27.02.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI
Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 588
Fen Fakültesi Fakülte Kurulu’nun Kimya Bölümü’nün mevcut
Yan Dal programı
yönergesinin güncellenmesi hakkındaki 23.01.2014 tarih ve 01-07 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılından geçerli olmak üzere Kimya Bölümü’nün mevcut Yan Dal
programı yönergesinin karar ekinde belirtildiği şekilde güncellenmesi uygun görülerek
Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
27.02.2014 tarih ve 588 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Lisans düzeyinde Yan dal programı
yürütmektedir. Kimya Bölümü Yan dal programı, 16/05/2007 tarihinde kabul edilen ve
06/03/2013 tarihinde 2013-98 nolu kararla yapılan değişiklik ile yürürlüğe giren “Hacettepe
Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Yan dal programı
a) Yan dal programının amacına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere
danışmanlık yapmak, Kimya Bölümü Başkanı’nca atanan Yan dal program
koordinatörünün sorumluluğundadır. Yan dal program koordinatörü, öğrencinin ana
dal lisans program danışmanı ile iletişim içinde görev yapar.
b) Kimya Bölümü’nde Yan dal programına kayıt yaptıran öğrencilerin hangi dersleri
alacağına Kimya Bölümü Yan dal koordinatörü ile Kimya Bölüm Başkanlığı birlikte
karar verir.
c) Kimya Bölümü Yan dal programına başvuran öğrencilerin temel düzeyde “Kimya”
dersini almış olmaları zorunludur. Dersler aşağıda sunulmuştur.
H.Ü. FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ GÜZ SÖMESTRİ DERSLERİ
DERS KODU
DERS ADI
TPK DİL BÖLÜM
KIM 109-1;2;3
Kimya I
404
İng
Kimya Mühendisliği
KIM 109-4;5;6
Kimya I
404
İng
Maden Mühendisliği
KIM 109-7;8;9
Kimya I
404
İng
Fizik Mühendisliği
KİM 109-10;11;12
Kimya I
404
Tr
Jeoloji Mühendisliği
KIM 109-13;14
Kimya I
404
Tr
Hidrojeoloji Mühendisliği
KIM 127-1;2
Temel Kimya
303
İng
Elektrik ve Elektronik Müh.
KIM 127-3;4
Temel Kimya
303
İng
Makine Mühendisliği
KIM 127-5;6
Temel Kimya
303
İng
Endüstri Mühendisliği
KIM 133-1;2;3
Temel Kimya I
303
Tr
Beslenme ve Diyetetik
KİM 151-1
Temel Kimya I
303
Tr
Ağaç İşl. End. Mühendisliği
KİM 157-1;2;3;4
Genel Kimya I
202
Tr
Biyoloji
KİM 159-1;2
Genel Kimya
303
Tr
Gıda Mühendisliği
H.Ü. FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BAHAR SÖMESTRİ DERSLERİ
DERS KODU
DERS ADI
TPK
DİL
BÖLÜM
KİM 102-1;2
Genel Kimya
303
İng
Nükleer En. Mühendisliği
KIM 110-1;2;3
Kimya II
404
İng
Kimya Mühendisliği
KIM 110-4;5;6
Kimya II
404
İng
Maden Mühendisliği
KIM 110-7;8;9
Kimya II
404
İng
Fizik Mühendisliği
KİM 110-10;11;12
Kimya II
404
Tr
Jeoloji Mühendisliği
KIM 110-13;14
Kimya II
404
Tr
Hidrojeoloji Mühendisliği
KIM 134-1;2;3
Temel Kimya II
303
Tr
Beslenme Ve Diyetetik
KİM 152-1
Temel Kimya II
303
Tr
Ağaç İş. Endüstri Mühendisliği
KİM 158-1;2;3;4
Genel Kimya II
202
Tr
Biyoloji
d) Öğrencinin Yan dal programında aldığı derslerine uygun olarak Yan dal programı
dersleri arasındaki en az bir laboratuvar dersini alması zorunludur.
e) Kimya Bölümü Yan dal programında öğrenci, aşağıdaki listede yer alan derslerden 18
AKTS zorunlu ve 12 AKTS seçmeli olmak üzere toplam 30 AKTS tamamlamak
zorundadır.
f) Kimya Bölümü Yan dal programına halen devam eden öğrenciler, 12.01.2011 tarih ve
2011-4 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Kimya Bölümü Yan dal Programı
Yönergesine” tabidirler.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ YAN DAL PROGRAMI
KAPSAMINDA AÇILAN ZORUNLU DERSLER
Güz Yarıyılı
Bahar Yarıyılı
TPK
AKTS
5
KİM 124 Genel Kimya Lab.
031
2
303
4
KİM 216 Anorganik Kimya II
404
5
KİM 259 Analitik Kimya Lab.I
062
4
KİM 218 Analitik Kimya II
303
4
KİM 309 Kuantum Kimyası
233
4
KİM 228 Enstrümental Analiz I
303
4
KİM 319 Anorganik Kimya III
202
3
KİM 260 Analitik Kimya Lab.II
062
4
KİM 323 Enstrümental Analiz II
303
4
KİM 324 Enstrümental Analiz Lab.
041
4
KİM 329 Fizikokimya I
303
4
KİM 326 Biyokimya
404
5
KİM 347 Anorganik Kimya Lab.
062
4
KİM 330 Fizikokimya II
303
4
KİM 357 Organik Kimya I
404
5
KİM 358 Organik Kimya II
404
5
KİM 413 Organik Kimya III
404
5
KİM 386 Organik Kimya Lab.I
062
4
KİM 429 Biyokimya Lab.
041
4
KİM 404 Endüstriyel Kimya
303
4
KİM 461 Organik Kimya Lab.II
082
4
KİM 406 Endüstriyel Kimya Lab.
041
4
KİM 465 Polimer I
202
3
KİM 466
202
3
KİM 483 Fizikokimya III
303
4
KİM 468 Polimer Kimya Lab.
062
4
KİM 484 Fizikokimya IV
303
4
KİM 486 Fizikokimya Lab.
062
4
TPK
AKTS
KİM 215 Anorganik Kimya I
404
KİM 217 Analitik Kimya I
Polimer II
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ YAN DAL
PROGRAMI KAPSAMINDA AÇILAN SEÇMELİ DERSLER
Dersler
KIM 139 Kaynak Tarama ve Rapor
Hazırlama
KİM 140 Günlük Yaşamda Kimya
TPK
202
AKTS
4
KİM 400
Dersler
Fiziksel Biyokimya
TPK
202
AKTS
4
202
4
KİM 403
202
4
202
4
KİM 408
Suda Çözünebilen ve Şişebilen
Polimerler
Bilgisayar Modellemeleri ve
Uygulamaları
Endüstriyel Anorganik Ürünler
KİM 143 Atmosfer Kimyası ve Küresel
Değişimler
KİM 222 Kimyada Matematiksel
İşlemler
KİM 227 Endüstriyel Kimyada İşlemler
KİM 237 Görsel Sanatlarda Anorganik
Kimya
202
4
KİM 405
202
4
202
4
202
202
4
4
KİM 409
KİM 415
Atık Su Arıtma Teknolojileri
Seramik Kimyası
202
202
4
4
KİM 251 Elektroanalitik Kimya
KİM 255 Kararlılık Sabitleri Tayini ve
Kullanılması
KİM 257 Çevre Kimyası
202
202
4
4
KİM 416
KİM 419
Yeşil Kimya
Heterosiklik Kimya
202
202
4
4
202
4
KİM 421
202
4
KİM 265 Nano Malzemeleri Kimyası
KİM 300 Adsorpsiyonun Endüstriyel
Uygulamaları
KİM 311 Organik Yapı Analizi
KİM 312 İletken Polimerler ve
Korozyon
KİM 351 Biyoayırma
KİM 353 X-Işınları Difraksiyonu
KİM 354 Yüzey Kimyasında Analiz ve
Karak. Yönt.
KİM 360 Arkeolojide Kimya
KİM 365 Tekstil Kimyası ve Boyalar
KİM 367 Enerjinin Kimya
Termodinamiği
KİM 368 Biyokimyasal Toksikolojiye
Giriş
KİM 369 Biyokimya ve
Biyoteknolojide Proteinler
KİM 371 Homojen ve Heterojen Kataliz
KİM 374 Biyonanoteknoloji
KİM 375 Enzim Bilimi
KİM 376 Kemoinformatike Giriş
KİM 385 Adli Kimya
KİM 388 İlaç Kimyası
KİM 392 İleri Anorganik Malzemeler
KİM 393 Elementlerin Biyolojik
Kimyası
202
202
4
4
KİM 423
KİM 425
Hesaplamalı Biyoorganik
Kimya
Asimetrik Sentez
Polimerizasyon Teknikleri
202
202
4
4
202
202
4
4
KİM 426
KİM 431
202
202
4
4
202
202
202
4
4
4
KİM 433
KİM 434
KİM 435
Endüstriyel Polimerler
Polimerlerin Biyomalzeme
olarak Kullanımı
Moleküler Kuantum Mekaniği
Fotokimya
Metal İçeren Makromoleküller
202
202
202
4
4
4
202
202
202
4
4
4
KİM 436
KİM 437
KİM 442
Polimer İşlemciliği
Hastalık Kimyası
İnorganik Polimerler
202
202
202
4
4
4
202
4
KİM 445
Anorganik Biyomalzemeler
202
4
202
4
KİM 460
Endüstriyel Organik Ürünler
202
4
202
202
202
202
202
202
202
202
4
4
4
4
4
4
4
4
KİM 471
KİM 473
KİM 480
KİM 491
Katı Yakıt Kimyası
Nükleer Kimya
Polimer Teknolojisi
Ayırma Yöntemleri
202
202
202
202
4
4
4
4
Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 589
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim
Dalının ve bünyesindeki doktora programının adında değişiklik yapılması hakkındaki
28.01.2014 tarih ve EKK/2014-03 sayılı kararı görüşüldü.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalının ve bünyesindeki doktora programının
adının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesi uygun görülerek Yükseköğretim Kurulu’na
gönderilmek üzere, Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
MEVCUT
ÖNERİLEN
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Dalı
Anabilim Dalı
İleri Plastik Rekonstrüktif ve Cerrahi İleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Doktora Programı
Doktora Programı
Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 590
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı adında
değişiklik yapılması hakkındaki 28.01.2014 tarih ve EKK/2014-04 sayılı kararı görüşüldü.
Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı adında aşağıda belirtilen değişikliğin yapılması uygun
görülerek Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmek üzere, Üniversitemiz Senatosu’na
sunulmasına karar verildi.
MEVCUT
Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
ÖNERİLEN
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 591
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Radyofarmasi Anabilim Dalı yüksek lisans
programı giriş koşullarında değişiklik yapılması hakkındaki 28.01.2014 tarih ve EKK/201405 sayılı kararı görüşüldü.
Radyofarmasi Anabilim Dalı yüksek lisans programı giriş koşullarında aşağıda belirtilen
değişikliğin yapılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
RADYOFARMASİ YÜKSEK LİSANS PRPGRAMI GİRİŞ KOŞULU
MEVCUT
Eczacılık Fakültesi; Fen Fakültesi Kimya,
Fizik Bölümleri; Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği
Bölümleri lisans mezunları ile Tıp Fakültesi
mezunları ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Eğitimi Başvuru Koşullarını Yerine
Getirenler kabul edilir.
ÖNERİLEN
Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya,
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
lisans mezunları uzmanlığını Nükleer tıp
dalında yapmış olan tıp fakültesi
mezunları ve H.Ü.Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Başvuru
Koşullarını Yerine Getirenler kabul edilir.
Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 592
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Doktora ve
Yüksek Lisans programlarına yeni dersler açılması hakkındaki 28.01.2014 tarih ve
EKK/2014-07 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Doktora ve
Yüksek Lisans programlarına karar ekinde belirtilen derslerin açılması uygun görülerek
Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
27.02.2014 tarih ve 592 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-1
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Doktora ve Yüksek Lisans programlarında açılacak dersler
KODU
ADI
T P K
AKTS
FZY 604
Moleküler Fizyolojide Temel Laboratuvar Uygulamalarına Giriş
143
7
FZY 605
Elektrofizyoloji Laboratuvarı Uygulamalarına Giriş
143
7
FZY 704
Moleküler Fizyolojide Temel Laboratuvar Uygulamaları
143
9
FZY 705
Elektrofizyoloji Laboratuvarı Uygulamaları
143
9
Ek-2 27.02.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 593
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı Kök Hücre
Doktora programında yeni ders açılması hakkındaki 28.01.2014 tarih ve EKK/2014-09 sayılı
kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı Kök Hücre
Doktora programında seçmeli olarak “KHB 718 Hücresel Tedaviler ile Hedefe Yönelik
Yaklaşımlar” ( 3 0 3 / 5 AKTS ) dersinin açılması uygun görülerek Üniversitemiz
Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Eki 27.02.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 594
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk
Doktora programının Bologna süreci kapsamında değerlendirilmesi hakkındaki 11.02.2014
tarih ve 2014:01-01 sayılı kararı görüşüldü.
2013-2014 öğretim yılı Bahar döneminden itibaren Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk
Doktora programının Bologna süreci kapsamında değerlendirilmesi uygun görülerek
Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Eki 27.02.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 595
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu’nun 2014-2015 eğitim öğretim yılı
Güz döneminden itibaren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Pazarlama”
Programının açılması hakkındaki 11.10.2013 tarih ve 02 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz döneminden itibaren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
bünyesinde “Pazarlama” Programının açılması uygun görülerek Yükseköğretim Kurulu’na
gönderilmek üzere, Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 596
Bilişim Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı bünyesinde bulunan
Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programının BYM olan ders kodlarının BYZ
olarak değiştirilmesi hakkındaki 24.02.2014 tarih ve 2014/1-1 sayılı kararı görüşüldü.
2013-2014 eğitim öğretim yılı Bahar döneminden itibaren Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı
bünyesinde bulunan Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programının BYM olan ders
kodlarının karar ekinde belirtildiği şekilde BYZ olarak değiştirilmesi uygun görülerek
Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
27.02.2014 tarih ve 596 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı bünyesinde bulunan
Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programında yer alan BYZ kodlu dersler
Dersin Kodu- Adı
BYZ 653 Kişisel Yazılım Süreci
BYZ 681 Yazılım Kalite Yönetimi
BYZ 660 Gereksinim Mühendisliği
BYZ 656 Biçimsel Yöntemler
BYZ 657 Yazılım Test Temelleri
BYZ 658 Yazılım Test Teknikleri
BYZ 695 Dönem Projesi
T–P-K
303
303
303
303
303
303
122
AKTS
6
6
6
6
6
6
30
Download

27.02.2014 tarihli eğitim komisyonu kararları