VARLIK – KAYNAK EŞİTLİĞİ
(MUHASEBE DENKLEMİ)
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
ÖRNEK 1:
X işletmesinin varlık ve kaynak kalemleri aşağıdaki gibi verilmiştir:
Kasa Hesabı
Ticari Mallar Hesabı
Binalar Hesabı
Bankalar Hesabı
Taşıtlar Hesabı
Alınan Çekler Hesabı
Alacak Senetleri Hesabı
Alıcılar Hesabı
Banka Kredileri Hesabı
Sermaye Hesabı
5.000
25.000
50.000
35.000
65.000
30.000
40.000
30.000
40.000
?
İSTENEN: X işletmesinin varlık – kaynak denklemini oluşturarak işletmenin sermaye
tutarını hesaplayınız
ÇÖZÜM 1:
X işletmesinin varlık ve kaynak kalemlerine ilişkin muhasebe denklemi
aşağıdaki gibi oluşmaktadır.
X İŞLETMESİNİN
VARLIK - KAYNAK DENKLEMİ
Kasa
5.000
Banka Kredileri
Alınan Çekler
30.000
Bankalar
35.000
Alıcılar
30.000
Alacak Senetleri
40.000
Ticari Mallar
25.000
SERMAYE
Binalar
50.000
Taşıtlar
65.000
VARLIK TOPLAMI 280.000
40.000
240.000
PASİF TOPLAMI 280.000
ÖRNEK 2:
X işletmesinin 01.06.2013 tarihi itibariyle mali işler departmanından elde edilen varlık
ve kaynak kalemleri aşağıdaki gibi verilmiştir:
Haklar Hesabı
Kasa Hesabı
Mamuller Hesabı
İlk Madde Ve Malzeme Hesabı
Binalar Hesabı
Bankalar Hesabı
Demirbaşlar Hesabı
Taşıtlar Hesabı
Alınan Çekler Hesabı
Alacak Senetleri Hesabı
Alıcılar Hesabı
Banka Kredileri Hesabı
Satıcılar Hesabı
Verilen Çekler Hesabı
Banka Kredileri Hesabı
Sermaye
50.000
30.000
45.000
15.000
75.000
25.000
5.000
45.000
15.000
25.000
35.000
25.000
35.000
15.000
55.000
?
İSTENEN: X işletmesinin varlık – kaynak denklemini oluşturarak işletmenin sermaye
tutarını hesaplayınız.
ÇÖZÜM 2:
X işletmesinin 01.06.2013 tarihi itibariyle mali işler departmanından elde
edilen varlık ve kaynak kalemlerine ilişkin muhasebe denklemi aşağıdaki gibi
oluşmaktadır. Aşağıda yer alan tabloda varlık hesaplarının tümü sol tarafta; kaynak
hesaplarının tamamı sağ tarafta yer almaktadır.
X İŞLETMESİNİN VARLIK - KAYNAK DENKLEMİ
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Alıcılar
Alacak Senetleri
İlk Madde Ve Malzeme Hesabı
Mamuller
Binalar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Haklar
VARLIK TOPLAMI
30.000
15.000
25.000
35.000
25.000
15.000
45.000
75.000
45.000
5.000
50.000
Banka Kredileri K.V.*
Satıcılar
Verilen Çekler
25.000
35.000
15.000
Banka Kredileri U.V.**
55.000
SERMAYE
365.000 PASİF TOPLAMI
* İşletmenin 1 Yıldan kısa vadeli Banka kredileri tutarıdır.
** İşletmenin 1 Yıldan uzun vadeli Banka kredileri tutarıdır.
235.000
365.000
ÖRNEK 3: X işletmesinin 01.06.2013 tarihi itibariyle mali işler departmanından elde
edilen varlık ve kaynak kalemleri aşağıdaki gibi verilmiştir:
Kasa Hesabı
Banka Kredileri (K.V.) hesabı
Binalar Hesabı
Taşıtlar Hesabı
Banka Kredileri (U.V.) hesabı
Alıcılar Hesabı
Alacak Senetleri
Demirbaşlar Hesabı
Alınan Çekler Hesabı
Borç Senetleri (K.V.) hesabı
Verilen Çekler Hesabı
Satıcılar Hesabı
Bankalar Hesabı
Ticari Mallar Hesabı
Sermaye
20.000
45.000
150.000
50.000
55.000
35.000
25.000
10.000
15.000
15.000
30.000
25.000
25.000
30.000
?
Ayrıca X işletmesinin, Haziran ayına ait bir takım mali hareketleri aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:
1.
02.10.2012 tarihinde 20.000 mal alınmıştır. Karşılığında 5.000 TL’si çek, 10.000
TL’si senet verilmiş, geriye kalan tutar ise borçlanılmıştır.
2.
03.10.2012 tarihinde banka, X işletmesi adına 5.000 TL’lik alacak çekini tahsil
etmiştir.
3.
05.10.2012 tarihinde bankadan borçlu olunan firmaya 10.000 TL havale
yapmıştır.
4.
06.10.2012 tarihinde 25.000 TL mal satılmıştır. Karşılığında 5.000 nakit, 5.000
senet 5.000 çek alınmıştır.
5.
07.10.2012 tarihinde 10.000 TL senet elden(kasadan) ödenmiştir.
6.
10.10.2012 tarihinde bankadan 10.000 TL K.V. banka kredileri borcu ödemiştir.
7.
12.10.2012 tarihinde bankadan 5.000 TL çek ödemesi yapılmıştır.
8.
15.10.2012 tarihinde 25.000 TL’lik KV banka kredisi alınıp bankaya yatırılmıştır.
9.
20.10.2012 tarihinde müşteri Bay “C” den 10.000 TL elden tahsil edilmiştir.
İSTENENLER:
1.
X işletmesinin 01.06.2013 tarihli varlık – kaynak denklemini oluşturarak
işletmenin sermaye tutarını hesaplayınız.
2.
İşletmenin mali karakterli işlemlerini büyük defterlere aktarınız.
ÇÖZÜM 3: X işletmesinin 01.06.2013 tarihi itibariyle mali işler departmanından elde
edilen varlık ve kaynak kalemlerine ilişkin muhasebe denklemi aşağıdaki gibi
oluşmaktadır.
X İŞLETMESİNİN VARLIK - KAYNAK DENKLEMİ
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Ticari Mallar
Binalar
Taşıtlar
Demirbaşlar
20.000
15.000
25.000
35.000
25.000
30.000
150.000
50.000
10.000
Banka Kredileri K.V.
Verilen Çekler
Satıcılar
Borç Senetleri K.V.
45.000
30.000
25.000
15.000
Banka Kredileri U.V.
55.000
SERMAYE
VARLIK TOPLAMI
360.000
190.000
PASİF TOPLAMI
360.000
İşletmenin varlık kaynak denkleminin ardından ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen
mali olaylar aşağıda bulunan büyük defter kayıtlarında varlık ve kaynak hesaplarının
işleyişi formatına uygun yer almaktadır.
TİCARİ MALLAR
VERİLEN ÇEKLER
30.000 25.000 (4)
(1) 20.000
(7) 5.000 30.000
5.000 (1)
BORÇ SENETLERİ
SATICILAR
(5) 10.000 15.000
10.000 (1)
10.000 (3) 25.000
5.000 (1)
ALINAN ÇEKLER
BANKALAR
15.000 5.000 (2)
(4) 5.000
25.000 10.000 (3)
(2) 5.000 10.000 (6)
(8) 25.000 5.000 (7)
KASA
20.000 10.000 (5)
(4) 5.000
(9) 10.000
BANKA KREDİLERİ (K.V.)
(6) 10.000 45.000
25.000 (8)
ALACAK SENETLERİ
25.000
(4) 5.000
ALICILAR
35.000 10.000 (9)
ÇÖZÜMSÜZ ÖRNEK 1:
X işletmesinin varlık ve kaynak kalemleri aşağıdaki gibi verilmiştir:
Alınan Çekler Hesabı
Taşıtlar Hesabı
Alıcılar Hesabı
Bankalar Hesabı
Kasa Hesabı
Binalar Hesabı
Alacak Senetleri
Ticari Mallar Hesabı
Banka kredileri K.V. Hesabı
Sermaye
150.000
125.000
35.000
55.000
15.000
355.000
125.000
485.000
185.000
?
İSTENEN: X işletmesinin varlık – kaynak denklemini oluşturarak işletmenin sermaye
tutarını hesaplayınız.
ÇÖZÜMSÜZ ÖRNEK 2:
X işletmesinin 01.07.2013 tarihi itibariyle mali işler departmanından elde edilen varlık
ve kaynak kalemlerine ilişkin muhasebe denklemi aşağıdaki gibi oluşmaktadır.
Demirbaşlar Hesabı
Bankalar Hesabı
Satıcılar Hesabı
Banka kredileri K.V. Hesabı
Binalar Hesabı
Alınan Çekler Hesabı
Kasa Hesabı
Taşıtlar Hesabı
İlk Madde Ve Malzeme Hesabı
Alacak Senetleri Hesabı
Alıcılar Hesabı
Banka Kredileri U.V. Hesabı
Mamuller Hesabı
Verilen Çekler Hesabı
Haklar Hesabı
Sermaye
45.000
25.000
95.000
115.000
650.000
125.000
20.000
150.000
55.000
85.000
120.000
350.000
150.000
85.000
115.000
?
İSTENEN: X işletmesinin varlık – kaynak denklemini oluşturarak işletmenin sermaye
tutarını hesaplayınız.
ÇÖZÜMSÜZ ÖRNEK 3: X işletmesinin 01.04.2013 tarihi itibariyle mali işler
departmanından elde edilen varlık ve kaynak kalemleri aşağıdaki gibi verilmiştir:
Taşıtlar hesabı
Banka kredileri (K.V.) hesabı
Alınan çekler hesabı
Alıcılar hesabı
Banka kredileri (U.V.) hesabı
Binalar hesabı
Alacak senetleri
Demirbaşlar hesabı
Kasa hesabı
Borç senetleri (K.V.) hesabı
Verilen çekler hesabı
Satıcılar hesabı
Bankalar hesabı
Ticari mallar hesabı
Sermaye
145.000
115.000
135.000
120.000
400.000
850.000
85.000
65.000
35.000
105.000
300.000
125.000
25.000
450.000
?
Ayrıca X işletmesinin, Nisan ayına ait bir takım mali hareketleri aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:
1.
02.04.2012 tarihinde müşteri Bay “C” den 10.000 TL elden tahsil edilmiştir.
2.
04.04.2012 tarihinde 25.000 TL’lik KV banka kredisi alınıp bankaya yatırılmıştır.
3.
09.04.2012 tarihinde bankadan 5.000 TL çek ödemesi yapılmıştır.
4.
12.04.2012 tarihinde bankadan 10.000 TL K.V. banka kredileri borcu ödemiştir.
5.
15.04.2012 tarihinde 10.000 TL senet elden(kasadan) ödenmiştir.
6.
19.04.2012 tarihinde 25.000 TL mal satılmıştır. Karşılığında 5.000 nakit, 5.000 senet
5.000 çek alınmıştır.
7.
22.04.2012 tarihinde bankadan borçlu olunan firmaya 10.000 TL havale yapmıştır.
8.
27.04.2012 tarihinde banka, X işletmesi adına 5.000 TL’lik alacak çekini tahsil
etmiştir.
9.
29.04.2012 tarihinde 20.000 mal alınmıştır. Karşılığında 5.000 TL’si çek, 10.000
TL’si senet verilmiş, geriye kalan tutar ise borçlanılmıştır.
İSTENENLER:
1. X işletmesinin 01.04.2013 tarihli varlık – kaynak denklemini oluşturarak işletmenin
sermaye tutarını hesaplayınız.
2. İşletmenin mali karakterli işlemlerini büyük defterlere aktarınız.
Download

1 1 NOLU AHB 2 2 NOLU AHB 3 11 NOLU AHB 4 12 NOLU AHB 5