HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ALES PUAN TÜRLERİ
ANABİLİM DALI ADI
PROGRAM ADI
PUAN TÜRLERİ
TEZSİZ BÜTÜNLEŞİK
YL
DR
DR
YL
60
-
-
-
Kök Hücre Bilimleri
Kök Hücre
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Biyoinformatik
Biyoinformatik
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
-
60
-
-
Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Endodonti
Ortodonti
Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi
Pedodonti
Periodontoloji
Protetik Diş Tedavisi
Analitik Kimya
Cerrahi
Tedavi
Endodonti
Ortodonti
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Pedodonti
Periodontoloji
Protez
Analitik Kimya
Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı
Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlan60ıma Esasları
Eczacılık Temel Bilimleri
Farmakognozi
Farmasötik Biyoteknoloji
Farmasötik Botanik
Farmasötik Kimya
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik
Farmasötik Teknoloji
Kozmetoloji
Farmasötik Toksikoloji
Klinik Eczacılık
Radyofarmasi
Anatomi
Biyokimya
Biyofizik
Biyoistatistik
Tıp Etiği ve Tarihi
Farmakoloji
Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Mikrobiyoloji
İleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Tıbbi Biyoloji
Tıp Eğitimi
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
0
-
80
80
-
Eczacılık İşletmeciliği
Eczacılık Temel Bilimleri
Farmakognozi
Farmasötik Biyoteknoloji
Farmasötik Botanik
Farmasötik Kimya
Farmasötik Teknoloji
Farmasötik Toksikoloji
Klinik Eczacılık
Radyofarmasi
Anatomi
Biyokimya
Biyofizik
Biyoistatistik
Tıp Tarihi ve Etik
Farmakoloji
Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Mikrobiyoloji
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Tıbbi Biyoloji
Tıp Eğitimi ve Bilişimi
ANABİLİM DALI ADI
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Ergoterapi
Beslenme ve Diyetetik
Kulak-Burun-Boğaz
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Hemşirelik Esasları
Hemşirelikte Yönetim
İç Hastalıkları Hemşireliği
Psikiyatri Hemşireliği
Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Aile Sağlığı
Pediatrik Temel Bilimler
Sosyal Pediatri
PROGRAM ADI
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Özel Eğitim
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Kardiopulmoner Rehabilitasyon
Protez-Ortez-Biomekani
Spor Fizyoterapistliği
Ergoterapi
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme Bilimleri
Diyetetik
Toplum Beslenmesi
Toplu Beslenme Sistemleri
Eğitim Odyolojisi
Odyolojisi ve Konuşma Bozuklukları
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
İç Hastalıkları Hemşireliği
Psikiyatri Hemşireliği
Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Aile Sağlığı
Adolesan Sağlığı
Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar
Genetik
İmmünoloji
Moleküler Metabolizma
Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar
Sosyal Pediatri
Çocuk istismarı ve ihmali
PUAN TÜRLERİ
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı, Sözel
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
DR
YL
60
60
60
60
60
60
60
-
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
-
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
-
TEZSİZ BÜTÜNLEŞİK
YL
DR
60
-
-
55
55
60
80
-
ANABİLİM DALI ADI
Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri
Nörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimler
Prevantif ve Epidemiyolojik Nöroloji ve Psikiyatri
Klinik Onkoloji
Prevantif Onkoloji
Temel Onkoloji
PROGRAM ADI
İleri Nörolojik Bilimler
Klinik Nörolojik Bilimler
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Temel Nörolojik Bilimler
Basic Neurological Sciences
Nöro-Elektrofizyoloji
Radyoterapi Fiziği
Pediatrik Onkoloji
Kanser Epidemiyolojisi
Kanser Biyokimyası
Temel İmmünoloji
Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi
PUAN TÜRLERİ
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
Sayısal, Eşit Ağırlıklı
DR
YL
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
TEZSİZ BÜTÜNLEŞİK
YL
DR
0
0
-
-
-
-
Download

Ales Puan Türleri - Hacettepe Üniversitesi