Güz 2014
MKT 421: BULANIK MANTIĞA GİRİŞ
(INTRODUCTION TO FUZZY LOGIC)
Dersin Öğreticisi: Prof.Dr. H.Metin ERTUNÇ
E-posta: [email protected]
Web: http://mekatronik.kocaeli.edu.tr/hmertunc
(Dersle ilgili güncel duyurulara ve ders notlarına bu sayfadan erişebilirsiniz.)
Ders saatleri: Teorik ders (3 kredi) : Perşembe 09:00 – 11:50 (I.öğretim)
Perşembe 17:00 – 19:50 (II.öğretim)
Lab: Dersin laboratuarı yoktur. Ancak Matlab ve Simulink ortamında ödevler verilecektir.
Görüşme saatleri: Çarşamba: 13:00 – 15:00
Dersin amacı: Bulanıklık kavramını öğretip bulanık mantık kullanarak karar verme ve kontrol
yapabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersle ilgili zorunluluklar:
1. Klasik küme işlemleri ve mantık devreleri konularının biliniyor olması.
2. Matlab/Simulink programının kullanabilir olması.
3. Derse % 70 devam etmek zorunludur.
Dersin değerlendirme ölçütleri: Yarıyıl içi çalışmalarının başarıya oranı:
% 50
Yarıyıl sonu (final) sınavının başarıya oranı: % 50
Yarıyıl içi çalışmalarının değerlendirme ölçütleri: Ara sınav: % 50
Ödevler : % 20
Proje : % 30
Ders ile ilgili kaynaklar:
Bulanık Mantık Uzman Sistemler ve Denetleyiciler, Nazife Baykal, Bıçaklar Kitabevi, 2004.
Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Nazife Baykal, Bıçaklar Kitabevi, 2004.
Fuzzy Logic with Engineering Applications, Timothy Ross, Wiley.
Mühendislikte Bulanık (Fuzzy) Mantık ile Modelleme Prensipleri, Zekai Şen, Su Vakfı Yayınları, 2004
Bulanık Mantık Denetleyiciler, Çetin Elmas, Seçkin Yayıncılık, 2003.
Neuro-Fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence,
J.S.R. Jang, C.T. Sun, E. Mizutani, Prentice Hall, 1996
7. A First Course in Fuzzy Logic, H.T.Nguyen, E.A. Walker, Chapman&Hall, 2006.
8. Fuzzy Logic Toolbox For Use With Matlab, Users Guide, Mathworks.
9. Ders notları, pdf dosyaları derste verilecek
10. İnternetten indirilebilecek dosyalar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konular:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bulanıklılık kavramı,
Bulanık kümeler, bulanık üyelik fonksiyonları,
Bulanık kümelerin özellikleri,
Temel bulanık işlemler: Birleşim, kesişim, tümleyen, değilleme vb.
Bulanık ilişkiler ve ilişkilendirme.
Belirsizliğin bulanık modeli: Bulanık kümeleme ve paylaştırma.
Bulanık kural tabanlı sistemler ve bulanık karar verme: Mamdani, Sugeno ve TSK modelleri
Fiziksel sistemlerin modellenme ve kontrollerine kısa bir bakış.
Bulanık mantık denetleyicilerin tasarlanması ve simülasyonu.
Değişik bulanık mantık uygulama örnekleri
Bütün konularla ilgili Matlab/Simulink ile yapılan örnekler.
Download

bulanık mantığa giriş