Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
31 Aralık 2014
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fonun amacı, portföyünde en az %80 ağırlıklı olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin uluslararası piyasalarda ihraç
ettiği Eurobondlara yer vererek kur ve faiz geliri elde etmektir.
Fon ayrıca portföyünün en fazla %20’sine kadar Türk Lirası ve döviz cinsi ya da dövize endeksli devlet tahvili/hazine bonosuna,
repoya, borsa para piyasası işlemlerine, özel sektör borçlanma araçlarına, mevduata ve katılma hesabına yatırım yapabilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil
edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Yönetim Stratejisi
T.C. Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TLDöviz)
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara
Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım
Fonu Katılma Payları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye
Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım
Fonları Katılma Payları
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)
Türk- Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı
Karşılaştırma Ölçütü
Min.
Maks.
80
0
0
100
20
20
0
10
0
20
0
20
0
0
10
20
0
20
%95 KYD USD Eurobond Endeksi
%3 KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (USD)
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
0
20
0
10
0
0
20
20
0
20
0
15
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+3
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+4
Portföy Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
Garanti Portföy Yönetimi
24/10/2003
106.220.785 TL
%1,50
%1,91
Fon Performansı
GETİRİ ORANI (%)
250
200
231
Fon Getirisi
150
139
100
50
0
Enflasyon
Download

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları