İLGİLİ DÖNEMDE ARACI
KURUMA ÖDENEN
TOPLAM
KOMİSYON TUTARI (TL)
FON
KODU
İŞLEM YAPAN ARACI
KURUM ÜNVANI
FYC
FİNANS YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
24,848.55
İLGİLİ DÖNEMDE ARACI
KURUMA ÖDENEN
ORTALAMA KOMİSYON
ORANI (%)
FON PORTFÖYÜNE YAPILAN
ÖDENEN KOMİSYON
VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİNİN
TUTARININ ORTALAMA FON
AĞIRLIKLI ORTALAMA FON TOPLAM
TOPLAM DEĞERİNE ORANI (%)
DEĞERİNE ORANI (%)
0.004181
0.064144
1,534.364327
***FİNANS YATIRIM BOSPHORUS CAPİTAL B TİPİ DEĞİŞKEN FON***
01/01/2014 - 31/12/2014 DÖNEMİ KOMİSYON BİLGİSİ
FONUN İŞLEM YAPTIĞI ARACI KURUMLAR :
ARACI KURUM - BIST - TAKASBANK
ÖDENEN KOMİSYONLAR ve ORANLARI
*Hisse Senedi Komisyonu
*Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Komisyonu
*Gecelik Ters Repo Komisyonu
*Vadeli Ters Repo Komisyonu
*Borsa Para Piyasası Komisyonu
*Vob-Vadeli ve Opsiyon Piyasası Komisyonu
*Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyonu
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Komisyon Tutarı*
17,616.99
3,244.84
2,911.18
1,075.54
-
Yatırım Fonu'nun Ortalama Fon Toplam Değeri
* Komisyon tutarları, BIST Payı tarifesine göre kesilen tutarları da içermektedir.
Komisyonun Ortalama Fon
Toplam Değerine Oranı
Komisyon Oranı
0.0005250000
0.0000525000
0.0000118125
0.0000118100
0.0000295200
0.0003000000
0.0002000000
38,738,567.02
0.000455
0.000084
0.000075
0.000028
-
Download

01/01/2014 - 31/12/2014 DÖNEMİ KOMİSYON BİLGİSİ