MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
Selami KIRBAÇ
Sivil Savunma Uzmanı
C
NB
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
SUNUM PLANI
Kimyasal savaşın tarihçesi,
tanımı, önemi ve amacı
Genel Etkileri
Kimyasal Saldırının belirtileri
Kimyasal Saldırıdan önce ve
sonra alınması gereken önlemler
Korunma ve İlk Yardım
İkaz alarm işaretleri
Kimyasal Savaş maddelerinin
çeşitleri
Savaş Gazlarının genel özellikleri,
Fizyolojik etkileri ve İlkyardım
Kimyasal Savaş Maddelerinden
Temizlenme
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞIN TARİHÇESİ
1915 Ağustos’unda Almanların zehirli gazları kullanmasıyla
modern harp tekniğinde yeni bir dönem başlamıştır.
1989 yılında LAHEY’de yapılan konferansta ise K.Silahların
kullanılmasının önü alınmak istenilmişsede başarılı
olunamamıştır.
I.Dünya savaşı boğucu, yakıcı, kusturucu
II.Dünya savaşında Sinir Gazları
M.Ö.3600 yılından bu yana insanlar 14361 kez savaşmış
3.640.000.000 insan ölmüş.
Maddi zarar Ekvator üzerinde 10x156 M. AU madeninden
yapılan duvarın maddi değeri
292 yılı barış içinde geçmiştir.
M.Ö.650 yılından beri 1650 kez silahlanma yarışı 16 harpsiz
1634 harp
Mart-1988 Irak Halepçe 6000 ölü
15 Ocak 1993 Paris K.S.Konvansiyonu 66 Ülke 24 Maddelik
anlaşma.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞIN TANIMI
Kimyasal özelliklerinden dolayı
öldürücü, yaralayıcı, tahriş edici
özellikler gösteren, sis ve yangın
meydana getiren, insan, bitki ve
metallere etkili olan katı, sıvı, gaz
halindeki maddelerle yapılan
savaştır.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞIN ÖNEMİ
Yapımları kolay ve ucuz
olması, tesir alanlarının çok
geniş olması, tesis ve
malzemeyi tahrip etmeden
öldürücü olması en önemli
özellikleridir.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞIN AMACI
Çok fazla insanı öldürmek, saf dışı
bırakmak, düşmanın herhangi bir
araziden geçmesini engellemek,
yiyecek içecek ve malzemeyi
gazlayarak lojistik ve ordu
donatım desteğini azaltıp, taktik
ve stratejik yönden düşmanın
savaş gücünü ve yeteneğini
zayıflatarak savaşı kazanmaktır.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
GENEL ETKİLERİ
Solunum sistemi yoluyla alınan
doz, maddenin havadaki
miktarına ve kişinin kimyasal
sahada kalma süresine bağlıdır.
Sıvı kimyasal savaş maddeleri
cilt tarafından emilmek suretiyle
ciltte tahriş ve yaralara neden
olurlar.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
GENEL ETKİLERİ
Düşük dozda kirlenen arazilerde
fazla süre kalındığı taktirde gerek
solunum gerekse cilt tarafından
fazla miktarda emilme
olacağından kayıplara neden
olurlar.
Bazı kimyasal savaş maddeleri
kalıcıdır. Bunların kalıcılığı fiziksel
özelliklerine, hava şartlarına,
arazinin, malzemenin ve
teçhizatın tipine bağlıdır.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SALDIRININ BELİRTİLERİ
Uçaktan yayılan serpinti veya sis,
Düşman yönünden gelen duman
veya sis,
Patlama sesi az duyulan topçu
mermileri,
Çevrede görülen yağ damlaları
veya su birikintileri,
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SALDIRININ BELİRTİLERİ
Çevrede duyulan kokular
(Sarmısak, hardal)
Görmede bulanıklılık,
Ani baş ağrısı, öksürme, aksırma,
burun akması veya kanamalar,
Göğüste ağrı, nefes almada
zorluk
Deride kızarıklık veya kabarcıklar,
Bulantı ve kusma.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
SALDIRIDAN ÖNCE HAZIRLIK
Kimyasal savaş hakkındaki
gerekli bilgileri öğreniniz ;
çevredekilere öğretiniz.
Evinizin ve işyerinizin iç
kısımlarında penceresi en az ve
korunmaya elverişli bir odasını
sığınma yeri olarak hazırlayınız.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
SALDIRIDAN ÖNCE HAZIRLIK
Hazırladığınız sığınma yerine
dışarıdan içeriye gaz sızmasını
önlemek için pencere kenarlarını ve
kapı aralıklarını bant, yapışkan,
sünger ve macun ile kapatınız.
Kimyasal savaşın etkilerine karşı
korunma sağlayan malzemeleri temin
etmeye çalışınız ve kullanmayı
öğreniniz.
Kendi kendinize yardım ve ilk yardım
esaslarını öğreniniz.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
SALDIRI SIRASINDA ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
Evinizde veya işyerinizde iseniz
Önceden hazırladığınız sığınma
odasına gidiniz. Kapatılmış
pencere ve kapı aralıklarına, ek
önlem olarak sulandırılmış
çamaşır suyuna batırılmış bez,
battaniye v.b. malzeme ile
örtünüz.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
GEREKLİ ÖNLEMLER
Tehlike geçinceye kadar
bekleyiniz.
Eğer gözlerinizde yanma varsa
bu gaz sızıntısının belirtisidir,
gözlerinizi bol su ile yıkayınız.
Sızıntı olduğunu tahmin ettiğiniz
bölgeyi önce sulandırılmış
çamaşır suyu, daha sonra
sabunlu su ile yıkayınız.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
GEREKLİ ÖNLEMLER
Dışarıda iseniz
Sığınma yerlerine girmeden önce,
Üzerinize gaz bulaşmış olabilir.
Bu nedenle;
Derhal elbiselerinizi çıkarınız,
Cildinizi bol su ile yıkayınız
Yukarıdaki tedbirleri alınız.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
GEREKLİ ÖNLEMLER
Taşıt araçlarında iseniz
Pencere, kolorifer ve
havalandırma sistemlerini
kesinlikle kapalı tutarak en
seri şekilde, güvenli bir
yere giriniz.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KORUNMA VE İLK YARDIM
Toplu Korunma
Tehlike anında yakınınızdaki
güvenli, kapalı bir yere girin.
Paniğe ve heyecana
kapılmayın.Yapılacak uyarılara
göre hareket edin
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KORUNMA VE İLK YARDIM
Ferdi Korunma
Mümkünse gaz maskesi
takın.
Sis ve duman içine
girmeyin.
Üzerinize gaz bulaşmışsa
çıkarıp atın ve hemen
temiz olanı giyinin.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KORUNMA VE İLK YARDIM
Elbise dışında kalan çıplak
deriye koruyucu merhem
sürün ya da pudra dökün.
Daha önce korumaya
almadığınız yiyecekleri
yemeyin.
Açık su kaynaklarındaki suları
içmeyin
Alkol ve sigarayı kullanmayın.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KORUNMA VE İLK YARDIM
İlk Yardım
Gazdan gözünüz etkilenmişse bol
sabunlu su ile yıkayın.
Yüzünüzü kulağınızı ve
boynunuzu sabunlu su ile
temizleyin.
Mümkün olduğunca hareketten
kaçınarak lüzumsuz enerji
harcamayın.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KORUNMA VE İLK YARDIM
Gazdan etkilenen kişiyi yürütmeyin ve
konuşturmayın, rahat ve sıcak tutun,
elbiselerini gevşetin.
Solunumda duraklama gördüğünüzde suni
solunum yaptırmayın, mümkünse oksijen
cihazı kullanın.
Etkilenen kişiye alkollü içki ve sigara
kullandırmayın.
Şekerli su, çay ve kahve içirin
İlk fırsatta en yakın sağlık kuruluşuna
başvurun.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
İKAZ ALARM İŞARETLERİNE UYUNUZ
Sarı İkaz
Üç dakika sürekli düz siren sesi
Anlamı
Saldırı ihtimali var
Kırmızı ikaz
Üç dakika yükselip alçalan
dalgalı siren sesi
Anlamı
Saldırı tehlikesi var
Radyoaktif Serpinti
İkazı
Kesik kesik siren sesi
Anlamı
Radyoaktif serpinti var
Beyaz İkaz
Yayın araçları ile verilir
Anlamı Tehlike geçti
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİNİN ÇEŞİTLERİ
Savaş gazları, cilde temas ettiği, personel
tarafından solunduğu veya sindirim yolu ile
alındığında öldürücü ve zarar verici etkiler
meydana getirirler.
Standart savaş gazları şunlardır;
Yakıcı gazlar,
Boğucu gazlar,
Kan zehirleyici gazlar,
Sinir gazları,
Kusturucu gazlar,
Göz yaşartıcı gazlar,
Uyuşturucu gazlar .
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
SAVAŞ GAZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Zehirleme gücü çok yüksektir,
Renksiz, kokusuz, havadan ağırdır,
Yapıları kolaylıkla bozulmaz,
Üretimleri kolay ve ucuzdur,
Havaya, suya ve kimyasal maddelere
karşı dayanıklıdır.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
YAKICI GAZLAR
Genellikle sıvı ve buhar halinde bulunurlar.
Gözleri cildi veya solunum yollarını yakmak
suretiyle zayiata sebep olan geç tesirli kimyasal
harp maddesidir.
Yaptığı zehirlenmenin belirtileri genellikle 4-6 saat
içerisinde ortaya çıkar.
Bazı çeşitleri acı verirler.
Renkleri renksizden koyu kahverengine kadar
değişen yağlı sıvılardır.
Buhar halindeyken normal olarak görünmezler.
Bir kısmının kokuları olup sarımsak, acı badem, ıtır
gibi kokuları vardır (İperitler, Arsenikler).
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİ
YAKICI GAZLAR
Fizyolojik Etkileri
Gözlerde sulanma ve yanma,
ışığa karşı duyarlılık,
Göz kapaklarının şişmesi, öksürük
boğulma hali,
Gözlerde ve solunum yollarında
iltihaplanma,
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
YAKICI GAZLAR
Yapılacak İlk Yardım
Göz kapaklarını açık tutarak bol
su ile uzun süre yıka,
Tene bulaşan sıvıyı yara temizler
gibi sil.
Bol su ile yıka, koruyucu merhem
sür,
Giysilerini temizle yada değiştir.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
Boğucu Gazlar
Boğucu gazlar solunum yoluyla vücuda
girerler.
Nefes yolları ve akciğerleri tahrip etmek
suretiyle solunum sistemini etkilerler.
Kanın ödemine neden olarak akciğerler sıvı
ile dolar ve oksijen yetersizliğinden ölüme
neden olabilirler.
Çok uçucu olan bu gruptaki gazlar
genellikle renksiz ve yeni biçilmiş çayır,
çürümüş saman ve mısır püskülü kokusu
gibi kokuları vardır (Fosgen, Difosgen).
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
BOĞUCU GAZLAR
Fizyolojik Etkileri
Göğüste darlık ve solunum
güçlüğü
Öksürük, gözlerde yaşarma,
Yorgunluk hissi, dudaklarda
morarma,
Burun ve boğazda tahriş ve
akıntı, bulantı ve kusma.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
BOĞUCU GAZLAR
Yapılacak İlk Yardım
Varsa maske tak,
Giysileri gevşet, hastayı rahat ve
sıcak tut.
Alkolsüz içecek ver (Çay.kahve
v.b.)
Solunum durmuşsa suni solunum
uygula.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
Kan Zehirleyici Gazlar
Kalıcı olmayan çabuk tesirli gazlardır.
Kandaki oksijenin vücut doku ve
hücreleri tarafından alınmasını
önlemek suretiyle ölüme sebep
olurlar. (Hidrojen Siyanür, Siyanojen
Klorid, Arsin)
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KAN ZEHİRLEYİCİ GAZLAR
Fizyolojik Etkileri
Burun ve boğazda tahribat,
Titreme ve öksürük,
Göğüs darlığı ve boğulma hali,
Solunumun hızlanması veya güç
ve ağır solunum,
Gözlerde tahriş ve yaşarma,
Baş ağrısı, baş dönmesi,
sersemleme,
Bulantı ve kusma,
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KAN ZEHİRLEYİCİ GAZLAR
Yapılacak İlk Yardım
Varsa maske tak veya temiz havaya
çık,
Maske içine 3-4 dakika ara ile 2’şer
ampülden en çok 8 ampül Amilnitrik
(veya benzeri) kırarak koy,
Üzerine sıvı gaz sürülmüşse
elbiselerini çıkar ve havalandır,
Hastayı sakin tut, yürütme,
hastaneye ulaştır.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
SİNİR GAZLARI
Sinir Gazları Sıvı, gaz veya buhar halinde bulunurlar.
Renksiz ve tatsızdırlar. Sıvı halinde ise kahverengidirler.
Sinir gazları solunum ve cilt yoluyla vücuda girer. Kişinin sinir
sistemini etkiler, kasları felce uğratarak solunum ve dolaşım
sistemlerini durdurup ölüme neden olur.
Tabun GA, Sarın GB, Soman GD, VX Grubu, gazlardır. G
Grubu gazları solunum yoluyla vücuda girer.
Yeterli miktarda alındığı takdirde 1-2 dakika içerisinde ölüme
sebebiyet veren gazlardır. Öldürücü dozu 1 Miligram
kadardır.
VX Grubu sinir gazları son zamanlarda geliştirilmiştir.
G Grubundan daha öldürücüdür. Buhar ile solunum
sistemlerinden veya sıvı ise deriden nüfuz edebilir. Atıldıkları
yerlerde uzun müddet kalabilirler. Öldürücü dozu 0,4
Miligramdır.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
SİNİR GAZLARI
Fizyolojik Etkileri
Ağız ve burun akıntısı,
Göğüs tıkanıklığı, solunum güçlüğü,
Görme bulanıklığı, gözbebeklerinde
küçülme,
Kaslarda seğirme, bulantı ve kusma,
Aşırı terleme, idrar tutamama,
Baş ağrısı, denge bozukluğu,
Şaşkınlık, miskinlik, titreme ve
çırpınma,
Koma ve ölüm.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
SİNİR GAZLARI
Yapılacak İlk Yardım
Varsa maske tak,
Hızlı hareket et veya ettir,
Tene bulaşan sıvıyı tahriş etmeden
sil,
Bol su ile uzun süre yıka,
Kirli giysilerini temizle veya değiştir,
Atropin iğnesini sağlık personeline
yaptır.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KUSTURUCU GAZLAR
Bu gazlar genellikle katı haldedirler.
Isındıkça buharlaşır, yoğunlaşır, zehirli
aerosoller oluştururlar.
Kusturucu gazlar, genel olarak
ayaklanmalarda ve kargaşalıkları
bastırmada kullanıldığı gibi zehirli
gazların tesirlerini artırmak amacıyla
bu gazlarla birlikte de kullanılır.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KUSTURUCU GAZLAR
Fizyolojik Etkileri
Burun ve boğazda tahribat,
Öksürme ve aksırma, salya
akması, baş ağrısı,
Boğaz ve soluk borusunda şiddetli
acı,
Bulantı ve Kusma
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KUSTURUCU GAZLAR
Yapılacak İlk Yardım
Varsa maske tak,
Ağzından salya gelsede maskeyi
çıkarma,
Kusma zorunluluğu varsa maskenin
alt kenarını aç kus, tekrar
takıldığında içerideki gazı hızlı
üfleyerek çıkmasını sağla,
(Bir süre sonra kendiliğinden
iyileşme görülür.)
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
GÖZ YAŞARTICI GAZLAR
Genellikle gözlerde yanma,
yaşarma ve şiddetli baş ağrısı
yaparak, gösteri ve
kargaşalıklarda kullanılan
gazlardır
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
GÖZ YAŞARTICI GAZLAR
Fizyolojik Etkileri
Gözlerden bol yaş gelmesi,
Gözleri ovuşturma isteği,
Cilt ve burun içerisinde batma,
Sıcak su kullanıldığında ciltte
yanma,
Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve
kusma isteği
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
GÖZ YAŞARTICI GAZLAR
Yapılacak İl Yardım
Varsa maske tak,
Gaz bulutu geçtikten sonra maskeyi
çıkar,
Yüzünü rüzgara çevir, giysilerini
gevşet,
Gözlerini oğuşturma, yara temizle gibi
sil
Gözleri bol su ile yıka,
Cilde bulaşmış sıvı gazı sabun ve su
ile yıka
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
UYUŞTURUCU GAZLAR
Buhar ve aerosol halinde atılırlar.
Solunum yoluyla etkilerler.
Zihni ve fizyolojik bozukluklar
felç, körlük, sağırlık ve akıl
hastalıkları yapar.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
UYUŞTURUCU GAZLAR
Fizyolojik Etkileri
İlk 4 saat içinde;
Görmede bulanıklılık, göz
bebeklerinin büyümesi,
Şaşkınlık, uyuşukluluk,
sersemleme,
Baş dönmesi, işitmede güçlük,
Ağız dudak ve ciltte kuruma,
Tansiyonun yükselmesi, kalp
atışlarının hızlanması,
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
UYUŞTURUCU GAZLAR
4-96 saat içinde;
Hareketsizlik, çevreye
uyumsuzluk,
Gelişi güzel davranışlar, amaçsız
dolaşma.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
UYUŞTURUCU GAZLAR
Yapılacak İlk Yardım
Gözler sadece temiz su ile yıkanmalı,
Vücuda bulaşmışsa sabun ve su ile
yıkanıp iyice durulanmalı,
Giysiler ve kirli saha bol deterjanlı su
ile yıkanmalı ve tazyikli su ile
durulanmalıdır.
(Malzemelerin temizlenmesinde
hipoklorid ve alkol kostik eriyikler
kullanılır.)
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
MUHTELİF GAZLAR
Klor ve taklit yakıcı gaz
Eğitim amacı ile kullanılır.
Herbesit’ler : Sıvı haldedirler
Turuncu herbesitler ; bitkilere aşırı
etkili olup, insan ve hayvanlara etkisi
azdır.
Beyaz herbesitler ; Toprakta uzun
süre kalabilirler, kök yoluyla bitkiye
girerler, geniş yapraklı ota etkili, insan
ve hayvanlara etkisizdir.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİNDEN TEMİZLENLENME
KİŞİSEL TEMİZLENME
Kimyasal bir taarruza maruz kalan bir kişi
ciddi yaralanmalardan hatta ölümden
kaçınmak için mümkün olan süratle vücudun
açıktaki kısımlarını temizler.
Eğer temizlenme çabuk ve tam olarak
yapılmamış ise ilk yardım tedbirleri gerekir.
Vücudun temizlenmesi için uygun malzeme
su, sabun veya koruyucu merhemdir.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİNDEN KORUNMA ÖNLEMLERİ
BİREYLERİN ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN İLAÇ VE
MALZEMELER İLE KULLANMA TALIMATI
İLAÇ VE MALZEMELER
.Pridosdigmin Tablet (MO Mg) 21 Adet
.Oto Enjektör (2 mg. Atropin silfat+220 mg
Obidoximcholoride) 3 Adet
.Diazepam Tablet (5 mg) 1 Adet
.Absorman Pudra (Fuller Toprağı, 20 gr.
Püskürtücü plastik şişede) 1 Adet
.Dimerkaprol Göz Merhemi 1 Adet
.Gaz Tampon (5x5 cm.) 10 Adet
.Su kabı (Matara) su dolu 1 Adet
.Sıvı Sabun (50 ml. Plastik şişede) 1 Adet
.Koruyucu Elbise+Maske 1 Adet
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
BİREYLERİN ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN İLAÇ VE
MALZEMELER İLE KULLANMA TALIMATI
KULLANMA TALİMATI
Kimyasal saldırının yapılacağı kesinleştiği anda
her 8 saatte 1 adet PRİDOSDİGMİN tablet su ile
alınır. (Bu ilaç sinir gazlarının etkisini azaltır.)
.Görmede bulanıklık, göz yaşarması, şiddetli baş
ağrısı, solunum zorluğu, öksürük ve burun
akıntısı görüldüğünde sinir gazı ile zehirlenme
düşünülmeldir
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
.
BİREYLERİN ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN İLAÇ VE
MALZEMELER İLE KULLANMA TALIMATI
Bu anda:
.Oto enjektörden bir adet çıkarılır arkasındaki
emniyet tapası çekilir, enjektörün ucu elbise
üzerinden uyluğun dış tarafına şiddetle
bastırılarak iğnenin bacak arasına girmesi sağlanır
ve 10 saniye tutulur.
.1 adet Diazepam tablet alınır.
.15-20 dakika sonra belirtiler kaybolmaz ise
ikinci oto enjektör kullanılır. Bu işleme üçüncü oto
enjektör kullanımına kadar devam edilebilir.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
BİREYLERİN ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN İLAÇ VE
MALZEMELER İLE KULLANMA TALIMATI
.Kimyasal madde sıvı şekli ile deriye bulaşır ise,
.Üzerine pudra sıkılır 5-10 kadar beklenir.
.Pudra üzerine sıvı sabun dökülür.
.Sabun mataradaki su ile temizlenerek deri gazlı
bezle kurutulur.
.Kimyasal madde göze bulaşırsa mataradaki su
göze dökülür, bastırmadan gazlı bezle kurutulur.
Önerilir ise göz merhemi sürülür.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİNDEN TEMİZLENLENME
1) Gözlerin ve Yüzün Temizlenmesi: Kimyasal
maddeler vücudun deri kısımlarına nazaran
gözlerden daha çabuk emilirler. Zayiattan
kaçınmak için gözlerin, yüzün ve maskenin
temizlenmesi lüzumludur. Temizlenmeye göz, yüz
ve maskenin içerisinde bütün kimyasal
maddelerin temizlendiğine emin oluncaya kadar
devam edilir.
2) Cildin Temizlenmesi: Ciltten kimyasal
maddeler hemen temizlenmelidir. Eğer kimyasal
madde cildin içine girerse, temizlenme veya
etkisiz hale getirme imkansız olabilir.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİNDEN TEMİZLENLENME
Kişisel Teçhizatın Temizlenmesi
Kişisel teçhizatı temizleme ve zamanı aşağıda
belirtilmiştir.
1) Koruyucu Maske: Kauçuk maskenin dışı sıvı
kimyasal gazları emeceğinden koruyucu maske
kirlendikten sonra hemen temizlenir. Maskenin dış
kısımları temiz bir bezle temizlendikten sonra su
ile yıkanır. Maskenin iç kısmı temiz bir bezle
silinir.
DİKKAT! Filtre ve maske süzgeçlerine su
değdirilmemesine dikkat edilir.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİNDEN TEMİZLENLENME
2) Elbise: Elbise aşağıda belirtilen şekilde
temizlenir;
Kimyasal gaz buharlarına maruz kalmış olan elbise
güneş ışığında 4 ila 8 saat veya bütün bir gece
havalandırılmak suretiyle temizlenir. Kimyasal
gaz buharlarına maruz kalan kimyasal koruyucu
elbise temizlemeyi gerektirmez. Çapı 1.3 cm'den
daha büyük olan lekelerle kirlenen koruyucu dış
elbiseler ve çapı 3 mm den daha büyük olan
lekelerle kirlenen emprenye elbiseler
tehlikelidirler. Bu durumda elbise derhal çıkarılır
ve ilk fırsatta değiştirilir.
MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİNDEN TEMİZLENLENME
3) Botlar: Deri botlar kirlenmeden sonra
mümkün olur olmaz sabunlu su, su veya kireç
kaymağı ile temizlenir. Temizlendikten sonra
yakıcı gazların botlardan geçişini geciktiren
koruyucu yağ kullanılır.
SSİV
İVİL
İL SSA
AV
VU
UN
NM
MA
ASSIZ
IZ
Y
YU
UR
RTT SSA
AV
VU
UN
NM
MA
ASSII O
OLLM
MA
AZZ..
Download

Kimyasal