men.Kıym.Değ.Düş.Karş.(-)
C- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
D- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
E- Stoklar
1- Stok Değ.Düş.Karşılığı (-)
2- Verilen Sipariş Avansları
F- Yıll.Yay.İnş.Ona.Maliy.
G- Gelc.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Dönen Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI...
II- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
B- Diğer Alacaklar
1- Alacak Sent Reeskontu (-)
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
C- Mali Duran Varlıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
E- Maddi Olmayan Dur.Varlıklar
1- Maddi Olmyn. Dur.Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Öz.Tük.Tabi Varlıklar (Brüt)
2- Birikmiş Tük.Payları (-)
3- Verilen Avanslar
G- Gelc.Yıll.Ait Gid.ve Gel.Tahak.
H- Diğer Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
6.810.668,36
31.923.007,13
72.644.324,58
19.940.380,64
1.430.637,64
2.200,00
132.751.218,35
20.776.979,76
37.942.716,55
-21.554.023,99
4.388.287,20
20.776.979,76
153.528.198,11
PASİF
PASİF (KAYNAKLAR)
I- KIS.VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
C- Diğer Borçlar
1- Borç Sent.Reeskontu (-)
D- Alınan Avanslar
E- Yıll.Yay.İnş.Onr.Hakedişleri
F- Öde.Verg.ve Dğ.Yas.Yük.
G- Borç ve Gider Karşılıkları
1- Maliyet Giderleri Karşılığı
2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkları
H- Gelc.Ayl.Ait.Gel.Gid.Tahak.
I- Diğ.Kıs.Vadeli Yab.Kaynaklar
KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI..
II- UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
B- Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Borç ve Gider Karşılıkları
F- Gelc.Yıll.Ait Gel.Gid.Tahak.
G- Diğ.Uz.Vadeli Yab.Kaynaklar
UZ.VD.YAB.KAY.TOPLAMI..
III- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3-Serm.Düzelt.Olumlu Fark.
B- Sermaye Yedekleri
1- MDV Yen.Değ.Artışı
2- Diğer Ser.Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar
D- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F- Dönem Net Zararı (-)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI..
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI..
Ayrıntısı (TL)
Tümü (TL)
13.133.135,19
50.595.649,09
30.822,58
2.890.821,05
6.021.695,34
72.672.123,25
435.836,97
435.836,97
95.000.000,00
745.000.000,00
-650.000.000,00
-14.089.809,24
-489.952,87
80.420.237,89
153.528.198,11
GENEL MÜDÜRLÜK (FÜZYON)
2013 YILI GELİR TABLOSU
HESAPLAR
A- BRÜT SATIŞLAR
- Yurt içi satışlar
* Maden Makinaları Hizmet Satışları
* Demiryolu Liman İşletme Müdürlüğü
* Enerji İşletme Müdürlüğü
* Merkez İşyerleri
* Teşebbüs Merkezi Hizmet Satışları
- Yurtdışı satışlar
- Diğer gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ
(-)
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ
(-)
- Satılan Mamuller Maliyeti
- Satılan Ticari Mallar Maliyeti
- Satılan Hizmet Maliyeti
* Maden Makinaları Hizmet Satışları
* Demiryolu Liman İşletme Müdürlüğü
* Enerji İşletme Müdürlüğü
* Merkez İşyerleri
* Teşebbüs Merkezi Hizmet Satışları
- Diğer Satışların Maliyeti
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E- FAALİYET GİDERLERİ
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
- Genel Yönetim Giderleri
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİY. OLAĞ.GELİR VE KARLAR
-İştiraklerden Temettü Gelirleri
-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
-Faiz Gelirleri
-Komisyon Gelirleri
-Konusu Kalmayan Karşılıklar
-Kambiyo karları
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G-DİĞER FAALİY. OLAĞ. GİD.VE ZARARLAR
-Reeskont Faiz Giderleri
-Komisyon Giderleri
-Karşılık Giderleri
-Enflasyon Düzeltme Farkları
-Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
2012 YILI
30.354.894,69
30.354.894,69
12.936.692,73
13.985.055,34
2.196.414,84
2013 YILI
39.196.535,38
39.196.535,38
20.527.178,12
14.888.258,51
2.408.530,34
1.236.731,78
1.372.568,41
0,00
0,00
0,00
30.354.894,69
0,00
39.196.535,38
-30.282.919,26
-37.766.295,74
-30.282.919,26
-12.927.861,93
-37.766.295,74
-20.513.252,41
-13.921.910,71
-13.471.944,58
-2.196.414,84
-1.236.731,78
0,00
-2.408.530,34
-1.372.568,41
0,00
71.975,43
0,00
1.430.239,64
0,00
0,00
71.975,43
3.341.398,09
0,00
1.430.239,64
2.986.023,17
619.499,16
137.365,26
0,00
116.877,22
2.721.898,93
2.731.780,69
-254.192,20
-441.891,88
-27.029,32
-3.432,22
-88.662,34
-86.639,45
-223.730,66
-8.383,20
-266.590,09
-8.383,20
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
3.150.798,12
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1.447.989,30
1.807.981,65
397.311,15
1.232.056,80
1.050.678,15
575.924,85
-7.349.992,38
-6.272.305,45
-7.347.565,52
-6.258.482,00
1-Önceki dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J -OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
3.974.370,93
1-Çalışmayan Kısım Giderleri
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
120
-2.426,86
-13.823,45
-2.751.204,96
-489.952,87
121
Download

2013 Faaliyet Raporu - Türkiye Taşkömürü Kurumu