ADI SOYADI
SINIFI
NO
FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014/2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEMİ
11. SINIF GENEL MUHASEBE 2 DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI
1- İşletme 15.12.2014 tarihine aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır.
Kasa
: 50.000 TL
Ticari Mallar : 25.000 TL
Alınan Çekler : 10.000 TL
Satıcılar
: 5.000 TL
Banka
: 20.000 TL
İSTENEN: Açılış kaydını yapınız.
Borç Senetleri: 10.000 TL
Sermaye
: 90.000 TL
2- a) 16.12.2014 tarihinde banka hesabından 1.500 TL çekilmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.
b) 18.12.2014 tarihinde alıcı borcuna karşılık 2.000 TL tutarında bir çeki bize vermiştir. Yevmiye
kaydını yapınız.
c) 20.12.2014’da müşteriden aldığımız 2.500 TL’lik çek İş Bankasından bozdurularak tutar aynı
bankadaki hesaba yatırılmıştır. İlgili kaydı yapınız.
d) 25.12.2014 tarihinde vakıfbankdan alınan bilgiye göre satıcıya verdiğimiz 1.000 TL tutarındaki
çek bankadan ödenmiştir.
e) 26.12.2014’de işletmede kullanmak üzere 200 TL’lik posta pulu peşin olarak alınmıştır.
3- a) 15.10.2014’de işletme kasasındaki nakit fazlasını değerlendirmek amacı ile bir anonim şirketin
tanesi 12 TL olan hisse senetlerinden 1.000 adet satın almıştır. Alış için %02 komisyon
ödenmiştir.
b) Alınan hisse senetlerinden 200 tanesi adedi 15 TL’den 16.11.2014 tarihinde peşin olarak
satılmıştır.
c) 31.12.2014’de daha önce satın aldığı 9.600 TL tutarında hisse senedinin piyasa değerinin 7.500
TL olduğu görülüyor ve değer düşüklüğü için karşılık ayrılıyor. İlgili kaydı yapınız.
d) 15.12.2014 tarihinde bir bankaya repoya yatırılan 8.000 TL, 500 TL faizi ile birlikte çekilmiştir.
İlgili kaydı yapınız.
e) 20.12.2014 tarihinde 12.000 TL değerinde devlet tahvili satın alınmıştır. İlgili kaydı yapınız.
4- a) 25.12.2014’de müşteri Mahmut AYDOĞAN’a %18 KDV hariç 5.000 TL tutarında mal peşin
olarak satılmıştır. İlgili kaydı yapınız.
b) İşletme 28.12.2014 tarihinde %18 KDV hariç 3.000 TL değerinde malı 3 ay vadeli çek
karşılığında satın almıştır. İlgili kaydı yapınız.
5a) Muhasebe fişleri türleri nelerdir? yazınız.
b) Yevmiye maddesi çeşitlerini yazınız
c) Mizan nedir? tanımlayınız.
d) Muhasebe Fişi nedir? Tanımlayınız
6Yıldız Ticaret İşletmesinin Kasım 2014 ayı büyük defter kayıtlarının toplamları aşağıdaki
gibidir. Buna göre Kasım 2014 ayı mizanını düzenleyiniz.
100 KASA HS
50.000
15.000
191 İND.KDV
9.000
9.000
500 SERMAYE
44.000
102 BANKALAR
60.000
40.000
320 SATICILAR
9.000
27.200
121 ALACAK SNT
20.000
7.000
360 ÖDEN. VER.FON
800
153 TİCARİ MALLAR
40.000
5.000
391 HES. KDV
12.400
12.400
600 YURT İÇİ SAT.
40.000
BAŞARILAR…
NOT: 1. soru 5 puan, 2, 3, sorular 25’er puan, 5. soru 20’şer puan, 4. soru 10 puan, 6.Soru 15
Puandır
Fatma ASLAN
Muh.Fin.Öğrt.
Gülben ÇAYLAN
Muh.Fin.Öğrt.
Download

adı soyadı sınıfı no