Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Hisse Senedi EYF
31 Aralık 2014
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fonun amacı BIST’te işlem gören pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye
kazancı elde etmektir. Fon, BIST’te işlem gören pay senetlerine portföyünün en az %80’i oranında olmak üzere yer verir. Bunun dışında, Türk Lirası ve
döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları, gelire endeskli senet, varlığa dayalı menkul kıymet, menkul kıymet yatırım fonu/borsa yatırım
fonu/serbest yatırım fonu/koruma amaçlı yatırım fonu/garantili yatırım fonu katılma payları, mevduat, katılım hesabı, Takasbank Para Piyasası işlemleri
ile ters repolara fon portföyünün en fazla %20’si oranında yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan
türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Yönetim Stratejisi
Türk Pay Senetleri
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Vadeli Mevduat(TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı
Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Menkul
Kıymet
Yatırım
Fonu/
Borsa
Yatırım
Fonu/Serbest Yatırım Fonu/Koruma Amaçlı Yatırım
Fonu/Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından
İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
T.C. Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı
Karşılaştırma Ölçütü
Min.
Maks.
80
0
0
0
0
0
100
20
20
10
20
20
0
0
0
10
20
20
0
20
0
0
0
0
0
20
20
20
20
15
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
%95 BIST 30 Endeksi
%4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+2
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+3
Portföy Dağılımı
Garanti Portföy Yönetimi
24/01/2011
83.939.571 TL
%2,23
%2,28
GETİRİ ORANI (%)
Fon Performansı
50
Fon Getirisi
45
30
34
10
-10
-30
Enflasyon
Download

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi EYF