bab.la Cümle Kalıpları: İş | Meslek Adları
İngilizce-Korece
Meslek Adları : Mesleki Ünvanlar
Chairman and Managing
Director
의장님/ 이사님
Birleşik Krallık, bir kurumun
finansal başkanı
Chief Executive Officer (CEO)
CEO(씨이오)
Amerika, bir kurumun finansal
başkanı
Marketing Director
마케팅 담당자님
Pazarlama departmanından
sorumlu çalışan
Sales Manager
세일 매니저님
Satış departmanından
sorumlu çalışan
Client Services Manager
고객서비스팀 매니저님
Müşteri Hizmetleri
departmanından sorumlu
çalışan
Personnel Director
개인담당 매니저님 (퍼스널
디랙터 님)
Amerika, diğer çalışanların
sorunlarından sorumlu çalışa
Human Resources Manager
인사관리 매니저님
Birleşik Krallık, diğer
çalışanların sorunlarından
sorumlu çalışan
Office Manager
오피스 매니저님
Belli bir ofisten sorumlu olan
çalışan
Company Secretary
회사비서
İş yazışmalarından sorumlu
olan çalışan
Chief Accountant
최고 회계사님
Kurumun finans işlerinden
sorumlu çalışan
Technical Director
기술관리자님
Bilgi Sistemleri ve
Komünikasyondan sorumlu
çalışan
Research and Development
Manager
연구 개발 매니저님
Yeni Ürün Geliştirmeden
sorumlu çalışan
Production Director
프로덕션 담당자님
Üretimden sorumlu çalışan
Factory Manager
공장장님
Fabrikayı üretim yaptığı yerde
yöneten çalışan
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Cümle Kalıpları: İş | Meslek Adları (İngilizce-Korece)