Bilgisayar Programlama 2
Fatih Sutan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Soru 1
• Personel (personel_id,adi,soyadi, toplam_odenen)ve maaş (maas_id,
personel_id, ay_id, tutar) verilerini tutmak için iki adet tablo tutunuz.
• Her personel için ayrı bir dosyaya açarak maaş bilgilerini integer veri
türünde aktarınız.
• Personel tablosunun toplam_odenen alanını her personel için
dosyadan okunan değerlerin toplamıyla update ediniz.
Download

BP2 Lab 14 - bilgisayar mühendisliği sayfası