2014-2015 Öğretim Yılı Yüksek Lisans Kontenjanları
SIRA NO
PROGRAM ADI
TOPLAM KONTENJAN
ÜNİVERSİTE ADI
1
2
3
4
5
6
YÜKSEK LİSANS
Bilgisayar Müh.
Biyomedikal Müh.
Elektrik ve Elektronik Müh.
İnşaat Müh.
Gıda Müh.
Fizik Müh.
1
1
1
1
1
1
Karabük Ünv.
Erciyes Ünv.
Cumhuriyet Ünv.
Sakarya Ünv.
Gaziantep Ünv.
Kocaeli Ünv.
7
8
9
SU ÜRÜNLERİ FAK.
Canlı Deniz Kaynakları
Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi
Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi
1
1
1
9 Eylül Ünv.
9 Eylül Ünv.
İstanbul Ünv.
2
1
1
2
1
3
2
1
3
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ankara Ün.
Ankara Ün.
İstanbul Ün.
Anadolu Ün.
Ege Ünv.
GENEL
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Adli Kimya ve Adli Toksikoloji
Adli Psikoloji
Arkeoloji (Taşınabilir Kültür Varlıklarının Koruma ve Onarımı)
Dil ve Konuşma Terapistliği
Radyofarmasi
Sosyal Hizmetler
Finansal Ekonomi
Psikoloji
Klinik Psikolojisi
Uygulamalı Psikoloji
Moleküler Biyoloji Genetik
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ruh Sağlığı Hemşireliği
Konferans Çevirmenliği (İngilizce)
Kent ve Çevre Bilimleri
Farmasotik Teknoloji
Yabancı Dil Öğretimi
Biyoteknoloji
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Planlaması
Epidemiyoloji
Ekonomi (İktisat)
İnsan Kaynakları
İstatistik
Kamu Yönetimi
Matematik
Muhasebe
Siyaset Bilimleri
Uluslararası İlişkiler
Enfeksiyon Hemşireliği
İç Hastalıkları Hemşireliği
Adli Hemşirelik
Acil Hemşirelik
Dicle Ün.(1)Selçuk Ün.(1)Yalova Ün.(1)
HTÜ
Atatürk Ünv.
Ege Ün.(1) Uludağ Ün.(1)Abant İzzet Baysal Ün.(1)
İstanbul Ün.
Cumhuriyet Ün.(1) YTÜ(1)
İnönü Ünv.
Akdeniz Ünv.
Boğaziçi Ün.
Ankara Ün.
Anadolu Ünv.
Ankara Ün.
Mersin Ünv.
9 Eylül Ün.
Abant İzzet Baysal Ünv. (1) Sakarya Ünv. (1)
Gaziosmanpaşa Ünv.
HTÜ
Marmara Ün.
Yalova Ünv.
Gazi Ünv.
Atatürk Ünv.
Dumlupınar Ünv.
Gazi Ünv.
Pamukkale Ünv.
Adnan Menderes Ünv.
Ege Ün.
9 Eylül Ün.
Marmara Ün.
Marmara Ün.
44
45
Resim
Beslenme ve Diyetetik
TOPLAM
1
4
59
KTÜ
Gazi Ünv.(2) Erciyes Ünv. (2)
2014-2015 Öğretim Yılı Doktora Kontenjanları
Sıra No
PROGRAM ADI
ÜNİVERSİTE ADI
TOPLAM KONTENJAN
1
DOKTORA
MÜHENDİSLİKLER
Petrol ve Doğal Gaz Müh.
1
İTÜ
2
3
4
HEMŞİRELİK
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
1
1
1
Kocaeli Ün.
9 Eylül Ün.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GENEL
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Denetim ve Yönetimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Kamu Hukuku
Bankacılık
İktisat (Ekonomi)
Özel Hukuk
Klinik Psikolojisi
Sosyal Psikoloji
Yetişkin Eğitimi
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
16
Erciyes Ün.
YTÜ
Mersin Ün.
Pamukkale Ün.
Kırıkkale Ün.
Marmara Ünv.
GebzeYüksek Teknoloji Enst.
Anadolu Ün.
Boğaziçi Ün.
Ege Ün.
Ankara Ün.
Download

İhtiyaç Duyulan Alanlar