MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Plastic Welder Epoksi
1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı
Ürün Adı:
Devcon Plastic Welder (Aktivatör)
Bu ürün aşağıdaki parti no’larında bulunmaktadır:
22045
2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
Madde
METİL METAKRİLAT
80-62-6
OSHA PEL
100 ppm; 410 mg/m3
3,5-DİETİL-1,2-DİHİDRO-1FENİL-2-PROPİLPRİDİN
34562-31-7
Listelenmemiş
ACHGIH; TLV-TWA
50 ppm
% Ağırlık
>70
Listelenmemiş
<5
3 Tehlike Tanımı
Zehirlilik:
Gözü hafif derecede tahriş edebilir. Ciltte hassasiyete neden olabilir. Buharlarına maruz kalmak solunum
sistemini tahriş edebilir. Ağız, boğaz ve midede yanmaya neden olabilir. Uzun süreli maruz kalmalar
akciğer, böbrek ve karaciğerde hasara yol açabilir.
Başlıca Giriş Yolları:
Gözler, cilt, yutma, soluma.
Maruz Kalmanın İşaret ve Belirtileri:
Gözler: Sıvısına veya buharına maruz kalmak gözleri hafif derecede tahriş eder. Semptomlar yanma,
gözlerde yaşarma, batma, kızarıklık, bulanık görme ve korneada hasara neden olabilir. Aşırı derecede
maruz kalma baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısına neden olur ve hafif derecede solunum sistemini
tahriş eder. yutulduğu takdirde orta derecede zehirlidir. Ağız, boğaz, midede tahrişe ve bulantıya neden
olabilir.
Bileşen
% Ağırlık
NTP
METİL
METAKRİLAT
80-62-6
>70
Erkek sıçan- kanıt yok
Dişi sıçan- kanıt yok
Erkek fare- kanıt yok
Dişi fare-kanıt yok
ACGIH
Kanserojenleri
A4-İnsanlara
kanserojen olarak
sınıflandırılamaz
IARC Kanserojen
Grup 3: Monograf
60, 1994
Ağırlaşmış Tıbbi Durumlar:
Bu ürüne aşırı maruz kalınması durumunda süregelen göz, cilt ve solunum sistemi rahatsızlıkları
ağırlaşabilir.
Revizyon Tarihi: 16/08/2012
Sayfa 1 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Plastic Welder Epoksi
4 İlk Yardım Önlemleri
Yutma:
Kusturmayınız. 1-2 bardak su veya sütle yavaşça seyreltin, ve tıbbi yardım isteyin. Bilinci yerinde olmayan
bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Soluma:
Buharların kazara solunmasına karşı temiz havaya çıkarın. Gerekiyorsa oksijen ve suni solunum takviyesi
yapın. Tıbbi yardım alın.
Cilt:
Temas etmesi halinde, derhal en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. Yeniden kullanmadan önce
kirlenmiş kıyafetleri yıkayınız. Sabun ve suyla iyice temizleyin. Tahriş meydana gelirse bir doktora danışın.
Gözler:
Derhal gözleri en az 15 dakika boyunca temiz suyla yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım isteyiniz.
5 Yangınla Mücadele Bilgileri
UYGUN SÖNDÜRME MADDELERİ
Karbon dioksit, kuru kimyasal, köpük.
ÖZEL YANGIN MÜCADELE YÖNTEMİ
Yangın söndürücüler tüm göz ve cilt temasını engellemek için solunum aparatı kullanmalı ve koruyucu
giysiler giymelidir. Maruz kalan kapları soğutmak için su spreyi kullanınız.
TEHLİKELİ YANMA ÜRÜNLERİ
Karbon ve azot oksitleri.
BEKLENMEDİK YANGIN/PATLAMA TEHLİKELERİ
Aşırı ısıya maruz kalan kaplar patlayabilir. Kapları serin tutunuz. Termal bozulma veya patlama sonucu
tahriş edici veya zehirleyici gazlar ortaya çıkabilir.
Patlama alt limiti:
Patlama üst limiti:
% 2.1
% 12.5
6 Kaza Sonucu Dökülmeye Karşı Tedbirler
Döküntü Prosedürleri: Tüm kıvılcım kaynaklarını ortadan kaldırın. Emici bir madde ile kapatınız. İmha
edene dek bir atık kabında muhafaza ediniz. Kanalizasyona ve su giderlerine karışmasını önleyiniz.
7 Kullanım ve Depolama
Depolama:
Isıdan, kıvılcımdan ve açık alevlerden uzak tutunuz. 38°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda
depolamayınız.
Kullanım:
Isı, kıvılcım ve açık alevlerin yanında kullanmayınız. Buharlarının tahriş etmesini
engellemek için iyi havalandırılan alanlarda kullanınız. Cilt ve göze temas
ettirmeyiniz. Bir şeyler yemeden ve sigara içmeden önce ellerinizi yıkayınız.
Revizyon Tarihi: 16/08/2012
Sayfa 2 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Plastic Welder Epoksi
8 Maruz Kalma/Kişisel Korunma
Gözler:
Koruyucu gözlükler.
Cilt:
Neopren veya nitril eldivenler tavsiye edilir. Yeniden kullanmadan önce kirlenmiş kıyafetleri yıkayınız.
Havalandırma:
Bu ürünün kullanımı süresince maruz kalma limitlerinin aşılmadığından emin olmak için yeterli yerel ve
genel havalandırmayı sağlayınız.
Solunum:
Maruz kalma limitinin makul ölçüyü geçtiği durumlarda onaylı bir organik buhar solunum aparatı
takılmalıdır.
9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm:
Beyaz macun
Koku:
Mertakrilat
Kaynama Noktası:
~100°C
pH:
4.5 – 5.0 (%5 çözelti veya çamurlu su)
Suda Çözünürlük:
Belirtilmemiş
Özgül Ağırlık:
0.96
Uçucu Bileşenler (% ağırlık): <50 g/L
Buhar Basıncı:
Belirtilmemiş
Buhar Yoğunluğu(Hava=1):
>1
Buharlaşma Oranı:
<1 (bütil asetat = 1)
10 Kararlılık ve Tepkime
KARARLILIK
Normal sıcaklıkta ve tavsiye edilen kullanım talimatları altında dengededir.
TEHLİKELİ POLİMERİZASYON
Oluşmaz.
SAKINILACAK KOŞULLAR
Güçlü oksitleyiciler, serbest radikal başlatıcılar, soy gazlar, güçlü bazlar, asitler, indirgeyici ajanlar, azo
bileşikleri
SAKINILACAK MADDELER
Isı. Soy gaz buharı. Donma.
TEHLİKELİ YANMA ÜRÜNLERİ
Karbon, azot oksitleri.
Revizyon Tarihi: 16/08/2012
Sayfa 3 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Plastic Welder Epoksi
11 Zehirleme Bilgileri
Bölüm 3’e bakınız.
12 Ekolojik Bilgi
Herhangi bir bilgi yok.
13 İmha Etme Bilgileri
Tavsiye Edilen İmha Metodu:
İmha federal, eyalet ve yerel yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Birleşik Devletler EPA Atık No: 40CFR 261.21’e göre D001
14 Taşımacılık Bilgileri
DOT (49CFR 172)
Birleşik Devletler Taşımacılık Departmanı – DOT – 49 CFR (Kara)
DOT Taşımacılık Adı:
Tehlike Sınıfı:
UN/ID No:
Yapıştırıcılar,Sınırlı Miktarda
Sınıf 3 PGII
UN 1133
IATA (Hava)
Taşımacılığa uygun Adı:
Sınıf veya bölüm:
UN/ID No:
Tüketici Malı
Sınıf 9
ID 8000
IMDG(Gemi)
Taşımacılığa uygun Adı:
Tehlike Sınıfı:
UN No:
Denizi Kirletme:
Yapıştırıcılar,Sınırlı Miktarda
Sınıf 3 PGII
UN 1133
-
15 Mevzuat Bilgileri
SARA 313 Kimyasalları: Aşağıdaki bileşenler SARA Bölüm 313 Zehirli Kimyasallar olarak listelenmiştir.
SARA 313 Bilgisi:
Metil metakrilat
Kaliforniya Proposition 65:
UYARI: Bu ürün Kaliforniya eyaletince kansere ve doğum kusurlarına
veya diğer üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallar içermektedir.
TSCA Kayıt Durumu: Bu ürünün tüm bileşenleri EPA TSCA kayıtlarında bulunmaktadır ya da muaftır.
Revizyon Tarihi: 16/08/2012
Sayfa 4 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Plastic Welder Epoksi
16 Diğer Bilgiler
Tahmini NFPA Oranı:
Sağlık 2, Yanıcılık 3, Reaktivite 2.
Tahmini HMIS Sınıflandırması: Sağlık 2, Yanıcılık 3, Fiziksel Tehlike 0.
(NFPA, Ulusal Yangından Koruma Birliği’nin tescilli bir markasıdır.)
(HMIS, Ulusal Boya ve Kaplama Birliği’nin tescilli bir markasıdır.)
Revizyon Tarihi: 16 Ağustos 2012
Revizyon No: 1
Türkiye Temsilcisi:
Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret Limited Şirketi
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul
Tel: 0212 235 52 55 Fax: 0212 253 42 12
Revizyon Tarihi: 16/08/2012
Website: www.metsan.gen.tr
e-mail: [email protected]
Sayfa 5 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Plastic Welder Epoksi
1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı
Ürün Adı:
Devcon Plastic Welder (Yapıştırıcı)
Bu ürün aşağıdaki parti no’larında bulunmaktadır:
22045
2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
Madde
METİL METAKRİLAT
80-62-6
OSHA PEL
100 ppm; 410 mg/m3
ACHGIH; TLV-TWA
50 ppm
% Ağırlık
KLOROSÜLFANLANMIŞ
POLİETİLEN
68037-39-8
Listelenmemiş
METAKRİLİK ASİT
79-41-4
20 ppm; 70 mg/m3
20 ppm
<10
HİDROKİNON
123-31-9
2 mg/m3
1 mg/m3
.01-1.0
10 ppm
5 ppm
0.1-1.0
40-70
KARBON TETRAKLORİT
56-23-5
Listelenmemiş
15-30
3 Tehlike Tanımı
Zehirlilik:
Gözleri ve cildi tahriş edebilir. Ciltte hassasiyete neden olabilir. Buharlarına maruz kalmak solunum
sistemini tahriş edebilir. Ağız, boğaz ve midede yanmaya neden olabilir. Uzun süreli maruz kalmalar
akciğer, böbrek ve karaciğerde hasara yol açabilir.
Başlıca Giriş Yolları:
Gözler, cilt, yutma, soluma.
Maruz kalmanın işaret ve belirtileri:
Gözler: Sıvısına veya buharına maruz kalmak gözleri hafif derecede tahriş eder. Semptomlar yanma,
gözlerde yaşarma, batma, kızarıklık, bulanık görme ve korneada hasara neden olabilir. Aşırı derecede
maruz kalma baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısına neden olur ve hafif derecede solunum sistemini
tahriş eder. yutulduğu takdirde orta derecede zehirlidir. Ağız, boğaz, midede tahrişe ve bulantıya neden
olabilir.
Bileşen
% Ağırlık
NTP
METİL
METAKRİLAT
80-62-6
HİDROKİNON
123-31-9
KARBON
TETRAKLORİT
56-23-5
40-70
Erkek sıçan-kanıt yok
Dişi sıçan-kanıt yok
Erkek fare-kanıt yok
Dişi fare- kanıt yok
.01-1.0
0.1-1.0
Revizyon Tarihi: 16/08/2012
Kanserojen olduğu
düşünülüyor
ACGIH
Kanserojenleri
A4-İnsanlara
kanserojen değildir
IARC Kanserojen
Grup A3
Grup 3; Monograf
71, 1999; Ek 7
Grup 2B, Monograf
71, 1999; Ek 7,
1987; Monograf 20,
1979
A2-İnsanlara
kanserojen
olduğundan
şüphelenilmekte
Grup 3: Monograf
60, 1994
Sayfa 6 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Plastic Welder Epoksi
Ağırlaşmış Tıbbi Durumlar:
Bu ürüne aşırı maruz kalınması durumunda süregelen göz, cilt ve solunum sistemi rahatsızlıkları
ağırlaşabilir.
4 İlk Yardım Önlemleri
Yutma:
Kusturmayınız. 1-2 bardak su veya sütle yavaşça seyreltin, ve tıbbi yardım isteyin. Bilinci yerinde olmayan
bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Soluma:
Buharların kazara solunmasına karşı temiz havaya çıkarın. Gerekiyorsa suni solunum veya oksijen
takviyesi yapın. Tıbbi yardım alın.
Cilt:
Temas etmesi halinde, derhal en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. Yeniden kullanmadan önce
kirlenmiş kıyafetleri yıkayınız. Sabun ve suyla iyice temizleyin. Tahriş meydana gelirse bir doktora danışın.
Gözler:
Derhal gözleri en az 15 dakika boyunca temiz suyla yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım isteyiniz.
5 Yangınla Mücadele Bilgileri
UYGUN SÖNDÜRME MADDELERİ
Karbon dioksit, kuru kimyasal, köpük.
ÖZEL YANGIN MÜCADELE YÖNTEMİ
Yangın söndürücüler tüm göz ve cilt temasını önlemek için koruyucu kıyafet giymeli ve solunum aparatı
kullanmalıdır. Maruz kalan kapları soğutmak için su spreyi kullanınız.
TEHLİKELİ YANMA ÜRÜNLERİ
Karbon oksitleri.
BEKLENMEDİK YANGIN/PATLAMA TEHLİKELERİ
Kapalı kaplar aşırı ısıya maruz kalmaları durumunda patlayabilirler. Kapları serin tutunuz.
Patlama alt limiti:
Patlama üst limiti:
% 2.1
% 12.5
6 Kaza Sonucu Dökülmeye Karşı Tedbirler
Döküntü Prosedürleri: Tüm kıvılcım kaynaklarını ortadan kaldırın. Emici bir madde ile kapatınız. İmha
edene dek bir atık kabında muhafaza ediniz. Kanalizasyona ve su giderlerine karışmasını önleyiniz.
7 Kullanım ve Depolama
Depolama:
Isıdan, kıvılcımdan ve açık alevlerden uzak tutunuz. 38°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda
depolamayınız.
Kullanım:
Isı, kıvılcım ve açık alevlerin yanında kullanmayınız. Buharlarının tahriş etmesini
engellemek için iyi havalandırılan alanlarda kullanınız. Cilt ve göze temas
ettirmeyiniz. Bir şeyler yemeden ve sigara içmeden önce ellerinizi yıkayınız.
Revizyon Tarihi: 16/08/2012
Sayfa 7 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Plastic Welder Epoksi
8 Maruz Kalma/Kişisel Korunma
Gözler:
Koruyucu gözlükler.
Cilt:
Neopren veya nitril eldivenler tavsiye edilir.
Havalandırma:
Bu ürünün kullanımı süresince maruz kalma limitlerinin aşılmadığından emin olmak için yeterli yerel ve
genel havalandırmayı sağlayınız.
Solunum:
Maruz kalma limitinin makul ölçüyü geçtiği durumlarda onaylı bir organik buhar solunum aparatı
takılmalıdır.
9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm:
Beyaz Macun
Koku:
Reçine kokusu
Kaynama Noktası:
~100°C
pH:
3.0-3.5 (%5 çözelti veya çamurlu su)
Suda Çözünürlük:
Belirtilmemiş
Özgül Ağırlık:
1.0
Uçucu Bileşenler (% ağırlık): <50g/L
Buhar Basıncı:
Belirtilmemiş
Buhar Yoğunluğu(Hava=1):
>1
Buharlaşma Oranı:
<1 (bütil asetat=1)
10 Kararlılık ve Tepkime
KARARLILIK
Normal Koşullarda dengededir.
TEHLİKELİ POLİMERİZASYON
Oluşmaz.
SAKINILACAK MADDELER
Güçlü lewis asitleri, serbest radikal başlatıcılar, soy gazlar, güçlü bazlar, asitler, indirgeyici ajanlar, azot
bileşikleri
SAKINILACAK MADDELER
Isı. Soy gaz buharı. Donma.
TEHLİKELİ YANMA ÜRÜNLERİ
Karbon oksitleri.
Revizyon Tarihi: 16/08/2012
Sayfa 8 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Plastic Welder Epoksi
11 Zehirleme Bilgileri
Bölüm 3’e bakınız.
12 Ekolojik Bilgi
Herhangi bir bilgi yok.
13 İmha Etme Bilgileri
Tavsiye Edilen İmha Metodu:
İmha federal, eyalet ve yerel yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Birleşik Devletler EPA Atık No: 40CFR 261.21’e göre D001
14 Taşımacılık Bilgileri
DOT (49CFR 172)
Birleşik Devletler Taşımacılık Departmanı – DOT – 49 CFR (Kara)
DOT Taşımacılık Adı:
Tehlike Sınıfı:
UN/ID No:
Yapıştırıcılar,Sınırlı Miktarda
Sınıf 3 PGII
UN 1133
IATA (Hava)
Taşımacılığa uygun Adı:
Sınıf veya bölüm:
UN/ID No:
Tüketici Malı
Sınıf 9
ID 8000
IMDG(Gemi)
Taşımacılığa uygun Adı:
Tehlike Sınıfı:
UN No:
Denizi Kirletme:
Yapıştırıcılar,Sınırlı Miktarda
Sınıf 3 PGII
UN 1133
-
15 Mevzuat Bilgileri
SARA 313 Kimyasalları:
Aşağıdaki bileşenler SARA Bölüm 313 Zehirli Kimyasallar olarak
listelenmiştir.
SARA 313 Bilgisi:
Metil metakrilat, Karbon tetraklorit
Kaliforniya Proposition 65:
UYARI: Bu ürün Kaliforniya eyaletince kansere ve doğum kusurlarına
veya diğer üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallar içermektedir.
TSCA Kayıt Durumu:
Bu ürünün tüm bileşenleri EPA TSCA kayıtlarında bulunmaktadır ya da
muaftır.
Revizyon Tarihi: 16/08/2012
Sayfa 9 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Plastic Welder Epoksi
16 Diğer Bilgiler
Tahmini NFPA Oranı:
Sağlık 2, Yanıcılık 3, Reaktivite 2.
Tahmini HMIS Sınıflandırması: Sağlık 2, Yanıcılık 3, Fiziksel Tehlike 0.
(NFPA, Ulusal Yangından Koruma Birliği’nin tescilli bir markasıdır.)
(HMIS, Ulusal Boya ve Kaplama Birliği’nin tescilli bir markasıdır.)
Revizyon Tarihi: 16 Ağustos 2012
Revizyon No: 1
Türkiye Temsilcisi:
Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret Limited Şirketi
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul
Tel: 0212 235 52 55 Fax: 0212 253 42 12
Revizyon Tarihi: 16/08/2012
Website: www.metsan.gen.tr
e-mail: [email protected]
Sayfa 10 / 10
Download

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Plastic