FON BÜLTENİ
KASIM 2014 • SAYI 28
Değerli Müşterimiz,
Geleceğe dair önemli bir adım atarak emeklilik birikimlerinizi bizimle değerlendiriyorsunuz. Biz de bu fon bülteni ile size, emeklilik birikimlerinizin değerlendirildigi piyasa
ve ekonomik koşullarla ilgili genel değerlendirmelerimizi, emeklilik fonlarımızdaki son
gelişmeleri, önerdiğimiz fon dağılım seçeneklerini ve fon riskleri gibi pek çok konuda
bilgiler sunuyoruz.
Buradaki bilgilerden yararlanarak, değişen piyasa koşullarına göre birikimlerinizi yönlendirdiğiniz fon dağılımlarınızı kendiniz de belirleyebilirsiniz.
Sorularınız için dilediğiniz zaman 0850 222 55 55 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden
bizi arayabilir veya www.asyaemeklilik.com.tr internet adresimizden emeklilik yatırım
fonlarınız hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
FON BÜLTENİ
KASIM 2014 • SAYI 28
PİYASALAR
PİYASA VERİLERİ
YURT İÇİ PİYASALAR
FON GETİRİLERİ
FON DAĞILIMI
FON İÇERİKLERİ
YÜZDESEL GETİRİ
AÇIKLAMALAR
YURT DIŞI PİYASALAR
Global piyasalarda yaşanan gelişmelerin başında olan
petrol fiyatlarındaki gerileme, petrol ithalatçısı olan ülkemiz açısından kısa vadede olumlu bir gelişme olarak öne
çıktı. Cari açığımızın en büyük sebeplerinden olan enerji
ithalatı, petroldeki gerileme ile bir miktar düşmüş oldu.
Kasım ayı içerisinde TCMB yaptığı toplantıda faizlerde
herhangi bir değişikliğe gitmemiş oldu. Buna karşın ilerleyen aylarda bu konuda değişiklik olabileceği beklentisi
hakim.
Kasım ayı enflasyonu ise beklentilerin bir miktar altında kalsa da yine de yukarı yönde değişmiş oldu. Önceki ay
%8,96 olarak açıklanan yıllık enflasyon Kasım’da %9,15
olarak gerçekleşti. Beklenti %9,25 şeklindeydi.
Kasım ayı içerisinde petroldeki gerileme ile birlikte köşeye sıkışan Rusya, doğalgaz konusunda Türkiye’ye indirim
teklifinde bulundu ve doğalgaz fiyatlarında %6’lık bir indirimde bulundu. Bu, ithalatımız açısından olumlu bir gelişme oldu.
Aralık ayı içerisinde TCMB’nin faiz indirimine gidebileceği beklentisi hâkim. Bunun gerçekleşmesi piyasalar açısından olumlu olacaktır.
Petroldeki düşük seviyenin Aralık ayında ve sonrasında devam etmesi durumunda petrol ihraç eden ülkelerin
ekonomisinde olumsuzluklar meydana getireceğinden bu
ülkelerin Türkiye olan ticaret hacimlerinde de düşme meydan gelecektir.
Piyasalara baktığımızda Kasım ayı içerisinde yaşanan
olumlu gelişmeler neticesinde Borsa İstanbul’da yükseliş
gerçekleşirken tahvilde de gerileme meydana geldi. Gösterge tahvil uzun bir aradan sonra ilk defa %8 seviyesinin
de altına sarktı.
Aralık ayının Kasım ayı kadar iyi geçmemesi beklenmektedir. Bunların başında doların yükselişi ve buna paralel olarak olumsuz etkilenecek olan ithalat hacmi gelmektedir. Aralık ayında kış şartlarına bağlı olarak
daha önce yurtiçinde gerçekleştirilen doğalgaz
ve elektrik zamlarının daha belirgin şekilde enflasyona etki etmesi beklenmektedir. Rusya’nın %6’lık
doğalgaz indiriminin tüketiciye yansıtılmayacağı geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından açıklandı.
FON BÜLTENİ
KASIM 2014 • SAYI 28
PİYASALAR
PİYASA VERİLERİ
YURT İÇİ PİYASALAR
FON GETİRİLERİ
FON DAĞILIMI
FON İÇERİKLERİ
YÜZDESEL GETİRİ
AÇIKLAMALAR
YURT DIŞI PİYASALAR
Kasım ayı içerisinde global çapta gerçekleşen en önemli gelişme petrol fiyatlarında meydana gelen gerileme ve
bunun dünya ekonomisine etkileri oldu. Kasım ayı başında
85 doların üzerinde olan Brent petrol, ay içerisinde 70 doların da altına sarktı. Bu gelişme en çok Rusya ekonomisini
olumsuz yönde etkiledi. Ruble önemli oranda değer kaybetti.
Petrol fiyatlarının gerilemesine engel olmak amacıyla
Kasım ayı içerisinde OPEC ülkeleri bir araya gelirken petrol üretiminde azalmaya gitme kararının çıkmaması petrol
fiyatlarının 67 dolar seviyelerini görmesine yol açtı. Bu gelişme petrol ithal eden Türkiye gibi ülkelerde olumlu karşılanırken uzun vadede ticaret hacmimizim yüksek olduğu
Rusya ve petrol ihraç eden Arap ülkelerinin ekonomik yönden zayıflaması ise ilerleyen dönemlerde dış ticaretimizi
olumsuz etkileyecektir.
Küresel büyüme kaygılarının arttığı Kasım ayında özellikle Çin’de yaşanan gelişmeler ayrı bir öneme sahipti.
Çin’de büyüme hızının düşüş göstermesi ve açıklanan bazı
verilerin olumsuz olması Çin Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesine yol açtı. Çin Merkez Bankası ay içerisinde %0,25 oranında faiz indirirken ilerleyen dönemlerde
ekonomik verilerin seyrine göre daha fazla faiz indirimine
gidebileceği beklentisi de Çin piyasaları tarafından kabul
gören bir beklenti.
Kasım ayı içerisinde Japonya ekonomisinin resesyona
girdiği teyit edilmiş oldu. Zira Japonya’da açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisinin %2 açıklanması beklenirken
%1,6 daralma şeklinde açıklandı. Küresel büyüme kaygılarının arttığı bu dönemde bu gelişme global piyasalar açısından kaygıların artmasına yol açtı. Bu gelişme karşısında
Japonya’da hükümeti attığı adımlar Japonya’da olumlu
karşılandı. Hükümet, daha önce artış planladığı bazı vergileri öteleme kararı alarak piyasaları bir miktar rahatlattı.
Avrupa tarafında ekonomik aktivitelerde canlanma
meydana geldiği yönünde veriler açıklandı. Avrupa borsaları Kasım ayı geneli yükseliş eğilimi gösterdi. Avrupa’da
işsizlik gerileme gösterirken ekonomik büyümeye yönelik
güven de arttı.
ABD’de FED’in faiz artırımını konusunda yumuşak bir
tutum sergileyeceği beklentisi hâkim oldu. Bunun yanında
ABD’de açıklanan şirket mali tablolarının büyük bir bölümünün beklentilerin üzerinde kar açıklaması da olumlu bir
gelişme olarak etkili oldu. ABD borsaları Kasım ayı içerisinde rekor tazeledi.
Aralık ayı içerisinde petrol fiyatlarının seyri global piyasalar üzerinde belirleyici etkenlerden bir tanesi olacaktır.
Özellikle Rusya ve diğer petrol ihraç eden ülkeler, petrol
fiyatlarından çok etkilenmekte olup bu ülkelerin mali durumlarında meydana gelecek olan bir kötüleşme global
büyümeyi de önemli derecede etkileyecektir. Buna karşın
petrol girdisi olan havacılık, taşımacılık ve perakende gibi
sektörlerde ise olumlu gelişmelerin ay içerisinde yaşanması beklenebilir.
Çin’de Japonya’da açıklanan olumsuz verilerin ardından
önümüzdeki aylarda Çin ve Japonya merkez bankalarının
tavrı önem kazanıyor. Piyasalarda hakim olan beklenti, Çin
Merkez Bankası’nın tekrar faiz indirimine gideceği yönünde. Japonya’da ise hükümetin yeni reform paketleri ve vergi indirimleri yapması beklenebilir.
FON BÜLTENİ
KASIM 2014 • SAYI 28
PİYASALAR
PİYASA VERİLERİ
FON GETİRİLERİ
FON DAĞILIMI
FON İÇERİKLERİ
YÜZDESEL GETİRİ
AÇIKLAMALAR
PİYASA ve EKONOMİK VERİLER
Son 1 Ay (%)
Yılbaşı
(%)
2013
(%)
Borsa
İstanbul
Son 1 Ay (%)
Yılbaşı
(%)
2013
(%)
Kapanış
28.11.2014
TÜFE
0,18
8,65
9,15
BIST-100
6,94
27,09
-13,31
86.168,66
Mevduat Getirisi
9,51
-
7,04
BIST-30
7,90
29,50
-15,64
106.771,80
Kâr Payı Getirisi
7,80
-
7,21
KATILIM
ENDEKSİ
4,44
19,23
1,99
78.262,99
KYD Fiyat Endeksleri
Son 1 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
2013
(%)
Döviz
Son 1 Ay (%)
Yılbaşı
(%)
2013
(%)
Kapanış
28.11.2014
Kira Sertifikası (Kamu)
1,04
9,86
Dolar/Türk
Lirası
0,34
3,75
19,85
2,2102 TL
Kira Sertifikası (Özel)
0,72
9,57
Euro/
Türk Lirası
-0,46
-6,16
25,12
2,7535 TL
KYD 365
1,62
11,33
4.08
Euro/Dolar
-0,83
-8,21
4,31
1,2452 TL
Altın
1,86
3,43
-14.72
Döviz Sepeti
-0,10
-2,74
23,52
2,4819 TL
Enflasyon, Mevduat ve Kâr Payı
FON BÜLTENİ
KASIM 2014 • SAYI 28
PİYASALAR
PİYASA VERİLERİ
FON GETİRİLERİ
FON DAĞILIMI
FON İÇERİKLERİ
YÜZDESEL GETİRİ
AÇIKLAMALAR
EMEKLİLİK FONLARIMIZDAKİ SON DURUM
FON ADI
Alternatif
Katkı EYF
FON
RİSK
KODU SEVİYESİ
FON
İŞLETİM
GİDERİ
FONUN AMACI
1 AYLIK YILBAŞI
(%)
(%)
2013
(%)
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ (%)
Fon, Katkı Emeklilik Yatırım Fonu olup, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla ku-
AGT
Yüz binde rulmuştur. Fon portföyünün tamamı Devlet Katkısı Hakkında belirtilen portföy sınırlamalarına
uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünde sürekli olarak en az %75 oranında Hazine Müsteşar0,95
1,57
10,00
-0,56
0,99
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %60'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına yer verir.
Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %40 ağırlığını aşmamak koşuluyla, bankalar
veya yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen Türk
Lirası cinsinden, kira sertifikaları ve faize dayalı olmayan borçlanma araçlarına yer verilebilir.
1,36
8,86
-1,42
0,99
lığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine yer verir.
Katılım
Standart EYF
AGD
Yüz binde
5
Muhafazakar
Katılım Esnek
EYF
AGM
Yüz binde Fon Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım bankacılığı
esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilme6
si ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır.
1,50
6,39
3,36
Büyüme Amaçlı
Katılım Esnek
EYF
AGB
Yüz binde Fon Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım bankacılığı
esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilme6
si ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır.
3,27
12,04
2,98
AGG
Yüz binde Fon Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlen4
dirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır
2,77
10,76
3,52
Altın Katılım EYF
AGA
Yüz binde
5
Fon, portföyünde sürekli olarak en az %80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası
araçları bulunduran Altın Emeklilik Yatırım fonudur. Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon
portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının
%20 ağırlığını geçmemesi ve de katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esastır.
1,17
0,04
-3,62
1,39
Katılım Hisse
Senedi EYF
AGH
Yüz binde Fon Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %80
oranında katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk hisse senetleri bulundurduğundan dolayı
6
yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.
6,25
22,57
4,74
4,06
Büyüme Amaçlı
Grup Katılım
Esnek EYF
EYF: Emeklilik Yatırım Fonu
FON BÜLTENİ
KASIM 2014 • SAYI 28
PİYASALAR
PİYASA VERİLERİ
FON GETİRİLERİ
FON DAĞILIMI
FON İÇERİKLERİ
YÜZDESEL GETİRİ
AÇIKLAMALAR
ALTERNATİF FON DAĞILIMI SEÇENEKLERİ
Bireysel Emeklilik Planları Kapsamında
Portföy Dağılım İçerisindeki Oranları
Son 1 Ay (%) Yılbaşı (%)
2013 (%)
Riskten Kaçınan
AGD 50%, AGM 50%
1,43
7,62
0,97
Orta Düzey Risk Alan
AGD 20%, AGB 30%, AGA 5%, AGH 15%, AGM 30%
2,70
10,69
2,15
Risk Alabilen
AGH 50%, AGM 10%, AGB 30%, AGA 10%
4,37
15,54
3,23
Yeni Emeklilik Yatırım Fonlarımızın 2013 getirileri halka arz tarihlerinden itibaren hesaplanmıştır.
FONLARIN AKTİF DAĞILIMI (28.11.2014)
Portföy Dağılımları
AGB
AGM
AGH
AGG
AGD
AGA
AGT
Katılım Esnek
EYF (%)
Muhafazakar Katılım
Esnek EYF (%)
Katılım Hisse
Senedi EYF (%)
Grup Katılım
Esnek EYF (%)
Katılım
Standart EYF (%)
Altın Katılım
EYF (%)
Alternatif Katkı
EYF (%)
Kamu Kesimi Faizsiz Borçlanma
Araçları (Kira Sertifikası)
52,60
71,01
1,86
65,21
88,34%
-
92,33
Hisse
29,23
5,24
90,55
19,54
-
5,03
-
Katılma Hesabı
17,61
14,52
7,59
14,52
11,66
-
7,67
-
7,15
-
-
-
94,97
-
0,56
2,08
-
0,73
-
-
-
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Fon Açıklaması
Altın
Faizsiz Yabancı Borçlanma
Araçları (Döviz Sukuk)
Toplam
FON BÜLTENİ
KASIM 2014 • SAYI 28
PİYASALAR
PİYASA VERİLERİ
FON GETİRİLERİ
FON DAĞILIMI
FON İÇERİKLERİ
YÜZDESEL GETİRİ
AÇIKLAMALAR
FON İÇERİKLERİ (28.11.2014)
FON
KODU
YATIRIM STRATEJİSİ
FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)
Asya Emeklilik Ve Hayat
Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
AGT
%90 KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi + %1 KYD Kira Sertifikaları
Özel Sektör Endeksi + %9 KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi
73.556.139
Asya Emeklilik Ve Hayat
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
AGD
%90 KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi + %1 KYD Kira Sertifikaları
Özel Sektör Endeksi + %9 KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi
49.227.012
Asya Emeklilik Ve Hayat Muhafazakar
Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AGM
Esnek Fonların yatırım yaptığı alanlar dönemsel koşullara göre
farklılık gösterebilmektedir.
143.922.513
Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı
Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AGB
Esnek Fonların yatırım yaptığı alanlar dönemsel koşullara göre
farklılık gösterebilmektedir.
48.639.648
Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı
Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AGG
Esnek Fonların yatırım yaptığı alanlar dönemsel koşullara göre
farklılık gösterebilmektedir.
77.885.541
Asya Emeklilik Ve Hayat
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
AGA
%90 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort. +
%10 KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi
8.220.973
Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı
Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
AGH
%90 Katılım Endeksi + %1 KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi + %1 KYD
Kira Sertifikaları Özel Sektör Endeksi + %8 KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi
53.199.401
FON ADI
FON BÜLTENİ
KASIM 2014 • SAYI 28
PİYASALAR
PİYASA VERİLERİ
FON GETİRİLERİ
FON DAĞILIMI
FON İÇERİKLERİ
YÜZDESEL GETİRİ
AÇIKLAMALAR
YÜZDESEL GETİRİ GRAFİKLERİ (1-28 Kasım)
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları
9,00%
7,90%
8,00%
6,94%
7,00%
6,25%
6,00%
5,00%
4,44%
4,00%
3,27%
3,00%
1,86%
2,00%
1,57%
1,36%
2,77%
1,50%
1,17%
1,00%
0,00%
0,34%
-1,00%
-0,46%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%
-7,00%
KATILIM
ENDEKSİ
BIST
100
BIST
30
DOLAR
EURO
ALTIN
(GR)
AGT
AGD
AGM
AGB
AGG
AGA
AGH
FON BÜLTENİ
KASIM 2014 • SAYI 28
PİYASALAR
PİYASA VERİLERİ
FON GETİRİLERİ
FON DAĞILIMI
FON İÇERİKLERİ
YÜZDESEL GETİRİ
AÇIKLAMALAR
1. Bu bültende sunulan geçmiş dönemlere ilişkin veriler, yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır. Veriler, bu bültende, emeklilik yatırım fonları halka arz tarihleri
ve ilerisi kapsanacak şekilde sunulmaktadır ve fonların gelecek dönemler için de aynı getiriyi sağlayacağı anlamına gelmez.
2. Bu bülten, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. personeli, katılımcıları ve acentelerinin bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanıp belli sayıda çoğaltılmıştır.
3. Bültende yer alan açıklama ve getiri kıyasları reklam ve ilan niteliği taşımamaktadır ve performans ölçüm özelliğinde değillerdir.
4. Bu bültende yer alan veriler izinsiz olarak çoğaltılamaz; kısmen bile olsa amacı dışında kullanılamaz; yayınlanamaz.
5. Bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri hiçbir zaman Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. için bağlayıcı değildir.
6. Bu bültendeki bilgiler, kamuya açık kaynaklardan toplanmıştır ve üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende yer alan bilgilerdeki ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki veya bu kaynakların
seçimindeki herhangi bir hata ve / veya eksiklik ve / veya kusurdan Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu değildir.
7. Bu doküman ile üçüncü şahıslara alım veya satım yapmaları yolunda herhangi bir telkin ve teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak
herhangi bir işlem ve/veya eylemin sonuçlarından Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
www.asyaemeklilik.com.tr
Download

Fon Bülteni_Kasim 2014