İSTANBUL
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
TESMER
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
İSTANBUL ŞUBESİ
SMMM STAJA
BAŞLAMA
DENEME SINAVI
1
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
2
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA
BAŞLAMA
DENEME SINAVI
DENEME KİTAPÇIĞININ HAZIRLANMASINDA KATKI SUNANLAR
l TÜRKÇE / HAKAN UZUN
l MATEMATİK / MELİHA KAVDIR
l TARİH / İKBAL POLAT
l FİNANSAL MUHASEBE / HAKAN UZUN
l MALİYET MUHASEBESİ / HAKAN UZUN
l MUHASEBE STANDARTLARI / HAKAN UZUN
l MUHASEBE DENETİMİ / HAKAN UZUN
l MALİ ANALİZ / DOÇ. DR. MEHMET SABRİ TOPAK
l EKONOMİ MALİYE / MENDERES GÖKHAN TUTAŞER
l VERGİ HUKUKU / MENDERES GÖKHAN TUTAŞER
l MESLEK HUKUKU / CEM NİYAZİ DURMUŞ
l BORÇLAR HUKUKU / YRD. DOÇ. DR. DİĞDEM GÖÇ GÜRBÜZ
l TİCARET HUKUKU / LEVENT ÇALIKOĞLU
l İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU / YRD. DOÇ. DR. ENDER GÜLVER
3
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
4
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
Sunuş
Değerli Stajyer Adayımız,
Mali Müşavirlik Mesleğine olan ilgiliniz için öncelikle sizleri kutluyorum.
Sürekli gelişim içinde bulunan mesleğimiz, ülkemizin ekonomik yapısında gerek
işletmeler gerekse kamu maliyesi açısından çok kritik görevler ve sorumluluklar üstlenmiş bulunmaktadır.
1990 Yılından itibaren faaliyet gösteren İSMMMO, meslek mensuplarımızın
çalışmalarında ihtiyaç duyduğu tüm desteği vermek çabasındadır. Mesleğimizin etkinliğinin artması için gerekli yasal düzenlemeler, meslek mensuplarımızın ihtiyaç
duyduğu güncel eğitim, bilgi ve kaynak ihtiyacı, odamız öncülüğünde yerine getirilmekte meslek mensuplarımızın kullanımına sunulmaktadır. Tüm bu faaliyetlerimiz
meslektaşlarımızın haklı takdirini kazanmıştır.
Bir meslek Odası olarak, mesleki gelişimin ve eğitimin, mesleğin başlangıç
aşamasından itibaren olması gerektiğine inanmaktayız. Bu çerçevede hazırladığımız
yüzlerce yayın ve düzenlediğimiz binlerce eğitim seminerinde üye ve stajyer ayrımı
yapılmamıştır. Üyelerimize sunular tüm eğitim seminerleri ve bilgi kaynakları aynı
şekilde stajyerlerimize ve stajyer adaylarımıza da sağlanmıştır ve sağlanmaya devam
etmektedir.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odalar Birliği
(TÜRMOB) tarafından yapılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj başlatma
Sınavlarına hazırlık amacıyla, 2002 yılından bu yana kurslar düzenlemekteyiz. Toplam 213 saat olan kurslarımız konularında uzman eğitimciler ve akademisyenler
tarafından verilmektedir. Staja başlama sınavlarında yakaladığı başarı oranı ile kurslarımız kalitesini ortaya koymaktadır.
Ancak, kurslarımıza katılsın katılmasın tüm adaylarımıza mesleğe hazırlık
aşamasında yardımcı olmak amacıyla ilişikte yer alan 1.200 soru ve 10 adet deneme
sınavı ve cevabını içeren bu çalışmanın sınava hazırlık sürecinde sizlere yardımcı olacağını düşünmekteyiz.
Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen değerli hocalarımıza ve TESMER İstanbul Şubesi çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.
Muhasebe mesleğinin ilk basamağı olan staja başlama sınavlarında tüm stajyer
adaylarımıza şimdiden başarılar dileğiyle sevgiler sunuyorum.
Yahya ARIKAN
BAŞKAN
5
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
6
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
DENEME-1
D) Her yaz/ annesini görmeye/ Bingöl’e/ giderdi.
E) Çocuklarına / gösterdiğin ilgiyi / bana /
göstermiyorsun.
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
1) Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük
“ad”dır?
A) İyi davranman çok mu zor?
B) Sanatçı için başarı, alkışların bittiği yerde
biter.
C) Salçalık domatesleri tek tek seçmelisin.
D) Mavi duvar kâğıdı salona çok yakışmış.
E) Bu sınavlar, insanı çok heyecanlandırıyor.
2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru sıfatı
kullanılmamıştır?
A) Soruyu hangisi daha çabuk çözdü?
B) Nasıl bir ev istiyorsunuz?
C) Hangi sorunla baş edemediniz?
D) Kaç yıl bu memlekette yaşadın?
E) Kardeşin bu sene kaçıncı sınıfa gidiyor?
3) Aşağıdakilerin hangisinde zaman belirteci
yoktur?
A) Bu çocuk geçen yıl bizim sınıfa gelmişti.
B) Merak etme, az sonra o da bizimle gelir.
C) Bu konuda onunla saatlerce konuştuk.
D) Saf saf bakınacağına hemen buraya gel.
E) Dün bu konuda farklı şeyle düşünüyordu.
4) Aşağıdakilerin hangisinde yaklaşma eylemi
vardır?
A) Yazıversinler benim şikâyetimi.
B) Arkasından bakakaldım oracıkta.
C) Sinirinden merdivenden düşeyazdı.
D) Bunu ancak o yapabilir.
E) Hiç gelmiyor yanıma.
5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere
ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Adam, / yakın zamanda / sigara kullanmayı
/ bırakmış.
B) Seni böyle görünce /çok /üzüldüm.
C) Evin bahçesinde/ güzel bir piknik/ yaptık.
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?
A) Dolmabahçe Sarayı’nı ziyarete gittik.
B) Trabzon’da Uzun Göl çok etkileyiciydi.
C) Kurtuluş Savaşı’nda bir destan yazdık.
D) Buradaki güzelliği başka yerde bulamazsın.
E) Sefiller Romanı, beni çok etkilemişti.
7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım
bozukluğu vardır?
A) İkişer saat arayla nöbet tutuyorduk.
B) Yarınki maçta da yenilmezlerse, inan çok
mutlu olacağım.
C) Son grup da gösterisini bitirince
değerlendirme yapılacak.
D) Bu yaşıma kadar genellikle hiç saçımı
boyatmadım.
E) Antalya trafiği, çok yakında İstanbul trafiği
gibi olacak.
8) a, b, c є R olmak üzere a.b >0 , a.c <0 ise
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
a2.c > 0
b.c2 > 0
a+b > 0
a.b.c2 > 0
a.b.c < 0
= 81 ise x’in değeri nedir?
9)
A)
B)
C)
D)
E)
3
2
1
0
-1
7
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
.2 ifadesinin en sade hali nedir?
10)
A)
B)
C)
D)
E)
X+1
x-2
2x-1
1
3x+1
11) Ahmet elindeki paranın %30 unu Hakan’a,
geri kalanın %20 sini Hasan’ a borç vermiştir.
Ahmet’in elinde geriye 168 TL kaldığına göre
Ahmet’in başlangıçta kaç parası vardır?
A) 250
B) 280
C) 300
D) 320 E) 350
12) %30 u şeker olan 40gr’lık şekerli su karışımı
ile %20 si şeker olan 20 gr şekerli su karışımı
aynı kaba konulduğunda oluşan karışımın
şeker oranını %40 a çıkarmak için kaç gr su
buharlaştırılmalıdır?
A) 10
B) 14 C) 16
D) 18
E) 20
13) Yıllık %5 bileşik faiz oranı ile 12 ayda eşit
taksitlerle geri ödemek üzere 20000 TL kredi
çeken bir kişinin aylık ödeme miktarı nedir? (
1,05-12 0,5 )
A) 1800
B) 2000
C) 2200
D) 2400
E) 2500
8
14)
f(3)+2f(2)-f(-1)
A) 32
B) 33
C) 34
D) 35
E) 36
fonksiyonu için,
değeri nedir?
15) Yıllık %40 bileşik faiz oranı ile bankaya
yatırılan 25000 TL’nin 2 yıl sonra üzerine
1000 TL daha eklenip, yıllık %50 faiz oranı
ile 1 yıl daha bankaya yatırılmıştır. Buna göre
bankada en son kaç TL olur?
A)
B)
C)
D)
E)
65000
70000
75000
80000
85000
16) Tüm milli cemiyetler hangi isimle nerede bir
çatıda toplanmıştır?
A) Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti
B) Erzurum Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti
C) Amasya Görüşmeleri- Mebusan Meclisi
D) TBMM-Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti
E) Mebusan Meclisi- Temsil Heyeti
17) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesini sağlayan
grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç Osmanlılar
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti
C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
D) Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
E) Ahrar Fırkası
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
18)
Mustafa Kemal Paşa 15 Haziran 1919
tarihli bir konuşmasında “Bütün ulusun
beka ve bağımsızlığını kurmak için birleştiği
şu tarihi günlerde bir ecnebi devletin
himayesine sığınarak yaşamayı tercih eden
her türlü görüşün yurdu ayrılığa düşürecek
her nevi cemiyetin dağılması pek zaruri
bir vazifedir” demiştir. Mustafa Kemal bu
sözleriyle aşağıdakilerden hangisine tepki
göstermiştir?
A) Manda ve himaye düşüncesine
B) Ayrılıkçı hareketlere
C) Zararlı cemiyetlere
D) Bağımsızlık ruhu olmayanlara
E) Direniş cemiyetlerine
19) Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş bir eğitim
düzeninin kurulması yolunda yapılan
inkılaplardan biri değildir?
A) Tevhid - i Tedrisat Kanunu
B) Yeni Türk Alfabesi’nin kabul edilmesi
C) Yeni okulların açılması
D) Medreselerin kaldırılması
E) Türk Ocaklarının kurulması
20) Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılan
aşağıdaki
inkılâplardan
hangisinin
amaçlarından biri de uluslararası ekonomik
ilişkilerde kolaylık sağlamaktır?
A) Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
C) Türk Tarih Kurumu
D) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
E) Aşar vergisinin kaldırılması
ALAN BİLGİSİ
21) İşletmenin ortaklarından olan bir kişinin
ölmesi ve ölen ortağın vârislerinin işletmeden
ayrılmalarına karşılık işletmenin faaliyetlerini
devam ettirmesi aşağıdaki muhasebe temel
kavramlarından hangisinin bir gereğidir?
A) İşletmenin sürekliliği
B) Kişilik
C) Özün önceliği
D) Tutarlılık
E) Dönemsellik
22 VE 23 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
İşletme 21.12.2014 tarihinde yıllık faiz oranı %15
olan 30 gün vadeli 24.000 TL’lik bir hesap açtırmıştır.
Hesap vade sonunda vadesiz hesaba aktarılarak
kapatılmıştır.
22) Buna göre, işletmenin dönem sonunda
yapması gereken kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -------------------------------/-----------------------BANKALAR 300
FAİZ GELİRLERİ 300
B) -------------------------------/-----------------------BANKALAR 100
GELİR TAHAKKUKLARI 100
C) -------------------------------/-----------------------BANKALAR 100
FAİZ GELİRLERİ 100
D) -------------------------------/----------------------GELİR TAHAKKUKLARI 100
FAİZ GELİRLERİ 100
E) -------------------------------/-----------------------GELİR TAHAKKUKLARI 300
FAİZ GELİRLERİ 100
GEL. AYL. AİT GELİRLER 200
-------------------------------/------------------------
9
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
23) Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin
vade sonunda yapması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/-----------------------BANKALAR 24.300
-Vadesiz TL
BANKALAR
24.000
-Vadeli TL
FAİZ GELİRLERİ
300
B) -------------------------------/-----------------------BANKALAR 24.300
-Vadesiz TL
BANKALAR 300
-Vadeli TL
BANKALAR
24.300
-Vadeli TL
GELİR TAHAKKUKLARI 100
FAİZ GELİRLERİ 200
C) -------------------------------/-----------------------BANKALAR 300
-Vadeli TL
FAİZ GELİRLERİ 300
D) -------------------------------/-----------------------BANKALAR 24.300
-Vadeli TL
BANKALAR 24.300
-Vadesiz TL
BANKALAR 24.000
-Vadeli TL
BANKALAR
24.000
-Vadesiz TL
GELİR TAHAKKUKLARI 300
FAİZ GELİRLERİ 300
E) -------------------------------/-----------------------BANKALAR 24.300
-Vadesiz TL
BANKALAR 24.000
-Vadeli TL
GELİR TAHAKKUKLARI 300
-------------------------------/------------------------
10
24)
Aşağıdakilerden
hangisi
yedekleri arasında yer alır?
A) I. Tertip Yedek
B) Özel Fonlar
C) Statü Yedekleri
D) Hisse Senetleri İhraç Primleri
E) Olağanüstü Yedekler
sermaye
25) Alıcıların 10.000 TL tutarındaki borcu erken
ödemesi nedeniyle % 10 indirim yapılması
hâlinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi
yapılmalıdır?
A) -------------------------------/-----------------------KASA 9.000
SATIŞ İSKONTOLARI 1.000
ALICILAR 10.000
B) -------------------------------/-----------------------KASA 9.000
ALICILAR 9.000
C) -------------------------------/-----------------------KASA 9.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ1.000
ALICILAR 10.000
D) -------------------------------/-----------------------KASA9.000
YURTİÇİ SATIŞLAR 1.000
ALICILAR 10.000
E) -------------------------------/-----------------------KASA 9.000
SATILAN TİCARİ
MALLAR MALİYETİ
1.000
ALICILAR 10.000
-------------------------------/-------------------------
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
26) Yeni faaliyete geçen bir işletmenin elektrik
kullanımı için verdiği güvence bedeli
aşağıdaki hesapların hangisinde izlenmelidir?
A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
B) Verilen Depozito ve Teminatlar
C) Özel Maliyetler
D) Verilen Avanslar
E) Haklar
27) Aşağıdakilerden hangisi objektif belge
sayılmaz?
A) Çek
B) Senet
C) Bordro
D) İrsaliye
E) Mahsup fişi
28) H işletmesinin, N işletmesine 5000 TL
ön ödeme yaptıktan 2 ay sonra çek ciro
ederek teslim aldığı KDV hariç 10.000 TL’lik
bilgisayarlar nedeniyle teslim tarihinde
yapması gereken kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -------------------------------/-----------------------DEMİRBAŞLAR 5.000
VERİLEN AVANSLAR 5.000
İNDİRİLECEK KDV 1.800
ALINAN ÇEKLER 11.800
B) -------------------------------/-----------------------DEMİRBAŞLAR 10.000
İNDİRİLECEK KDV 1.800
VERİLEN SİPARİŞ
AVANSI
5.000
ALINAN ÇEKLER 6.800
C) -------------------------------/-----------------------TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 10.000
İNDİRİLECEK KDV 1.800
ALINAN ÇEKLER
6.800
KASA 5.000
D) -------------------------------/-----------------------TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 5.000
İNDİRİLECEK KDV
1.050
VERİLEN AVANSLAR
5.000
ALINAN ÇEKLER
6.050
KASA 5.000
E) -------------------------------/-----------------------DEMİRBAŞLAR 10.000
İNDİRİLECEK KDV 1.800
ALINAN ÇEKLER 6.800
VERİLEN AVANSLAR
5.000
-------------------------------/----------------------29) İşletmenin dönem sonu itibarıyla borç
senetleri için hesapladığı reeskont tutarı
izleyen dönemde hangi hesaplara ve ne
şekilde kaydedilmelidir?
A) Borç Senetleri hesabı borçlu – Reeskont Faiz
Gelirleri hesabı alacaklı
B) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
C) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Dönem Kârı veya Zararı hesabı alacaklı
D) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu – Borç
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
E) Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu – Borç
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
11
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
30) İşletme, aktifinde kayıtlı bedeli 15.000 TL, net
değeri ise 12.000 TL olan bir iş makinesini vererek
yerine büro olarak kullanılmak üzere satış bedeli
10.000 TL olan bir daire satın almıştır. (Vergiler
dikkate alınmayacaktır.)
Buna göre, bu işleme ilişkin kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -------------------------------/-----------------------BİNALAR 5.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
5.000
DİĞ.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR 5.000
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 15.000
B) -------------------------------/-----------------------BİNALAR
12.000
DİĞ.OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR 3.000
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
15.000
C) -------------------------------/---------------------------BİNALAR
10.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.000
DİĞ.OLAĞANGİD.VE ZARARLAR2000
TESİS, MAK. VE CİHAZLAR
15.000
D) -------------------------------/---------------------------BİNALAR 12.000
DİĞ.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR 3000
TAŞITLAR
15.000
E) -------------------------------/---------------------------BİNALAR 15.000
TAŞITLAR15.000
-------------------------------/---------------------------31) Aralıklı envanter yöntemini kullanan bir
işletmede Ticari Mallar hesabının dönem
sonundaki görünümü aşağıdaki gibidir:
BORÇ 153 TİCARİ MALLAR
BORÇ TOP. 30.000
ALACAK
ALACAK TOP. 6.000
İşletmede dönem sonu mal mevcudu 4.000 TL,
dönem başı mal mevcudu ise 7.000 TL olduğuna
göre, Satılan Ticari Mallar Maliyeti kaç TL’dir?
A) 16.000
12
B) 20.000
C) 32.000
D) 29.000
E) 39.000
32) İşletme varlıklarının sigorta değerleri
hangi muhasebe temel kavramı gereğince ve
nerede gösterilmelidir?
A) Tutarlılık – Nazım Hesaplar
B) Tam Açıklama – Varlık Hesapları
C) Özün Önceliği – Varlık Hesapları
D) Tam Açıklama – Bilanço Dipnotları
E) Özün Önceliği – Bilanço Dipnotları
33) Bir otel işletmesi konaklama hizmeti karşılığında
800 TL yerine 400 Avro (€) tahsil etmiştir.
Bu işlemle ilgili yapılması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/---------------------------KASA 800
-TL KASASI
YURTİÇİ SATIŞLAR 800
B) -------------------------------/---------------------------KASA 800
-€ KASASI
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 800
C) -------------------------------/---------------------------KASA 800
-€ KASASI
SATILAN HİZMET MALİYETİ 800
D) -------------------------------/---------------------------KASA 800
-€ KASASI
YURTİÇİ SATIŞLAR 800
E) -------------------------------/---------------------------KASA 800
-€ KASASI
YURTDIŞI SATIŞLAR
800
-------------------------------/----------------------------
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
34) Bir işletme 10.000 TL tutarla Gelecek Yıllar
İhtiyacı Stoklar Hesabında izlediği stoklarını,
elinde stok kalmadığı için satmaya karar vermiştir.
Yapılacak aktarma kaydında kullanılacak borçlu
hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticari mallar
B) Diğer stoklar
C) Diğer olağan gider ve zararlar
D) Diğer olağandışı gider ve zarar
E) Yurt içi satışlar
35) “A ve Ortağı Kollektif Şirketi” ile “B ve Ortağı
Kollektif Şirketi” birleşerek faaliyetlerini, yeni
kuracakları “C ve Ortakları Kollektif Şirketi”
bünyesinde devam ettireceklerdir. Birleşme
sürecinde “A ve Ortağı Kollektif Şirketi” maliyet
bedeli 5.000 TL olan stoklarını, 7.000 TL peşin
değer üzerinden yeni şirkete devretmiştir.
Bu bilgilere göre; “A ve Ortağı Kollektif
Şirketi”nin devrettiği stoklar ilgili yapması
gereken muhasebe kaydında, aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) -------------------------------/---------------------------127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 7.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 7.000
-------------------------------/---------------------------621 SAT. TİCARİ MAL. MALİYETİ 5.000
153 TİCARİ MALLAR 5.000
B) -------------------------------/---------------------------127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 5.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 5.000
-------------------------------/---------------------------621 SAT. TİCARİ MAL. MALİYETİ 7.000
153 TİCARİ MALLAR 7.000
C) -------------------------------/---------------------------600 YURTİÇİ SATIŞLAR 5.000
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 5.000
-------------------------------/---------------------------153 TİCARİ MALLAR 7.000
621 SAT. TİCARİ MAL. MALİYETİ 7.000
D) -------------------------------/---------------------------600 YURTİÇİ SATIŞLAR 7.000
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 7.000
-------------------------------/---------------------------153 TİCARİ MALLAR 5.000
621 SAT. TİCARİ MAL. MALİYETİ 5.000
E) -------------------------------/---------------------------120 ALICILAR 7.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 7.000
-------------------------------/---------------------------320 SATICILAR
5.000
153 TİCARİ MALLAR 5.000
-------------------------------/---------------------------36) Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmelerin
almış oldukları uzun vadeli finansal kredilere
ilişkin olarak tahakkuk edip de henüz
ödenmeyen faizlerinin izlendiği hesaptır?
A) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
B) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve
Faizleri
C) 405 Çıkarılmış Tahviller
D) 408 Menkul Kıymet İhraç Farkları
E) 304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri
37) ---------------/-------------------------------BANKALAR HS XX
FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XX
ALACAK SENETLERİ HS. XX
-Cüzdandaki Senetler
-----------------/-------------------------------Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
A) Alacak senedinin iskonto ettirilmesine
B) Alacak senedinin ciro edilmesine
C) Alacak senedinin banka tarafından tahsil
edilmesine
D) Alacak senedinin protesto ettirilmesine
E) Alacak senedinin bankaya tahsile Verilmesine
13
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
38) Aşağıdaki hesaplardan hangisi kâr dağıtım
maddesinde borçlandırılır?
A) 590 Dönem Net Karı
B) 540 Yasal Yedekler
C) 541 Statü Yedekleri
D) 570 Geçmiş Yıllar Karları
E) 542 Olağanüstü Yedekler
39) Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların
niteliksel özelliklerinden biri değildir?
A) İhtiyaca uygunluk
B) Süreklilik
C) Anlaşılabilirlik
D) Güvenilirlik
E) Karşılaştırılabilirlik
40) TMS 2 Stoklar standardının stokların
maliyetinin tespitinde benimsediği maliyet
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahmini Maliyet Yöntemi
B) Değişken Maliyet Yöntemi
C) Hedef Maliyet Yöntemi
D) Standart Maliyet Yöntemi
E) Normal Maliyet Yöntemi
41) Nakit akış tabloları standardı (TMS 7)
çerçevesinde
işletme
faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit akımları hangi yöntemlere
göre raporlanabilir?
A) Direkt – Endirekt Yöntem
B) Brüt (Dolaysız) – Net (Dolaylı) Yöntem
C) Faaliyet – Finansal Yöntem
D) Yatırım – Esas Faaliyetleri Yöntemi
E) Normal – Değişken Yöntem
14
42) İnşaat sözleşmeleri standardına göre
inşaat sözleşmesinin sonuçları güvenilir
olarak
tahmin
edilebiliyorsa,
inşaat
sözleşmesinden kaynaklanan hasılat ve
maliyetin muhasebeleştirilip mali tablolara
alınmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi
kullanır?
A) Maliyet yöntemi
B) Faaliyet alanı yöntemi
C) Oransal yöntem
D) Hizmet maliyeti yöntemi
E) Tamamlanma yüzdesi
43)
I. Doğrusal amortisman
II. Azalan bakiyeler
III. Üretim miktarları
IV. Artan bakiyeler
UMS/UFRS’ye göre maddi duran varlıkların
amortismanı
yukarıdaki
yöntemlerden
hangilerine göre belirlenir?
A) I-II
B) I-II-III
C) I-II-III-IV
D) II-III
E) II-III-IV
44) Kiralama
işlemleri
standardına
göre;
kazanılmamış
finansman
geliri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brüt kiralama yatırımıdır
B) Brüt kiralama yatırımı ile net kiralama yatırımı
arasındaki farktır
C) Kiralama yatırımı ile net kiralama yatırımı
arasındaki farktır
D) Brüt kiralama yatırımı ile net kiralama yatırımı
toplamıdır
E) Net kiralama yatırımı ile kiralama yatırımı
toplamıdır
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
45) Brüt satışları 5.000 Türk Lirası, satış ıskontoları
500 Türk Lirası, üretim kapasitesi 1.000 birim olan
bir işletme dönemde 300 birim üretim yapmış,
değişken maliyet yöntemine göre üretim
maliyeti 3.000 Türk Lirası, tam maliyet sistemine
göre üretim maliyeti 4.000 Türk Lirası olarak
hesaplanmıştır.
Bu bilgilere göre ve işletme normal maliyet
yöntemi uyguladığı varsayılırsa, brüt satış kârı
kaç Türk Lirasıdır?
A) 1.200
B) 1.000
C) 1.700
D) 500
E) 1.500
46) “A” İşletmesinin Ocak, Şubat ve Mart ayları için
bütçelenmiş üretim miktarları aşağıdaki gibidir:
Bütçelenmiş Üretim Miktarı
Ocak 1.000 Birim
Şubat
2.000 Birim
Mart 4.000 Birim
İşletme her mamul için 2 kg hammadde
kullanmaktadır. Ayrıca her ay sonunda bir
sonraki ay için bütçelenen üretim miktarı için
kullanılacak hammadde miktarının %20›si kadar
hammadde stoku bulundurmak istenmektedir.
Aralık ayı sonundaki hammadde stoku ise 300
kg› dır. Hammaddenin kg alış fiyatı 3 TL olduğuna
göre, Şubat ayı için satın alınacak hammaddenin
maliyeti kaç TL’dir?
A) 13.200
B) 14.400
C) 6.600
D) 7.200
E) 13.500
47) İşletmede 2 safhadan oluşan bir üretim
sürecinden geçerek üretilen bir mamul,
hammadde ve malzeme açısından ilk safhada
tamamlanmaktadır. Bu mamulün Mart ayındaki
miktar hareketlerine ve ikinci safhadaki yarı
mamullerin tamamlanma derecesine ilişkin
bilgiler aşağıdaki gibidir:
Miktar Hareketleri
1.
2.Safha
Üretime Başlanan
60.000
Önceki Safhadan Devralınan -
?
Üretimi Tamamlanan 50.000
?
Dönem Sonu Yarı
10.000 20.000
Mamul Stokları
2.Safha Tamamlanma Dereceleri
Hammadde Şekillendirme
Ve Malzeme
Dön. Sonu Yarı Mamul % 20
%60
Bu bilgilere göre, ikinci safhanın
şekillendirme açısından eşdeğer ürün
miktarının sayı
A) 18.000 birim
B) 62.000 birim
C) 42.000 birim
D) 30.000 birim
E) 40.000 birim
15
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
48) (H) Üretim İşletmesi’nde iki esas, iki de yardımcı
gider yeri bulunmaktadır. Birinci dağıtım
sonucunda gider yerlerinde biriken giderler ile
kullanılacak dağıtım ölçülerine ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Gider
yerleri
Fiş
1.Dağıtımİşçi sayısı
sayısı
toplamı
EÜGY1
200.000
35
45
EÜGY2
40.000
35
65
YHGY1
7.500
7
8
YHGY2
5.000
5
0
YGY I’de toplanan giderler işçi sayısına, YGY
II’de toplanan giderler ise fiş sayısı esas alınarak
dağıtılacaktır.
Bu bilgilere ve kademeli dağıtım yöntemine göre
EGY 2’in YGY 2’den alacağı gider payı kaç TL’dir?
A) 2.000
B) 3.250
C) 3.750
D) 4.500
E) 5.000
49) Planlanan yıllık satış tutarı 100.000 TL, başa
başnoktası satış tutarı 70.000 TL ve katkı
oranı %20 olan bir işletmenin toplam karı ne
kadardır?
A) 6.000 TL
B) 30.000 TL
C) 14.000 TL
D) 34.000 TL
E) 44.000 TL
50) Bir tekstil işletmesine ait bazı bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Stok mevcutları
1Mart 30 Mart
DİMM10.00050.000
Yarı mamul stok
55.000
25.000
Mamul stok20.00010.000
Endirekt ilk Mad.Malz. 15.000
5.000
Dönem içi Faaliyetler:
Kumaş Alımları200.000
16
Dikim işçisi ücreti
80.000
Yemek İşçisi ücreti
10.000
Endirekt Malzeme alımı
70.000
Genel yönetim gideri
30.000
Fabrika amortisman gideri
40.000
Pazarlama bölümü amortisman gideri 50.000
Bu bilgilere göre işletmenin satılan mamul
maliyeti kaç TL’dır?
A) 410.000
B) 420.000
C) 430.000
D) 440.000
E) 450.000
51) Bir üretim işletmesinin Mart ayı (H) cinsi
malzemeye ilişkin stok hareketleri aşağıdaki
gibidir.
Tarih işlem Br fiyat Miktar Tutar
01.03 Devir 20
200
4.000
03.03 Alım 15
800
12.000
05.03 Ü. sevk --
500
-09.03Alım 20 500 10.000
16.03 Ü. Sevk --
200
-Yukarıdaki bilgilere ve Hareketli Ortalama
Maliyet yöntemine göre Mart ayı sonunda stok
değeri kaç TL’dir?
A) 9.000
B) 10.200
C) 11.400
D) 11.600
E) 14.400
52) Bir özellikli varlık üreten işletmenin yıl
boyunca“780 Finansman Giderleri”hesabında
izlediği, maliyete katılan finansman giderleri
yılsonunda aşağıdaki hesaplardan hangisine
yansıtılır?
A) 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar
B) 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
C) 151 Yarı Mamul
D) 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
E) 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
53) Üretim miktarı 2.000 birim iken,
Birim sabit maliyet 3 TL
Toplam değişken maliyet 2.000 TL ise;
Üretim miktarı 1.000 birime düştüğünde toplam
maliyet ne olur?
A) 2 TL
B) 8 TL
C) 3 TL
D) 7 TL
E) 5 TL
54) Genel muhasebe ve maliyet muhasebesini
ayrı ayrı tutan işletmede üretim sırasında
direkt
işçilik
kullanılmışsa
maliyet
muhasebesi bölümü tarafından aşağıdaki
kayıtlardan hangisi yapılmalıdır?
A) -------------------------------/---------------------------DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ HS
X
GİDER TAHAKKUKU HSX
-------------------------------/---------------------------B) -------------------------------/---------------------------DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ
X
MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS X
-------------------------------/---------------------------C) -------------------------------/---------------------------MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTIHS X
GİDER TAHAKKUKU HSX
-------------------------------/---------------------------D) -------------------------------/---------------------------DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ HS
X
MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS X
-------------------------------/---------------------------E) -------------------------------/---------------------------MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS X
MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS X
-------------------------------/----------------------------
55) Aşağıdakilerden hangisinde temel finansal
tablolar birlikte verilmiştir?
A) Nakit Akım Tablosu, Fon Akım Tablosu
B) Bilanço, Nakit Akım Tablosu
C) Bilanço, Gelir Tablosu
D) Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu
E) Nakit Akım Tablosu, Özkaynak Değişim
Tablosu
56) Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların
taşıması gereken özelliklerden değildir?
A) İhtiyaca uygunluk
B) Gerçeğe uygunluk
C) Karşılaştırılabilirlik
D) Anlaşılabilirlik
E) Süreklilik
57) Finansal
tablolar
analiz
edilirken,
aşağıdakilerden unsurlardan hangisinin
birlikte değerlendirilmesi anlamlı değildir?
A) Stoklar ve satışların maliyetindeki değişimler
B) Ticari alacaklar ve satışlardaki değişimler
C) Duran varlıklar ve devamlı sermayedeki
değişimler
D) Menkul kıymetler ve alınan avanslardaki
değişimler
E) Satışlar ve faaliyet karındaki değişimler
58) Satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin,
giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların
ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti
sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe
uygun olarak gösterilmesi aşağıdakilerden
hangisinin amacıdır?
A) Gelir tablosu ilkeleri
B) Bilanço ilkeleri
C) Kar dağıtım tablosu ilkeleri
D) Fon Akım ilkeleri
E) Muhasebe İlkeleri
17
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
59) Cari Oranı 1,5 Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları
80.000 TL olan işletmenin Net Çalışma
Sermayesi kaç TL’dir?
A) 80.000
B) 60.000
C) 120.000
D) 40.000
E) 160.000
60) İşletmenin tek dönemine ait finansal
tablosunda yer alan kalemlerin içinde
bulunduğu genel grup toplamına oranlandığı
ve hesaplanan sonuçlara göre finansal
tablo kalemlerinin yeterli büyüklükte olup
olmadığının değerlendirildiği analiz tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oran analizi
B) Trend analizi
C) Karşılaştırmalı analiz
D) Yüzde yöntemi ile analiz
E) Eğilim yüzdeleri analizi
61) Stok devir hızı ve alacak devir hızı rakiplerine
göre yüksek olan bir işletme için aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Stoklarını rakiplerine göre daha kısa sürede
satmaktadır.
B) Ortalama etkinlik süresi rakiplerine göre kısadır.
C) Esas faaliyetlerinin etkinliği yüksektir.
D) Alacakların tahsilatına ilişkin önemli bir sorunu
yoktur.
E) Özsermayesi yetersizdir.
62) Fon akım tablosuna ilişkin olarak aşağıda
yer alan bilgilerin hangisi doğru değildir?
A) Aktifteki azalışlar ile pasifteki artışlar genellikle
fon kaynağıdır.
B) Aktifteki artışlar ve pasif azalışlar genellikle fon
kullanımıdır.
C) Kaynaklar ve kullanımlar tablosu olarak da
adlandırılmaktadır.
D) İşletmenin finansal durumundaki değişiklikleri
özetlemektedir.
E) Nakit esasına göre düzenlenmektedir.
18
63) Finansal tabloların denetimi kapsamında
önemlilik
kavramının
uygulanmasında
denetçi finansal tablo kullanıcılarına ilişkin
olarak aşağıdaki varsayımlardan hangisinde
bulunmamaktadır?
A) Finansal tablolarda yer alan bilgileri esas alarak
makul ekonomik kararlar alacağını
B) Finansal tabloların önemlilik derecelerine göre
hazırlandığını, sunulduğunu ve denetlendiğini
anladıklarını
C) Tahminlerin ve yargıların kullanılmasına ve
gelecekteki olayların dikkate alınmasına
dayanan tutarların ölçümünün doğasında
bulunan belirsizliği kabul ettiklerini
D) Yanlışlıkların, bireysel kullanıcılar üzerindeki
etkisini
denetçinin
ortadan
kaldırması
gerektiğini bildiklerini
E) İşletme faaliyetleri, ekonomik faaliyetler ve
muhasebeyle ilgili makul derecede bilgiye sahip
oldukları ve finansal tablolar içerisindeki bilgileri
makul bir özen göstererek değerlendirme
isteklerinin bulunduğunu
64) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin sahip
olması gerekli özelliklerden biri değildir?
A) İlgili mevzuata uymalı ve denetim mesleğinin
itibarını zedeleyici fiil ve davranışlardan
kaçınmalıdır.
B) Hile konusunda özel eğitim almış olmalıdır.
C) İşletmenin seçtiği alanları incelemelidir.
D) Denetim boyunca mesleki şüpheciliğini
korumalıdır.
E) Mesleki yargısını kullanmalıdır.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
65) Aşağıdakilerden hangisi iç denetçinin
görevleri arasında yer almaz?
A) Şirket yönetimince konulan kurallara uygunluk
hakkında görüş bildirmek
B) İşleyiş hakkında yönetime rapor vermek
C) Doğru bilgi ve belge akışını sağlamak
D) Kontrol prosedürlerinin uygulanışını
denetlemek
E) İşleyiş hakkında kamuoyuna bilgi vermek
66) Uluslararası denetim standartlarına göre,
finansal tablolarda yer alan belirli hesap
gruplarına veya herhangi bir hesap kalemine
ilişkin olarak düzenlenmesi gereken rapor
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnceleme raporu
B) Uygunluk raporu
C) Faaliyet denetim raporu
D) Özel amaçlı bağımsız denetim raporu
E) Kontrol raporu
67)
I. Aktif toplamı yetmiş beş milyon ve üstü Türk
Lirası.
II. Yıllık net satış hasılatı yüz elli milyon ve üstü
Türk Lirası.
III. Çalışan sayısı iki yüz elli ve üstü.
IV. Ortak sayısı yetmiş beş ve üstü.
Yukarıdakilerden hangisi KGK’ nın bağımsız
denetime tabi sınırlarından değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) Yalnız III
D) I ve IV
E) Yalnız II
E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygunluk standardının
69) Finansal tablolarda işletmenin yapısından
kaynaklanan
yanlışlıkları,
iç
kontrol
sistemi
tarafından
engellenememiş
ve
bağımsız denetçide bu yanlışlıkları ortaya
çıkaramadığından finansal tablo hakkında
olumlu görüş vermiştir.
Bu durum aşağıdaki risklerden hangisini
ifade etmektedir?
A) Yapısal (doğal) Risk
B) Denetim riski
C) Kontrol Riski
D) Bulgu(ortaya çıkaramama) Riski
E) İşletme riski
70) Aşağıdakilerden hangisi hileli finansal
raporlamadan kaynaklanan yanlışlıklara
ilişkin risk faktörlerinden birisi değildir?
A) Şirketin faaliyetinin sona ermesine sebep
olabilecek faaliyet zararları
B) Yüksek derecede rekabet veya pazar doygunluğu
ve düşen kâr marjlarının bunlara eşlik etmesi
C) Şirket araçlarının anormal şekilde km yapması
D) Şirketin olağandışı şekilde hızlı büyüme
göstermesi
E) Şirketin dışsal değişimlere aşırı tepki göstermesi
68) Denetim Planlama ve Gözetim standardı
aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A) Mesleki eğitim ve denetim standardının
B) Genel standartların
C) Çalışma alanına ilişkin standartların
D) Tutarlılık standardının
19
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
71) Bağımsız denetçi, finansal tablolarda ve işlem
türleri, hesap bakiyeleri ve dipnotlarla ilgili
olarak işletme yönetiminin açıklamalarında
yer alan önemli yanlışlık riskini tespit edip
değerlendirmek zorundadır. Önemli yanlışlık
riskinin değerlendirilmesi kapsamında,
aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Denetçiler riskleri tespit ederken işletmenin
çevresi olan ilişkileri de kavranır.
B) Yönetimin iddiaları belirlenen riskler ile
ilişkilendirilir.
C) Tüm
bağımsız
denetim
çalışmalarında
uygulanmak üzere, sabit bir önemlilik sınırı
belirlenir.
D) Finansal tablolarda önemli yanlışlık riski olma
olasılığı değerlendirilir.
E) Önemli yanlışlık riski yüksek olabilecek alanlara
denetçilerin yönelmesi gerekir.
72) İşletmenin
doğru
olmayan
kayıtlar,
hesap kesimleri, haklar ve yükümlülüklere
olduğundan eksik veya fazla beyan etmesi
aşağıdaki iddialardan hangisini ifade eder?
A) Tam olma
B) Var olma
C) Değerleme
D) Doğruluk ve hesap kesimi
E) Sunum ve açıklama
73) Aşağıdakilerden
hangisi
denetlenen
bilgilerin önceden saptanmış ölçütlere
uygunluk derecesini belirleyip, görüşüne
dayanak oluşturmak amacıyla, denetçinin
elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi ifade
eder?
A) Denetim belgesi
B) Denetim raporu
C) Denetim görüşü
D) Denetim kâğıdı
E) Denetim kanıtı
20
74) Analitik incelemeler planlama aşamasında
hangi çalışmaların kapsamında kullanılır?
A) Risk değerlendirme
B) Risk karşılama
C) Risk sonuçlandırma
D) Risk raporlama
E) Risk etkileme
75) Aşağıdakilerden
hangisi
bağımsız
denetçinin örnek seçimine ilişkin temel
yöntemlerden biri değildir?
A) Sistematik seçim
B) Tesadüfi seçim
C) Rakamsal seçim
D) Blok seçim
E) Rassal seçim
76) Aşağıdakilerden
hangisi
çalışma
kâğıtlarının biçim, içerik ve kapsamının
belirlenmesinde denetçi tarafından dikkate
alınmaz?
A) Denetlenen işletmenin kârlılığı
B) Belirlenen önemli yanlışlık riskleri
C) Uygulanan denetim prosedürlerinin niteliği
D) Elde edinilen denetim kanıtlarının önem
derecesi
E) Denetlenen işletmenin büyüklüğü ve
faaliyetlerinin karmaşıklığı
77) Aşağıdakilerden hangisi ek denetim
prosedürlerinin uygulanması aşamasında
yapılır?
A) Maddi doğruluk testlerini uygulamak
B) İşletmeyi ve sektörü tanımak
C) Başlangıç analitik inceleme prosedürlerini
uygulamak
D) Risk değerlendirmesi yapmak
E) İşletme riski ve hile riskini belirlemek
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
78) Bilanço tarihi sonrası olayların denetlenen
finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen
yanlışlıklar içerdiği ve bu yanlışlıkların etkisinin
uygun bir şekilde muhasebeleştirilmediği veya
yeterli şekilde sunulmadığı ya da açıklanmadığı
sonucuna varması durumunda denetçi finansal
tablolara ilişkin ne tür bir görüş vermelidir?
A) Olumlu görüş
B) Finansal tablolara etki derecesine göre Şartlı
görüş veya Görüş vermekten kaçınır.
C) Finansal tabloların bütünü bozulmadı ise
olumsuz görüş
D) Finansal tablolar bir bütün olarak bozuldu ise
şartlı görüş (sınırlı olumlu görüş)
E) Finansal tablolara olan etki derecesine göre ya
şartlı görüş (sınırlı olumlu görüş) ya da olumsuz
görüş
79) İktisat biliminin temel dayanak noktası
aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
A) Üretim – Tüketim
B) Arz – Talep
C) Fayda – Maliyet
D) Kıtlık – Seçim
E) Fiyat – Miktar
80) Düşük mallar aşağıdaki şıklardan hangisi ile
ifade edilebilir?
A) Toplam faydası maksimum olan mallardır
B) Gelir azalınca talebi azalan mallardır
C) Toplam faydası minimum olan mallardır
D) Gelir artınca talebi artan mallardır
E) Gelir azalınca talebi artan mallardır
81) Üretim imkânları eğrisi üzerindeki herhangi
bir noktadan çizilen teğetin eğimine ne ad
verilir?
A) Marjinal dönüşüm oranı
B) Marjinal ikame oranı
C) Marjinal üretim eğilimi
D) Marjinal verim oranı
E) Marjinal tasarruf eğilimi
82) Tüketici
tercihinde
optimal
nokta
aşağıdakilerden hangisinde sağlanır?
A) En yüksekteki kayıtsızlık eğrisi ile
B) Kayıtsızlık eğrisi ve bütçe doğrusunun teğet
olduğu nokta ile
C) Marjinal ikame oranının 0’a eşit olması ile
D) Bütçe doğrusu altında kalan bölge içinde
E) Orijine en yakın kayıtsızlık eğrisi ile
83) Portföy yatırımları, ödemeler bilançosunun
hangi ana hesabının altında yer almaktadır?
A) Uluslararası sermaye hareketleri hesabı
B) Uluslararası Resmi rezervler hesabı
C) Uluslararası Cari işlemler hesabı
D) Net hata-noksanlar hesabı
E) Görünür ticaret hesabı
84) Ulusal paranın değer kaybettiği bir durumda,
değer kaybının giderilmesiyle mücadele
edebilmek için devletin başvuracağı borçlanma
türü aşağıdaki kaynaklardan hangisidir?
A) Ticari bankalardan
B) Merkez bankasından
C) Tasarruf sahibi şahıslardan
D) Tasarruf sandıklarından
E) Sosyal güvenlik kurumlarından
85) Vergi Baskısından Kurtulma Çabaları olarak
adlandırılan gelir etkisiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Vergilendirme sonrası geliri düşen bireylerin
çalışmaktan vazgeçmeleridir.
B) Vergilendirme sonrası gelirinde azalış
olduğunu fark eden kişilerin, gelir azalışını
telafi etmek için daha fazla çalışmasıdır.
C) Vergi gelirini kamu harcaması olarak kullanan
devletin millî geliri azaltmasıdır.
D) Vergilendirme sonrası vergi yükü artan
bireylerin, tüketim, tasarruf ve yatırım
kararlarını belirlemesidir.
E) Vergilendirme sonrası gelirinde azalış
olmadığını fark eden bireylerin boş zamanı
tercih etmeleridir.
21
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
86) Bütçe yönteminin hesaplanmasında, safi
hasıla yöntemi yerine gayrisafi yönteminin
uygulanması, kamu harcamaları üzerinde
nasıl bir etki yaratmaktadır?
A) Kamu harcamalarının gerçek artışına neden
olur.
B) Harcamaların reel etkisini gerçekte artırır.
C) Kamu harcamalarının görünüşte artışına
neden olur.
D) Harcamaların nominal etkisini değiştirir.
E) Harcamaların millî gelire oranını arttırır.
87) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
özelliklerinden biri değildir?
A) Kamu harcamaları, kamu gelirlerinden
bağımsız olarak hesaplanan, otonom özellik
taşıyan bir gider kalemidir.
B) Kamu harcamaları ile bölünebilir mal ve
hizmetlerin finansmanının yanında bölünemez
nitelikteki tam kamusal mal ve hizmetlerin
finansmanı da sağlanır.
C) Kamu harcamalarının üst sınırı, bireylerin
talepleri doğrultusunda belirlenir.
D) Kamu harcamalarında amaç kar değil sosyal
faydanın en üst düzeyde tutulmasıdır.
E) Kamu harcamalarında kolektif karar alma
mekanizmalarına uygun olarak kararlar, siyasal
süreç içinde belirlenir.
88)
Motorlu taşıtlar vergisi
Kurumlar vergisi
Emlak vergisi
Katma değer vergisi
Yukarıdaki vergi türlerinden hangisi, mali
anestezi kavramına en uygun örnek olarak
verilebilir?
A) I ve III
B) Yalnız IV
C) II ve IV
D) II, III ve IV
E) Yalnız II
I.
II.
III.
IV.
22
89) Devlet borçlarının olağanüstü yönetimi ile
ilgili olarak, borçlu olan ülkenin borcunu
geri ödeyememesi sonucu mali anlamda iflas
ettiğini bildirdiği yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Konsolidasyon
B) Moratoryum
C) Konversiyon
D) Borçların tahkimi
E) Borcun reddi
90) Belirli bir döneme ait harcama yapma ve gelir
toplama yetkisinin, yasama organı tarafından
mali yıl başlamadan önce bir bütçe yasası ile
yürütme organına verilmesi aşağıdaki bütçe
ilkelerinden hangisini ifade eder?
A) Genellik
B) Teklik
C) Önceden izin alma
D) Alenilik
E) Denklik
91) Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı meslek
yasasının konusu değildir?
A) Defter tutmak
B) Finansal tablolar ile ilgili görüş bildirmek
C) Muhasebe sistemleri kurmak
D) Bilanço çıkarmak
E) Devletin para politikaları hakkında görüş
bildirmek
92) İl merkezlerinde odanın kurulabilmesi için
bölgesi içinde kendi mesleği konusunda
en az kaç meslek mensubunun bulunması
gereklidir?
A) 100
B) 200
C) 150
D) 225
E) 250
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
93) Aşağıdakilerden hangisi 31.10.2000 tarihli
disiplin yönetmeliğine göre, kınama cezası
verilecek uygulamalardan biridir?
A) Müşteri
bildirim
listelerinin
Oda’ya
verilmemesi
B) En az iki kez istenmesine rağmen Oda
aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın
ödenmemesi
C) Müşterilerin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz
kalınması
D) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi
bulunan müşterilere bilerek iş önerilmesi ve
diğer meslek mensubu hakkında olumsuz
yorumlarda bulunulması
E) Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile
ilgisi olmayan konularda çıkar çatışmalarına
taraf olmak
94) Maliye Bakanlığına gönderilen ücret
tarifelerinin yürürlüğe girmesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Maliye bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer
B) TÜRMOB’un onayıyla yürürlüğe girer
C) Resmi gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe
girer
D) Maliye Bakanlığına gönderilmesiyle birlikte
yürürlüğe girer
E) Başbakanın onayı ile yürürlüğe girer
95) Aşağıdakilerden hangisi Birlik Yönetim
Kurulunun görevlerinden değildir?
A) Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu
üyelerini seçmek
B) Kanun hükümlerine göre yapılması gereken
sınavları yapmak
C) Mesleki ruhsatları vermek
D) Odaların görüşlerini almak suretiyle hazırlayacağı
asgari ücret tarifelerini Maliye Bakanlığının
tasdikine sunmak
E) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak,
ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni
hak tesis etmek, kaldırmak; bu konuda Yönetim
Kurulu Başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesine
yetki vermek
96) Odalar, her yılsonu itibarıyla mevcut
üyelerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca
talep edilecek bilgileri hangi ay sonuna kadar
bildirmekle yükümlüdür?
A) Ocak ayı sonuna kadar
B) Şubat ayı sonuna kadar
C) Mart ayı sonuna kadar
D) Nisan ayı sonuna kadar
E) Mayıs ayı sonuna kadar
97)Aşağıdaki konulardan hangisi, Bireysel İş
Hukuku’nun kapsamına girmektedir?
A) İşçi sendikalarının kuruluşu
B) İşveren sendikalarına üyelik
C) Grev ve lokavt
D) İş sözleşmesinden doğan borçlar
E) Toplu iş sözleşmeleri
98) Aşağıdakilerden hangisi İş Hukuku’nun genel
(resmi) kaynakları arasında yer almaz?
A) Anayasa
B) İş Kanunu
C) Çalışma koşulu haline gelmiş işyeri
uygulamaları
D) İş Teftişi Tüzüğü
E) Alt İşverenlik Yönetmeliği
99) İş Hukuku’nda işveren adına hareket eden ve
işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev
alan kimselere ne ad verilir?
A) İşçi
B) İşveren
C) Alt işveren (Taşeron)
D) İşveren vekili
E) İşçi temsilcisi
23
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
100)Aşağıdaki iş ilişkilerinin hangisine İş Kanunu
hükümleri uygulanır?
A) Antrenörler
B) Kabin memurları
C) Rehabilite edilenler
D) Ev hizmetlerinde çalışanlar
E) Çıraklar
101)Kanunda öngörülen şartlara uyulmadan
yapılan belirli süreli bir iş sözleşmesi, hukuken
hangi türde bir iş sözleşmesi olarak kabul
edilir?
A) Kısmi süreli iş sözleşmesi
B) Sürekli iş sözleşmesi
C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi
D) Süreksiz iş sözleşmesi
E) Tam süreli iş sözleşmesi
102)Aşağıdaki sosyal risklerden hangisi, fizyolojik
risk niteliğinde değildir?
A) Hastalık
B) Analık
C) Yaşlılık
D) Ölüm
E) İşsizlik
103)Aşağıdakilerden hangisi devletin, egemenlik
haklarına dayanarak elde ettiği gelirlerden biri
değildir?
A) Vergi idareleri tarafından toplanan gelirler
B) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kesilen
para cezaları
C) Eğitime Katkı Fonuna yapılan kesintiler
D) Belediyelerin emlak teşebbüs gelirleri
E) “Staja Başlama Sınavı” sınav giriş harçları
104)Olağan dönemlerde, Bakanlar Kuruluna,
aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili
değişiklik yapma yetkisi verilemez?
A) Katma Değer Vergisinin oranları arttırıp azaltma
B) Konut kira geliri istisna oranlarını değiştirme
C) Savaş gazilerinden asgari bir vergi alma
24
D) Esnaf muafiyeti taban ve tavan rakamlarını
düzenleme
E) Vergi indirim oranlarını değiştirme
105)Aşağıdakilerden hangisi, vergi mahremiyeti
kapsamına girmez?
A) Vergi dairesinin, mükellefin servetine ilişkin
bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi
B) Vergi dairesinin, mükellefin ikametgâh adresine
ilişkin bilgileri ilgili nüfus müdürlüğüne
bildirmesi
C) Vergi dairesinin, vergi rekortmenleri olan
kişileri görsel ve yazılı basında ifşa etmesi
D) Vergi dairesinin, mükellefin mesleğine ilişkin
bilgileri ticaret odasına bildirmesi
E) Vergi dairesinin, mükellefin hesap durumuna
ilişkin bilgileri, icra dairesi ile paylaşması
106)Aşağıdaki durumların hangisi, ikmalen
tarhiyatın kapsamında değerlendirilir?
A) Kanuni süresi içinde gelir vergisine ait
beyannamenin verilmemiş olması
B) Bilanço esasına tabi olan mükellefin, defterlerini
tasdik ettirmemiş olması
C) Kanuni süresi içinde verilen beyannamelerin
gerçek durumu yansıtmadığına dair delillerin
bulunması
D) Yetki
almış
meslek
mensuplarına
imzalattırılması zorunlu olan beyanname ve
eklerinin imzalattırılmamış olması
E) Mükellefin, gayrimenkul sermaye iradına ait
gelirini eksik bildirmiş olduğunun idarece
anlaşılması
107)Aşağıdakilerden hangisi, tahsil zaman
aşımını kesen nedenlerden biri değildir?
A) Mükellef hakkında haciz işleminin başlatılması
B) Borçlunun vergi ihbarına karşı itirazda
bulunması
C) Mükellefin kısmi ödeme yapmış olması
D) Borcun teminata bağlanması
E) Borçlunun mal bildiriminde bulunması
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
108)10 Ocak 2014 tarihinde tebliğ edilen bir
vergi ceza ihbarnamesine karşı mükellef, en
geç hangi tarihe kadar vergi mahkemesinde
dava açmak zorundadır?
A) 10 Şubat 2014
B) 17 Ocak 2014
C) 21 Ocak 2014
D) 9 Şubat 2014
E) 31 Aralık 2014
109)Aşağıdakilerden hangisi TTK’ya göre ticari
işletmenin genel unsurlarından değildir?
A) Gelir sağlamayı hedef tutma
B) Sürekli olma
C) Vergi dairesinde mükellefiyet açtırma
D) Esnaf faaliyeti sınırını aşma
E) Bağımsız olma
110)Defter ve belgelerin zayi olması durumunda
kaç gün içinde zayi belgesi alınır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 7
111)Aşağıdakilerden hangisi TTK’ ya göre hatalı
bir ticaret unvandır?
A) Yıldız Turizm A.Ş.
B) Ali Bal ve Ortağı Kollektif Şirketi
C) Kırılmaz Yapı İnşaat Limited Şirketi
D) Mehmet Yılmaz
E) Ahmet Yurtsever Plastik İmalat A.Ş.
112) TTK’ya göre bağımsız denetçi hangi organ
tarafından seçilir?
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Riskin Erken Teşhisi Kurulu
D) Tahvil Sahipleri Kurulu
E) Hiçbiri
113)Kabul aşağıdaki kambiyo senetlerinden
hangisi için geçerlidir?
A) Çek
B) Bono
C) Emre Muharer Senet
D) Poliçe
E) Hisse Senedi
114)Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket
tasfiye nedenlerinden birisi değildir?
A) Ortakların dağılma kararı
B) Sözleşmede belirlenen sürenin dolması
C) Şirket ortaklarından birisinin ölümü
D) Ortak sayısının ikinin altına düşmesi
E) Ortağın başka ticari işleri olması
115)Borcun konusuna aşağıdakilerden ne ad
verilir?
A) İfa
B) İbra
C) Edim
D) Hukuki işlem
E) Borç ilişkisi
116)Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için
zaman bakımından sonra açıklanan irade
beyanına ne denir?
A) Öneri
B) Kabul
C) Teklif
D) Öneriye davet
E) İfa
117)Beyanda bulunan kimsenin, ciddi olmayarak
ve karşı tarafın beyanını ciddiye almayacağı
kanısından hareket ederek, gerçek iradesine
uymayan bir beyanda bulunması nedir?
A) Latife beyanı
B) Nisbi muvazaa
C) Adi muvazaa
D) Zihni kayıt
E) Aldatma
25
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
118) Temsilcinin hukuki işlemi kendi adına, fakat
temsil edilen hesabına yapması halinde ne tür
temsil vardır?
A) Yetkisiz temsil
B) Dolaylı temsil
C) Kanuni temsil
D) Doğrudan temsil
E) Vasıtalı temsil
119)Aşağıdakilerden hangisi
şartlarından biri değildir?
A) Hukuka aykırı fiil
B) Zarar
C) Kusur
D) Nedensellik bağı
E) Zarar görenin rızası
haksız
fiilin
120)Alacaklı ile borçlu arasında yapılan
bir sözleşme ile alacaklının hakkından
vazgeçmesi, borçluyu edimi yerine getirmeden
kurtarmasına ne denir?
A) İfa
B) İfa imkânsızlığı
C) Yenileme
D) Takas
E) İbra
DENEME-2
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
1) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde,
noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Gözden uzak olan; gönülden ırak olur.
B) Komşu, komşunun külüne muhtaç
C) Terazi var ,tartı var : herşeyin bir vakti var …
D) Sen ağa ,ben ağa;bu ineği kim sağa?
E) Sağlık, varlıktan yeğdir.
2) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde
“ses düşmesi” olmamıştır?
A) İnsanın umudu bitti mi gelir ölme zamanı.
B) Plajda kavrulunca otele geçtik.
C) Boynundaki kolye güzel görünüyordu.
D) Koynumda yılan beslemişim.
E) Formülleri aklımda tutamıyorum.
3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne
açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?
A) Namık Kemal, vatan şairimiz, çok
duygusalmış.
B) Günlük gazetesi, günlük haber kaynağı,
zamanında gelirdi.
C) Yeni aldığı arabası, son model olanı, çok
güzelmiş.
D) Yazın dedemi, anneannemin babasını,
ziyaret edeceğiz.
E) Egenin incisinden, İzmir’den, on yıl önce
ayrılmıştım.
4) ‘’Zordur ondan ayrı kalmak.’’
Bu cümlenin nitelikleri, aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Devrik- bileşik- olumlu – ad
B) Kurallı –bileşik – olumlu – eylem
C) Kurallı – bileşik – olumlu – ad
D) Devrik – basit – olumsuz – ad
E) Devrik – basit – olumlu – ad
26
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
5) Salona girdi ( ) bulduğu boş bir sandalyeye ilişti (
) yorgun ama mutluydu . Kolunu tutup sordum :
Aç mısın ( ) yemek söyleyeyim mi sana ( )
Bu paragrafta boş parantezle belirtilen
yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisindeki
noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) ( : ) ( , ) ( ? ) ( ! )
B) ( , ) ( , ) ( . ) ( ? )
C) ( … ) ( … ) ( ? ) ( … )
D) ( , ) ( ; ) ( , ) ( ? )
E) ( , ) ( : ) ( … ) ( ! )
6) Aşağıdakilerin hangisi öznesi ortak sıralı bir
cümle değildir?
A) Kıyafetin böyle çok güzel olmuş, sana yakışmış.
B) Dişi çok ağrıyormuş; işi yarım bıraktı.
C) Televizyonu kapattı, kitap okudu.
D) Dün maça gittik, sabah uyanamadık.
E) Bebek sabaha kadar ağladı, susmak bilmedi.
7) Aşağıdakilerin hangisindeki sözcüğün kökü,
türce ötekilerden farklıdır?
A) Karşı kavşakta yine kaza olmuş.
B) Küçükken bir fırıncının yanında çalışıyordum.
C) Bu işten hayli karımız oldu.
D) Niye bana seslenmedin giderken?
E) Küçük çocuk, annesinin eteğinden tuttu.
8) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere,
3a- 2b+ 4c ifadesinin en büyük değeri ile en
küçük değerinin toplamı nedir?
A) 40
B) 45
C) 50
D) 55
E) 60
9) Bir
çuvaldaki
cevizler,
sekizerli
paketlendiğinde
4
ceviz,
onarlı
paketlendiğinde 6 ceviz,
on beşerli
paketlendiğinde 11 ceviz artmaktadır. Bu
çuvalda en az kaç ceviz vardır?
A) 1006
B) 1196 C) 1200
D) 1216
E) 1310
10) 2x + 3y – 5=0 doğrusu ile ax -2y -1 =0
doğrularının eğimleri çarpımı 3 ise a kaçtır?
A) -7
B) -8
C) -9
D) 1
E) 2
11) 274 + 2.96 = 3x+2 eşitliğinde x’in değeri nedir?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
12) 26 kişilik bir gruptan 2 erkek ayrılıp, gruba
5 evli çift katıldığında, gruptaki bayanların
sayısı erkeklerin sayısının 2 katından 2 eksik
olduğuna göre, başlangıçta bu grupta kaç
bayan vardır?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17
27
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
13) Bir manav elindeki limonların %10 unu
%20 karla, %60’ını %5 zararla satmıştır.
Geri kalan limonları % kaç karla satarsa
toplamda %17 kar elde etmiş olur?
A) 60
B) 55
C) 50
D) 40
E) 30
- Din ve vicdan özgürlüğü kısıtlanmamalıdır.
- Egemenlik ulusa ait olmalıdır.
Bu bilgilerde Atatürk’ün ilkelerinden hangisi
üzerinde durulmamıştır?
A) Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik C) İnkılâpçılık D) Milliyetçilik E) Laiklik 14) Bir makinenin maliyeti 150.000 TL’dir.
Her yıl %20 oranında değer kaybeden bu
makinenin 2 yıl sonraki değeri nedir?
A) 90000
B) 92000
C) 94000
D) 96000
E) 100000
18) Atatürk’ün TBMM’de kurulmasında etkin rol
oynadığı ve başkanlığını üstlendiği grubun
adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk Zümresi
B) Tesanüd Grubu
C) Islahat Grubu
D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu
E) Muhafaza-i mukaddesat Cemiyeti
15) K, L, M maddelerinden sırasıyla 2, 3, 5 ile
orantılı miktarda 150gr’lık bir karışım
hazırlanmıştır. Karışıma 50 gr daha K
maddesi eklendiğinde karışımdaki K
maddesinin yüzdesi ne olur?
A) %35
B) %40
C) %45
D) %50
E) %55
19) Türk ordusunun zor duruma düşerek
Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmek
zorunda kaldığı savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Kütahya-Eskişehir Savaşları
D) Sakarya Savaşı
E) Başkomutanlık Meydan Savaşı
16) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış
politika ilkeleri arasında yer almaz?
A) Barışçılık
B) Gerçekçilik
C) Yayılmacılık
D) Akılcılık
E) Batıcılık
17) Atatürk inkılâplarını dayandığı ilkelerden
bazıları şunlardır.
- Ulusal birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.
- Ülke çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmalıdır.
28
20) Mebusan Meclisi’nin kurulma aşamaları
hangisinde sırayla verilmiştir?
A) Havza Genelgesi- Erzurum Kongresi- Sivas
Kongresi
B) Amasya Genelgesi- Erzurum Kongresi - Sivas
Kongresi
C) Erzurum Kongresi- Sivas Kongresi - Amasya
Görüşmeleri
D) Amasya Genelgesi- Sivas Kongresi- Amasya
Görüşmeleri
E) Amasya Tamimi- Sivas Kongresi- Mebusan
Meclisi
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
ALAN BİLGİSİ
21) Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici
nitelikteki hesaplar arasında yer alır?
A) Kıdem Tazminatı Karşılığı
B) Maliyet Giderleri Karşılığı
C) Gelecek Yıllara Ait Gelirler
D) Menkul Kıymetler İhraç Farkı
E) Özel Fonlar
22) “İşletmelerin; muhasebenin amacına ve
kapsamına dikkat etmesi, muhasebenin
görevini yaparken tarafsız ve adil olmasına
önem vermesi, sağladığı bilgiler ve verilerle
ilgili kuruluşların karar vermelerine yardımcı
olmasını sağlaması” muhasebenin hangi
temel ilkesinin gereğidir?
A) Sosyal sorumluluk
B) Tam açıklama
C) Tutarlılık
D) Özün önceliği
E) Dönemsellik
23) Aşağıdaki hesaplardan hangisi stok
hareketlerini aralıklı envanter yöntemiyle
izleyen bir işletmede dönem sonuna kadar
kullanılmaz?
A) Satıştan İadeler
B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti
C) Yurtiçi Satışlar
D) Satış İskontoları
E) Ticari Mallar
24) İşletmenin ithal edeceği mallar için ödeyeceği
gümrük vergisi, aşağıdaki hesapların
hangisinde muhasebeleştirilmelidir?
A) Hesaplanan KDV
B) Verilen Sipariş Avansları
C) Ödenecek Vergi ve Fonlar
D) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
E) Ödenecek Diğer Yükümlülükler
25) Bir işletmede, 2014 Mayıs ayı sonu itibarıyla
İndirilecek KDV hesabının kalanı 24.000 TL,
Hesaplanan KDV hesabının kalanı 30.000
TL’dir. Ödenecek KDV tutarı 4.000 TL olarak
belirlendiğine göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla
yapılan kayıtla ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hesaplanan KDV hesabı 24.000 TL borçlandırılır.
B) İndirilecek KDV hesabı 24.000 TL borçlandırılır.
C) Hesaplanan KDV hesabı 30.000 TL
alacaklandırılır.
D) Devreden KDV hesabı 6.000 TL borçlandırılır.
E) Devreden KDV hesabı 2.000 TL alacaklandırılır.
26) Artışların alacak tarafına,
borç
tarafına
kaydedildiği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gider hesapları
B) Aktif hesaplar
C) Dönen varlık hesapları
D) Pasifi düzenleyici hesaplar
E) Aktifi düzenleyici hesaplar
azalışların
hesaplar
27) İşletmede, dönem sonu stok tutarı 30.000 TL,
dönem içi alışları 70.000 TL, yurt içi satışları 125.000
TL’dir. Alış iadeleri 5.000 TL, satıştan iadeler 9.000
TL, faaliyet giderleri 20.000 TL’dir. Ticari Mallar
hesabının borç toplamı ise 190.000 TL’dir.
Buna göre, işletmede dönem başı stok tutarı
kaç TL’dir?
A) 120.000
B) 180.000
C) 140.000
D) 170.000
E) 130.000
29
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
28) I. 631 Pazarlama Satış Dağıtım Gideri
II. 760 Pazarlama Satış Dağıtım Gideri
III. 761 Pazarlama Satış Dağıtım Gideri Yansıtma
Yukarıdaki
hesapların
dönem
sonunda
kapatılmasına ilişkin kayıtlar hangi sırayla
yapılmalıdır?
A) III borçlu – II alacaklı / I borçlu – III alacaklı
B) I borçlu – III alacaklı / III borçlu – I alacaklı
C) I borçlu – III alacaklı / III borçlu – II alacaklı
D) II borçlu – III alacaklı / I borçlu – II alacaklı
E) I borçlu – III alacaklı / II borçlu – III alacaklı
29) İşletme, 01.10.2014 tarihinde aldığı 120 gün
vadeli ve %20 faizli 3.600 TL tutarındaki krediyi
vade sonunda faizi ile birlikte ödeyecektir. (Bir yıl
360 gün olarak alınacaktır.)
Buna
göre,
ödeme
tarihindeki
kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/---------------------------BANKA KREDİLERİ
3.600
GİDER TAHAKKUKLARI 182
FİNANSMAN GİDERLERİ 58
BANKALAR 3.840
B) -------------------------------/---------------------------BANKA KREDİLERİ 3.600
GİDER TAHAKKUKLARI
182
BANKALAR 3.782
C) -------------------------------/---------------------------BANKA KREDİLERİ 3.600
FİNANSMAN GİDERLERİ 240
BANKALAR 3.840
D) -------------------------------/---------------------------BANKA KREDİLERİ 3.600
FİNANSMAN GİDERLERİ 240
BANKALAR 3.600
GİDER TAHAKKUKLARI 240
E) -------------------------------/---------------------------BANKA KREDİLERİ 3.840
BANKALAR 3.840
-------------------------------/----------------------------
30
30)
-------------------------------/---------------------------GENEL YÖNETİM GİDERLERİ XX
PERSONEL AVANSLARI XX
PERSONELE BORÇLAR XX
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR XX
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ XX
-------------------------------/---------------------------Yukarıdaki ücret bordrosu kaydında yanlış
kullanılan hesap hangisidir?
A) Genel Yönetim Giderleri
B) Personel Avansları
C) Personele Borçlar
D) Ödenecek Vergi ve Fonlar
E) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
31) Aktifte kayıtlı bedeli 20.000 TL, birikmiş
amortismanları 15.000 TL olan binanın dönem
sonunda hizmetten çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bu olayla ilgili olarak yapılan kayıtta
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
yanlıştır?
A) Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlu
B) Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabı borçlu
C) Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran
Varlıklar hesabı borçlu
D) Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklı
E) Binalar hesabı alacaklı
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
32)
------------------------------/----------------------------100 Kasa Hesabı 50
129 Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hesabı 10
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 10
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 50
------------------------------/----------------------------Şeklindeki muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Karşılık ayrılan şüpheli alacağın faizi ile birlikte
tahsil etmesi
B) Alacağın, ayrılan karşılık kadar olan kısmı tahsil
edilmiştir.
C) Alacağın tamamı için karşılık ayrılmış ve tamamı
tahsil edilmiştir.
D) Alacağın bir kısmına karşılık ayrılmış ve tamamı
tahsil edilmiştir.
E) Alacağın karşılık ayrılan kısmının tahsilinden
vazgeçilmiş, kalan tutar tahsil edilmiştir.
33) H ve N Anonim Şirketleri birleşerek C Anonim
Şirketi’ni kurmaya karar vermişlerdir. H ve N
Anonim Şirketleri Birleşme Sözleşmesi’nde
belirtilen koşullar üzerinden sahip oldukları
iktisadi kıymetleri devredeceklerdir. Kurulacak
C Anonim Şirketinin ana sözleşmesinde, şirketin
esas sermayesi 442.000TL olarak belirlenmiş olup,
100 nominal değerli 4.420 adet hisse senedinden
oluşmaktadır.
H Anonim Şirketi’nin 31/10/2014 Tarihli
Bilançosu
AKTİF (VARLIKLAR)
PASİF (KAYNAKLAR)
KASA
10.000
BANKALAR 30.000
ALICILAR 20.000
TİCARİ
MALLAR 40.000
BİNALAR
60.000
BİRİKMİŞ
AMORTİS. (10.000)
SATICILAR
50.000
SERMAYE 100.000
YASAL
YEDEKLER 30.000
DÖNEM NET
ZARARI(10.000)
AKTİF
TOPLAMI150.000
PASİF
TOPLAMI 150.000
Birleşme Sözleşmesine Göre Devir Koşulları
Kasa Bilanço değeri ile
Bankalar Bilanço değeri ile
Alıcılar Bilanço değeri ile
Ticari Mallar 50.000TL.
Binalar 80.000TL.
Satıcılara
Borçlar
Bilanço
değeri
değerlendirilecektir.
H işletmesinin birleşme karı ne kadardır?
A) 20.000
B) 30.000
C) 70.000
D) 40.000
E) 50.000
ile
34) A işletmesi kredili olarak 500 TL’lik kırtasiye
malzemesi satın almıştır. İşletmenin bu
gideri yapılma anında bir gider hesabında
muhasebeleştirmesi durumunda yapılacak
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/---------------------------770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
500
191 İNDİRİLECEK KDV
90
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
590
B) -------------------------------/---------------------------280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 500
191 İNDİRİLECEK KDV
90
100 KASA
590
C) -------------------------------/---------------------------760 PAZ. SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ500
191 İNDİRİLECEK KDV
90
320 SATICILAR
590
D) -------------------------------/---------------------------770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
500
191 İNDİRİLECEK KDV
90
100 KASA
590
E) -------------------------------/---------------------------255 DEMİRBAŞLAR
500
191 İNDİRİLECEK KDV
90
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
590
-------------------------------/---------------------------35) Tasfiye giderleri hangi hesaba kaydedilir?
A) 654 Karşılık Giderleri
B) 740 Hizmet Üretim Maliyeti
C) 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
D) 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
E) 770 Genel Yönetim Giderleri
31
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
36) Ödenmiş sermayesi 200.000TL olan bir limited
şirketin cari yılsonuna kadar ayırmış olduğu
yedek toplamı 36.000TL’dir. Şirket ilgili yılda
100.000TL kâr elde etmiştir. Şirketin ayırması
gereken I. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarını
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4.000
B) 5.000
C) 8.000
D) 3.000
E) 7.500
37) İşletme, H İşletmesi’nden sağladığı 50.000
TL’lik hatır senedi tutarını ve 3.000 TL’lik
gecikme faizi tutarını peşin olarak ödemiştir.
Borç ödemesiyle ilgili muhasebe kaydı nasıl
olmalıdır?
A) -------------------------------/---------------------------321 BORÇ SENETLERİ
53.000
100 KASA
53.000
B) -------------------------------/---------------------------136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR50.000
653 KOMİSYON GİDERLERİ
3.000
100 KASA
53.000
C) -------------------------------/---------------------------336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 50.000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
3.000
100 KASA
53.000
D) -------------------------------/---------------------------321 BORÇ SENETLERİ
50.000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
3.000
100 KASA
53.000
E) -------------------------------/---------------------------336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 53.000
100 KASA
53.000
-------------------------------/---------------------------38) Aşağıdaki hesaplardan hangisi mali duran
varlıklar arasında değildir?
A) Bağlı Menkul Kıymetler
B) İştiraklere Sermaye Taahhütleri
C) Bağlı Ortaklıklar
32
D) Yapılmakta Olan Yatırımlar
E) İştirakler
39) H İşletmesi, 2014 yılında bankadan 10.000 TL
faiz geliri elde etmiştir. Vergi oranı %20 olup, faiz
tutarı elde edildiği dönemde değil tahsil edilince,
vergi matrahını etkilemektedir.
TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre
bu olaya ilişkin olarak 2014 yılında
aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?
A) 2000 TL’lik ertelenen vergi varlığı
B) 2000 TL’lik ertelenen vergi yükümlülüğü
C) 1.200TL’lik indirilebilir geçici fark
D) 2.000 TL’lik vergilendirilebilir geçici fark
E) 4.000 TL’lik ertelenmiş vergi borcu
40) H İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde
mevcut mallarının İstanbul’da değerinin çok
fazla düştüğünden Ankara’da satmaya karar
vermiştir. Mevcut malların Ankara’ya taşınması
için yeniden paketlenmesi gerekmektedir.
İşletmenin Ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki
tahminlerde bulunmaktadır:
Satış fiyatı: 20.000 TL
(40 TL/adet x 500 adet)
Ankara’ya taşıma giderleri: 2.000 TL
(4 TL/adet x 500 adet)
Paketleme gideri: 4.000 TL
(8TL/adet x 500 adet)
Buna göre işletmenin ticari malının net
gerçekleşebilir değeri kaç TL’dir?
A) 6.000
B) 14.000
C) 16.000
D) 18.000
E) 20.000
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
41) TMS -1 “Finansal Tabloların Sunuluşu”
standardına göre aşağıdakilerden hangisi
genel amaçlı tam set finansal tablo seti
içinde yer almaz?
A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Nakit akım tablosu
D) Özkaynak değişim tablosu
E) Kar dağıtım tablosu
42) Aşağıdakilerden hangisi maddi duran
varlığın maliyetine eklenmez?
A) Montaj giderleri
B) Alış giderleri
C) Yerin hazırlanması için katlanılan giderler
D) Mesleki ücretler
E) Yeni bir yere taşıma giderleri
43) Aşağıdakilerden hangisi hâsılat standardı
kapsamındadır?
A) Yatırım araçları
B) Faiz
C) İnşaat sözleşmeleri
D) Özkaynak
yöntemiyle
muhasebeleştirilen
temettü
E) Araştırma
44) Aşağıdakilerden hangisi yatırım faaliyeti ile
ilgili nakit akışı değildir?
A) Nakit benzeri veya alım satım amacıyla elde
tutulan araçlarla ilgili olmadığı sürece, başka
bir işletmeye iştirak etmek veya o işletmenin
borçlanma aracını satın almak için ve müşterek
yönetime tabi teşebbüse(İş ortaklığına) katılmak
için yapılan nakit çıkışları
B) Nakit benzeri veya alım satım amacıyla elde
tutulan araçlarla ilgili olmadığı sürece, başka
bir işletmenin hisse senedinin veya borçlanma
aracının veya işletmenin bir müşterek yönetime
tabi teşebbüsteki(İş ortaklıklarındaki) payının
satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
C) Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç
olmak üzere, işletmeler tarafından üçüncü
kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit
çıkışları
D) Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç
olmak üzere, işletmelerin üçüncü kişilere
verdikleri avans, kredilerden yapılan tahsilâtlar
E) Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
45) “H” üretim işletmesinin 2014 Temmuz ayı
toplam üretim giderleri aşağıdaki gibidir.
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: 300.000 TL
AR-GE Gideri
: 100.000TL
Direkt işçilik giderleri(tamamı değişken):200.000TL
Pazarlama satış dağıtım gideri
: 250.000 TL
Genel üretim giderleri : 140.000 TL
Sabit GÜG : 100.000 TL
Değişken GÜG : 40.000 TL
İşletmenin aylık kapasitesi 500 adet “X” mamulüdür
ve Temmuz 2014 döneminde 300 adet “X” mamulü
üretilmiştir.
Normal maliyet yöntemine göre işletmenin birim
üretim maliyeti kaç TL’dir?
A) 600
B) 1.000
C) 1.200
D) 2.000
E) 3.000
46) Aşağıdakilerden hangisi “yan mamullerin”
değerinin
belirlenmesinde
kullanılan
yöntemler arasında yer almaz?
A) Brüt satış hasılatı yöntemi
B) Satış fiyatından geriye doğru hesaplama
yöntemi
C) Net satış hasılatı yöntemi
D) Tedarik değerinin esas alınması yöntemi
E) Tartılı ortalama yöntemi
33
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
47) İşletmenin yapısına bağlı olmayan ve
işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için
yapılması zorun olmayan giderlere ne ad
verilir?
A) Direkt gider
B) Programlanmış giderler
C) Değişken giderler
D) Sabit giderler
E) Yapısal giderler
48) “H” Üretim İşletmesinin yıllık 10.000 birim satış
hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki
gibidir:
Birim satış fiyatı
20 TL
Birim değişken maliyet 10 TL
Toplam sabit maliyetler 50.000 TL
Bu bilgilere göre, satış fiyatının %10 azaltılması
durumunda, işletmenin mevcut fiyatta sağladığı
toplam karı elde etmesi için satış miktarı kaç
birim olmalıdır?
A) 12.500
B) 15.000
C) 17.500
D) 20.000
E) 30.000
49) “H” İşletmesinin faaliyet hacmi ve bakım onarım
maliyetleri aşağıdaki gibidir.
Faaliyet hacmi(MS)
Genel Üretim
Maliyeti(TL)
1.000
20.000
2.000
21.000
3.000
22.000
4.000
23.000
5.000
24.000
Yukarıdaki bilgilere göre ve en düşük en yüksek
noktalar tekniğine göre işletme 6.000 saat
çalıştığında ortaya çıkacak sabit genel üretim
maliyetini bulunuz?
A) 1
B) 19.000
34
C) 4.000
D) 5.000
E) 25.000
50) İşletme tahmin ettiği yıllık izin ücretlerini
aylık olarak üretime yükleme kararı
aldığında alacak tarafında yer alan hesap
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelecek Aylara Ait Giderler
B) Peşin Ödenen Giderler
C) Diğer Çeşitli Borçlar
D) Gelir Tahakkukları
E) Maliyet Giderleri Karşılığı
51) “H” üretim işletmesinde Kasım ayında üretilen
“X” mamulünün üretimine ilişkin standart ve fiili
verileri aşağıdaki gibidir:
Standart
Fiili
Süre (saat/birim)
6 5
Saat Ücreti (TL/saat) 100 120
Üretim Miktarı 800
1.000
Bu bilgilere göre, işletmenin direkt işçilik toplam
sapması kaç TL’ dir?
A) 0 sapma yoktur.
B) 100.000 olumsuz
C) 100.000 olumlu
D) 120.000 olumlu
E) 120.000 olumsuz
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
52) Birinci gider dağıtım sonunda gider yerlerinde
toplanan gider ile dağıtım anahtarlarına ilişkin
bilgiler şöyledir.
EÜGY1
I.Dağıtım
Toplamı
EÜGY2
YGY-A
YGY-B
500.000 400.000
100.000
70.000
Dağıtım
Anahtarı
İşçi
Sayısı
60
40
8
10
Fiş
sayısı
200
150
40
75
YGY (A)’ nın giderleri işçi sayısı, YGY (B)’ nin giderleri
istek fişi sayısı dikkate alınarak dağıtılacaktır.
Bu bilgilere ve doğrudan dağıtım yöntemine
göre EÜGY2’ nin, II. Dağıtım sonrası toplam
maliyeti kaç TL’ dir?
A) 30.000
B) 40.000
C) 70.000
D) 440.000
E) 470.000
53) Eksik ya da fazla yüklenen genel üretim
maliyeti, özellikle bu tutarın yüksek
tutarları içermediği ya da üretilen ürünlerin
satılmadığı durumlarda aşağıdakilerden
hangisi kullanılarak düzeltilir?
A) İlk Madde Ve Malzeme Hesabı
B) Direkt İşçilik Hesabı
C) Ticari Mallar Hesabı
D) Mamuller Hesabı
E) Satılan Mamul Maliyeti Hesabı
54) Safha (evre) maliyet sistemini İlk Giren İlk Çıkar
(FİFO) yöntemiyle birlikte uygulayan “H” üretim
işletmesinin Haziran 2014 dönemi üretim ve
maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı yarı mamul stokları: 7.000 birim
Tamamlanma dereceleri:
Direkt İlk Madde ve Malzeme %70
Şekillendirme %40
Dönem başı yarı mamul stoklarının maliyeti:
Direkt İlk Madde ve Malzeme: 210.000 TL
Şekillendirme:280.000 TL
Dönem içinde üretimine başlanan 33.000 birim
Dönem içinde üretimi tamamlanan 32.000 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 5.000 birim
Fire?
Tamamlanma dereceleri:
Direkt İlk Madde ve Malzeme %85
Şekillendirme: %35
Dönem gideri:
Direkt İlk Madde ve Malzeme 130.000 TL
Şekillendirme: 970.000 TL
Bu bilgilere göre işletmede üretimden çıkan
miktar kaç birimdir?
A) 3.000
B) 37.000
C) 40.000
D) 50.000
E) 57.000
55) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin belirli
bir tarihteki finansal durumunu gösteren
tablodur?
A) Nakit Akım Tablosu
B) Gelir Tablosu
C) Satışların Maliyeti Tablosu
D) Fon Akım Tablosu
E) Bilanço
56) Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolar
analizinin dolaylı önkoşulları hakkında bilgi
sağlamaz?
A) Fiyatlar genel düzeyi
B) Döviz kurlarının seyri
C) Faiz oranlarındaki dalgalanmalar
D) Sektörün genel durumu
E) Tek düzen muhasebe sistemi
35
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
57) Aşağıdaki
eşleştirmelerden
hangisi
amacına göre analiz türleri doğrultusunda
yapılmıştır?
A) İç Analiz, Dış Analiz
B) Statik Analiz, Yatırım Analizi
C) Yatırım Analizi, Kredi Analizi
D) Dinamik Analiz, Yönetim Analizi
E) Yönetim Analizi, İç Analiz
58) Net çalışma sermayesini aşağıdakilerden
işlemlerden
hangisinin
sonucunda
ulaşılmaktadır?
A) Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Borçlar
B) Dönen Varlıklar – Uzun Vadeli Borçlar
C) Duran Varlıklar – Uzun Vadeli borçlar
D) Duran Varlıklar – Özkaynaklar
E) Devamlı Sermaye – Dönen Varlıklar
59) Bir işletmenin dönen varlıkları; hazır
değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar
ve stoklardan oluşmaktadır. İşletmenin kısa
vadeli borçları 500.000 TL, Hazır değerleri
100.000 TL, menkul kıymetleri 50.000 TL ve
ticari alacakları 250.000 TL’dir. Söz konusu
işletmenin likidite oranı (asit test oranı) ne
kadardır?
A) 1,2
B) 1,0
C) 0,8
D) 0,7
E) 0,6
60) İşletmenin birbirini izleyen dönemlerine ait
finansal tablolarında yer alan kalemlerin
önceki döneme göre değişimlerinin
incelendiği analiz tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Karşılaştırmalı analiz
B) Oran analizi
C) Trend analizi
D) Yüzde yöntemi ile analiz
E) Eğilim yüzdeleri analizi
36
61) Net satışları 500.000 TL olan işlemenin
dönem içi satışlarının yüzde 30’i kredilidir.
İşletmenin ticari alacakları 50.000 TL
olduğuna göre alacak devir hızı kaçtır?
A) 10
B) 8
C) 7
D) 5
E) 4
62) Olağan karı 80.000 TL, amortisman gideri
20.000 TL, karşılık giderleri 10.000 TL,
reeskont faiz giderleri 5.000 TL ve reeskont
faiz gelirleri 15.000 TL olan işletmede
faaliyetlerden sağlanan fon kaynakları kaç
TL’dir?
A) 100.000
B) 85.000
C) 80.000
D) 70.000
E) 60.000
63) Bağımsız denetçi hangi durumda finansal
tabloların bir bütün olarak hata veya
hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip
içermediği konusunda makul güvence
sağlamış olur?
A) Bulgu riskini ortadan kaldıracak şekilde yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde ettiğinde
B) Doğal riskleri kabul edilebilir düşük bir seviyeye
indirecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
ettiğinde
C) Önemli yanlışlık risklerini ortadan kaldıracak
şekilde yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
ettiğinde
D) Denetim riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye
indirecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
ettiğinde
E) Hile riskini ortadan kaldıracak şekilde yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde ettiğinde
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
64) Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye
kullanılmasına örnek olmaz?
A) Kasa sorumlusunun kasadan kayıt dışı para
alması
B) Satış personelinin şirket arabasını başkalarına
kiralaması
C) İş
makinesi
operatörünün
makinelerin
mazotlarını satması
D) Depo sorumlusunun numune malları kendi
yakınlarına vermesi
E) İşletme yönetiminin finansal tablo kullanıcısını
yanıltmak
amacıyla
finansal
tabloları
olduğundan farklı göstermesi
65) Aşağıdakilerden
hangisi
denetçinin
mesleki yargısını kullanmasını gerektirecek
durumlardan biri değildir?
A) Önemlilik düzeyinin belirlenmesi
B) Toplanacak kanıtların kapsamı, niteliği ve
zamanlamasının belirlenmesi
C) Elde edilen kanıtın, ilgili denetim hedefi için
yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi
D) Makul bir güvence sağlayacak biçimde denetçi
görüşü oluşturulması
E) Uygulanabilir finansal raporlama çerçevesinin
seçilmesi
66) Uluslararası denetim standartlarına göre,
finansal tablolarda yer alan belirli hesap
gruplarına veya herhangi bir hesap kalemine
ilişkin olarak düzenlenmesi gereken rapor
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnceleme raporu
B) Uygunluk raporu
C) Faaliyet denetim raporu
D) Özel amaçlı bağımsız denetim raporu
E) Kontrol raporu
B) Denetçinin denetlenen firmanın ortağı olması
C) Denetim ücretinin asgari tarifenin üstünde
olması
D) Denetçinin denetlenen şirketle ilişkisinin olması
E) Denetçinin denetim sonucunu şarta bağlaması
68) Aşağıdakilerden hangisi risk karşılama
aşamasında yapılan çalışmalardan biri
değildir?
A) Yönetim teyit mektubu alınması
B) Ek denetim prosedürlerinin tasarlanması
C) Kontrol testlerinin uygulanması
D) Detay testlerin uygulanması
E) Analitik prosedürlerin uygulanması
69) Aşağıdakilerden hangisi denetimde döngü
yaklaşımı kapsamında ele alınabilecek
döngülerden biri değildir?
A) Yatırım ve finansman
B) Kaynak elde etme ve geri ödeme
C) Gelir tahakkukları
D) Satın alma ve ödeme
E) Stok ve üretim
70) Raporlama aşaması hangi aşamadan sonra
gerçekleştirilir?
A) Risk değerlendirme
B) Riskleri ortadan kaldırma
C) Risk saptama
D) Risk karşılama
E) Risk geri döndürme
67) Aşağıdakilerden
hangisi
bağımsızlığı
ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?
A) Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin geçerli
bir nedene dayanmaksızın müşteri tarafından
ödenmemesi
37
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
71) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A) Denetim şirketinin müşteri seçiminde işletmenin
kaç yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü dikkate
alması gerekir.
B) Denetim
şirketi
denetim
sözleşmesinin
imzalanmasından önce müşteri işletme
yönetiminin dürüstlüğü hakkında araştırma
yapmış ve bir değerlendirmede bulunmuş
olması gerekir.
C) Denetim yaptıracak işletmeler denetim şirketini
seçerken bu hizmeti verecek olan şirketin
uzmanlığını ve deneyimini dikkate almalıdır.
D) Denetim şirketi, denetlenecek işletmeyle müşteri
ilişkisinin kurulmasının etik yükümlülüklere bir
aykırılık teşkil etmediğinden emin olmalıdır.
E) Denetim firmasının görevi yerine getirmesi
konusunda gerekli kapasite ve kaynaklara sahip
olması gerekir.
72) Bağımsız denetimin planlanmasına ilişkin
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bağımsız denetim çalışmasının etkili bir şekilde
gerçekleştirilmesi için bağımsız denetçinin
bağımsız denetimi planlaması gerekir.
B) Bağımsız denetimin planlanması, çalışmaya
yönelik genel bir bağımsız denetim stratejisinin
saptanmasını ihtiva eder.
C) Genel bağımsız denetim stratejisi ve bağımsız
denetim planı, bağımsız denetim sürecinde
gerekli görüldüğü takdirde güncellenebilir.
D) Bağımsız denetim çalışmasının planlanması,
sadece bağımsız denetim çalışmasının başında
yapılır, değiştirilemez.
E) Riskin yüksek olduğu alanlarda bağımsız denetçi
denetim planının kapsamını genişletebilir.
73) Her bir işlem grubundaki hesaplara
uygulanacak uygunluk ve maddi doğruluk
testlerinin neler olduğunu gösteren ayrıntılı
listeye ne ad verilir?
A) Denetim anlaşması
B) Denetim programı
C) Denetim çalışma kağıtları
38
D) Denetim kanıtları
E) Denetim raporu
74) Aşağıdakilerden
hangisi
bağımsız
denetçinin finansal tablo düzeyinde
değerlendirilmiş önemli yanlışlık risklerine
karşı yapacağı işler arasında değildir?
A) Müşteri işletmenin kabulü sürecinde gereken
gözetimi artırmak
B) Denetim ekibine mesleki şüpheciliği korumanın
gerekliliği konusunda vurgu yapmak
C) Denetim prosedürlerinin nitelik, zamanlama ve
kapsamıyla ilgili genel değişiklikler yapılması
D) Uygulanacak
denetim
prosedürlerinin
seçiminde, öngörülemezliği artıran unsurların
dahil edilmesi
E) Daha deneyimli personelin veya özel becerilere
sahip kişilerin görevlendirilmesi veya uzmanların
kullanılması
75) Bulgu Riski hakkında aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) İç kontrol prosedürleri olan işletmelerde Bulgu
Riski olmaz.
B) Bulgu Riski, denetçi tarafından değerlendirilmeli
ve denetçi, değerlendirmenin sonucunda Doğal
Riski belirlemelidir.
C) Bulgu Riski, bağımsız denetçinin inisiyatifindedir.
D) Bulgu
Riski,
yönetimin
faaliyetlerinden
etkilendiğinden denetçi tarafından dikkate
alınmamalıdır.
E) Bulgu Riski, yoğun bir çalışma ile denetçi
tarafından ortadan kaldırılabilir.
76) Denetçinin müşteri işletmede kontrol
testlerini uygulamadan doğrudan maddi
doğruluk prosedürlerine geçmesi ne anlama
gelir?
A) Kontrol riskini düşük tuttuğu
B) Kontrol riskini yüksek tuttuğu
C) Yapısal riski ortadan kaldırdığı
D) Kontrol riskini ortadan kaldırdığı
E) Tespit edeme riskini yüksek tuttuğu
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
77) Bağımsız denetimde önemlilik kavramıyla
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Önemlilik seviyesine ilişkin bir kanaat
oluşturulması bağımsız denetçinin mesleki
değerlendirmesini gerektirir.
B) Önemlilik seviyesinin belirlenmesinde finansal
tabloların geneli ile dipnotlarda yapılan
açıklamalar arasındaki ilişkiler ortaya konur.
C) Önemlilik seviyesi, bağımsız denetime esas
olan finansal tabloların içeriğine bağlı olarak
farklılaşabilir.
D) Önemlilik seviyesinin belirlenmesinde önemli
yanlışlıkların hem tutarı hem de niteliği dikkate
alınır; ancak bu seviye her halükarda % 1’i
geçemez.
E) Önemlilik seviyesi ile denetim riski arasında ters
yönlü bir ilişki vardır.
78)
I. Doğrulama
II. Maddi Duran Varlıklar
III. Reeskont
IV. Fiziksel İnceleme
V. Yeniden Hesaplama
VI. Antrepodaki stoklar
Yukarıda karışık hâlde verilen finansal
tablo kalemleri ile ilişkili bağımsız denetim
tekniklerini, uygun ve yeterli denetim kanıtı
elde etmek amacına en uygun olacak biçimde
eşleştiriniz.
A) II - IV, III - V, VI - I
B) II - V, III - I, VI - V
C) II - VI, III - IV, V - I
D) II - I, III - V, VI - IV
E) II-I, III-IV, V-VI
79) Toplam ve marjinal fayda eğrilerinin
özellikleri ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Tüketim miktarının artışına bağlı olarak
toplam fayda eğrisi belli bir noktaya kadar artış
eğiliminde, marjinal fayda eğrisi ise sürekli azalış
eğilimindedir
B) Toplam fayda en yüksek değerinde iken marjinal
fayda sıfırdır.
C) Toplam fayda eğrisinin eğimi değişken, marjinal
fayda eğrisinin eğimi sürekli negatif değerdedir.
D) Toplam fayda azalan eğri konumunda iken
marjinal fayda negatif değer alır
E) Tüketim miktarı azaldıkça marjinal fayda eğrisi
azalan eğri konumundadır.
80) Kamu ile özel kesimin birbirini tamamladığı
ve
desteklediği,
devletin,
piyasa
mekanizmasının aksaklıklarını düzeltmek,
daha etkin bir kaynak dağılımı, üretici
ve tüketicileri koruma gibi amaçlarla
ekonomiye
müdahalede
bulunduğu
ekonomik
sistem
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kumanda ekonomisi
B) Piyasa ekonomisi
C) Karma ekonomi
D) Keynesyen ekonomi
E) Monetarist ekonomi
81) Üretim imkânları eğrisinin L şeklini aldığı bir
durumda, fırsat maliyeti ile ilgili ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Artan fırsat maliyeti söz konusudur
B) Azalan fırsat maliyeti söz konusudur
C) Sabit fırsat maliyeti söz konusudur
D) Fırsat maliyeti sıfırdır
E) Fırsat maliyeti büyüktür
82) Aşağıdakilerden hangisi talep değişimine
neden olan faktörlerden biri değildir?
A) Üretim teknolojisinin gelişmesi
B) Tüketici gelirinin değişmesi
C) İlişkili malların fiyatlarının değişmesi
D) Tüketici zevk ve tercihlerinin değişmesi
E) Piyasadaki tüketici sayısının değişmesi
39
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
83) Milli gelirin artan fonksiyonu olan tüketim
fonksiyonunun eğimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Marjinal verim
B) Marjinal dönüşüm oranı
C) Marjinal fayda
D) Marjinal tüketim eğilimi
E) Marjinal tasarruf eğilimi
84) Az gelişmiş ülkelerde piyasa ekonomisinin
önderliğini ve etkinliğini kabul eden,
dengeli kalkınma kuramındaki planlı
kalkınma stratejilerine karşılık, dengesiz
kalkınma yolunun planlamayı ve kamu
etkinliğini en alt düzeye indirmeyi öneren
dengesiz kalkınma modelinin en önemli
savunucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hirschman
B) Kuznets
C) Ricardo
D) Rostow
E) Wagner
85) Sınırlı borçlanma, tarafsız maliye, bütçe
denkliği kavramları üzerinde duran iktisadi
görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modern görüş
B) Keynesyen görüş
C) Klasik görüş
D) Merkantilist görüş
E) Anayasal iktisat görüşü
86) Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre
yapılan işlevsel tasnifin bir unsurudur?
A) Personel giderleri
B) Sermaye teşkili niteliğindeki giderler
C) Borç faiz ödemeleri
D) Kamulaştırma giderleri
E) Alt yapı giderleri
40
87) Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (III)
sayılı ekli cetvelinde yer alan düzenleyici ve
denetleyici kurumlardan biri değildir?
A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
B) Sosyal Güvenlik Kurumu
C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
D) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
E) Kamu İhale Kurumu
88) Aşağıdakilerden
hangisi,
ekonominin
eksik istihdamda olduğu durumda da
dengeye gelebileceğini, tam istihdamın
sağlanabilmesi için maliye politikalarının
müdahale
aracı
olarak
kullanılması
gerektiğini savunur?
A) Klasikler
B) Keynes
C) Monetaristler
D) Fizyokratlar
E) Merkantilistler
89) Bir kamu kurumu olan Et ve Balık Ürünleri
A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün sunduğu kamu
hizmetleri aşağıdaki mal ve hizmetlerden
hangisinin kapsamına girer?
A) Yarı Kamusal Mal ve Hizmetler
B) Özel Mal ve Hizmetler
C) Erdemli Mal ve Hizmetler
D) Kamusal Mal ve Hizmetler
E) Ortak Mal ve Hizmetler
90) Türkiye’de borçlanmaya yetkili olan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hazine Müsteşarlığı
B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
C) Merkez Bankası
D) Devlet Planlama Teşkilatı
E) Bakanlar Kurulu
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
91) Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali
müşavir olabilmenin özel şartlarından
değildir?
A) Yeminli mali müşavirlik sınavını kazanmak
B) Yeminli mali müşavirlik sınavına girmiş
olmak
C) Yeminli mali müşavir yanında 5 yıl çalışmış
olmak
D) En az 10 yıl serbest muhasebeci mali
müşavirlik yapmış olmak
E) Yeminli mali müşavirlik ruhsatını almak
92) Aşağıdakilerden hangisi oda Genel
Kurulunun görevleri arasında yer almaz?
A) Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için
gereken karar ve tedbirleri almak
B) Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu
ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik
temsilcilerini seçmek
C) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu
mesleki kararlar alınması konusunda Birliğe
tekliflerde bulunmak
D) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek
E) Odanın bütçe teklifini düzenlemek
93) Birden çok meslek mensubunun kendi
aralarında
meslek
şirketi
şeklinde
çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek
kararına göre aşağıdakilerden hangisi
meslek mensuplarının kendi aralarında
kurabilecekleri şirket türleri arasında
gösterilmemiştir?
A) Anonim şirket
B) Kolektif şirket
C) Sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirket
D) Ortaklık bürosu (adi şirket)
E) Limited şirket
94) Disiplin yönetmeliğine göre aşağıdakilerden
hangisi disiplin cezası gerektiren eylemler
için kovuşturma yapılmasına engel olan
zamanaşımı süresidir?
A) 5 yıl
B) 3 yıl
C) 4 yıl
D) 7 yıl
E) 2 yıl
95) Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci
mali müşavirlerin kaşe kullanma usul ve
esasları ile ilgili mecburi meslek kararına
göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Özel kaşeler, şekli ve içeriği TÜRMOB tarafından
belirlenerek Başbakanlık Darphane ve Damga
Matbaası Genel Müdürlüğünce imal edilir
B) Yeni ruhsat alanlara bedeli tahsil edilerek
TÜRMOB tarafından özel kaşe verilir
C) Kaşelerini kaybeden meslek mensupları 30 gün
içinde gazetede yayımlanan kayıp ilanıyla birlikte
bağlı oldukları Odalarına başvurarak yeni özel
kaşe talep edeceklerdir
D) Odalar arasında nakil yapılması özel kaşenin
değiştirilmesini gerektirmez
E) Kaşelerin şekli, imali, teslimi, kullanımı,
yenilenmesi, bedeli gibi konularda sirküler
yayınlamaya TÜRMOB yetkilidir
96) Odaların ücret tarifesini hazırlamasıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Önceki yılın Ekim ayında başlanır
B) Önceki yılın Temmuz ayında başlanır
C) Önceki yılın Kasım ayında başlanır
D) Önceki yılın Eylül ayında başlanır
E) Önceki yılın Şubat ayında başlanır
97) Aşağıdaki Kanunlardan hangisi, Bireysel
İş Hukuku’na ilişkin konuları düzenleyen
Kanunlardan biri değildir?
A) 4857 sayılı İş Kanunu
B) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu
C) 1475 sayılı İş Kanunu
D) 854 sayılı Deniz İş Kanunu
E) 5953 sayılı Basın İş Kanunu
41
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
98) Aşağıdakilerden hangisi İş Hukuku’nun özel
kaynakları arasında yer alır?
A) Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
B) Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
C) Bakanlar Kurulu Kararları
D) Personel Yönetmeliği
E) Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri
99) Aşağıdakilerden hangisi eklenti sayılmaz?
A) Dinlenme yerleri
B) Çocuk emzirme yerleri
C) Yıkanma yerleri
D) Otopark
E) Servis araçları
100) Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu’nun
uygulama alanı içinde yer alır?
A) Ev hizmetlerinde çalışan temizlikçi
B) Çıraklar
C) 50’den az işçi çalıştırılan tarım işlerinin yapıldığı
işyerlerinde çalıştırılanlar
D) Havaalanında çalışan yer hostesi
E) Sporcular
101) İşyerinde tam süreli iş sözleşmesiyle yapılan
emsal çalışmanın ne kadarı oranına kadar
yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır?
A) 1/3
B) 2/3
C) 1/2
D) 1/4
E) 3/4
102) Aşağıdaki sigorta kollarının hangisine
ilişkin yasal bir güvence bulunmamaktadır?
A) Aile ödenekleri
B) İş kazası
C) Meslek hastalığı
D) Ölüm
E) İşsizlik
42
103)
I. Vergi
II. Resim
III. Mülk gelirleri
IV. Harç
V. Şerefiye
Yukarıdaki
kamu
gelirlerinden
hangisi,
geniş anlamda kamu gelirleri kavramı içinde
değerlendirilmez?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve V
D) Yalnız III
E) II, IV ve V
104) 2013 yılında toplam 13.200 TL mesken kira
geliri elde eden bir mükellefin, Gelir Vergisi
Kanununa göre yıllık kira gelirinden 3.200
TL’ nin, kanunla vergi dışında bırakılmış
olmasına ne ad verilir?
A) Muafiyet
B) Verginin terkini
C) Vergilendirmede hata
D) Dar mükellefiyet
E) İstisna
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
105) Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme
hatalarından biri değildir?
A) Aynı mahallede oturan biri emekli memur, diğeri
ise iş adamı olan Ahmet Can adlı iki kişiye de
vergi dairesi tarafından vergi ihbarnamesi tebliğ
edilmiş olması
B) Esnaf muaflığından yararlanan, seyyar milli
piyango satıcısı olan Mehmet Türk’e, vergi dairesi
tarafından vergi ödeme emrinin tebliğ edilmesi
C) Boğazda balık restoranı işleten Demir Taştan adlı
mükellefe, mart ayına ait ödemiş olduğu KDV
beyannamesi ile ilgili olarak haziran ayında vergi
dairesi tarafından, mart ayında ödemiş olduğu
KDV beyannamesine ilişkin, ikinci kez vergi
ihbarnamesi tebliğ edilmiş olması
D) Konut kira gelirine uygulanan istisna tutarı
hakkına sahip olan Emre Taşer adlı mükellefin
verdiği beyannameye karşı, vergi dairesinin
istisna tutarını görmeden vergi hesaplamış
olması
E) Basit usule tabi olan bir terzinin gelirinin yıl
içinde özel şartları aşması sonucu, vergi dairesi
tarafından, izleyen ayın başından itibaren gerçek
usule geçirilmiş olması
106) Kendisine 18 Mart 2014 tarihinde ödeme
emri tebliğ edilen bir mükellef, hangi tarihe
kadar vergi mahkemesinde dava açabilir?
A) 31 Mart 2014
B) 31 Aralık 2014
C) 25 Mart 2014
D) 24 Mart 2014
E) 18 Nisan 2014
107) Aşağıdaki ücret geliri elde eden
mükelleflerin
hangisi
asgari
geçim
indiriminden yararlanabilir?
A) Özel hizmette çalışan hizmetçiler
B) Basit usule tabi olanların yanında çalışan işçiler
C) Kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan, dar
mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan
işçiler,
D) Özel bir inşaat firmasında çalışan inşaat işçileri
E) Özel inşaatlarda çalışan inşaat işçileri
108) Gelir vergisi mükellefi olan 1. Sınıf tacir
GÜVEN MERT Bey, 20 Mart 2013 tarihinde
vefat etmiştir. Mükellefin ölümü sonrası
vergi ile ilgili ödevler bakımından aşağıdaki
ifadelerden hangisi geçerli değildir?
A) Vergi Usul Kanununa göre, ölen kişinin tek
mirasçısı olan eşi, mükellefin 2012 takvim yılına
ait geliri için 25 Haziran 2013 tarihine kadar yıllık
gelir vergisi beyannamesini vermek ve aynı süre
içinde de vergi borcu varsa ödemek zorundadır.
B) 2013 yılının birinci geçici vergileme dönemine
(ocak-şubat-mart 2013) ait geçici vergi ödevi
düşer.
C) Ölen kişiye, 2012 yılında kesilmiş olan ve
mükellefin sağlığında ödemediği, vergi ziyaı ve
genel usulsüzlük cezası düşer.
D) Mükellefin 2012 yılında, vadesinde ödeme
yapmadığı katma değer vergisi borcu için
hesaplanmış olan gecikme zammı, mirası
reddetmeyen
eşi
tarafından
ödenmek
zorundadır.
E) Mükellefin, 1 Ocak 2013 tarihinden 20 Mart
2013 tarihine kadar geçen zaman içinde yapmış
olduğu ticari faaliyetlerine ait olan kıst dönem
beyannamesini, mirasçısı olan eşi, 30 Nisan
2013 tarihine kadar vergi dairesine vermek ve
aynı süre içinde de vergi borcu varsa ödemek
zorundadır.
109) Kollektif ortaklık kuruluş sözleşmesinde
eksiklikler bulunması halinde, ortaklık
hangi ortaklığın hükümlere tabi olur?
A) Adi komandit ortaklık
B) Adi ortaklık
C) Limited ortaklık
D) Anonim şirket
E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık
43
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
110) Hamiline düzenlenebilen kambiyo senedi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varant
B) Adi senet
C) Bono
D) Poliçe
E) Çek
115)Caddelere konmuş tartı otomatları hukuken
nedir?
A) Kabul
B) Öneriye davet
C) Hukuken önemi yoktur
D) Öneri
E) İrade beyanı
111) Poliçenin kabule arzı nerede yapılır?
A) Lehdarın ikametgahı
B) Keşidecinin ikametgahı
C) Muhatabın ikametgahı
D) Avalistin ikametgahı
E) Cirantanın ikametgâhı
116) Alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki bağa
ne ad verilir?
A) Hukuki işlem
B) Borç ilişkisi
C) Sözleşme
D) Hukuki fiil
E) Hukuki olay
112) Limited şirkette yürütme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortaklar kurulu
B) Müdürlere
C) Tüzel kişilere
D) Denetçi
E) Yönetim kurulu
organı
113) Anonim şirkette ortaklık hakkını gösteren
belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahvil
B) Bono
C) Poliçe
D) Hisse senedi
E) Varant
114)Aşağıdakilerden hangisi adi komandit
şirkette komanditer ortağın özelliklerinden
biri değildir?
A) Kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak
koyamaz
B) Rekabet yasağına tabi değildir
C) Şirketi temsil yetkisi yoktur
D) Denetim yapabilir
E) Sadece gerçek kişilerden oluşur
44
117) Aşağıdakilerden hangisi korkutmanın
koşullarından biri değildir?
A) Sözleşmeyi yapan kişiye yönelmiş tehlike olmalı
B) Tehlike ağır ve yakın olmalı
C) Nedensellik bağı bulunmalı
D) Tehlike sözleşmeyi yapan kişinin yakınlarından
birine yönelmiş olmalı
E) Tehdit haklı olmalı
118) Temsil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Tek taraflı bir hukuki işlemdir
B) Temsil ilişkisinde üç kişi, temsilci, temsil edilen ve
üçüncü kişi
C) Haksız fiillerde temsil olmaz
D) Temsil yetkisi süre ile sınırlanabilir
E) Yetkisiz temsilcinin yaptığı işlem batıldır
119)Kişinin çalmak istediği tabloyu taşıyamadığı
için iki arkadaşından yardım alması halinde
ne tür bir illiyet vardır?
A) Birlikte illiyet
B) Ortak illiyet
C) Alternatif illiyet
D) Yarışan illiyet
E) Farazi illiyet
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
DENEME-3
120) Mevcut bir borcun yeni bir borç meydana
getirilerek sona ermesine ne denir?
A) İbra
B) Takas
C) Yenileme
D) İfa
E) Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
1) Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım
hem çekim eki almış bir sözcük vardır?
A) Annesine sıkı sıkı sarıldı.
B) Sinirden gözleri dönmüştü sanki.
C) Şu garip gönlümü kul eden o yeşil göz olmuş.
D) Sol yanımı çok uzaklarda bıraktım.
E) Bir gün mutlaka geri geleceğim.
2) Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öğelerine
yanlış ayrılmıştır?
A) Sabahleyin erkenden / gidiyorum / işime
B) Sen/ uzun ince bir yoldasın.
C) Beni /bir tek/ sen/ anlamadın
D) Tek tek/ yaşadıklarını/ babasına/anlattı.
E) Bizi biz yapan / en önemli şey, / aşkımızdır.
3) “-ki” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Yoldaki işaretlere dikkat et.
B) Bizimki bu gün çok asabi
C) Kapıdaki çocuk sizi soruyor.
D) İçimdeki sızı hiç bitmeyecek gibi.
E) Stattaki grup hiç susmadılar.
4) Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi, kip
yönünden farklıdır?
A) Müdür öğrencileri tek tek uyardı.
B) Üzüntüden bütün gün ağladı.
C) Onu sevmeye yeni yeni başladım.
D) Artık sana nasıl davranmam gerektiğini
kestiremiyorum.
E) Aileni üzmeden derhal evine dön.
5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç
yoktur?
A) Bu çocuklar ne laf dinliyor ne de söz.
B) Onunla hem dostuz hem düşman.
C) Ferhat Bey uçakla gelecekti.
D) O kadar uykusuzum ki hemen uyuyacağım.
E) Yıldızla da kayar durmaz yerinde.
45
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
6) “İçin “edatı (ilgeci) , aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “Evden ekmek almak için çıktım”
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Ailesi için üniversiteyi kazandı.
B) Allah için, onu çok seviyordum.
C) Çok oturduğu için kilo almıştı.
D) Evlatlarını okutmak için kendini feda etti.
E) Bütün bu hazırlığın kendisi için olduğunu
anlayamamıştı.
7) “Kimseye etmem şikâyet …”cümlesindeki altı
çizili sözcüğün türce özdeşi aşağıdakilerden
hangisinde vardır?
A) Bugünlerde çok yoruluyorum.
B) Bu hediyeleri hangi arkadaşın aldı?
C) Bazı insanlar çok bencil olurlar.
D) Kimi öğrenci çalışmadan başarabileceklerini
sanıyor.
E) Biri bizi gözetliyor, sanırım.
8) a ve b birer tam sayı olmak üzere, 2<a<b<9
ise 3a-b ifadesinin en büyük ve en küçük
değerinin toplamı nedir?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15
9) f(x)=2x2+8x-7 fonksiyonunun alacağı en
küçük değer nedir?
A) -7
B) -11
C) -13
D) -14
E) -15
10) (1211)3 =(1aa)5 eşitliğini sağlayan a değeri
kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
46
= -1 ise x kaçtır?
11)
A)
B)
C)
D)
E)
12 0
12 32 4
12) 37 yaşındaki bir annenin iki çocuğunun
yaşları toplamı 14 dür. Kaç yıl sonra annenin
yaşı, çocuklarının yaşları toplamının iki katı
olur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
13) Bir bankaya yıllık %20 bileşik faizle yatırılan
20.000 TL, 4 yıl sonra kaç TL olur?( (1,2)42)
A) 40.000
B) 38.000
C) 36.000
D) 35.000
E) 34.000
14) Ali parasının i ile kalem, ü ile defter, geri
kalan parasının si ile de silgi almıştır. Ali’nin
geriye 8 TL si kaldığına göre Ali defter için
ne kadar ödemiştir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
15) ab iki basamaklı sayısı rakamları toplamının
4 katından 3 eksik olduğuna göre, ab iki
basamaklı sayısının en küçük ve en büyük
değerleri toplamı ne olur?
A) 50
B) 56
C) 60
D) 62
E) 64
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
16) Osmanlı Devleti Ege adalarını
savaştan sonra kaybetmiştir?
A) Kurtuluş Savaşı
B) I.Dünya Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) Trablusgarp Savaşı
E) II. Dünya Savaşı
hangi
17) Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’nde
‘’Milletin istiklalini yine milletin azim ve
kararı kurtaracaktır.’’ sözü ile amaçladığı
hangi seçenekte verilmiştir?
A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek
B) Yönetim şeklini değiştirmek
C) Saltanat ve Hilafeti korumak
D) İşgalci devletleri engellemek
E) Mebusan Meclisi’nin toplanmasını sağlamak
18) Aşağıdakilerden hangisi Rumlar tarafından
kurulan cemiyetlerdendir?
A) Kilikyalılar
B) Milli Kongre
C) Makabi- Alyans
D) Mavri Mira
E) Taşnak Sütyun
19) Misak-ı Milli belgesinde kapitülasyonların
kaldırılması amacına yönelik bir kararın
alınması aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?
A) Ulusal iradenin egemen kılınacağının
B) Azınlık faaliyetlerinin engelleneceğinin
C) Tam bağımsızlığın sağlanacağının
D) Milli güçlerin birleştirileceğinin
E) Wilson İlkelerine bağlı kalınacağına
20) İsmet İnönü Lozan Konferansının iç tüzük
çalışmalarında;
I. Türkçenin Fransızca İngilizce gibi konferans
dili olmasını
II. ”Karadeniz’de kıyısı olan devletler” ifadesi
yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını
III. Komisyon başkanlıklarından birinin de
İngiltere Fransa ve İtalya’nın yanında
Türkiye’ye verilmesini önermiştir.
Bu önergelerden hangileri İsmet İnönü’nün
konferansta uluslararası eşitlik kurallarına
uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
ALAN BİLGİSİ
21 VE 22 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle
izleyen bir işletme 5 adet malı KDV dahil 13.750 TL’ye
satmıştır. İşletme satışlarını % 25 kârla yapmaktadır.
(KDV oranı % 10 olarak alınacaktır.)
21) Buna göre, satış işleminin kaydında
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?
A) Ticari Mallar hesabı alacaklı 12.500 TL
B) Ticari Mallar hesabı borçlu 12.500 TL
C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu
10.000 TL
D) Hesaplanan KDV hesabı borçlu 3.750TL
E) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 13.750 TL
22) Satılan mallardan bir tanesinin iadesi
durumunda işletmenin yapacağı dönem sonu
kapanış kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Ticari Mallar hesabı borçlu 2.500 TL
B) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 250 TL
C) Satıştan İadeler hesabı borçlu 3.750 TL
D) Yurtiçi Satışlar hesabı borçlu 2.500 TL
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklı
8.000 TL
47
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
23) İşletmenin bankaya yatırdığı yabancı
paranın, Bankalar hesabına Türk lirası
cinsinden
kaydedilmesi,
aşağıdaki
muhasebe temel kavramlarından hangisinin
gereğidir?
A) Süreklilik
B) Özün önceliği
C) Parayla ölçülme
D) Maliyet
E) Kişilik
24) İşletme 31.12.2014 tarihinde, 10.000 TL nominal
değerli finansman bonolarını banka aracılığıyla
9.000 TL’ye satmıştır.
Finansman bonoları 6 ay vadeli olduğuna göre,
2015 yılı dönem başı bilançosunda aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Finansman Giderleri - Aktif - 1.000
B) Menkul Kıymetler İhraç Farkı - Pasif – 1.000
C) Menkul Kıymetler İhraç Farkı - Aktif - 1.000
D) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - Pasif - 9.000
E) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - Pasif - 1.000
25) Gelir tablosu hesapları arasında bulunan
Dönem Kârı veya Zararı hesabının alacak
kalanı, aşağıdaki hesaplardan hangisine
aktarılır?
A) Önceki Dönem Gelir ve Kârları
B) Dönem Net Kârı
C) Dönem Net Zararı
D) Dönem Net Kârı veya Zararı
E) Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük
Karşılıkları
26) İşletmenin düzenlediği genel geçici mizanda
Diğer Ticari Borçlar hesabının borç toplamı
15.000 TL, alacak toplamı 18.000 TL olarak
belirlenmiştir. Yapılan incelemede, cihaz alımı
için yapılan 7.000 TL tutarındaki ön ödemenin
Diğer Ticari Borçlar hesabına kaydedildiği
belirlenmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Verilen Avanslar hesabı 7.000 borçlandırılmalıdır.
48
B) Verilen Avanslar hesabı 4.000 borçlandırılmalıdır.
C) Verilen Sipariş Avansları hesabı 7.000
borçlandırılmalıdır.
D) Verilen Sipariş Avansları hesabı 4.000
borçlandırılmalıdır.
E) Verilen Sipariş Avansları hesabı 7.000
alacaklandırılmalıdır.
27) İşletme 10.000TL+KDV ile binek motorsiklet
almıştır.
Bu durumda yapması gereken yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/---------------------------254 TAŞITLAR10.000
770 GENEL YÖNETİMGİDERİ 1.800
100 KASA 11.800
B) -------------------------------/---------------------------254 TAŞITLAR10.000
191 İNDİRİLECEK KDV 1.800
100 KASA 11.800
C) -------------------------------/---------------------------254 TAŞITLAR11.800
100 KASA 11.800
D) -------------------------------/---------------------------254 TAŞITLAR10.000
780 FİNANSMAN GİDERİ 1.800
100 KASA 11.800
E) -------------------------------/---------------------------254 TAŞITLAR10.000
750 AR-GE GİDERLERİ
1.800
100 KASA 11.800
-------------------------------/----------------------------
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
28) İşletme İstanbul Avrupa yakasında 2014
yılında 20.000TL+KDV ile makine satın
almıştır. Makinenin işletmeye taşınması için
7.000TL+KDV, makinenin yerinin hazırlanması
için 8.000TL+KDV, montajı için 5.000TL+KDV
harcama yapmıştır. İşletme makinenin ömrünü
4 yıl öngörmüş ve azalan kalan yöntemine
göre amortisman hesaplamıştır. 2016 yılında
işletme Anadolu yakasında bir ihale almış ve
makinenin nakliyesi için 2.000TL+KDV, bakımı
için 3.000TL+KDV harcama yapmıştır. İhalenin
yetişmesi için makineye 10.000TL+KDV
harcama yaparak kapasitesini arttırmıştır. Yeni
takılan aparatla makinenin ömrünün 4 yıldan
7 yıla çıktığı öngörülmüş ve işletme normal
amortisman yöntemine geçmiştir.
Bu bilgilere göre 2016 yılı amortisman tutarı
ne kadardır?
A) 4.000
B) 5.000
C) 6.000
D) 7.000
E) 8.000
D) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Finansman Giderleri hesabı alacaklı
E) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu – Alacak
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
31) İşletme 01.9.2014 tarihinde iki yıllığına
kiraladığı depo için 2.400 TL peşin ödemede
bulunmuştur. (İşletme finansal tablolarını aylık
olarak düzenlemektedir.)
Buna göre, Eylül 2014’e ilişkin kira bedeli
hangi hesapta, ne şekilde ve hangi tutarla
muhasebeleştirilmelidir?
A) Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabının borcuna
1.200 TL
B) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabının borcuna
1.200 TL
C) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna
400 TL
D) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna
100 TL
E) Genel Yönetim Giderleri hesabının alacağına
400 TL
29) Tekdüzen Hesap Planında, Arama Giderleri
hesabı aşağıdaki gruplardan hangisinde yer
alır?
A) Maddi Olmayan Duran Varlıklar
B) Maddi Duran Varlıklar
C) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
D) Diğer Maddi Duran Varlıklar
E) Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
30) İşletmenin alacak senetleri için hesapladığı
reeskont tutarının izleyen yılda iptaliyle
ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
B) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı
C) Alacak Senetleri hesabı borçlu –Reeskont Faiz
Gelirleri hesabı alacaklı
49
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
32) H AŞ sermayesini 65.000 TL’den 69.000
TL’ye artırma kararı almış ve yasal işlemleri
tamamlamıştır.
Bu işlemle ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/---------------------------ORTAKLARDAN ALACAKLAR 4.000
SERMAYE 4.000
B) -------------------------------/---------------------------ÖDENMEMİŞ SERMAYE 4.000
ORTAKLARA BORÇLAR 65.000
SERMAYE 69.000
C) -------------------------------/---------------------------BANKALAR 4.000
SERMAYE 4.000
D) -------------------------------/---------------------------SERMAYE 65.000
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 4.000
SERMAYE 69.000
E) -------------------------------/---------------------------ÖDENMEMİŞ SERMAYE 4.000
SERMAYE 4.000
-------------------------------/---------------------------33) İşletme kiraladığı bir iş yerine 1.000 TL tutarında
tadilat yapmış ve bu tutarı Özel Maliyet
Hesabında aktifleştirmiştir. İşletme aynı yıl iş
yerini başka bir yere taşımıştır. Bu işlem ile ilgili
yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 549 Özel Fonlar Hesabı 1.000 TL borçlu, 257
Birikmiş Amortisman Hesabı 1.000 TL alacaklı
B) 257 Birikmiş Amortisman Hesabı 1.000 TL
borçlu, 264 Özel Maliyet Hesabı 1.000 TL alacaklı
C) 659 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve
Zararlar Hesabı 1.000 TL borçlu, 549 Özel Fonlar
Hesabı 1.000 TL alacaklı
D) 659 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve
Zararlar Hesabı 1.000 TL borçlu, 264 Özel Maliyet
Hesabı 1.000 TL alacaklı
E) 689 Olağandışı Faaliyetlerden Olağan Gider ve
50
Zararlar Hesabı 1.000 TL borçlu, 549 Özel Fonlar
Hesabı 1.000 TL alacaklı
34) Tasfiye sonucu kalan değer 50.000TL
olup ortaklara dağıtılmıştır. Aşağıdaki
kayıtlardan hangisi doğrudur?
A) 131 Ortaklardan Alacaklar Hs alacaklandırılır
B) 500 Sermaye Hs Alacaklandırılır
C) 131 Ortaklardan Alacaklar Hs borçlandırılır
D) 331 Ortaklara Borçlar Hs Borçlandırılır
E) 590 Dönem Net Karı alacaklandırılır.
35) İki ortaklı (A) ve Ortağı Komandit Şirketi’nin
sermayesi 200.000TL’dir. Komandite ortak
(A)’nın sermaye oranı % 70 ve Komanditer ortak
(B)’nin sermaye oranı da % 30 şeklindedir. Şirket
önceki yılda 150.000TL zarar etmiştir.
Ortaklara dağıtılacak olan zarar payları
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) K‘te (A) 75.000, K’ter (B) 75.000
B) K’te (A) 90.000, K’ter (B) 60.000
C) K’te (A) 100.000, K’ter (B) 50.000
D) K’te (A) 105.000, K’ter (B) 45.000
E) K’te (A) 120.000, K’ter (B) 30.000
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
36) H. işletmesi 2 ay önce 1.000 TL sipariş avansı
vererek talep ettiği 3.000 TL’lik malı teslim
almıştır. İşletme ticari malın avansını mahsup
edildikten sonra, 800 TL’sı ciro ettiği bir çek ve
geriye kalanı ile KDV’sini borçlanarak ödemeyi
gerçekleştirmiştir. Bu işleme ilişkin günlük
defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/---------------------------153 TİCARİ MALLAR
3.000
191 İNDİRİLECEK KDV 540
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 1.000
103 VER. ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 800
320 SATICILAR
1.740
B) -------------------------------/---------------------------153 TİCARİ MALLAR
3.000
191 İNDİRİLECEK KDV
540
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1.000
101 ALINAN ÇEKLER
800
320 SATICILAR
1.740
C) -------------------------------/---------------------------153 TİCARİ MALLAR
3.000
191 İNDİRİLECEK KDV
540
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1.000
103 VER. ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 800
120 ALICILAR
1.740
D) -------------------------------/---------------------------153 TİCARİ MALLAR
3.000
191 İNDİRİLECEK KDV
540
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1.000
103 VER. ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 800
320 SATICILAR
1.740
E) -------------------------------/---------------------------153 TİCARİ MALLAR
3.000
191 İNDİRİLECEK KDV
540
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR1.000
101 ALINAN ÇEKLER
800
320 SATICILAR
1.740
-------------------------------/----------------------------
37) H işletmesi, kredili olarak satın aldığı ticari
malın 100 TL’lik kısmını kalite koşullarına uygun
olmadığı için satıcı G işletmesine iade etmiştir.
Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/---------------------------120 ALICILAR100
191 İNDİRİLECEK KDV
18
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 118
B) -------------------------------/---------------------------320 SATICILAR118
153 TİCARİ MALLAR
100
191 İNDİRİLECEK KDV 18
C) -------------------------------/---------------------------120 ALICILAR100
191 İNDİRİLECEK KDV
18
153 TİCARİ MALLAR
118
D) -------------------------------/---------------------------320 SATICILAR100
391 HESAPLANAN KDV
18
153 TİCARİ MALLAR
118
E) -------------------------------/---------------------------320 SATICILAR118
153 TİCARİ MALLAR
100
391 HESAPLANAN KDV
18
-------------------------------/----------------------------
51
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
38) Y işletmesi, alış değeri 5.000 TL olan T Şirketi’ne
ait hisse senetlerinin borsa değerini 3.500 TL’ye
gerilediğini tespit etmiş ve 1.500 TL karşılık
ayırmaya karar vermiştir. Bu hisse senetleri,
karşılığın ayrıldığı dönem içinde 4.500 TL’ye
satılmıştır. Bu işleme ilişkin günlük defter
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/---------------------------158 STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI 1500
654 KARŞILIK GİDERLERİ
1500
___________________ / ____________________
102 BANKALAR4500
158 STOK DEĞER DÜŞ.KARŞILIĞI500
110 HİSSE SENETLERİ
5000
B) -------------------------------/---------------------------654 KARŞILIK GİDERLERİ
1500
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 1500
___________________ / ____________________
102 BANKALAR5000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.
1500
110 HİSSE SENETLERİ
5000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR1500
C) -------------------------------/---------------------------654 KARŞILIK GİDERLERİ
1500
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
1500
___________________ /__________________
102 BANKALAR4500
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
1500
110 HİSSE SENETLERİ
5000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 1000
D) -------------------------------/---------------------------654 KARŞILIK GİDERLERİ
1500
298 STOK DEĞER DÜŞ.KARŞILIĞI 1500
___________________ / ____________________
102 BANKALAR4500
298 STOK DEĞER DÜŞ.KARŞILIĞI1500
110 HİSSE SENETLERİ
4500
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR1500
-------------------------------/----------------------------
52
E) -------------------------------/---------------------------654 KARŞILIK GİDERLERİ
1500
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
1500
___________________ / ____________________
102 BANKALAR5000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.
1000
110 HİSSE SENETLERİ
5000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 1000
-------------------------------/---------------------------39) Kiralama işlemleri standardına göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kiraya verenler, finansal kiralamaya konu
edilmiş varlıkları finansal durum tablolarına
(bilançolarına) yansıtırlar ve net kiralama yatırımı
tutarına eşit tutarda bir borç olarak gösterirler.
B) Kiraya verenler, finansal kiralamaya konu
edilmiş varlıkları finansal durum tablolarına
(bilançolarına) yansıtırlar ve net kiralama
yatırımı tutarına eşit tutarda bir alacak olarak
gösterirler.
C) Kiraya verenler, faaliyet kiralamasına konu
olan varlıkları niteliğine göre finansal durum
tablolarında (bilançolarında) gösterir.
D) Kiralama süresinin başlangıcında, kiracılar,
finansal
kiralama
işlemini,
kiralama
sözleşmesinin başı itibariyle tespit edilmiş,
gerçeğe uygun değer ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı
üzerinden bilançolarında varlık ve borç olarak
muhasebeleştirir.
E) Faaliyet kiralamasında, başka bir sistematik
yaklaşım
kiracının
beklediği
faydanın
zamanlamasını daha iyi yansıtmadıkça, yapılan
kira ödemeleri doğrusal (eşit) olarak kiralama
süresi boyunca gider olarak muhasebeleştirilir.
40) Çalışan tarafından geçmiş dönemlerde sunduğu
hizmetler nedeniyle üstlenilen yükümlülük
50.000TL, cari dönemde sunduğu hizmetler
nedeniyle üstlenilen yükümlülük 5.000TL, ilgili
faydaların ödenmesine bir dönem yaklaşılması
nedeniyle fayda yükümlülüğünün bugünkü
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
değerinde 2.000TL artış meydana gelmiştir.
Bu durumda faiz maliyetine kadardır?
A) 2.000
B) 7.000
C) 52.000
D) 55.000
E) 57.000
41)
DB
DS
Demirbaşlar
2.000
1.500
Ticari mallar2.7001.700
Kasa4.9003.900
Taşıtlar9.4004.400
Banka kredileri
5.000
4.000
Alınan çekler
6.000
7.000
Yukarıdaki verilere göre işletmenin yatırım
faaliyetleri ile ilgili nakit akışı ne kadardır?
A) 5.500
B) 4.500
C) 6.500
D) 7.500
E) 8.500
42) İşletme satın aldığı makine için 10.000TL+KDV,
nakliyesi için ise 1.000TL+KDV ödemiştir.
Makinenin ömrü boyunca kiraya verilse
sağlanacak ekonomik faydaların bugünkü
değeri 15.000 TL’dir. Makinenin aktif piyasa
değeri ise 12.000 TL’dir.
Bu durumda makinenin gerçeğe uygun değeri
kaç TL’dir?
A) 10.000
B) 11.000
C) 12.000
D) 12.980
E) 15.000
43)
I.
II.
III.
IV.
Kontrol
Tanımlanabilirlik
Fiziksel kullanım
Gelecekte elde
edilmesi
ekonomik faydaların varlığı
Bir kalemin maddi olmayan duran varlık olarak
kabul edilebilmesi için yukarıdaki niteliklerden
hangisi veya hangilerini taşıması gerekir?
A) I ve III
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) I, II ve IV
E) Yalnız II
44) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe tahmini
değişikliği değildir?
A) Şüpheli alacaklar
B) Değeri düşen stoklar
C) Finansal varlıkların veya yükümlülüklerin
gerçeğe uygun değerleri
D) Amortismana tabi varlıkların faydalı ömürleri ya
da gelecekteki ekonomik faydalarının beklenen
yararlanma şekilleri
E) Bilgilerin yanlış yorumlanması
45) Elbise üreten işletmede yıl içinde 100TL’lik
iplik kullanılmış ise, 7/A seçeneğine göre
yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) ---------------------------------/---------------------DİMM GİDERİ YANSITMA 100
İLK MADDE VE MALZEME
100
B) -------------------------------------------------------DİMM GİDERİ
100
İLK MADDE VE MALZEME
100
C) --------------------------------/----------------------GENEL ÜRETİM GİDERİ
100
İLK MADDE VE MALZEME
100
D) ---------------------------------/---------------------GENEL YÖNETİM GİDERİ 100
İLK MADDE VE MALZEME
100
E) --------------------------------/----------------------DİMM GİDERİ
100
DİMM GİDERİ YANSITMA100
--------------------------------------------------------
beklenen
53
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
46) “H” Üretim İşletmesi’nin 2013 Mart
dönemine ait bilgileri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı mamul stokları
Dönem sonu mamul stokları
D. başı ilk madde ve malzeme stok
Direkt ilk madde ve malzeme alımları
Direkt işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Finansman giderleri
D. sonu ilk madde ve malzeme stok
Genel yönetim giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Dönem başı yarı mamul stokları
Dönem sonu yarı mamul stokları
70.000 TL
50.000 TL
30.000 TL
100.000 TL
80.000 TL
110.000 TL
20.000 TL
20.000 TL
50.000 TL
20.000 TL
50.000 TL
45.000 TL
İşletme dönem içinde sattığı ürünlerden 500.000 TL
hâsılat elde etmiştir.
Bu bilgilere göre işletmenin döneme ait faaliyet
K/Z kaç TL dir?
A) 105.000
B) 115.000
C) 175.000
D) 185.000
E) 325.000
47) Bir üretim işletmesinin Mart ayı (H) cinsi
malzemeye ilişkin stok hareketleri aşağıdaki
gibidir.
Tarih işlem
Br fiyat
Miktar Tutar
01.03 Devir
5
40
200
04.03 Alım
10
60
600
07.03 Ü. Sevk
--
30
-12.03 Alım
20
100
2.000
15.03 Ü. Sevk --
70
-27.03 Alım
30
200 6.000
Yukarıdaki bilgilere ve Tartılı Ortalama maliyet
yöntemine göre Mart ayında üretime gönderilen
(H) cinsi ilk madde ve malzemenin değeri kaç TL’
dir?
A) 1.400
B) 1.600
C) 1.800
D) 2.200
E) 2.400
48) Mobilya üreten işletmede çalışan bir
54
A)
B)
C)
D)
E)
temizlikçinin saat ücreti 10 TL olan normal
çalışma süresi 8 saattir. İşçinin, bir çalışma
gününde siparişin yetişmesi için 10 saat
çalıştığı ve işletmenin fazla çalışmalarda %
50 zamlı ödeme yaptığı varsayılırsa, Genel
Üretim Gideri kaç TL’ dir?
100
110
120
150
160
49)
---------------------/------------------------------GENEL ÜRETİM GİDERİ 1.000
-EÜGY1
-EÜGY2
GENEL ÜRETİM GİDERİ 1.000
-YGYA
-YGYB
---------------------/------------------------------Yukarıdaki yevmiye kaydı kaçıncı dağıtımı
göstermektedir?
A) I. Dağıtım
B) II. Dağıtım
C) III. Dağıtım
D) IV. Dağıtım
E) V. Dağıtım
50) Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın
ilgili genel üretim giderlerinin üretilen
mamullerin
maliyetine
yüklenmediği
maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam maliyet sistemi
B) Normal maliyet sistemi
C) Direkt (Asal)maliyet sistemi
D) Fiili maliyet sistemi
E) Değişken maliyet sistemi
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
51) Safha (evre) maliyet sistemini kullanan “H”
üretim işletmesinin miktar hareketleri ve
döneme ait maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Miktar
D.İ.M.M
Direkt
İşçilik
GÜG
Üretimi
başlanan
4.000
Üretimi
tam.
3.000
Tamamlanma Dereceleri
DSYMS
1.000
%100
%40
%80
16.000
10.200
7.600
Maliyet
Bu bilgilere göre, birim eşdeğer ürün maliyeti
kaç TL’dir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 8
E) 9
52) “H” Üretim İşletmesi’nin üretim verileri
aşağıdaki gibidir:
Bütçelenmiş Fiili
Üretim Kapasitesi
2.000DİS
1.600DİS
Br Değişken GÜGiderleri 100TL/DİS 120TL/DİS
Toplam Sabit GÜGiderleri 200.000 TL 140.000 TL
Bu bilgilere göre, işletmenin genel üretim
giderleri kapasite farkı ne kadardır?
A) 40.000 TL olumlu
B) 40.000 TL olumsuz
C) 50.000 TL olumlu
D) 50.000 TL olumsuz
E) 0 (Kapasite Sapması Yok)
53) Aşağıdakilerden hangisi maliyet-hacimkâr
analizlerinin
dayandığı
temel
varsayımlardan biri değildir?
A) İşletmede tek tür mamul üretilmekte veya
birden fazla mamul üretilmekle birlikte, her bir
mamulden satılan miktarların mamul karması
içerisindeki oranı değişmemektedir.
B) Analiz dönemi boyunca üretilip satılan tüm
mamuller için birim değişken maliyetler sabittir.
C) Analiz dönemi boyunca üretilip satılan tüm
mamuller için birim değişken maliyetler
değişkendir.
D) İşletme, belirlenen satış fiyatında istediği
miktarda mamul satışı yapabilmektedir.
E) Üretilen mamullerin tamamı aynı dönem
içerisinde satılmaktadır.
54) “H” Üretim İşletmesi’nin yıllık 40.000 birim satış
hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki
gibidir:
Birim Satış Fiyatı
50 TL
Birim Değişken Maliyet
40 TL
Toplam Sabit Maliyetler 300.000 TL
Bu bilgilere göre, toplam sabit maliyetlerin
% 10 artması durumunda karda % kaç azalış
meydana gelir?
A) %30
B) %15
C) %40
D) %25
E) %10
55) İşletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet
sonuçlarını gösteren finansal tablo
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satışların Maliyeti Tablosu
B) Nakit Akış Tablosu
C) Bilanço
D) Gelir Tablosu
E) Fon Akım Tablosu
56) Aşağıdakilerden
hangisinde
finansal
tablolar analizinin dolaysız önkoşulları
birlikte verilmiştir?
A) Ekonominin genel düzeyi, Sektörel ortam
B) İşletmenin yönetsel özellikleri, Sektöre ilişkin
gelişmeler
C) Standart oranlar, İşletmenin yapısal özellikleri
D) Tek düzen muhasebe sistemi, Standart oranlar
E) Makroekonomik değişkenler, Standart oranlar
55
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
57) inansal
tablolar
analiz
edilirken,
aşağıdakilerden unsurlardan hangisinin
birlikte değerlendirilmesi anlamlı değildir?
A) Dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki
değişimler
B) Satışlar ve faaliyet karındaki değişimler
C) Finansal borçlar ve finansman giderlerindeki
değişimler
D) Faiz ve vergi öncesi kar ile finansman
giderlerindeki değişimler
E) Özkaynaklar ve diğer alacaklardaki değişimler
58) Aşağıdakilerden işlemlerden hangisinin
sonucu Net Çalışma Sermayesini vermektedir?
A) Dönen Varlıklar – Özkaynaklar
B) Dönen Varlıklar – Uzun Vadeli Borçlar
C) Devamlı Sermaye – Dönen Varlıklar
D) Duran Varlıklar – Toplam Borçlar
E) Devamlı Sermaye – Duran Varlıklar
59) Bir işletmesinin cari oranı 2, asit test oranı
ise 0,60’dır. Söz konusu işletmenin içinde
bulunduğu sektörde rakip firmalarda ise
bu oranların ortalaması sırasıyla 2,2 ve 1,3
olarak gerçekleşmiştir. Bu bilgilere göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İşletmenin karlılığı sektörün üzerindedir.
B) İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme
gücü sektöre göre daha iyidir.
C) İşletme borç ağırlıklı bir finansman politikası
izlemektedir.
D) İşletme rakip firmalara göre daha fazla stok
bulundurmaktadır.
E) İşletmenin alacakları sektöre göre fazladır.
60) Eğilim yüzdeleri analiz tekniği için
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşletmenin aralarında anlamlı ilişki kurulabilen
mali tablo kalemlerinin uzun sürede göstermiş
olduğu trendler incelenir.
B) Baz yıl, ekonomide ve sektörde olağandışı
değişiklerin yaşanmadığı bir yıl olmalıdır.
56
C) Finansal tablo kalemlerinin baz yıldaki eğilim
yüzdesi 100’dür.
D) Eğilim yüzdesi 100’ün üzerinde olan finansal
tablo kaleminin değeri, baz yıla göre artmıştır.
E) Net satışların eğilim yüzdesi her yıl için 100
kabul edilir.
61) Net satışları 600.000 TL olan işlemenin brüt
satış karı 200.000 TL’dir. İşletmenin dönem
başı stokları 40.000 TL, dönem sonu stokları
60.000 TL olduğuna göre stoklarının
ortalama satış süresi yaklaşık kaç gündür?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
E) 100
62) Aşağıdakilerden hangisi işletmede fon
hareketine neden olmayan kalemlerden
değildir?
A) Amortisman giderleri
B) Karşılık giderleri
C) Reeskont faiz giderleri
D) Reeskont faiz gelirleri
E) Faiz gelirleri
63) Bağımsız denetçilerde mesleki şüphecilik
kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kanıtların
toplanmasında
işletme
yönetiminin açıklamaları temel ve yeterli
bağımsız denetim kaynaklarındandır.
B) Bağımsız denetim kanıtlarından sonuca
ulaşırken gereğinden fazla genelleme
yapılması riskini azaltır.
C) Bağımsız
denetçi,
kanıtların
işletme
yönetiminin açıklamaları ile çelişkili olup
olmadığını değerlendirir.
D) Finansal tabloların işletmenin gerçek finansal
durumunu göstermesine engel teşkil
edebilecek önemli yanlışlar içerebileceği
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
E)
varsayılır.
Denetçilerin daha sağlıklı bir denetim
çalışması yapması için öngörü kazandırır.
64) Bağımsız denetim kuruluşları denetim
hizmeti
verdikleri
dönemde
aynı
müşterilerine aşağıdaki hizmetlerden
hangisini verirler ise bağımsızlıkları
bozulmaz?
A) Finansal tabloların ve beyannamelerin vergi
mevzuatı hükümlerine uygunluğunun
incelenmesi
B) Bir bedel alınmaksızın tahkim ve bilirkişilik
hizmetleri verilmesi
C) İç denetim fonksiyonunun yerine getirilmesi
D) Muhasebe defterlerinin tutulması
E) İç kontrol sistemi kurması
65) Halka açık şirketlerin, SPK gözetimine
tabi diğer şirketlerin, bankaların, sigorta
şirketlerinin yılsonu mali tablolarının genel
kabul görmüş denetim standartlarına
uygun şekilde denetlenmesi hangi tür
denetim kapsamına girer?
A) Sınırlı denetim
B) Özel denetim
C) Usul denetimi
D) Faaliyet denetimi
E) Sürekli denetim
66) Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanı
standartlarından biridir?
A) Görüş bildirme standardı
B) Bağımsızlık standardı
C) Tam açıklama standardı
D) Tutarlılık standardı
E) Denetimin planlama ve gözetim standardı
67) “Mali tablolarda veya dipnotlarda yer alan
bilgiler işletmenin finansal durumunu
gerektiği şekilde göstermelidir” ifadesi
genel denetim amaçlarından hangisini
ifade etmektedir?
A) Bütünlük
B) Açıklama
C) Sınıflandırma
D) Zamanlılık
E) Kayıtsal doğruluk
68) Aşağıdakilerden
hangisi
denetim
sözleşmesi kapsamında değildir?
A) Bağımsız Denetimin kapsamı
B) Denetim ücreti
C) İşletmede denetim komitesi oluşturulması
sorumluluğunun yönetimde olduğu
D) Finansal tabloları hazırlama sorumluluğunun
yönetimde olduğu
E) Denetimle bağlantılı talep edilen her türlü
kayıt, belge ve bilgilere denetçinin erişiminin
sağlanması
69) Denetçinin yeni bir müşteri işletme
kabulü konusunda ve hali hazırda
çalışmakta oldukları müşteri işletme
konusunda uygulaması gereken politika
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalite kontrol standartlarıyla müşteriyi
değerleme
B) Müşterinin mali durumunu belirleme
C) Müşteri işletmenin tedarikçileri ile görüşme
D) Müşteri işletmenin pay sahiplerini araştırma
E) Müşteri
işletmenin kontrol testlerini
belirleme
57
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
70) Şirketin
hangi
denetim
alanlarına
bölüneceği, bu denetim alanlarında
hangi denetim teknikleri uygulanarak
yeterli denetim kanıtı toplanacağı,
denetim işleminin ne zaman ve kimler
tarafından yapılacağının ayrıntılı bir
şekilde açıklandığı belge aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çalışma kağıtları
B) Denetim sözleşmesi
C) Denetim raporu
D) Denetim programı
E) Denetim stratejisi
71)Kontrol riskine ait aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kontrol riski işletmeye ait bir risktir.
B) Yapısal risk ile kontrol riskinin toplamı tespit
edememe (ortaya çıkaramama) riskini verir.
C) Kontrol riski iç kontrol sistemine rağmen
oluşan risktir.
D) İç kontrol sistemi zayıf ise kontrol riskinin
seviyesi yüksek olacaktır.
E) İç kontrolün doğası gereği kontrol riski sıfır
olamaz.
72) Önemlilik kavramı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Önemlilik,
denetim sürecinin sadece
raporlama aşamasında da kullanılır.
B) Bir yanlışlık, bir finansal tablo kullanıcısının
vereceği kararı etkiliyorsa, o yanlışlık
önemsiz, etkilemiyorsa önemli kabul edilir.
C) Önemlilik
düzeyi,
finansal
tablo
kullanıcılarının kararlarını etkilemeyecek en
yüksek yanlışlık düzeyi olarak kabul edilir.
D) Bağımsız
Denetçi,
finansal
tablo
kullanıcılarının kararlarını etkileyebilecek
hangi yanlışlıkların önemli, hangilerinin
önemsiz olduğunu, işletmenin yargıları ile
belirlemek zorundadır.
E) Bağımsız Denetçiden önemli yanlışlıkları
bulması beklenmez.
58
73)Bağımsız denetim standartları açısından
analitik inceleme teknikleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Analitik
inceleme
tekniklerinin
uygulanmasında yalnızca finansal bilgiler
kullanılabilir.
B) Analitik inceleme teknikleri işletmeye
ait finansal bilgilerin bütçe ve tahminler
gibi işletmenin beklediği sonuçlar ile
karşılaştırılmasını içerir.
C) Analitik inceleme teknikleri işletmeye
ait finansal bilgilerin karşılıklar tahmini
gibi bağımsız denetçinin beklentileri ile
karşılaştırılmasını içerir.
D) Analitik
inceleme
teknikleri
risk
değerlendirme aşamasında uygulanabilir.
E) Analitik
inceleme teknikleri denetim
çalışmalarının
tamamlanmasında
aşamasında genel analitik testler şeklinde
de uygulanabilir.
74) Doğrulama mektubunda yer alan bilgilerde
mutabık olunmadığı durumda, karşı
taraftan cevap verilmesinin istenmesi
aşağıdaki doğrulama türlerinden hangisini
ifade etmektedir?
A) Olumlu Doğrulama
B) Boş Bakiyeli Doğrulama
C) Cevapsız Doğrulama
D) İleri yönlü Doğrulama
E) Olumsuz Doğrulama
75) Denetim kanıtının kalitesinin ölçümü
ifadesi finansal tablo denetiminde hangi
kavram için kullanılmaktadır?
A) Kanıtın zamanlılığı
B) Denetim kanıtının uygunluğu
C) Denetim kanıtının yeterliliği
D) Denetim kanıtının kesinliği
E) Denetim kanıtının miktarı
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
76) Aşağıdakilerden
hangisi
denetim
gerçekleştirilirken
çalışma
kâğıtları
kullanmanın yararlarından biri değildir?
A) Çalışma kâğıtları denetim görüşüne temel
oluştururlar.
B) Çalışma kâğıtları aynı zamanda bir
savunma aracıdır.
C) Çalışma kâğıtları iç kontrol sisteminin
kurulmasına yardımcı olurlar.
D) Çalışma kâğıtları, denetimi planlamak ve
gözetim altında tutmak için bir araçtır.
E) Çalışma kâğıtları gelecekte yapılacak
denetimlerde denetçiye yardımcı olur.
77)Payları İMKB’de işlem görmekte olan
H AŞ’nin finansal tabloları Denetim AŞ
tarafından
denetlenmiştir.
Denetim
AŞ’nin işletmenin denetiminde fiilen
çalışan ekibi 10.06.2014 tarihinde
raporu tamamlamıştır. Rapor, 11.06.2014
tarihinde sorumlu ortak baş denetçi
tarafından
imzalanmış,
12.06.2014
tarihinde H AŞ’nin yönetim kurulu
başkanlığına teslim edilmiş, 13.06.2014
tarihinde
de
Kamuyu
Aydınlatma
Platformunda yayınlanmıştır. Bu bilgilere
göre bağımsız denetim raporunun
kesinleşme
tarihi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 10.06.2014
B) 11.06.2014
C) 12.06.2014
D) 13.06.2014
E) 19.06.2014
vermesi durumunda
Sadece olumsuz görüş vermesi durumunda
D) Denetçinin görüş vermekten kaçınması veya
olumsuz görüş vermesi durumlarında
E) Sadece
denetçinin görüş vermekten
kaçınması durumunda
C)
79) Normal bir malın fiyatının artması diğer
şartlar sabit iken, talep edilen miktarında,
gelir etkisi ile nasıl bir değişim gösterir?
A)
Talep edilen miktarı etkilemez
B)
Talep edilen miktarı arttırır
C)
Talep edilen miktarı azaltır
D) Talep edilen miktarı önce arttırır
sonra azaltır
E) Talep edilen miktarı önce azaltır sonra arttırır
80) Talep eğrisi üzerindeki iki nokta arası
için hesaplanan ortalama esneklik değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nokta esnekliği
B) Yay (ark) esnekliği
C) Çapraz talep esnekliği
D) Arz esnekliği
E) Gelir esnekliği
81) Bir malın fiyatı 40 TL/kg’dan 45TL/kg’a
yükseldiğinde arz miktarı 10 tondan 18
tona çıkıyorsa, bu malın arz esnekliği
kaçtır?
A) 0,64
B) 6,4
C) 6,5
D) 0,1
E) 2
78) Yeni TTK’ ya göre denetlenen işletme
yönetim kurulu, denetçinin hangi görüşü
vermesi durumunda 4 iş günü içinde genel
kurulu toplantıya çağırır ve genel kurul
yeni bir yönetim kurul seçer?
A) Sadece olumlu görüş vermesi durumunda
B) Sadece sınırlı olumlu görüş (Şartlı Görüş)
59
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
82) Emeğin ortalama ürünü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sermayenin ortalama ürününün tersidir
B) Emeğin marjinal ürününün eğimidir
C) Toplam ürünün kullanılan toplam emek
miktarına bölünmesidir
D) Emeğin toplam ürün eğrisinin eğimidir
E) Toplam ürün ile toplam sermayenin farkıdır
83) Milli gelirin artan fonksiyonu olan tasarruf
fonksiyonunun eğimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Marjinal verim
B) Marjinal dönüşüm oranı
C) Marjinal fayda
D) Marjinal tüketim eğilimi
E) Marjinal tasarruf eğilimi
84) Aşağıdakilerden hangisi, bütçe
prensiplerinden biri değildir?
A) Yıllık olma ilkesi
B) Denetim ilkesi
C) Genellik ilkesi
D) Samimiyet ilkesi
E) Alenilik ilkesi
85)
Gümrük tarifeleri
Gönüllü ihracat kısıtlamaları
Döviz kontrolü
Çevre standartları ve İdari düzenlemeler
Fark giderici vergiler
Yukarıdaki dış ticaret politikası araçlarından
hangisi/hangileri görünmeyen engeller
kapsamında kullanılan müdahale araçlarından
biri değildir?
A) I ve III
B) I ve II
C) II ve IV
D) II, III ve V
E) I, II ve V
I.
II.
III.
IV.
V.
60
86) Analitik bütçe sınıflamasına göre, ekonomik
tasnifte yer alan transfer harcamaları ile
reel harcamalar arasındaki temel fark
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reel harcamalar para cinsinden, transfer
harcamaları ise gıda, yakacak gibi ayni
cinsten yardım olarak yapılır.
B) Reel harcamalar sonucunda devlet mal ve
hizmet alımı yaparken transfer harcamaları
karşılıksız yapılır.
C) Reel harcamalar bireylere hizmet amaçlı
olarak yapılırken, transfer harcamaları
kurumlara sosyal amaçlı olarak yapılır.
D) Reel
harcamalar
parasal
olarak
ölçülebilirken, transfer harcamaları parasal
olarak ölçülemez.
E) Reel
harcamalar
hizmet
alımında
kullanılırken, transfer harcamaları mal
alımında kullanılır.
87) Aşağıdaki ifadelerden hangisi
Merkantilizm için söylenemez?
A) Ortaya
çıkışında,
keşifler
sonrasında
uluslararası ticaretin gelişmesinin rolü vardır.
B) Müdahaleci ve korumacı bir ekonomi
politikası uygulanmasını savunmuştur
C) Klasik dış ticaret teorisinden önce dünyada
geçerli olan ekonomik doktrindir
D) 14. ve 15. Yüzyıllarda etkinlik kazanmış
ekonomik görüştür
E) Altın ve gümüş gibi değerli madenler bir
ülkenin siyasi ve ekonomik gücünün temel
kaynağıdır.
88) Aşağıdakilerden hangisi piyasa
başarısızlığının sebeplerinden biri
değildir?
A) Tam kamusal mallar
B) Yarı kamusal mallar
C) Ortak mallar
D) Özel mallar
E) Serbest mallar
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
89) Aşağıdakilerden hangisi devlet tahvilini
satın alanlara sağlanan avantajlardan biri
değildir?
A) Diğer menkul kıymet getirilerine göre daha
az vergilendirilme veya vergiden muaf
tutulma
B) Kamu ihalelerinde teminat olarak kabul
edilebilme
C) Kamu İhale Kanunu’na göre teminat altında
bulunan tahvillerin hacze konu edilememesi
D) İstenildiği anda piyasa rayicinden paraya
çevrilebilmesi
E) Erken ödenme garantisi
90) Kamu gelirleri ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kamu yönetimi tarafından belirli kamu
hizmetlerini karşılamak amacıyla bu
hizmetlerden yararlananlardan yasaya
dayalı olarak zorla tahsil edilen paralara harç
denir.
B) Devletin egemenlik hakkına dayalı olarak
kişi ve kurumlardan yasal olarak tasarruf
bonosu adı altında aldığı borçlara, zorlayışlı
borç denir.
C) Devletin bazı işlemler sonucu özel sektör
veya kişilerden kesinti yoluyla topladığı
paralar fonları oluşturur.
D) Belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için
yetkili makamlardan alınan izin karşılığında
ödenen paralara katılma payı denir.
E) Devlet ve yerel yönetimler tarafından
yapılan bayındırlık hizmetlerinden dolayı
değeri artan gayrimenkul sahiplerinden
alınan paralara şerefiye denir.
bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve
yüksekokullardan en az lisans seviyesinde
mezun olmak
C) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
D) Serbest muhasebeci mali müşavirlik
sınavına girmek ve kazanmak
E) Serbest muhasebeci mali müşavirlik
ruhsatını almış olmak
92) Oda Disiplin Kurulunun kararlarına karşı
itiraz kaç gün içinde gerçekleştirilmektedir?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 10
E) 7
93) 3568 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden
hangisi
serbest
muhasebeci
mali
müşavirlerin yapabilecekleri işleri tam
olarak belirtmektedir?
A) Defter tutma – müşavirlik – denetim
B) Defter tutma
C) Tasdik – müşavirlik – defter tutma
D) Tasdik – denetim
E) Tasdik – müşavirlik – denetim
91) Aşağıdakilerden
hangisi
serbest
muhasebeci mali müşavir olabilmenin özel
şartlarından değildir?
A) En az 3 yıl staj yapmak
B) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe,
61
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
94) Aşağıdakilerden
hangisi
disiplin
yönetmeliğine göre meslekten çıkarma
cezası uygulanacak durumlardan değildir?
A) Mesleğin yürütülmesi sırasında meslek
dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır
hapis cezası ile cezalandırılmış olunması
B) Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına
kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde bir
başkasına kullandırılması
C) Meslek mensuplarınca mesleği yapmaları
yasaklanmış kişilerle işbirliği yapılması
D) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları
kullanılarak beyanname düzenlenmesi ve
imzalanması
E) Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaına
sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile
kesinleşmesi
95) Çalışanlar
listesine
kayıtlı
meslek
mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı
olmamakla birlikte çalıştıkları mükelleflerin
muhasebesinin sevk ve idaresinden
sorumlu
olan
ve
beyannamelerini
imzalayan meslek mensuplarına kaşeler
hangi kuruluş tarafından verilir?
A) İlgili serbest muhasebeci mali müşavirler
odası tarafından
B) TESMER tarafından
C) İlgili yeminli mali müşavirler odası tarafından
D) TÜRMOB tarafından
E) Maliye Bakanlığı tarafından
96) Aşağıdakilerden hangisi Birlik Genel
Kurulunun görevlerinden değildir?
A) Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu
üyelerini seçmek
B) Mesleki ruhsatları vermek
C) Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanacak
yönetmelik ve raporları incelemek ve
onaylamak
D) Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların
gelişmelerini sağlayıcı lüzumlu tedbir ve
kararları almak
62
E) Uyulması mecburi mesleki kararları almak
97) Aşağıdakilerden hangisi İş Hukuku’nun
yardımcı kaynakları arasında yer alır?
A) İş sözleşmesi
B) Toplu iş sözleşmesi
C) Öğreti (Doktrin)
D) İşyeri iç yönetmeliği
E) Disiplin yönetmeliği
98) İşyerinin devredilmesi halinde, devirden
önce doğmuş olan ve devir tarihinde
ödenmesi gereken borçlardan devreden
işverenin sorumluluğu devir tarihinden
itibaren ne kadar süreyle sınırlıdır?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl
E) 10 yıl
99) Kıyılarda, liman ve iskelelerde karadan
gemiye, gemiden de karaya yapılan yükleme
- boşaltma işlerinde çalıştırılan işçilere
hangi Kanun hükümleri uygulanmaktadır?
A) Medeni Kanun
B) Deniz İş Kanunu
C) Borçlar Kanunu
D) Ticaret Kanunu
E) İş Kanunu
100) İş Kanunu’na göre, tarafların iş
sözleşmesinde öngörebilecekleri deneme
süresinin uzunluğu toplu iş sözleşmesiyle
kaç aya kadar uzatılabilir?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
101) Çağrı üzerine çalışmada günlük çalışma
süresi kararlaştırılmamışsa, işveren her
çağrıda işçiyi günde en az kaç saat üst üste
çalıştırmak zorundadır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
102) Aşağıdakilerden hangisi, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre 4-a sigortalısı değildir?
A) İş sözleşmesine dayanarak çalışanlar
B) İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile
sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim
kurullarına seçilenler
C) Köy ve mahalle muhtarları
D) Koruma bekçileri
E) Genelev kadınları
103) Aşağıdakilerden
hangisi,
Vergi
Hukukunun bağlayıcı kaynaklarından biri
değildir?
A) Anayasa
B) Kanun
C) Kanun Hükmünde Kararname
D) Genelge
E) Yönetmelik
104) Bir kişi için vergi yükümlülüğü ne zaman
başlar?
A) Vergiyi doğuran olay meydana geldiğinde
B) Vergi tahakkuk ettiğinde
C) Vergi yasası yürürlüğe girdiğinde
D) Vergi, ödeme emri ile istendiğinde
E) Vergi tarh edildiğinde
D) Basit usule tabi olarak kendi dükkânında
berberlik yapan bir mükellef
E) Kendi ofisinde serbest muhasebeci mali
müşavirlik yapan mükellef
106) Vade tarihi 31 Temmuz 2014 olan bir gelir
vergisi mükellefinin, vadesi geçtiği halde
gelir vergisinin ikinci taksitini ödemediği
görülmüştür. Mükellef vergi borcunu hangi
yılın sonuna kadar ödemez ise vergi borcu
tahsil zaman aşımına uğrar?
A) 31 Aralık 2014
B) 31 Aralık 2018
C) 31 Temmuz 2015
D) 31 Aralık 2019
E) 1 Ocak 2019
107) Mükellefin, doğal afetler sonucu
varlıklarının en az üçte birinin kayba
uğradığını ne kadar süre içinde ilgili
idareye bildirmelidir ki vergi borcu terkin
edilebilsin?
A) Afetin meydana geldiği tarihten itibaren 1
ay içinde
B) Afetin meydana geldiği tarihi izleyen yılın
başından itibaren 3 ay içinde
C) Afetin meydana geldiği tarihi izleyen yılın
başından itibaren 6 ay içinde
D) Afetin meydana geldiği tarihten itibaren 1
ay içinde
E) Afetin meydana geldiği tarihten itibaren 6
ay içinde
105) Aşağıdaki mükelleflerden hangisi geçici
vergi ödemek zorundadır?
A) Konut kira geliri elde eden bir mükellef
B) Banka faiz geliri ile geçimini sağlayan bir
mükellef
C) Arızi olarak ticari faaliyetlere aracılık eden
bir mükellef
63
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
108) Vergi hukukunda yer alan muafiyet ve
istisna kavramlarına ilişkin ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Muafiyet harcama üzerinden alınan katma
değer vergisinde, istisna ise gelir vergisinde
uygulanır.
B) Muafiyet vergi mükellefi olan kişiye tanınan
bir ayrıcalık, istisna ise vergi konusuna
tanınan bir ayrıcalıktır.
C) Muafiyet tüzel kişiliklerin kazancının vergi
dışında tutulması iken istisna gerçek kişilerin
kazançlarının vergi dışı tutulmasıdır.
D) Muafiyet
vergiyi
doğuran
olaya
uygulanırken, istisna verginin mükellefine
uygulanır.
E) Muafiyet vergi borcunun tamamını, istisna
ise vergi cezasının bir kısmını ortadan
kaldırır.
109) Aşağıdakilerden hangisi komanditer
ortağın sınırlı sorumluluğunu kaldıran
hallerden değildir?
A) Unvanda adı geçmesi
B) Şirket adına üçüncü kişilerle işlem yapması
C) Yazılı olarak sınırsız sorumluluğu kabul
etmesi
D) Şirketi temsil etmesi
E) Şirketle rekabet etmesi
110) İbraz süresini geçmiş olan bir çekin,
muhatap tarafından ödemeyeceğinin ileri
sürülmesi nedir?
A) Çekten cayma
B) Ciro
C) Ödeme yasağı
D) Zaman aşımı
E) Ödememe
64
111) Ticari bir işletmeyi bir ticari işletme
ünvanıyla işletmek amacıyla gerçek
kişiler arasında kurulan ve ortaklardan
hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklarına
karşı sınırlanmamış olan şirket türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Limited şirket
B) Sermayesi paylara bölünmüş şirket
C) Adi komandit şirket
D) Adi şirket
E) Kollektif şirket
112) Aşağıdaki şirket türlerinden hangisinin
tüzel kişiliği yoktur?
A) Adi şirket
B) Anonim şirket
C) Adi komandit şirket
D) Komandit şirket
E) Kollektif şirket
113) Ticaret hukuku kaynaklarından ilk sırada
uygulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticari örf ve adet
B) Sözleşme hükümleri
C) Düzenleyici hükümler
D) Emredici hükümler
E) Genel hükümler
114) Vadesi belirlenmemiş olan bir bono için
aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Bono görüldüğünde ödenir
B) Bono geçersizdir
C) Bono görüldükten sonraki ilk iş günü ödenir
D) Keşide tarihinden sonraki ilk iş günü ödenir
E) Ödenmez
115) Televizyon, gazete ya da dergilerde fiyatı
olmadan mal sergilenmesine ne denir?
A) Öneriye davet
B) Kabul
C) Öneri
D) İlan
E) İfa
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
116) Alacaklının borçludan borcun konusunu
yerine getirmesini istemesine ne denir?
A) Zorlama hakkı
B) Sorumluluk hakkı
C) Talep hakkı
D) Dava hakkı
E) İcra hakkı
117) Aşağıdakilerden hangi halde sözleşme
batıldır?
A) Ehliyetsizlik
B) Yanılma
C) Aldatma
D) Korkutma
E) Aşırı yararlanma
118) Bir sözleşme yapılırken, düzenleyenin,
ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede
kullanılmak amacıyla, önceden tek
başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu
hükümlere ne ad verilir?
A) Hukuki işlem hükümleri
B) Genel işlem koşulları
C) Sözleşme benzeri hükümler
D) Hukuki ilişki hükümleri
E) Ön sözleşme hükümleri
119) Sebepsiz zenginleşme dayalı iade davası
için öngörülen zamanaşımı süresi nedir?
A) 2 yıl ve her halde 10 yıl
B) 1 yıl ve her halde 10 yıl
C) 1 yıl ve her halde 3 yıl
D) 2 yıl ve herhalde 5 yıl
E) 6 ay ve her halde 1 yıl
120) Aşağıdakilerden
hangisi
Borçlar
Kanununda yeni düzenlenmiş bir kusursuz
sorumluluk sebebidir?
A) Ev başkanının sorumluluğu
B) Yapı malikinin sorumluluğu
C) Çevreyi kirletenlerin sorumluluğu
D) Tehlike sorumluluğu
E) Tapu sicilinin tutulmasından devletin
sorumluluğu
DENEME-4
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı
sıfatı yoktur?
A) Adamın biri beni çok meşgul etti.
B) Bir gün kaldı tatilin bitmesine.
C) Matematik testinden bir soru çözmüş.
D) Bir kazakla kışı çıkardı, zavallı!
E) Sadece bir öğretmenimi sevdim.
2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat
tamlaması biçiminde bir belirteç (zarf)
kullanılmıştır?
A) Bu yılın güzelliklerini hiç unutulmayacak.
B) Şimdiden eski günleri çok arıyormuş.
C) Her gün, yürüyüş yapardı
D) Sınav sonuçları akşamüstü açıklanacakmış.
E) Hiçbir gününü boşa harcamıyor bu çocuk.
3) Aşağıdaki
cümlelerden
hangisinin
yüklemi, çatı bakımından farklıdır?
A) Çöpler sokaktan alındı.
B) Sınav sonuçları açıklandı.
C) Sular yine haber verilmeden kesildi.
D) Müdürümüze çok saygı duyulurdu.
E) Ayşe satranç kulübüne katıldı.
4) Aşağıdaki cümlelerin hangisi
cümlesidir?
A) Eve gelir gelmez ders çalışıyor.
B) Az önce bizi arayıp bilgi verdi.
C) Bu haftaki sınavlarımız çok zordu.
D) Yine geldi bahar mevsimi.
E) Hediye için hepimize teşekkür etti.
isim
5) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
büyük ünlü uyumu kuralına aykırıdır?
A) Bakkal çırağı servise gönderdi.
B) İnsanlar eğitime önem veriyor artık
C) Öğretmen gözlüklerinin üstünden baktı mı
kimse konuşmazdı.
D) Elindeki kitabı bir türlü bitiremedi gitti.
E) Söylediklerinin anlamını fark etmedim mi
sanki.
65
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
6) Yemyeşil bir bahçe (I) İnanılmaz bir sıcak(II)
Deredeki suyun ince fısıltısı(III) Etrafta
koşturan çocuklar var (IV) Tarifsiz bir
mutluluk (V)
Bu
parçada
numaralanmış
yerlerin
hangisinde üç nokta (…) kullanılmaz?
A) III
B) IV
C) II
D) V
E) I
7) Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) Küsecek ne vardı şimdi.
B) Burada her şey darmadağındı.
C) Biraz bize kulak verseydin.
D) Sizi bir kaç kez uyarmıştım.
E) Bir takım elbise almıştı kendine.
8) x+y=140 olduğuna göre y’nin değeri
nedir?
y+z=128
x+z=132
A) 72
B) 68
C) 64
D) 60
E) 58
9)
İşleminin sonucu nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
66
-1
1
1/10
1/5
2/5
10) Bir çuvaldaki cevizi 20 çocuk eşit
miktarda paylaşacaktır. Gruba 5 çocuk
daha katıldığında kişi başına düşen ceviz
miktarı 6 azaldığına göre, bu çuvalda kaç
ceviz vardır?
A) 450
B) 500
C) 550
D) 600
E) 650
11) Bir babanın yaşı, oğlunun yaşının 8
katıdır. 3 yıl sonra babanın yaşı, oğlunun
yaşının 5 katı olacağına göre, baba
bugün kaç yaşındadır?
A) 40
B) 38
C) 32
D) 30
E) 24
12) f(x) = fonksiyonu x eksenini
(-1,0)
noktasında kestiğine göre, a değeri
nedir?
A) -3 B) -2
C) 0
D) 1
E) 2
13) %28 i şeker olan 150gr meyve suyu ile
%19 u şeker olan 200gr meyve suyu
karıştırılarak, karışıma 150 gr daha su
ekleniyor. Son durumda karışımın % kaçı
şeker olur?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 21
E) 22
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
14) Bir bankadan aylık %6 bileşik faiz
oranıyla 30000TL kredi alan bir kişi bu
borcu eşit taksitlerle 24 ayda ödeyecektir.
Buna göre aylık taksit miktarı ne olur?(
(1,06)-240,25)
A) 2000
B) 2100
C) 2200
D) 2300
E) 2400
15) Bir bankaya yıllık %25 bileşik faiz
oranıyla yatırılan 16000TL 2 yıl sonra
faiziyle birlikte başka bir bankaya %40
faiz oranıyla tekrar yatırılıyor. 2 yıl sonra
bu para ne kadar olur?
A) 43.000
B) 46.000
C) 49.000
D) 52.000
E) 55.000
16)
I. Herhangi bir bireye ve sınıfa, ulusal genel
hakları dışında ayrıcalık tanımamak
II. Sınıf kavgasını kabul etmemek,
III. Toplum düzenini çalışmaya ve hukuka
dayandırmak
Yukarda verilenlerden hangileri halkçılığı
oluşturan öğelerdendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
17) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi
Türk Dış Politika prensiplerinden Birisi
değildir?
A) Yurtta Barış, Dünyada Barış
B) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
C) Bilimsellik ve Akılcılık
D) İnsan ve İnsanlık sevgisi
E) Milli Egemenlik
18) 1930
yılından
sonra
Türkiye’nin
Yunanistan’la geliştirdiği dostluk ilişkileri,
aşağıdakilerden
hangisine
ortam
hazırlamıştır?
A) Montrö
Boğazlar
Sözleşmesi’nin
yapılmasına
B) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye
olmasına
C) Hatay’ın Türkiye sınırları içine alınmasına
D) Sadabat Paktı’nın kurulmasına
E) Balkan Antantı’nın kurulmasına
19)
I.
II.
III.
IV.
Balkan Paktı’nın kurulması
Milletler Cemiyeti’ne üye olma
Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
Doğu sınırlarının güvenlik altına
alınması
V. Hatay’ın Anavatana katılması
Yukarıda yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin
dış politikasıyla ilişkili olaylardan hangisi,
Atatürk’ün sağlığında gerçekleştirilmemiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
20) 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö
Boğazlar
Sözleşmesi’nin
yapılması
aşağıdakilerden hangisinin sona ermesini
sağlamıştır?
A) Genel Borçlar İdaresi’nin
B) Kabotaj uygulamasının
C) Kapitülasyonların
D) Boğazlar Komisyonu’nun
E) Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların
67
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
ALAN BİLGİSİ
21) İşletme işlemlerini kayıt altına alırken
aşağıdaki kavramlardan hangisini dikkate
almaz?
A) Muhasebenin temel kavramları
B) Muhasebenin temel varsayımları
C) Denetim standartları
D) Muhasebe standartları
E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
22) Ortaklardan birinin cep telefonu faturası
işletmeden
ödenmesi
durumunda
ortaklardan alacaklar hesabını kullanması
hangi muhasebe temel varsayımı ile
açıklanır?
A) Parayla ölçme
B) Süreklilik
C) Sosyal sorumluluk
D) Özün önceliği
E) Kişilik
23) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler
içinde yer alır?
A) Bağlı menkul kıymetler
B) Hisse senetleri ihraç primleri
C) Özel kesim tahvil senet ve bonoları
D) İştirakler
E) Menkul kıymet ihraç farkı
24) İşletmeye sattığı bina için 500.000 TL’lik
bir çek keşide edildiğinde borçlu hesap
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Verilen çekler ve ödeme emirleri
B) Alınan çekler
C) Borç senetleri
D) Alacak senetleri
E) Demirbaşlar
25) İşletme, alış fiyatı 60.000 TL olan hisse
senetlerine 2 ay önce 10.000 TL karşılık
ayırmıştır. İşletme bu hisse senetlerini
peşin bedelle 40.000 TL’sine satmıştır. Bu
işleme ilişkin günlük defter kayıtları nasıl
olmalıdır?
68
A) _______________ / ____________________
100 KASA
40000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 10000
110 HİSSE SENETLERİ 50000
B) ________________/ ___________________
100 KASA
40000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 10000
654 KARŞILIK GİDERLERİ
10000
110 HİSSE SENETLERİ
60000
C) _______________ / ____________________
100 KASA
40000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI10000
655 MENKUL KIYMET
SATIŞ ZARARLARI
10000
110 HİSSE SENETLER
60000
D) _______________ / ____________________
100 KASA
40000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 20000
110 HİSSE SENETLERİ
60000
E) ________________/___________________
100 KASA
40000
654 KARŞILIK GİDERLERİ
20000
110 HİSSE SENETLERİ
60000
________________/ ___________________
26) İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin
yapılması için geri vermek koşuluyla aldığı
bir değerin karşılığını sağlaması veya
gerçekleşecek bir borcun karşılığı olarak
belli sözleşmeler nedeniyle ödediği paralara
ne denir?
A) Verilen depozito ve teminatlar
B) Ödeme emirleri
C) Poliçeler
D) Şüpheli ticari alacaklar
E) Çeşitli alacaklar
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
27) H işletmesi keşide edip kabul için muhataba
gönderdiği
poliçenin
kabul
işleminin
tamamlanarak lehdara teslim edildiğini
öğrenmiştir.
Bu durumda işletmenin yapacağı günlük
defter kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Diğer ticari alacaklar
B) Alıcılar
C) Satıcılar
D) Borç senetleri
E) Alacak senetleri
29) Aralıksız sayım yöntemini uygulayan bir
işletmede dönem sonunda yapılan sayımda
depodaki ticari mallar tutarının 85.000 TL ve
ticari mallar hesabının borç kalanı ise 86.000 TL
olduğu saptanmıştır.
Bu işlemi aşağıdaki ifadelerden hangisi
açıklar?
A) 1000 TL’lik sayım tesellüm noksanlığı vardır.
B) 1000 TL’lik olağandışı gelir ve kâr vardır.
C) 1000 TL’lik olağan gelir ve kâr vardır.
D) 1000 TL’lik sayım tesellüm fazlalığı vardır.
E) 1000 TL’lik satılan ticari mallar maliyeti
vardır.
28) H İşletmesi 800 TL’lik kısa vadeli ticari alacak
senedinin şüpheli alacak niteliği kazandığını
saptamış ve 200 TL’lik karşılık ayırmaya karar
vermiştir.
Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ___________________/___________________
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞ. 800
654 KARŞILIK GİDERLERİ
200
121 ALACAK SENETLERİ
800
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 200
B) ___________________/__________________
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
800
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞ.
200
121 ALACAK SENETLERİ
1000
C) ___________________/__________________
654 KARŞILIK GİDERLERİ
1000
121 ALACAK SENETLERİ
800
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞ.
200
D) ___________________/ ___________________
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
1000
121 ALACAK SENETLERİ
800
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞ.
200
E) ___________________/___________________
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
800
654 KARŞILIK GİDERLERİ
200
121 ALACAK SENETLERİ
800
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞ
200
________________/__________________
69
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
30) H İşletmesi yarısı ve KDV’si kredili yarısı
da senet karşılığında 50.000 TL’lik ticari
mal satın almıştır. Ticari mal alımıyla ilgili
olarak nakliye şirketine 3.000 TL ve KDV’sini
borçlanmıştır. Bu işleme ilişkin günlük
defter kaydı nasıl olmalıdır?
A) ___________________/ ___________________
153 TİCARİ MALLAR
50000
760 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ
3000
191 İNDİRİLECEK KDV
9540
320 SATICILAR
37540
321 BORÇ SENETLERİ
25000
B) ___________________/ ___________________
153 TİCARİ MALLAR
53000
191 İNDİRİLECEK KDV
9540
320 SATICILAR
37540
321 BORÇ SENETLERİ
25000
C) ___________________/___________________
153 TİCARİ MALLAR
50000
760 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM
GİDERLERİ
3000
191 İNDİRİLECEK KDV
9540
320 SATICILAR
34000
321 BORÇ SENETLERİ
25000
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 3540
D) ___________________/__________________
153 TİCARİ MALLAR
53000
191 İNDİRİLECEK KDV
9540
320 SATICILAR
34000
321 BORÇ SENETLERİ
25000
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 3540
E) ___________________/__________________
153 TİCARİ MALLAR
53000
191 İNDİRİLECEK KDV
9540
320 SATICILAR
34000
321 BORÇ SENETLERİ
25000
_________________ / ____________________
70
31) Azalan bakiyelerle amortisman yöntemi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Amortisman oranı her yıl duran varlığın kalan
değerine uygulanır.
B) Hizmet süresi normal amortismanın iki katı
olarak hesaplanır.
C) İlk yıllarda çok sonraki yıllarda az amortisman
payı ayrılır.
D) Amortisman oranı normal amortisman
oranının iki katıdır.
E) Amortismana tabi tutar bulunurken varsa
hurda değeri düşülür, uygulamada genellikle
hurda değer sıfır olarak alınır.
32) H işletmesi pazarlama bölümü için kiraladığı
binaya asansör yaptırmıştır. Bu harcama için
G şirketine peşin olarak 60.000 TL’lik ödeme
yapmıştır.
Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı nasıl
olmalıdır?
A) ________________/_________________
252 BİNALAR
60000
191 İNDİRİLECEK KDV
10800
100 KASA
70800
B) ________________/_________________
760 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ 60000
191 İNDİRİLECEK KDV
10800
100 KASA
70800
C) ________________/_________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 60000
1981 İNDİRİLECEK 10800
100 KASA
70800
D) _________________/_________________
264 ÖZEL MALİYETLER
60000
191 İNDİRİLECEK KDV
10800
100 KASA
70800
E) _________________/_________________
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 60000
191 İNDİRİLECEK KDV
10800
100 KASA
70800
_________________/_________________
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
33) Nominal değerinin üstünde çıkarılıp satılan
hisse senetlerinin nominal değeri ile satış
fiyatları arasındaki farkın izlendiği hesap
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
B) 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI
C) 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
D) 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
E) 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI
34) Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme ait
olabilir?
------------------ / -----------------501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE XX
500 SERMAYE XX
------------------ / -----------------A) Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesine
B) Sermaye azaltımına
C) Sermaye artırımına
D) Kar dağıtımına
E) Zarar dağıtımına
--------------------------------- / ------------------------------D) ------------------------ / ------------------------------370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer
Yasal Yük. Karşılığı Hs.
XX
360 Ödenecek Vergi veFonlar Hs.
XX
371 Dönem Kârının Peşin
Ödenen Vergi ve Diğer Yük. Hs.
XX
---------------------------------- / ----------------------------E) --------------------------- / ---------------------------371 Dönem Kârının Peşin
Ödenen Vergi ve Diğer Yük. Hs.XX
193 Peşin Ödenen Vergive Fonlar Hs. XX
---------------------------- / ------------------------
35) Aşağıdaki kayıtlardan hangisi dönem
içerisinde peşin ödenmiş verginin kurumlar
vergisinden mahsup edilebilmesi için
dönem sonunda yapılan kayda aittir?
A) ------------------------------ / ------------------------691 Dönem Kârı Vergi ve
Diğer Yasal Yük. Karşılığı Hs.
XX
370 Dönem Kârı Vergi ve
Diğer Yasal Yük. Karşılığı Hs.
XX
------------------------ / ------------------------------------B) --------------------------- / ---------------------------370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer
Yasal Yük. Karşılığı Hs.
XX
193 Peşin Ödenen Vergive Fonlar Hs. XX
-------------------------------------- / ------------------------C) -------------------------- / ----------------------------360 Ödenecek Vergi ve Fonlar XX
193 Peşin Ödenen Vergi veFonlar Hs. XX
71
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
36) H işletmesi kendisine ait bir arazideki fabrikaya
ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla arazisi üstüne
yol yaptırarak maliyetini karşılamıştır.
Bu işlem aşağıdaki hesaplardan hangisinde
izlenmelidir?
A) Arazi ve Arsalar
B) Binalar
C) Özel Maliyetler
D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
E) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
37) H İşletmesi, 2014 yılı Aralık ayında fabrikasına
ait doğal gaz faturasının gelmediğini belirlemiş
ve dönem sonu itibarıyla tahmini harcama
tutarını 80.000 TL olarak belirlemiş ve ilgili
hesaplara almıştır. Son ödeme tarihi 8.01.2015
olan doğal gaz faturası 02.01.2015 tarihinde
işletmeye ulaşmış ve toplam ödenecek tutar
118.000 TL olarak gösterilmiştir. (KDV oranı %
18 olarak alınacaktır.)
Buna göre, 02.01.2015 tarihinde yapılması
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/---------------------------GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 100.000
DEVREDEN KDV 18.000
GİDER TAHAKKUKLARI 118.000
B) -------------------------------/---------------------------GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 100.000
İNDİRİLECEK KDV 18.000
GİDER TAHAKKUKLARI 80.000
MALİYET GİDERLERİKARŞILIĞI 38.000
C) -------------------------------/---------------------------GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 20.000
İNDİRİLECEK KDV 18.000
GİDER TAHAKKUKLARI 80.000
MALİYET GİDERLERİKARŞILIĞI 118.000
D) -------------------------------/---------------------------GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 20.000
MALİYET GİDERLERİKARŞILIĞI 80.000
İNDİRİLECEK KDV 18.000
SATICILAR 118.000
E) -------------------------------/---------------------------GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 100.000
İNDİRİLECEK KDV 18.000
72
MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 80.000
SATICILAR
38.000
-------------------------------/---------------------------38) İşletmenin 2014 yılı sonu itibarıyla öz sermayesi
60.000TL, yılın başında ise 20.000TL’dir. Aynı yıl
içinde işletmeden çekilen değerler toplamı
29.000TL, işletmeye eklenen değerler toplamı
ise 79.000TL olduğuna göre, işletmenin kâr
veya zararı kaçtır?
A) 90.000 kâr
B) 90.000 zarar
C) 40.000 kâr
D) 50.000 zarar
E) 10.000 zarar
39)
DB DS
Demirbaşlar
2.000
1.500
Ticari mallar
2.700
1.700
Kasa
4.900
3.900
Taşıtlar
9.400
4.400
Banka kredileri 5.000
4.000
Alınan çekler
6.000
7.000
Yukarıdaki verilere göre işletmenin finansman
faaliyetleri ile ilgili nakit akışı ne kadardır?
A) 1.000
B) 1.500
C) 4.500
D) 4.500
E) 6.500
40) Finansal bilgi kullanıcılarının ekonomik
kararlarının geçmişteki, bugünkü ve
gelecekteki olayları değerlendirmelerine
yardımcı olmak ya da geçmişteki olayları
algılamalarını teyit etmek veya düzeltmek
suretiyle etkilemesi aşağıdakilerden hangisi
ile doğrudan ilişkilidir?
A) İhtiyaca uygunluk
B) Anlaşılabilirlik
C) Özün önceliği
D) Güvenilirlik
E) Karşılaştırılabilirlik
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
41) Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin
sonucunun güvenilir biçimde tahmin
edilebildiği durumlarda, işlemle ilgili
hasılat, işlemin bilanço tarihi itibarıyla
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak
finansal tablolara yansıtılır?
A) Fatura tutarı
B) Tasarruf değeri
C) Tamamlanma düzeyi
D) Bugünkü değer
E) Gerçeğe uygun değer
42) Bir fiyat karşılığı olup olmadığına
bakılmaksızın, ilişkili taraf ile raporlayan
işletme arasında kaynakların, hizmetlerin
ya
da
yükümlülüklerin
transferi
aşağıdakilerden hangisine ait tanımdır?
A) İlişkili taraf
B) İlişkili taraf transferi
C) Diğer ilişkili taraflar
D) İlişkili taraf transfer açıklaması
E) İlişkili tarafla yapılan işlem
43) Aşağıdaki koşullardan hangisinin mevcut
olması hâlinde taraflar, raporlayan işletme
ile ilişkilidir?
A) İşletmenin ortakları
B) Müşteriler
C) Kamu kurumları
D) Kredi verenler
E) Resmi kurumlar
44) H AŞ’nin şirketinin bilgileri aşağıdaki gibidir:
Sermaye: 20.000TL,
Dönem Net Kârı: 30.000 TL,
Geçmiş Yıllar Kârları: 10.000 TL.
G AŞ, H AŞ’nin hisselerinin % 30’unu
25.000TL ödeyerek satın almıştır. Bu
işlemde ortaya çıkan şerefiye tutarı ne
kadardır?
A) 5.000
B) 7.000
C) 7.500
D) 10.000
E) 16.000
45) Belirli bir dönemde işletme faaliyetlerinin
sürdürülmesi ve bir gelir elde edilmesi
dışında, arızi iş ve olaylardan dolayı
kullanılan veya tüketilen varlıkların
hâsılattan düşülen, yararı tükenmiş
maliyetlerine ne ad verilir?
A) Arızi zarar
B) Bilanço yaklaşımında zarar
C) Gelir yaklaşımında zarar
D) Sürekli zarar
E) Brüt zarar
46) Bir
üretim
işletmesinde
malzeme
hareketlerine ilişkin bilgiler şu şekildedir:
Adet Br/Fiyat Tutar
01.03 Başlangıç 100 10
1.000
03.03 Alım
200 20
4.000
13.03 Ür. Verilen 250
--
-23.03 Alım
300 30
9.000
28.03 Ür. Verilen 310 --
-29.03 Alım 400 40
16.000
Son giren ilk çıkar(LİFO) yöntemine göre 28
Martta üretime sevk edilen malzeme maliyeti ne
kadardır?
A) 9.100 TL
B) 9.200 TL
C) 9.300 TL
D) 12.400TL
E) 18.000 TL
73
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
47)
____________________ / __________________
YARI MAMULLER - ÜRETİM HS. XXX
DİR. İLK MAD. MAL.GİD. YANSITMA DİREKT İŞÇİLİK GİD. YANSITMA
GENEL ÜRETİM GİD. YANSITMA XXX
XXX
XXX
7/A seçeneği ve eş zamanlı kayıt düzenine göre
yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
A) Maliyetlerin bir sonraki döneme devrine
B) Maliyet hesaplarının kapatılmasına
C) Üretim maliyetlerinin mamul maliyetlerine
devrine
D) Fiili ya da tahmini maliyetlerin üretime devrine
E) Yansıtma hesaplarının kapatılmasına
48) İlk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fiyatların yükseldiği ortamlarda bu yöntemi
kullanan bir işletmede, elde edilen kârlar
görünürden daha düşük hesaplanacaktır.
B) Enflasyon ortamında, Bilançoda stokların
cari fiyata en yakın düzeyde olma olasılığı
yaratılabilecektir.
C) Bu yöntem özellikle dayanıksız ürünler var
olduğunda, bozulma (çürüme) nedeniyle ortaya
çıkacak zararlardan kaçınmaya olanak sağlar.
D) Fiyatların yükseldiği bir dönemde bu yöntemi
kullanan bir işletme daha yüksek hesaplanan
dönem kârı nedeniyle aşırı vergi ödemesi ile
karşı karşıya kalır.
E) Bu yöntemde ilk olarak satın alınan malzeme ilk
olarak üretime sevk edilir.
49) Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyet
sisteminin sağladığı yararlardan biri
değildir?
A) Çeşitli üretim faktörlerinin satın alma, kiralama
veya işletme içerisinde üretilmesine ilişkin
kararlara yardımcı olmak
B) Standart ve gerçek birim maliyetler arasında
karşılaştırma yapmak
74
C) İşletmenin kâra geçmesi için ne kadar satış
yapması gerektiğine ilişkin hesaplamalara
yardımcı olmak
D) Üretim maliyetinin belirlenmesine yardımcı
olmak
E) Fiyatlandırma kararlarına yardımcı olmak
50) Safha(evre) maliyet sistemini uygulayan
bir üretim işletmesinde, üretim safhasının
eşdeğer ürün miktarları ve birim eşdeğer ürün
maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
DİMMM Dİ GÜG
Br eşdeğer ürün maliyeti 1
2 4
Üretimi tamamlanıp devredilen 20.000 br
DSYM STOKLARI
DİMM 8.000br
DİG6.000br
GÜG 5.000br
Bu bilgilere göre işletmenin üretime yüklenen
toplam maliyeti kaç TL’dir?
A) 180.000
B) 140.000
C) 159.000
D) 60.000
E) 40.000
51) “H” Üretim İşletmesi’ nin Mart ayında üretilen A
ve B mamullerinin üretimine ilişkin standart ve
fiili verileri aşağıdaki gibidir:
Standart
A
B
5
7
Fiili
A
6
200
B
9
150
Süre
Üretim miktarı
Saat ücreti
200 300
Bu bilgilere göre, B mamulünün direkt işçilik
giderleri süre farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60.000 TL olumsuz
B) 60.000 TL olumlu
C) 90.000 TL olumsuz
D) 90.000 TL olumlu
E) 140.000 TL olumsuz
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
52) Bir başabaş noktası grafiği ile ilgili olarak
verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Toplam değişken maliyet ve toplam maliyet
doğrusu arasındaki alan sabit maliyeti gösterir.
B) Toplam satışlar doğrusu ile toplam değişken
maliyet doğrusu arasındaki alan katkı payını
gösterir.
C) Toplam maliyet ve toplam satış doğruları
arasındaki alan başabaş noktası altında zararı,
üstünde karı gösterir.
D) Başabaş noktası altında; satılan her birim zararı
toplam katkı payı kadar artırır.
E) Toplam maliyet ve toplam satış doğrularının
birbirini kestiği nokta toplam hâsılatın toplam
maliyete eşit olduğu başabaş noktasıdır.
53)
Satışlar: 300.000 TL
BBN Toplam Katkı: 100.000 TL
Br Satış Fiyatı: 20 TL
Br Değişken Maliyet: 10 TL
Bu bilgilere göre, işletmenin güvenlik marj tutarı
ne kadardır?
A) 100.000
B) 200.000
C) 300.000
D) 400.000
E) 800.000
54)
“H” üretim işletmesine ait bilgiler şöyledir:
Ürünler
Miktar
Br satış fiyatı
A
200 kg
18 TL/kg
B
300 kg
8 TL/kg
C
400 kg
10 TL/kg
Toplam
900 kg
Üç ürün üreten işletmede bu üretimi gerçekleştirmek
için gerekli birleşik maliyet 5.000 TL’dir.
Yukarıdaki bilgilere ve satış değeri yöntemine
göre A mamulüne birleşik maliyet dağıtıldıktan
sonra kg başına maliyeti kaç TL’dir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
55) İşletmenin belirli bir dönemde finansal
durumunda meydana gelen değişimlerini
gösteren finansal tablo aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Öz kaynak Değişim Tablosu
B) Bilanço
C) Gelir Tablosu
D) Fon Akım Tablosu
E) Satışların Maliyeti Tablosu
56) İşletmede cari dönemin sonuçlarını önceki
dönemlerin sonuçları ile karşılaştırmak
istediğinizde aşağıdakilerden hangisini
hesaplamanız gerekir?
A) Sektör standart oranları
B) İdeal Standart Oranlar
C) Bütçe Standart Oranlar
D) Tarihi Standart Oranlar
E) İdeal Standart Oranlar
57) Finansal
tablolar
analiz
edilirken,
aşağıdaki unsurlardan hangisinin birlikte
değerlendirilmesi anlamlı değildir?
A) Satışlar ve satışların maliyetindeki değişimler
B) Yabancı kaynaklar ve öz kaynaklardaki
değişimler
C) Satışlar ve faaliyet giderlerindeki değişimler
D) Stoklar ve ticari borçlardaki değişimler
E) Satışlar ve menkul kıymetlerdeki değişimler.
75
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
58) Aşağıdaki işlemlerden hangisi / hangileri
net işletme sermayesini artırır?
I. Peşin bedelle makine satışı
II. Kısa vade ile ticari mal alışı
III. Kısa vadeli alacakların tahsil edilmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
61) Dönem net karı 750.000 TL, finansman
giderleri 200.000 TL, dönem karının vergi ve
diğer yasal yükümlülük karşılıkları 250.000
TL olan işletmenin faiz karşılama oranı
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
59) Bir işletmesinin asit test oranı 1,0 nakit oranı
ise 0,80’dir. Söz konusu işletmenin içinde
bulunduğu sektörde rakip firmalarda ise bu
oranların ortalaması sırasıyla 1,1 ve 0,20’dir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) İşletmenin karlılığı sektöre göre düşüktür.
B) İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme
gücü sektöre göre düşüktür.
C) İşletme rakiplerine göre daha fazla
hazır değerler ve menkul kıymetler
bulundurmaktadır.
D) İşletme rakip firmalara göre daha fazla stok
bulundurmaktadır.
E) İşletmenin alacakları sektöre göre fazladır.
62) Özellikle sermaye şirketlerinde, dönem
karından, ödenecek vergilerin, ayrılan
yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar
paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin
Hisse Başına Kar ile Hisse Başına Temettü
tutarının hesaplanması aşağıdakilerden
hangisinin amacıdır?
A) Kar dağıtım tablosunun düzenlenme amacı
B) Bilanço ilkelerinin amacı
C) Gelir tablosu ilkelerinin amacı
D) Öz kaynak değişim tablosunun düzenlenme
amacı
E) Nakit akım tablosunun düzenlenme amacı
60) Analiz tekniklerine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yüzde yöntemi ile analiz tekniğinde net
satışların eğilim yüzdesi 100’dür.
B) Karşılaştırmalı analiz yönteminde değişimin
tutarı ve oranı birlikte yorumlanmalıdır.
C) Eğilim yüzdeleri analiz tekniği uzun dönemli
bir analiz tekniğidir.
D) Oran analizinde birbirleri ile bağlantılı olan
finansal tablo kalemleri kullanılmalıdır.
E) Analiz teknikleri uygulanırken oran analizine
öncelik verilmelidir.
76
63) Bağımsız denetim çalışmalarında “makul
güvence”
kavramı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Denetim çalışmalarını işletmenin değil
denetçinin yönlendirmesidir.
B) Denetçilerin denetim kanıtlarını ikna edici
özellikte elde etmesidir.
C) Bir bütün olarak finansal tabloların nitelik
ve nicelik bakımından önemli bir yanlışlık
içermediğine dair bir sonuca varmada
denetim riskini kabul edilebilir düzeyde
tutacak, yeterli ve uygun bağımsız denetim
kanıtının toplanmasıdır.
D) Bağımsız denetçinin yaygın olarak mesleki
yargısını kullanmasıdır.
E) Denetim çalışmalarının program dahilinde
sürdürmesidir.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
64) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin
bağımsızlığını bozan olaylardan biri
değildir?
A) Denetçinin denetlediği işletmenin ortakları
ile yakın akrabalık ilişkisi içinde olması
B) Denetçinin denetlediği işletmenin ortağı
olması
C) Denetçinin,
denetlenen
işletmenin
ara dönem denetimini de yapmak için
antlaşması
D) Denetçinin denetlediği işletmeye bedelsiz
muhasebe hizmeti vermesi
E) Denetçinin denetlediği işletmeden borç
para alması
65) Ödeme işlemlerinin gerçekleştiğini
gösteren belgelerin incelenmesi ile ilgili
denetim amacı, yönetimin aşağıdaki
hangi beyanını (iddiasını) karşılamaya
yönelik olarak denetçi tarafından
belirlenmiş bir amaçtır?
A) Bütün ödeme işlemleri tamdır.
B) Kayıtlarda görünen ödeme işlemleri vardır.
C) Ödemeyle ilgili hesapların kayıtları doğrudur.
D) Ödeme işlemlerinin dönemsel hesap kesimi
doğrudur.
E) Kasa hesabının dönemsel hesap kesimi
doğrudur.
66) Bağımsız denetim sürecinde risk
karşılama aşamasından sonra aşağıdaki
aşamalardan hangisine geçilir?
A) Risk değerleme
B) Risk saptama
C) Raporlama
D) Risk eleme
E) Risk tasarlama
67) Aşağıdakilerden hangisi bir denetim
sözleşmesinde bulunması gereken asgari
unsurlardan biri değildir?
A) Ücret
B) Denetimin başlama ve bitiş tarihleri
C) Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri
D) Denetim
raporunun teslim edileceği
muhtemel tarih
E) Uygulanacak denetim programının detayları
68) Eğer denetçi iç kontrol sistemi ile ilgili
sorulara tatminkâr cevaplar almamış ise
aşağıdakilerden hangisini yapar?
A) Denetim tekniklerinin kapsamını daraltır.
B) Şartlı görüş bildiren rapor yazar.
C) Detaylı ek denetim prosedürleri tasarlar.
D) Örnek hacmini daraltır.
E) Daha az kanıt toplar.
69) Denetçinin, denetim kanıtı toplama
amacıyla
aşağıdaki
modellerden
hangisini kullanması doğrudur?
A) Denetim Riski = Kontrol Riski X Bulgu Riski X
Ortaya Çıkarma Riski
B) Denetim Riski = Doğal Risk x Kontrol Riski x
Ortaya Çıkarma Riski
C) Denetim Riski = Doğal Risk x Kontrol Riski x
Yapısal Risk
D) Denetim Riski = Doğal Risk + Kontrol Riski +
Ortaya Çıkarma Riski
E) Denetim Riski = Doğal Risk X Kontrol Riski +
Ortaya Çıkaramama Riski
77
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
70)Aşağıdakilerden hangisi hile ve
usulsüzlüklerin tespit edilmesi amacıyla
bağımsız denetçi tarafından göz önünde
bulundurulması gereken hususlardan
biri değildir?
A) Bağımsız denetimi mesleki şüphecilik
tutumu içerisinde planlamak ve yürütmek
B) Hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli
bir yanlışlığa işaret eden denetim kanıtı
olup olmadığını sürekli sorgulamak
C) Hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli
yanlışlıkların finansal tablolar üzerine etkisini
denetim ekibi ile görüşerek değerlendirmek
D) Hileye açık alanlarda denetim ekibini
bilgilendirmek
E) Sadece geçmiş tecrübelere dayanarak hile
ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli bir
yanlışlığa ilişkin kesin bir yargıya ulaşmak
71) İç kontrol bileşenleri aşağıdakilerin
hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) Kontrol Çevresi (ortamı), Kontrol faaliyetleri
(işlemleri), Bilgi sistemi ve iletişim,
B) Kontrol Çevresi (ortamı), İşletmenin risk
değerlendirme süreci, Kontrol faaliyetleri
(işlemleri)
C) Kontrol Çevresi (ortamı), Kontrol faaliyetleri
(işlemleri), İzleme (kontrollerin gözetimi)
D) Kontrol Çevresi (ortamı), İşletmenin risk
değerlendirme süreci, Kontrol faaliyetleri
(işlemleri), Bilgi sistemi ve iletişim
E) Kontrol Çevresi (ortamı), İşletmenin risk
değerlendirme süreci, Kontrol faaliyetleri
(işlemleri), Bilgi sistemi ve iletişim, İzleme
(Kontrollerin gözetimi)
72)Bağımsız
denetçinin
görüşünü
dayandırdığı sonuçlara ulaşmak için
kullandığı bütün bilgilere ne ad verilir?
A) Çalışma kâğıtları
B) Denetim raporu
C) Denetim planı
78
D)
E)
Bağımsız denetim kanıtı
Doğrulamalar
73) Denetçinin
belirlediği
çerçevede,
denetlenen dışındaki bir kaynaktan,
denetlenenin yazılı talebiyle
bilgi
istenmesi ve bu bilginin doğrudan
denetçiye iletilmesi işlemine ne ad verilir?
A) Doğrulama
B) Gözlem
C) Bilgi toplama
D) Belge incelemesi
E) Yeniden hesaplama
74) Denetçinin
denetim
raporunda
görüş
bildirmekten
kaçınmasına
aşağıdakilerden hangisi neden olabilir?
A) İşletmeyi yanlışlıkları düzeltme konusunda
ikna edememesi
B) Şirketin mali durumunun olumsuz olması
C) İşletmenin hileli finansal raporlama yapması
D) Denetim
alanının
önemli
ölçüde
sınırlandırılması
E) Uygulanan
muhasebe
politikalarının
bazılarında değişikliğe gidilmesi
75)Aşağıdakilerden
hangisi
raporunda
bulunması
bölümlerden biri değildir?
A) Giriş paragrafı
B) Denetçi görüşü paragrafı
C) Yönetimin sorumluluğu
D) Denetçinin sorumluluğu
E) Denetimde
değerlendirilen
açıklandığı paragraf
denetim
gerekli
risklerin
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
76) Aşağıdakilerden hangisi işletmeye ait
finansal bilgilerin bütçe ve tahminler
gibi işletmenin beklediği sonuçlar
veya amortisman gideri tahmini gibi
bağımsız denetçinin beklentileri ile
karşılaştırılmasını içerir?
A) Analitik inceleme teknikleri
B) Risk değerlendirme teknikleri
C) Risk karşılama teknikleri
D) Özel denetim teknikleri
E) Temel denetim teknikleri
77) Aşağıdakilerden
hangisi
kanıtlarının güvenilirliğini
unsurlardan biri değildir?
A) Kanıtın elde edildiği kaynak
B) Kanıtın zamanlılığı
C) Kanıtın objektifliği
D) Kanıt toplama maliyeti
E) Kanıtın ilgili olması
denetim
etkileyen
78) Örneklerin seçildiği, bağımsız denetçinin
bilgi edinmek istediği ve aynı türden
birimlerin oluşturduğu alana ne ad
verilir?
A) Örneklem
B) Örnekleme çerçevesi
C) Gözlem birimi
D) Küme
E) Evren(anakütle)
79) Otomobil ve benzin malları arasındaki
ilişkiden yola çıkarak çapraz talep
esnekliği sonucunun nasıl bir değer
aldığı söylenebilir?
A) Çapraz talep esnekliği sonucu pozitif değer
almıştır
B) Çapraz talep esnekliği sonucu negatif değer
almıştır
C) Çapraz talep esnekliği sonucu bire eşit
değer almıştır
D) Çapraz talep esnekliği sonucu sonsuz değer
almıştır
E) Çapraz talep esnekliği sonucu sıfır değer
almıştır
80) Marjinal ikame oranının yüksek olması neyi
gösterir?
A) Bir ürünün diğer ürüne göre çok fazla sayıda
takas edildiğini
B) Tüketicinin
bir
üründen
vazgeçme
maliyetinin yüksek olduğunu
C) Tüketicinin bir ürünü pek tercih etmediğini
D) Üreticinin bir ürününün maliyetinin diğerine
oranla daha yüksek olduğunu
E) Üreticinin bir üründen vazgeçme maliyetinin
düşük olduğunu
81) Tüketicinin fayda fonksiyonunu gösteren
farksızlık eğrisinin dikey ve yatay ekseninde
yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenler
nelerdir?
A) Malın fiyatı ve malın tüketim miktarı
B) Malın fiyatı ve malın üretim miktarı
C) Her iki eksende de malların tüketim
miktarları
D) Malın üretim miktarı ve malın birim maliyeti
E) Malın tüketim miktarı ve malın üretim
miktarı
82) Ortalama
sabit
maliyetin
formülü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam Değişken Maliyet (TVC) / İşçi Sayısı
(Q)
B) Toplam Sabit Maliyet (TFC) / Toplam Maliyet
(TC)
C) Toplam Çıktı Miktarı (Q) / Toplam Sabit
Maliyet (TFC)
D) Toplam Değişken Maliyet (TVC) / Toplam
Çıktı Sayısı (Q)
E) Toplam Sabit Maliyet (TFC) / Toplam Çıktı
Sayısı (Q)
79
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
83) Ödemeler bilançosunda karşılık akımı
doğurmayan bağış ve hibe şeklinde parasal
yardımlar hangi ana hesap kalemi altında
gösterilir?
A) Uluslararası Sermaye Hareketleri Hesabı
B) Uluslararası Resmi Rezervler Hesabı
C) Uluslararası Cari İşlemler Hesabı
D) Net Hata-Noksanlar Hesabı
E) Görünmez Ticaret Hesabı
84) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının
daraltıcı para politikası uygulamasında
yapması gereken işlemlerden biridir?
A) Emisyon miktarını yükseltmesi
B) Reeskont oranını yükseltmesi
C) Piyasadan devlet tahvili alımı yapması
D) Zorunlu karşılık oranını düşürmesi
E) Piyasadan hazine bonosu alımı yapması
85) Aşağıdakilerden
hangisi
verginin
özelliklerinden biri değildir?
A) Kamusal ihtiyaçların karşılanması amacıyla
tahsil edilir
B) Cebir öğesine dayanır
C) Karşılıksızdır
D) Ayni bir transfer niteliğindedir
E) Devletin egemenlik gücüne dayanılarak
tahsil edilir
86) Otomobil üreticisi olan firmaların, benzin ve
mazot gibi akaryakıt satışı yapan firmalara
sağladığı avantaj dışsallık türlerinden
hangisine örnek olabilir?
A) Üreticiden üreticiye olumsuz dışsallık
B) Üreticiden üreticiye olumlu dışsallık
C) Üreticiden tüketiciye olumlu dışsallık
D) Üreticiden tüketiciye olumsuz dışsallık
E) Tüketiciden tüketiciye olumsuz dışsallık
87) Vali tarafından hazırlanan il özel idaresinin
bütçesi nerede oylamaya sunulur?
A) İl genel meclisi
80
B)
C)
D)
E)
İl Özel İdaresi Başkanlığı
İçişleri Bakanlığı
TBMM
İl Daimi Encümeni
88) Aşağıdakilerden hangisi vergi yansıma
türlerinden biri değildir?
A) Geriye Doğru Yansıma
B) Mutlak Yansıma
C) Nispi Yansıma
D) Diferansiyel Yansıma
E) Sınırsız Yansıma
89) Bir gerçek kişinin üretim faktörlerini
üretim sürecine sokması sonucu elde ettiği
hasılayı tanımlayan teori aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Net artış teorisi
B) Kaynak teorisi
C) Safi kazançlar teorisi
D) Birleşik gelir teorisi
E) Değer artış teorisi
90) Mal ve hizmetlerin ilk madde üretiminden
tüketicilerin eline geçinceye kadar her
el değiştirmesinde satış fiyatı üzerinden
alınan vergi türüne ne ad verilir?
A) Yayılı muamele vergisi
B) Oransal vergi
C) Katma değer vergisi
D) Özel tüketim vergisi
E) Toplu muamele vergisi
91) Aşağıdakilerden hangisi serbest
muhasebeci mali müşavirin görevlerinden
değildir?
A) Defter tutmak
B) Beyannameleri tasdik etmek
C) Mali tablo hakkında yazılı görüş vermek
D) İnceleme, tahlil, denetim yapmak
E) Muhasebe
sistemlerini
kurmak
ve
geliştirmek
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
92) Üye sayısı beş bini aşan odalarda yönetim
kurulu kaç kişiden oluşmaktadır?
A) 3 asıl 3 yedek
B) 5 asıl 5 yedek
C) 7 asıl 7 yedek
D) 9 asıl 9 yedek
E) 11 asıl 11 yedek
93) 31.10.2000 tarihli disiplin yönetmeliğine
göre, aşağıdakilerden hangisi meslek
mensuplarına
uygulanacak
disiplin
cezalarından değildir?
A) Kınama
B) Kademe ilerlemesinin durdurulması
C) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
D) Meslekten çıkarma
E) Uyarma
94) Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmeliğe göre reklam yasağı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Meslek mensupları, unvanlarını kullanarak
mesleki konularda ve bilimsel nitelikte
gazete ve dergilerde devamlılık arz etmemek
üzere yazı yazabilirler.
B) Sadece iş tekliflerinde kullanılmak ve
yazılı, sözlü ve görüntülü yayın araçları ile
yayınlanmamak üzere kendilerinin, ortaklık
veya şirket kuruluşlarında görev yapan
diğer meslek mensuplarının özgeçmişlerini
kapsayan tanıtıcı broşür bastırabilirler.
C) Meslek mensuplarının, tabelalarına, kartvizit,
rapor ve bunlara benzer diğer yazışma
kağıtlarına, meslek unvanlarını, iletişim
araçlarının numaralarını, açık adreslerini
yazmaları reklam sayılır ve yasaktır.
D) Meslek mensupları iş elde etmek için, açık
ve kapalı dolaylı ya da dolaysız yöntemlerle
reklamlarını yapamazlar ve yaptıramazlar.
E) Kendileri veya mesleki ortaklık veya şirketleri
adına işin gerektirdiği ciddiyet ve boyutta
eleman ilanı verebilirler.
95) Feshedilen tasdik sözleşmelerine ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Feshedilen sözleşmeler fesih tarihinden
itibaren 10 gün içinde Birliğe bildirilir
B) Feshedilen sözleşmeler fesih tarihinden
itibaren 15 gün içinde Bakanlığa bildirilir
C) Feshedilen sözleşmeler fesih tarihinden
itibaren 10 gün içinde Bakanlığa bildirilir
D) Feshedilen sözleşmeler fesih tarihinden
itibaren 15 gün içinde Birliğe bildirilir
E) Feshedilen sözleşmeler fesih tarihinden
itibaren 20 gün içinde Bakanlığa bildirilir
96) Sınav
yönetmeliğine
göre
serbest
muhasebeci mali müşavirlik sınavında
başarısız olanların sınav belgeleri kim
tarafından ne kadar süre ile saklanacaktır?
A) TÜRMOB tarafından 2 yıl süre ile
B) İlgili meslek odası tarafından 2 yıl süre ile
C) İlgili meslek odası tarafından 4 yıl süre ile
D) TÜRMOB tarafından 3 yıl süre ile
E) İlgili meslek odası tarafından 3 yıl süre ile
97) Deneme süreli iş sözleşmesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taraflar ancak belirsiz süreli iş
sözleşmelerinde deneme süresi
öngörebilirler.
B) Deneme süresi içerisinde tarafların tüm hak
ve borçları devam eder.
C) Deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4
aya kadar uzatılabilir.
D) Deneme süresi içerisinde taraflar iş
sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.
E) Deneme süresi içerisinde iş sözleşmesi
feshedilmişse taraflar tazminat hakkına
sahip değildir.
81
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
98) Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş
sözleşmelerinde, tarafların hafta, ay ve yıl gibi
bir zaman dilimi içerisinde işçinin ne kadar
süreyle çalışacağını kararlaştırmadıkları
takdirde, işçinin haftalık çalışma süresi kaç
saat kararlaştırılmış kabul edilir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25
99) Geçici (ödünç) iş ilişkisi bir defada en çok
kaç ay için yapılabilir?
A) 3
B) 6
C) 9
D) 12
E) 18
100)Aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisi
için İş Kanunu’nda yazılı şekil şartı
öngörülmemiştir?
A) Belirli süresi 1 yıl veya daha fazla olan iş
sözleşmeleri
B) Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi
C) Takım sözleşmesi
D) Asıl işveren - alt işveren sözleşmesi
E) Belirsiz süreli iş sözleşmesi
101)Özel ve kamu kesimi işyerlerinde, engelli
işçi çalıştırma yükümlülüğü bakımından
uygulanması öngörülen oranlar, aşağıdaki
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) %3 özel sektör; %4 kamu sektörü
B) %2 özel sektör; %5 kamu sektörü
C) %3 özel sektör; %3 kamu sektörü
D) %4 özel sektör; %3 kamu sektörü
E) %4 özel sektör; %4 kamu sektörü
102) Aşağıdakilerden hangisi, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre 4-b sigortalısı değildir?
82
A) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı
nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir
vergisi mükellefi olanlar
B) Gelir vergisinden muaf olup da Esnaf ve
Sanatkâr Sicili’ne kayıtlı olanlar
C) At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokeyler
ve antrenörler
D) Devlet Memurları Kanunu’nun 4-C bendi
kapsamında çalıştırılan geçici personel
E) Köy ve mahalle muhtarları
103) Vergi hukuku ile ilgili kavramlardan hangisi
yanlıştır?
A) Vergi ödevi 1982 Anayasasında“siyasal haklar
ve ödevler” bölümünde düzenlenmiştir.
B) Vergi hukuku, kamu hukuku-özel hukuk
ayrımı çerçevesinde kamu hukuku içinde
yer alır.
C) Vergi alanında uyuşmazlıkların çözümünde
uygulanacak usul hükümleri, Vergi Usul
Kanununda düzenlenmiştir.
D) Maddi vergi hukuku, vergi borcu ilişkisinde
hak ve ödevlerin doğumunu, sona ermesini
ve bunların içeriğine ilişkin hukuki ilkeleri
inceleyen vergi hukukunun bir dalıdır.
E) Şekli vergi hukuku, içeriği maddi hukukça
belirlenen, vergi ilişkisinde hak ve
yükümlülüklerin gerçekleştirilme usullerini
düzenleyen vergi hukukunun bir dalıdır.
104) Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinde,
gelirin elde edilmesi tahsil esasına
bağlanmamıştır?
A) Dava vekilliği yapan bir avukatın elde ettiği
kazanç
B) Konser
veren
profesyonel
müzik
sanatçılarının geliri
C) Noterlik görevini yerine getiren bir noterin
kazancı
D) Kendi muayenehanesinde doktorluk yapan
doktorun kazancı
E) Kendi eczanesinde ilaç satan bir eczacının
kazancı
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
105)Antalya ilinde otel işletmeciliği yapan Limitet
Şirket sahibi Hakan Bey, Maliye Bakanlığı’nın
izni ile özel hesap dönemine tabi olarak
turizm faaliyetlerini sürdürmektedir. Özel
hesap dönemi başlangıç tarihi 01.05.2010
olarak belirlenen kurumlar vergisi mükellefi
olan Hakan Bey, 2012-2013 yılında elde ettiği
gelir için kurumlar vergisi beyannamesini
hangi tarihe kadar vermek zorundadır?
A) 31.12.2012
B) 25.08.2013
C) 25.09.2013
D) 31.12.2013
E) 25.04.2012
108) Mükellef adına 120.000 TL olarak
düzenlenmiş ve tebliğ edilmiş bir ödeme
emrine karşı vergi mahkemesinde dava açan
bir mükellef, aleyhine verilen karara karşı,
hangi mahkemede, kaç gün süre içinde,
hangi kanun yolunu kullanabilir?
A) Bölge idare mahkemesi – 15 gün içinde –
temyiz yoluyla
B) Danıştay – 60 gün içinde – itiraz yoluyla
C) Vergi mahkemesi – 30 gün – karar düzeltme
yoluyla
D) Bölge idare mahkemesi – 15 gün –
yargılamanın yenilenmesi yoluyla
E) Danıştay – 30 gün – temyiz yoluyla
106)Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi
mükellefi olamaz?
A) Adi şirket ortakları
B) Adi komandit şirket
C) Gerçek kişiler
D) Kollektif şirket ortakları
E) Adi komandit şirketin komandite ortağı
109) Bir çekin ödeme yeri ile keşide yeri farklı
kıtalarda bulunuyorsa, çekin ibraz süresi ne
kadardır?
A) 10 gün
B) 3 ay
C) 1 ay
D) 6 ay
E) 10 ay
107)İkmalen ve re’sen vergi tarhı sebepleri
dışında kalan hallerde, mükelleflerin
verginin tarhı için vergi kanunlarında
belirtilen zamanlarda başvurmamaları
veya aynı kanunlarla kendilerine yüklenen
ödevleri yerine getirmemeleri sebebiyle
zamanında tarh edilemeyen vergi alacağı
için yapılacak işlem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Resen tarhiyat kapsamında değerlendirilir
B) İkmalen tarhiyat kapsamında değerlendirilir
C) Tarh işlemi yapılmaz
D) İdarece tarh işlemi yapılır
E) Götürü gider usulüne göre tarh edilir
110) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret
Kanunu’na göre acentenin unsurlarından
biri değildir?
A) Bağımsız olarak çalışması
B) Yaptığı işi bir amire bağlı olarak yerine
getirmesi
C) Belli bir bölgede faaliyette bulunması
D) Müvekkili ile arasındaki ilişkinin devamlı
olması
E) Ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelere
aracılık etmesi
111)Ticari işlerde faiz oranı sözleşme ile nasıl
belirlenir?
A) Serbestçe
B) Piyasa koşullarına göre
C) Banka ıskontosuna göre
D) Tacir sıfatını taşıyan tarafın isteğine göre
E) Ticaret kanunu hükmüne göre
83
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
112) Aşağıdaki defterlerden hangisinin gerçek
kişi tacir tarafından tutulması zorunlu
değildir?
A) Yevmiye
B) Envanter
C) Kebir
D) Büyük defter
E) Genel kurul toplantı
113) İki veya daha fazla kişi, içlerinden yalnız
biri veya hepsi için ticari niteliği haiz bir
iş dolayısıyla, diğer bir kimseye karşı
birlikte borç altına girerse, kanunda veya
sözleşmede aksi öngörülmemişse nasıl
sorumlu olurlar?
A) Adi sorumluluk
B) Müşterek sorumluluk
C) Sorumlu olmazlar
D) Müteselsil sorumluluk
E) Sınırsız sorumluluk
114) Her tacir seçmiş olduğu ticaret unvanını kaç
gün içinde tescil ettirir?
A) 10
B) 15
C) 10
D) 30
E) 7
115) Öneriye davetle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Fiyatı olmadan malın sergilenmesi öneriye
davettir
B) Ismarlanmış bir şeyin gönderilmesi öneriye
davettir
C) Fiyatı göstererek malın sergilenmesi öneriye
davettir
D) Esaslı unsurları taşıyan çağrı öneriye davettir
E) Beyanla bağlı olma niyeti varsa öneriye
davet söz konusudur
84
116)Yabancı
para
borcunun
zamanında
ödenmemesi halinde, sözleşmede aynen
ya da bu anlama gelen ifade bulunmuyorsa
alacaklı aşağıdaki haklardan hangisi ya da
hangilerine sahiptir?
I- Vade günüdeki rayiç üzerinde ülke parası
ile ödenmesini isteme
II- Fiili ödeme günüdeki rayiç üzerinden ülke
parası ile ödenmesini isteme
III-Aynen ödenmesini isteme
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
117) Muvazaa ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Butlan sebebidir
B) Davada hâkim tarafından kendiliğinden
dikkate alınılır
C) Her türlü delille ispatlanabilir
D) Danışıklılık halidir
E) Tek taraflı bağlamazlık vardır
118) Aşağıdakilerden hangisi borçlunun
temerrüdü şartlarından biri değildir?
A) Borcun muaccel olması
B) İfanın mümkün olması
C) Borçlunun kusurlu olması
D) Alacaklının ihtarı
E) Borcun ifa edilememiş olması
119) Aşağıdakilerden hangi sözleşme noterde
yapılır?
A) Taşınmaz satış sözleşmesi
B) Taşınmaz rehni sözleşmesi
C) Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
D) Taşınmaz bağışı sözleşmesi
E) Taşınmaz alış sözleşmesi
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
120) Taşınmazını başkasına devretmiş olan
kişiye, tek taraflı irade açıklaması ile o
taşınmazı geri alabilme yetkisini sağlayan
yenilik doğuran hakka ne denir?
A) Ön alım
B) Alım
C) Taşınmaz satış vaadi
D) Geri alım
E) Bağlanma
DENEME-5
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
1) “Bu, şu, o” sözcükleri zamir olarak
kullanıldıklarında,
kendilerinden
sonra
gelen addan virgülle ayrılır. Bu açıklamayı
örnekleyebilecek cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
A) O sokakta evler eskiydi.
B) O sokakta tanıdığı kimse yoktu.
C) O sokakta annesiyleydi.
D) O sokakta yaş anılmazdı.
E) O sokakta çocuk olmazdı.
2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, verilen
bilgi yanlıştır?
A) –ip ekiyle kurulan ulaçlardan (bağ eylem)
sonra virgül kullanılmaz.
B) Tanımı yapılacak sözcükten sonra virgül
kullanılır.
C) Arasöz ve aracümlelerin başında ve
sonunda virgül kullanılır.
D) Cümlede birden fazla özneyi birbirine
bağlamak için özneler arasında virgül
kullanılır
E) Adlaşmış sıfatlardan sonra bir ad geldiğinde
arada virgül kullanılır.
3)
Kurağı, sıtmayı, hasta öküzü
Bir an için unuttun
Karnınız tokmuş sırtınız pekmiş gibi
Şöyle güler yüzle bir resmini çekelim.
Bu
dizelerde,
aşağıdakilerin
hangisini
örnekleyen bir sözcük yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ulama
C) Kaynaştırma ünsüzü
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşaması
85
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
4) Bu eller miydi topraktan evler yapan?
Bu dizedeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı,
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Gün doğmuştu gecenin üstüne.
B) Esme deli rüzgar yine
C) Ortam ne kadar da güzel burda.
D) Su testisi su yolunda kırılır.
E) Ben hep bizim şarkımızı dinliyorum.
5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtili
nesne vurgulanmıştır?
A) Daracık odada kendimize bile oturacak yer
bulamadık.
B) Daha dün ne güzel şarkılar söylüyordun.
C) Masanın üzerinde rengârenk çiçeklerle dolu
bir vazo vardı.
D) Okulda kitap okuma kampanyası başlamıştı.
E) Yaşlı kadın bahçeye bir gül fidanını dikti.
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci
yoktur?
A) O gelir gelmez yola çıkarız.
B) Şiirlerinde, kendini anlatmaktan kaçınırdı.
C) Buraya kadar koşarak geldik.
D) Sen gülünce güller açar.
E) Onu görünce çok mutlu olacağım.
7) “-i (-ı, -u, -ü)” eki, aşağıdakilerin hangisinde
farklı işlevde kullanılmıştır?
A) Baş ağrısından duramıyor.
B) Dizlerinin bağı çözülmüş.
C) Doğum günü pastasını o almış.
D) Onun konuşması çok etkileyiciydi.
E) Arkadaşları ondan nefret edermiş.
8) a ve b pozitif tamsayılar olmak üzere a çift, b
tek ise aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır?
A) 2a+3b
B) 3a+2b
C) a+b
D) a-b
E) b-a
86
9) Aşağıdakilerden
hangisi
ifadesinin çarpanların biridir?
A) x+2-y
B) x-2+y
C) x+y
D) x-y
E) 2x-y
x2+4x+4-y2
10) Ayşe okumaya yeni başladığı bir kitabın
ilk gün 1/5’ini ikinci gün kalanın 1/2’sini
okumuştur. Geriye 110 sayfası kaldığına
göre Ayşe’nin kitabı kaç sayfadır?
A) 255
B) 265
C) 275
D) 315
E) 375
11) % 20 karla satış fiyatı belirlenen bir ürün,
satış fiyatının 45 lira eksiğine satılıyor. Bu
satıştan %5 kar elde edildiğine göre, bu
ürünün alış fiyatı nedir?
A) 200
B) 300
C) 250
D) 400
E) 350
12) 12, 16 ve 20 sayılarına bölündüğünde 5
kalanını veren en küçük doğal sayı nedir?
A) 485
B) 410
C) 325
D) 312
E) 245
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
13) Bir araç, A şehrinden B şehrine saatte 50km
sabit hızla gitmiş, B şehrinden A kentine
ise saatte 60km hızla geri dönmüştür.
Gidiş süresi, dönüş süresinden 2 saat fazla
sürdüğüne göre, A ve B şehirleri arasındaki
uzaklık kaç kilometredir?
A) 450
B) 500
C) 550
D) 600
E) 650
14) 1!+2!+3!+……….+20! toplamının
bölümünden kalan kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
8 ile
denetimine girmesidir.
B) Yabancı okulların kapatılması ile ilgili
kanundur.
C) Medreselerin düzenlenmesi için çıkarılan
kanundur.
D) Üniversitelerin açılması için çıkarılan
kanundur.
E) Batı türü okulların açılmasına yönelik
kanundur.
18) 17 Şubat 1926’da gerçekleştirilen Türk
Medeni
Kanunu’yla,
aşağıdakilerden
hangisi Türk kadınlarının elde ettiği haklar
arasında bulunmaz?
A) Mirasta eşitlik hakkını kazanma
B) Evlenmede eşitlik
C) Siyasal haklar
D) Evlilikte devlet güvencesi
E) Boşanmada eşitlik
15) Tuz oranı %20 olan 60 gr tuzlu suya kaç gr.
daha tuz eklenirse, tuz oranı % 36 olur?
A) 10
B) 15
C) 18
D) 20
E) 24
19) TBMM’nin açılmasından sonra Türkiye’de
kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Adalet Partisi
D) Demokrat Parti
E) Halk Fırkası
16) Aşağıdakilerden hangisi Musul sorunuyla
ilgili doğru bir yargı değildir?
A) Ankara Antlaşması ile çözümlenmiştir
B) Musul sorununda Milletler Cemiyeti
İngiltere’den yana tavır almıştır
C) Musul sorunu Lozan’da çözümlenmiştir
D) Şeyh Sait İsyanı Musul’un kaybedilmesinde
etkili olmuştur
E) Musul ve çevresi İngiltere’nin mandası
altındaki Irak’a bırakılmıştır
20) Mustafa Kemal, tarihte yaşanan olumsuz
gelişmelerden sonuçlar çıkarmış ve
Osmanlı Devletinin düştüğü hataları iyi
değerlendirmişti. Buna göre, Osmanlı
Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden
hangisinin Mustafa Kemal’in orduyu günlük
politikadan uzaklaştırma kararı vermesinde
etkili olduğu söylenebilir?
A) Trablusgarp Savaşı
B) Mondros Ateşkesinin imzalanması
C) 31 Mart Olayı
D) Bab-ı Ali baskını
E) II. Meşrutiyetin ilanı
17) Tevhid-i Tedrisat Kanunu genel olarak
aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Tüm öğretim kurumlarının devletin kesin
87
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
ALAN BİLGİSİ
21) Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici
bir hesap değildir?
A) Özel fonlar
B) Dönem net zararı
C) Ödenmemiş sermaye
D) Menkul kıymet ihraç farkı
E) Borç senetleri reeskontu
22) Tekdüzen Muhasebe Sistemi, hem bilanço
hesapları hem de gelir tablosu hesapları
arasında
mahsup
yapılamayacağını
ve bu tabloda “Diğer” başlığı altında
yer alan bir kalem tutarının ait olduğu
grubun toplam tutarının %20’sini aşması
durumunda, bu kalemin ayrı bir başlık
altında gösterileceğini öngören kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhtiyatlılık
B) Önemlilik
C) Tutarlılık
D) Tam açıklama
E) Dönemsellik
23) İşletmeye sattığı bina için 500.000 TL’lik
bir çek ciro edildiğinde borçlu hesap
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Verilen çekler ve ödeme emirleri
B) Alınan çekler
C) Borç senetleri
D) Alacak senetleri
E) Demirbaşlar
88
24) İşletme dönem sonunda yaptığı sayımda
kasasında 2.000 TL’si ve muhasebe
kayıtlarına göre ise kasa hesabının borç
kalanının 1.900 TL’si olduğu saptanmıştır.
Bu işleme ilişkin günlük defter kayıtları nasıl
olmalıdır?
A) ________________/___________________
100 KASA
100
320 SATICILAR
100
B) _____________/_____________________
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 100
100 KASA
100
C) _____________/_____________________
100 KASA
100
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 100
D) ________________/___________________
100 KASA
100
120 ALICILAR
100
E) ________________/___________________
100 KASA
100
197 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 100
_______________/____________________
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
25) İşletme, alış fiyatı 100.000 TL olan hisse
senetlerine geçen yıl 30.000 TL karşılık
ayırmıştır. İşletme bu hisse senetlerini bu
dönem içinde peşin bedelle 80.000 TL’sine
satmıştır. Bu işleme ilişkin günlük defter
kayıtları nasıl olmalıdır?
A) ___________________ / ___________________
100 KASA80.000
110 HİSSE SENETLERİ
70.000
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI 10.000
B) ____________________/__________________
100 KASA80.000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI30.000
110 HİSSE SENETLERİ
100.000
645 MENKUL KIYMET 10.000
SATIŞ KÂRLARI
26) Poliçe bedelini ödeyen işletme, kendisinden
önce gelen borçlulardan aşağıdakilerden
hangilerini talep etme hakkına sahiptir?
I. Ödemiş olduğu tutarın tamamını,
II. Ödeme tarihinden bu yana işleyen faizini,
III. Poliçe için ödediği komisyon ücretini.
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve II
D) Yalnız II
E) I ve III
C) ____________________/_________________
100 KASA80.000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 30.000
110 HİSSE SENETLERİ
100.000
671 ÖNCEKİ DÖNEM
10.000
GELİR VE KÂRLAR
D) ___________________ / ___________________
100 KASA80.000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 30.000
110 HİSSE SENETLERİ
110.000
E) ____________________/__________________
100 KASA80.000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI30.000
110 HİSSE SENETLERİ
100.000
644 KONUSU 10.000
KALMAYAN KARŞILIKLAR
____________________ / ___________________
89
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
27) H İşletmesi geçen yıl 2000 TL karşılık ayırdığı
5.000 TL’lik şüpheli alacağına karşılık olarak cari
dönemde alıcıdan 4.000 TL tahsil etmiştir.
Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı nasıl
olmalıdır?
A) ________________ / ___________________
100 KASA
4000
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 2000
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI 6000
B) __________________/_________________
120 ALICILAR
4000
129 ŞÜPHELİ TİCARİ AL.KARŞILIĞI 2000
128 ŞÜPHELİ TİCARİ 5000
ALACAKLAR
649 DİĞER OLAĞAN 1000
GELİR VE KÂRLAR
C) __________________/_________________
100 KASA
4000
129 ŞÜPHELİ TİCARİ AL.KARŞILIĞI 2000
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 5000
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI 1000
D) _________________ / ___________________
120 ALICILAR
4000
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞ. 2000
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 5000
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI 1000
E) __________________/_________________
102 BANKALAR
4000
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞ. 2000
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
5000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1000
________________ / ___________________
90
28) Aralıklı sayım yöntemini uygulayan bir
işletmede dönem sonunda yapılan sayımda
depodaki ticari mallar tutarının 85.000 TL ve
ticari mallar hesabının borç kalanı ise 86.000 TL
olduğu saptanmıştır.
Bu işlemi aşağıdaki ifadelerden hangisi
açıklar?
A) 1000 TL’lik sayım tesellüm noksanlığı vardır.
B) 1000 TL’lik olağandışı gelir ve kâr vardır.
C) 1000 TL’lik olağan gelir ve kâr vardır.
D) 1000 TL’lik sayım tesellüm fazlalığı vardır.
E) 1000 TL’lik satılan ticari mallar maliyeti
vardır.
29) H işletmesi, satış yaptığı G işletmesi adına
10.000 TL’lik taşıma gideri ödemiştir.
Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) _________________/__________________
320 SATICILAR
10000
191 İNDİRİLECEK KDV
1800
153 TİCARİ MALLAR
11800
B) ________________ / ____________________
153 TİCARİ MALLAR
10000
320 SATICILAR
10000
C) _________________/__________________
153 TİCARİ MALLAR
10000
191 İNDİRİLECEK KDV
1800
120 ALICILAR
11800
D) ___________________/_________________
120 ALICILAR
10000
191 İNDİRELECEK KDV
1.800
100 KASA
11800
E) _________________/__________________
320 SATICILAR
10000
100 KASA
10000
________________/__________________
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
30) İşletme 4 yıl önce 100.000 TL’sına bir taşıt
satın almıştır. Bu taşıtın hizmet süresi 4 yıl
ve hurda değeri de 40.000 TL’dir. Azalan
kalanlar yöntemine göre amortisman ayıran
işletmenin yıl sonunda yapması gereken
amortismanlarla ilgili muhasebe kaydı nasıl
olmalıdır?
A) ___________________/___________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 15.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 15.000
B) ___________________/___________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLER İ25.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
25.000
C) ___________________/___________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ7.500
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
7.500
D) ___________________/___________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ12.500
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
12.500
E) ___________________/___________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3.500
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.500
________________/___________________
31) İşletmenin iştiraki olan H işletmesi kâr payı
dağıtma kararı almış ve işletme lehine 10.000
TL ödeyeceğini bildirmiştir. Bu işlemin
kaydında alacaklı hesap aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
B) 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
C) 642 FAİZ GELİRLERİ
D) 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
E) 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
E) 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI
33) İşletmenin uzun vadeli kredilerinin 5.000
TL’lik kısmı dönem sonunda kısa vadeli
duruma düşmüştür. Bu işleme ilişkin günlük
defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ___________________/___________________
400 BANKA KREDİLERİ
5.000
300 BANKA KREDİLERİ
5.000
B) ___________________/__________________
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 5.000
300 BANKA KREDİLERİ
5000
C) ___________________/___________________
400 BANKA KREDİLERİ
5.000
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN
ANAPARA TAKSİTL.VE FAİZ. 5.000
D) ___________________/__________________
309 DİĞER MALİ BORÇLAR
5.000
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN
ANAPARA TAKSİTL.VE FAİZ. 5.000
E) ___________________/___________________
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN
ANAPARA TAKSİTL.VE FAİZ.
5.000
300 BANKA KREDİLERİ
5.000
___________________ / ____________________
34) Ortaklar şirket kuruluşunda sermaye
taahütdünde
bulunduklarında
hangi
hesabın borcuna kayıt yapılır?
A) 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
B) 500 SERMAYE
C) 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
D) 100 KASA
E) 240 İŞTİRAKLAER
32) Alım değerinin üstünde satılan hisse
senetlerinin satış fiyatları arasındaki farkın
izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
B) 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI
C) 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
D) 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
91
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
35) Tasfiye döneminde bankalara olan 8.000TL
kredi borcu faiziyle birlikte 10.000TL olarak
ödenmiştir.
Aşağıdakilerden
hangi
muhasebe kaydı doğrudur?
A) -------------------------- / --------------------------------300 Banka Kredileri Hs 10.000
102 Bankalar Hs 10.000
B) -------------------------- / --------------------------------102 Bankalar Hs 18.000
300 Banka Kredileri Hs 18.000
C) -------------------------- / --------------------------------300 Banka Kredileri Hs 18.000
102 Bankalar Hs
16.000
780 Finan. Giderleri Hs
2.000
D) -------------------------- / --------------------------------780 Finansman Gid. Hs 18.000
102 Bankalar Hs 18.000
E) -------------------------- / --------------------------------300 Banka Kredileri Hs 8000
780 Finansman Giderleri Hs
2000
102 Bankalar Hs 10.000
------------------------------- / --------------------------------36) H ve N Anonim Şirketleri birleşerek C Anonim
Şirketi’ni kurmaya karar vermişlerdir. H ve N
Anonim Şirketleri Birleşme Sözleşmesi’nde
belirtilen koşullar üzerinden sahip oldukları
iktisadi kıymetleri devredeceklerdir. Kurulacak
C Anonim Şirketinin ana sözleşmesinde, şirketin
esas sermayesi 442.000TL olarak belirlenmiş
olup, 100 nominal değerli 4.420 adet hisse
senedinden oluşmaktadır.
H Anonim Şirketi’nin 31/10/2014 Tarihli
Bilançosu
AKTİF (VARLIKLAR)
PASİF (KAYNAKLAR)
KASA
10.000
BANKALAR 30.000
ALICILAR 20.000
TİCARİ
MALLAR
40.000
BİNALAR 60.000
BİRİKMİŞ
AMORT. (10.000)
SATICILAR
50.000
SERMAYE
100.000
YASAL YEDEKLER 30.000
DÖNEM NET
ZARARI
(10.000)
AKTİF TOPLAMI 150.000
PASİF TOPLAMI 150.000
92
Birleşme Sözleşmesine Göre Devir Koşulları
Kasa Bilanço değeri ile
Bankalar Bilanço değeri ile
Alıcılar Bilanço değeri ile
Ticari Mallar 50.000TL.
Binalar 80.000TL.
Satıcılara
Borçlar
Bilanço
değeri
ile
değerlendirilecektir.
Devirli birleşmenin tamamlanması nedeniyle
alacak
ve
borç
hesaplarının
kapanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------- / --------------------------------329 DİĞER TİC. BORÇLAR 40.000
331 ORT. BORÇLAR 170.000
127 DİĞER TİC. ALACAKLAR 190.000
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 20.000
------------------------- / --------------------------------B) --------------------------- / ------------------------------329 DİĞER TİC. BORÇLAR 20.000
331 ORT. BORÇLAR 190.000
127 DİĞER TİC. ALACAKLAR 170.000
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 40.000
-------------------------- / --------------------------------C) -------------------------- / --------------------------------127 DİĞER TİC. ALACAKLAR 190.000
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 20.000
329 DİĞER TİC. BORÇLAR 40.000
331 ORT. BORÇLAR 170.000
-------------------------- / --------------------------------D) -------------------------- / --------------------------------331 ORT. BORÇLAR 210.000
127 DİĞER TİC. ALACAKLAR 210.000
-------------------------- / --------------------------------E) -------------------------- / --------------------------------329 DİĞER TİC. BORÇLAR 210.000
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 210.000
------------------------- / ---------------------------------
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
37) İşletmenin, sattığı mal için düzenlenen fatura
karşılığında müşteri çeki ciro etmesi hâlinde,
I. Alıcılar hesabı alacaklı,
II. Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı,
III. Alınan Çekler hesabı borçlu,
IV. Ticari Mallar hesabı borçlu,
V. Hesaplanan KDV hesabı borçlu
Kayıtlarından hangilerinin kullanımı doğrudur?
A) I ve IV
B) I ve V
C) II ve IV
D) II ve III
E) III ve V
38) İşletme tarafından düzenlenen bir çekin tahsil
edildiği, bankadan gönderilen dekonttan
anlaşılmıştır.
Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Kasa hesabı borçlu
B) Bankalar hesabı borçlu
C) Alınan Çekler hesabı alacaklı
D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu
E) Alınan Çekler hesabı borçlu
39) Bilgi önemli hatalar içermiyorsa, önyargılı
değilse ve belli bir konuyu makul bir şekilde
açıklamış olduğu kabul edildiği ya da açıklamış
olduğu beklendiği için kullanıcılar tarafından
bu bilgiye dayanılacaksa, bilginin aşağıdaki
özelliklerden hangisine sahip olduğu kabul
edilir?
A) Karşılaştırılabilirlik
B) Önemlilik
C) İhtiyaca uygunluk
D) Anlaşılabilirlik
E) Güvenilirlik
40) Bir işletmenin, doğrudan ya da dolaylı
olarak önemli etkisinin bulunduğunun kabul
edilmesi için oy hakkının % kaçı elde edilmelidir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 50
41) Ekonomik açıdan dezavantajlı olan bir
sözleşmeye sahip bir işletmede bu durum nasıl
muhasebeleştirilir?
A) Bilançoya yansıtılmaz.
B) Sözleşme gelirine ilave edilir.
C) Yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır.
D) Mevcut
yükümlülük
karşılık
olarak
muhasebeleştirilir ve ölçülür.
E) Mevcut yükümlülük koşullu borç olarak
muhasebeleştirilir ve ölçülür.
42) Aşağıdakilerden
hangisi
Kavramsal
Çerçevede belirtilen faydalı finansal bilginin
temel niteliksel özelliğidir?
A) Anlaşılabilirlik
B) Zamanında sunum
C) İhtiyaca uygunluk
D) Güvenilirlik
E) Karşılaştırılabilirlik
43) Aşağıdakilerden hangisi maddi duran
varlıklarda amortismanların hesaplanması ve
kaydında uyulması gereken ilkelerden değildir?
A) Varlığın kalıntı değeri dikkate alınmaz.
B) Bütün varlıklar için kıst esasına göre amortisman
ayrılır.
C) Kullanılmayan varlıklar için amortisman
ayrılmaya devam edilir.
D) Varlığın yararlı ömrü, varlıktan beklenen faydaya
göre işletme tarafından belirlenir.
E) Amortisman yöntemi her hesap dönemi
sonunda
gözden
geçirilerek,
gerekirse
değiştirilir.
93
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
İşletmenin mevcut muhasebe
politikalarını, TMS/TFRS’lerin zorunlu
uygulanmasını gerektirdiği için
değiştirmesi durumunda aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Sadece dipnotlarda açıklama yapılır.
B) TMS/TFRS’deki geçiş hükümlerine uyulur.
C) Muhasebe politikasındaki değişiklik geriye
dönük düzeltme yapılır.
D) Muhasebe politikasındaki değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanır.
Geçmiş dönem tablolarında ‘’geçmiş yıllar
kârları” kalemi düzeltilir.
D) 7/A seçeneğini kullanan işletmenin açılış kaydı
E) 7/A seçeneğini kullanan işletmenin yükleme
kaydı
45)
Maliyet
48) “A” mamulünün dönüştürme maliyeti 7.000
TL, asal maliyeti 9.000 TL, değişken maliyeti
12.000TL, direkt ilk madde ve malzeme
gideri 6.000 TL ise sabit genel üretim
giderleri tutarları kaç TL’dir?
A) 1.000
B) 2.000
C) 3.000
D) 4.000
E) 5.000
44)
A)
B)
C)
D)
E)
Faaliyet hacmi
Yukarıdaki grafik aşağıdakilerden hangisine
aittir?
Toplam Sabit maliyet
Toplam değişken maliyet
Birim başına değişken maliyet
Birim başına sabit maliyet
Karma maliyet
46)
__________________/________________
799 Üretim Maliyeti Hesabı xxx
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı xxx
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı xxx
794 Çeşitli Giderler Hesabı xxx
-------------------------------------------------------------Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
A) 7/B seçeneğini kullanan işletmenin kapatma
kaydı
B) 7/A seçeneğini kullanan işletmenin kapatma
kaydı
C) 7/B seçeneğini kullanan işletmenin açılış kaydı
94
47) Fiyatların düştüğü dönemde, en yüksek
malzeme stok maliyetini ve en yüksek brüt
satış kârını veren stok değerleme yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçek parti maliyet yöntemi
B) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
C) Hareketli ortalama maliyet yöntemi
D) Son giren ilk çıkar yöntemi
E) İlk giren ilk çıkar yöntemi
49) FİFO yöntemine göre, birim eşdeğer
maliyetler hammadde acısından 3 TL
ve şekillendirme acısından 2 TL olan bir
işletmede, dönembaşı ve dönem içi olmak
üzere toplam üretim maliyetleri 120.000
TL’dir. Bu işletmede dönemsonu yarı
mamullerinin eşdeğer birimleri hammadde
acısından 4.000 eşdeğer birim ve
şekillendirme acısından 2.000 eşdeğer birim
ise içinde bulunulan dönemde tamamlanan
mamullerin maliyeti kaç TL’dir?
A) 16.000
B) 80.000
C) 104.000
D) 120.000
E) 136.000
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
50) Mamul gidere ne zaman dönüşür?
A) Mamul satıldığında
B) İlk madde malzemenin üretimde kullanıldığında
C) İlk madde ve malzemenin satın alındığında
D) Üretimi tamamlanan mamulün mamul
ambarına gönderilmesi
E) İlk madde ve malzeme satıldığında
51) “H” Üretim İşletmesi’nin Mart ayına ilişkin fiili
ve bütçelenmiş genel üretim giderleri ile ilgili
veriler aşağıdaki verilmiştir:
Bütçelenmiş Fiili
Br Değişken GÜGiderleri 80 TL/DİS 60 TL/DİS
Toplam Sabit GÜG 200.000 TL 150.000 TL
Direkt İşçilik Saati (DİS)
3 4
Üretim Miktarı 2.000 birim 3.000 birim
Bu bilgilere göre, işletmenin genel üretim
giderleri verimlilik farkı ne kadardır?
A) 160.000 TL olumsuz
B) 240.000 TL olumsuz
C) 120.000 TL olumsuz
D) 240.000 TL olumlu
E) 120.000 TL olumlu
52) “Güvenlik Marjı” ve “Güvenlik Marjı Oranı”
ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Güvenlik marjı oranının katkı oranı ile çarpımı,
işletmenin kar marjını verir.
B) Güvenlik marjı, genellikle tutar olarak belirtilir ve
işletmenin zarardan ne kadar uzakta olduğunu
gösterir.
C) Sabit maliyetler ne kadar düşükse güvenlik
marjı oranı o kadar düşüktür.
D) Katkı oranı ve güvenlik marjı oranı düşük olan
bir işletme, satış fiyatını artırmalı veya değişken
maliyetlerini azaltmalıdır.
E) Güvenlik marjı ve oranı büyüdükçe zarar etme
olasılığı azalır.
53) X,Y ve Z olmak üzere üç tür mamul üreten işletmede
mamullere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Mamuller br/sf br/değ. Mal. Satış mikt.
X
12
6
30.000
Y
8
4
30.000
Z
16
8
30.000
Toplam sabit maliyetler: 200.000 TL
Bu bilgilere göre, işletmenin başa baş satış tutarı
ne kadardır?
A) 100.000
B) 150.000
C) 200.000
D) 300.000
E) 400.000
54) Bir Üretim İşletmesinde, A ve B ortak mamulleri
200.000 TL ortak maliyetle üretilmektedir.
Mamullere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Ayrım
Ek Üretim
Noktasında İşleminden sonra
A Mamulü
Satış Geliri
20.000 TL
21.000 TL
Ortak Maliyet Payı 10.000 TL
10.000TL
Ek Üretim Maliyeti
2.000 TL
B Mamulü
Satış Geliri
12.000 TL
Ortak Maliyet Payı 6.000 TL
Ek Üretim Maliyeti
-
16.000 TL
6.000 TL
3.000 TL
Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) B mamulü ek üretim işleminden sonra satılması
gerekirken, A mamulü ek üretim işlemi
yapılmadan satılmalıdır.
B) B mamulü, 3.000 TL’lik ek maliyete karşılık 8.000
TL’lik ek kar sağlar.
C) A mamulü, 2.000 TL’lik ek maliyete karşılık 1.000
TL’lik ek kar sağlar.
D) B mamulü, 3.000 TL’lik ek maliyete karşılık 3.000
TL’lik ek satış geliri sağlar.
E) A mamulü, 2.000 TL’lik ek maliyete karşılık 2.000
TL’lik ek satış geliri sağlar.
95
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
55) Finansal
tablolarda
aşağıdakilerden
hangisine ilişkin bilgiler yer almaz?
A) İşletmenin finansal durumundaki değişimler
B) Nakit akışları
C) Faaliyet sonuçları
D) Kar dağıtım bilgileri
E) İşletmenin piyasa değeri
56) İşletmenin
performansını
faaliyet
alanındaki rakip işletmeler ile karşılaştırmak
amacıyla hesaplanan standart oranlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarihi Standart Oranlar
B) Sektör Standart Oranları
C) İdeal Standart Oranlar
D) Bütçe Standart Oranlar
E) İdeal Standart Oranlar
57) Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici
bir finansal tablo kalemi değildir?
A) Geçmiş Yıllar Zararları
B) Menkul Kıymetler İhraç Farkı
C) Birikmiş Amortismanlar
D) Dönem Net Zararı
E) Ödenmemiş Sermaye
58) Aşağıdaki işlemlerden hangisi / hangileri
net işletme sermayesini değiştirmez?
I. Peşin bedelle bina alışı
II. Kısa vade ile ticari mal alışı
III. Kısa vadeli borçların ödenmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
59) Hazır değerleri 40.000 TL, menkul kıymetleri
60.000 TL, stokları 200.000 TL ve kısa vadeli
borçları 400.000 TL olan işletmenin nakit
oranı kaçtır?
A)
0,20
B)
0,25
96
C)
D)
E)
0,50
0,60
0,75
60) Finansal kaldıraç oranı 0,74 olan işletmenin
içinde bulunduğu sektörde söz konusu
oran 0,48’dir. Bu durumda işletmeye ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Brüt karlılık oranı yüksektir.
B) Öz sermayesi yeterli büyüklüktedir.
C) Cari oranı sektörün üzerindedir.
D) Finansal riski yüksektir.
E) Stok bağımlılık oranı 0,26’dır.
61) Satışları 60.000 TL, duran varlıkları 15.000 TL,
sürekli sermayesi 30.000 TL, stokları 8.000
TL olan işletmenin aktif devir hızı 1,5’dir.
İşletmenin likidite oranı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) 2,1
B) 1,8
C) 1,7
D) 1,5
E) 1,4
62) Dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı
kaynaklardaki artış veya azalışları ayrıntılı
bir şekilde sunarak şirketin net işletme
sermayesinde meydana gelen değişimleri
fon kaynakları ve fon kullanımları şeklinde
açıklayan finansal tablo aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fon akım tablosu
B) Özkaynak değişim tablosu
C) Bilanço
D) Net Çalışma Sermayesindeki Değişim
Tablosu
E) Nakit akım tablosu
63) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetime
tabi finansal tablolardan biri değildir?
A) Nakit Akış Tablosu
B) Fon Akım Tablosu
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
C) Finansal Durum Tablosu
D) Özkaynak Değişim Tablosu
E) Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir
Tablosu
64) Bağımsız denetçinin finansal tablolara ilişkin
önemli yanlışlıkları ortaya çıkarmasını önleyen
kısıtlamaların
bulunması
durumunda,
bağımsız denetçinin finansal tablolara ilişkin
mutlak bir güvence elde etmesi mümkün
olmayabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kısıtlamalara
örnek oluşturmaz?
A) Finansal tabloların yıllık dönemler itibarıyla
hazırlanması
B) Örnekleme yönteminin kullanılması
C) Bağımsız denetim kanıtlarının ikna edici
özelliği
D) Muhasebe ve iç kontrol sistemin yapısından
kaynaklanan doğal kısıtlamalar
E) Denetimin
kendine özgü risklerinden
kaynaklanan kısıtlamalar
65) Aşağıdakilerden
hangisi
bağımsız
denetçilerin yaptığı işlerden biri değildir?
A) İç kontrol sisteminin kurulmasına yardımcı
olmak
B) Mali konularda danışmanlık yapmak
C) Bilirkişilik
D) İşletmenin kredi derecelendirmesini yapmak
E) Mali tabloları denetlemek
66)
I. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
II. Yönetim Kurulu kararları
III. Sözleşme
IV. SGK Kanunu
Yukarıdakilerden
hangileri
uygunluk
denetiminde önceden saptanmış ölçütlerden
biri değildir?
A) Yalnızca II
B) Yalnızca I
C) Yalnızca III
D) Yalnızca IV
E) III ve IV
67) Aşağıdakilerden hangisi denetim görüşüne
ulaşabilmek için yeterli zaman ve imkân
olduğu varsayılan bağımsız muhasebe
denetimi türüdür?
A) Sınırlı denetim
B) Özel denetim
C) Usul denetimi
D) Faaliyet denetimi
E) Sürekli denetim
68)
I. Mesleki eğitim ve deneyim standardı
II. Tutarlılık standardı
III. Yeterli ve güvenilir kanıt toplama standardı
IV. Mesleki özen ve titizlik standardı
V. GKMİ’ne uygunluk standardı
Yukarıdakilerden
hangileri
raporlama
standartlarındandır?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve V
D) III ve IV
E) III ve V
69) Bilançoda yer alan varlıkların bilanço
gününde işletmenin kontrolünde bulunan
varlıklar; bilançoda yer alan borçların
ise işletmeye ait borçlar olması gereği,
aşağıdaki denetim amaçlarından hangisi ile
ifade edilir?
A) Zamanlılık
B) Bütünlük
C) Değerleme ve gidere dönüştürme
D) Sınıflandırma
E) Sahiplik ve yükümlülükler
97
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
70) Ek denetim prosedürlerinin uygulanması
denetim sürecinin hangi aşamasında
gerçekleştirilir?
A) Risk değerleme
B) Risk karşılama
C) Raporlama
D) Risk püskürtme
E) Risk saptama
71) Aşağıdakilerden
hangisi
denetimin
planlanması aşamasında yapılan işlemlerden
biri değildir?
A) İşletmeyi ve sektörü tanımak
B) Başlangıç analitik inceleme prosedürlerini
uygulamak
C) Denetim ekibini belirlemek ve dışarıdan
uzmana
ihtiyaç
olup
olmadığını
değerlendirmek
D) İşletme riski ve hile riskini belirlemek
E) İşletme yönetiminden bulunan yanlışlıkların
düzeltilmesini talep etmek
72) Denetimi planlama safhasında analitik
prosedürleri uygulamanın başlıca amacı
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Maddi doğruluk testlerini yapmak
B) Mali tablolarda önemli yanlışlık riskine açık
alanları belirlemek
C) Denetim testlerini azaltma
D) Müşterinin
faaliyetinin
sürekliliğini
değerleme
E) Müşteri işi hakkında bilgi edinme
73) İç kontrol sistemini oluşturan politikaların
ve prosedürlerin olmadığı varsayıldığında,
finansal tablodaki hesap kalanlarının önemli
yanlışlıklar içerme olasılığı, aşağıdaki
risklerden hangisini oluşturur?
A) İşletme riskini
B) İç kontrol riskini
C) Bulgu(ortaya çıkarma) riskini
D) Yapısal (Doğal) riski
E) Kontrol riskini
98
74)
I. İşletmelerin karşı karşıya kaldıkları ticari
risklerin ortaya çıkarılması ve bunlara karşı
gerekli önlemlerin alınması esas itibarıyla
işletme yönetiminin sorumluluğundadır.
II. İşletmelerin finansal tablolarını etkileyen
risklerin ortaya çıkarılarak, finansal tablolara
doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığının
kamuya açıklanmasından sadece bağımsız
denetçiler sorumludur.
III. Makul güvence kavramı, bağımsız
denetçinin denetim riskini de içermektedir.
Bağımsız denetim standartları açısından
bağımsız denetim riski ve önemlilik kavramı
ile ilgili olarak yukarıda yer alan ifadelerden
hangisi/hangileri doğrudur?
A) I - III
B) I - II
C) II – III
D) Yalnız III
E) Yalnız II
75)
I. Faaliyetlerle ilgili aşırı nakit çıkışı
II. Duran varlıkların finansmanında kısa vadeli
borçların kullanılması
III. Gelecek
döneme
ait
giderlerin
aktifleştirilmesi
IV. Kilit pozisyonda çalışan kişi sayısının
artırılması
V. Vergi borçlarının zamanında ödenememesi
Yukarıda belirtilen olaylardan hangisi ya da
hangileri işletmenin sürekliliği varsayımı
üzerinde şüphe uyandıran durumlara örnek
olarak verilebilir?
A) Yalnız V
B) III ve IV
C) I, II ve V
D) III ve II
E) II ve V
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
76) Denetçinin bulduğu hatalı işlem sayısı
ile hata oranı arasındaki ilişki için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bulunan hatalı işlem sayısı hata oranının
altında ise ana kütle kabul edilir.
B) Bulunan hatalı işlem sayısı hata oranının
üstünde ise ana kütle red edilir.
C) Bulunan hatalı işlem sayısı önemlilik oranının
altında ise ana kütle kabul edilir.
D)
Bulunan hatalı işlem sayısı önemlilik
seviyesinin üstünde ise ana kütle red edilir.
E) Bulunan hatalı işlem sayısı önemlilik
seviyesinin altında ise ana kütle red edilir.
77) Aşağıdakilerden
hangisi
iç
kontrol
sisteminin oluşturulma nedenlerinden biri
değildir?
A) Denetim planının hazırlanmasına katkıda
bulunmak
B) İşletme varlıklarını korumak
C) Finansal bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini
sağlamak
D) İşletme içindeki yanlışlık ve yolsuzlukların
bulunması ve önlenmesini sağlamak
E) Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını
sağlamak
78) İşletmenin demirbaşlarının sayımında,
denetçinin uygulayacağı denetim tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi toplama
B) Yeniden uygulama
C) Yeniden hesaplama
D) Analitik incelemeler
E) Fiziki inceleme
79) Tam rekabetçi bir firmanın talep eğrisinin
konumu nasıldır?
A) Toplam maliyete (TC) eşittir
B) Toplam gelire (TR) eşittir
C) Toplam kara (TP) eşittir
D) Marjinal gelirin üstündedir
E) Yatay eksene paraleldir
80) Sözleşmede, belirli bir indekse göre
ödenmesi şart koşulan faize ne ad verilir?
A) Serbest faiz
B) Değişken faiz
C) Kanuni faiz
D) Temerrüt faizi
E) Sabit faiz
81) Tüketicinin satın aldığı mallardan birinin
fiyatının sürekli değişmesi halinde,
tüketiciye en yüksek tatmini sağlayan
farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri
olarak tanımlanan eğri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gelir tüketim eğrisi
B) Fiyat tüketim eğrisi
C) Teklif eğrisi
D) Eş fayda eğrisi
E) Talep eğrisi
82) Marjinal ikame haddi nasıl hesaplanır?
A) Toplam çıktı miktarı / toplam işgücü
B) Toplam maliyetteki değişim / işgücündeki
değişim
C) X malının tüketim miktarındaki değişim / Y
malının tüketim miktarındaki değişim
D) X malının üretim miktarındaki değişim / Y
malının üretim miktarındaki değişim
E) X malının tüketim miktarı / Y malının tüketim
miktarı
83) Bir ülke sınırı içerisinde, belli bir zaman
dilimi içinde üretilen tüm nihai mal ve
hizmetlerin para birimi cinsinden değerine
ne ad verilir?
A) Safi Milli Hasıla
B) Gayri Safi Milli Hasıla
C) Ulusal Gelir
D) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
E) Kişi başı milli gelir
99
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
84) Aşağıdakilerden hangisi özel dış ticaret
rejimleri arasında olan serbest bölgelerle
ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Ülkenin ihtiyacı olan yabancı sermayenin
girişine olanak sağlamak
B) Yurt içinde üretilen malların ihracatını
arttırmak
C) Hazineye aktarılacak gümrük vergi gelirlerini
arttırmak
D) Diğer ülkelerden gelen transit malların
geçişini kolaylaştırmak
E) İhracat endüstrilerini teşvik etmek
85) Keyfi bir ödeme aracı olmayan, bireylerden
kamusal mal ve hizmetlerden yararlanma
derecesine göre, zora dayalı olarak alınan
kamu geliri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonlar
B) Şerefiye
C) Harç
D) Vergi
E) Parafiskal gelir
86) Mal alımı veya hizmet tüketimi sırasında
nihai tüketicilerden, satış fiyatları içinde
tahsil edilen dolaylı vergilerin, mükellefler
tarafından pek de farkına varılamaması
durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilir?
A) Mali sürüklenme
B) Vergi yükü
C) Vergi yansıması
D) Vergi baskısı
E) Mali his iptali
100
87) Gelir vergisi tarifesinde yer alan vergi
oranlarının arttırılmasının, bireylerin
gelir
dağılımı
üzerindeki
etkisini
ölçmekte kullanılan vergi yansıma türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geriye Doğru Yansıma
B) Mutlak Yansıma
C) İleriye Doğru Yansıma
D) Diferansiyel Yansıma
E) Sınırsız Yansıma
88) Vergi gelirleriyle finanse edilen kamu
harcamalarının, milli gelirin %25’ini
aşmaması gerektiğini savunan maliyeci
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adolf Wagner
B) Peacock ve Wiseman
C) Hanry Carter Adams
D) Colin Clark
E) James M. Buchanan
89) Üretim gücüne katkısı inkâr edilemeyecek
kadar açık olan eğitim ve sağlık
harcamalarına ne ad verilir?
A) Kalkınma carileri
B) Transfer harcamaları
C) Sosyal harcamalar
D) Reel harcamalar
E) Ekonomik harcamalar
90) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin klasik
fonksiyonlarından biri değildir?
A) Ekonomik ve mali fonksiyon
B) Denetim fonksiyonu
C) Denk olma fonksiyonu
D) Siyasal fonksiyon
E) Hukuksal fonksiyon
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
91) Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı
kanunun amaçları arasında yer almaz?
A) İşletmelerin faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat
çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye
tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi
mercilerin istifadesine tarafsız bir biçimde
sunmak
B) Yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek
C) İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı
ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak
D) İlgili meslek odaları ve birliğin kurulmasına,
teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının
seçimlerine dair esasları düzenlemek
E) İlgili bakanlıkların ihbarı üzerine mükellef
üzerinde vergi denetimini yoğunlaştırmak
92) Aşağıdakilerden hangisi odaların gelirleri
arasında yer almaz?
A) Odaya giriş ücreti
B) Yıllık üye aidatları
C) Tabela ücretleri
D) Yardım ve bağışlar
E) Mesleki eğitime yönelik kurs ücretleri
93) Çalışma usul ve esasları yönetmeliğine
göre aşağıdakilerden hangisi meslek
mensuplarının
meslek
kütüğünden
silinmesini gerektiren hallerden değildir?
A) Meslek mensubunun ölümü
B) Meslek mensubu olmak için 3568 sayılı
kanunun
aradığı
şartların
sonradan
kaybedilmesi nedeniyle meslek mensubunun
çalışanlar listesinden silinmiş olmaları
C) 3568 sayılı kanuna göre meslek mensubunun,
meslekten çıkarılmasını gerektiren bir cezaya
çarptırılması nedeniyle çalışanlar listesinden
silinmiş olması
D) Meslek mensubunun ilgili meslek odasına
mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı
olarak bildirmesi üzerine çalışanlar listesinden
silinmiş olması
E) Ruhsatın herhangi bir sebeple iptal edilmesi
94) Sınav yönetmeliğine göre aşağıdakilerden
hangisi yeminli mali müşavirlik sınav
konuları arasında yer almaz?
A) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe
B) Finansal Yönetim
C) Yönetim Muhasebesi
D) Revizyon
E) Maliyet muhasebesi
95) Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların
teşebbüs ve işletmelerinin yeminli
mali müşavirlerce denetleme ilke ve
standartlarına göre uygunluk yönünden
incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına
dayanılarak tasdik kapsamına giren
konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp
yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak
suretiyle tespitine ve rapora bağlanmasına
ne ad verilir?
A) Denetim
B) Revizyon
C) Tasdik
D) Sözleşme
E) Karar
96) Aşağıdakilerden
hangisi
yeminli
mali
müşavirlerce
yapılan
tasdik
sözleşmelerinde bulunması gereken asgari
hususlar arasında yer almaz?
A) Tasdikin amacı
B) Tasdikin kapsamı
C) Ücret
D) Yeminli mali müşavirin mesleki yeterliliği
E) Yeminli mali müşavirlerce verilecek hizmetin
niteliği
101
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
97) Kahramanmaraş’ta bulunan işyerinde
100 işçi, Edirne’de bulunan işyerinde 35
işçi çalıştıran bir özel kesim işvereninin
çalıştırmak zorunda olduğu engelli işçi
sayısı ne kadardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
98) İşçinin yaptığı işteki üstün başarısını
ödüllendirmek için yapılan ek ödemeye ne
ad verilmektedir?
A) Prim
B) Bahşiş
C) İkramiye
D) Komisyon
E) Yüzde usulü ücret
99) Ücretin bankalar aracılığıyla ödenmesi
zorunluluğunun doğabilmesi için işverenin
Türkiye çapında çalıştırdığı işçi sayısının
en az kaç olması gerekir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 30
E) 50
100) Kadın işçinin kıdem tazminatına hak
kazanabilmesi için evlendiği tarihten
itibaren ne kadar süre içerisinde evlilik
gerekçesiyle iş sözleşmesini sona erdirmesi
gerekmektedir?
A) 6 ay
B) 8 ay
C) 10 ay
D) 1 yıl
E) 1,5 yıl
102
101) İşe iade davası sonucunda verilen
mahkeme kararının kendisine tebliğinden
itibaren işçi ne kadar süre içerisinde işe
başlamak üzere işverene başvurmak
zorundadır?
A) 6 iş günü
B) 10 iş günü
C) 2 hafta
D) 1 ay
E) 2 ay
102) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen
meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme
eğitimine katılan kursiyerler, hangi sigorta
kolu kapsamında sigortalı sayılır?
A) İş kazası ve meslek hastalığı
B) Hastalık
C) Analık
D) Ölüm
E) Malûllük
103) Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun
idare hukuku ile ilişkisini ortaya koyan
unsurlardan biri değildir?
A) Vergilendirme işlemlerini yürüten kurumlar
birer idari birimdir.
B) Vergilendirme
işlemlerini
yapanlar
genellikle devlet memurlarıdır.
C) Vergilendirme işlemleri idari işlem niteliği
taşırlar.
D) Vergiyi doğuran olay, idare hukukunda
tanımlanmıştır.
E) Vergi
uyuşmazlıkları
idari
yargıda
çözümlenir.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
104) Aşağıdaki durumların hangisi sonucunda
elde edilen kazanç Gelir Vergi Kanununa
göre serbest meslek faaliyeti olarak
değerlendirilmez?
A) İhtira beratının mucitleri tarafından
kiralanmasından doğan kazançlar
B) Telif haklarının kanuni mirasçıları dışındaki
kişilerce kiralanmasından doğan kazançlar
C) İhtira beratının kanunî mirasçıları tarafından
satılmasından doğan kazançlar
D) Telif haklarının müellifleri tarafından
satılmasından doğan kazançlar
E) Telif haklarının kanuni mirasçıları tarafından
kiralanmasından doğan kazançlar
105) ÖZ-KAN Limitet Şirketi adına tebliğ edilen
20.000 TL’lik vergi ihbarnamesine karşı
şirket hangi mahkemede, kaç gün süre
içinde, hangi kanun yolunu kullanabilir?
A) Danıştay – 30 gün – temyiz
B) Bölge İdare Mahkemesi – 15 gün – temyiz
C) Vergi mahkemesi – 30 gün – itiraz
D) Bölge idare mahkemesi – 30 gün – karar
düzeltme
E) Vergi mahkemesi – 30 gün – temyiz
106) Devlete ait olan bir alacağın tahsil hususu
aşağıdaki
kanunlardan
hangisinde
düzenlenmiştir?
A) İcra İflas Yasası
B) 6183 sayılı Yasa
C) Vergi Kanunu D) İdari Yargılama Usulü Kanunu
E) İdare Kanunu
107)Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz
sebepleri arasında yer almaz?
A) Borçlunun kaçma olasılığının olması
B) Borçlunun belli bir ikametgâhının olmaması
C) Teminat vermeyi gerektiren durumların
varlığı
D) Vergi ceza ihbarnamesine karşı vergi
mahkemesinde dava açılması
E) Borçlunun mal bildiriminde bulunmaması
108) Aşağıdaki suç unsurlarından hangisi
ceza mahkemeleri tarafından verilecek
hükümlere tabi değildir?
A) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe
hileleri yapmak
B) Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek
C) Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenlemek ya da bu belgeleri kullanmak
D) Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin
zamanında yapılmamış olması
E) Vergi mahremiyetinin ihlali
109) Kooperatifler Kanununda, kooperatifler
hakkında eksiklik bulunması halinde,
Türk Ticaret Kanununun hangi şirketler
hakkındaki hükümleri uygulanır?
A) Anonim şirketler
B) Kollektif şirketler
C) Adi komandit şirketler
D) Limitedşirketler
E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit
Şirketler
110) Ticari işletmenin devri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her tür işletmenin aktif ve pasifiyle devri
mümkündür
B) Ticari işletme devredilirken sadece aktif
unsurların devri yeterli olur ayrıca pasif
unsurların devrine gerek yoktur
C) İşletme adı devir sözleşmesinde belirtilerek
devrin dışında tutulabilir
D) Ticari işletmeyi devralan devir öncesi
borçlardan sorumludur.
E) Ticari işletmesini devreden kişi, tacir sıfatını
kaybeder
111) Anonim ortaklıkta olağan genel kurulu ne
zaman toplanır?
A) Yılsonunda
B) Hesap dönemi sonunda
C) Hesap dönemini takip eden 4 ay içinde
D) Hesap dönemini takip eden 3 ay içinde
E) Her zaman
103
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
112)Aşağıdakilerden hangisi tacirden bağımsız
tacir yardımcısı değildir?
A) Ticari temsilci
B) Aracı acente
C) Sözleşme yapma yetkisine sahip acente
D) Komisyoncu
E) Simsar
113)Aşağıdakilerden
hangisi
yönetim
kurulunun yükümlülüklerinden birisi
değildir?
A) Şirketle işlem yapmama
B) Rekabet yapmama
C) Görüşmelere katılmama
D) Özen gösterme
E) Kar elde etme
114)Bir işletmenin tescil ile doğması ve hüküm
ifade etmesi, tescilin hangi niteliğinin
sonucudur?
A) Yaratıcı
B) Açıklayıcı
C) Resmi
D) Kanuni
E) Zorunlu
115) Öneriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Karşı tarafa yöneltilmiş olmalıdır
B) Esaslı noktaları kapsamalıdır
C) Belirli bir kişi olmaksızın herkese yapılmış
olabilir
D) Öneren önerisiyle bağlı kalmamak niyetinde
olmalıdır
E) Tek taraflı bir hukuki işlemdir
116) Kefilin kefalet sözleşmesinde yazılı
miktarla sorumlu olması hangi tür
sorumluluktur?
A) Belli miktarla sorumluluk
B) Sınırsız sorumluluk
C) Kişisel sorumluluk
D) Belli mallarla sorumluluk
E) Belli edimlerle sorumluluk
104
117) Arabasını hiç istemediği halde satmak
zorunda kalan kişi ne yapmıştır?
A) Adi muvazaa
B) Nispi muvazaa
C) Aldatma
D) Şaka beyanı
E) Zihni kayıt
118) Taraflar arasında sözleşmenin yapılmış
olduğunun teyidi amacıyla, taraflardan
birinin diğerine verdiği bir miktar paraya
ne ad verilir?
A) Bağlanma parası
B) Ceza koşulu
C) Ön alım parası
D) Cayma parası
E) Zamanı rücu
119) Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmede
taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa para
borçları nerede ifa edilir?
A) Borçlunun borcunun doğduğu yerde
B) Borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu
yerde
C) Alacaklının yerleşim yerinin bulunduğu
yerde
D) Alacaklının isteği yerde
E) Borçlunun istediği yerde
120) Hukuka aykırı sonuç istenmemiş, fakat
herkesin gösteremeyeceği, dikkatli ve
tedbirli kişilerin göstereceği dikkat ve
özeni göstermemek suretiyle haksız fiil
gerçekleşirse aşağıdakilerden hangisi söz
konudur?
A) Ağır ihmal
B) Hafif ihmal
C) Kast
D) Tedbirsizlik
E) Kusursuz sorumluluk
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
DENEME-6
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
1) Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi, çatı
bakımından farklı bir eylemdir?
A) Ben şu elbiseyi istiyorum.
B) Artık hava erken kararıyor
C) Sorulara dikkat etmiyorsun.
D) Sonunda Esmayı da küstürdün.
E) Demek bilgisayara çocuklara yasak ettiniz.
2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile (-le,-la)“
sözcüğü, farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Deneme sorularıyla kendini geliştiriyordu.
B) Size verilen taktiklerle konuyu daha iyi
öğreneceksiniz.
C) Parktaki görevliden çocuklarla ilgilenmesini
istedik.
D) Öğretmenin soruyu sormasıyla Emir’in
cevaplaması bir oluyor.
E) Tekrarlarla öğrendiklerini pekiştirmelisin.
3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf
kullanılmamıştır?
A) Haydi, bunu hızlıca öğretmenine götür.
B) Geçmişe takılıp canını sıkma.
C) Eve gelir gelmez uzandı.
D) Camın arkasında gizlice bize bakıyor.
E) Telaşla, derdini anlatmaya çalışıyordu.
4) Aşağıdakilerin hangisinde geniş zamanla
çekimlenmiş bir eylem vardır?
A) Bu böyle gitmez, diyordu.
B) Biraz da şundan yiyelim, diyorum.
C) Artık onun sesini duymak istemiyorum.
D) Geçen yaz da aynı beraberdik.
E) Bizim acı kahvemizi hiç içmedi.
5) Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirilmiş sıfat
yoktur?
A) Manavdaki kırmızı kırmızı elmaları görünce
hemen aldım.
B) Komşumuzun küçük mü küçük bir kedisi
vardı.
C) Elmanın kırmızımsı bir rengi vardı.
D) Amcanın simsiyah saçları vardı.
E) Tatlı mı tatlı bir insan vardı karşımızda.
6) “Güzel” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde adlaşmıştır?
A) Ben güzele güzel demem.
B) Yazar güzel sanatlar kullanmış.
C) Hava çok güzel bugün
D) Güzel bir tatil geçirdik.
E) Bu güzel nakışları başka yerde bulamazsın.
7) Kitapçı( ) kendisine verdiğim tabloyu
çerçeveletmiş( ) anlamsız bulup elden
çıkardığım o resmi dükkânın başköşesine
asmıştı ( )Resmim gözümde adeta yüceleşmişti.
Yoksa ondan biraz para mı istemeliydim( )
Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere,
sırasıyla
aşağıdakilerin
hangisindeki
noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) ( , ) ( ; ) ( ,) ( … )
B) ( , ) ( …) ( , ) ( ! )
C) ( . ) ( . ) ( ; ) (? )
D) ( ; ) ( ; ) ( , ) ( … )
E) ( , ) (;) ( .) (? )
8) a, b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere,
a+b=6
ve
3a-2b+c=36 ise, c ’nin en
küçük değeri nedir?
A) 20
B) 23
C) 24
D) 26
E) 30
105
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
9) Bir bireysel emeklilik şirketine her ay 200
TL yatıran bir kişinin, aylık %4 bileşik faiz
altında 3 yıl sonraki birikimi ne kadar olur?
( (1,04)36=4,1 )
A) 14000
B) 14500
C) 15000
D) 15500
E) 16000
10) 3 ve 6 sayı tabanı olmak üzere, (10112)₃ =
(2x5)₆ ise x nedir?
A) 0
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
11)
İfadesinin en sade hali nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
0
1
a+1
a-1
a
12) İki basamaklı ab doğal sayısı, rakamları
toplamının 5 katıdır. Buna göre ab sayısının
6 ile bölümünden kalan nedir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 0
13) Aralarındaki yaş fakı 20 olan bir baba ve
oğlunun, 3 yıl sonraki yaşları toplamı 36
olacağına göre, baba şimdi kaç yaşındadır?
A) 22
B) 24
C) 25
D) 27
E) 28
106
14) Bir çocuk parasının tamamıyla 4 kalem 3
silgi ya da 5 kalem 1 silgi alabilmektedir.
Buna göre parasının tamamıyla kaç silgi
alabilir?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7
15) %40 karla satılan bir üründen 120 TL kar
edilmiştir. Bu ürün 450 TL ye satılsaydı %
kaç kar elde edilirdi?
A) 25
B) 30
C) 40
D) 45
E) 50
16) Cumhuriyetin ilan edilmesi Kurtuluş Savaşı
süresince yürütülen yönetimin adının
verilmesiydi. Yani var olan bir sistemin
sadece adı konmuş oluyordu.
Aşağıdakilerden
hangisi
Türkiye’de
cumhuriyetin
ilan
edilmesinin
gerekçelerinden biri olarak gösterilemez?
A) Hilafetin kaldırılması
B) TBMM’nin açılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Egemenliğin milletin eline geçmiş olması
E) Saltanat yönetiminin ülkenin sorunlarını
çözmede yetersiz kalması
17) Türk inkılâbının evrensel bir boyut
kazanmasında,
aşağıdaki
kavramların
hangisine verilen önem daha az etkili
olmuştur?
A) Laiklik
B) Batılılaşma
C) Devletçilik
D) Bağımsızlık
E) Ulusal egemenlik
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
18) Milli Mücadele döneminde yeni Türk devleti
kurulurken cumhuriyetin resmen ilanı daha
sonraya bırakılmıştır.
Bu durumun nedeni olarak, aşağıdakilerden
hangisi savunulabilir?
A) Milli mücadeleyi başarıya ulaştırarak
bağımsızlığı sağlamak
B) Siyasi partilerin kurulmasını beklemek
C) Halkın cumhuriyet yönetimine uyum
sağlamasını beklemek
D) Milletvekillerinin cumhuriyet rejimine uyum
sağlamasına zaman vermek
E) Güçler birliği esasını benimsemek
19) Aşağıdakilerden
hangisi,
Türk
dış
politikasının gündeminde, Lozan’dan
kalan bir sorun olarak yer almamıştır?
A) Irak sınırı
B) Nüfus Mübadelesi
C) Yabancı okullar
D) Boğazlar
E) Kıbrıs
20) Şeyh Sait İsyânı TBMM’nin dış politikasında
etkili rol oynamıştır. Bu isyan, aşağıdaki
sorunlardan
hangisinin
Türkiye’nin
aleyhine
sonuçlanmasında
sebep
olmuştur?
A) Boğazlar
B) Hatay
C) Kapitülasyonlar
D) Musul
E) Yabancı okullar
ALAN BİLGİSİ
21) Aşağıdakilerden hangisi aktifi
düzenleyici bir hesap değildir?
A) Alacak senetleri reeskontu
B) Birikmiş amortismanlar
C) Verilen çek ve ödeme emirleri
D) Stok değer düşüklüğü karşılığı
E) Gelecek aylara ait giderler
22) Bir
işletmenin
varlıkları
ile
kaynaklarındaki değişiklikler ve bu
değişikliklerin hâsılat, giderler ve
özkaynaklar
üzerindeki
etkilerinin
ölçülmesinin
objektif
belgelere
dayandırılması ve gelecekle ilgili
tahmin ve varsayımların yapılmasında
tarafsız hareket edilmesi gereği ve iyi bir
yargılama yeteneğini temel alan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özün önceliği
B) Maliyet esası
C) Tarafsızlık ve belgelendirme
D) Önemlilik
E) Süreklilik
23) İşletme, 500 TL’lik kasa noksanlığının
satıcılara
olan
borcun
ödendiği
halde
kayıtlara
geçilmediğinden
kaynaklandığını saptamıştır. Bu işleme
ilişkin günlük defter kayıtları nasıl
olmalıdır?
A) ________________ / _________________
320 SATICILAR500
100 KASA
500
B) _____________ / ____________________
120 ALICILAR500
197 SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI 500
C) _____________ / ____________________
320 SATICILAR500
197 SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI 500
D) _____________ / ____________________
100 KASA500
197 SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI 500
E) _____________ / ____________________
197 SAYIM ve TESELLÜMNOKSANLARI 500
320 SATICILAR
500
______________________________________
107
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
24) İşletme H Anonim Şirketi’nin nominal
değeri 1 TL’si ve alış fiyatı 2 TL olan hisse
senetlerinden 1000 adet satın almıştır.
İşletme, hisse senetlerinin bedeli ile 50
TL’lik komisyonu aracı kuruluşa banka
aracılığıyla ödemiştir. Bu işleme ilişkin
günlük defter kayıtları nasıl olmalıdır?
A) __________________/___________________
110 HİSSE SENETLERİ
2000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
50
102 BANKALAR
2.050
B) _________________ / ____________________
110 HİSSE SENETLERİ
2.000
654 KARŞILIK GİDERLERİ
50
102 BANKALAR
2.050
C) _________________ / ____________________
110 HİSSE SENETLERİ
2.000
655 MENKUL KIYMET 50
SATIŞ ZARARLARI
102 BANKALAR
2.050
D) _________________ / ____________________
110 HİSSE SENETLERİ 2.000
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
50
102 BANKALAR
2.050
E) __________________/___________________
110 HİSSE SENETLERİ
2.000
653 KOMİSYON GİDERLERİ
50
102 BANKALAR
2.050
________________ / ____________________
25) İşletme, H işletmesinden herhangi bir
alacağı olmadığı halde bir senet almıştır.
Bu işlemi kaydederken alacaklı hesap
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 121 ALACAK SENETLERİ
B) 120 ALICILAR
C) 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
D) 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
E) 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
108
26) H işletmesi keşide edip kabulden
önce poliçeyi lehdara teslim edildiğini
öğrenmiştir.
Bu
durumda
işletmenin
yapacağı
günlük defter kaydında alacaklı hesap
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Diğer ticari alacaklar
B) Alıcılar
C) Satıcılar
D) Borç senetleri
E) Alacak senetleri
27) H işletmesi 1.000 TL karşılık ayırdığı 8.000
TL’lik şüpheli ticari alacağının tahsilinin
kesinlikle mümkün olmadığını görmüştür.
Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ____________________/__________________
129 ŞÜPHELİ TİCARİ AL.KARŞILIĞI
1.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 7.000
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 8.000
B) ____________________/__________________
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
1.000
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI 7.000
129 ŞÜPHELİ TİCARİ AL.KARŞILIĞI 8.000
C) ____________________/__________________
129 ŞÜPHELİ TİCARİ AL. KARŞILIĞI
1.000
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 7.000
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 8.000
D) ____________________/__________________
129 ŞÜPHELİ TİCARİ AL. KARŞILIĞI
1.000
689 DİĞER OL.DIŞI GİDER VE ZARARLAR 7.000
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
8.000
E) ____________________/__________________
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
1.000
654 KARŞILIK GİDERLERİ
7.000
129 ŞÜPHELİ TİCARİ AL. KARŞILIĞI
8.000
_________________/__________________
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
28) H işletmesi satın aldığı malın deposuna
taşınması karşılığında nakliye şirketine
2.000 TL + KDV tutarında ödeme
yapmıştır. Ödemenin 1.500 TL’si ve KDV’si
peşin, 500 TL’si ise çek keşide ederek
gerçekleştirilmiştir. Bu işleme ilişkin
günlük defter kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) ________________/__________________
760 PAZARLAMA, SATIŞ ve
DAĞITIM GİDERLERİ
2000
191 İNDİRİLECEK KDV
360
100 KASA
1860
101 ALINAN ÇEKLER
500
B) ________________/___________________
153 TİCARİ MALLAR
2000
191 İNDİRİLECEK KDV
360
100 KASA
1860
103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ 500
C) ________________/___________________
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 2000
191 İNDİRİLECEK KDV
360
100 KASA
1860
103 VERİLEN ÇEKLER
ve ÖDEME EMİRLERİ
500
D) ________________/___________________
760 PAZARLAMA, SATIŞ ve
DAĞITIM GİDERLERİ
2000
191 İNDİRİLECEK KDV
360
100 KASA
1860
103 VERİLEN ÇEKLER ve
ÖDEME EMİRLERİ
500
E) ________________/___________________
153 TİCARİ MALLAR
2000
191 İNDİRİLECEK KDV
360
100 KASA
1860
101 ALINAN ÇEKLER
500
29) Bir işletmenin sahip olduğu malın bir
kısmını satmak koşuluyla ve emanet
olarak diğer bir işletmeye göndermesi
işlemine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aval
Kefalet
Konsinye
Teminat
Depozito
30) H İşletmesi 8.000 TL’lik bir makineyi ciro ettiği
bir senetle satın almıştır. Ayrıca makine için
taşıma ve montaj gideri olarak 2.000 TL’si
için G işletmesine borçlanmıştır. İşletme bu
işlemle ilgili nasıl bir kayıt yapmalıdır?
A) __________________/___________________
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 8.000
760 PAZARLAMA SATIŞ ve
DAĞITIM
GİDERLERİ
2.000
191 İNDİRİLECEK KDV
1.800
121 ALACAK SENETLERİ
9.440
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR2.360
B) ___________________/__________________
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 10.000
191 İNDİRİLECEK KDV
1.800
121ACAK SENETLERİ
9.440
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
2.360
C) __________________/___________________
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 10.000
191 İNDİRİLECEK KDV
1.800
321 BORÇ SENETLERİ
9440
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR2.360
D) __________________/___________________
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR8.000
760 PAZARLAMA SATIŞ ve
DAĞITIM GİDERLERİ 2.000
191DİRİLECEK KDV
1.800
121 ACAK SENETLERİ
9.440
320 SATICILAR
2.360
E) __________________/___________________
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR10.000
191 İNDİRİLECEK KDV
1.800
121 ACAK SENETLERİ
9.440
320 SATICILAR
2.360
___________________ / ____________________
109
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
31) Y işletmesi, Z Şirketi’nin %25 sermaye
payını temsil eden 60.000 TL’lik hisse
senedini alarak ortak olmayı taahhüt
etmiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) _______________/__________________
242 İŞTİRAKLER
60.000
243 İŞTİRAKLERE SERMAYE
TAAHHÜTLERİ
60.000
B) ________________/_________________
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 60.000
243 İŞTİRAKLERE SERMAYE
TAAHHÜTLERİ
60.000
C) _______________/__________________
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 60.000
246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE
TAAHHÜTLERİ
600.000
D) ________________/__________________
246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE
TAAHHÜTLERİ
60.000
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
KARŞILIĞI
60.000
E) _______________/___________________
501 ÖDENMEMİS SERMAYE 60.000
500 SERMAYE
60.000
___________________ / ____________________
32) H işletmesi, banka aracılığıyla 3 ay vadeli
12.000 TL’lik finansman bonosu ihraç
etmiş ve 10.000 TL’sine satmıştır. Bu
işleme ilişkin günlük defter kaydı nasıl
olmalıdır?
A) __________________ / ___________________
102 BANKALAR
10.000
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI 2.000
111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BON.12.000
B) ____________________ / _________________
102 BANKALAR
10.000
653 KOMİSYON GİDERLERİ
2.000
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 12.000
110
C) ____________________ / _________________
102 BANKALAR
10.000
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 2.000
305 ÇIKARILMIŞ BONLAR VE SENETLER 12.000
D) ____________________ / _________________
102 BANKALAR
10.000
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI 2.000
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR
VE SENETLER
12.000
E) ___________________/__________________
111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE
BONOLARI
10.000
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI 2.000
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR
VE SENETLER 12.000
____________________ /____________________
33)
Kar dağıtımında kar paylarının ödenmesi
kaydında hangi hesap borçlandırılır?
A) 102 BANKALAR
B) 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
C) 500 SERMAYE
D) 331 ORTAKLARA BORÇLAR
E) 100 KASA
HAZAR - A.Ş. NAZAR - A.Ş.
Esas Sermaye 20.000 8.000
Özvarlık 40.000 32.000
HAZAR ve NAZAR işletmelerinin Cari değerleri
nedir?
A) 1-3
B) 1-4
C) 2-4
D) 2-1
E) 1-1
34)
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
35)
H ve N Anonim Şirketleri birleşerek C
Anonim Şirketi’ni kurmaya karar vermişlerdir. H ve N
Anonim Şirketleri Birleşme Sözleşmesi’nde belirtilen
koşullar üzerinden sahip oldukları iktisadi kıymetleri
devredeceklerdir. Kurulacak C Anonim Şirketinin ana
sözleşmesinde, şirketin esas sermayesi 442.000TL
olarak belirlenmiş olup, 100 nominal değerli 4.420
adet hisse senedinden oluşmaktadır.
H Anonim Şirketi’nin 31/10/2014 Tarihli
Bilançosu
AKTİF (VARLIKLAR)
PASİF (KAYNAKLAR)
KASA
10.000
BANKALAR 30.000
ALICILAR 20.000
TİCARİ
MALLAR 40.000
BİNALAR 60.000
BİRİKMİŞ
AMORT. (10.000)
SATICILAR
SERMAYE
YASAL YEDEKLER
DÖNEM NET
ZARARI
AKTİF
TOPLAMI 150.000
PASİF
TOPLAMI 150.000
50.000
100.000
30.000
(10.000)
Birleşme Sözleşmesine Göre Devir Koşulları
Kasa Bilanço değeri ile
Bankalar Bilanço değeri ile
Alıcılar Bilanço değeri ile
Ticari Mallar 50.000 TL.
Binalar 80.000 TL.
Satıcılara
Borçlar
Bilanço
değeri
ile
değerlendirilecektir.
Devir nedeniyle özkaynakların ortaklara
paylaştırılması
kaydı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) --------------------------------- / ---------------------500 SERMAYE 100.000
540 YASAL YEDEKLER 30.000
590 DÖNEM NET KÂRI 10.000
331 ORTAKLARA BORÇLAR 140.000
----------------------------- / --------------------------------B) -------------------------- / --------------------------------500 SERMAYE 100.000
540 YASAL YEDEKLER 30.000
590 DÖNEM NET KÂRI 40.000
331 ORTAKLARA BORÇLAR 170.000
------------------------------ / ---------------------------------
C) -------------------------- / --------------------------------500 SERMAYE 100.000
540 YASAL YEDEKLER 30.000
590 DÖNEM NET KÂRI 40.000
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 170.000
---------------------------- / --------------------------------D) -------------------------- / --------------------------------500 SERMAYE 100.000
540 YASAL YEDEKLER 30.000
591 DÖNEM NET ZARARI 40.000
331 ORTAKLARA BORÇLAR 170.000
------------------------------- / --------------------------------E) ------------------------- / --------------------------------500 SERMAYE 130.000
590 DÖNEM NET KÂRI 40.000
331 ORTAKLARA BORÇLAR 170.000
------------------------------- / --------------------------------36) H İşletmesi, 2014 yılında alacak senetleri için
reeskont uygularken borç senetleri için ise
reeskont işlemi uygulamamıştır.
Bu durum, aşağıdaki muhasebe temel
kavramlarından hangisine uyulmadığını
gösterir?
A) Parayla ölçülme
B) Özün önceliği
C) İhtiyatlılık
D) Tam açıklama
E) Tutarlılık
111
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
37)
İşletme tarafından satın alınan kırtasiye
malzemesi 12.000TL, sayımda kalan kırtasiye
malzemesi 7.000TL olarak hesaplanmıştır.
İşletme kırtasiye giderlerini gider hesabına
almışsa kullanılmayan kırtasiye malzemelerine
ilişkin dönem sonu kaydı nasıl yapılabilir?
A) -------------------------------/---------------------------GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 5.000,DİĞER STOKLAR 5.000,B) -------------------------------/---------------------------DÖNEM KÂRI veya ZARARI 5.000,GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
5.000,C) -------------------------------/---------------------------GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.000,DİĞER STOKLAR 5.000,D) -------------------------------/---------------------------GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 5.000,GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.000,E) -------------------------------/---------------------------GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 5.000,DİĞER STOKLAR 5.000,-------------------------------/---------------------------38) Aşağıdakilerden
hangisi
varlık
hesaplarıyla ilgili bir karşılık hesabı
değildir?
A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
B) Kıdem Tazminatı Karşılığı
C) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
E) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
39) İşletme 2014 yılında 2015 vadeli kredili
100TL+KDV mal satmış. Nakit ve nakit benzeri tahsil
etmemesine rağmen işlemi 2014 döneminde kayıt
altına alarak elde edilen geliri 2014 gelir tablosuna
aktarmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) İşletme tahakkuk esasına uygun kayıt yapmıştır.
B) İşletme nakit esasına uygun kayıt yapmıştır.
112
C) İşletme tahakkuk esasına aykırı kayıt yapmıştır.
D) İşletme özün önceliğine uygun kayıt yapmıştır.
E) İşletme maliyet kavramına uygun kayıt
yapmıştır.
40) H işletmesi 01.10.2014 tarihinde 60.000 TL +
8.640TL KDV’ye bir makine satın almış ve kullanmaya
başlamıştır. Söz konusu makinenin amortisman
oranının % 20 olduğu varsayılmaktadır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı esas
alındığında ilk ve son yıla ait amortisman
tutarları normal amortisman yöntemine göre
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) İlk yıl 12.000 TL, son yıl 12.000 TL
B) İlk yıl 3.000TL, son yıl 21.000 TL
C) İlk yıl 3.000 TL, son yıl 9.000 TL
D) İlk yıl 12.000 TL, son yıl 9.000 TL
E) İlk yıl 12.000 TL, son yıl 15.000 TL
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
41) H İşletmesi 2015 yılında, 31 Aralık 2014
tarihli finansal tabloların yayımlanması için
onaylanmasından sonra yapılan hesaplama
hatası nedeniyle 2014 yılı reeskont giderlerinin
olması gerekenden 50.000 TL daha az olarak
finansal tablolara yansıtıldığını fark etmiştir.
Bu durumda işletme aşağıdakilerden
hangisini gerçekleştirmelidir?
A) Açıklanan durum için bir düzeltme uygulanması
mümkün değildir.
B) 2014 yılı finansal tabloların hazırlanmasından
sonra hata fark edildiği için bir düzeltme
yapılmasına gerek yoktur.
C) 2015 yılı finansal tablolarını yayımlarken
karşılaştırmalı dönem finansal tabloları olarak
sunduğu 2014 yılı finansal tablolarındaki
reeskont faiz giderini ve geçmiş yıllar kârını
düzeltmelidir.
D) 2014 yılına ilişkin reeskont giderlerini doğru bir
şekilde finansal tablolara yansıttıktan sonra, 31
Aralık 2014 tarihinde sona eren yıllık döneme ait
finansal tablolarını yeniden yayımlamalıdır.
E) 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıllık döneme
ilişkin hesaplanan reeskont giderlerini 50.000 TL
daha fazla olarak finansal tablolara yansıtmalıdır.
42) Aşağıdakilerden hangisi nakit akışı
yaratmayan işleme örnek olarak verilebilir?
A) Özkaynağın borca dönüştürülmesi
B) Vergi ödenmesi
C) Duran varlık satışı
D) Çek tahsilâtı
E) Kar dağıtımı
43) Aşağıdakilerden
hangisi
finansman
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı
içinde raporlanır?
A) Satıcılara ödeme yapılması
B) Hisse senedi temini için yapılan nakit çıkışları
C) Başka bir işletmeye ortak olmak için yapılan
nakit çıkışları
D) Finansal
kiralama
sözleşmelerinden
kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit
çıkışları
E) Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç
olmak üzere, işletmeler tarafından üçüncü
kişilere verilen avanslar
44) H İşletmesi maliyet değeri 100.000 TL ve
birikmiş amortismanı 30. 000 TL olan bir cihazı
yeni fabrikaya taşınacağı için satmaya karar
vermiştir. Cihazın gerçeğe uygun değerinin
80.000 TL ve satış giderlerinin ise 5.000 TL
olacağı belirlenmiştir.
Bu işleme ilişkin yapılacak muhasebe
kayıtlarından
birisi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tesis, makine cihazlar 75.000 TL borç
B) Tesis, makine cihazlar 75.000 TL alacak
C) Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar 75.000 TL borç
D) Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar 70.000 TL borç
E) Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar 80.000 TL borç
45) İşletmenin sürekli ana iş konusuyla ilgili
veya diğer işlemleri sonucunda işletmenin
varlıklarında meydana gelen azalışlara veya
yükümlülüklerinde meydana gelen artışlara
ne ad verilir? A) Bilanço yaklaşımında zarar
B) Bilanço yaklaşımında gider
C) Gelir yaklaşımında zarar
D) Gelir tablosu yaklaşımında gider
E) Maliyet
46) Aşağıdakilerden
hangisi
maliyetlerin
sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerden
biri değildir?
A) Gider şekillerine göre
B) Faaliyet hacmi ile ilişkilerine göre
C) Çeşitlerine göre
D) Fonksiyonlarına göre
E) Ürünlere yüklenmelerine göre
113
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
47) “H” Üretim işletmesinde,
Üretilen Mamul Maliyeti
: 5.000
D.B.Y.M.S: 2.000
D.S.Y.M
.S: 3.000
D.B.M.S: 6.000
D.S.M.S: 1.000
Yukarıdaki bilgilere göre Satılan Mamul Maliyeti
kaç TL’dir?
A) 1.000
B) 9.000
C) 10.000
D) 11.000
E) 15.000
48) “H” Üretim işletmesinin yıllık üretim miktarı 200
adettir. İşletmenin maliyet yöntemlerine göre
gerçekleşen üretim maliyeti bilgileri aşağıdaki
gibidir:
Değişken maliyet
: 40.000 TL
Tam maliyet
: 60.000 TL
Normal maliyet
: 50.000TL
Bu bilgilere göre işletmenin üretim kapasitesi
kaç birimdir?
A) 400
B) 200
C) 600
D) 700
E) 800
49) Ortalama maliyet varsayımı altında, birim
eşdeğer maliyetler hammadde açısından 2 TL ve
şekillendirme açısından 5 TL olan bir işletmede
tamamlanan ürün sayısı 10.000 olup, dönem
sonu yarı mamullerin eş değer birimleri ise
hammadde açısından 4.000 eşdeğer birim ve
şekillendirme açısından 3.000 eşdeğer birimdir.
Bu veriler kullanıldığında dönem sonu yarı
mamul maliyeti kaç TL’dir?
A) 8.000
B) 15.000
C) 23.000
D) 33.000
E) 93.000
114
50) Kapasite sapması aşağıdaki giderlerden
hangisi ile ilgilidir?
A) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
B) Direkt işçilik giderleri
C) Değişken genel üretim giderleri
D) Sabit genel üretim giderleri
E) Genel yönetim gideri
51) Toplam brüt satış kârını ifade eden eşitlik
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (Toplam Net Satışlar - Toplam Sabit Maliyetler) Satılan Mamuller Maliyeti
B) (Birim Satış Fiyatı - Birim Değişken Maliyet) x
Satış Miktarı - Toplam Sabit Maliyetler
C) Toplam Satış Hasılatı - Toplam Üretim Maliyeti
D) (Katkı Oranı x Toplam Net Satışlar) - Toplam
Sabit Maliyetler
E) (Birim Katkı Payı x Satış Miktarı) – Toplam Sabit
Maliyetler
52) Planlanan yıllık satış tutarı 70.000 TL,
başabaş noktası satış tutarı 40.000 TL ve
katkı oranı %30 olan bir işletmenin toplam
karı ne kadardır?
A) 12.000 TL
B) 21.000 TL
C) 33.000 TL
D) 28.000 TL
E) 9.000 TL
53) Üretim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan
ve ek işlemle düzeltilemeyen mamullere ne
ad verilir?
A) Bozuk mamul
B) Yan mamul
C) Kusurlu mamul
D) Birleşik mamul
E) Ana mamul
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
54) Yıllık 1.000 makine saati karşılığında bütçelenen
20.000 TL tutarındaki genel üretim giderlerinin
%40’unun sabit giderlerden oluşacağı tahmin
edilmektedir.
Yukarıdaki bilgilere göre genel üretim
giderlerinin üretim maliyetlerine yüklenmesinde
kullanılacak bütçe denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Y=10.000+20X
B) Y=20.000+4X
C) Y=20X
D) Y=8.000+8X
E) Y=8.000+12X
55) Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı
(TMS-1)’na göre hazırlanan tam bir finansal
tablolar setinde aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Dönem sonu finansal durum tablosu
B) Kapsamlı gelir tablosu
C) Döneme ait nakit akış tablosu
D) Döneme ait özkaynak değişim tablosu
E) Döneme ait net çalışma sermayesindeki
değişim tablosu
56) İşletme dönem başındaki hedefleri ile
dönem sonundaki gerçekleşen verilerini
karşılaştırmak
amacıyla
hesaplanan
standart
oranlar
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tarihi Standart Oranlar
B) Sektör Standart Oranları
C) İdeal Standart Oranlar
D) Bütçe Standart Oranlar
E) İdeal Standart Oranlar
57) Aşağıdakilerden hangisi “aktifi düzenleyici
bilanço kalemlerinden değildir?
A) Şüpheli Alacaklar Karşılığı
B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
C) Alacak Senetleri Reeskontu
D) Birikmiş Amortismanlar
E) Borç Senetleri Reeskontu
58) Aşağıdaki işlemlerden hangisi / hangileri
net işletme sermayesini azaltır?
I. Peşin bedelle taşıt alışı
II. Uzun vade ile ticari mal satışı
III. Kısa vadeli banka kredi alınması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
59) Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları 100.000
TL, Net Çalışma Sermayesi 40.000 TL olan
işletmenin cari oranı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) 1,4
B) 1,0
C) 1,2
D) 0,8
E) 2,5
60) Finansman oranı 1,8 olan işletme için
aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A) Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücü
düşüktür.
B) Özkaynakları borçlarına göre daha fazladır.
C) Finansal riski yüksektir.
D) Alacaklarının
tahsilatında
sorunlar
yaşamaktadır.
E) Borç ağırlıklı finansman politikası izlemektedir.
61) Satışları 100.000 TL, duran varlıkları 20.000
TL olan işletmenin aktif devir hızı 2’dir.
İşletmenin cari oranı 2 olduğuna göre
sürekli sermayesi kaç TL’dir?
A) 50.000
B) 40.000
C) 35.000
D) 25.000
E) 20.000
115
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
62) Nakit akış tablosuna ilişkin olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli bir faaliyet dönemi içinde oluşan nakit
giriş ve çıkışlarını sunmaktadır.
B) Tahakkuk esasına göre düzenlenmektedir.
C) Likidite analizi açısından faydalı bilgiler sunar.
D) Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine
göre ek finansal tablodur.
E) Borçların anapara ve faiz ödeyebilme
yeteneğinin belirlenmesine yararlı bilgiler
sunar.
63) Aşağıdakilerden hangisi en güncel denetim
yaklaşımıdır?
A) Faaliyet denetimi
B) Belge denetimi
C) Mali tablo denetimi
D) Risk odaklı denetim
E) Sistemlere dayalı denetim
64) Aşağıdakilerden
hangisi
bağımsız
denetçinin
mutlak
bir
güvence
vermesini engelleyen denetimin yapısal
kısıtlamalarından biri değildir?
A) Bağımsız denetçinin tecrübesizliği
B) Örnekleme yönteminin kullanılması
C) Hilelerin gizlenmesi
D) İç
kontrol
sisteminin
doğasından
kaynaklanan kısıtlamalar
E) Bağımsız denetçiye sunulan kanıtların
çoğunun kesin olmaktan ziyade ikna edici
olması
65) Aşağıdakilerden
hangisi
denetçinin
bağımsızlığını bozan olaylardan biri
değildir?
A) Denetçinin denetlediği işletmenin ortakları
ile yakın akrabalık ilişkisi içinde olması
B) Denetçinin denetlediği işletmenin ortağı
olması
C) Denetçinin, denetlediği işletmeye üç yıl
sonra genel müdür olması
D) Denetçinin denetlediği işletmeye muhasebe
116
hizmeti vermesi
E) Denetçinin denetlediği işletmeden kredi
çekmesi
66) Aşağıdakilerden
hangisi
işletme
yönetiminin iddialarından biri değildir?
A) Hesap kesimi
B) Tutarlı olma
C) Var olma
D) Tam olma
E) Değerleme
67) Denetim şirketi müşteri kabul anketi ile
aşağıdakilerden hangisini belirlemeye
çalışır?
A) Müşteri işletmenin mali yapısını
B) Müşteri işletmenin finansal gücünü
C) Müşteri işletmenin riskini ve gerekli personel
gücünü
D) Müşteri işletmenin hukuki durumunu
E) Müşteri işletmenin iş yükünü
68) Uluslararası bağımsız denetim standartlarına
göre bağımsız denetimin planlaması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bağımsız denetçi, bağımsız denetim planını
çalışma alanı standardı gereği belgeler.
B) Bağımsız denetim planı bağımsız denetim
başladıktan sonra değiştirilemez.
C) Bağımsız denetim planı genel bağımsız
denetim stratejisinden daha ayrıntılıdır.
D) Bağımsız denetim planı, bağımsız denetim
ekibi üyeleri tarafından uygulanacak
bağımsız denetim tekniklerinin yapısını,
zamanlamasını ve kapsamını içerir.
E) Bağımsız denetim planı denetim çalışmasının
etkinliğini arttırır.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
69) Kontrol Riski hakkında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kontrol
Riski,
bağımsız
denetçinin
kontrolünde değildir.
B) İç kontrol sistemi etkin olan işletmelerde
Kontrol Riski azalır.
C) Kontrol
Riski,
işletme
tarafından
değerlendirilmeli
ve
denetçi,
bu
değerlendirmenin sonucuna göre Ortaya
Çıkarma Riskini belirlemelidir.
D) Kontrol
Riski,
denetçi
tarafından
değerlendirilmelidir.
E) Kontrol Riski, ayrıntılı denetim çalışmalarına
rağmen ortadan kaldırılamaz.
70) Aşağıdakilerden hangisi müşteri işletmenin
iç kontrol sistemini tanımaya çalışırken
bağımsız denetçinin öncelikle inceleyeceği
iş süreçlerinden biri değildir?
A) Halkla ilişkiler süreci
B) Finansal raporlama süreci
C) Satın alma ve ödeme süreci
D) Üretim ve stok yönetim süreci
E) Maddi duran varlık yönetim süreci
71) Bağımsız denetim standartları açısından
analitik inceleme teknikleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Analitik
inceleme
tekniklerinin
uygulanmasında yalnızca finansal olmayan
bilgiler kullanılabilir.
B) Analitik inceleme teknikleri işletmeye
ait finansal bilgilerin bütçe ve tahminler
gibi işletmenin beklediği sonuçlar ile
karşılaştırılmasını içerir.
C) Analitik inceleme teknikleri işletmeye ait
finansal bilgilerin stok değer düşüklüğü
karşılığı tahmini gibi bağımsız denetçinin
beklentileri ile karşılaştırılmasını içerir.
D) Analitik
inceleme
teknikleri
risk
değerlendirme
aşamasında
risk
değerlendirme tekniği olarak, risk karşılama
aşamasında temel bağımsız denetim olarak
da uygulanabilir.
E) Analitik inceleme teknikleri denetim
çalışmalarının
tamamlanmasında
aşamasında genel analitik testler şeklinde
de uygulanabilir.
72) Aşağıdakilerden hangisi bazı denetim
alanlarına minimum uygulanması gereken
ayrıntılı denetim tekniklerinden biri değildir?
A) Hukuki anlaşmazlıkların ve davaların tekrar
incelenmesi
B) Önceki denetçi ile görüşmek
C) Doğrulamalar
D) Mali yatırımları incelmek
E) Envanter çalışmalarında hazır bulunmak
73) İlişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Denetçinin ilişkili taraflarla olan işlemlerin
tamamını ortaya çıkarması beklenir.
B) İşletme
yönetimi
ilişkili
taraflarla
gerçekleştirilen işlemlerin açıklanmasından
sorumludur.
C) İlişkili tarafların ya da ilişkili taraflarla
gerçekleştirilen işlemlerin varlığı finansal
tabloları etkileyebilir.
D) Finansal raporlama standartları ilişkili
taraflarla olan belirli ilişkilerin ve işlemlerin
finansal tablolarda açıklanmasını gerekli
kılabilir.
E) Genellikle
ilişkili
olmayan
üçüncü
taraflardan elde edinilen denetim kanıtları
ilişkili taraflardan elde edinilen denetim
kanıtlarına kıyasla daha fazla güvenilirdir.
117
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
74) Denetçi, müşterinin stokları doğru sayıp
saymadığını belirlemek için, kullanılan
toplam 8.500 stok etiketinden 700 tanesini
seçip incelediğinde aşağıdaki işlemlerden
hangisini yapmış olur?
A) İradi örnekleme
B) Denetim prosedürü
C) Sistematik secim
D) Denetim Örneklemesi
E) Katmanlı secim
75) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru
değildir?
A) Çalışma kâğıtları, işletmenin muhasebe
kayıtlarının yerine geçmez.
B) Denetim çalışmasını kimin yürüttüğü ve
çalışmanın hangi tarihte tamamlandığı
hususlarının çalışma kâğıtlarında belirtilmesi
zorunludur.
C) Denetçi tarafından yapılan sözlü açıklamalar,
denetçinin yaptığı çalışma veya ulaştığı
sonuçlar için tek başına yeterli dayanak
sağlamaz.
D) Finansal tabloların ve çalışma kâğıtlarının
eski taslaklarının, ilk veya tamamlanmamış
görüşleri yansıtan notları, denetçinin
yanlışlıkla yaptığı ve düzelttiği yanlış
çalışmaları gösteren çalışma kağıtlarının
çalışma kâğıtlarına eklenmesi zorunludur.
E) Çalışma kâğıtları sadece denetçi tarafından
hazırlanan kayıtlarla sınırlı olmayıp, işletme
personeli tarafından hazırlanan ve denetçi
tarafından kabul edilen diğer uygun kayıtları
da içerir.
76) Aşağıdakilerden
hangisi
bilanço
tarihinden sonraki olaylarla ilgili olarak
denetçinin gerçekleştirebileceği denetim
prosedürlerinden biri değildir?
A) Bilanço tarihi ile denetçi raporu tarihi
arasındaki muhasebe kayıtlarının gözden
geçirilmesi
118
B) İşletmenin bilanço tarihinden sonraki son
ara dönem finansal tablolarının incelenmesi
C) Finansal tablo tarihinden sonra yapılan
yönetim
kurulu
toplantılarına
ait
tutanaklarının incelenmesi
D) Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen ve
finansal tabloları etkileyebilecek herhangi
bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediği
konusunda yönetimle görüşülmesi
E) Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen
bankadan çekilen krediler için yeniden
hesaplamalar yapılması
77) Aşağıdakilerden
hangisi
denetim
raporunda bulunması gerekli bölümlerden
biri değildir?
A) Denetimde
kullanılan
prosedürlerin
açıklandığı paragraf
B) Giriş paragrafı
C) Denetçi görüşü paragrafı
D) Yönetimin sorumluluğu
E) Denetçinin sorumluluğu
78) Bilanço tarihi sonrası olayların cari dönem
finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen
yanlışlıklar içerdiği sonucuna varması
durumunda denetçi ne tür bir görüş
vermelidir?
A) Olumlu görüş
B) Görüş vermekten kaçınır
C) Finansal tablolar kısmi olarak bozuldu ise
olumsuz görüş
D) Finansal tablolar bir bütün olarak bozuldu ise
şartlı görüş (sınırlı olumlu görüş)
E) Finansal tablolara olan etki derecesine göre
ya şartlı görüş (sınırlı olumlu görüş) ya da
olumsuz görüş
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
79) Aşağıdakilerden
hangisinde
üretim
faktörleri doğru olarak verilmiştir?
A) İş gücü, hammadde, sermaye ve para
B) Kira, ücret, faiz ve kâr
C) Üretim, dağıtım, fiyatlama ve pazarlama
D) Doğal kaynaklar, iş gücü, sermaye ve
girişimcilik
E) İşçiler, firmalar, devlet ve para
80) Yatay ve dikey eksene paralel iki ayrı talep
eğrisi hakkında aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Yatay eksene paralel olanın eğimi sonsuzdur
B) Dikey eksene paralel olanın talep esnekliği
sonsuzdur
C) Yatay eksene paralel olanın fiyat esnekliği
bire eşittir
D) Dikey eksene paralel olanın talep esnekliği
sıfırdır
E) Dikey eksene paralel olanın talep esnekliği
bire eşittir
81) Tam rekabet piyasasında faaliyette bulunan
bir firmanın iktisadi karının sıfır olması
durumunda
aşağıdakilerden
hangisi
geçerlidir?
A) Zarar ettiği anlaşılır
B) Ekonomik kar durumu ortaya çıkar
C) Normal kar ettiği anlaşılır
D) Aşırı kar durumu görülür
E) Normalüstü kar elde ettiği görülür
82) Petrol ihraç eden ülkelerin (OPEC) uygulamış
olduğu kartel türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Miktar karteli
B) Fiyat karteli
C) Faaliyet karteli
D) Bölge karteli
E) Tröst
83) Yurt dışındaki yatırımlardan elde edilen
kâr ve faiz gelirleri, ödemeler bilançosunda
yer alan hangi ana hesap ve alt hesabında
izlenir?
A) Sermaye Hareketleri Hesabı – Porföy Hesabı
B) Cari İşlemler Hesabı – Mal Ticareti Hesabı
C) Net Hata ve Noksan Hesabı
D) Cari İşlemler Hesabı – Hizmet Ticareti
E) Sermaye Hareketleri Hesabı – Kısa Vadeli
Sermaye Hareketleri Hesabı
84) Negatif eğime sahip olan sermaye talebi
eğrisine göre bir girişimcinin yatırıma
karar verebilmesi için sermayenin marjinal
etkinliği ve faiz oranları arasındaki ilişki
nasıl olmalıdır?
A) Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranından
büyük olmalıdır.
B) Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranından
küçük olmalıdır.
C) Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranına
eşit olmalıdır.
D) Sermayenin marjinal etkinliği sıfır olmalıdır.
E) Faiz oranı sermayenin marjinal etkinliğinden
büyük olmalıdır.
85) Modern maliyeciler ile klasik maliyeciler
arasındaki borçlanmaya bakış açısından
farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlanma sadece tüketim harcamalarını
finanse etmek için yapılır
B) Devlet ekonomik amaçlı olarak da
borçlanma yoluna gidebilir
C) Borçlanma kamusal yükleri nesiller itibari ile
ileriye doğru kaydırır
D) Borçlanmaya normal gelir kaynakları
yetmediği zaman başvurulur
E) Borçlanmaya
hiçbir
şekilde
başvurulmamalıdır
119
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
86) Verginin
yansıma
süreci
aşamaları
aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla
verilmiştir?
A) Vurgu – ödeme – aktarma – yerleşme
B) Aktarma – ödeme – yerleşme – vurgu
C) Vurgu – aktarma – yerleşme – ödeme
D) Yerleşme – vurgu – aktarma – ödeme
E) Ödeme – vurgu – aktarma – yerleşme
87) Aşağıdaki harcamalardan hangisi cari
harcamalara örnek olarak gösterilemez?
A) Kamulaştırmalar
B) Yolluklar
C) Tüketim malı alımları
D) Malzeme alımları
E) Personel giderleri
88) Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesine
yüklenen temel görevlerden biri değildir?
A) Kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak
B) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
C) Ekonomik istikrarı sağlamak
D) Gelir dağılımında adaleti sağlamak
E) Düzenleyici görev
89) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’na göre
merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinden biri değildir?
A) TBMM
B) Anayasa Mahkemesi
C) Sosyal Güvenlik Kurumu
D) Yükseköğretim Kurulu
E) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
90) Merkezi bütçe kanun tasarısı, TBMM’de
toplam kaç gün görüşüldükten sonra
cumhurbaşkanına onaylaması için sunulur?
A) 20 gün
B) 40 gün
C) 55 gün
D) 60 gün
E) 75 gün
120
91) Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı kanuna
göre serbest muhasebeci mali müşavirlik
mesleğinin konusuna girmez?
A) Bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri
düzenlemek
B) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek,
işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat
ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri
düzenlemek veya bu konularda müşavirlik
yapmak
C) 3568 sayılı kanuna göre çıkarılan yönetmelik
çerçevesinde tasdik yapmak
D) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve
yönetmelik gereğince defter tutmak
E) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda
yazılı görüş vermek
92) 3568 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden
hangisi serbest muhasebeci mali müşavirler
odası denetleme kurulunun görevidir?
A) Yönetim kurulu ile birlikte odanın bütçe
teklifini hazırlamak
B) Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve
bu hususta genel kurula rapor vermek
C) Oda
üyeleri
hakkındaki
disiplin
soruşturmalarının yerindeliğini denetlemek
D) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu
mesleki kararlara uyulup uyulmadığını
denetlemek
E) Oda üyeleri hakkında disiplin soruşturması
yaparak disiplinle ilgili cezaları vermek
93) Aşağıdakilerden hangisi genel mesleki
standartlar arasında yer almaz?
A) Sır saklama
B) Sorumluluk
C) Bağımsızlık
D) Mesleki eğitim ve bilgi
E) Süreklilik
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
94) Sınav
yönetmeliğine
göre
yeminli
mali müşavirlik sınavları yılda kaç kez
yapılmaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
95) Çalışma usul ve esasları yönetmeliğine göre
aşağıdakilerden hangisi meslekle bağdaşan
işlerden değildir?
A) Tasfiye memurluğu
B) Bilirkişilik
C) Kadrolu olarak çalışmak suretiyle öğretim ve
eğitim amacı ile ders vermek
D) Limited şirket ortağı olmak
E) Seminer ve konferanslara katılmak
96) SMMM Odaları ve YMM Odaları üye
aidatları ve birlik payının tespitine ilişkin
yönetmeliğe göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Maktu aidat, odaya kayıtlı her meslek
mensubunun ödemekle zorunlu olduğu
aidattır
B) Her yıl, odalarca üyelerinden alınacak maktu
ve nispi aidatlar genel kurullarında belirlenir
C) Oda giriş aidatı, meslek mensuplarının
odaya kayıt için müracaatında ödedikleri
paydır
D) Nispi aidat, her yıl Mayıs ve Haziran aylarında
ödenir
E) Maktu yıllık aidat, her yıl Ocak ayı içinde
ödenir
97) İşçinin aylık ücretinin ne kadarından fazlası
haczedilemez?
A) %10
B) %25
C) %35
D) %50
E) %75
98) Çoğul gebelik durumunun söz konusu
olduğu hallerde, doğumdan sonraki analık
izin süresi ne kadar uygulanır?
A) 8 hafta
B) 6 hafta
C) 10 hafta
D) 12 hafta
E) 14 hafta
99) 01.01.2013 tarihinde iki aylık deneme süresi
içeren iş sözleşmesi gereğince işe başlamış
olan bir işçi, ne zaman yıllık ücretli izne hak
kazanır?
A) 01.01.2014
B) 01.03.2014
C) 01.07.2013
D) 01.09.2013
E) 01.03.2013
100)İşveren ne kadar süre içerisinde çalışılmayan
süreler için telafi çalışması yaptırabilir?
A) 2 hafta
B) 1 ay
C) 1,5 ay
D) 2 ay
E) 2,5 ay
101)Aşağıdaki fazla çalışma türlerinden
hangisinde işçinin onayının alınması şarttır?
A) Normal (olağan) fazla çalışma
B) İdari sebeplerle fazla çalışma
C) Zorunlu fazla çalışma
D) Öngörülemeyen sebeplerle fazla çalışma
E) Olağanüstü fazla çalışma
102)Kısa vadeli sigorta kolları için ödenecek
prim oranı ne kadardır?
A) %1
B) %1,5
C) %4
D) %6,5
E) %2
121
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
103)Konularına göre tek tek vergileri inceleyen
hukuk dalına ne ad verilir?
A) Genel vergi hukuku
B) Özel vergi hukuku
C) Maddi vergi hukuku
D) Şekli vergi hukuku
E) Vergi icra hukuku
B)
C)
104)
I. Basit usule tabi olan terzi
II. Stopajla vergilendirilen çiftçi
III. İşletme hesabı esasına tabi olan çiftçi
IV. Arızi kazanç sahipleri
V. Emlak komisyonculuğu yapan gerçek kişi
Yukarıdaki mükelleflerden hangisi, Katma Değer
Vergisi Kanununa göre beyanname vermek
zorunda değildir?
A) I, II ve III
B) Yalnız III
C) III ve V
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
105)Aşağıdaki gelirlerden hangisi Gelir Vergisi
Kanunu uygulamasında ticari kazanç
hükmünde değildir?
A) Diş protezciliği faaliyetinden elde edilen
kazanç
B) Eshamlı komandit şirkette komandite
ortağın kar payı
C) Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar
D) Satın alınan bir arazinin iktisap tarihinden
itibaren beş yıl içinde parsellenerek bu
müddet içinde satılması sonucu elde edilen
kazanç
E) Eshamlı komandit şirketin komanditer
ortağının kar payı
106)Gecikme faizi ile gecikme zammı için
söylenen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gecikme faizi, Vergi Usul Kanununun 112.
maddesinde düzenlenmiştir. Gecikme
122
D)
E)
zammı ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil
Usulü
Hakkında
Kanununun
51.maddesinde düzenlenmiştir.
Ölüm durumunda gecikme faizi düşer
fakat gecikme zammı mirası reddetmeyen
mirasçılar tarafından ödenmek zorundadır.
Gecikme faizi, ikmalen, re’sen ya da idarece
tarh olunan vergiler için uygulanır. Gecikme
zammı ise tahakkuk etmiş ödeme vadesi
geçmiş olan tüm kamu alacakları için
uygulanır.
Gecikme faizi, vade tarihi ile tahakkuk
tarihi arasında hesaplanır. Gecikme zammı
ise vade tarihi ile ödeme tarihi arasında
hesaplanır.
Vergi
cezalarında
gecikme
faizi
hesaplanmazken, vadesinde ödenmeyen
vergi ziyaı cezasında gecikme zammı
uygulanır.
107)Aşağıdaki durumların hangisinde emsal kira
bedeli uygulanır?
A) İhsan Bey’e ait Çınarcık Beldesinde bulunan
yazlık evin, kış aylarında korunması amacıyla
bedelsiz olarak, belde sakini olan Murat
Bey’e bırakılması
B) Mehmet Bey’in sahibi olduğu boş dairesini
yeni evlenen oğluna vermesi
C) Didem Hanım’ın yatırım amaçlı almış olduğu
evini annesinin ikametine tahsis etmesi
D) Ahmet Bey’in sahibi olduğu 3 dairenin;
birini kardeşinin, ikincisini babasının ve
üçüncüsünü de oğlunun ikametine tahsis
etmesi
E) Demir Bey’in sahibi olduğu boş bir dükkânı
kardeşinin depo amaçlı kullanması için
vermesi
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
108)Beyana
dayanan
vergilerde,
vergi
kanunlarına
aykırı
hareketlerini
kendiliğinden ilgili makamlara haber
veren, pişmanlık ve ıslah hükümlerinden
yararlanma şartlarını yerine getiren
mükellefler açısından aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Vergi ziyaı cezası uygulanmaz.
B) Kaçakçılık suçuna ilişkin cezalar uygulanmaz.
C) İştirak suçuna ilişkin cezalar uygulanmaz.
D) Birinci derecede usulsüzlük cezası 2 kat
olarak kesilir.
E) Gecikme zammı oranında pişmanlık zammı
hesaplanır.
109)İki veya daha fazla kişinin herhangi bir şekle
tabi olmayan bir sözleşme temelinde ortak
bir amaca ulaşmak için mal veya emeğini
bir araya getirmeleriyle oluşan ortaklık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Limited
B) Anonim
C) Kollektif
D) Adi komandit
E) Adi ortaklık
110)Anonim
şirket
yönetim
kurulunun
asgari sayısı ve görev süresi sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 kişi- 5 yıl
B) 3 kişi – 3 yıl
C) 5 kişi – 5 yıl
D) 1 kişi- 3 yıl
E) 3 kişi- 5 yıl
111)Tescil talebi reddedilen kişinin, talebi
mahkemece reddedilince kaç gün içerisinde
temyiz yoluna başvurmalıdır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
112)Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde faize
faiz işletilmesi mümkündür?
A) Satım sözleşmesi
B) Kira sözleşmesi
C) Her iki tarafın tacir olduğu ödünç sözleşmesi
D) Hizmet sözleşmesi
E) Eser sözleşmesi
113)Kambiyo senetlerinin geçerliği doğumuna
neden olan işleme bağlı olmaması
aşağıdaki
özelliklerden
hangisinden
kaynaklanmaktadır?
A) Kanunen emre yazılı olmasına
B) Uluslararası nitelik taşımasına
C) İmzaların bağımsızlığı ilkesi olmasına
D) Şekil şartlarına tabi olmasına
E) Sebepten soyut olmasına
114)Aşağıdakilerden hangisi TTK bakımından
ticari defter tutma yükümüne tabi değildir?
A) Tacirler
B) Anonim şirketler
C) Esnaflar
D) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
E) Donatma iştiraki
115)Kabul ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Tamamıyla öneriye uygun olmalıdır
B) Tek taraf hukuki bir hukuki işlemdir
C) Kabul beyanının bağlama süresi içinde
öneriyi yapana ulaşması gerekir
D) Öneri açık veya örtülü bir beyanla, fakat
açıkça kabul edilmiş olmalıdır
E) Ismarlanmamış bir şeyi alan onu kabul
etmekle yükümlüdür
123
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
116)Borçlar Kanunumuza göre kural olarak
borçlunun hangi tür sorumluluğu söz
konusudur?
A) Kişisel sorumluluk
B) Sınırlı sorumluluk
C) Sınırsız sorumluluk
D) Sorumsuzluk
E) Şahsi sorumluluk
117)Borçlunun alacaklısının yapacağı icra
takibinden kurtulmak için arabasını
arkadaşına devretmesi halinde yaptığı
işlem nedir?
A) Aldatma
B) Mutlak muvazaa
C) Kanuna karşı hile
D) Nisbi muvazaa
E) Katmerli muvazaa
118)Haksız fiilin varlığı halinde açılacak tazminat
davasında zamanaşımı süresi nedir?
A) 1 ve 10 yıl
B) 1 ve 5 yıl
C) 2 ve 10 yıl
D) 2 ve 5 yıl
E) 3 ve 10 yıl
119) Birden çok kimsenin, her birinin diğerinden
ayrı olarak bir zarara sebep olması ve
bunlardan her birinin fiilinin tek başına aynı
zararı doğurmaya yeterli olması halinde ne
tür illiyet vardır?
A) Ortak illiyet
B) Alternatif illiyet
C) Farazi illiyet
D) Birlikte illiyet
E) Yarışan illiyet
124
120) Aşağıdakilerden hangisi borçlunun borca
aykırı davranış nedeniyle tazminat ödemesi
için gerekli şartlardan biri değildir?
A) Alacaklının zararı
B) Borçlunun kusuru
C) Nedensellik bağı
D) Borcun hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi
E) Alacaklının ihtarı
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
DENEME-7
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
1) Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı
yoktur?
A) Binanın 2’.nci katında oturuyorlardı.
B) Yüksek seçim kurulunun aldığı kararla
seçimler iptal edildi.
C) O da mı TÜBİTAK’da çalışıyor?
D) Türk milleti, bu olayın sonunu merak ediyor.
E) Başkan, millet vekillerini oturumlara
katılmalarını istedi.
2) “de” bağlacı ve “mi” ilgeci, kendinden önceki
sözcüğe bitişik yazılmaz.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu kurala
uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ali de mi sizinle geliyor?
B) Yeni bir ev de alacakmısın?
C) Bu konuda o da benim gibi düşünüyor.
D) Sıra arkadaşım çok sessiz bugün.
E) Rize’de hava çok mu yağışlıydı?
3) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde,
ötekilerden farklı bir ses olayı vardır?
A) Sağlığı tehlikeye girmişti artık
B) Kelimenin sözlükteki anlamı farklıydı.
C) Yol açarsın kendine derin sonsuzlukta.
D) O yemeği daha önce tatmıştım.
E) Simitçi yine köşedeki yerini aldı.
4) Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik,
belirtili nesne görevindedir?
A) Yağmur yağınca pikniğe gidemedik.
B) Çok duygusal konuşunca bizler ağladık.
C) Barajın yapılması, yöreye canlılık getirdi.
D) Gazetede yazılanlar inşallah doğru değildir.
E) Sınavın ertelenmesini biz istemiştik.
5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere
ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Radyo ve televizyonda reklamı yapılan
ürünleri/ bilinçsizce / satın alıyoruz.
B) Büyük kentlerden kaçan insanlara / burada /
rastlayabilirsiniz.
C) Sıcak ortamda bırakılan / meyvelerin birçoğu
/ kısa sürede / çürür.
D) Kendi anadilini tam olarak bilmeyen / başka
bir dil / öğrenemez.
E) Bulundukları yere körü körüne bağlı işçiler /
yerlerinden / ayrılmıyorlardı.
6) Aşağıdakilerin hangisinde soru, dolaylı
tümleci buldurmaya yöneliktir?
A) Kim kapıyı çaldı?
B) Ona bu durumu nasıl anlattın?
C) Annen seni aradı mı?
D) Ben seni mi aramışım?
E) Benimle konuştuğunu kime söyledin?
7) Aşağıdakilerin hangisinde “ve” bağlacının
işlevi farklıdır?
A) Karpuz ve çilek, en sevdiği meyvelerdir.
B) Seni çok sevdim ve dönmeni çok bekledim.
C) Annesi ve babası Ankara’dan geleceklerdi.
D) O ve ben aynı elmanın yarısıydık.
E) Şiirleri ve anıları kitap olarak çıkacakmış.
8) f(x) = -x2+ 8x-7 fonksiyonunun alabileceği en
büyük değer nedir?
A) 5
B) 7
C) 9
D) 11
E) 13
9) Yıllık %30 bileşik faiz oranıyla bankaya
yatırılan A lira, 4 yıl sonra 3A-30 lira olduğuna
göre A kaçtır? ( (1,3)4=2,85 )
A) 200
B) 250
C) 300
D) 350
E) 400
125
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
10) Şeker oranı %20 olan 30 gram şekerli suya
12 gram su, 8 gram şeker eklenirse, yeni
karışımın şeker yüzdesi kaç olur?
A) 12
B) 22
C) 28
D) 30
E) 32
11) Toplamları 63 olan iki sayıdan biri diğerinin
3 katından 3 fazladır. Buna göre bu iki
sayının farkı kaçtır?
A) 29
B) 30
C) 33
D) 36
E) 43
12) Bir odada bulunan 15 kişinin yaşları
ortalaması 30 dur. Odaya yaşları ortalaması
10 olan 5 kişi daha katılırsa, odadaki
topluluğun yaş ortalaması kaç olur?
A) 20
B) 22
C) 24
D) 25
E) 27
13) a ve b pozitif tam sayılardır. a.b çarpımında
a çarpanı 5 arttırıldığında, çarpım sonucu 60
artıyor ise b kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
14)
toplamı kaçtır?
A) 5
B) 2
C) 4
126
=0 ise a+b+c
D) 0
E) 7
15) Bir satıcı elindeki malların yarısını %35
karla, diğer yarısını ise % 5 zararla satmıştır.
Satıcının bu satıştan %kaç kar eder?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 22
E) 30
16) Sadabat Paktı’na aşağıdaki
hangisi katılmamıştır?
A) Suriye
B) Türkiye
C) Afganistan
D) İran
E) Irak
ülkelerden
17) II. TBMM’nin dış politikayla ilgili
gerçekleştirdiği ilk çalışması,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
B) Sadabat Paktı’nı imzalaması
C) Lozan Antlaşması’nı onaylaması
D) Türkiye’nin NATO’ya üye olması
E) Türkiye’nin Balkan Antantı’na katılması
18) Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi
için öncelikli olarak bulunması gereken
koşullar
aşağıdakilerden
hangisinde
verilmiştir?
A) Milliyetçilik ve medeniyetçilik B) Bağımsızlık ve ulusal egemenlik C) Bilimsellik ve ulusçuluk D) Ulusal egemenlik ve devletçilik
E) Milliyetçilik ve devletçilik SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
19)
I. Nüfus mübadelesi
II. Milletler Cemiyeti’ne giriş
III. Hatay’ın anavatana katılması
IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-II-III-IV
B) IV-II-I-III
C) I-III-II-IV
D) II-III-I-IV
E) I-II-IV-III
20) Atatürkçülüğün durağan bir düşünce
olmaması, aşağıdaki ilkelerden hangisine
dayanmaktadır?
A) İnkılapçılık
B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) Milliyetçilik
ALAN BİLGİSİ
21)
Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda
yer almaz?
A) Dönem kârı veya zararı
B) Konusu kalmayan karşılıklar
C) Satışların maliyeti
D) Geçmiş yıl karları
E) Önceki denem gelir ve karlar
22)
İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında
ve onlara ilişkin değerlemelerin yapılmasında
hukuki biçimlerinden çok işletme tarafından
ifade ettiği gerçeğin esas alınmasını öngören
kavram hangisidir?
A) İhtiyatlılık
B) Özün önceliği
C) Tutarlılık
D) Tam açıklama
E) Önemlilik
23)
İşletmenin elde ettiği kira gelirine
ilişkin gayrimenkul sermaye iradı vergisinin de
kesilerek cari hesabına yatırıldığını öğrenmiştir.
İşletme bu işlemde sermaye iradı vergisini hangi
hesaba kaydetmelidir?
A) 391 HESAPLANAN KDV
B) 191 İNDİRİLECEK KDV
C) 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
D) 102 BANKALAR
E) 360ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
24)
İşletme, alış fiyatı 1 TL olan 3000
adet hisse senedini banka aracılığıyla adedi
1,5TL’sinden satmıştır. Bu işleme ilişkin günlük
defter kayıtları nasıl olmalıdır?
A) ________________ / ____________________
102 BANKALAR4.500
110 HİSSE SENETLERİ
3.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 1.500
B) _______________ / ____________________
102 BANKALAR4.500
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 1.500
110 HİSSE SENETLERİ
3.000
C) _______________ / ____________________
102 BANKALAR4.500
110 HİSSE SENETLERİ
3.000
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 1.500
D) _______________ / ____________________
102 BANKALAR4.500
110 HİSSE SENETLERİ
3.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1.500
E) _______________ / ____________________
102 BANKALAR4.500
110 HİSSE SENETLERİ
3.000
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLAR 1.500
_____________ / ____________________
127
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
25) İşletme, H işletmesine herhangi bir borcu
olmadığı halde bir senet vermiştir.
Bu işlemi kaydederken borçlu hesap
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
B) 120 ALICILAR
C) 121 ALACAK SENETLERİ
D) 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
E) 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
26) H işletmesi, vadesinin gelmesine 5 gün
kala 5.000 TL’lik bir alacak senedini iskonto
için G Bankası’na göndermiştir. G Bankası,
200 TL’lik iskonto tutarını senet tutarından
mahsup ettikten sonra geriye kalan tutarı
işletmeye ödemiştir.
Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) __________________/___________________
102 BANKA4800
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 200
121 ALACAK SENETLERİ
5000
B) _________________ / ____________________
100 KASA4800
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 200
121 ALACAK SENETLERİ
5000
C) __________________/___________________
100 KASA
4800
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 200
121 ALACAK SENETLERİ
5000
D) _________________ / ____________________
102 BANKA4800
653 KOMİSYON GİDERLERİ
200
121 ALACAK SENETLERİ
5000
E) __________________/___________________
100 KASA4800
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
200
121 ALACAK SENETLERİ
5000
_______________ / ____________________
128
27) ______________/____________________
153 TİCARİ MALLAR100
191 İNDİRİLECEK KDV
18
103 VER.ÇEKLER VE ÖDEME M. HS. 10
321 ALACAK SENETLERİ
60
159 VERİLEN SİPARİŞ AVASLARI
20
100 KASA18
_________________/_____________________
Yukarıdaki
günlük
defter
kaydı
aşağıdakilerden hangisini tam olarak ifade
eder?
A) Avansı mahsup ederek, KDV si peşin, çek ciro
edip, senet keşide ederek ticari mal satın almak
B) Avansı mahsup ederek, KDV si peşin, çek keşide
edip, senet ciro ederek ticari mal satın almak
C) Avansı mahsup ederek, KDV si için çek keşide
edip, senet ciro ederek ticari mal satın almak
D) Avansı tahsil ederek, KDV si peşin, çek keşide
edip edip, senet ciro ederek ticari mal satın
almak
E) Avansı tahsil ederek, KDV si peşin, çek ciro edip,
senet ciro ederek ticari mal satın almak
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
28)
A işletmesi, tamamını kredili olarak satın
aldığı 50.000 TL’lik mal için satıcılar tarafından
%10 oranında iskonto yapıldığını öğrendiğinde
nasıl bir kayıt yapmalıdır?
A) ________________ / ____________________
120 ALICILAR5900
153 TİCARİ MALLAR
5000
391 HESAPLANAN KDV
900
B) ___________________/___________________
320 SATICILAR
5900
153 TİCARİ MALLAR
5000
391 HESAPLANAN KDV
900
C) ___________________/___________________
611 SATIŞ İSKONTOLARI
5000
191 İNDİRİLECEK KDV
900
153 TİCARİ MALLAR
5900
D) ___________________/___________________
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 5900
153 TİCARİ MALLAR
5000
391 HESAPLANAN KDV
900
E) ___________________/___________________
611 SATIŞ İSKONTOLARI 5900
153 TİCARİ MALLAR
5000
391 HESAPLANAN KDV
900
________________/__________________
29)
İşletme, yönetim binası için 480 000
TL'lik ve dört yıllık kirasını %20 stopajı mahsup
ettikten sonra peşin olarak ödemiştir. Bu işleme
ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)
_________________/_________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
120000
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 120000
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 240000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
96000
100 KASA
384000
B)
_________________ / ____________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
20000
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 120000
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 340000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
96000
100 KASA
384000
C)
___________________ / ___________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 480000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 96000
100 KASA
384000
D)
___________________ / __________________
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 120000
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 360000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 96000
100 KASA
38400
E)
___________________ / __________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 20000
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 460000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 96000
100 KASA
384000
___________________ / ____________________
30) H işletmesi perakende satış yapmak için
peşin bedelle bir mağaza satın almıştır. Bu
alım sırasında 10.000 TL noter ücretini peşin
olarak ödemiştir.
Noter masrafına ilişkin günlük defter kaydı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) ________________/___________________
252 BİNALAR 10000
191 İNDİRİLECEK KDV 1800
100 KASA
11800
B) ________________/___________________
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 10000
191 İNDİRİLECEK KDV
1800
100 KASA
11800
C) ___________________/________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 10000
191 İNDİRİLECEK KDV
1800
100 KASA
11800
D) ________________/___________________
264 ÖZEL MALİYETLER
10000
191 İNDİRİLECEK KDV
1800
100 KASA
11800
E) ________________/___________________
760 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ 10000
191 İNDİRİLECEK KDV
1800
100 KASA
11800
________________/___________________
129
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
31) H Bankası’ndan sağlanan krediye teminat
olarak verilen 20.000 TL’lik senedin banka
tarafından tahsil edilerek 1.000 TL komisyon
kesintisi yapıldıktan sonra hesaben tahsil
edildiği görülmüştür.
Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) _______________/__________________
102 BANKALAR
19000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 1000
321 BORÇ SENETLERİ
20000
B) ________________/__________________
300 BANKA KREDİLERİ
19000
653 KOMİSYON GİDERLERİ 1000
321 BORÇ SENETLERİ
20000
C) ________________/__________________
300 BANKA KREDİLERİ
19000
653 KOMİSYON GİDERLERİ 1000
121 ALACAK SENETLERİ
20000
D) ________________/__________________
300 BANKA KREDİLERİ
19000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 1000
121 ALACAK SENETLERİ
20000
E) ________________/__________________
102 BANKALAR
19000
770 FİNANSMAN GİDERLERİ 1000
121 ALACAK SENETLERİ
20000
___________________ / ________________
32) İşletme, vadesi gelen borç senedini
ödeyemediği için yenisiyle değiştirmiştir.
Yeni senet 50.000 TL fazla olarak
düzenlenmiştir.
İşletme
senet
yenilemeden dolayı katlandığı 50.000
TL’lik tutarı hangi hesaba kaydetmelidir?
A)Kambiyo zararı
B) Diğer olağan gider ve zararlar
C) Diğer olağandışı gider ve zarar
D) Komisyon gideri
E) Finansman gideri
130
33) Aşağıdaki hesaplardan hangisi sermaye
azaltımında borçlandırılır?
A) Ödenmemiş Sermaye
B) Sermaye
C) Kasa
D) Bankalar
E) Geçmiş Yıllar Zararları
34)
HAZAR - A.Ş. NAZAR- A.Ş.
Esas Sermaye 30.000 10.000
Özvarlık 60.000 40.000
Değiştirme
birimi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 0.2
B) 0,5
C) 0,3
D) 0,4
E) 0,6
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
35) H ve N Anonim Şirketleri birleşerek
C Anonim Şirketi’ni kurmaya karar
vermişlerdir. H ve N Anonim Şirketleri
Birleşme Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar
üzerinden sahip oldukları iktisadi kıymetleri
devredeceklerdir. Kurulacak C Anonim
Şirketinin ana sözleşmesinde, şirketin esas
sermayesi 442.000TL olarak belirlenmiş
olup, 100 nominal değerli 4.420 adet hisse
senedinden oluşmaktadır.
H Anonim Şirketi’nin 31/10/2014 Tarihli
Bilançosu
AKTİF (VARLIKLAR)
PASİF (KAYNAKLAR)
KASA
BANKALAR
ALICILAR
TİCARİ MALLAR
BİNALAR
BİR.AMORTİSMAN
SATICILAR
50.000
SERMAYE
100.000
YASAL YEDEKLER 30.000
DÖNEM NET
ZARARI
(10.000)
10.000
30.000
20.000
40.000
60.000
(10.000)
AKTİF TOPLAMI
PASİF TOPLAMI
150.000
150.000
Birleşme Sözleşmesine Göre Devir Koşulları
Kasa Bilanço değeri ile
Bankalar Bilanço değeri ile
Alıcılar Bilanço değeri ile
Ticari Mallar 50.000TL.
Binalar 80.000TL.
Satıcılara
Borçlar
Bilanço
değeri
ile
değerlendirilecektir.
H işletmesinin ticari mallarının devrinden elde
ettiği kar ne kadardır?
A) 5.000
B) 8.000
C) 8.500
D) 10.000
E) 12.000
36) H İşletmesi, üretim faaliyetlerinde kullanmak
üzere yurt dışından bir firmaya sipariş ettiği
makine için bankada akreditif açtırmıştır.
Bu işlemle ilgili olarak işletme hangi hesaba
borç kaydı yapmalıdır?
A) Verilen Sipariş Avansları
B) İş Avansları
C) Yapılmakta Olan Yatırımlar
D) Tesis makine ve cihazlar
E) Verilen Avanslar
37) Bir anonim şirket, sermayesini 100.000
TL’den 200.000 TL’ye çıkarma kararı almış
ve yasal işlemleri tamamlayarak hisse
senetlerinin tamamını nominal değerinin %
10 fazlasına banka aracılığıyla satmıştır.
Anonim şirketin bu işlem nedeniyle yapması
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------------/---------------------------ÖDENMEMİŞ SERMAYE
200.000
SERMAYE 200.000
B) -------------------------------/---------------------------BANKALAR 200.000
HİSSE SENETLERİ 200.000
C) -------------------------------/---------------------------BANKALAR 110.000
HİSSE SENETLERİ
100.000
MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI 10.000
D) -------------------------------/---------------------------ÖDENMEMİŞ SERMAYE 110.000
HİSSE SENETLERİ 100.000
HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 10.000
E) -------------------------------/---------------------------BANKALAR 110.000
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 100.000
HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 10.000
-------------------------------/---------------------------38) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu
hesaplarından biri değildir?
A) Kambiyo Kârları
B) Konusu Kalmayan Karşılıklar
C) Menkul Kıymet Satış Kârları
D) Hisse Senedi İptal Kârları
E) Önceki Dönem Gelir ve Kârları
131
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
39) Muhasebe
standartlarına
göre
aşağıdakilerden hangisi “Bilanço Tarihinden
Sonraki Olayları” ifade eder?
A) Finansal tabloların onaylandığı tarih ve bağımsız
denetim raporu tarihi arasındaki dönemde
gerçekleşen olaylar
B) Bilanço tarihi ve bağımsız denetim raporu tarihi
arasındaki dönemde gerçekleşen olaylar
C) Bilanço tarihi ve finansal tabloların yayımı
için onaylandığı tarih arasındaki dönemde
gerçekleşen olaylar
D) Bilanço tarihi ve finansal tabloların yayımlanma
tarihi arasındaki dönemde gerçekleşen olaylar
ile bağımsız denetim raporu tarihinden önce
ortaya çıkan olaylar
E) Bilanço tarihi ve bağımsız denetim raporu
tarihi arasındaki dönemde gerçekleşen olaylar
ile bağımsız denetim raporu tarihinden sonra
ortaya çıkan olaylar
sözleşme fiyatlarının esas alınması gereklidir.
Canlı varlıkların muhasebeleştirilmesiyle ilgili
olarak yukarıdakilerden hangisi / hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
40) Aşağıdakilerden
hangisi
işletme
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı
içinde raporlanmaz?
A) Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden
(satışlardan) elde edilen nakit girişleri
B) Alım satım amacıyla yapılanlar hariç, vadeli
işlem sözleşmelerine ilişkin nakit girişi
C) Alım satım amaçlı elde bulundurulan
sözleşmelerle ilgili nakit girişleri
D) Royalti, ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili
nakit girişleri
E) Sigorta şirketlerinin aldığı primler
43) İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Tamamlanma yüzdesi yönteminde, sözleşme
geliri işin maliyetinin tamamlanmasına göre
gelir olarak gösterilir.
B) Bir yüklenici sözleşme kapsamında
gelecekte yapılacak işlere ilişkin maliyetler
“yapılmakta olan işler” adıyla bir yükümlülük
olarak sınıflandırılır.
C) Finansal tablolara yansıtılacak gelir ve
giderlerin belirlenmesinde sözleşmenin
tamamlanma aşamasının baz alınması
“tamamlanma yüzdesi yöntemi” olarak
adlandırılır.
D) Tamamlanma
yüzdesi
yönteminde,
sözleşme geliri, ulaşılan tamamlanma
aşamasına
kadar
katlanılan
inşaat
maliyetiyle eşleştirilerek, bitirilen işle orantılı
gelir, gider ve kârın raporlanması sağlanır.
E) Bir inşaat sözleşmesinin finansal tablolara
yansıtılabilmesi için sonucu güvenilir
biçimde öngörülebilir olmalıdır.
41)
I. Canlı varlıklarından elde edilen tarımsal
ürünler, hasat noktasında, gerçeğe uygun
değerlerinden satış maliyetleri düşülmek
suretiyle ölçülür.
II. Canlı varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik
faydaların
muhtemel
olmaması
durumunda, bu varlıklar özkaynaklarda
muhasebeleştirilir.
III. Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde
132
42) Aşağıdakilerden hangisi TMS 2 Stoklar
standardına göre stokların maliyeti içinde
yer almamaktadır?
A) Vergi idaresinden iade alınamayacak
vergiler
B) Yükleme boşaltma maliyetleri
C) Nakliye Giderleri
D) İthalat vergileri
E) Depolama maliyetleri
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
44) TMS 18 Hasılat Standardı uyarınca
aşağıdakilerden hangisi hasılat olarak
muhasebeleştirilir?
A) İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin
bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak
gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini
sürdürmemesi
B) İşletmenin normal garanti hükümleri
kapsamı dışında yetersiz performansa ilişkin
yükümlülük taşıması
C) Satış hasılatının işletme tarafından tahsil
edilmesinin, alıcının söz konusu maldan
üçüncü kişilere satmak suretiyle hasılat
yaratması koşuluna bağlı olması
D) Satışın ilgili varlığın monte edilmesi
koşuluyla yapılması ve sözleşmenin önemli
bir bölümünü oluşturan montajın henüz
işletme tarafından tamamlanmamış olması
E) Alıcının satış sözleşmesi ile belirlenen bir
gerekçeye dayanarak alımdan vazgeçme
hakkının bulunması ve işletmenin söz konusu
malların iade edilip edilmeyeceğinden emin
olmaması
45) Birim başına düşünüldüğünde üretim
hacmindeki değişme ile ters orantılı bir
şekilde değişen maliyet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Artık maliyet
B) Değişken maliyet
C) Sabit maliyet
D) Yarı değişken maliyet
E) Endirekt maliyet
47) “H” Üretim işletmesi Mart 2014 döneminde
400 adet X türü mamulün üretimini
tamamlamış ve işletmenin dönem başı ve
dönem sonu yarı mamul stokları mevcut
değildir. Döneme ait maliyet bilgileri
aşağıdaki gibidir:
D.ilk madde ve malzeme giderleri 30.000 TL
Direkt işçilik giderleri 30.000 TL
Genel üretim giderleri 20.000 TL
Karşılık gideri
8.000TL
Genel yönetim giderleri 6.000 TL
Pazarlama satış dağıtım giderleri 5.000 TL
İlk madde ve malzeme stokları 7.000 TL
AR-GE giderleri
19.000TL
Finansman giderleri 5.000 TL
İşletme dönemde ürettiği 400 birim mamulün
100 birimini tanesi 1.000 TL den satmıştır. Bu
bilgilere göre işletmenin döneme ait faaliyet
karı ya da zararı kaç TL’dir?
A) 50.000 zarar
B) 50.000 kar
C) 73.000 kar
D) 80.000 kar
E) 60.000 zarar
48) Aşağıdakilerden hangisi direkt
değildir?
A) Dikim makinesinin başında çalışan işçi
B) Kesim makinesi başında çalışan işçi
C) Sipariş için fazla çalışan işçi
D) Makine başında eğitim veren işçi
E) Kalıp makinesinin başında çalışan işçi
işçilik
46) Mamullere yüklenmeyip dönemin gelir
tablosuna aktarılan giderlere ne ad verilir?
A) Zarar
B) Maliyet
C) Bilanço yaklaşımında Maliyet
D) Dönem gideri
E) Gelir yaklaşımında zarar
133
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
49) “H” İşletmesin ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki
gibidir,
Net satışlar
: 180.000 TL
Dönemin Değişken Üretim Gideri: 90.000 TL
Dönemin Sabit Üretim Gideri : 40.000 TL
Dönem Başı Stok
: 2.000br
Üretim kapasitesi
: 20.000br
Üretim Miktarı
:13. 000 br
Dönem Sonu Mamul Stok
: 5. 000 br
Yukarıdaki “H” İşletmesinin Tam maliyet
yöntemine göre brüt satış K/Z kaç TL dir?
A) 80.000 TL kar
B) 50.000 TL kar
C) 150.000 TL zarar
D) 80.000 TL zarar
E) 50.000 TL zarar
50) Safha (evre) maliyet sistemini İlk Giren İlk Çıkar
(FİFO) yöntemiyle birlikte uygulayan bir üretim
işletmesinde, miktar hareketlerine ve yarı
mamul stoklarının tamamlanma derecelerine
ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tamamlanma Derecesi
Miktar Hareketleri
Hammadde Şekillendirme
DBYMS 20.000 Birim %100 %60
Üretimine yeni başlanan 40.000 Birim
Üretimi tamamlanan 50.000 Birim
DSYMS 10.000 Birim
%100
%40
Bu bilgilere göre, işletmenin şekillendirme
acısından toplam eşdeğer urun miktarı kaç
birimdir?
A) 40.000
B) 42.000
C) 54.000
D) 50.000
E) 54.000
51) Direkt işçilik giderleri farkına ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Standart sürenin fiili süreden az olması
durumunda fark olumsuz, fazla olması
durumunda fark olumludur.
B) Direkt işçilik için ödenen fiili saat ücretinin,
134
standart saat ücretinden küçük olması
durumunda olumlu ücret farkı söz konusudur.
C) Fiili süreyle standart süre arasındaki farkın
fiili ücretle çarpımı, süre farkına ilişkin toplam
parasal tutara eşittir.
D) Fiili ücretle standart ücret arasındaki farkın
çalışılan fiili süre ile çarpımı, ücret farkına eşittir.
E) Gerçekleşen üretim için fiili direkt işçilik
süresiyle, standart direkt işçilik süresi arasındaki
farkın standart ücret ile çarpımı, süre farkıdır.
52) “H” üretim işletmesinin ürettiği mamulün birim
satış fiyatı 60 TL, birim değişken maliyeti 30 TL
ve yıllık toplam sabit maliyeti 100.000 TL’dir.
(X) toplam net satışları ifade ettiğinde, satış
tutarının bir fonksiyonu olarak işletmenin
toplam kârı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kâr = 0,50x - 100.000
B) Kâr = 100x - 100.000
C) Kâr = 50x - 100.000
D) Kâr = 30x - 100.000
E) Kâr = 0,60x - 100.000
53) Toplam kârı 10.000 TL ve toplam katkı payı
40.000 TL olan bir işletmenin satışları %5
azalırsa toplam kârındaki azalış kaç TL olur?
A) 2.000
B) 2.500
C) 4.000
D) 5.000
E) 6.000
54) İşletme bir birim mamul üretmek için 5 kg
“H” cinsi malzeme kullanmaktadır. Üretim
sırasında 1.000 br üretilmiş ve 5.200 kg “H”
cinsi malzeme kullanılmıştır. Malzemenin
kg fiyatı 20TL/kg olduğuna göre birim fire
maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 20
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
55) Aşağıdakilerden hangisinde faydalı finansal
bilginin temel niteliksel özellikleri birlikte
yer almaktadır?
A) Doğrulanabilirlik, Karşılaştırılabilirlik
B) Gerçeğe
Uygun
Şekilde
Sunum,
Doğrulanabilirlik
C) İhtiyaca Uygunluk, Zamanında Sunum
D) Anlaşılabilirlik, İhtiyaca Uygunluk
E) İhtiyaca Uygunluk, Gerçeğe Uygun Şekilde
Sunum
56) İşletmenin içinde bulunduğu sektördeki en
başarılı bir ya da birkaç işletmenin finansal
tabloları üzerinden hesaplanan oranlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarihi Standart Oranlar
B) İdeal Standart Oranlar
C) Sektör Standart Oranları
D) Sanayi Standart Oranlar
E) Bütçe Standart Oranlar
57) Dönen varlıklara ilişkin olarak verilen
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşletmenin
günlük
faaliyetlerinin
sürdürülmesinde ve kısa vadeli borçların
ödenmesinde kullanılır.
B) Dönen varlıklar toplamı Brüt Çalışma (İşletme)
Sermayesine eşittir.
C) İşletmenin gereksiniminden fazla dönen
varlıklarının olması, karlılığını olumsuz etkilenir.
D) Ticaret işletmelerinin dönen varlıkları duran
varlıklarına göre genellikle daha büyüktür.
E) Dönen varlıkları kısa vadeli borçlarından
fazla olan işletmelerin net çalışma sermayesi
noksandır.
58) Aşağıdaki ticari işlemlerden hangisi, bilanço
toplamında (aktif-pasif) azalışa sebep olur?
A) Kısa vadeli mal alımı
B) Çek ciro edilerek mal alımı
C) Vergi borcunun ödenmesi
D) Peşin mal alımı
E) Maliyetine (kârsız) peşin mal satışı
59) Çalışma sermayesi 120.000 TL, cari oranı
1,5 ve sürekli sermayesi 70.000 TL olan
işletmenin toplam kaynakları kaç TL’dir?
A) 80.000
B) 120.000
C) 190.000
D) 50.000
E) 150.000
60) Brüt satışları 2.100.000 TL olan işletmenin
satış indirimleri 100.000 TL, faaliyet
giderleri 500.000 TL’dir. İşletmenin brüt kar
marjı 0,40 olduğuna göre faaliyet karlılık
oranı yüzde kaçtır?
A) 0,40
B) 0,30
C) 0,20
D) 0,15
E) 0,10
61) Aktif karlılık oranı yüzde 20 olan bir
işletmenin dönem net karı 40.000 TL’dir.
İşletmenin özkaynakları 120.000 TL
olduğuna göre finansal kaldıraç oranı yüzde
kaçtır?
A) 50
B) 40
C) 30
D) 25
E) 20
62) Özellikle sermaye şirketlerinde sermaye
artırımı, yedek fonlar ve kar kalemindeki
değişiklikler, özkaynak grubu içinde
meydana
gelen
artış
ve
azalışlar
aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla
finansal tablo kullanıcılarına iletilmektedir?
A) Kar dağıtım tablosunu
B) Satışların maliyeti tablosu
C) Gelir tablosu
D) Özkaynak değişim tablosu
E) Nakit akım tablosu
135
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
63) Finansal tablo denetiminin bağımsız denetçi
tarafından yapılmasının sebepleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Bilgi kullanıcıları arasındaki çıkar çatışması
B) Her bilgi kullanıcısının tek tek denetim
yapmasının zaman ve maliyet açısından
makul olmaması
C) Denetçilerin muhasebe konusunda uzman
olmaması
D) Yasal engeller bulunması
E) Her bilgi kullanıcısının bilgiye ulaşabilir
olmaması
64) İşletmenin finansal tablolarının finansal
raporlama standartlarına uygunluğunun
tarafsız olarak incelenmesi ve sonuçların
bir raporla iletilmesi süreci aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
A) Uygunluk denetimi
B) Faaliyet denetimi
C) Özel amaçlı denetim
D) Finansal tablo denetimi
E) Yönetim denetimi
65) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin işlem
bakiyeleri için bulunduğu iddialara karşılık
oluşturulan hedeflerden biri değildir?
A) Tam olma
B) Meydana gelme
C) Değerleme ve dağıtım
D) Doğruluk
E) Hesap kesimi
66) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim
çalışması sırasında bağımsız denetçiye
daha önce belirlenmemiş bir ilişkili tarafın
mevcudiyetini gösterebilecek hususlardan
biri olabilir?
A) İşletmenin satışlarının önceki yıllara göre
belirgin bir şekilde düşmesi
B) İşletmenin stok değer düşüklüğünün önceki
yıla göre belirgin şekilde artış göstermesi
136
C) İşletmenin piyasa faiz oranlarından
belirgin bir şekilde daha yüksek maliyetle
borçlanması
D) İşletmenin Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer
kilit yöneticilerindeki değişikliklerin önceki
yıllara göre belirgin bir şekilde yüksek olması
E) İşletmenin ürettiği malların kalitesini
arttırması
67) Finansal tabloların denetimi açısından hile,
……… ve hileli finansal raporlama olarak ikiye
ayrılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ifade de
yer alan boşluğa gelmelidir?
A) Hata
B) Usulsüzlük
C) Kasıtlı yanlışlık
D) İç kontrol ihlalleri
E) Varlıkların kötüye kullanılması
68) Yönetimin iç kontrolleri ihmal etmesi gibi
bir durumla karşılaşan denetçi önemli
yanlışlık riskini nasıl değerlendirir?
A) Finansal tablo düzeyinde
B) Yönetim beyanı düzeyinde
C) İşletmedeki açıklamalar düzeyinde
D) İşletmedeki işlem grupları düzeyinde
E) İşletmedeki hesap kalanları düzeyinde
69) Bir işletmenin kontrol risk seviyesinin
yüksek olarak kabul edilmesi aşağıdaki
durumlardan hangisini ifade etmektedir?
A) Finansal tablolarda hiç hata olmayacağını
B) Denetime gerek olmadığını
C) Finansal tablolarda fazla hata olabileceğini
D) Denetimin yapılamayacağını
E) Bulgu riskinin yüksek tutulabileceğini
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
70) Aşağıdakilerden
hangisi
iç
kontrol
sisteminin unsurları arasında yer almaz?
A) İşletmenin risk değerleme süreci
B) Kontrol faaliyetlerinin denetimi
C) Kontrol çevresi veya ortamı
D) Kontrol faaliyetlerinin gözetimi(izleme)
E) Kontrol faaliyetleri(eylemleri)
71) Denetçinin
oluşturduğu
örneklemi
inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek
durumdan farklı olma olasılığına ne ad
verilir?
A) Örnekleme dışı risk
B) Kontrol riski
C) Yapısal riski
D) Bulgu riski
E) Örnekleme riski
72) Denetçinin maddi doğruluk testlerini
uygulama
amacı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İç kontrol sisteminin güvenilirliğini test
etmek
B) Finansal ve finansal olmayan veriler arasında
bağlantı kurmak
C) Uygunluk denetimini gerçekleştirmek
D) Finansal tablolardaki tutar doğruluklarını
araştırmak
E) İç kontrol sisteminin eksikliklerini tespit
etmek
73)
I. İşletme avukatları görüşme yapılması
II. Hukuki süreçlerle ilgili davaların incelenmesi
III. İşletmenin hukuki anlaşmazlıklarla ilgili olarak
karşı tarafın avukatlarıyla yazışma yapılması
IV. İşletme yönetiminde yetkililer ile görüşülmesi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmenin
finansal tabloları üzerinde etkisi olabilecek
dava ve iddialar hakkında bilgi toplamak üzere
bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmesi
beklenen denetim tekniklerindendir?
A) Yalnız I
B)
C)
D)
E)
III - IV
II - IV
III, IV
I - II - IV
74) Aşağıdakilerden
hangisi
denetim
kanıtlarının güvenilirliği ile ilgili olarak
genel kabul görmüş esastır?
A) İşletme dâhilinde elde edilen kanıtlar, dış
kaynaklardan kanıtlardan daha güvenilirdir.
B) Dolaylı olarak elde edilen bağımsız denetim
kanıtları, doğrudan elde edilen bağımsız
denetim kanıtlarından daha güvenilirdir.
C) Doğrudan elde edilen bağımsız denetim
kanıtları, denetçinin çıkarımları yoluyla elde
ettiği bağımsız denetim kanıtlarından daha
güvenilirdir.
D) Sözel denetim kanıtları yazılı bağımsız
denetim kanıtlarından daha güvenilirdir.
E) Fotokopi ve faks yoluyla elde edilmiş
belgeler, asıl belgelerden daha güvenilir
kabul edilir.
75) Denetçi,denetim
çalışmalarının
tamamlanması ve raporlanması
aşamasında müşteri işletmenin yönetim
kurulundan aşağıdakilerden hangisini alır?
A) Denetim ücretini
B) Beyan mektubunu
C) Yönetim teyit mektubunu
D) Denetim sözleşmesini
E) Onur belgesini
76) Denetçin mali tabloların önemli hatalar
içermediği görüşüne ulaşmışsa ne tür görüş
bildirir?
A) Görüş bildirmekten kaçınır.
B) Şartlı
C) Olumsuz
D) Şartlı olumlu
E) Olumlu
137
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
77) Bağımsız denetim standartlarına göre
yapılan bir bağımsız denetim çalışmasında
yapılan işin gözetimini sağlamak üzere,
aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması
doğrudur?
A) Bağımsız denetim işi devam ederken bir
kontrolör atanması gerekir.
B) Bağımsız denetim raporu hazırlanmadan
kontrolör atanamaz.
C) Yalnızca büyük müşteri şirketlerin denetiminde
inceleme sürecinde kontrolör atanması gerekir.
D) Sorumlu ortak baş denetçinin kıdeminin 10
yıldan az olduğu durumlarda kontrolör atanması
şarttır.
E) Denetim raporunu kontrolör imzalar.
78) Uluslararası Denetim Standartlarına göre
aşağıdakilerden hangisi muhasebe tahmini
denetimine konu edilecek durumlardan biri
değildir?
A) Menkul kıymet değer düşüklüğü için ayrılan
karşılıklar
B) Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklar
C) Stok değer düşüklüğü için ayrılan karşılıklar
D) Yararlı ömür belirleme
E) Kefalet kapsamındaki borçlar için ayrılan
karşılıklar
79) Aşağıda
verilen
üretim
faktörleri
ve milli gelirden aldıkları payların
eşleştirilmelerinden hangisi doğrudur?
A) Emek (işgücü) - Rant
B) Sermaye - Kar
C) Doğal kaynaklar (toprak) - Faiz
D) Girişimci- Ücret
E) Sermaye - Faiz
138
80) Üreticinin satış fiyatı üzerine konulan bir
verginin tamamını tüketiciye aktarılabilmesi
için talebin fiyat esnekliği ne olmalıdır?
A) Tam esnek
B) İnelastik
C) Esnek
D) Tam inelastik
E) Birim esnek
81) Üretim teorisi içerisinde yer alan azalan
verimler yasasına ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kısa dönemde geçerli olan bir yasadır.
B) Sabit bir sermaye miktarı ile emeğin
kullanımı arttırıldığında emeğin marjinal
ürünü azalır.
C) Uzun dönemde geçerliliğini yitirir.
D) Değişken girdi miktarının artışına bağlı
olarak verim giderek azalır.
E) Üretimde kullanılacak girdilerin tamamı
arttırılabilir.
82) Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet
piyasasının özelliklerinden değildir?
A) Farklı satıcıların ürünleri farklılaştırılmıştır
B) Birbirinden bağımsız olarak hareket eden
çok sayıda alıcı ve satıcı vardır
C) Piyasada fiyatı belirleyen tek firma vardır.
D) Farklı firmalar, bir grup olarak rakiplerinin
varlığını kabul ederler.
E) Satıcılar belirli aralıklarla da olsa, piyasa
fiyatlarını etkileyebilirler.
83) Farklı ulusal paraların kurlarının dolar gibi
ortak bir payda üzerinden hesaplanmasına
ne ad verilir?
A) Nominal döviz kuru
B) Çapraz döviz kuru
C) Dolaysız döviz kuru
D) Efektif döviz kuru
E) Reel döviz kuru
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
84) Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen İktisadi
Görüşün para talebi konusunda savunduğu
görüşlerden biri değildir?
A) Kişiler, beklenmedik - acil durumların
finansmanı için para talebinde bulunabilirler
B) İşlem amaçlı para talebi gelir düzeyi ile
doğru orantılıdır
C) İhtiyat güdüsüyle para talebi gelir düzeyi ile
doğru orantılıdır
D) Spekülatif amaçlı para talebi faiz oranlarıyla
ters orantılıdır.
E) Spekülatif amaçlı para talebinin faiz
esnekliği sonsuzdur.
85) Aşağıdakilerden hangisi bir
kaçınma yoludur?
A)
Vergi telafisi
B)
Vergi kaçakçılığı
C)
Vergi baskısı
D)
Vergilerin ertelenmesi
E)
Vergi yansıması
vergiden
86) Parafiskal
gelirler
ile
harçların
karşılaştırılmasına
ilişkin
aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her iki gelir unsuru da cebir öğesine dayalı
olan ödemelerdir.
B) Parafiskal gelirler ilgili kurumun bütçesinde
yer alırken, harçlar devlet bütçesi içinde yer
almaktadır.
C) Harç, kişiler tarafından talep edilen bir
hizmetten faydalanma karşılığı alınırken,
parafiskal gelirler belli meslek üyeleri veya
topluluğa mensup olanlardan alınmaktadır.
D) Harçlar zorunlu ödemeler iken, parafiskal
gelirler isteğe bağlı ödemelerdir.
E) Her iki gelir unsurunda da yapılan ödeme
ile sunulan hizmet arasında bir orantı
bulunmamaktadır.
87)
I. Genel Bütçeli Kurumlar
II. Özel Bütçeli Kurumlar
III. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeleri
IV. Sosyal Güvenlik Kurumlarının Bütçesi
V. Mahalli İdarelerin Bütçesi
Yukarıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi Ve Kontrol Kanununa göre merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
bütçelerinden biri değildir?
A) IV ve V
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II, IV ve V
E) Yalnız V
88) Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı,
zorunlu nedenlerle süresinde yürürlüğe
konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu
çıkarılır. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl
bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı
esas alınarak belirlenir. Oluşturulan bu geçici
bütçe, en fazla kaç ay yürürlükte kalabilir?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
E) 12 ay
89) Enflasyonla mücadele eden bir ülke
ekonomisinde, iktisadi açıdan uygulanması
gereken politikalar ile ilgili ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bütçe açığı veren bir maliye politikası
izlenmelidir
B) Daraltıcı maliye politikası uygulanmalıdır
C) Kamu gelirlerini arttıracak yönde vergileme
politikaları uygulanmalıdır
D) Para arzını azaltacak şekilde reeskont
oranları yükseltilmelidir
E) Kamu harcamalarında kısıntıya gitmek
gerekir
139
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
90)
A)
B)
C)
D)
E)
Devlet borçlanması ile ilgili ifadelerden
hangisi yanlıştır?
İç borç iç tasarrufa dayanır, bu sebeple
yurtiçi kaynak miktarını etkilemez, sadece
kaynak kullanan kesimi özel sektörken
kamu sektörü olarak değiştirir.
Dış borç ise dışarıdan kaynak girişi sağladığı
için yurtiçi kaynak miktarını arttırır.
İç borçlanma ekonomide genişletici etki
yaparken dış borçlanma daraltıcı etki yapar.
Enflasyonist dönemde iç borçlanmaya,
deflasyonist dönemde dış borçlanmaya
başvurulmalıdır.
Dış borç alımı ülkenin satın alma gücünü
arttırırken, bunun ödemesi satın alma
gücünü azaltır.
90)
91) 3568 sayılı meslek kanununa göre; meslek
unvanlarının haksız kullanıldığını belirleyen
odalar bu durumu nereye bildirmekle
yükümlüdür?
A) Asliye Hukuk Mahkemesi
B) Asliye Ticaret Mahkemesi
C) TÜRMOB
D) Bölge İdare Mahkemesi
E) Cumhuriyet Savcılığı
92) Üye sayısı 50’den fazla olan odalarda Disiplin
Kurulu kaç kişiden oluşmaktadır?
A) 5
B) 3
C) 7
D) 9
E) 6
93) Disiplin yönetmeliğine göre meslek
mensubuna görevinde ve davranışlarında
kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesini
içeren disiplin cezası aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
140
D) Meslekten çıkarma
E) Yeminli sıfatını kaldırma
94) Odaları ve Birliği temsil etmek üzere
milletlerarası toplantı ve kongrelere
katılmak aşağıdakilerden hangisinin iznine
bağlıdır?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Maliye Bakanlığı
D) TÜRMOB
E) Hazine Müsteşarlığı
95) Serbest muhasebeci mali müşavirlerin
ve yeminli mali müşavirlerin yapacakları
işlemler karşılığında alacakları ücretleri
gösteren ücret tarifesini hazırlamak
aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Genel kurul
B) Yönetim kurulu
C) Düzenleme Kurulu
D) Disiplin Kurulu
E) Denetleme Kurulu
96)
I. Genel kurul
II. Yönetim Kurulu
III. Düzenleme Kurulu
IV. Denetleme Kurulu
V. Disiplin Kurulu
Yukarıdakilerden hangisi
arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II ve III
D) I, II, IV
E) III, V
Birliğin
organları
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
97) Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmada,
yaptığı her bir saat fazla çalışma ve fazla
sürelerle çalışma karşılığında işçinin talebi
üzerine işverence kullandırılması gereken
serbest zaman süreleri en az ne kadardır?
A) 30 dakika – 15 dakika
B) 1 saat – 30 dakika
C) 1 saat 15 dakika – 1 saat
D) 1 saat 30 dakika – 1 saat 15 dakika
E) 1 saat 45 dakika – 1 saat 30 dakika
101) İşe iade davası sonucunda verilen
mahkeme kararının kendisine tebliği
üzerine yasal süresinde başvuran işçiyi,
işveren ne kadar süre içerisinde işe
başlatmakla yükümlüdür?
A) 1 hafta
B) 2 hafta
C) 3 hafta
D) 1 ay
E) 2 ay
98) İşçi, hak kazandığı yıllık ücretli iznini
kullanmak istediği zamandan ne kadar
süre önce işverene yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdür?
A) 1 ay
B) 1 hafta
C) 2 hafta
D) 15 gün
E) 2 ay
102) Toptan ödeme uygulaması aşağıdaki
sigorta
kollarının
hangisi
veya
hangilerinde bulunmaktadır?
A) İş kazası ve meslek hastalığı
B) Yaşlılık ve ölüm
C) İşsizlik
D) Hastalık ve analık
E) Malullük
99) Kadın işçiler, sağlık durumları uygun olduğu
takdirde, doktorun da onayıyla talepte
bulunmaları halinde, doğumdan önceki kaç
haftaya kadar işyerinde çalışabilirler?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
100) İşten ayrılan işçinin, iş sözleşmesinin sona
ermesi nedeniyle ortaya çıkan Kanundan
ve sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını
aldığını gösteren belgeye ne ad verilir?
A) İkale
B) Uzlaşma belgesi
C) Sonlandırma belgesi
D) İbraname
E) Çalışma belgesi
103) Vergi davalarında uygulanan usul
hükümleri, genel olarak aşağıdaki
kanunların hangisinde düzenlenir?
A) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun
B) Türk Ceza Kanunu
C) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
D) İdari Yargılama Usulü Kanunu
E) Gelir Vergisi Kanunu
104) Aşağıdakilerden
hangisi,
mükellefin
aynı anda hem vergi borcunu ve hem de
vergi borcuna ait vergi cezalarını ortadan
kaldıran nedenlerden biri değildir?
A) Ödeme
B) Zamanaşımı
C) Ölüm
D) Terkin
E) Uzlaşma
141
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
105) Gelir vergisi mükellefi olan Mert Can’ın
işyerinde yapılan yoklama sonucunda,
Maliye
Bakanlığınca
düzenlenme
zorunluluğu
getirilen
belgelerin
bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu durum
neticesinde mükellefe, 10 Ağustos 2013
tarihinde özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.
Mükellef hangi tarihe kadar adına kesilen
özel usulsüzlük cezasını ödemezse tahsil
zamanaşımına uğrar?
A) 10 Ekim 2013
B) 10 Ekim 2015
C) 31 Aralık 2015
D) 31 Aralık 2019
E) 31 Aralık 2018
106) Gelir vergisi kanununa göre, aşağıdaki
gelir unsurlarından hangisi menkul
sermaye iradı kapsamında değildir?
A) 3 aylığına bankaya yatırılan mevduata
işletilecek olan faiz geliri
B) Güven Anonim Şirketi’nin ortağı olan kişinin,
şirketten elde ettiği temettü geliri
C) Atik Limitet şirketinin iştirak ortağı olan
Volkan Bey’in iştirak kazancı
D) Taşer Anonim şirketi tarafından çıkarılan
tahvilin, sahibi olan Atahan Bey tarafından
kuponlu olarak satışı sonucu elde ettiği gelir
E) Cihan Bey’in kasasında bulunan alacak
senedini vadesinden önce kırdırması sonucu
elde ettiği senet iskonto geliri
107) Gelir vergisi kanununa göre, bağımsız
olarak çalışan meslek erbaplarından
hangisinin kazancı serbest meslek kazancı
kapsamında değildir?
A) Noterler
B) Mali müşavirler
C) Coberlerin kazancı
D) Gümrük komisyoncuları
E) Tahkim işlerinde hakemlik yapan kişiler
142
108) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının
malik veya onun adına hareket edenler
tarafından, alıcıya ya da adına hareket
edenlere devredilmesine, Katma Değer
Vergisi Kanununda ne ad verilir?
A) Hizmet ifası
B) Teslim
C) Bedelsiz ihracat
D) Temlik
E) Ariyet
109) Anonim şirketlerde yönetim kurulu
üyesinin niteliklerine ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim kurulu tek kişiden oluşabilir.
B) Yönetim kurulu üyesi gerçek kişi olabileceği
gibi tüzel kişi de olabilir.
C) Yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olması
şarttır.
D) Yönetim kurulu üyesinin tam ehliyetli
olması gerekir.
E) Yönetim kurulu üyesinin seçilme engeli
bulunmamalıdır.
110) Limited şirket için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) En az bir ortak ile kurulur
B) Sermaye şirketidir
C) Müdürler ile yönetilir
D) Asgari sermayesi 5.000 TL
E) Ortaklar ticari itibarını sermaye koyamaz
111) Aşağıdakilerden hangisi genel kurul
kararlarına karşı iptal davası açamaz?
A) Yönetim kurulu
B) Olumsuz oy verip tutanağa geçirten pay
sahipleri
C) Şahsi sorumluluk gerektiren hallerde pay
sahipleri
D) Çağrı yöntemine uyulmaması nedeniyle pay
sahipleri
E) Şahsi sorumluluk gerektiren hallerde
yönetim kurulu üyeleri
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
112) Fatura ve teyit mektubuna itiraz süresi kaç
gündür?
A) 8 gün
B) 6 gün
C) 10 gün
D) 15 gün
E) 30 gün
113) Aşağıdakilerden
hangisi
bono
ve
poliçedeki şekil unsurları bakımından
farklılıklardan biridir?
A) Vade
B) Muhatap
C) Düzenlenme tarihi
D) Lehdar
E) Düzenleyenin imzası
114) Kollektif şirkette bir ortağın ortaklıktan
çıkma talebinin kabul edilmesi için
aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Ortakların ½’ sinin onayı
B) Ortakların 1/3’ ünün onayı
C) Ortakların 2/3’ ünün onayı
D) Ortakların 1/4’ ünün onayı
E) Oy birliği ile
115) Aşağıdakilerden hangisi haksız fiil
sorumluluğunda hukuka aykırılığı ortadan
kaldıran bir hal değildir?
A) Doğa olayları
B) Zarar görenin rızası
C) Kamu kudretinin kullanılması
D) Haklı savunma
E) Zorda kalma
116) Para borçlarında temerrüt faizi ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Borçlu temerrüde düşmede kusurlu olmasa
bile, temerrüt faizi öder
B) Temerrüt faizi, temerrüt tarihinden itibaren
işlemeye başlar
C) Temerrüt faizine tekrar faiz işletilemez
D) Temerrüt faizi oranı taraflarca
kararlaştırılabilir
E) Borçlu temerrüde düşmede kusurlu ise,
temerrüt faizi öder.
117) Borçlu borcunu ikrar ederse hangi durum
oluşur?
A) Zamanaşımı durur
B) Bu borçta zamanaşımı olmaz
C) Zamanaşımı dolar
D) Zamanaşımı kesilir
E) Borç sona erer
118) Borcun konusu bir şeyin yapılması ise
alacaklının temerrüdü durumunda borçlu
ne yapabilir?
A) Sözleşmeden dönebilir
B) Doğrudan borcundan kurtulmuş olur
C) Borcundan kurtulamaz
D) Tevdi ile borcundan kurtulur
E) Hiçbiri
119) Aşağıdakilerden
hangisi
takasın
şartlarından biri değildir?
A) Borçların muaccel olması
B) Borçların aynı cinsten olması
C) Borçların karşılıklı olması
D) Borçların farklı cinsten olması
E) Takas beyanında bulunulmuş olması
120) Borçlunun sözleşmenin değişen koşullara
uyarlanmasını ya da bu mümkün olmadığı
takdirde sözleşmeden dönme hakkını
kullanılması hangi halde mümkündür?
A) Aşırı ifa güçlüğünde
B) Kusursuz ifa imkansızlığında
C) Kusurlu ifa imkansızlığında
D) Kusurlu kısmi ifa imkansızlığında
E) Kusursuz kısmi ifa imkansızlığında
143
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
DENEME-8
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer zarfı
(belirteci) kullanılmamıştır?
A) Arkadaşın aşağı mahallede oturuyor.
B) Uçaktan aşağı bakınca korkuyorum.
C) Biraz daha beri gider misiniz?
D) Beklediklerim hiç geri gelmediler.
E) Öğretmen bizi içeri almadı.
2) “O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
ötekilerden farklı türdedir?
A) O akşam seni çok bekledim.
B) O elbiseyi mi alalım?
C) O bilgisayar daha mı ucuzdu?
D) O koli sana mı geldi?
E) O şimdi asker.
3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat
tamlaması yoktur?
A) Aldırmaz tavırları hepimizi çileden çıkardı.
B) Modern toplumlarda, böyle fikirlere yer
yoktur.
C) Kümbetleri, kervansarayları, camileriyle
ünlüdür Kayseri.
D) “Ve” sözcüğü, yabancı sözcüklerden biridir.
E) 1940’larda, Dağlarca yine ünlü bir şairdi.
4) Aşağıdakilerden hangisinde, yönelme eki
almış bir topluluk adı vardır?
A) Ben onun yanına asla gitmem.
B) Ormana yürüyüşe gittik.
C) Fulya’a şarkı söyletemedim.
D) Odayı çok dağınık bırakmamalısın.
E) Kitaptaki soruları çözmelisin.
5) “Ancak” ilgeci, aşağıdakilerin hangisinde
ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Sizinle ancak bu şartlarda anlaşabilirim.
B) Bu kitaba ancak on lira veririm ben.
C) Ancak bir mucize birleştirir bizi.
D) Bu soruyu ancak Melih çözebilir.
144
E) Bu çiçek ancak gölgede açar.
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sözle
eylem” aynı zamanda gerçekleşmektedir?
A) Seni çok uyarmama rağmen hiç
değişmemişsin.
B) Birazdan sıra size gelecek.
C) Koltukta, çay içerek kitap okuyordu.
D) Okuyan insanın yapamayacağı hiçbir iş
olamaz.
E) Artık yapıklarınızın pek önemi kalmadı.
7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğeleri
ayırmada bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Geçen hafta / girdiğim sınavın sonucu /
bugün / belli oldu.
B) Onu/canından çok /seviyordu.
C) Melih ve Emir / bütün gün parkta /oynadılar.
D) Bakıma / muhtaç bir insanoğlunu/ yine/
unuttu.
E) Eskicinin/ derme çatma kulübesi / sonunda
/ yıkılmıştı.
8) |a| > a ve b <0 olmak üzere aşağıdakilerden
hangisi daima doğrudur?
A) a.b2>0
B) a.b<0
C) a.b>0
D) a+b>0
E) a+b>a.b
=? İşleminin
9)
sonucunu bulunuz.
A)
B)
C)
D) 1
E) 0
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
10) Bir bankaya yıllık % 20 bileşik faiz oranıyla
yatırılan 20000 TL’nin 2 yılsonundaki faiz
getirisi nedir?
A) 8000
B) 8400
C) 8600
D) 8800
E) 9000
= eşitliğini sağlayan
11)
x kaçtır?
A) -4
B) 1
C) 2
D) -3
E) 0
12) Bir bankadan aylık %2 bileşik faiz oranıyla
30000 TL kredi alan bir kişi bu borcu 24 ayda
eşit taksitlerle geri ödeyecektir. Aylık taksit
miktarı nedir? ( (1,02)-24= 0,6 )
A) 1200
B) 1300
C) 1400
D) 1500
E) 1600
13) Tuz oranı %15 olan 200 gr.lık tuzlu su ile tuz
oranı %40 olan 300 gr.lık tuzlu su bir kapta
karıştırıldığında elde edilen yeni karışımın
tuz yüzdesi nedir?
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
14) Bir tam sayının ‘ü ile aynı sayının ‘inin
toplamı 27 ise, bu sayı kaçtır?
A) 55
B) 56
C) 60
D) 80
E) 84
15) Bir annenin yaşı, kızının yaşının 5 katından
2 fazladır. 2 yıl sonra annenin yaşı, kızının
yaşının 4 katından 2 fazla olacağına göre,
anne bugün kaç yaşındadır?
A) 22
B) 26
C) 28
D) 32
E) 36
16) Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal
gruplara kanun önünde kesin eşitlik
tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin
uygulandığını gösterir?
A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık
E) Laiklik
17) Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk adlı
eserinde; I. Türk Devletinin kurulması II. Kadınlara siyasi ve medeni hakların
verilmesi III. Türkiye’nin II. Dünya savaşındaki politikası Konularından hangilerine değinilmiş olamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 145
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
18)
D)
I. Tevhid-i tedrisat kanunun kabulü
II. Laikliğin kabulü
III. Kadınlara siyasal haklar verilmesi
IV. Öğretimin birleştirilmesi
V. Medeni kanunu kabulü
Yukarıdaki yenilikler Türkiye’de hangi alanda
gelişmeyi sağlamak amacıyla yapılmıştır?
A) Milli bir toplum olmak
B) Sanayileşmiş bir toplum olmak
C) Laik bir toplum olmak
D) Milliyetçi bir toplum olmak
E) Çağdaş bir toplum olmak
E)
19) T.C. ’de kurulan ilk muhalefet siyasi parti
hangisidir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Adalet Partisi
D) Demokrat Parti
E) Halk Fırkası
20) Kurtuluş
savaşımızın
sonunda
milli
çıkarlarımızı dost ve düşman devletlere
onaylatmak amacıyla Lozan’a İsmet
Paşa(İnönü) gönderilmesinde O’nun hangi
başarısı daha etkili olmuştur?
A) I.ve II İnönü savaşlarını kazanması
B) Türkiye’de düzenli ordu kurulmasına katkısı
C) Mudanya Ateşkes antlaşmasında milli
çıkarlarımızı korumuş olması
D) Mustafa Kemal’in güvenini ve arkadaşlığını
kazanması
E) Çerkez Ethem isyanını bastırması
ALAN BİLGİSİ
21)
Bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde
paraya dönüşmesi, kullanılması veya tüketilmesi
beklenen varlıklara ne ad verilir?
A) Dönen varlıklar
B) Menkul değerler
C) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
146
Hazır değerler
Varlık
22)
İşletmenin
çeşitli
faaliyetlerinden
dolayı ortaya çıkan; ipotek veya rehin yoluyla
borçlanma, belli amaçlar için bloke edilen
paralar, koşullu borçlar ve zararlar, işletme
plân ve politikasındaki değişikliklerin finansal
tablolar ve dipnotlarında yer alması hangi temel
kavram gereğidir?
A) Tam açıklama
B) Tutarlılık
C) Dönemsellik
D) İhtiyatlılık
E) Önemlilik
23)
İşletme, 3 ay önce satın aldığı ve hisse
senetleri hesabında takip ettiği A şirketinin hisse
senetlerine 3.000 TL temettü geliri tahakkuk
ettiğini A şirketinin genel kurul kararından
öğrenmiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter
kayıtları nasıl olmalıdır?
A)
________________ / ___________________
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
3.000
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 3.000
B)
_________________/__________________
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
3.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
3.000
C)
________________ / ___________________
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 3.000
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 3.000
D)
_________________/__________________
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 3.000
520 HİSSESENEDEİİHRAÇPRİMLERİ
3.000
E)
_________________/__________________
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
3.000
679 MENKULKIYMET SATIŞ KARI
3.000
_________________ / ___________________
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
24)
İşletme, bankadan aldığı dekonttan
cari hesabı lehine 5.000 TL’lik faiz tahakkuk
ettirildiğini ve bu tutara ilişkin %10 oranındaki
vergisinin de kesilerek cari hesabından hesaben
tahsil edildiğini öğrenmiştir. Bu işleme ilişkin
günlük defter kayıtları nasıl olmalıdır?
A)
_______________ / ____________________
102 BANKALAR
4.500
653 KOMİSYON GİDERLERİ 500
642 FAİZ GELİRLERİ
5000
B)
___________________/________________
100 KASA
5000
360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR 500
642 FAİZ GELİRLERİ
4.500
C)
___________________/________________
102 BANKALAR
4500
193 PEŞİN ÖDENEN
VERGİLER ve FONLAR
500
642 FAİZ GELİRLERİ
5.000
D)
_______________ / ____________________
102 BANKALAR
5.000
360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR 500
642 FAİZ GELİRLERİ
4.500
E)
___________________/________________
102 BANKALAR
4.500
191 İNDİRİLECEK KDV
500
642 FAİZ GELİRLERİ
5.000
__________________ / __________________
25) Alacak senetleri hesabı aşağıdakilerden
hangisi nedeniyle alacaklandırılmaz?
A) Tahsil edilen alacak senetleri
B) Geçen seneden devreden alacak senetleri
C) Şüpheli hale gelen senetler
D) Teminata verilen senetler
E) İskonto ettirilen senetler
26)
İşletmenin stoklarında bulunan 40.000
TL tutarındaki malın değerinde yangın sonucu
düşme olmuştur. Değeri düşen mal için %20
oranında
karşılık
ayrılmıştır.
İşletmenin
bu işlemle ilgili yapması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) __________________/___________________
654 KARŞILIK GİDERLERİ 40000
157 DİĞER STOKLAR 32000
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.8000
B) _________________ / ____________________
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. 32000
654 KARŞILIK GİDERLERİ
8000
157 DİĞER STOKLAR 40000
C) __________________/___________________
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. 40000
654 KARŞILIK GİDERLERİ
8000
153 TİCARİ MALLAR
40000
157 DİĞER STOKLAR
8000
D) _________________ / ____________________
153 TİCARİ MALLAR
40000
654 KARŞILIK GİDERLERİ
8000
157 DİĞER STOKLAR
40000
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.8000
E) _________________ / ____________________
157 DİĞER STOKLAR 40000
654 KARŞILIK GİDERLERİ 8000
153 TİCARİ MALLAR
40000
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.8000
__________________/ _________________
27) İşletmenin satın aldığı makinelerin
alış maliyeti aşağıdaki hangi unsurdan
oluşmaz?
A) Yeri hazırlama giderleri
B) Amortisman giderleri
C) Makinenin alış fiyatı
D) Gümrük vergileri
E) Montaj ilgili mesleki giderler
147
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
28) Gelecek dönemlerde yarar sağlamak
üzere yapılan ve gelir tablosu kapsamına
girmeyen peşin ödenmiş giderlere ne ad
verilir?
A) Olağan giderler
B) Dönem giderleri
C) Sermaye giderleri
D) Hasılat giderleri
E) Aktifleştirilmiş giderler
29) İşletme, ticari faaliyetlerinde kullanmak
üzere peşin bedelle 10 000 TL› sına KDV
oranı % 18 olan bir binek otomobili satın
almıştır.
Bu işleme ilişkin günlük defter kayıtları
nasıl olmalıdır?
A)
_________________/_______________
254 TAŞITLAR
118000
100 KASA 118000
B)
_________________/_______________
254 TAŞITLAR100000
191 İNDİRİLECEK KDV
18000
100 KASA
118000
C)
___________________/_____________
770 GENEL YÖNETİM GİDERİ 118000
100 KASA
118000
D)
___________________/_____________
254 TAŞITLAR100000
770 GENEL YÖNETİM GİDERİ 18000
102 BANKALAR
118000 E)
___________________/____________
254 TAŞITLAR100000
770 GENEL YÖNETİM GİDERİ 18000
300 BANKA KREDİLERİ
118000
30) H işletmesi, elinde bulunan bir demirbaşı
yenilemek amacıyla satmıştır ve satış
işleminden 35.000 TL kar elde etmiştir.
İşletme satış işlemini takip eden 3 yıl
boyunca demirbaş almamıştır.
Yukarıdaki işleme göre, yenileme amacıyla
satılan varlıktan elde edilen kârın 3. mali yıl
148
sonunda muhasebe kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) ________________/___________________
549 ÖZEL FONLAR
35000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 35000
B) ___________________/________________
679 DİĞER OLAĞANDIŞI
GELİR VE KÂRLAR 35000
549 ÖZEL FONLAR
35000
C) ________________/___________________
549 ÖZEL FONLAR
35000
570GEÇMİŞ YIL KARLARI 35000
D) ________________/___________________
549 ÖZEL FONLAR
35000
671 ÖNCEKİ DÖN. GELİR VE KARLAR 35000
E) ________________/___________________
760 PAZARLAMA SATIŞ
DAĞITIM GİD.
35000
549 ÖZEL FONLAR
35000
31) Aşağıdaki hesaplardan hangisi mali
borçlar hesapları arasında yer almaz?
A)Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve
faizleri
B) Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları
C) Tahvil anapara borç taksit ve faizleri
D) Banka kredileri
E) Çıkarılmış bonolar ve senetler
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
32) İşletme,
geçen
dönem
tahakkuk
eden 8.000 TL’lik personel ücretlerini
ödemiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ________________ / ____________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ8000
100 KASA
8000
B) __________________/___________________
335 PERSONELE BORÇLAR 8000
100 KASA
8000
C) __________________/___________________
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ8000
100 KASA
8000
D) __________________/___________________
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR8000
100 KASA
8000
E) __________________/___________________
180 GELECEK AYLARA AİT GİD. 8000
100 KASA
8000
___________________ / ____________________
33) Kâr dağıtımı ile ilgili yapılacak kayıtlarda
aşağıdaki
hesaplardan
hangisi
kullanılmaz?
A) Geçmiş Yıllar Karları
B) Ortaklara Borçlar
C) Ortaklardan Alacaklar
D) Dönem Net Karı
E) Bankalar
34. soru için diğer sayfaya geçiniz >>
149
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
34) H ve N Anonim Şirketleri birleşerek
C Anonim Şirketi’ni kurmaya karar
vermişlerdir. H ve N Anonim Şirketleri
Birleşme Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar
üzerinden sahip oldukları iktisadi kıymetleri
devredeceklerdir. Kurulacak C Anonim
Şirketinin ana sözleşmesinde, şirketin esas
sermayesi 442.000TL olarak belirlenmiş
olup, 100 nominal değerli 4.420 adet hisse
senedinden oluşmaktadır.
H Anonim Şirketi’nin 31/10/2014 Tarihli
Bilançosu
AKTİF (VARLIKLAR)
PASİF (KAYNAKLAR)
KASA
10.000
BANKALAR 30.000
ALICILAR
20.000
TİCARİ
MALLAR
40.000
BİNALAR 60.000
BİRİKMİŞ AMORT.(10.000)
SATICILAR
50.000
SERMAYE
100.000
YASAL YEDEKLER 30.000
DÖNEM NET
ZARARI (10.000)
AKTİF
TOPLAMI 150.000
PASİF
TOPLAMI 150.000
Birleşme Sözleşmesine Göre Devir Koşulları
Kasa Bilanço değeri ile
Bankalar Bilanço değeri ile
Alıcılar Bilanço değeri ile
Ticari Mallar 50.000TL.
Binalar 80.000TL.
Satıcılara
Borçlar
Bilanço
değeri
ile
değerlendirilecektir.
H işletmesinin ticari mallarının devir kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------- / --------------------------------120 ALICILAR
50.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 50.000
-------------------------- / --------------------------------621 SAT. TİCARİ MAL. MALİYETİ 40.000
153 TİCARİ MALLAR 40.000
------------------------------ / --------------------------------B) -------------------------- / --------------------------------127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 40.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 40.000
-------------------------- / ---------------------------------
150
621 SAT. TİCARİ MAL. MALİYETİ 50.000
153 TİCARİ MALLAR 50.000
----------------------------- / --------------------------------C) -------------------------- / --------------------------------127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 50.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 50.000
-------------------------- / --------------------------------621 SAT. TİCARİ MAL. MALİYETİ 40.000
153 TİCARİ MALLAR 40.000
-------------------------- / --------------------------------D) -------------------------- / --------------------------------120 ALICILAR
40.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 40.000
-------------------------- / --------------------------------621 SAT. TİCARİ MAL. MALİYETİ 50.000
153 TİCARİ MALLAR 50.000
------------------------------ / --------------------------------E) -------------------------- / --------------------------------136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACKLAR 50.000
153 TİCARİ MALLAR 50.000
------------------------------- / --------------------------------35) H Anonim Şirketinin 31.12.2014 tarihi
itibarı ile vergi ile ilgili hesaplarının durumu
aşağıdaki gibidir:
690 Dönem Kârı veya Zararı hesabının alacak
kalanı 80.000 TL, 193 Peşin Ödenen Vergi ve
Fonlar hesabı 2.000 TL, Kanunen Kabul Edilmeyen
Giderler 50.000 TL, Vergilendirilmeyen Gelirler
30.000 TL Kurumlar Vergisi oranı % 20 ise
Kurumlar Vergisi tutarı için borçlandırılacak
vergi gideri hesabının tutarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 10.000
B) 12.000
C) 14.000
D) 16.000
E) 20.000
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
36) 181 Gelir Tahakkukları Hesabı borçlu,
642 Faiz Gelirleri Hesabı alacaklı
şeklindeki muhasebe kaydı hangi işlemin
sonucudur?
A) Tahakkuk etmiş ancak tahsil edilebilir aşamaya
gelmemiş faiz gelirlerinin kaydı
B) Faiz gelirinin tahsili
C) Gelecek dönemin faiz gelirinin kaydı
D) Gelecek dönemle ilişkili kur farklarının ortaya
çıkması
E) Gelecek döneme ait faiz gelirlerinin ilgili
hesaptan çıkartılması
37) Aşağıdakilerden hangisi kaynaklara
ilişkin ilkelerden biri değildir?
A) Borçların tümünün gösterilmesi
B) Uygun maliyet dağıtım ilkesinin uygulanması
C) Dönem ayırıcı pasif işlemlerin ayrıca gösterilmesi
D) Kısa ve uzun vadeli borç ayırımında bir yılın
ölçüt alınması
E) Vadeleri bir yılın altına inen uzun vadeli borçların
kısa vadeli borçlara aktarılması
38) Aşağıdakilerden
hangisi
envanter
çıkarma zamanı değildir?
A) Hesap döneminin sonunda
B) Hesap dönemi başlangıcında
C) Şirketin başka birine devri esnasında
D) İşletmenin kuruluş işlemlerinden sonra
E) Şirketin unvan değişikliğine gitmesi esnasında
39) Aşağıdaki koşullardan hangisi yapılan
işlemin finansal kiralama olduğunun bir
göstergesi değildir?
A) Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama
süresinin sonunda kiracıya geçmesi
B) Kiralanan varlığın belirli bir ödeme ve belirli
bir süre için kiracının kullanımına verilen
sözleşmeler
C) Kiracıya, gerçeğe uygun değerinden çok daha
düşük bir bedelle satın alma opsiyonu verilmesi
D) Kira süresinin, kiralanan varlığın ekonomik
ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması
E) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla,
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin,
en azından, kiralanan varlığın gerçeğe uygun
değerine önemli ölçüde eşit olması
40) TMS 2 Stoklar Standardı uyarınca normal
şartlarda birbirleri ile ikame edilemeyen
stok kalemleri ile özel projeler için üretilen
veya satın alınan mal veya hizmetlerin
maliyeti aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile
belirlenir?
A) Üretim miktarı yöntemi
B) İlk giren ilk çıkar yöntemi
C) Son giren ilk çıkar yöntemi
D) Gerçek parti maliyeti yöntemi
E) Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
41) Maliyet değeri 20.000 TL, net gerçekleşebilir
bedeli 15.000 TL, gerçeğe uygun değeri
12.000TL, piyasa değeri 27.000 TL olan
stoklar dönem sonu bilançosunda hangi
değer ile yer alır?
A) 35.000 TL
B) 27.000 TL
C) 20.000 TL
D) 15.000 TL
E) 12.000 TL
42) Stok değer düşüklüğü karşılığı hangi
durumda hesaplanır ve kaydedilir?
A) Maliyet Değeri > cari Değeri
B) Gerçeğe uygun Değer > Maliyet değeri
C) Maliyet Değeri > Gerçeğe uygun değer
D) Net Gerçekleşebilir Değer > Maliyet değeri
E) Maliyet Değeri > Net Gerçekleşebilir Değer
151
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
43) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Standardına göre geri kazanılabilir tutar
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Nakit yaratan birim için geri kazanılabilir
tutar birimin tümü için belirlenir, varlık
başına ayrı olarak belirlenmez.
B) Geri kazanılabilir tutar, bir varlığın veya nakit
yaratan birimin satış maliyetleri düşülmüş
gerçeğe uygun değeri ile kullanım
değerinden düşük olanıdır.
C) Geri kazanılabilir tutar, bir varlığın veya nakit
yaratan birimin satış maliyetleri düşülmüş
gerçeğe uygun değeri ile kullanım
değerinden yüksek olanıdır.
D) Bazen satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe
uygun
değeri
belirlemek
mümkün
olmayabilir, bu durumda işletme, varlığın
kullanım değerini geri kazanılabilir tutar
olarak kullanabilir.
E) Varlık, diğer varlık ya da varlık gruplarına
ilişkin nakit girişlerine büyük ölçüde bağımlı
nakit girişleri yaratmadıkça, geri kazanılabilir
tutar her bir varlık için ayrı olarak belirlenir.
44) TMS/TFRS’lere göre gerçeğe uygun değeri ile
değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullerin
kaydı ve raporlanması ile ilgili aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Yatırım amaçlı gayrimenkuller, işletme
faaliyetleri için kullanılan maddi duran
varlıklardan ayrı olarak raporlanmalıdır.
B) Yatırım amaçlı gayrimenkuller, işletme
faaliyetlerinde kullanılan maddi duran
varlıklardan bağımsız nakit akışı yaratır.
C) Gerçeğe uygun değer ile değerlenen yatırım
amaçlı gayrimenkuller için amortisman
ayrılır ve birikmiş amortismanlar aktifte eksi
olarak raporlanır.
D) Gerçeğe uygun değer ile değerlenen yatırım
amaçlı gayrimenkuller için ortaya çıkan
değer artış ve azalışları gelir-gider olarak
gelir tablosunda raporlanır.
152
E) Yatırım amaçlı gayrimenkulün elden
çıkarılması durumunda satış bedelinin
bugünkü değeri ile satış bedeli arasındaki
fark vade süresince faiz geliri olarak
kaydedilir.
45) Aşağıdakilerden hangisi dönem
değildir?
A) Satılan mamullerin maliyeti
B) Direkt İşçilik gideri C) Satış iskontosu
D) Satış gideri
E) Satış iadeleri
gideri
46) “H” Üretim İşletmesi Mart 2014 döneminde
300 birim “X” mamulü üretmiş olup dönemin
üretim giderleri aşağıdaki gibidir:
D. ilk madde ve malzeme giderleri: 30.000 TL
D.işçilik giderleri
: 20.000 TL
G. üretim giderleri
: 100.000 TL
İşletmede dönem başı ve dönem sonu yarı
mamul stokları bulunmamaktadır. İşletmenin
100 birim “X” mamulü satarak 40.000 TL kâr
elde edebilmesi için “X” mamulünün birim satış
fiyatının kaç TL olması gerekir?
A) 100
B) 500
C) 900
D) 1500
E) 1900
47) Aşağıdakilerden hangisi genel üretim
giderlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Genel üretim giderleri mamullere doğrudan
yüklenebilir
B) Genel üretim giderlerinin bazıları değişken
bazıları sabit nitelikte olabilir
C) Genel üretim giderleri mamullere bir dağıtım
anahtarı yardımıyla yüklenir
D) Genel üretim giderleri ile mamuller arasında
direkt bir ilişki yoktur
E) Bazı genel üretim giderlerinin tutarları ancak
dönem sonunda belli olur
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
48) Sipariş maliyeti sistemini uygulayan işletmede
“H” siparişi ile ilgili katlanılan direkt ilk madde
ve malzeme giderleri 20.000 TL, direkt işçilik
giderleri ise 5.000 TL’dir. İşletmede döneme
ilişkin bütçelenen direkt işçilik süresi 2.000 saat;
bütçelenen genel üretim giderleri ise 60.000 TL’
dir. “H” siparişi ile ilgili olarak çalışılan süre 1.000
saattir.
Bu bilgilere göre “H” siparişinin maliyeti kaç TL’
dir?
A) 30.000
B) 35.000
C) 50.000
D) 55.000
E) 85.000
51) “H” Üretim İşletmesine ait bazı bilgiler aşağıdaki
gibidir:
Toplam satış miktarı
: 1.000 birim
Birim satış fiyatı
: 70 TL
Birim katkı payı
: 50 TL
Kâr: 10.000 TL
İşletmenin %100 kapasite kullanım oranındaki
satış miktarı, üretim miktarına eşittir.
Bu bilgilere göre, işletmenin başa başnoktasındaki
kapasite kullanım oranı yüzde kaçtır?
A) 80
B) 70
C) 60
D) 50
E) 40
49) Safha
(evre)
maliyet
sisteminde
eşdeğer birimler kullanılmasının amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamamlanmış ve tamamlanmamış birimleri aynı
ölçekle ifade edebilmek
B) Üretim maliyetlerindeki değişkenliği birim
maliyet hesabında göz önüne alabilmek
C) Firenin etkisini birim maliyetlere yansıtabilmek
D) Mamul
çeşitliliğini
tekdüzen
içerisinde
tanımlamak
E) Birim
maliyetlerde
safhalar
arasındaki
dalgalanmayı önleyebilmek
52) “H” Üretim İşletmesi’nin yıllık 50.000 birim satış
hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki
gibidir:
Birim Satış Fiyatı
30 TL
Birim Değişken Maliyet
20 TL
Toplam Sabit Maliyetler 250.000 TL
Bu bilgilere göre, satış miktarı % 10 artması
durumunda başa başnoktası satış miktarı
kaç birimdir?
A) 20.000
B) 25.000
C) 30.000
D) 40.000
E) 50.000
50) Önceden saptanmış maliyet hesaplama
yönteminin
uygulandığı
işletmelerde,
fiili genel yönetim giderleri ile önceden
saptanmış ve buna göre maliyetlere
yüklenmiş
Genel
yönetim
giderleri
arasındaki farklar hangi hesapta İzlenir?
A) Genel yönetim giderleri kapasite farklarında
B) Genel yönetim giderleri verimlilik farklarında
C) Genel yönetim giderleri bütçe farklarında
D) Genel yönetim giderleri yansıtma hesaplarında
E) Genel yönetim giderleri fark hesaplarında
53) Normal fire için aşağıdaki hesaplardan
hangisi borçlandırılır?
A) Satılan mamul maliyeti
B) Diğer stoklar
C) Yarı mamul – üretim
D) Mamul
E) Diğer olağandışı gider ve zarar
153
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
54) (H) Üretim İşletmesi’nde iki esas, iki de yardımcı
gider yeri bulunmaktadır. Birinci dağıtım
sonucunda gider yerlerinde biriken giderler ile
kullanılacak dağıtım ölçülerine ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Gider
yerleri
1.Dağıtım
Toplamı
İşçi sayısı
Fiş
sayısı
EÜGY1
200.000
35
45
EÜGY2
40.000
35
65
YHGY1
7.500
7
8
YHGY2
5.000
5
0
YHGY I’de toplanan giderler işçi sayısına, YHGY
II’de toplanan giderler ise fiş sayısı esas alınarak
dağıtılacaktır.
Bu bilgilere ve kademeli dağıtım yöntemine göre
EGY 1’in YGY 2’den alacağı gider payı kaç TL’dir?
A) 2.000
B) 3.250
C) 3.750
D) 4.500
E) 5.000
55) Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloları
oluşturan unsurlardan değildir?
A) Varlıklar
B) Borçlar
C) Özkaynaklar
D) Gelirler
E) Maliyetler
56) Oran analizi sonucunda elde edilen
sonuçların yorumlanabilmesi için gerekli
olan karşılaştırma kriterleri aşağıdakilerden
hangisiyle elde edilmektedir?
A) Standart Oranlar
B) Genel ekonominin koşulları
C) İşletme yönetiminin performansı
D) İşletmenin piyasa değerindeki değişimler
E) Muhasebe standartları
154
57) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun
düzenlenmesine
ilişkin
ilkelerinden
değildir?
A) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar;
gerçekleşmiş gibi gösterilmemelidir.
B) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarımbakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir
şekilde dağıtılmalıdır.
C) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar
meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilerek
normal faaliyet sonuçları içinde gösterilmelidir.
D) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde
azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme
aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.
E) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak
uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet
yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde,
bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.
58) Aşağıdaki ticari işlemlerden hangisi, bilanço
toplamında (aktif-pasif) değişime neden
olmaz?
A) Banka kredisinin ödenmesi
B) Uzun vadeli olarak makine alımı
C) Kısa vadeli olarak stok alımı
D) Çek ciro edilerek mal alımı
E) Tahvil ihraç edilmesi
59) Cari oranı 2, kaldıraç oranı 0,4 olan işletmenin
aktif toplamı 1.000.000 TL, dönen varlıkları
ise 500.000 TL’dir. Söz konusu işletmenin
uzun vadeli yabancı kaynakları kaç TL’dir?
A) 500.000
B) 300.000
C) 250.000
D) 200.000
E) 150.000
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
60) Brüt karlılık oranı 0,30 aktif devir hızı
2, toplam varlıkları 1.500.000 TL olan
işletmenin satışlarının maliyeti kaç TL’dir?
A) 750.000
B) 1.500.000
C) 1.800.000
D) 2.100.000
E) 3.000.000
61) Trend analizi uygulanırken aşağıdaki
finansal tablo kalemlerinin hangisinin
birlikte değerlendirilmesi hatalı olacaktır?
A) Stoklar, Net Satışlar
B) Dönen Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
C) Özkaynaklar, Yabancı Kaynaklar
D) Stoklar, Diğer Borçları
E) Maddi Duran Varlıklar, Özkaynaklar
62) Aşağıdakilerden hangisi nakit akım
tablosunda işletme faaliyetlerinden elde
edilen nakit girişleri arasında yer alır?
A) Ticari alacaklardaki azalışlar
B) Mali borçlardaki artışlar
C) Maddi duran varlık satışları
D) Çıkarılmış tahvillerdeki artışlar
E) Sermayedeki artışlar
63) Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Yönetim, hileyi önleyici veya ortaya
çıkartıcı iç kontrol sisteminin oluşturulması
sorumluluğunun kendisine ait olduğunu,
yazılı bir beyan ile denetçiye vermelidir.
B) Yönetimin yürütülen denetimle ilgili olarak
denetçinin yönetimden talep edebileceği
ilave bilgileri de sağlaması gerekir.
C) Yönetim, denetçinin görüşmek ve bilgi almak
istediği kişi ve çalışanlar ile görüşmesine
engel olmamalıdır.
D) Denetçinin önemli olan veya olmayan tüm
iç kontrol eksikliklerini yönetime bildirmesi
gerekir.
E) Denetçi işletme yönetiminin dürüstlüğü
konusunda önyargısız davranmalıdır.
64) Bir işletmenin mali işlemlerinin ve
faaliyetlerinin, işletme yönetimi, yasama
organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca
belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve
mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek
amacıyla yapılan denetime ne ad verilir?
A) Mali tabloların deneti m i
B) Kamu denetimi
C) Faaliyet denetimi
D) Uygunluk denetimi
E) Muhasebe denetimi
65) Aşağıdakilerden
hangisi
denetçinin
bağımsızlığını bozan olaylardan biri
değildir?
A) Denetim şirketi A şirketine denetim
hizmeti verirken aynı zamanda B şirketine
danışmanlık hizmeti vermesi
B) Denetim ücretinin şarta bağlanması
C) Denetçinin denetim ücretini verdiği diğer
hizmetleri dikkate alarak belirlemesi
D) Denetçinin eşinin denetlenen firmaya ortak
olması
E) Denetçinin bedelsiz olarak denetim yaptığı
dönemde müşteri işletmeye danışmanlık
yapması
66) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin hesap
bakiyeleri için bulunduğu iddialara karşılık
oluşturulan hedeflerden biri değildir?
A) Tam olma
B) Var olma
C) Meydana gelme
D) Haklar ve yükümlülükler
E) Değerleme ve dağıtım
155
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
67) Bir denetim çalışmasında denetçinin
finansal
tablolarla
ilgili
görüş
oluşturabilmek için işletmenin iç kontrol
sisteminin istenilen düzeyde düzenlenip
düzenlenmediğini ve düzenlenmiş ise de
istendiği biçimde çalışıp çalışmadığını
test etmek için kullanılan testler
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Tözel testler
B) Maddi doğruluk testleri
C) Analitik testler
D) Kontrol testleri
E) Detay testleri
68) Finansal tabloların denetimi açısından hile,
……… ve varlıkların kötüye kullanılması olarak
ikiye ayrılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ifade de
yer alan boşluğa gelmelidir?
A) Hata
B) Usulsüzlük
C) Kasıtlı yanlışlık
D) İç kontrol ihlalleri
E) Hileli finansal raporlama
69) Yapısal riskle kontrol riskinin bileşimi
aşağıdaki risklerden hangisini vermektedir?
A) Doğal riski
B) Önemli yanlışlık riski
C) Bulgu riskini
D) Ortaya çıkarma riskini
E) Tespit edememe riskini
70) Aşağıdaki faktörlerden hangisi bağımsız
denetçi için detay testlerinin örnek hacmini
artıracak bir unsurdur?
A) Uygun olması hâlinde ana kütleyi gruplara
ayırma
B) Bağımsız denetçi tarafından gerekli görülen
güven seviyesinde artış
C) Aynı beyana yönelik diğer temel bağımsız
denetim tekniklerinin kullanımında artış
D) Bağımsız denetçinin kabul edebileceği
156
toplam hatada artma (kabul edilebilir hata)
E) Önemlilik sınırının yüksek belirlenmesi
71) Önemlilik sınırı denetim sürecinin hangi
aşama / aşamalarında kullanılabilir?
A) Risk değerlendirme, riske karşılık verme ve
raporlama
B) Risk değerlendirme
C) Riske karşılık verme
D) Raporlama
E) Risk değerlendirme ve raporlama
72) Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtının
sayısını etkileyen unsurlardan biri değildir?
A) Denetlenen kalemin önemlilik derecesi
B) Kanıt toplama maliyeti
C) İşlemlerin büyüklük derecesi
D) Denetlenen kalemin riskli olma derecesi
E) Toplanan kanıtın kaynağı
73) Aşağıdaki ifadelerden hangisi istatistiksel
örneklemenin niteliklerinden biri değildir?
A) Olasılık teorisine dayanır.
B) İncelenecek birimleri tesadüfi olarak seçilir.
C) Hata payları hesaplanabildiği için örnekleme
riskinin hesaba katılmasına gerek yoktur.
D) Önyargıya yer verilmez.
E) Örneklemedeki
hata
oranına
göre
anakütledeki toplam hata tahmin edilebilir.
74) Aşağıdakilerden hangisi standart denetim
raporunda yer alan unsurlardan biri
değildir?
A) Bağımsız denetçinin ücreti
B) Bağımsız denetçi görüşü
C) Bağımsız denetçinin imzası
D) Bağımsız denetim raporunun tarihi
E) Bağımsız denetçinin sorumluluğu
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
75) İşletmenin sürekliliği ilkesini tehlikeye
sokacak önemli belirsizliklerin olması ve bu
belirsizliklerin ve risklerin yakın zamanda
doğması durumunda denetçi ne tür bir
görüş beyan eder?
A) Olumlu görüş
B) Şartlı olumlu görüş
C) Olumsuz görüş
D) Şartlı olumsuz görüş
E) Görüş bildirmekten kaçınma
76) Denetim raporu hazırlanmadan önce
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Denetim planı hazırlanır
B) Ek denetim prosedürleri tasarlanır
C) Ek denetim prosedürleri uygulanır
D) Risk değerlendirme yapılır
E) Elde edilen denetim kanıtları değerlendirilir.
77) Bir ana kütlede bulunan yanlışlıkları veya
sapmaları açıkça temsil etmeyen bir yanlışlık
veya sapmaya ne ad verilir?
A) Anamoli(aykırılık)
B) Kontrollü sapma
C) Kontrolsüz sapma
D) İç sapma
E) Dış sapma
78) Bağımsız denetçinin, alacakların vadelerine
göre sınıflandırılması gibi işletmenin iç
kontrollerinde manuel veya bilgisayar
ortamında gerçekleştirilen kontrolleri,
bağımsız olarak yeniden gerçekleştirmesi
sürecini belirten ifade aşağıdakilerin
hangisinde doğru bir şekilde yer almaktadır?
A) Doğrulama
B) Yeniden uygulama
C) Yeniden hesaplama
D) Bilgi toplama
E) Fiziki inceleme
79)
Y Malının
Marjinal
Faydası
1
32
22
2
28
20
3
24
18
4
16
14
5
12
12
6
8
10
Yukarıdaki tabloya göre geliri 16 TL olan bir
tüketicinin X ve Y mallarına ait tüketim miktarları
ve bu mallara ilişkin marjinal faydaları verilmiştir.
X malının fiyatının 4 TL ve Y malının fiyatının 2
TL olduğu varsayımı altında tüketicinin denge
koşulunu sağlayabilmesi için X ve Y mallarından
ne kadar tüketim yapması gerekmektedir?
A) 1 adet X malı, 2 adet Y malı
B) 1 adet X malı, 1 adet Y malı
C) 2 adet X malı, 4 adet Y malı
D) 6 adet X malı, 6 adet Y malı
E) 3 adet X malı, 5 adet Y malı
Tüketim
X Malının
Miktarı (Adet) Marjinal Faydası
80) Keynesyen yaklaşıma göre insanların
gelirlerinin bir kısmını, tüketim veya üretim
giderlerini karşılamak için ellerinde para
saklamalarına ne ad verilir?
A) İşlem güdüsüyle para talebi
B) İhtiyat güdüsüyle para talebi
C) Servet güdüsüyle para talebi
D) Spekülasyon güdüsüyle para talebi
E) Üretim güdüsüyle para talebi
157
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
oluşan yeni denge miktarı ve denge fiyatı
hakkında söylenen ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Piyasa denge fiyatı düşer, denge miktarı ise
aynı kalır
B) Piyasa denge fiyatı değişmez, denge miktar
artar
C) Piyasa denge fiyatı düşer, denge miktarı
azalır
D) Piyasa denge fiyatı ve denge miktarı artar
E) Piyasa denge fiyatı değişmez, denge miktar
azalır
81)
A Malı
B Malı
C Malı
D Malı
Eı < 0
Eı > 0
0 < Eı < 1 Eı > 1
Yukarıdaki tabloda A, B, C ve D mallarına ilişkin
talebin gelir esnekliği katsayıları verilmiştir.
Tabloya göre malların türleri aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) A malı Düşük Mal – B malı Lüks Mal – C malı
Zorunlu Mal – D malı Normal Mal
B) A malı Düşük Mal – B malı Normal Mal – C malı
Zorunlu Mal – D malı Lüks Mal
C) A malı Normal Mal – B malı Zorunlu Mal – C malı
Lüks Mal – D malı Düşük Mal
D) A malı Lüks Mal – B malı Zorunlu Mal – C malı
Normal Mal – D malı Düşük Mal
E) A malı Zorunlu Mal – B malı Normal Mal – C malı
Düşük Mal – D malı Lüks Mal
82)
83)
158
Tam rekabet piyasasında faaliyette
bulunan bir firmanın kısa dönemde
maksimum kar elde edebilme koşulu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Firmanın toplam maliyet ile toplam gelir
birbirine eşit olmalıdır
B) Firmanın toplam maliyeti, toplam gelirinden
büyük olmalıdır
C) Firmanın toplam maliyeti, toplam gelirinden
küçük olmalıdır
D) Firmanın toplam geliri ile toplam maliyeti
arasındaki OLUMLU fark maksimum
olmalıdır.
E) Firmanın satmış olduğu malın fiyatını
arttırması gerekir
Diğer koşullar sabit varsayımı altında,
piyasada bir anlık denge koşulu sağlandığı
durum sonrası, üreticilerin arz ettiği miktarı
10 birim arttırması sonucu tüketicilerin
talep miktarını 15 birim azalttığı
gözlenmiştir. Son durumda piyasada
84)
Bir ülkenin, ithal ettiği oyuncakların
hammaddesinde
kullanılan
zehirli
boyaların, çocuk sağlığını tehdit ettiği
gerekçesiyle ülkeye girişinin engellenmesi
dış ticaret politikası araçlarından hangisine
örnektir?
A) Miktar kısıtlamaları
B) Tarife benzeri faktörler
C) Gönüllü ihracat kısıtlamaları
D) Gümrük tarifeleri
E) Görünmeyen engeller
85) Kamu gelirlerinden biri olan şerefiyelerle
ilgili yanlış olan ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şerefiye
tutarları,
kişilerin
sunulan
hizmetlerden faydalanma derecesi dikkate
alınarak belirlenir.
B) Şerefiye, karşılığı olan zorunlu bir ödemedir.
C) Şerefiyeler daha çok harca yaklaşan kamu
geliridir.
D) Şerefiyede,
bayındırlık
faaliyetleri
neticesinde değeri artan gayrimenkul
sahipleri ödemede bulunur.
E) Bireyler sunulan hizmetten yararlanıp
yararlanmama durumuna göre ödeme
yapma konusunda bir tercihte bulunamazlar.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
86) Aşağıdakilerden hangisi kamusal malların
özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel
ödemeden tüketebileceği ve bir kişinin
tüketiminin bir başkasının tüketimine engel
teşkil etmediği mallardır.
B) Kamusal malların faydaları bölünemez
nitelikte olup toplumda vergi ödemesi
yapan ya da yapmayan tüm toplum
üyelerine fayda sağlar.
C) Kamusal mallar ortak tüketildiği için
ortakların trajedisi denen olay ile karşılaşılır.
D) Kamusal malların finansmanına katılmayan
yani ödeme yapmayanlar bu faydayı elde
etmekten mahrum bırakılmadığı için
kamusal mallarda bedavacılık sorunu ile
karşılaşılır.
E) Ulusal güvenlik, sokak aydınlatması, şifresiz
radyo ve televizyon yayınları kamusal
mallara örnek olarak verilebilir.
87)
I. Toplumun hayat standardının artması
II. Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler
III. Teknolojik gelişme ve ilerlemeler
IV. Nüfus artışı
V. Savaş ve savunma harcamalarındaki artış
Yukarıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
gerçek artış nedenlerinden biridir?
A) I, II, IV
B) I, III, IV
C) III, IV, V
D) I, II, V
E) I, III, IV, V
88)
Aşağıdakilerden hangisi, gelirin yeniden
dağıtımında kullanılan maliye politikası
araçlarından biri değildir?
A) Altyapı yatırımlarının artırılması
B) Sosyal yardımların artırılması
C) Para arzının arttırılması
D) Artan oranlı vergi tarifesi uygulanması
E) Sağlık harcamalarının artırılması
89)
Aşağıdakilerden hangisi analitik bütçe
sınıflamasına göre yapılan ayrımda cari
harcamalar grubu içinde yer alır?
A) Asfalt yapımı için yapılan harcamalar
B) Devlet okulunda görevli öğretmene verilen
ücretler
C) Barajların yapımı için gerekli olan harcamalar
D) Emekliye ödenen ücretler
E) Öğrencilere verilen karşılıksız burslar
Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir
ifadedir?
A) Borcun sağlanmasından anapara ve faizinin
ödenmesine kadar yürütülen işlemlere borç
yönetimi adı verilir.
B) Geniş anlamda borç yönetimi kavramı,
devletin borçlanmayı bir maliye politikası
aracı olarak kullanarak bir takım sosyal ve
ekonomik amaçlara ulaşmasıdır.
C) Paranın satın alma gücünün düşüşünden
yararlanmak kaydıyla borcun reel değerinin
azaltılması işlemine monetizasyon denilir.
D) Borç sözleşmesindeki faiz hükümlerine aykırı
olarak, yüksek faizli borcun anapara değeri
aynı olan daha düşük faizli, yeni bir borç ile
değiştirilmesi işlemine konversiyon denir.
E) Borçlanma
sözleşmesindeki
vade
hükümlerine aykırı olarak, kısa vadeli borcun
uzun vadeli veya ebedi borç haline getirilmesi
işlemine Borçların Tahkimi denir.
90)
Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı meslek
yasasının kabul edilme tarihidir?
A) 07.12.1977
B) 13.06.1989
C) 19.11.1992
D) 01.06.1988
E) 01.06.1989
91)
159
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
92) Oda Genel Kurul toplantısıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 5 yılda bir Mayıs ayında toplanır
B) 3 yılda bir Mayıs ayında toplanır
C) 4 yılda bir Mayıs ayında toplanır
D) 3 yılda bir Nisan ayında toplanır
E) 5 yılda bir Nisan ayında toplanır
93) 3568 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden
hangisi serbest muhasebeci mali müşavirler
odası yönetim kurulu üyelerinin seçilme
yeterliliğini tam olarak ifade etmektedir?
A) Yönetim kurulu üyeleri, odaya kayıtlı en az 5
yıl kıdemli olan üyeler arasından seçilir.
B) Yönetim kurulu üyeleri odaya kayıtlı en az 7 yıl
kıdemli olan üyeler arasından seçilir. Üye sayısı
yüzden az olan odalarda 7 yıllık kıdem şartı
aranmaz. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
C) Yönetim kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek
odasında en az 3 yıl kıdemli olup, serbest veya
bir işyerine bağlı olarak bu kanun hükümlerine
göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar
arasından seçilir. Üye sayısı 100’den az olan
odalarda 3 yıllık süre şartı aranmaz.
D) Yönetim kurulu üyeleri odaya kayıtlı en az 2 yıl
kıdemli olan üyeler arasından seçilir.
E) Yönetim kurulu üyeleri, odaya kayıtlı en az 10
yıl kıdemli olan üyeler arasından seçilir. Süresi
biten üye yeniden seçilemez.
94) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliğinin gelirlerinden
değildir?
A) Birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler
B) Ruhsatname ücretleri
C) Elde edilen bağış ve yardımlar
D) Yeminli Mali Müşavirlerin mühür ücretleri
E) Odaya giriş ücretleri
95) Oda ve Birlik organları seçimlerine ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından
160
en az 30 gün önce oda ve Birlik seçimleri için
üyeleri belirleyen liste, toplantının gündemi,
yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı
takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair
hususları belirten bir yazıyla birlikte iki nüsha
olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi
edilir
B) Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer
hususlar oda ve Birlik ilan yerlerinde asılmak
suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.
C) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar
hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün
içinde kesin karara bağlanır
D) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları
tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu
başkan ve üyeleri tarafından imzalanır
E) Dört yüz kişiden fazla üye bulunması halinde
her dört yüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve
her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur
23.08.1997 tarihli staj yönetmeliğine göre
aday meslek mensubu ilgili staj döneminin
kaç günü içerisinde staja başlamak
zorundadır?
A) 7
B) 9
C) 5
D) 10
E) 15
96)
Fazla çalışma sürelerinin toplamı bir yılda
kaç saatten fazla olamaz?
A) 150
B) 175
C) 225
D) 270
E) 300
97)
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
98)
99)
Yıllık izin süreleri, işçi ve işverenin
anlaşmasıyla kaç günden aşağı olmamak
üzere en çok kaça bölünebilir?
A) 10 günden aşağı olmamak üzere en çok üçe
B) 4 günden aşağı olmamak üzere en çok ikiye
C) 6 günden aşağı olmamak üzere en çok üçe
D) 8 günden aşağı olmamak üzere en çok
dörde
E) 12 günden aşağı olmamak üzere en çok
ikiye
Yapmış olduğu süreli (bildirimli) feshin
geçersizliğine hükmedilmiş olmasına
rağmen işçiyi işe başlatmayan işverenin
işçiye ne kadar tazminat ödemesi gerekir?
A) İşçinin en az 2 en çok 6 aylık ücreti tutarında
B) İşçinin en az 2 en çok 8 aylık ücreti tutarında
C) İşçinin en az 3 en çok 6 aylık ücreti tutarında
D) İşçinin en az 4 en çok 8 aylık ücreti tutarında
E) İşçinin bir yıllık ücreti tutarında
100) İşçiye herhangi bir çalışması olmadığı halde,
salt Kanunda öngörüldüğü için ödenen
ücrete ne ad verilir?
A) İhtiyat Ücreti
B) Sosyal Ücret
C) Giydirilmiş Ücret
D) İhtiyari Ücret
E) Çıplak Ücret
101)Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde,
çıkarma tarihinden itibaren kaç ay içerisinde
toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde
geçici (ödünç) iş ilişkisi kurulamaz?
A) 1
B) 3
C) 6
D) 8
E) 10
102)İşsizlik sigortası kapsamında; 1080 gün
sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi
ödemiş olan sigortalı işsizlere ne kadar
süreyle işsizlik ödeneği verilir?
A) 240 gün
B) 260 gün
C) 280 gün
D) 300 gün
E) 320 gün
103)Mali güce göre vergilendirme aşağıdaki
ilkelerden hangisine girmektedir?
A) Vergilendirmede belirlilik ilkesi
B) Yasaların geriye yürümezliği ilkesi
C) Hukuk devleti ilkesi
D) Vergi adaleti ilkesi
E) Hukuki güvenlik ilkesi
104)Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi
Kanununa göre gerçek usule tabi olan bir
mükellefin indirim konusu yapamayacağı
giderler kapsamındadır?
A) Ödemiş olduğu iş yeri ruhsat harçları
B) İşyeri için ödemiş olduğu emlak vergisi
C) Kızılay Derneğine yaptığı bağış ve yardım
tutarları
D) İşten çıkartmış olduğu işçilerine ödediği
kıdem tazminatı
E) Envanterine kayıtlı olan otomobilinin
motorlu taşıtlar vergisi
105) Vergi Usul Kanununa göre, ticari
faaliyetlerinden dolayı gelir elde eden bir
tacirin, bir ay içinde tahsil ettiği Katma
Değer Vergisinin vade tarihi ne zamandır?
A) Mart ayının 25. Günü
B) Nisan ayının 25. günü
C) Ertesi ayın 24. Günü
D) Ertesi ayın 26. Günü
E) Ertesi ayın son günü
161
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
106) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi
mükelleflerinden biri değildir?
A) Dernek ve vakıflara ait ticari işletmeler
B) Limited şirketler
C) Kollektif şirketler
D) İktisadi kamu kuruluşları
E) Anonim şirketler
107) 23 Mayıs 2014 tarihinde gelir elde eden
Gelir Vergisi mükellefi bir gerçek kişinin,
elde ettiği bu kazancına ilişkin Gelir Vergisi
Kanununa göre tahsil zamanaşımı hangi
tarihte dolar?
A) 31 Aralık 2014
B) 25 Mart 2015
C) 25 Mart 2019
D) 31 Aralık 2019
E) 31 Aralık 2020
108) Dar mükellef gerçek kişilerin aşağıdaki
gelirlerinden hangisi için mutlaka yıllık
gelir vergisi beyannamesi verilmesi
zorunludur?
A) Gayrimenkul sermaye iradı
B) Serbest meslek kazancı
C) Menkul sermaye iradı
D) Zirai kazanç
E) Diğer kazanç ve irat
109) Kolektif şirketler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kollektif şirket ortakları, şirketin borç ve
taahhütlerinden sınırsız sorumludur
B) Kollektif şirketler tüzel kişiliğe sahiptir
C) Kollektif şirkete ticari itibar ve emek sermaye
getirilebilir
D) Kollektif şirketler bir ticaret unvanına sahip
olmak zorundadır
E) Tüzel kişiler kollektif şirkete ortak olabilir
162
110) Aşağıdakilerden hangisi ticari senetlerin
(kambiyo senetleri) ortak özelliklerinden
biri değildir?
A) Sebepten soyut senetler olmaları
B) Uluslararası nitelik taşımaları
C) Şekil şartlarına tabi olmaları
D) Kanunen nama yazılı olmaları
E) Müteselsil sorumluluk esasının geçerli olması
111)Tacirlerin kayda geçirmeleri gereken
işlemleri tarih sırası ile ve maddeler halinde
yazdıkları defterlere ne ad verilir?
A) Yevmiye defteri
B) Defteri kebir
C) Alacak defteri
D) Envanter defteri
E) İşletme hesabı defteri
112)Aşağıdakilerden hangisi çekte bulunması
zorunlu olan unsurlar arasında yer almaz?
A) Düzenleyenin imzası
B) Düzenleme tarihi
C) Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda
kayıtsız şartsız bir havale
D) Hesap sahibinin vergi kimlik numarası
E) Vade
113)Limited şirket sözleşmesinde veya artırma
kararında aksi öngörülmedikçe, her
ortağın, esas sermaye payı oranında,
esas sermayenin artırılmasına katılmasını
sağlayan hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasfiye payı alma hakkı
B) Çıkma hakkı
C) Kar payı alma hakkı.
D) Yönetime katılma hakkı
E) Yeni pay alma hakkı
114)Poliçenin kabule arzı nerede yapılır?
A) Muhatabın ikametgâhı
B) Lehdarın ikametgâhı
C) Keşidecinin ikametgâhı
D) Avalistin ikametgâhı
E) Cirantanın ikametgâhı
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
115)Aşağıdakilerden hangisi bir hakkı devreden,
değiştiren veya sona erdiren işlemlerdir?
A) Tasarruf işlemleri
B) Borçlandırıcı işlemler
C) Taahhüt işlemleri
D) Haksız fiiller
E) Kararlar
116)Aşağıdakilerden hangisi bir satış sözleşmesi
türü değildir?
A) Örnek üzerine satış
B) Beğenme koşuluyla satış
C) Açık artırma ile satış
D) Mülkiyeti sakla tutma kaydıyla satış
E) Trampayla satış
117) Adi kira sözleşmesiyle ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Resmi şekilde yapılmalıdır
B) Kiralayanın kiralananı sözleşme süresince
sözleşmede öngörülen kullanmaya elverişli
durumda teslim borcu
C) Kiracının kiralananı özenle kullanma borcu
D) Kiracının aynı binada oturanlara saygı
gösterme borcu
E) Kiralayanın kiralanandaki ayıptan dolayı
sorumluluğu vardır
119) Alacaklıya karşı, daha önce kefil olmuş
veya olacak kimsenin borcunu tekeffül
etmeye ne denir?
A) Birlikte kefalet
B) Müteselsil kefalet
C) Rücua kefalet
D) Kefile kefalet
E) Adi kefalet
120) Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar
Kanununda yer alan bir kusursuz
sorumluluk sebebidir?
A) Taşınmaz malikinin sorumluluğu
B) Ev başkanlarının sorumluluğu
C) Hayvan bulunduranların sorumluluğu
D) Motorlu
taşıt
araçlarını
işletenlerin
sorumluluğu
E) Tapu sicilinin tutulmasından devletin
sorumluluğu
118) Aşağıdakilerden
hangisi
teminat
sözleşmesidir?
A) Kira sözleşmesi
B) Hizmet sözleşmesi
C) Kefalet sözleşmesi
D) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
E) Saklama sözleşmesi
163
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
DENEME-9
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
D) Kedi gibi sırnaşıyordu yine.
E) Saat üç gibi evde olmalısın.
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz
düşmesi vardır?
A) Küçücük ellerinle mi yaptın bunu?
B) Fikrin bizim için çok önemli.
C) Kolunda milyarlık bilezik vardı.
D) Derslerini hallettin de futbol mu kaldı?
E) Aklı bir karış havadaydı.
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf
kullanılmamıştır?
A) Haydi, bunu hızlıca öğretmenine götür.
B) Geçmişe takılıp canını sıkma.
C) Eve gelir gelmez uzandı.
D) Camın arkasında gizlice bize bakıyor.
E) Telaşla, derdini anlatmaya çalışıyordu.
2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde
zaman kayması vardır?
A) Bu yaz Almanya’ya gidiyoruz.
B) Babam odasında tv izliyor.
C) Çocuklar oynayarak gelişir.
D) Bir şey içecek misiniz?
E) Bu yıl bol bol eğlendik
7) “Küçük” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
bir adı niteleme görevinde değildir?
A) Biz, küçük kentlerde yaşayamıyoruz..
B) Küçük eserler kalıcı olmaz.
C) Küçük odayı çocuklar için hazırlayacak.
D) Küçük hiç laf dinlemiyor
E) Sana, küçük çocuklarla oynama demiştim.
3) “Hem … hem“ bağlacı, aşağıdakilerin
hangisinde ad tamlamasının tamlayanlarını
bağlamıştır?
A) Bu öğrenci hem tembel hem yaramazdı.
B) İşe hem dün hem bugün geç geldin.
C) Çantası hem yırtık hem kirliydi.
D) Hem gelmeyeceğini söyledin, hem
çağırmadıkları için üzülüyorsun.
E) Ağırbaşlılığıyla hem ailesinin hem
öğretmenlerinin sevgisini kazanıyor.
8) a, b ve c negatif tamsayılardır. a=2b, b=4c
olduğuna göre, a+b+c toplamı en çok kaçtır?
A) -13
B) -10
C) -7
D) -5
E) -4
4) “Olmak” eylemi, aşağıdakilerin hangisinde
yardımcı eylem değildir?
A) Konser alanındaki seslerinden sağır olduk.
B) Karanlığa kalmadan evde olmalısın.
C) Mutlu ol senelerce.
D) Etrafınız sarıldı, teslim olun, diye bağırdı.
E) Söyleyin onlara savaşa hazır olsunlar.
5) Aşağıdakilerin hangisinde “gibi”
edatı
ötekilerden farklı bir anlam ilgisi kurmuştur?
A) Ev bir şato gibi muhteşemdi.
B) İki kardeş birbirine düşman gibiydi.
C) Çamaşırlar kar gibi beyazdı.
164
9) f(x) = x²+ax-6 fonksiyonunun tepe noktasının
apsisi 2 ise, a kaçtır?
A) -6
B) -4
C) -2
D) 2
E) 4
10) 8, 10 ve 15 sayılarına bölündüğünde
sırasıyla 5, 9 ve 14 kalanını veren en küçük
doğal sayı nedir?
A) 109
B) 112
C) 117
D) 119
E) 219
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
11) Aşağıdakilerden hangisi 2x² - 4xy - 6y²
ifadesinin çarpanlarından biridir?
A) x+y
B) x-y
C) 2x-y
D) 2x-3y
E) x-3y
12) Bir annenin bugünkü yaşı, kızının bugünkü
yaşının 4 katıdır. Kız annenin bugünkü
yaşına geldiğinde anne 70 yaşında olacağına
göre, anne bugün kaç yaşındadır?
A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
E) 50
13) Yıllık %25 faiz oranıyla bankaya yatırılan
40000 TL 4 yıl sonra kaç Türk lirasına ulaşır?
( (1,25)4=2,4 )
A) 90000
B) 92000
C) 94000
D) 96000
E) 100000
14) 200 gr. tuzlu suya 40gr. tuz, 10 gr. su
eklendiğinde oluşan yeni karışımın tuz
yüzdesi %32 ise, başlangıçtaki 200 gr.lık
karışımın tuz yüzdesi nedir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
15) Ayşe parasının 2/5 ‘ini Fatma’ya, kalan
parasının 1/3’ünü Zehra’ya vermiştir.
Ayşe’nin elinde 30 lirası kaldığına göre,
Ayşe’nin başlangıçta kaç lirası vardı?
A) 75
B) 70
C) 58
D) 55
E) 48
16) Yeni Türk Devleti kurulduğunda özel
sektörün
elinde
yeterli
sermayenin
olmaması, hangi ilkenin uygulanmasını
zorunlu hale getirmiştir? A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Laiklik
17) Sakarya Savaşı’nın kazanılmasıyla Yunan
ordusunun saldırı gücü kırıldı.- Türk
ordusu Sakarya Savaşı’ndan sonra genel
bir saldırıya geçebilmek için bir yıl kadar
bekledi. Aşağıdakilerden hangisi bu iki
durum arasındaki çelişkiyi açıklamaktadır?
A) Meclis içinde görüş ayrılıklarının olması
B) Ordunun
saldırı
hazırlıklarını
tamamlayabilmesi için zamana ihtiyaç
duyulması
C) Geçen süre içinde barış önerilerinin
değerlendirilmesi
D) Dış destek sağlamak için girişimlerde
bulunulması
E) İtilaf
Devletleri
arasındaki
görüş
ayrılıklarından yararlanılması
165
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
18) Erzurum Kongresi, amacı, toplanış şekli ve
yapısı bakımından bölgesel bir kongredir.
Buna karşılık aldığı kararlar yönünden
ulusal bir kongredir.
Buna göre,
I. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla
parçalanamaz.
II. Milli kuvvetleri etkin, milli iradeyi hâkim
kılmak esastır.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
Maddelerinden hangilerinde ulusal nitelikli
kararlar alındığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
19) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan;
I. Osmanlı Devleti ağır silahları İtilaf Devletlerine
teslim edecek
II. Osmanlı sınırları dışındaki ordular, savaş öncesi
sınırlarına geri çekilecektir.
Maddeleri ile İtilaf Devleti neyi amaçlamıştır?
A) Osmanlı’yı canlandırmak
B) Mebusan Meclisi’ni dağıtmak
C) Direniş hareketlerini başlatmak
D) Osmanlı saldırı gücünü kırmak
E) Osmanlı Devleti’nin dünya ile bağlantısını
kesmek
20) Osmanlı Devleti On İki Ada’yı hangi savaştan
sonra kaybetmiştir?
A) Trablusgarp Savaşı
B) I.Dünya Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) Kurtuluş Savaşı
E) II. Dünya Savaşı
166
ALAN BİLGİSİ
21) Aşağıdaki hesaplardan hangisi maddi
duran varlık hesapları arasında yer
almaz?
A) Taşıtlar
B) Tesis makine cihazlar
C) Verilen avanslar
D) Demirbaşlar
E) Verilen sipariş avansları
22) Değeri düşen hisse senetleri için karşılık
ayrılması” aşağıdaki temel kavramlardan
hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
A) Tutarlılık kavramı
B) Maliyet esası kavramı
C) Önemlilik kavramı
D) Özün önceliği kavramı
E) İhtiyatlılık kavramı
23) İşletme satın aldığı bina için 500.000
TL’lik bir çek ciro ettiğinde alacaklı hesap
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Verilen çekler ve ödeme emirleri
B) Alınan çekler
C) Borç senetleri
D) Alacak senetleri
E) Demirbaşlar
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
24) H İşletmesi, %22’sini satın aldığı G
şirketinin hisse senetlerine 3.000
TL temettü geliri tahakkuk ettiğini
A şirketinin genel kurul kararından
öğrenmiştir. Bu işleme ilişkin günlük
defter kayıtları nasıl olmalıdır?
A) ________________/__________________
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 3.000
640 İŞTİRAKLERDEN
TEMETTÜ GELİRLERİ
3.000
B) _________________/_________________
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 3.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KÂRLAR
3.000
C) ________________/__________________
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 3.000
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
3.000
D) _________________/_________________
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 3.000
520 HİSSESENEDEİİHRAÇPRİMLERİ
3.000
E) _________________/_________________
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 3.000
679 MENKULKIYMET
SATIŞ KARI
3.000
25) İşletme, envanter işlemleri sırasında
20.000TL ticari alacak senetlerinin
tasarruf değerinin 17.00TL olduğunu
hesaplamıştır. Bu işleme ilişkin günlük
defter kayıtları nasıl olmalıdır?
A) ____________ / ____________________
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 17000
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 17000
B) _______________/___________________
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 3000
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 3000
C) ________________/__________________
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 3000
121 ALACAK SENETLERİ
3000
D) ________________/ __________________
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 3000
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 3000
E) ________________/_________________
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 3000
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 3000
_______________ / ____________________
26) A işletmesi tamamını kredili olarak sattığı
100.000 TL’lik mal için alıcı işletmeye %5
oranında iskonto yaptığında nasıl bir
kayıt yapmalıdır?
A) _________________ / ____________________
611SATIŞ İSKONTOLARI
5.000
191 İNDİRİLECEK KDV
900
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR5900
B) ___________________ / __________________
611 SATIŞ İSKONTOLARI
5.000
191 İNDİRİLECEK KDV
900
300 BANKA KREDİLERİ
5900
C) __________________/___________________
611 SATIŞ İSKONTOLARI
5.000
191 İNDİRİLECEK KDV
900
120 ALICILAR
5900
D) ___________________ / __________________
320 SATICILAR
5900
153TİCARİ MALLAR
5000
91 HESAPLANAN KDV
900
E) ___________________ / __________________
320 SATICILAR
5900
153TİCARİ MALLAR
5000
191 İNDİRİLECEK KDV
900
_________________/_________________
167
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
27) H işletmesi, 60.000 TL’lik değeri düşen
ticari mal için %40 oranında karşılık
ayrılmasına karar vermiştir. Aynı ticari
mal daha sonra, yarısı peşin ve KDV ile
yarısı da kredili olmak üzere 45.000 TL’ye
satılmıştır. Bu işleme ilişkin günlük defter
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ___________________/__________________
654 KARŞILIK GİDERLERİ
24.000
158 STOK DEĞER
DÜŞ. KARŞILIĞI24.000
___________________/___________________
100 KASA22.500
120 ALICILAR30.600
158 STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI9.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
45.000
391 HESAPLANAN KDV
8.100
__________________/___________________
B) __________________/___________________
654 KARŞILIK GİDERLERİ
36.000
158 DİĞER STOKLAR
36.000
___________________/___________________
100 KASA22.500
120 ALICILAR30.600
157 DİĞER STOKLAR
34.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR19.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
60.000
391 HESAPLANAN KDV
8.100
__________________/___________________
C) ___________________ / __________________
654 KARŞILIK GİDERLERİ
24.000
158 STOK DEĞER
DÜŞ.KARŞILIĞI24.000
___________________/___________________
100 KASA22.500
120 ALICILAR30.600
158 STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI24.000
644 KONUSU
KALMAYAN KARŞILIKLAR 36.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
45.000
391 HESAPLANAN KDV 8.100
168
157 DİĞER STOKLAR
60.000
D) ________________ / ____________________
654 KARŞILIK GİDERLERİ
24.000
158 STOK DEĞER DÜŞ.KARŞ. 24.000
___________________/________________
100 KASA22.500
120 ALICILAR30.600
158 STOK DEĞ.DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. 24.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 9.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
60.000
391 HESAPLANAN KDV
8.100
E) __________________/___________________
654 KARŞILIK GİDERLERİ 24.000
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ24.000
___________________/___________________
100 KASA22.500
120 ALICILAR30.600
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 24.000
623DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ45.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 9.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
45.000
391 HESAPLANAN KDV
8.100
157 DİĞER STOKLAR
60.000
___________________ / ____________________
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
28) İşletme peşin bedelle 40.000 TL’ sına bina
satın almıştır. Ayrıca binanın arsası için de
5.000 TL’sı peşin ödemiştir.
İşletme bu işlemler ilgili nasıl bir kayıt
yapmalıdır?
A) _______________ / ____________________
250 ARAZİ VE ARSALAR
5.000
252 BİNALAR 40.000
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 8.100
100 KASA
53.100
B) _________________ / ____________________
250 ARAZİ VE ARSALAR
5.900
252 BİNALAR47.200
100 KASA
53.100
C) _________________ / ____________________
250 ARAZİ VE ARSALAR
5.000
252 BİNALAR40.000
191 İNDİRİLECEK KDV
8.100
100 KASA
53.100
D) __________________/___________________
252 BİNALAR45.000
191 İNDİRİLECEK KDV
8.100
100 KASA
53.100
E)
__________________/_________________
250 ARAZİ VE ARSALAR
45.000
191 İNDİRİLECEK KDV
8.100
100 KASA
53.100
________________/___________________
29) İşletme, üretim sisteminde kullanmak üzere
bir patent satın almıştır. Patent için 8.000
TL’sini ve diğer giderler için 2.000 TL’sini
peşin olarak ödemiştir.
Bu işlemlere ilişkin günlük defter kayıtları
nasıl olmalıdır?
A) _______________/__________________
260 HAKLAR
8000
770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
2000
191 İNDİRİLECEK KDV 1800
300 BANKA KREDİLERİ
11800
B) ________________/__________________
260 HAKLAR
10.000
191 İNDİRİLECEK KDV 1800
100 KASA
11800
C) ________________/__________________
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GİDERLERİ
10000
191 İNDİRİLECEK KDV
1800
102 BANKALAR
11800
D) ___________________/_______________
264 ÖZEL MALİYETLER
10000
191 İNDİRİLECEK KDV
1800
100 KASA
11800
E) ___________________/_______________
260 HAKLAR8000
770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ2000
191 İNDİRİLECEK KDV
1800
102 BANKALAR
11800
________________/___________________
30) Nominal değerinin altında çıkarılıp
satılan tahvil, senet ve benzeri menkul
kıymetlerin nominal değerleri ile satış
fiyatları arasındaki farkın izlendiği hesap
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
B) 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI
C) 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI
D) 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
E) 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI
31) Aşağıdaki hesaplardan hangisi kâr
yedekleri hesap grubunda yer almaz?
A) Hisse senedi iptal karları
B) Özel fonlar
C) Yasal yedekler
D) Olağanüstü yedekler
E) Statü yedekleri
169
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
32) Bir
işletmenin bilançosunda;
Sermaye : 120.000 TL
Ödenmemiş Sermaye
: 20.000 TL
I.Tertip Yasal Yedekler
: 19.000 TL
Dönem Net Kârı : 70.000 TL
ise, işletmenin ayırabileceği I.Tertip Yedek
Tutarı kaç TL’dir?
A) 1.000
B) 2.000
C) 3.500
D) 5.000
E) 8.500
33) Aşağıdaki kayıtlardan hangisi ortakların
şirketteki kar paylarını çekmeyip
sermayeye ekleme kayıtlarına aittir?
A) ------------------ / -----------------ORTAKLARA BORÇLAR XX
SERMAYE XX
------------------ / -----------------B) ------------------ / -----------------ORTAKLARDAN ALACAKLAR XX
SERMAYE XX
------------------ / -----------------C) ------------------ / -----------------SERMAYE XX
ORTAKLARA BORÇLAR
XX
------------------ / -----------------D) ------------------ / -----------------ORTAKLARDAN ALACAKLAR XX
ÖDENMEMİŞ SERMAYE XX
------------------ / -----------------E) ------------------ / -----------------ORTAKLARA BORÇLAR XX
ÖDENMEMİŞ SERMAYE
XX
------------------ / -----------------34) H ve N Anonim Şirketleri birleşerek
C Anonim Şirketi’ni kurmaya karar
vermişlerdir. H ve N Anonim Şirketleri
Birleşme Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar
170
üzerinden sahip oldukları iktisadi kıymetleri
devredeceklerdir. Kurulacak C Anonim
Şirketinin ana sözleşmesinde, şirketin esas
sermayesi 442.000TL olarak belirlenmiş
olup, 100 nominal değerli 4.420 adet hisse
senedinden oluşmaktadır.
H Anonim Şirketi’nin 31/10/2014 Tarihli
Bilançosu
AKTİF (VARLIKLAR)
PASİF (KAYNAKLAR)
KASA
10.000
BANKALAR
30.000
ALICILAR
20.000
TİCARİ MALLAR 40.000
BİNALAR
60.000
BİR.AMORTİSMAN
(10.000)
SATICILAR
50.000
SERMAYE
100.000
YASAL YEDEKLER 30.000
DÖNEM
NET ZARARI(10.000)
AKTİF TOPLAMI 150.000
PASİF TOPLAMI 150.000
Birleşme Sözleşmesine Göre Devir Koşulları
Kasa Bilanço değeri ile
Bankalar Bilanço değeri ile
Alıcılar Bilanço değeri ile
Ticari Mallar 50.000TL.
Binalar 80.000TL.
Satıcılara
Borçlar
Bilanço
değeri
ile
değerlendirilecektir.
H işletmesinin 127 Diğer Ticari Alacaklar toplamı
ne kadardır?
A) 150.000
B) 160.000
C) 170.000
D) 190.000
E) 180.000
35) Yemek üretimi yapan bir işletme 1.000 TL ve
%18 KDV tutarında domates satın almıştır.
Bu işlem ile ilgili borç kaydı yapılacak hesap
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasa Hesabı
B) Mamuller Hesabı
C) Ticari Mallar Hesabı
D) Genel Yönetim Gideri Hesabı
E) İlk Madde ve Malzeme Hesabı
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
36) Ticaret işletmesinde aşağıdaki yevmiye
kaydı gösterimlerinden hangisi
doğrudur?
A) Varlık Hesabı borçlu, Nazım Hesap alacaklı
B) Nazım Hesabı borçlu, Kaynak Hesabı alacaklı
C) Nazım Hesabı borçlu, Gelir Hesabı alacaklı
D) Nazım Hesap borçlu, Varlık Hesabı alacaklı
E) Nazım Hesap borçlu, Nazım Hesap alacaklı
39) Aşağıdakilerden
hangisi
TMS-1’de
sunulan finansal tablolar setinde yer
almamaktadır?
A) Bilanço
B) Dipnotlar
C) Gelir Tablosu
D) Kâr Dağıtım Tablosu
E) Özkaynak Değişim Tablosu
37) İşletmenin Satıcılar Hesabına kayıtlı
1.000 $ karşılığı 1.800 TL tutarında borcu
bulunmaktadır. Dönem sonundaki kur 2
TL’dir. Bu işlem ile ilgili yapılacak kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 656 Kambiyo Zararları Hesabı 200TL borçlu,100
Kasa Hesabı 200 TL alacaklı
B) 320 Satıcılar Hesabı 20TL borçlu, 646 Kambiyo
Kârları Hesabı 200 TL alacaklı
C) 656 Kambiyo Zararları Hesabı 200 TL borçlu,320
Satıcılar Hesabı 200 TL alacaklı
D) 320 Satıcılar Hesabı 200TL borçlu, 649 Diğer
Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı 200
TL alacaklı
E) 659 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve
Zararlar Hesabı 200 TL borçlu, 320 Satıcılar
Hesabı 200 TL alacaklı
40) Aşağıdakilerden hangisi varlıklarda değer
düşüklüğünü gösteren işletme dışı bilgi
kaynaklarından biri değildir?
A) Varlığın fiziksel hasara uğradığı veya değer
yitirdiğine ilişkin kanıt bulunması
B) Dönem içinde varlığın piyasa fiyatının,
zamanın ilerlemesinden veya normal
kullanımdan kaynaklanması beklenenden
çok daha fazla azalması
C) İşletmenin faaliyette bulunduğu teknolojik,
ekonomik veya hukuki çevre ile pazarda
veya varlığın tahsis edildiği piyasada
işletme üzerinde olumsuz etkisi olan önemli
değişikliklerin gerçekleşmesi
D) Dönem içerisinde, faiz oranlarının veya diğer
yatırım kârlılığı ile ilgili piyasa oranlarının
artması ve bu artışın varlığın kullanım
değerinin hesaplanmasında kullanılan
iskonto oranını önemli ölçüde etkilemesi
E) Varlık ile ilgili aktif bir piyasanın olması
41) Bir emlakçı işin normal akışı içinde satmak
üzere elinde tuttuğu gayrimenkulleri ne
olarak sınıflandırır?
A) Stok
B) Kredi ve alacaklar
C) Finansal varlık
D) Maddi duran varlık
E) Yatırım amaçlı gayrimenkul
A)
B)
C)
D)
E)
38) Yansıtma hesaplarının mali tablolara
aktarmada
kullanıldığı
ilk
kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
Maliyet hesapları borçlu, yansıtma hesapları
alacaklı
Gider hesapları borçlu, yansıtma hesapları
alacaklı
Yansıtma hesapları borçlu, gider hesapları
alacaklı
Yansıtma hesapları borçlu, varlık hesapları
alacaklı
Yansıtma hesapları borçlu, gelir hesapları
alacaklı
171
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
42) “Muhasebe
Politikaları,
Muhasebe
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar”
Standardına göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Muhasebe tahminlerindeki değişikliğin
etkileri geriye dönük olarak uygulanır.
B) İsteğe bağlı muhasebe politikasındaki
değişiklik geçmişe dönük olarak uygulanır.
C) İlgili TMS/TFRS’de geçiş hükmü yoksa
muhasebe
politikasındaki
değişiklik
geçmişe dönük olarak uygulanır.
D) Bir
TMS/TFRS
tarafından
zorunlu
uygulanacak muhasebe politikaları için ilgili
TMS/ TFRS’deki geçiş hükümlerine uyulur.
E) Sonraki dönemlerde fark edilen geçmişe
yönelik hatalar fark edildikten sonraki
onaylanacak ilk finansal tablo setinde geriye
dönük olarak düzeltilir.
43) Bir inşaat sözleşmesinin tamamlanma
aşamasının belirlenmesinde
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Yapılan işe ilişkin incelemeler
B) Müşteriden alınan avanslar ve hak edişler
C) Öngörülen toplam inşaat maliyetleri
D) Sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma
oranı
E) Bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan
sözleşme maliyetleri
44) H işletmesi G işletmesine 200.000 TL bedelle
çevre
düzenlemesi
hizmeti
verecektir.
İşin tahmini olarak 100.000 TL maliyetle
tamamlanması
beklenmektedir.
Dönem
sonunda 40.000 TL harcama yapılmıştır. .
Buna göre işletmenin kaydedeceği hasılat
tutarı ve dönem sonu hizmet stoğu tutarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 32.000 TL hasılat,
B) 40.000 TL hasılat
C) 80.000 TL hasılat,
D) 80.000TLhizmet stoğu
E) 40.000TLhizmet stoğu
172
45) Aşağıdaki kalemlerden hangisi
maliyetleri arasında yer almaz?
A) Genel üretim giderleri B) Ticari mallar
C) Direkt işçilik giderleri D) Yarı mamuller
E) Direkt ilk madde malzeme giderleri
üretim
46) Bir üretim işletmesinin Mart ayı (Z) cinsi
malzemeye ilişkin stok hareketleri aşağıdaki
gibidir:
Tarih işlem Br fiyat Miktar
Tutar
01.03 Devir
1
200
200
06.03 Alım
2
300
600
09.03 Ü. Sevk --
400
-15.03 Alım
3
500
1.500
21.03 Ü. Sevk --
350
-25.03 Alım
4
600
2.400
Yukarıda verilen bilgilere ve ilk giren ilk çıkar
(FİFO) yöntemine göre, dönem sonu (Z) cinsi ilk
madde ve malzemenin değeri kaç YTL’dir?
A) 2.000
B) 3.000
C) 3.150
D) 3.550
E) 4.000
47) Aşağıdakilerden hangisi genel üretim
maliyetlerinin ikinci dağıtımına ilişkin
doğru bir ifadedir?
A) Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin
esas gider yerlerine dağıtılmasıdır.
B) Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin
mamullere dağıtılmasıdır.
C) Endirekt giderlerin yardımcı ve esas gider
yerlerine dağıtılmasıdır.
D) Genel üretim maliyetlerinin mamullere
dağıtılmasıdır.
E) Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin
yardımcı üretim gider yerlerine dağıtılmasıdır.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
48) “H” Üretim işletmesinin üretime ilişkin tahmini
ve gerçekleşen maliyet verileri aşağıdaki gibidir:
Tahmini Üretim Kapasitesi 100.000 DİS
Tahmini Genel Üretim Gideri 200.000 TL
Fiili Çalışma Süresi
90.000 DİS
Fiili Genel Üretim Gideri
205.000 TL
Buna göre, işletmenin üretime yüklenen genel
üretim giderleri tutarı hakkında aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) 5.000 TL eksik yükleme yapılmıştır.
B) 5.000 TL fazla yükleme yapılmıştır.
C) 20.000 TL fazla yükleme yapılmıştır.
D) 25.000 TL fazla yükleme yapılmıştır.
E) 25.000 TL eksik yükleme yapılmıştır
49) Aşağıdakilerden hangisi safha maliyet
sisteminde, dönem başı yarı mamul
stoklarının, içinde bulunulan dönemde
üretimine başlanıp bitirildiğini varsayan
yöntemdir?
A) İlk giren ilk çıkar
B) Fiili maliyet
C) Son giren ilk çıkar
D) Ortalama maliyet
E) Standart maliyet
50) “Direkt İşçilik Verim Farkı”nın olumsuz
olması durumunda aşağıdakilerden hangisi
doğru olur?
A) Hem harcanan saatler, hem de katlanılan toplam
direkt işçilik maliyeti standartları aşmıştır.
B) Saat başına direkt işçilik maliyeti standardı, saat
başına direkt işçilik maliyeti standardını aşmıştır.
C) Standart saatler fiili saatlerden fazladır.
D) Saat başına fiili direkt işçilik maliyeti saat başına
direkt işçilik maliyeti standardını aşmıştır.
E) Fiilen harcanan direkt işçilik saatleri standart
saatleri aşmıştır.
51) “H” Üretim İşletmesi’nin yıllık 1.000 birim satış
hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki
gibidir:
Toplam satışlar 30.000 TL
Toplam değişken maliyetler20.000 TL
Toplam sabit maliyetler 39.000 TL
Bu bilgilere göre, işletmenin satış miktarı aynı
kalmak koşuluyla satış fiyatının %10 artırılması
durumunda başabaş noktası satış miktarında ne
kadarlık bir değişim meydana gelir?
A) 900 birim artış
B) 900 birim azalış
C) 800 birim azalış
D) 550 birim azalış
E) 550 birim artış
52) “H” Üretim İşletmesi’nin yıllık 50.000 birim satış
hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki
gibidir:
Birim Satış Fiyatı
30 TL
Birim Değişken Maliyet
20 TL
Toplam Sabit Maliyetler 250.000 TL
Bu bilgilere göre, satış miktarı % 10 artması
durumunda kardaki değişim ne kadardır?
A)%10
B) %15
C)%18
D)%20
E) %24
53) “(Fiili GÜGYO-STDGÜGYO)*Fiili Çalışma Hacmi”
Yukarıdaki formül aşağıdaki sapmalardan
hangisine aittir?
A)GÜG kapasite farkı
B) GÜG bütçe farkı
C)GÜG verimlilik farkı
D)GÜG optimum farkı
E) GÜG yansıtma farkı
173
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
54) Birden fazla mamulün kaçınılmaz olarak
birlikte üretildiği üretim süreçlerinde ayrım
noktasına kadar oluşan toplam maliyet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşik(ortak) maliyet
B) Karma maliyet
C) Direkt maliyet
D) Endirekt maliyet
E) Standart maliyet
55) Bir
işletmenin
finansal
tablolardan
aşağıdakilerden hangisine ilişkin yorumlar
yapılamaz?
A) Kısa vadeli borçların ödenebilme gücü
B) Faaliyet etkinliğinin durumu
C) İşletmenin kazanabilme gücü
D) Finansal durumdaki değişimler
E) İşletmenin maruz kalabileceği sistematik riskin
düzeyi
56) Çeşitliliğine
göre
analiz
türleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmektedir?
A) İç Analiz, Dış Analiz
B) Statik Analiz, Dinamik Analiz
C) Yatırım Analizi, Kredi Analizi
D) Kredi Analizi, Yönetim Analizi
E) Yönetim Analizi, Yatırım Analizi
57) Aşağıdakilerden
hangisi
bilançoda
varlıkların
düzenlenmesine
ilişkin
ilkelerinden değildir?
A) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi
içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda
dönen varlıklar grubu içinde gösterilir.
B) Hizmetlerinden bir hesap döneminden daha
uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları,
bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir.
C) Varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek
karşılıklar ayrılmak zorundadır.
D) Alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğe
uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont
işlemleri yapılmalıdır.
174
E) Duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran
varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların
maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek
amacıyla her dönem ayrılan amortismanların
birikmiş tutarları gelir tablosunda gösterilmelidir.
58) Aşağıdaki ticari işlemlerden hangisi, bilanço
toplamında (aktif-pasif) artışa neden olur?
A) Temettü ödemesi
B) Satıcılara olan borcun ödenmesi
C) Peşin mal alımı
D) Kısa vadeli mal alımı
E) Alacak senetlerinin tahsil edilmesi
59) Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi
halinde
stok
bağımlılık
oranının
hesaplanması gerekir?
A) Cari oranın 2’den büyük olması
B) Nakit oranın % 20’den büyük olması
C) Likidite oranının 1’in altında olması
D) Asit test oranının 1’in üzerinde olması
E) Hazır değerler oranının 0,25’in altında olması
60) Finansal kaldıraç oranı 0,40 olan işletme için
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Özkaynaklar, toplam finansman kaynaklarının
yüzde 40’ı kadardır.
B) Borçları yetersizdir.
C) Finansal riski yüksektir.
D) Toplam varlıklarının yüzde 60’ı özkaynaklarla
finanse edilmektedir.
E) Finansman giderlerini karşılama gücü düşüktür.
61) Paranın satın alma gücündeki değişme
karşısında nominal değerleri değişen ancak
satın alma güçlerini koruyan kalemler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parasal Olmayan Kalemler
B) Enflasyonist Kalemler
C) Varlık Kalemleri
D) Gelir Tablosu Kalemleri
E) Parasal Kalemler
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
62) Aşağıdakilerden hangisi işletmede nakit
girişi veya nakit çıkışına neden olmayan
kalemlerden değildir?
A) Amortisman giderleri
B) Gelecek aylara ait giderlerdeki azalışlar
C) Karşılık giderleri
D) Reeskont faiz gelirleri
E) Finansman giderleri
63) Muhasebe denetiminin tanımında aşağıdaki
unsurlardan hangisi bulunmaz?
A) İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar
olması
B) Rakiplere karşı üstünlük sağlaması
C) İlgili kullanıcılara iletilmesi
D) Tarafsızca kanıt toplama ve kanıt
değerlendirmesi
E) Süreç olması
64) Uluslararası
Denetim
Standartlarına
göre, aşağıdakilerden hangisi bağımsız
denetçilerin uyacağı etik ilkeler arasında
değildir?
A) Dürüstlük
B) Tarafsızlık
C) Güvenilirlik
D) Hesap verebilirlik
E) Mesleki titizlik
65) Bir işletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin
etkin
ve
verimli
olup
olmadığı
denetlendiğinde
aşağıdaki
denetim
türlerinden hangisi yapılmış olur?
A) Finansal denetim
B) Özel amaçlı denetim
C) Uygunluk denetimi
D) İç denetim
E) Faaliyet denetimi
66) Denetçi
denetim
çalışmalarında
yuvarlamalar yapmış bu nedenle bazı
yanlışlıkları bulamamış ise aşağıdaki
standartlardan hangisine aykırı hareket
etmiştir?
A) Bağımsızlık
B) Mesleki yeterlilik
C) Mesleki titizlik
D) Planlama ve gözetim
E) Tutarlılık
67) Bir işletmenin “belirli bir tarihte işletmenin
varlıkları ve borçları eksiksizdir” şeklindeki
iddiasına karşılık denetçinin denetim hedefi
nedir?
A) Var olma
B) Tam olma
C) Haklar ve yükümlülükler
D) Değerleme
E) Uygun dağıtım
68)
I. Hilelerin
önlenmesinde
ve
ortaya
çıkarılmasında
sorumluluk
bağımsız
denetçiye aittir.
II. Hile ve usulsüzlüklerin tespitinde bağımsız
denetçiler mesleki şüphecilikle hareket
etmelidir.
III. Bağımsız denetçi, denetim esnasında tespit
ettiği hile ve usulsüzlükleri yetkili kuruluşlara
bildirir.
IV. Bağımsız denetçi hile ve usulsüzlük tespit
ettiyse, bu bilgiyi denetim sonuçlanıncaya
kadar işletme yönetimiyle paylaşmaz.
Uluslararası Denetim Standartlarına göre,
hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesinde
bağımsız denetçinin sorumluluğuna ilişkin
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I - II
B) II - IV
C) II - III
D) II - III - IV
E) I - III
175
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
69) Denetçinin yaptığı denetim sonunda
denetlediği finansal tablolar hakkında
uygun olmayan görüş verme olasılığına ne
ad verilir?
A) Bulgu riski
B) Kontrol riski
C) Denetim riski
D) İş riski
E) Doğal risk
70) Analitik inceleme aşağıdaki aşamaların
hangisinde ek denetim prosedürleri
kapsamında uygulanan temel bağımsız
denetim tekniği olarak uygulanır?
A) Risk değerleme
B) Risk karşılama
C) Raporlama
D) Risk saptama
E) Risk toplama
71) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru
değildir?
A) Olumsuz teyitler olumlu teyitlere göre daha
fazla ikna edici denetim kanıtı sağlar.
B) Boş bakiyeli teyit prosedürü aslında olumlu
teyit prosedürünün bir türüdür.
C) Bir teyit talebine verilen sözlü yanıt tek
başına dış kaynaklı teyit tanımını karşılamaz.
D) Boş bakiyeli teyit prosedürü olumlu teyit
prosedürüne kıyasla ek bir çalışma ve külfet
gerektireceğinden genelde cevaplanma
oranı düşük kalmaktadır.
E) Teyit (doğrulama) prosedürü müşteri
işletme ile diğer taraflar arasındaki anlaşma,
sözleşme veya işlemlerin şartlarının teyit
edilmesi için kullanılabilir.
72) Bağımsız denetçi tarafından bağımsız
denetim kanıtı toplanmasının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal tabloların tam ve doğru bir şekilde
düzenlenip düzenlenmediği hakkında
makul bir güvence elde etmek
B) Finansal tablolarda hile olup olmadığını
176
tespit etmek
C) Yönetimin
faaliyetlerinin
etkinliğini
değerlendirebilmek
D) Kontrol sisteminin etkinliğini belirlemek
E) İşletmenin mali durumunu belirlemek
73)
I. Analitik inceleme
II. Gözlem ve inceleme
III. Yönetim ve diğerlerinin sorgulanması
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri risk
değerlendirme prosedürü olarak kullanılabilir?
A) I,II
B) I,III
C) I, II, III
D) II, III
E) Yalnız II
74) Bağımsız denetçi, bağımsız denetim
çalışmaları sırasında örnekleme yaparken
aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?
A) Ana kütleyi temsil edecek özelliklere sahip
örnekler seçer.
B) Örnekleme sistemi oluştururken ulaşılması
zor kalemleri seçemez.
C) İstatistikî olmayan örneklemede kalemleri
seçerken mesleki kanaatini kullanır.
D) Örnekleme birimi olarak faturalar gibi
fiziksel birimler yanında, parasal kalemleri
de seçebilir.
E) İstatistikî örneklemede kalemleri seçerken
olasılık teorisini kullanır.
75) Bağımsız denetçinin kanaatine göre,
işletmenin sürekliliği söz konusu olmadığı
halde finansal tablolar işletmenin sürekliliği
esasına göre hazırlanmışsa, bağımsız
denetçi ne tür bir görüş bildirir?
A) Olumlu
B) Görüş bildirmekten kaçınır.
C) Koşullu
D) Olumsuz
E) Şarta bağlı
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
76) Önemlilik sınırı 60.000TL olarak belirlenen
işletmede denetçi 180.000TL’lik hata ortaya
çıkartmıştır. İşletme finansal tablolarda
130.000TL’lik hatayı düzeltmiştir.
Bu durumda denetçi ne tür görüş bildirir?
A) Olumlu
B) Görüş bildirmekten kaçınır.
C) Koşullu
D) Olumsuz
E) Şarta bağlı
77) Denetçinin yargısına göre özel denetim
dikkati gerektiren değerlendirilmiş önemli
yanlışlık riskine ne ad verilir?
A) Anlamlı risk
B) Olağan risk
C) Olağandışı risk
D) Makul risk
E) Değişken risk
78) Kontrol risklerini belirleme ve
değerlendirme aşamasından sonra
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Anlamlı riskler değerlendirilir
B) Doğal risk belirlenir
C) Doğal risk değerlendirilir
D) Finansal tablo ve iddia düzeyindeki önemli
yanlışlık riskini değerlendirilir.
E) Raporlama yapılır.
79) Çapraz talep esnekliğinin sonucu pozitif
değer aldığı varsayımı altında A ve B malları
için söylenen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A malının fiyatı arttığında B malına olan
talep azalır
B) A malının fiyatı azaldığında B malına olan
talep artar
C) A malının fiyatı artarken B malının fiyatı da
sürekli artar
D) A malının fiyatı azaldığında B malının fiyatı
da sürekli azalır
E) A malının fiyatı azaldığında B malının talebi
azalır
80) Farksızlık eğrisi üzerinde tüketici denge
koşulunun sağlandığı bir nokta için
söylenen ifadelerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A) Her iki maldan da tüketilen miktarlar
birbirine eşittir
B) Her iki malın toplam faydaları birbirine eşittir
C) Her iki malın fiyatı birbirine eşittir
D) Her iki malın marjinal faydaları ile fiyatlarının
oranı birbirine eşittir
E) Her iki malın marjinal ikame oranı birbirine
eşittir
81) Aşağıdakilerden hangisi az sayıda büyük
firmanın üretim ve satış yaptığı oligopol
piyasası türlerinden biri değildir?
A) Tam oligopol
B) Farklılaştırılmış oligopol
C) Kısmi oligopol
D) Saf oligopol
E) Gizli oligopol
82) Ortalama değişken maliyetin (AVC)
formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam Değişken Maliyet (TVC) / İşçi Sayısı
(Q)
B) Toplam Sabit Maliyet (TFC) / Toplam Maliyet
(TC)
C) Toplam Çıktı Miktarı (Q) / Toplam Sabit
Maliyet (TFC)
D) Toplam Değişken Maliyet (TVC) / Toplam
Çıktı Sayısı (Q)
E) Toplam Sabit Maliyet (TFC) / Toplam Çıktı
Sayısı (Q)
177
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
83) Ödemeler bilançosu aşağıdakilerden
hangisini göstermez?
A) Ülkenin iç borç stokunu
B) Karşılıksız transferleri
C) Bir ülke ile dünyanın geri kalanı arasındaki
mal ve hizmet ticaretini
D) Merkez Bankasının rezervlerinde bulunan
altın ve özel çekme haklarını
E) Dünyanın geri kalan kısmına yönelik hak ve
yükümlülüklerdeki değişimi
84)
Yukarıdaki grafikte doğrusal bir tüketim
fonksiyonu verilmiştir. Grafikteki sayısal
değerlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Grafikte otonom tüketim (12) birimdir
B) Marjinal tüketim eğilimi (0,6) birimdir
C) Otonom tasarruf (- 12) birimdir
D) Harcanabilir gelir 50 olduğunda tasarruf 20
birim olur
E) Marjinal tasarruf eğilimi (– 0,6) birimdir
85) Aşağıdakilerden hangisi olağan kamu
gelirlerinden biri değildir?
A) Katma Değer Vergisi
B) Veraset ve İntikal Vergisi
C) Emisyon
D) Kurumlar Vergisi
E) Tapu harcı
178
86) Aşağıdaki kamu gelirleriyle ilgili
açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Mamelek gelirleri, devlete ait olan
gayrimenkullerin kiralanması sonucu elde
edilen gelirlerdir.
B) Belirli bir hizmetin görülmesi için yetkili
makamlardan izin alınması karşılığı ödenen
bedeller daha çok yerel yönetimlerin gelir
kalemleri içinde olan resimlerdir.
C) Bayındırlık
işlerinden
dolayı
gayrimenkullerin değerlerinin artması
sonucu bireylerden alınan paralar şerefiye
gelirlerini oluşturur.
D) Kamu kuruluşlarının sundukları kamu
hizmetinden faydalanılması karşılığında
ödenen paralar vergi gelirleri olarak ifade
edilir.
E) Kamu kuruluşu niteliğindeki kuruluşların
üyelerine götürdükleri hizmetler sonucu
toplanılan gelirler ilgili kurumun parafiskal
gelirini oluşturur.
87) Aşağıdakilerden hangisi erdemli (merit)
mallara örnek olarak gösterilemez?
A) Tarımsal alanda çiftçilere sağlanan yardımlar
B) Devlet
tarafından
sunulan
zorunlu
ilköğretim
C) Zorunlu harç ödemesi
D) Zorunlu emniyet kemeri uygulaması
E) Zorunlu aşı yapılması
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
88) 19. Yüzyılda kamu harcamalarıyla ilgili
ilk öncü çalışma Adolf Wagner tarafından
yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi
Wagner’e göre kamu harcamalarının
artış nedenlerinden biri değildir?
A) İç ve dış güvenlik ile birlikte devletin hukuk
düzenini de sağlamaya çalışması
B) Teknolojik anlamda gerileme
C) Devletin vatandaşlarına nitelikli hizmet
sunma isteği
D) Kamu kesiminde yaşanan verimliğin düşük
olması
E) Eğitim, posta ve bankacılık hizmetlerinin
devlet tarafından sunulması
89) Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun (I) sayılı ekli cetvelinde yer
alan genel bütçeli kurumlarından biri
değildir?
A) Millî Savunma Bakanlığı
B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
C) Rekabet Kurumu
D) Ulaştırma Bakanlığı
E) Hazine Müsteşarlığı
sosyal hayata müdahale amacıyla alınabilir.
91) Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı
meslek
yasasına
göre,
görevine
başlamadan
önce
Asliye
Ticaret
Mahkemelerinde yemin eden meslek
mensubudur?
A) Serbest muhasebeciler
B) Serbest muhasebeci mali müşavirler
C) Hesap uzmanları
D) Yeminli mali müşavirler
E) Vergi denetmenleri
92) Aşağıdakilerden hangisi oda Yönetim
Kurulunun görevleri arasında yer almaz?
A) Odanın bütçe teklifini düzenlemek
B) Bütçe teklifini Genel Kurulun onayına sunmak
C) Üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak
disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek
D) Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında
rapor vermek ve Genel Kurul kararlarını yerine
getirmek
E) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak,
satmak, gibi konularda Yönetim Kurulu
Başkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine
yetki vermek
90) Aşağıdakilerden hangisi maliye ilmine
göre, klasik ve modern yaklaşımların
özelliklerinden biri değildir?
A) Klasik yaklaşıma göre, vergi sadece devletin
zorunlu bir harcamasını karşılamak amacıyla
alınmalıdır.
B) Modern maliyeciler, para politikası araçlarını
müdehale politikası haline getirmişlerdir.
C) Klasik yaklaşım, vergilemede adaletin
sağlanması gereği üzerinde durmuşlar ve
vergilerin ekonomik tarafsızlığı ilkesine
önem vermişlerdir.
D) Klasikler, devletin sadece güvenlikle ilgili
hizmetleri yerine getirmesi gerektiğini
ortaya koymuşlardır.
E) Modern yaklaşıma göre, vergi ekonomik ve
179
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
93) Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı
kanuna göre meslek mensuplarının
üye olmaları gereken meslek odalarını
göstermektedir?
A) Serbest muhasebeci mali müşavirler –
TÜRMOB, Yeminli mali müşavirler – Serbest
muhasebeci mali müşavirler odası
B) Serbest muhasebeci mali müşavirler – Serbest
muhasebeciler odası, Yeminli mali müşavirler
– TÜRMOB
C) Serbest muhasebeci mali müşavirler – Serbest
muhasebeciler odası, Yeminli mali müşavirler
– Yeminli mali müşavirler odası
D) Serbest muhasebeci mali müşavirler – Serbest
muhasebeci mali müşavirler odası, Yeminli
mali müşavirler – Yeminli mali müşavirler
odası
E) Serbest muhasebeci mali müşavirler – Serbest
muhasebeci mali müşavirler odası, Yeminli
mali müşavirler – TÜRMOB
94) Birlik yönetim kurulu üye sayısına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 3 asıl 3 yedek
B) 5 asıl 5 yedek
C) 7 asıl 7 yedek
D) 9 asıl 9 yedek
E) 11 asıl 11 yedek
95) Birlik Disiplin Kurulunun itirazların
reddine ait kararlar hangi makamın
tasdiki ile kesinleşir?
A) Yönetim kurulu
B) Maliye Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Genel kurul
E) Denetleme kurulu
96) Meslek mensubunun başka bir odaya
nakil talebinin, başvurulan odaca
reddi halinde, meslek mensubu kararın
kendisine tebliğinden itibaren nereye
ve kaç gün içerisinde itiraz etme hakkına
sahiptir?
180
A)
B)
C)
D)
E)
30 gün içinde Birliğe
15 gün içinde Maliye Bakanlığına
15 gün içinde Birliğe
10 gün içinde Maliye Bakanlığına
10 gün içinde Birliğe
97) Kamu işverenlerinin işyerinde çalıştırılan
işçilerin yüzde kaçı oranında engelli ve
eski hükümlü çalıştırma zorunlulukları
bulunmaktadır?
A) %2 engelli, %4 eski hükümlü
B) %4 engelli, %2 eski hükümlü
C) %3 engelli, %1 eski hükümlü
D) %4 engelli, %3 eski hükümlü
E) %5 engelli, %3 eski hükümlü
98) Birim saptanmasının zor olduğu veya
seri olarak yapılması mümkün olmayan
ya da birbirine benzemeyen ve genellikle
süreklilik göstermeyip bir süre sonunda
biten işlerde yapılan işin sonucuna göre
belirlenen ücret türüne ne ad verilir?
A) Akort ücret
B) Yüzde usulü ücret
C) İşin sonucundan pay alma
D) Parça başı ücret
E) Götürü ücret
99) İş mahkemesi, süreli feshin
geçersizliğine karar verdiğinde, işveren
işçiye mahkeme kararı kesinleşinceye kadar
çalıştırılmadığı süre için en çok kaç aylık
ücreti ödemekle yükümlüdür?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
100) Uygulanan ücret kesme cezası nedeniyle
işveren işçi ücretlerinden kestiği paraları
ne kadar süre içerisinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı adına açılmış banka
hesabına yatırmak zorundadır?
A) 1 hafta
B) 2 hafta
C) 1 ay
D) 2 ay
E) 3 ay
101) İşçinin işyerinin malı olan veya malı
olmayıp da eli altında bulunan makineleri,
tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç
günlük ücreti tutarıyla ödeyemeyecek
derecede hasara ve kayba uğratması haklı
bir fesih sebebi olarak kabul edilmiştir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 45
E) 60
102) İşveren,
işyerinde
iş
sözleşmesine
dayanarak çalıştırdığı sigortalıları ne
zaman Sosyal Güvenlik Kurumu’na
bildirmek zorundadır?
A) En geç çalıştırılmaya başladıkları gün
B) Çalıştırılmaya başlandıkları tarihten en geç 1
gün önce
C) Çalıştırılmaya başladıkları günün ertesi
günü
D) Çalıştırılmaya başladıkları günden itibaren
15 gün içerisinde
E) Çalıştırılmaya başladıkları günden itibaren 1
ay içerisinde
B)
C)
D)
E)
Vergilerin yasallığı ilkesi
Vergilemede belirlilik ilkesi
İktisadilik ilkesi
Vergilerin güvenliği ilkesi
104) Aşağıdaki durumlardan hangisi Katma
Değer Vergisi Kanunu’na göre teslim
değildir?
A) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik
tarafından alıcıya devredilmesi
B) İşletmenin sunmuş olduğu hizmetten,
işletmede
çalışan
personelin
faydalandırılması
C) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik
adına hareket edenler tarafından alıcı adına
hareket edenlere devredilmesi
D) Trampa
E) Bir malın alıcının gösterdiği yere teslim
edilmesi
105) Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi
Kanununda sayılan mükelleflerden biridir?
A) Adi komandit şirket
B) Sendika
C) Dernek ve vakıf
D) Kooperatif
E) Kollektif şirket
106) Vade tarihi 30 Nisan 2013 olan bir kurumlar
vergisi, hangi yılın sonuna kadar tahsil
edilmez ise tahsil zaman aşımına uğrar?
A) 2018
B) 2019
C) 2016
D) 2017
E) 2020
103) Aşağıdaki ilkelerden hangisi, herkesin,
bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden
bilmesini ve böylece tutum ve davranışlarını
güvenle düzene sokabilmesini öngörür?
A) Faydalanma ilkesi
181
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
107) Aşağıdakilerden hangisi vergiye tabi
tutulan değer artış kazançlarından biri
değildir?
A) Menkul kıymetlerin iktisap tarihinden
itibaren 2 yıl içinde elden çıkarılmasından
sağlanan kazançlar
B) Telif haklarının ve ihtira beratlarının
sahip ve kanunî mirasçıları dışında kalan
kimseler tarafından elden çıkarılması doğan
kazançlar
C) Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden
çıkarılmasından doğan kazançlar.
D) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen
ya da tamamen elden çıkarılması sonucu
elde edilen kazanç
E) Gayrimenkul sayılan malların iktisap
tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra
elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
108) Gelir vergisi mükellefine ait defter kayıt ve
belgeler, vergi matrahının doğru ve kesin
olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde
eksik, usulsüz ve karışık olması sonucunda
vergi aşağıdaki usullerden hangisine göre
tarh edilir?
A) İkmalen tarh
B) Resen tarh
C) İdarece tarh
D) Düzeltme yoluyla tarh
E) Beyana dayalı tarh
109) Ticari işletmeyi devreden devirden
öncekilerden kaç yıl süre ile devralanla
birlikte
müteselsilen
(zincirleme)
sorumludur?
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 5
182
110) Tescili veya hem tescili ve ilanı gereken
bir husus tescil ve ilan edilmişse üçüncü
şahıslar kendilerine karşı hüküm ifade
eden bu kayıtları bilmediklerini ileri
sürememesi
ticaret
sicilinin
hangi
özelliğine dayanır?
A) Açıklayıcı
B) Yaratıcı
C) Olumlu
D) Olumsuz
E) İhbarı
111) Bir şahsın namına yazılı olmasının yanında
emre kaydını ihtiva etmemesi ve kanunen
emre yazılı senetlerden sayılmayan
senetlere ne ad verilir?
A) Emre yazılı
B) Hamiline yazılı
C) Emre muharrer
D) Nama yazılı
E) Bono
112) Ticaret şirketlerinin ortaklarının
sorumluluklarının ikinci dereceden
olmasının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sınır sorumlu olmaları
B) Sınırsız sorumlu olmaları
C) Tüzel kişiliklerinin olması
D) Tüzel kişiliklerinin bulunmaması
E) Borçlar kanununa tabi olmaları
113) TTK’ya göre ticari bir işletmeyi ticaret
unvanı altında işletmek maksadıyla gerçek
kişiler arasında kurulan ve ortaklardan
hiçbirisinin
sorumluluğu,
şirket
alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan
şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kollektif
B) Anonim
C) Limited
D) Adi şirket
E) Adi komandit
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
114) Devir bakımından nama, emre ve
hamiline düzenlenebilen kambiyo senedi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bono
B) Poliçe
C) Emre muharrer senet
D) Varant
E) Çek
118) Alacağın devri açısından aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
A) Devir alan kişi alacaklının halefi olur
B) Alacağın devrinin yazılı olması gerekir
C) Alacağın devri kanunun izin verdiği alacaklar
içindir
D) Borçlunun izni olmadan devir geçerli olmaz
E) Alacağın devri tasarruf işlemidir
115) Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç
yükleyen sözleşmedir?
A) Vekâlet sözleşmesi
B) Vasiyetname
C) Öneri
D) Bağışlama sözleşmesi
E) Hizmet sözleşmesi
119) Aşağıdakilerden
hangisi
alacaklının
temerrüdünün sonuçlarından biri değildir?
A) Borçlunun malı tevdi hakkı
B) Borcun sona ermesi
C) Borçlunun malı sattırarak bedelini tevdi
hakkı
D) Borçlunun sözleşmeden dönme hakkı
E) Borçlunun ticari malı ardiyeye bırakma hakkı
116) Satış sözleşmesinin kurulduğu sırada var
olan bir hak dolayısıyla, satılanın tamamı
veya bir kısmı bir üçüncü kişi tarafından
alıcının elinden alınırsa satıcı, bundan
dolayı alıcıya karşı sorumlu olur. Bu
duruma aşağıdakilerden ne ad verilir?
A) Ayıptan sorumluluk
B) Kusursuz sorumluluk
C) Kusurlu sorumluluk
D) Zapttan sorumluluk
E) Sorumsuzluk
120) Factoring sözleşmesi ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) İş görme sözleşmesidir
B) Kullandırma sözleşmesidir
C) Karma sözleşmedir
D) Saklama sözleşmesidir
E) Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı olan
sözleşmedir
117) Aşağıdakilerden hangisi temsil ilişkisinin
sona ermesine yol açan sebep değildir?
A) Temsilcinin ölümü
B) Temsil edilenin ölümü
C) Temsilcinin kısıtlanması
D) Temsilcinin kayıplığına karar verilmesi
E) Hukuki işlemin tarafı olan üçüncü kişinin
ölümü
183
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
DENEME-10
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad
tamlaması yoktur?
A) İstanbul’un trafiğinden bunaldım.
B) Her yaz tatile çıkarım
C) Şair ruhu taşıdığı her halinden belliydi.
D) Futbol maçlarını izlemeye bayılıyorum.
E) Çağımızın yazarları daha ilginç geliyor bana.
2) “Çok”
sözcüğü,
aşağıdaki
cümlelerin
hangisinde sıfatı derecelendirme görevini
yüklenmiştir?
A) Çok uykusuzum, gözlerim kendiliğinden
kapanıyor.
B) Çok gülenleri sevmiyorum.
C) Sınavı kazandığını duyunca çok sevinecektir.
D) Bundan böyle çok sıcak ortamlarda
bulunmayacağım.
E) O, her zaman düşüncelerini çok kolay açıklar.
3) “Yalnız” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde
zarf olarak kullanılmıştır?
A) Bana yalnız sen yardım edebilirsin.
B) Sinemaya gelirim; yalnız izin almalıyım.
C) Derslerine düzenli ve yalnız çalış.
D) Yalnız Adam kitabını okumalısın.
E) Seni affederim; yalnız doğruyu söyle.
4) Aşağıdakilerin hangisinde kişi zamiri yoktur?
A) Öğrenciler hemen sıraya girdi.
B) Yaşlı kadın alışverişini kendi yapıyormuş.
C) O, bütün gün sahilde dolaşmış.
D) Onu çok seviyorum; ama muhabbeti
çekilmiyor.
E) Nasıl oldu da bu telefonu sana aldı
5) Aşağıdakilerin hangisinde işaret zamiri, ad
tamlamasının tamlayanıdır?
A) Buraların güzelliği vazgeçilmezdir.
B) Sen onun sözünü takma işine bak.
C) Bu çayın tadı müthişti.
184
D) O çantayı hep yanına almak zorunda
değilsin.
E) Onun saati seninkinden daha ilgi çekiciydi.
6) Aşağıdakilerden hangisinde azlık-çokluk
zarfı kullanılmıştır?
A) Arabayı biraz ileri alsanız iyi olur.
B) İyi çalıştığını biliyorum.
C) Bazen güzel şiirler yazıyorsun.
D) Bu konuda daha çok düşünmeliydin.
E) Güzel bir evde oturuyormuşlar.
7) İkinci hecelerinde dar ünlü bulunan bazı
sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında bu
dar ünlü düşer.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu açıklamayı
örnekleyen bir sözcük vardır?
A) Kahvaltı masası hazırdı.
B) Niçin sözünü tutmuyorsun.
C) Bence sen de gelmelisin bizimle.
D) Kitaplık çok tozlanmıştı.
E) Keyfin yok hayırdır ne oldu?
8) x < 0 < y < z olduğuna göre, aşağıdakilerden
hangisi negatiftir?
A)
B)
D)
E)
C)
9) Bir bankadan aylık %2 bileşik faiz oranıyla
25000 TL kredi alan bir kişi bu borcu 36 ayda
eşit taksitlerle geri ödeyecektir. Buna göre
aylık taksit miktarı kaç TL olur?((1,02)-36=0,5 )
A) 1000
B) 1200
C) 1400
D) 1500
E) 1600
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
10) 5 yıl boyunca her ay sonunda bir bireysel
emeklilik şirketine 150 TL prim yatırılıyor.
Aylık bileşik faiz oranı %2 olduğuna göre,
yatırılacak paranın şimdiki değeri kaç
liradır? ((1,02)-60=0,3 )
A) 5000
B) 5250
C) 5300
D) 5550
E) 5750
11) İki basamaklı en büyük negatif tamsayı
ile üç basamaklı rakamları farklı en küçük
pozitif tamsayının toplamı nedir?
A) 80
B) 82
C) 90
D) 92
E) 112
12)
İşleminin sonucu nedir?
A) 0
B) 0,6
C) 1
D) 1,2
E) 2
13) Tuz oranı %40 olan 250 gr. tuzlu su
karışımından kaç gr. su buharlaştırılırsa,
yeni karışımın tuz yüzdesi %50 olur?
A) 20
B) 30
C) 35
D) 40
E) 50
14) 360 km’lik bir yolun bir kısmını 60 km hızla,
kalan kısmını da 80 km hızla giden bir aracın
yolculuğu 5 saat sürmüştür. Buna göre
aracın 80 km hızla gittiği süre nedir?
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 3
E) 4
15) Bir otobüste 26 erkek, 10 bayan yolcu vardır.
Bu otobüsten kaç evli çift inerse, erkeklerin
sayısı, bayanların sayısının 3 katı olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
16) İşgallere karşı ilk kurşun savaşı nerede
verilmiştir?
A) Güney Cephesi
B) Ege Bölgesi
C) Batı Cephesi
D) Doğu Cephesi
E) Marmara Bölgesi
17) Aşağıdaki devletlerden hangisi II. Balkan
Savaşı’nda yer almamıştır?
A) Romanya
B) Bulgaristan
C) Yunanistan
D) Sırbistan
E) Arnavutluk
185
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
18) İzmir’ in Yunanlılar tarafından işgali üzerine
hazırlanan Amiral Bristol Raporunda: “
Bölgedeki olaylardan Rumların sorumlu
olduğu, Yunanistan’ın iddialarının gerçek
dışı olduğu, İzmir ve çevresinde Rumların
çoğunlukta olmadığı, işgale izin veren
devletlerin
bundan
mesul
olduğu”
bildirilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. İşgal girişiminin yapıldığı
II. Rumların halka baskı yaptığı
III. Türk nüfusunun çoğunlukta olmadığı
IV. İtilaf Devletleri’nin olayda tarafsız kaldığı
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve IV
B) III ve IV
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
19) Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de
imzalanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır?
A) Azınlık hakları
B) Boğazlar
C) Sınırlar
D) Kapitülasyonlar
E) Savaş tazminatı
20) Devlet yönetiminde; bütün yasaların
kuralların ve yöntemlerin, bilimsel
ve
teknik
bulgularla,
çağdaş
uygarlığın sağladığı verilere ve dünya
gereksinimlerine göre düzenlenmesi; I. İnkılâpçılık,
II. Devletçilik,
III. Laiklik
İlkelerinden hangilerinin sonucu olarak
değerlendirilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 186
ALAN BİLGİSİ
21) İşletmenin kirası işletme sahibi
tarafından yapılmıştır. Bu işlemin
kaydı yapılırken alacaklı hesap
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
B) 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
C) 331 ORTAKLARA BORÇLAR
D) 70 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
E) 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
22) İşletmenin özkaynakları 100.000TL’dir.
İşletmenin tahminine göre ise özkaynak
değeri 120.000TL’dir. Bu nedenle işletme
kendi içinde yarattığı bu şerefiyeyi karşılık
ayırarak mali tablolara almıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) İhtiyatlılık kavramı gereği yaptığı kayıt
doğrudur.
B) İhtiyatlılık kavramı gereği yaptığı kayıt
yanlıştır.
C) Tam açıklama kavramı gereği yaptığı kayıt
doğrudur.
D) Önemlilik kavramı gereği yaptığı kayıt
yanlıştır.
E) Tam açıklama kavramı gereği yaptığı kayıt
yanlıştır.
23) Dönen ve duran varlıklar grubunda
yer alan alacak senetlerini, bilanço
tarihindeki gerçeğe uygun değerleri
ile gösterebilmek için aşağıdakilerden
hangisi yapılır?
A) Amortisman ayrılır.
B) Senetler için iskonto uygulanır.
C) Senet keşide edilir.
D) Karşılık ayrılır.
E) Reeskont işlemi yapılır.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
24) İşletme satın aldığı bina için 50.000 TL’lik
bir çek keşide ettiğinde alacaklı hesap
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Verilen çekler ve ödeme emirleri
B) Alınan çekler
C) Borç senetleri
D) Alacak senetleri
E) Demirbaşlar
25) H İşletmesi, %52’sini satın aldığı G
şirketinin hisse senetlerine 3.000
TL temettü geliri tahakkuk ettiğini
A şirketinin genel kurul kararından
öğrenmiştir. Bu işleme ilişkin günlük
defter kayıtları nasıl olmalıdır?
A) ________________/_________________
133 BAĞLI ORTAK. ALACAKLAR 3.000
641 BAĞLI ORT. TEMETTÜ GELİRLERİ 3.000
B) _________________/_________________
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 3.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 3.000
C) ________________/__________________
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 3.000
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
3.000
D) _________________/_________________
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 3.000
520 HİSSESENEDEİİHRAÇPRİMLERİ 3.000
E) _________________/_________________
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 3.000
679 MENKULKIYMET SATIŞ KARI 3.000
_________________ / ___________________
27) H işletmesine borcu olan Bay G temerrüde
düşmüştür. Bu durumu telafi etmek için
borcunu 100 TL gecikme faizi ile birlikte
3 gün içinde ödeyeceğini yazılı olarak
işletmeye bildirmiştir.
Bu işlemle ilişkin günlük defter kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) _______________/__________________
120 ALICILAR HESABI
100
181 GELİR TAHAKKUKU 100
B) ________________/__________________
649 DİĞER OLAĞAN GELİR ve KÂRLAR 100
120 ALICILAR HESABI
100
C) ________________/_________________
120 ALICILAR HESABI
100
642 FAİZ GELİRLERİ
100
D) ________________/_________________
320 SATICILAR HESABI
100
642 FAİZ GELİRLERİ
100
E) ________________/_________________
320 SATICILAR HESABI
100
649 DİĞER OLAĞAN GELİR ve KÂRLAR 100
________________/___________________
26) H İşletmesi, 3 ay önce keşide edip kabul için
muhataba gönderdiği poliçe kabul işlemi
tamamlanarak geri gönderilmiştir.
Bu
durumda
işletmenin
yapacağı
günlük defter kaydında borçlu hesap
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Satıcılar
B) Kasa
C) Alıcılar
D) Alacak senetleri
E) Borç senetleri
187
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
28) H işletmesine, peşin sattığı kusurlu olduğu
saptanan 4.000 TL’lik ticari mal geri
gönderilmiştir. İade edilen ticari malın
maliyeti 1.500 TL’dir.
İşletme aralıksız envanter yöntemi ile
stoklarını izlemektedir. Bu işleme ilişkin
günlük defter kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) _______________ / ____________________
610 SATIŞTAN İADELER
4000
191 İNDİRİLECEK KDV
720
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
4720
________________ / ____________________
153 TİCARİ MALLAR
1500
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 1500
B) ___________________/___________________
610 SATIŞTAN İADELER
4000
191 İNDİRİLECEK KDV
720
320 ALICILAR
4720
______________________ / ____________________
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 1500
153 TİCARİ MALLAR
1500
C) ___________________/___________________
610 SATIŞTAN İADELER
4000
191 İNDİRİLECEK KDV
720
120 ALICILAR4720
___________________ / ____________________
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 1500
153 TİCARİ MALLAR
1500
D) ___________________/___________________
610 SATIŞTAN İADELER
4000
191 İNDİRİLECEK KDV
720
120 ALICILAR
4720
___________________ / ____________________
153 TİCARİ MALLAR
1500
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 1500
E) ___________________/___________________
610 SATIŞTAN İADELER
4000
191 İNDİRİLECEK KDV
720
321 BORÇ SENETLERİ
4720
___________________ / ____________________
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 1500
188
153 TİCARİ MALLAR
1500
___________________ / ____________________
29) İşletmenin elinde bulunan tahvillere
yılsonunda işleyen faizin kaydında hangi
hesap borçlandırılır?
A) Finansman gideri
B) Diğer çeşitli alacaklar
C) Gelir tahakkukları
D) Faiz geliri
E) Gider tahakkukları
30) H İşletmesi, değeri düşen ve 2.000 TL
karşılık ayırdığı 7.000 TL değerindeki
ticari malın satılmasının imkânsız
olduğunu anlamış ve kayıttan silmeye
karar verdiğinde nasıl bir kayıt yapabilir?
A) __________________ / ___________________
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 2.000
689 DİĞER OL.DIŞI GİDER VE ZARARLAR 5.000
157 DİĞER STOKLAR
7.000
B) ___________________/__________________
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI7.000
153 TİCARİ MALLAR
7.000
C) ___________________/__________________
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 7.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 2.000
153 TİCARİ MALLAR
5.000
D) ___________________/__________________
654 KARŞILIK GİDERLERİ
7.000
153 TİCARİ MALLAR
5.000
158 STOK DEĞER DÜŞ.
KARŞILIĞI
2.000
E) __________________ / ___________________
654 KARŞILIK GİDERLERİ
7.000
153 TİCARİ MALLAR
7.000
___________________ / __________________
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
31) İşletme büro işlerinde kullanılmak üzere
kredili olarak 90.000 TL’ sına bir bilgisayar
satın almıştır. Bu alım işlemi için 10.000
TL sigorta gideri ve KDV’sini peşin olarak
ödemiştir.
Bu işlemlere ilişkin günlük defter kayıtları
nasıl olmalıdır?
A) __________________/___________________
255 DEMİRBAŞLAR
90.000
770 GENEL YÖNETİM GİDER 28.000
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 106.200
100 KASA
11800
B) _________________ / ____________________
255 DEMİRBAŞLAR
90.000
191 İNDİRİLECEK KDV
18.000
127 DİĞER TİCARİ
ALACAKLAR
106.200
100 KASA
11.800
C) ___________________/_________________
255 DEMİRBAŞLAR
90.000
191 İNDİRİLECEK KDV
18.000
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 106.200
100 KASA
11800
D) ________________ / ____________________
255 DEMİRBAŞLAR
100.000
191 İNDİRİLECEK KDV
18.000
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 106.200
100 KASA
11.800
E) ___________________/__________________
255 DEMİRBAŞLAR
90.000
191 İNDİRİLECEK KDV
18.000
320 SATICILAR
106.200
100 KASA
11.800
________________/____________________
32) H işletmesi pazarlama bölümü için satın
aldığı binaya asansör yaptırmıştır. Bu
harcama için G şirketine peşin olarak 60.000
TL’lik ödeme yapmıştır.
Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı nasıl
olmalıdır?
A) ________________/__________________
252 BİNALAR
60000
191 İNDİRİLECEK KDV
10800
100 KASA
70800
B) ________________/__________________
760 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ
60000
191 İNDİRİLECEK KDV
10800
100 KASA
70800
C) ________________/__________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 60000
1981 İNDİRİLECEK 10800
100 KASA
70800
D) _________________/_________________
264 ÖZEL MALİYETLER
60000
191 İNDİRİLECEK KDV
10800
100 KASA
70800
E) _________________/_________________
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 60000
191 İNDİRİLECEK KDV
10800
100 KASA
70800
_________________/__________________
33) Nominal değerinin üstünde çıkarılıp
satılan tahvil, senet ve benzeri menkul
kıymetlerin nominal değerleri ile satış
fiyatları arasındaki farkın izlendiği hesap
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
B) 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI
C) 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
D) 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
E) 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI
34) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu kâr
kalemlerinden biri değildir?
A) Brüt satış kârı veya zararı
B) Faaliyet kârı veya zararı
C) Net satış kârı veya zararı
D) Dönem kârı veya zararı
E) Olağan kâr veya zarar
189
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
35) Bir sermaye şirketin 31/12/2014 tarihinde
hesaplanan kurumlar vergisi tutarı 3.000
TL ise, yapması gereken ilk muhasebe
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) __________________/___________________
370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 3.000
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 3.000
B) ___________________/__________________
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 3.000
691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
3.000
C) _________________ / ____________________
691 DÖNEM KARI VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 3.000
370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 3.000
D) ___________________/__________________
692 DÖNEM KÂR VEYA ZARARI 3.000
370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 3.000
E) __________________/___________________
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI3.000
691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 3.000
36) Sermaye taahhüdü nakit, bilgisayar
ve makine olarak yerine getirilen bir
komandit şirketin yevmiye kaydında
hangi hesap alacaklandırılır?
A) Kasa
B) Demirbaşlar
C) Tesis, Makine ve Cihazlar
D) Sermaye
E) Ödenmemiş Sermaye
37) Aşağıdaki hesaplardan hangisi kâr
dağıtım maddesinde borçlandırılır?
A) 590 Dönem Net Karı
B) 540 Yasal Yedekler
C) 541 Statü Yedekleri
D) 570 Geçmiş Yıllar Karları
E) 542 Olağanüstü Yedekler
190
38) Dönem sonu itibarıyla kasa sayım
noksanları tutarının, kasa sayım fazlaları
tutarının üstünde olması hâlinde
ayrılacak karşılık aşağıdaki hesapların
hangisinde izlenmelidir?
A) Kasa
B) Sayım ve Tesellüm Noksanları
C) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
D) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı
E) Diğer Çeşitli Alacaklar
39) TMS/TFRS’lere göre gerçek vergi gideri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhasebe kârı üzerinden hesaplanan vergi
tutarı
B) Vergi matrahı üzerinden hesaplanan ve devlete
ödenecek vergi tutarı
C) Gelirler üzerinden stopaj yoluyla hesaplanan
vergi tutarı
D) Ortaklara dağıtılan kar üzerinden hesaplanan
vergi tutarı
E) Kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmeden
önce hesaplanan vergi tutarı
40) TMS/TFRS’lere göre aşağıdakilerden hangisi
satış amacıyla elde tutulan varlıkların
raporlamasında
uyulması
gereken
esaslardan değildir?
A) Satış amaçlı elde tutulan varlıklar üzerinden
amortisman ayrılır.
B) Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar
bilançoda diğer varlıklardan ayrı olarak
raporlanır.
C) Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara
ilişkin borçlar bilançoda diğer borçlardan ayrı
olarak gösterilir.
D) Satış amaçlı elde tutulan varlıklar, defter değeri
ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun
değerinden düşük olanı ile değerlenir.
E) Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak
sınıflandırabilmek için bu konuda karar verilmiş
olması gerekir.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
41) Diğer koşullar aynı kalmak kaydıyla
bir işletmenin öz sermayesi ödenmiş
sermayesinden daha yüksek ise aşağıdaki
yargılardan hangisi kesin olarak doğrudur?
A) Olağanüstü yedek akçeleri yasal yedek
akçelerinden düşüktür.
B) Hisse senetlerinin defter değeri nominal
değerinden yüksektir.
C) Mutlaka gizli yedek akçeleri bulunmaktadır.
D) Son yıl kâr elde etmiştir.
E) Kısa vadeli yabancı kaynağı uzun vadeli yabancı
kaynağından fazladır.
42) TMS-16 “Maddi Duran Varlıklar” standardına
göre yeniden değerleme modeli ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Öz kaynağa eklenen yeniden değerleme artışı,
ilgili varlık bilanço dışı bırakıldığında geçmiş yıl
kârlarına aktarılabilir.
B) Bir maddi duran varlık kalemi yeniden
değerlendiğinde varlığın ait olduğu tüm maddi
duran varlık sınıfı da yeniden değerlenir.
C) Yeniden değerleme konusu varlığın her yıl
mutlaka tekrar yeniden değerlenmesi gerekir.
D) Eğer bir varlığın değeri yeniden değerleme
sonucunda artmışsa ve geçmiş dönemlerde ilgili
varlık için yeniden değerleme değer azalışı söz
konusu değilse; söz konusu artış öz kaynaklarda
muhasebeleştirilebilir.
E) Eğer bir varlığın değeri yeniden değerleme
sonucunda artmışsa ve geçmiş dönemlerde
ilgili varlık için yeniden değerleme değer
azalışı söz konusu ise; söz konusu artış
öncelikle değer azalışından mahsup edilerek
muhasebeleştirilebilir.
43) TMS-17 “Kiralama İşlemleri” standardı
uyarınca faaliyet kiralamasına konu bir
varlığa ilişkin, kiraya veren tarafından
kiracıdan
tahsil
edilen
tutarın
muhasebeleştirilmesi
aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ----------------------/----------------Kasa XXX
Faaliyet Kiralamasından
Gelirler/Gelir Tablosu XXX
----------------------/----------------B) ----------------------/----------------Makine, Tesisat ve Cihaz XXX
Kasa
----------------------/----------------C) ----------------------/----------------Faaliyet Kiralamasından
Giderler/Gelir Tablosu XXX
Kasa
----------------------/----------------D) ----------------------/----------------Kasa XXX
Makine, Tesisat ve cihazlar
----------------------/----------------E) ----------------------/----------------Kasa XXX
Faaliyet Kiralamasından
Giderler/Gelir Tablosu XXX
----------------------/----------------44) Bir inşaat şirketi site inşaatına 01.01.2014
tarihinde başlamış olup, 01.02.2015 ile
31.01.2016 tarihleri arasında ekonomik
krizin etkileri nedeniyle inşaata devam
edememiş ve tüm faaliyetlerini tamamen
durdurduktan
sonra
01.02.2016’dan
itibaren faaliyetlerine yeniden başlayarak
30.07.2016 tarihinde söz konusu siteyi
amaçlanan kullanıma hazır hâle getirmiştir.
Söz konusu site için 01.01.2014 tarihinde üç
yıl vadeli, her ay sonunda faiz ödemeli yıllık
% 10 oranında 240.000TL tutarında kredi
temin edilmiş olup, inşaat tamamlandığında
bu site ile ilgili olarak aktifleştirilebilecek
toplam borçlanma maliyeti tutarı TMS-23
“Borçlanma Maliyetleri” standardı uyarınca
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12.000
B) 24.000
C) 36.000
D) 48.000
E) 72.000
191
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
45) Aşağıdakilerden
hangisi
Tekdüzen
Muhasebe Sistemi 7/A seçeneğindeki
“Direkt İşçilik Giderleri” hesap grubunda yer
almaz?
A) Direkt işçilik giderleri ücret farkı
B) Direkt işçilik giderleri süre farkı
C) Direkt işçilik giderleri
D) Direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı
E) Personele borçlar
46) Sipariş maliyetleri ile stok bulundurma
maliyetleri dikkate alındığında optimal
sipariş miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sipariş verme maliyetleri ile stok bulundurma
maliyetleri toplamının en az olduğu miktar
B) Sipariş verme maliyetleri ile stok bulundurma
maliyetleri toplamının en fazla olduğu miktar
C) Sipariş verme maliyetleri ile stok bulundurma
maliyetleri arasındaki farkın en az olduğu miktar
D) Stok bulundurma maliyetlerinin en az olduğu
miktar
E) Sipariş verme maliyetlerinin en az olduğu miktar
47) Toplam değişken maliyetleri 72.000 TL ve
katkı oranı % 28 olan bir işletmenin toplam
net satışları kaç TL’dir?
A) 150.000
B) 120.000
C) 100.000
D) 90.000
E) 24.000
48)
Esas Üretim Gider Yardımcı Hizmet
Yeri
Gider Yeri
Kaynak
Montaj
Yemek
Temizlik
1.Dağ 150.000
200.000
6.000
10.000
İşçi
sayısı
40
50
5
10
M²
200
150
150
50
II. Dağıtımda kademeli dağıtım yöntemini kullanan
192
işletmede dağıtıma Temizlik yardımcı gider yerinden
başlanmaktadır. Yemekhane personel sayısına göre,
Temizlik kaplanan alana göre dağıtılmaktadır.
Bu bilgilere göre, kademeli dağıtım sonrası
Montaj esas üretim gider yerinin II. Dağıtım
sonrası toplam gider tutarı ne kadardır?
A) 3.000 TL
B) 5.000 TL
C) 8.000 TL
D) 158.000TL
E) 208.000 TL
49) Aşağıdakilerden hangisi safha (evre) maliyet
sisteminde bir safhadaki toplam eşdeğer
ürün miktarını gösterir?
A) Yarı mamul miktarı x Tamamlanma derecesi
B) DSYM miktarı – (Yarı mamul miktarı x
Tamamlanma derecesi)
C) Mamul miktarı x Tamamlanma derecesi
D) Yarı mamul miktarı + Mamul miktarı
E) Mamul miktarı + (Yarı mamul miktarı x
Tamamlanma derecesi)
50) Standart maliyet sisteminde, maliyet
unsurları itibariyle hesaplanacak farklarla
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
doğrudur?
A) Oluşan farkların tamamı, sadece satılan mamul
maliyetine devredilerek kapatılabilir.
B) Olumsuz farklar fark hesaplarının borcuna,
olumlu farklar ise fark hesaplarının alacağına
kaydedilir.
C) Oluşan farklar, dönem sonunda sadece
dönem kârı veya zararı hesabına devredilerek
kapatılabilir.
D) Oluşan olumsuz farkların az olması durumunda,
farklar dönem sonunda kapatılmayarak
Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının alacağına
kaydedilebilir.
E) Olumsuz
farklar
oluşan
maliyetlerden
çıkartılırken, olumlu farklar maliyetlere eklenir.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
51) Aşağıdakilerden hangisi yan ürünlerin
değerinin hesaplanmasında kullanılan
yöntemlerden biri değildir?
A) Standart maliyet yöntemi
B) Tedarik değerinin esas alınması yöntemi
C) Net satış hasılatı yöntemi
D) Satış fiyatından geriye doğru hesaplama
yöntemi
E) Brüt satış hasılatı yöntemi
52) “H” Üretim İşletmesinin üretim maliyetlerine
ilişkin verileri aşağıdaki gibidir:
Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti20.000
Sabit Direkt işçilik maliyeti 40.000
Değişken Direkt işçilik maliyeti 10.000
Genel üretim maliyeti 36.000
Değişken GÜM 30.000
Sabit GÜM6.000
Genel yönetim giderleri 80.000
Ar-ge giderleri 70.000
Bu bilgilere ve değişken maliyet yöntemine göre
işletmenin br üretim maliyeti kaç TL’ dir?
A) 20.000
B) 40.000
C) 60.000
D) 70.000
E) 80.000
53) Siparişle ilgili tahmini yükleme oranı 20 TL/
DİS olan bir işletmede söz konusu ürünle
ilgili fiili DİS 800 DİS ve tahmini DİS ise
600 DİS olduğuna göre bu ürüne yansıtma
hesabı aracılığıyla yüklenmesi gereken
GÜM kaç TL dir?
A) 12.000
B) 16.000
C) 28.000
D) 40.000
E) 50.000
54) Uğurlu üretim işletmesi kg maliyeti 40
TL’ye aldığı malzemeden birim başına 8 kg
kullanmaktadır. 1.000br üretim yapılmış
ve 8.500kg malzeme kullanılmıştır. İmalat
makinesinde kalan 500kg’lık döküntü malzeme
kg fiyatı 20TL’den satılmıştır.
Bu durumda birim başına malzeme maliyetini
bulunuz.
A) 10
B) 33
C) 34
D) 330
E) 340
55) Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı
(TMS 1) ’na göre hazırlanan tam bir finansal
tablolar setinde aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
B) Bilanço
C) Fon akış tablosu
D) Öz kaynak değişim tablosu
E) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen
dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar
56) Kapsamına
göre
analiz
türleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmektedir?
A) İç Analiz, Dış Analiz
B) Statik Analiz, Dinamik Analiz
C) Yatırım Analizi, Kredi Analizi
D) Kredi Analizi, Yönetim Analizi
E) Yönetim Analizi, Yatırım Analizi
193
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
57) İşletmeye sermaye koyan veya sonradan
kendilerine ait kârı işletmede bırakan sahip
ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye
sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde
edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap
ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit
edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir
tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla
ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak
yansıtılması aşağıdakilerden hangisinin
amacıdır?
A) Gelir tablosu ilkeleri
B) Bilanço ilkeleri
C) Kar dağıtım tablosu ilkeleri
D) Muhasebe ilkeleri
E) Finansal İlkeler
58) Aşağıdaki ticari işlemlerden hangisi, bilanço
toplamında (aktif-pasif) artışa neden olur?
A) Maliyetine (kârsız) peşin mal satışı
B) Satıcılara olan borcun ödenmesi
C) Peşin mal alımı
D) Kısa vadeli demirbaş alınması
E) Vergi borcunun ödenmesi
59) Cari oranı 2 olan bir işletmenin kısa vadeli
borçlarını ödeyebilme gücüne ilişkin
analizler yapabilmek için aşağıdakilerden
hangisine gerek yoktur?
A) Ortalama stokta kalma süresi
B) Kısa vadeli borçların ortalama vadesi
C) Ortalama tahsilat süresi
D) Ticari borçların ödeme süresi
E) Faiz giderlerini karşılayabilme gücü
60) Faiz karşılama oranı 27 olan işletme için
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Finansman
giderlerini
ödemekte
zorlanmaktadır.
B) Bilançoda mali borçların ağırlığı fazladır.
C) Finansman giderlerini karşılayabilme gücü
yeterli bir seviyededir.
194
D) Faaliyet karı düşüktür.
E) Finansman giderleri yüksektir.
61) Paranın satın alma gücündeki değişme
karşısında nominal değerleri aynı kalan
ancak satın alma güçleri değişen aktif
kalemler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parasal varlıklar
B) Enflasyonist Kalemler
C) Parasal kaynaklar
D) Nakit akım kalemleri
E) Parasal olmayan varlıklar
62) Kar dağıtım tablosuna ilişkin olarak aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vergiden önceki kardan başlamak üzere dönem
karının ne şekilde dağıtıldığını gösterir.
B) Dönem karından yapılan dağıtımla yedeklerden
yapılan dağıtım ayrı ayrı gösterilir.
C) İmtiyazlı ve adi hisse senetlerine dağıtılan kar
payları ayrı ayrı gösterilir.
D) Temel finansal tablolar arasında yer almaz.
E) Dönem içindeki stok hareketleri ve üretim
maliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi sunar.
63) Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların
bağımsız denetiminin temel amacıdır?
A) İşletmenin sürekliliği hakkında bir görüş
bildirmektedir.
B) Finansal tablo kullanıcılarının finansal tablolara
duyduğu güven seviyesini artırmaktır.
C) İşletmenin, denetimi yapılan faaliyet dönemine
ait finansal durumunu ortaya koymaktır.
D) İşletmenin,
denetimi
yapılan
faaliyet
dönemine ait performansını ortaya koymaktır.
E) Yönetimin işletme faaliyetlerini yürütmesinin
etkinliği hakkında güvence sağlamaktır.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
64) Bağımsız denetçilerin uyacakları etik
ilkeler dikkate alındığında, bağımsız
denetçilerle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bağımsız denetçiler ortaya çıkabilecek
çıkar
çatışmalarından
uzak
kalmak
durumundadırlar.
B) Bağımsız denetçiler çalışmaları sırasında
mesleki şüphecilik anlayışıyla hareket etmek
zorundadırlar.
C) Bağımsız
denetçiler
dürüstlük
ve
tarafsızlıklarını
etkileyebilecek
hiçbir
müdahaleye imkân vermemelidirler.
D) Bağımsız denetçiler bağımsız denetim
sonucunda ulaştıkları görüşlerini kredi
verenlerin çıkarlarını gözeterek raporlarında
açıklamalıdırlar.
E) Müşteriden elde ettikleri ticari bilgileri
sır saklama ilkesi gereği üçüncü kişilerle
paylaşamazlar.
65) SPK mevzuatında, tasfiye, birleşme,
devir durumunda bulunan ortaklıklar
ile aynı durumdaki sermaye piyasası
kurumlarınca
düzenlenmiş
mali
tabloların denetimine ne ad verilir?
A) Uygunluk denetimi
B) Faaliyet denetimi
C) Özel denetim
D) Sürekli denetim
E) Sınırlı denetim
66)Raporlama
standartları
arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Görüş bildirme standardı
B) İç kontrol sisteminin incelenmesi standardı
C) Tam açıklama ilkesine uygunluk standardı
D) Tutarlılık ilkesine uygunluk standardı
E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygunluk standardı
67)Bağımsız denetimin planlanması hangi
temel unsurları içerir?
A) Müşteri kabul anketinin değerlendirilmesi
B) Planlama
kararları
ve
kararlardaki
değişikliklerin belgelendirilmesi
C) Bağımsız denetim sözleşmesi şartlarına
uyumun tespiti ve değerlendirilmesi
D) Çalışma kağıtlarının hazırlanması
E) Ayrıntılı bağımsız denetim planı ile genel
bağımsız denetim stratejisi oluşturulması
68) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede
önemli yanlışlık risklerinin mevcudiyetini
gösterebilecek harici risk faktörlerinin
kaynaklarına bir örnek oluşturmaz?
A) Teknolojik değişiklikler
B) Uygun olmayan üretim planlaması
C) Yasal düzenlemelerin durumu
D) İşletmenin
faaliyette
bulunduğu
endüstrideki değişiklikler
E) İşletmenin pazar payının daralması
69) Denetçi, ana kitleden seçilen örnekleme
birimlerine uyguladığı denetim prosedürleri
neticesinde elde ettiği denetim kanıtlarını
yanlış yorumlayarak var olan yanlışlıkları
tespit edememiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
ifade edilir?
A) Doğal risk
B) Örnekleme riski
C) Örnekleme dışı risk
D) Yapısal risk
E) Kontrol riski
195
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
70)Denetçinin
işletme
çalışanlarına
sorduğu
sorular
sonucu
alınan
yanıtlardan elde edilen kanıt toplama
tekniğine ne ad verilir?
A) Bilgi toplama
B) Gözlem
C) Analitik kanıtlar
D) Fiziki kanıtlar
E) Doğrulamalar
71) Aşağıdakilerden
hangisi
stokların
finansal tablolar açısından önemli olması
durumunda
stokların
denetiminde
denetçinin dikkate alacağı hususlardan
biri değildir?
A) Uygulanabilir olması durumunda denetçi
fiziki stok sayımına mutlaka katılmalıdır.
B) Denetçi planladığı şekilde fiziki stok
sayımına katılamaz ise başka bir tarihte stok
sayımı gerçekleştirmelidir.
C) Eğer işletme stokların yönetiminde sürekli
envanter sistemini uyguluyorsa stok
sayımına gerek olmadığı için denetçi kontrol
testleri ile yetinmelidir.
D) Fiziki stok sayımına katılım mümkün değilse,
denetçi stokların mevcudiyeti ve durumu ile
ilgili yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
etmek için alternatif denetim prosedürleri
uygulamalıdır.
E) Stok sayımının bilanço gününden farklı
bir günde yapılması durumunda, denetçi
sayım günü ile bilanço tarihi arasında geçen
zamana ilişkin stok hareketlerini uygun
denetim prosedürleri ile doğrulamalıdır.
72) İşletmede kapasite analizini yapan bir
denetçi verileri incelerken üretim kapasitesi
miktarının 5.000br, işletmenin üretim
miktarının ise 50.000br şeklinde veriler
görmüştür.
Bu bilgilere göre yapılacak analitik inceleme
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mantıklılık(ussallık) analizi
196
B)
C)
D)
E)
Karşılaştırmalı analiz
Trend analizi
Oran analizi
Dikey analiz
73) Aşağıdakilerden
hangisi
bağımsız
denetimde
“kanıtların
güvenilirlik
düzeyini” etkileyen faktörlerden biri
değildir?
A) İşletme dışı kaynaklardan toplanan kanıtlar,
işletme içerisinden toplananlara göre daha
güvenilirdir.
B) Daha önemli kanıtlar, daha az önemli olan
kanıtlardan daha güvenilirdir.
C) Denetçi tarafından elde edilen kanıtlar, bilgi
toplayarak elde edilen kanıtlardan daha
güvenilir kanıt elde edilmiş olur.
D) Orijinal belgelerden elde edilen kanıtlar,
fotokopi veya faks çıktısından daha
güvenilirdir.
E) Dönem sonu toplanan kanıtlar, dönem içi
toplanan kanıtlardan daha güvenilirdir.
74)Denetçi aşağıdaki bilgi ve belgelerden
hangisini sürekli dosyada saklamalıdır?
A) Kasa sayım tutanaklarını
B) Stok sayım tutanaklarını
C) Olumlu mutabakatları
D) Analitik inceleme tutanakları
E) Denetlenen işletmenin organizasyon şemasını
75) İşletmenin mali tabloları genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine, tutarlılık ve
tam açıklama ilkesine uygun değilse ve
bu uygunsuzluk yaygın değilse denetçi
nasıl bir görüş bildirilir?
A) Kademeli görüş
B) Olumlu görüş
C) Görüş bildirmez
D) Şartlı görüş
E) Olumsuz görüş
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
76) Denetçi tarafından hesap bakiyelerinde
ve işlem sınıflarında söz konusu
beyanlara ilişkin kanıt toplamak ve
önemli yanlışlıkları bulmak amacıyla
gerçekleştirilen yordamlara ne ad verilir?
A) Kontrol testleri
B) Gözlem ve inceleme
C) Maddilik prosedürleri
D) Yönetim sorgulanması
E) Analitik inceleme
77) Yönetimle ve diğer kişilerle yapılan
sorgulamaları destekleyerek, işletme
ve işletmenin çevresi hakkında ekstra
bilgi sağlayan prosedür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gözlem ve inceleme
B) Yönetimin sorgulanması
C) Analitik inceleme
D) Tetkik
E) Yeniden uygulama
78) Aşağıdakilerden hangisi bir bütün olarak
karşılık verme(finansal tablo düzeyinde
değerlendirilmiş önemli yanlışlık riskini
hedefleme) unsurları arasında yer almaz?
A) Mesleki şüphecilik
B) Başlangıç analitik inceleme uygulamaları
C) Uygun denetim ekibi düzeyi
D) Denetim ekibinin sürekli kontrolü
E) Muhasebe politikalarının değerlendirilmesi
80) Hane halklarının kişisel harcanabilir
gelirlerinin artması sonucu söylenen
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Otonom tüketimi arttırır
B) Otonom tasarrufu azaltır
C) Gelire bağlı olan tüketimi azaltır
D) Gelire bağlı olan tasarrufu arttırır
E) Marjinal tasarruf eğilimini arttırır
81)
Toplam Ürün Miktarı
1
2
3
4
5
10
38
50
56
50
Kısa dönemde üretimde bulunan bir firmanın,
sabit bir sermaye miktarı ile emeğin kullanımı
arttırmak suretiyle yaptığı toplam üretim miktarı
verilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre söylenen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üretim miktarı arttıkça emeğin marjinal
ürünü azalmaktadır
B) 4. işçinin üretime katkısı 6 birimdir
C) 2. işçinin üretime katılması sonucu marjinal
ürün miktarı en yüksek değere ulaşmıştır
D) Toplam 5 işçi ile ulaşılan ortalama ürün
sayısı 10 birimdir
E) Üretimde ölçeğe göre sabit verim geçerlidir.
79) Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasında
gerçekleşen mal, hizmet ve sermaye
hareketlerine ilişkin işlemlerin izlendiği
hesaplardan biri değildir?
A) Portföy yatırımları hesabı
B) Görünmeyen ticaret hesabı
C) Cari işlemler hesabı
D) Mal ticareti hesabı
E) Resmi rezervler hesabı
197
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
82) Monopol piyasasında kısa dönemde
üretimde bulunan bir firmanın toplam
hasılatını maksimum yaptığı üretim düzeyi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talep doğrusunun üzerinde esnekliğin
birden küçük olduğu noktadır
B) Talep doğrusunun üzerinde esnekliğin
birden büyük olduğu noktadır
C) Talep doğrusunun üzerinde esnekliğin bire
eşit olduğu noktadır
D) Talep doğrusunun üzerinde esnekliğin sıfır
olduğu noktadır
E) Talep doğrusunun üzerinde esnekliğin
sonsuz olduğu noktadır
83) Bir malın fiyatı 20 TL iken satılmak istenen
miktarı 50 birimdir. Malın fiyatı 25 TL’ye
yükseldiğinde satılmak istenen miktar 75
birime çıkıyorsa arzın fiyat esnekliğinin
değeri kaçtır?
A) 2
B) 1
C) 0
D) ½
E) Sonsuz esnek
84) Monopol piyasası ile ilgili ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kısa dönemde firma dengesi, marjinal
hasılat ile marjinal maliyetin birbirine eşit
olduğu üretim düzeyidir.
B) Monopolcünün marjinal hasılatı eğrisi ile
ortalama hasılat eğrisi birbirine eşittir
C) Monopolcünün marjinal hasılatı her zaman
ortalama hasılatından küçüktür.
D) Monopolcü firma hiçbir zaman talep
eğrisinin esnek olmadığı kesiminde mal
satma girişiminde bulunmaz.
E) Talebin esnek olduğu bir durumda firma
malın fiyatını düşürürse toplam hasılatı
artar.
198
85) Klasik iktisadi yaklaşıma göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Verginin sadece kamu harcamalarının
finansmanı için alınması gerektiğini
söylemişler
ve vergilerin ekonomik
tarafsızlığı ilkesine önem vermişlerdir.
B) Kamu harcamalarının sınırlı düzeyde
yapılması gerektiğini savunurlar
C) Kamu harcamalarını sadece yatırım
harcamaları olarak tanımlamışlardır.
D) Klasikler, devletin sadece güvenlikle ilgili
hizmetleri yerine getirmesi gerektiğini
ortaya koymuşlardır.
E) Bütçe konusunda daima denk bütçeyi
savunmuşlardır.
86) Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (II)
sayılı ekli cetvelinde yer alan özel bütçeli
kurumlarından biridir?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
B) Sayıştay Başkanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Marmara Üniversitesi
E) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
87) Devlet tarafından geri ödemesi yapılacak
bir tahvil borcunun, ülkede yaşanan yüksek
enflasyon sonucu, borç değerinin azalmış
olmasına ne ad verilir?
A) Borcun amortismanı
B) Borcun itfası
C) Borcun moratoryumu
D) Borcun konversiyonu
E) Borcun konsolide edilmesi
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
88) Enflasyon oranının yüksek olduğu bir ülke
ekonomisinde, hükümetin tüketim malları
üzerinden aldığı vergi oranlarını arttırması,
kamu maliyesinin hangi iki görevi arasında
çatışmaya örnektir?
A) Kaynak dağılımı – Gelir dağılımı
B) Ekonomik istikrar – Ekonomik kalkınma
C) Gelir dağılımı – Ekonomik istikrar
D) Gelir dağılımı – Düzenleyici görev
E) Kaynak dağılımı – Ekonomik büyüme
89) Devletin, cebir öğesine dayalı olarak, kamu
harcamalarının finansmanında kullanılmak
üzere belirli bir hizmetin veya işin görülmesi
için yetkili makamlarca verilen izin
karşılığında aldığı paralara ne ad verilir?
A) Vergi
B) Harç
C) Şerefiye
D) Parafiskal ödeme
E) Resim
90) Yerel yönetimlerin bütçe süreci ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İl özel idarelerinin bütçesini, yürütme
organının başı olan vali hazırlar.
B) Belediye bütçesini hazırlayan belediye
başkanı, eylül ayının başına kadar bütçe
tasarısını belediye encümenine sunar.
C) Belediye bütçesi, kasım ayının başına kadar
belediye encümeni tarafından incelenerek
karara bağlanması için belediye meclisine
gönderilir.
D) İl daimi encümeni tarafından karara
bağlanan il özel idaresinin bütçesi,
onaylanması için İçişleri Bakanlığına
gönderilir.
E) Belediyenin bütçesini onaylama yetkisi
mahallin en büyük mülkü amiri tarafından
gerçekleştirilir.
91) Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali
müşavirin yapacağı işlerden değildir?
A) Bilirkişilik yapmak
B) Beyanname düzenlemek
C) Kendi defterini tutmak
D) Muhasebe sistemleri kurmak
E) Denetim yapmak
92) Aşağıdakilerden hangisi odaların organları
arasında yer almaz?
A) Genel Kurul B) Yönetim Kurulu
C) Disiplin Kurulu
D) Denetleme Kurulu
E) Düzenleme Kurulu
93) Oda yönetim kurulu toplantılarına ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır
B) Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu
taraf üstün tutulur
C) Yönetim kurulu üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile karar verir
D) Yönetim kurulu kararları hakkında düzenlenen
tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır
E) Ardı ardına iki olağan toplantıya özürsüz olarak
katılmamış olan üye, yönetim kurulu kararı ile
istifa etmiş sayılır
94) SMMM Odaları ve YMM Odaları üye
aidatları ve birlik payının tespitine ilişkin
yönetmeliğe göre; odaların Birlik üyelikleri
sıfatıyla, gelirleri üzerinden nispi olarak
tespit edilerek ödenecek paya ne ad verilir?
A) Maktu aidat
B) Birlik payı
C) Nispi aidat
D) Oda aidatı
E) Oda payı
199
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
95) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB) genel kuruluna katılacak oda
temsilcileri nerede ve kaç yıl için seçilir?
A) Her odanın yönetim kurulu toplantısında üç yıl
için seçilir
B) Her odanın olağan genel kurulu toplantısında
bir yıl için seçilir
C) Her odanın yönetim kurulu toplantısında iki yıl
için seçilir
D) Her odanın olağan genel kurul toplantısında iki
yıl için seçilir
E) Her odanın olağan genel kurul toplantısında üç
yıl için seçilir
96) Aşağıdakilerden
hangisi
meslek
mensuplarının ticari faaliyette bulunmama
zorunluluğu ile ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri
dışında
serbest
meslek
faaliyetinde
bulunamazlar.
B) Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik
yapamazlar.
C) Adi ve kolleklif şirketlerde veya komandit
şirketlerde komandite ortak olamazlar.
D) Limited ve anonim şirketlerin yönetim kurulu
üyeliği ve başkanlığı görevinde bulunamazlar
E) Kendi mesleki faaliyetleriyle ilgili bir denetim
firmasına ortak olamazlar
97) Asgari ücretle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Asgari ücret, sadece İş Kanunu’na tabi işçiler
için ödenecek ücretin alt sınırını oluşturur.
B) Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu
tarafından en geç 2 yılda bir belirlenir.
C) Asgari ücret, 16 yaşından küçükler ve 16
yaşından büyükler için ayrı ayrı belirlenir.
D) Ülkemizde asgari ücret bölge esasına dayalı
olarak belirlenmemektedir.
E) Asgari ücretin ödenmesinde, işçiye ödenen ek
ücretler ve sosyal yardımlar hesaba katılmaz.
200
98) İşçinin ücretlerindeki haciz yasağı aşağıdaki
alacakların hangisinde uygulanmaz?
A) Konut kredisi alacaklarında
B) Tüketici kredisi alacaklarında
C) İcra yoluyla tahsil edilen alacaklarda
D) Nafaka alacaklarında
E) Taksitle
ödemenin
kararlaştırıldığı
alacaklarda
99) İşyerinde çalıştırılacak işçilerin ücretlerinin
belirlenmesinde, işveren aşağıda belirtilen
hangi unsuru dikkate alarak bir farklılık
yaratırsa, eşit davranma borcunu ihlal etmiş
olur?
A) Öğrenim Durumu
B) Kıdem
C) Deneyim
D) Çalışkanlık
E) Siyasal Düşünce
100)Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak
şartıyla yurt savunmasının gereklerini
karşılayan işyerlerinde Bakanlar Kurulu
kararı üzerine yaptırılan fazla çalışmaya ne
ad verilir?
A) Olağan fazla çalışma
B) Olağanüstü fazla çalışma
C) Zorunlu fazla çalışma
D) Öngörülemeyen sebeplerle fazla çalışma
E) İdari fazla çalışma
101)Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu
bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek
olan işçilere istemde bulunmaları halinde
işveren kaç güne kadar yol izni vermek
zorundadır?
A) 2 güne kadar
B) 3 güne kadar
C) 4 güne kadar
D) 5 güne kadar
E) 6 güne kadar
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
102) İşveren tarafından Sosyal Güvenlik
Kurumu’na bildirilmemiş veya Sosyal
Güvenlik Kurumu’nca tespit edilemeyen
sigortalılar, ne kadar süre içerisinde hizmet
tespit davası açabilirler?
A) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan
itibaren 1 yıl içerisinde
B) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan
itibaren 5 yıl içerisinde
C) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan
itibaren 3 yıl içerisinde
D) İş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren
5 yıl içerisinde
E) İş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren
10 yıl içerisinde
103)
I. Vergilendirmede belirlilik ilkesi
II. Vergi hukukunda kıyas yasağı
III. Vergilendirmede ödeme gücü ilkesi
IV. Vergi yasalarının geriye yürümezliği ilkesi
Vergi hukukunda hukuki güvenlik ilkesi yukarıda
verilenlerden hangilerini içerir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
104)Kurumlar vergisi kanununa göre aşağıda
verilen ödeme sürelerinden hangisi
yanlıştır?
A) Yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerde,
beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
ödeme yapılır.
B) Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk
etmesi durumunda beyanname verildiği
ayın sonuna kadar ödeme yapılır.
C) Muhtasar beyanname ile bildirilenlerde,
beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı
günü akşamına kadar ödeme yapılır.
D) Dar mükellef kurumlar, özel beyannameyle
bildirdikleri gelirlerini, beyanname verme
süresi içinde öderler.
E) Tasfiye ve birleşme hallerinde verilecek
beyannamelerde ise beyanname verme
süresi içinde ödenir.
105)Vergi ehliyeti kavramı için söylenen
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Akıl hastaları vergi ehliyetine sahip olamaz
B) Fiil ehliyetine sahip olmak yeterlidir
C) Küçükler vergi ehliyetine sahip değildir
D) Sağ olarak doğan yeni bir bebek dahi vergi
ehliyetine sahiptir
E) Vergi ehliyetine sahip olan kişi 18 yaşını
doldurmalıdır
106)Mükellefler, vergi mahkemelerinin kurul
halinde verdiği nihai kararlara karşı
aşağıdaki kanun yollarından hangisine
başvurulabilirler?
A) İstinaf mahkemesi
B) Önce itiraz sonra temyiz yolu
C) Kanun yararına bozma
D) Şikayet yoluyla Bakanlar Kuruluna
E) Temyiz sıfatıyla Danıştay’a
107)Aşağıdaki gelirlerden hangisi, Gelir Vergisi
Kanunu uygulamasında zirai kazanç
hükmünde değerlendirilir?
A) Zirai faaliyetle uğraşan adi şirket ortağının
kazancı
B) Zirai faaliyetle uğraşan kollektif şirket
ortağının kazancı
C) Zirai faaliyetle uğraşan limitet şirket
ortağının kazancı
D) Zirai faaliyetle uğraşan anonim şirket
ortağının kazancı
E) Zirai faaliyetle uğraşan adi komandit şirketin
komandite ortağının kazancı
201
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
108)Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer
Vergisi Kanununa göre sayılan istisnalardan
biri değildir?
A) Basit usule tabi mükellef tarafından yapılan
mal teslimleri
B) Külçe gümüş, pırlanta ve elmas teslimleri
C) Vergiden muaf esnaf tarafından yapılan
teslim ve hizmetler
D) Ticari işletmeye kayıtlı olan iş makinelerinin
kira geliri
E) Serbest bölgelerde verilen hizmetler
109)Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli
evraklar için yanlıştır?
A) Kıymetli evrakta imzaların bağımsızlığı ilkesi
geçerlidir
B) Kıymetli evrakta şekle bağlılık ilkesi
geçerlidir
C) Kıymetli evrakta alacak hakkı senetsiz ileri
sürülebilir
D) Kıymetli evrakta sebepten soyutluk ilkesi
geçerlidir
E) Kıymetli evrak uluslararası nitelik taşır
110)Kambiyo senetlerinde içerdiği hakkın
senedin düzenlenmesiyle birlikte doğması
hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) İhbari mahiyette olması
B) Yaratıcı (ihdasi) mahiyette olması
C) Soyutluk geçerli olması
D) Nama yazılı düzenlenebilmesi
E) TTK’da düzenlenmiş olması
111)Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde
yönetim kurulunun görevlerinden değildir?
A) Şirketi temsil etmek
B) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi
C) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla
ilgili talimatları vermek
D) Pay, yönetim kurulu karar ve genel
kurul toplantı ve müzakere defterlerinin
tutulmasını sağlamak
E) Bilançoyu onaylamak
202
112)Anonim
şirketlerde
aşağıdakilerden
hangisinde genel kurulda karar almak
için kanunda ağırlaştırılmış yetersayı
öngörülmemiştir?
A) Bilanço zararlarının kapatılması için
yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan
kararlar
B) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına
ilişkin kararlar
C) Şirketin işletme konusunun tamamen
değiştirilmesi
D) Bilançoyu onaylamak
E) İmtiyazlı pay oluşturulması
113)Tacir işletmesini kapatsa, ticaret sicilinden
kaydını sildirirse dahi durumun tescil ve
ilanından itibaren kaç yıl süre ile iflasa
tabidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
114)Aşağıdakilerden hangisi TTK’ya göre doğru
bir ticaret ünvanı değildir?
A) Ali Ak
B) Yıldız İnşaat Turizm Limited Şirketi
C) Ahmet Ak ve Ortağı Kollektif Şirketi
D) Mehmet Sönmez Turizm A.Ş
E) Güneş Yemek İşletmeciliği A.Ş.
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
115)Borçlar Kanununa göre, ifa zamanının
hesaplanması ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?
A) Ayın başı ve sonu tabiri ayın birinci ve
sonuncu günlerini belirtir
B) Gün olarak belirlenmiş sürelerde borç,
sözleşmenin yapıldığı gün sayılmamak
şartıyla sürenin son günü muaccel olur
C) Hafta olarak belirlenmiş sürelerde borç, son
haftanın sözleşmenin yapıldığı güne ismen
uyan gününde muaccel olur
D) Ay olarak belirlenmiş sürelerde borç,
sözleşmenin yapıldığı gün ayın kaçıncı günü
ise, son ayın buna uyan gününde muaccel
olur
E) Borcun vadesi kanunen tatil olan güne gelse
bile borç, bu günde ifa edilmek zorundadır
116)Satıcının satılanı, hasarın geçtiği anda vaat
edilen nitelikleri veya dürüstlük kuralı
gereğince ondan beklenen lüzumlu vasıfları
taşımamasından dolayı sorumlu olmasına
ne denir?
A) Ayıptan sorumluluk
B) Zapttan sorumluluk
C) Kusursuz sorumluluk
D) Kusurlu sorumluluk
E) Birlikte sorumluluk
117)Borçlunun
ihtara
gerek
olmaksızın
mütemerrit sayılacağı hal aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sözleşmenin yapılmasından önce edimin
ifasının objektif olarak imkansız olması
B) Borcun ifasındaki gecikmede borçlunun
kusurlu olması
C) Borcun ifa zamanının gelmiş olması
D) Taraflarca borcun ifa edileceği günün
belirlenmiş olmasına rağmen o gün ifa
yapılmaması
E) Borcun ifasının mümkün olması
118)Bağışlama sözleşmesiyle ilgili verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Tek taraflı bir hukuki işlem olup, tek tarafa
borç yükleyen bir sözleşmedir
B) Çok taraflı bir hukuki işlem olup, tek tarafa
borç yükleyen bir sözleşmedir
C) Tek taraflı bir hukuki işlem olup, iki tarafa
borç yükleyen bir sözleşmedir
D) Çok taraflı bir hukuki işlem olup, iki tarafa
borç yükleyen bir sözleşmedir
E) Tek taraflı bir hukuki işlem olup, karşılıklı
borç yükleyen bir sözleşmedir
119)Aşağıdakilerden hangi halde sebepsiz
zenginleşmeye dayalı iade davası açılabilir?
A) Zamanaşımına uğramış borcun ödenmesi
B) Ahlaki bir görevin ifası için yapılan ödeme
C) Borç olmayan şeyin ödenmesi
D) Haksız bir amaç için yapılan ödeme
E) Ahlaka aykırı bir amaç için yapılan ödemeler
120)Borçlar hukukunda sözleşmelerin yalnızca
tarafları arasında hukuki sonuç doğurması
aşağıdakilerden hangi ilkenin sonucudur?
A) Nisbilik
B) Genellik
C) Eşitlik
D) Yorum
E) Soyutluk
203
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI 1
GENEL
KÜLTÜR
GENEL
YETENEK
1
B
21
A
41
B
61
E
81
A
101
C
2
A
22
D
42
E
62
E
82
B
102
E
3
C
23
B
43
B
63
D
83
A
103
D
4
C
24
D
44
B
64
B
84
C
104
C
5
E
25
A
45
A
65
E
85
B
105
C
6
E
26
B
46
B
66
D
86
C
106
E
7
D
27
E
47
C
67
B
87
C
107
B
8
D
28
E
48
B
68
C
88
B
108
D
9
A
29
D
49
A
69
B
89
B
109
C
10
B
30
C
50
A
70
C
90
C
110
B
11
C
31
B
51
E
71
C
91
E
111
E
12
E
32
D
52
C
72
D
92
E
112
A
13
B
33
D
53
D
73
E
93
D
113
D
14
D
34
A
54
D
74
A
94
C
114
E
15
C
35
A
55
C
75
C
95
A
115
C
16
A
36
B
56
E
76
A
96
A
116
B
17
B
37
A
57
D
77
A
97
D
117
A
18
A
38
D
58
A
78
E
98
C
118
B
19
20
204
ALAN BİLGİSİ
E
A
39
40
B
E
59
60
D
D
79
80
D
E
99
100
D
A
119
120
E
E
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI 2
GENEL
KÜLTÜR
GENEL
YETENEK
ALAN BİLGİSİ
1
C
21
D
41
E
61
C
81
D
101
B
2
A
22
A
42
E
62
A
82
A
102
A
3
D
23
B
43
B
63
D
83
D
103
D
4
A
24
B
44
E
64
E
84
A
104
E
5
D
25
E
45
D
65
E
85
C
105
C
6
B
26
E
46
E
66
D
86
E
106
C
7
A
27
A
47
B
67
C
87
B
107
D
8
B
28
C
48
A
68
A
88
B
108
E
9
B
29
A
49
B
69
C
89
B
109
B
10
C
30
B
50
E
70
D
90
A
110
E
11
C
31
B
51
A
71
A
91
C
111
C
12
E
32
D
52
E
72
D
92
E
112
B
13
A
33
D
53
D
73
B
93
B
113
D
14
D
34
A
54
C
74
A
94
A
114
E
15
B
35
E
55
E
75
C
95
C
115
D
16
C
36
A
56
E
76
B
96
D
116
B
17
A
37
C
57
C
77
D
97
B
117
E
18
D
38
D
58
A
78
A
98
D
118
E
19
C
39
B
59
C
79
E
99
E
119
B
20
C
40
B
60
A
80
C
100
D
120
C
205
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI 3
GENEL
KÜLTÜR
GENEL
YETENEK
206
ALAN BİLGİSİ
1
A
21
C
41
A
61
B
81
B
101
A
2
E
22
E
42
C
62
E
82
C
102
C
3
B
23
C
43
D
63
A
83
E
103
D
4
E
24
B
44
E
64
A
84
B
104
A
5
C
25
D
45
C
65
E
85
A
105
E
6
D
26
A
46
A
66
E
86
B
106
D
7
E
27
B
47
D
67
B
87
D
107
E
8
D
28
A
48
B
68
C
88
D
108
B
9
E
29
C
49
B
69
A
89
E
109
E
10
D
30
A
50
C
70
D
90
D
110
A
11
C
31
D
51
E
71
B
91
C
111
E
12
B
32
E
52
A
72
C
92
C
112
A
13
A
33
D
53
C
73
A
93
A
113
D
14
C
34
D
54
A
74
E
94
C
114
A
15
D
35
B
55
D
75
B
95
D
115
A
16
C
36
B
56
D
76
C
96
B
116
C
17
B
37
E
57
E
77
B
97
C
117
A
18
D
38
C
58
E
78
D
98
B
118
B
19
C
39
A
59
D
79
C
99
E
119
A
20
E
40
A
60
E
80
B
100
B
120
D
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI 4
GENEL
KÜLTÜR
GENEL
YETENEK
ALAN BİLGİSİ
1
A
21
C
41
C
61
A
81
C
101
A
2
C
22
E
42
E
62
A
82
E
102
D
3
E
23
C
43
A
63
C
83
C
103
C
4
C
24
B
44
B
64
C
84
B
104
E
5
D
25
C
45
C
65
B
85
D
105
B
6
B
26
A
46
A
66
C
86
B
106
B
7
D
27
C
47
D
67
E
87
A
107
D
8
B
28
E
48
A
68
C
88
C
108
E
9
D
29
A
49
B
69
B
89
B
109
B
10
D
30
D
50
A
70
E
90
A
110
B
11
C
31
B
51
C
71
E
91
B
111
A
12
B
32
D
52
D
72
D
92
D
112
E
13
A
33
A
53
A
73
A
93
B
113
D
14
E
34
C
54
E
74
D
94
C
114
B
15
C
35
E
55
D
75
E
95
B
115
A
16
E
36
E
56
D
76
A
96
D
116
E
17
E
37
D
57
E
77
D
97
A
117
E
18
B
38
E
58
A
78
E
98
D
118
C
19
E
39
A
59
C
79
B
99
B
119
C
20
D
40
A
60
E
80
B
100
E
120
D
207
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI 5
GENEL
KÜLTÜR
GENEL
YETENEK
208
ALAN BİLGİSİ
1
C
21
A
41
D
61
C
81
B
101
B
2
B
22
B
42
C
62
D
82
C
102
A
3
D
23
B
43
A
63
B
83
D
103
D
4
A
24
E
44
B
64
A
84
C
104
B
5
E
25
E
45
D
65
D
85
C
105
C
6
B
26
B
46
A
66
B
86
E
106
B
7
E
27
C
47
D
67
E
87
B
107
D
8
B
28
E
48
A
68
C
88
D
108
D
9
A
29
D
49
C
69
E
89
A
109
A
10
C
30
C
50
A
70
B
90
C
110
B
11
B
31
D
51
B
71
E
91
E
111
D
12
E
32
E
52
C
72
A
92
C
112
A
13
D
33
C
53
E
73
D
93
D
113
E
14
A
34
A
54
A
74
A
94
E
114
A
15
B
35
E
55
E
75
C
95
C
115
D
16
C
36
A
56
B
76
E
96
D
116
A
17
A
37
D
57
C
77
A
97
C
117
E
18
C
38
D
58
E
78
E
98
A
118
A
19
E
39
E
59
B
79
E
99
B
119
C
20
D
40
D
60
D
80
B
100
D
120
B
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI 6
GENEL
KÜLTÜR
GENEL
YETENEK
ALAN BİLGİSİ
1
B
21
E
41
C
61
C
81
C
101
A
2
D
22
C
42
A
62
B
82
A
102
E
3
B
23
C
43
D
63
D
83
D
103
B
4
A
24
E
44
D
64
A
84
A
104
D
5
C
25
E
45
B
65
C
85
B
105
E
6
A
26
D
46
A
66
B
86
E
106
B
7
E
27
D
47
C
67
C
87
A
107
E
8
B
28
B
48
A
68
B
88
B
108
D
9
D
29
C
49
C
69
C
89
C
109
E
10
C
30
B
50
D
70
A
90
E
110
D
11
D
31
A
51
A
71
A
91
C
111
B
12
B
32
D
52
E
72
B
92
B
112
C
13
C
33
D
53
A
73
A
93
E
113
E
14
A
34
C
54
E
74
D
94
B
114
C
15
E
35
B
55
E
75
D
95
C
115
E
16
A
36
E
56
D
76
E
96
D
116
C
17
C
37
D
57
E
77
A
97
B
117
B
18
A
38
B
58
D
78
E
98
A
118
C
19
C
39
A
59
A
79
D
99
A
119
E
20
D
40
C
60
B
80
D
100
D
120
E
209
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI 7
GENEL
KÜLTÜR
GENEL
YETENEK
210
ALAN BİLGİSİ
1
D
21
D
41
A
61
B
81
E
101
D
2
B
22
B
42
E
62
A
82
C
102
B
3
A
23
C
43
B
63
C
83
B
103
D
4
E
24
E
44
A
64
D
84
E
104
C
5
C
25
E
45
C
65
C
85
D
105
E
6
E
26
A
46
D
66
C
86
D
106
D
7
B
27
B
47
B
67
E
87
A
107
C
8
C
28
B
48
D
68
A
88
D
108
B
9
A
29
D
49
A
69
C
89
A
109
C
10
C
30
A
50
B
70
B
90
C
110
D
11
C
31
D
51
C
71
E
91
E
111
C
12
D
32
E
52
A
72
D
92
A
112
A
13
E
33
B
53
A
73
E
93
B
113
B
14
A
34
B
54
D
74
C
94
C
114
E
15
B
35
D
55
E
75
C
95
B
115
A
16
A
36
E
56
B
76
E
96
B
116
E
17
C
37
E
57
E
77
A
97
D
117
C
18
B
38
D
58
C
78
A
98
A
118
A
19
E
39
C
59
E
79
E
99
B
119
D
20
A
40
B
60
D
80
D
100
D
120
A
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI 8
GENEL
KÜLTÜR
GENEL
YETENEK
ALAN BİLGİSİ
1
A
21
A
41
D
61
D
81
B
101
C
2
E
22
A
42
E
62
A
82
D
102
D
3
C
23
B
43
C
63
D
83
C
103
D
4
B
24
C
44
C
64
D
84
E
104
E
5
B
25
B
45
B
65
A
85
A
105
D
26
E
46
C
66
C
86
C
106
C
6
7
B
27
B
47
A
67
D
87
E
107
E
8
C
28
E
48
D
68
E
88
C
108
D
9
B
29
A
49
A
69
B
89
B
109
E
10
D
30
D
50
E
70
B
90
C
110
D
11
A
31
B
51
A
71
A
91
E
111
A
12
D
32
B
52
B
72
E
92
B
112
E
13
B
33
D
53
C
73
C
93
C
113
E
14
C
34
C
54
B
74
A
94
E
114
A
15
D
35
E
55
E
75
E
95
A
115
A
16
B
36
A
56
A
76
E
96
D
116
E
17
C
37
B
57
C
77
A
97
D
117
A
18
E
38
E
58
D
78
B
98
A
118
C
19
A
39
B
59
E
79
C
99
D
119
D
20
C
40
D
60
D
80
A
100
B
120
C
211
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI 9
GENEL
KÜLTÜR
GENEL
YETENEK
ALAN BİLGİSİ
1
A
21
E
41
A
61
A
81
E
101
C
2
A
22
E
42
A
62
E
82
D
102
B
3
E
23
B
43
B
63
B
83
A
103
C
4
B
24
A
44
C
64
D
84
E
104
B
5
E
25
E
45
B
65
E
85
C
105
D
6
B
26
C
46
C
66
C
86
D
106
A
7
D
27
E
47
A
67
B
87
C
107
E
8
A
28
C
48
E
68
C
88
B
108
B
9
B
29
B
49
D
69
C
89
C
109
A
10
D
30
C
50
E
70
B
90
B
110
B
11
E
31
A
51
B
71
A
91
D
111
D
12
C
32
A
52
D
72
A
92
C
112
C
13
D
33
E
53
B
73
C
93
D
113
A
14
C
34
D
54
A
74
B
94
D
114
E
15
A
35
E
55
E
75
D
95
B
115
D
16
C
36
E
56
A
76
A
96
C
116
D
17
B
37
C
57
E
77
A
97
B
117
E
18
E
38
B
58
D
78
D
98
E
118
D
19
D
39
D
59
C
79
E
99
C
119
B
20
A
40
A
60
D
80
D
100
C
120
C
212
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
SMMM STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI 10
GENEL
KÜLTÜR
GENEL
YETENEK
ALAN BİLGİSİ
1
B
21
C
41
B
61
A
81
E
101
C
2
D
22
B
42
C
62
E
82
C
102
B
3
C
23
E
43
A
63
B
83
A
103
D
4
A
24
A
44
C
64
D
84
B
104
B
5
A
25
A
45
E
65
C
85
C
105
D
6
D
26
D
46
A
66
B
86
D
106
E
7
E
27
C
47
C
67
E
87
A
107
A
8
D
28
A
48
E
68
B
88
C
108
D
9
A
29
C
49
E
69
C
89
E
109
C
10
B
30
A
50
B
70
A
90
D
110
B
11
D
31
D
51
A
71
C
91
B
111
E
12
C
32
A
52
C
72
A
92
E
112
D
13
E
33
D
53
B
73
B
93
E
113
A
14
D
34
C
54
D
74
E
94
B
114
D
15
B
35
C
55
C
75
D
95
E
115
E
16
C
36
E
56
B
76
C
96
E
116
A
17
E
37
D
57
B
77
A
97
A
117
D
18
B
38
D
58
D
78
B
98
D
118
B
19
E
39
A
59
E
79
E
99
E
119
C
20
B
40
A
60
C
80
D
100
B
120
A
213
SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı
w w w.istanbulsmmmodasi.org.tr
214
Download

smmm staja başlama deneme sınavı deneme kitapçığının