GÜVENLİK VERİ BİLGİLERİ
ATAMER DC 4001 ES
1 MADDE / HAZIRLAMA VE ŞİRKET TANIMLAMASI
1.1.Ürüne İlişkin Bilgiler :
Ticari İsmi
ATAMER DC 4001 ES
1.2.Üretici / Satıcıya İlişkin Bilgiler:
Üretici /Satıcı
ATA KİMYA İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ
KERESTECİLER SAN SİT ADNAN MENDERES BLV
NO:76 SARAYKÖY/ KAZAN ANKARA
TELEFON :
0312 354 72 00-12
FAKS
0312 354 72 08
:
2 MUHTEVİYATI/UNSURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1.Kimyasal Karakterizasyon
Stiren Akrilik kopolimer
3 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 3.1.Teneffüs Etme Sonrası
 Özel Önlemlere Gerek Yoktur
 3.2.Cilt Teması Sonrası
 Bol Su İle Yıkayınız.
 3.3.Göz Teması Sonrası
 Derhal Bol Su İle Yıkayınız.İritasyonun Devam Etmesi Halinde Doktora Danışınız.
 3.4.Yutma Sonrası
 Kusturunuz.Kendinizi Kötü Hissettiğinizde,Doktora Danışınız.(Mümkünse Etiketi
Götürünüz)
4 YANGINLA MÜCADELEYLE İLGİLİ ÖNLEMLER
4.1.Genel Hususlar
Ürünün Kendisi Yanmaz.Söndürme Önlemlerini Çevre Yangınına Göre Ayarlayınız.
4.2.Uygun Söndürme Maddeleri
İlgisiz
4.3.Güvenlik Nedenlerinden Ötürü Uygun Olmayan Söndürme Maddeleri
İlgisiz
4.4 Yangın İle Mücadelede Özel Koruyucu Kıyafet
Çevre Havasından Bağımsız Solunum Koruyucu Cihaz Kullanınız.
5 GÖZETİMSİZ SERBEST KALMADA ALINACAK ÖNLEMLER
5.1.Kişiye Özgü Güvenlik Önlemleri
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanınız.
5.2.Çevre Koruma Önlemleri
Kanalizasyon Ve Nehirlere Ulaşmamasını Sağlayınız.
5.3 Temizleme/Toplama Prosedürü
Mekanik Olarak Alınız Ve Kurallara Uygun Bir Şekilde Dispoze Ediniz.
6 KULLANIM VE DEPOLAMA
6.1.Genel Hususlar
Özel Güvenlik Önlemlerine Gerek Yoktur.
6.2 Kullanım
Güvenli Kullanıma İlişkin Uyarılar
Dökülen Madde,Kayma Tehlikesini Artırır.
6.3.Depolama
Depo Ve Kaplar İçin Gerekli Koşullar
Donmaya Karşı Koruyunuz.
Depolama Koşullarına İlişkin Ek Bilgiler
+0 Derecenin Altında Depolamayınız.
7 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
 7.1.Genel Koruyucu Ve Temizlik Önlemleri
 Nefes Koruması
 Gerekli Değil
 El Koruması
 Kauçuktan Üretilmiş Koruyucu Eldiven
 Göz Koruması
 Koruyucu Gözlük
 Vücut Koruması
 Gerekli Değil
8 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
8.1.Görünümü
Şekil............................................. Vizkoz Sıvı
Renk……………………………….. Beyaz
Koku……………………………….. Zayıf
8.2.Güvenliğe İlişkin Veriler
Alev Noktası………………………. İlgisiz
Yanma Sıcaklığı…………………... İlgisiz
Alt İnfilak Sınırı…………………… İlgisiz
Yoğunluk…………………………… 1,0-1,1 Gr /Cm 20 C
Suda Çözünürlük…………………. Sınırsız Karıştırılabilir
Ph Değeri…………………………... .7-9
Viskozite…………………………... 5000-12000 Cps (Brookfield ,25C)
9 STABİLİTE VE REAKTİVİTE
9.1.Genel Hususlar
Uygun Depolamada Ve Kullanımda,Tehlikeli Tepkimeler Bilinmemektedir.
9.2.Kaçınılıcak Koşullar
-----------9.3.Kaçınılıcak Maddeler
-----------9.4.Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
Kurallara Uygun Depolama Ve Kullanıma : Bilinmiyor.
.
10 TOKSİKOLOJİYE İLİŞKİN BİLGİLER
10.1.Genel Hususlar
Uygun Kullanımda ,Şu Andaki Bilgilerimiz Işığında Hasar Beklenmemektedir.
10.2. İnsan Üzerindeki Deneyimler
Temasta: Sağlık Açısından Herhangi Bir Etkiye Dair Belirti Yok.
11 OKOLOJİYE İLİŞKİN BİLGİLER
11.1.Eliminasyona İlişkin Bilgiler
Biyo-Yıkım / Ek Bilgiler
Biyolojik Olarak Kolaylıkla Ayrıştırılamaz.
Ek Bilgiler
Aktifleştirilmiş Çamurda Adsorbsiyon İle Eliminasyon,Çökertme İle Ayrıştırma Yapılabilir.
11.2.Çevre Kompartmanlarındaki Tavır
Olumsuz Etki Beklenmiyor.
11.3.Ek Ökolojik Bilgiler
Sulara Ve Zemine Buluşmasına Engel Olunuz.Arıtma Tesislerine Seyretildikten Sonra Aktarınız.
Uygun Kullanımda Ve Manipulasyonda,Çevre Sorunları Çıkması Beklenmemektedir.
12 DİSPOZİSYONDA İLİŞKİN UYARILAR
12.1.TEMİZLENMEMİŞ AMBALAJLAR
Öneri :Ambalajlar Tamamen Boşaltılmalıdır.Tercihen Tekrar Kullanıma Veya Değerlendirmeye
Tabii Tutulmalıdır.
ÖNERİLEN TEMİZLİK MADDESİ :
SU
13 NAKLİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Karayolu,Denizyolu Ve Hava Yolu İle Taşınabilir.
Tehlikeli Ürün Değildir.
14 DİĞER BİLGİLER
14.1.ÜRÜN
Bu Bilgiler Yalnızca Güvenlik Gereksinimlerini Tarif Etmektedirler Ve Şu Andaki Bilgilerimize
Dayanmaktadır.Bunlar Tarif Edilen Ürünün Özelliklerine Dair Kanuni Yükümlülükler Çerçevesinde Bir
Teminat Teşkil Etmemektedir.İlgili Ürün Bilgi Belgelerinden Öğrenebilirsiniz.
Download

atamer 4001 es msds