T.C.
GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI
Gelibolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği
Denetleme Kurulu
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
1. Denetleme Raporu
2014-2015 Eğitim - Öğretim yılında görev yapan Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulunun
06/11/2014-17/02/2015 tarihleri arasındaki faaliyetleri incelenip, faaliyetlerin birlik amacına uygun
olarak yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü, 3 kez toplanarak harcama ve diğer kararların
alındığı ve harcamaların Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak belge karşılığında yapıldığı, gelir
ve gider kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulduğu tespit edilmiştir. Birliğin gelirleri Kantin ve
Halı Saha kira gelirlerinden oluşmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde düzenlenen Tubitak semineri
için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Okul Aile birliği hesabına 24.12.2014 tarihinde 1300 TL
aktarılmış. Bu para birlik tarafından gerekli kişilere ödenmiştir. Şubat 2015 kantin kirası, Aralık
ayında olan 1,5 gün kar tatili nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aldığı karar doğrultusunda
520 TL olarak yatırılmıştır. 2015 Gelir ve giderlerin dökümü aşağıya çıkarılmıştır.
2015 GELİRLERİ
1. 2015’e devredilen Hesap
2. Kantin Kirası (Ocak –Şubat)
3. Halı Saha Kirası (Ocak)
GELİRLER TOPLAMI
17.448 TL
1.075 TL
1.485,16 TL
20.008,16 TL
2015 GİDERLERİ
1. Tubitak Afişi
(Tuna Reklam)
2. Tubitak Semineri ( Eyüp ARTVİNLİ)
GİDERLER TOPLAMI
260 TL
1000 TL
1.250 TL
FARK
18.758.16 TL
17/02/2015
(İmza)
Hasan ŞAHİN
Üye
(İmza)
Hale KIZILTAN
Üye
(İmza)
Sevil İÇLİ
Üye
Adres: Gazi Süleyman Paşa Mah. Emek Sk. No:3 17500 Gelibolu ÇANAKKALE
Tel: (0286) 566 24 99
e-mail: [email protected]
Fax: (0286) 566 24 99
Web: http://gelibolumtal.meb.k12.tr/
Download

2015 gelirleri 2015 giderleri fark 18.758.16 tl