2014 Güz
Yüksek Lisans Dersi
MKT 509: MEKATRONİK SİSTEMLERİN TASARIMI
Dersin Öğreticisi : Prof.Dr. H.Metin ERTUNÇ
E-posta: [email protected]
Web adresi: http://mekatronik.kocaeli.edu.tr/hmertunc/
Telefon: 303 3217
Ders saatleri: Cuma 09:00 – 11:45
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere mekatronik sistemlerin tasarımında gerekli bileşenleri tanıtıp
tasarımın temel prensiplerini öğretmektir.
Temel Ders kitabı :
İngilizce versiyonu: Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical
Engineering, 2nd edition, W.BOLTON, AddisonWesley Longman Publishing, 1999.
Türkçe versiyonu: Mekatronik: Makine ve Elektrik Mühendisliğinde Elektronik Kontrol Sistemleri,
3.baskıdan çeviri, Çeviren: Koray Tunçalp, Dahi Yayınları.
Referans Kaynaklar :
1. Mechatronics System Design. Devdas Shetty, Richard A. Kolk, PWS Publishing Company, 1997
2. Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, Michael B. Histrand and David G.
Alciatore, McGraw-Hill, 1998.
3. Algılayıcılar ve Dönüştürücüler, Osman Gürdal. Nobel Yayın Dağıtım. 2000.
4. Otomatik Kontrol Sistemleri, Benjamin Kuo, Çev: Atilla Bir, Literatür yayınları, 1995.
5. Mekatronikle ilgili konferans/dergilerde yayınlanmış bildiri/makaleler.
Dersin değerlendirme ölçütleri: Yarıyıl içi çalışmalarının başarıya oranı:
% 50
Yarıyıl sonu (final) sınavının başarıya oranı: % 50
Yarıyıl içi çalışmalarının değerlendirme ölçütleri: Arasınav: % 50
Ödevlerin ortalaması: % 25
Seminer: % 25
Ödevlerin ortalaması: Ders kitabında bölüm sonundaki sorular ödev olarak verilecektir.
Seminer: Her öğrenci uzman olduğu bir konuda seminer hazırlayıp sunacaktır.
Konular:













Mekatronik nedir?
Sensörler ve transdüserler (Algılayıcılar ve dönüştürücüler)
Sinyal koşullandırma, OPAMP, filtreleme, Wheatstone köprüsü vb.
Data toplama ve sunma sistemleri.
Mekanik ve elektrik aktuatörler, sürücüler.
Sistemlerin modellenmesi.
Sistemlerin dinamik cevapları, transfer fonksiyonları.
Frekans cevabı.
Kapalı döngü kontrolörler.
Sayısal lojik, mikroişlemciler, Assembly dili.
Giriş-çıkış sistemleri.
PLC.
Mekatronik bir sistemin gerçekleştirilmesi projesi.
Download

MEKATRONİK SİSTEM MODELLEMESİ