Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Katkı EYF
31 Aralık 2014
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen
Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75’i oranında yatırım yapar. Bununla
birlikte, BİST 100 endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından
çıkarılan borçlanma araçları ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar
içerisinde yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne, mevzuat sınırları içerisinde BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank
para piyasasında değerlendirilebilir.
Yönetim Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü
Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası
Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri
ve Kira Sertifikaları
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı,
Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından
Çıkarılan Borçlanma Araçları ve Kaynak Kuruluşu
Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen
Kira Sertifikaları
BİST 100 Endeksindeki ortaklık payları
BİST Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Min.
Maks.
75
100
%91 KYD TL Bono Endeksi Tüm
%5 BİST 100 Endeksi
0
15
%1 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL)
%1 KYD ÖST Endeksi (sabit)
0
0
15
1
%1 KYD ÖST Endeksi (değişken)
%1 KYD O/N Repo Endeksi (brüt)
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
Fon Alım-Satım Saatleri
Garanti Portföy Yönetimi
30/04/2013
478.737.895 TL
%0,355
%0,365
Alış
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+2
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+3
Portföy Dağılımı
Fon Performansı
GETİRİ ORANI (%)
15
12
Fon Getirisi
10
11
5
0
-5
-10
Enflasyon
Download

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı EYF